UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON"

Transkript

1 INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av forutsetningene for å lykkes i nanoterapien De tilgangsgivende utsagn er en følge av undersøkelser av hvordan man på en best mulig måte kan få tilgang til klientens øyeblikkelige opplevelse av den psykiske smerte. 1

2 Formålet med de tilgangsgivende utsagn er å gi klienten kontakt med det psykiske materialet som skulle endres. De fungerer som et utgangspunkt for de endringsiverksettend e utsagn. Tilgangsgivende utsagn blir også anvendt for å gi klienten tilgang til positive opplevelser og mentale ressurser, som er av betydning for å lykkes med endringsarbeidet 2

3 Tilgangsgivende utsagn kan føre til større kontroll i den terapeutiske situasjon, til et høyere tempo i endringsprosessen og til et bedre resultat. En lav frekvens av tilgangsgivende utsagn kan føre til et dårligere endringsresultat. Uten tilgangsgivende utsagn kunne terapeutens intervensjoner komme før eller etter at klientene er mentalt forberedt for den neste intervensjon. 3

4 Nyere erfaringer tyder på at man kan ta snarveier terapeutisk i den forstand at det ikke alltid er nødvendig, å gå veien om tilgangsgivende utsagn før man begynner endringsarbeidet. 4

5 Eksempler Du har ikke spilt instrumentet x enda har du det? (i en prøvespillprosess). Her gis klienten tilgang til den situasjon som utløser klientens uro. Da kan du se deg i pausen der borte. Her gis tilgang til en mer nøytral følelse 5

6 KOMMENTAR TIL FORRIGE EKSEMPEL I eksempelet gis klienten tilgang til en situasjon som er forbundet med de følelser som måtte være forbundet med situasjonen. Utsagnet rommer et lite endringselement og forbereder slik den neste intervensjon. Det å se seg utenfra i en ufarlig situasjon gir ofte en nøytral følelse som kan være gunstig for klientens evne til å gjennomføre en etterfølgende endringsoperasjon. 6

7 Her gis først tilgang til en ubehaglig følelse som ledes over til en positiv følelse, en følelse av valgfrihet: Sett at du kan gjøre med det hva du vil. (Her kobles klienten til det ubehagelige i situasjonen) Hva vil du gjøre med det da? (Her gis klienten tilgang til det han ønsker å gjøre) 7

8 Her gis tilgang til positive følelser i en ellers ubehaglig situasjon hvilket ofte også rommer endringsiverksettende elementer: Betyr det at det er noe liv der? (i musikken) Når du ser at disse markene spøker og ler med klovnefarger (Markene rommet opprinnelig en følelse av psykisk ubehag. Utsagnet er uttrykk for at det har skjedd en endring tidligere i behandlingen) 8

9 Her gir vi klienten tilgang til flere gode følelser for å forebygge psykisk ubehag i forbindelse med endringsprosessen...tenk at du er sammen med Ole (tilgang til en god følelse)..kjenn at du har masse venner i Trondheim. Disse utsagnene forbereder det neste, endringsiverksettende utsagn:..og så ser du at du møter du disse guttene der borte, på avstand 9

10 Her gis tilgang til en god følelse som leder over til et utsagn som gir tilgang til en ubehagelig følelse, i endringsøyemed (Det alvorligste ubehag er allerede redusert. Her jobber vi med restubehaget) Og nå er du igjen tilbake på skolen i Bergen (god følelse etableres) Når du nå tenker på at du skal ta en tur på byen (En dårlig følelse koples på i en tilstand av god følelse) 10

11 Klienten har sterk frykt for storsentra og storbyer. Utsagnet Tenk at du tar en tur innom Oslo innebærer tilgang til sterke ubehagelige følelser. Utsagnet Tenk at du går i byen, likeså. 11

12 Kan du tenk litt tilbake til en periode i august før kona di fikk jobb, hvor du ikke har migrene Her gis tilgang til en god følelse, en periode uten migrene: Husker du hvordan du hadde det den gangen, før du fikk migrene, og før kona di fikk jobb? Har dere det bra? (Her gis tilgang til en god følelse fordi jeg vet at han har det bra.) Da har du litt kontroll, helt naturlig kontroll, (Her gis tilgang til en følelse av kontroll) Hensikten her er å etablere en ressurstilstand, et mentalt grunnlag for det videre endringsarbeid 12

13 SOM ROMMER ET ENDRINGSELEMENT Her gis tilgang til følelsen av kontroll. Bakgrunnen er at klienten ikke har kunnet kontrollere egne aggresjoner. Utsagnene kom etter flere intervensjoner med det mål å utvikle kontroll ved migreneanfall. Og så vet du en ting til (å vite noe er tilgang til noe positivt) Og at det er, at er det noe du kan (å kunne noe innebærer tilgang til noe positivt) Så er det noen situasjoner i livet hvor du har hatt masse følelse av kontroll. (Her gis tilgang til følelse av kontroll) Du har kunnet beherske deg (Her gis tilgang til følelse av å kunne beherske seg som klienten har opplevd mange ganger) 13

14 SOM ROMMER ET ENDRINGSELEMENT. KOMMENTAR TIL FOREGÅENDE EKSEMPEL Her får klienten tilgang til en følelse av kontroll samtidig som denne følelse blir forsterket. Tilgangsgivende utsagn rommer ofte endringselementer når de er positivt ladet. Det å få kontakt med en følelse av kontroll, når den har vært fraværende lenge, representerer en liten psykisk endring. Det er av og til den kontekst som utsagnet ble anvendt innenfor som avgjør om et tilgangsgivende (endringforberedend e) utsagn også rommer endringsiversettende elementer. 14

15 INTRODUKSJON Begrepet tilgangsgivende utsagn rommer den forståelse at et kan være hensiktsmessig å gi klienten tilgang til de følelsesmessige opplevelser, de bio-psykiske elementer som rommer de følelser som klienten ønsket å fjerne eller endre 15

16 INTRODUKSJON Formålet er dels å gi klienten tilgang til en psykisk tilstand der psykisk endring er mulig, gi klienten tilgang til de elementer i den psykiske smerte som klienten ønsket å endre på, gi klienten tilgang til de ønskede mentale ressurser og, av og til å gi klienten tilgang til den psykiske tilstand som er en følge av de endringer som er iverksatt. 16

17 FORANKRING De tilgangsgivende utsagn har sin forankring i teorien om de bio-psykiske elementer, koplingsteorien for den psykiske tilstand, koplingsteorien for den psykiske endring og i teorien om den indre og ytre empiri. 17

18 T K T T K T K T b T K Siste gang du fikk det til og har god klang på fløyta, når er det. Det er på spilletime på mandag, Så mandag har du en klang som du er fornøyd med. Tenk på en av de feilene du gjør som har gjentatt seg i forbindelse med Mozart, som du ønsker å bli kvitt. Hva dukker opp? Da kommer den første trilla og så Kan du huske hvor du var? Ja Da har du det bra. Den følelsen som du har da, kan du huske den? Ja, er den god. Du har klarhet og sikkerhet. Glimt i øyet? Tilgangsgivende Tilgangsbekreftende Tilgangsgivende Tilgangsgivende Tilgangsbekreftende Tilgangsgivende Tilgangsbekreftende Tilgangsgivende Tilgangsbekreftende Tilgangsgivende Ja glimt i øyet selvfølgelig, ja, ja selvfølgelig, det er jo kjempelurt. Tilgangsbekreftende 18

19 FORDELINGEN Ca 13 % av de samlede antall utsagn fra terapeut er tilgangsgivende Dette innebærer rundt 82 tilgangsgivende utsagn pr. konsultasjon og 3 tilgangsgivende utsagn pr. 2 minutter 19

20 FORDELINGEN Seksjoner: Totalt % Tilgangsgivende utsagn 7,9 14,6 14,7 13,5 10,7 12,5 Andre utsagn 92,1 85,4 85,3 86,5 89,3 87,5 Sum Antall

21 FORDELINGEN Forklaringen på den lavere prosentandel tilgangsgivende utsagn fra terapeut i begynnelsen av konsultasjonen Er at jeg i begynnelsen av den enkelte konsultasjon er mer fokusert på kartlegging og utredning enn på det å endre denne. 21

22 UTVIKLINGEN Figur 11. Utviklingen av tilgangsgivende utsagn fra terapeut i den gjennomsnittlige konsultasjon og seksjon 22

23 Andelen tilgangsgivende utsagn på 7,9 % i konsultasjonens begynnelse dokumenterer at nanoterapeuten fokuserer tidlig på endring. 23

24 OPPSUMMERING Tilgangsgivende utsagn en endringsforberedende utsagnstype Andelen tilgangsgivende utsagn er jevnt høy gjennom helekonsultasjonen, oe som viser at terapeut jevnlig gir klienten tilgang til det psykiske materialet som skulle endres. Den lave andelen tilgangsgivende utsagn i første seksjon er en følge av at det utredende arbeid dominerer i den første fase 24

25 OPPSUMMERING Andelen tilgangsgivende utsagn er ikke er et presist mål på intensiteten i det endringsforbereden de arbeid. Dette fordi det er flere endringsendringsiver ksettende utsagn enn tilgangsgivende. Og fordi jeg gjennom flere av klientenes utsagn fikk tilgang til det psykiske materiale som gjorde at terapeut umiddelbart kunne begynne endringsarbeidet 25

26 OPPSUMMERING De tilgangsgivende utsagn gir klienten tilgang til det optimale psykiske leie for endring, til de mentale elementer som skal endres, og til de mentale elementer som skal danne grunnlaget for den psykiske oppbygging etter endring. 26

27 Enkelte tilgangsgivende utsagn fungerer som endringsiverksettende utsagn ved at de satte i gang mentale prosesser hos klient som befordrer psykiske endringer, Det er mulig å anvende endringsrelaterte utsagn direkte uten å gi klientene tilgang til de psykiske elementer som skal endres. 27

28 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT Tilgangsbekreftende utsagn fra klient er nesten alltid et svar på tilgangsgivende utsagn fra terapeut. Tilgangsbekreftende fungerer som et signal på at klienten har tilgang til det psykiske materialet som skal endres og at han befinner seg i et psykisk leie der han er mottagelig for terapeutens intervensjoner. De bidrar til at terapeut ble trygg på at klienten, rent mentalt, er der han skulle være. 28

29 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT En kvalitet ved tilgangsbekreftende utsagn er at de representerte en jatilstand, noe som er en av forutsetningene for å lykkes med de påfølgende intervensjoner. Klienten kan også få tilgang til den følelsen som skal endres uten at terapeut har stilt tilgangsgivende spørsmål. Dersom dette skjer, kan man intervenere uten å gå veien om tilgangsgivende utsagn fra terapeut. 29

30 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT Det er viktig å kunne skille tilstander hvor klienten er mottagelig for psykisk endring fra tilstander der han ikke er det. Dersom terapeut iverksetter en intervensjon uten at klienten er mentalt forberedt, vil klienten i mindre grad oppnå den ønskede psykiske endring. Vi kan forsterke klientens psykiske smerte om klienten starter en endringsprosess med en følelse av ubehag. Det psykiske ubehag kan følge med i endringsarbeidet og smitte over på opplevelser som tidligere ikke har vært forbundet med psykisk 30

31 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT Eksempler på tilgangsbekreftende utsagn fra klient Ja (et ja-svar på et tilgangsgivende utsagn innebærer en bekreftelse) Det er kanskje en god ide. Ja det synes jeg egentlig. Det høres fint ut. Ja, nemlig. 31

32 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT Eksempler på tilgangsbekreftende utsagn hentet fra behandling prestasjonsangst..det er på spilletime på mandag,..jo, nå ser jeg alle de menneskene som er der (og får tilgang til ubehaget)..ja, glimt i øyet selvfølgelig, ja, ja selvfølgelig, det er jo kjempelurt. (dette er et svar, en bekreftelse på terapeutens spørsmål. Tilgang til en god følelse )..Nå dukker det opp en ferie, (tilgang til en god følelse)..nå er jeg i Trondheim (tilgang til en god følelse) 32

33 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT Eksempler på tilgangsbekreftend e utsagn fra behandling av posttraumatisk plage etter grov vold okei Da har jeg det bra Et par timer, litt latter (som svar på et spørsmål om hvor lenge han må være i en situasjon som rommer en positiv følelse for at det skal vare) Jo. Jeg følte meg ganske trygg når jeg er på skolen (tilgang til ressurssituasjon) nikker. (kroppsspråk kan være bekreftende) 33

34 TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA KLIENT ANDELEN TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT Tilgangsbekreftende utsagn bekrefter at klienten har tilgang til det psykiske materialet som skal endres, og at klienten er i en psykisk tilstand der han er mottagelig for terapeutens intervensjoner. Tilgangsbekreftende fungerer således som et ja-signal til terapeut. Ethvert nei-signal blir forstått som at klienten ikke befinner seg i det jeg har kalt for tilgangsstadiet for psykisk endring. 34

35 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT TERAPEUTISKE RESSURSER Tilgangsbekreftende utsagn bekrefter o at klienten har tilgange til de mentale ressurser som skal anvendes for å endre klientens psykiske plage 35

36 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT TILKNYTNING TIL DE NANOPSYKOLOGISKE GRUNNLAGSTEORIER Forbindelsen til teorien om de bio-psykiske enheter ligger i at de tilgangsbekreftende utsagn bekrefter at klienten har tilgang til det psykiske materialet, dvs. de biopsykiske elementer som terapeut ønsker at klienten skal få tilgang til. Forbindelsen til koplingsteorien for den psykiske endring er at de tilgangsbekreftende utsagn fra klient bekrefter at klienten, gjennom terapeutens utsagn har fått koplet på de mentale elementer som er nødvendig i det videre arbeid. 36

37 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT TILKNYTNING TIL DE NANOPSYKOLOGISKE GRUNNLAGSTEORIER Forbindelsen til koplingsteorien for den psykiske endring er at de tilgangsbekreftende utsagn bekrefter at klienten befinner seg i en psykisk tilstand der endring er mulig. Mens forbindelsen til teorien om språkets betydning for følelser er knyttet til at terapeutens språk evner å gi klienten tilgang til følelser som igjen kan formidles gjennom klientens ord uten at klientens kontakt med sine egne følelser går tapt. 37

38 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT EKSEMPLER Tilgang til følelser T Tenk på en av de feilene du gjør som har gjentatt seg i forbindelse med Mozart, som du ønsker å Tilgangsgivende bli kvitt. Hva dukker opp? K Da kommer den første trilla og så Tilgangsbekreftende K Etter det kommer den lange d en. Det er fordi det begynner der, men det er også fordi jeg synes det er viktigst. T Da kan du forestille deg at en gang så har du faktisk bare hatt det gøy enten at du spiller x eller y. Kan du huske det? T Nei, ja, ja, men. For å ha en positiv opplevelse må jeg ikke langt tilbake, men hvis jeg skal.. ja, men.. da må jeg dit ja. T Hvor er du da? Tilgangsbekreftende Tilgangsgivende Tilgangsbekreftende Tilgangsgivende K Da spiller jeg sammen med Halden på en av de konsertene vu har i februar i år. Tilgangsbekreftende 38

39 TILGANGSRELATERTE UTSAGN FRA KLIENT EKSEMPLER Klient 4 Tilgang til tidligere situasjon som rommer mentale ressurser T Husker du hvordan du har den gangen, før du fikk migrene og før kona di fikk jobb Tilgangsgivende Hvordan jeg har det? Tilgangsbekreftende T ja Bekreftende T har dere det bra. Tilgangsgivende Ja vi har det bra Tilgangsbekreftende T Kan du huske det Tilgangsgivende K ja Tilgangsbekreftende 39

40 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT ANDELEN Rundt 11 % av klientens utsagn er tilgangsbekreftende, hvilket er noe færre enn de tilgangsgivende utsagn fra terapeut. En forklaring er at klientene ikke alltid får tilgang til det psykiske materialet som terapeut inviterte til i første omgang, selv om denne tilgang ble oppnådd i neste omgang ved en dreiing eller omformulering av det tilgangsgivende utsagn. 40

41 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT ANDELEN Seksjoner: Totalt % Tilgangsbekreftende utsagn 7,2 13,2 13,2 13,3 10,2 11,2 Andre utsagn 92,8 86,8 86,8 86,7 89,8 88,8 Sum Antall

42 TILGANGSGIVENDE OG TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT SAMSVAR Øverste linje angir terapeutens utsagn fra venstre angir prosentandelen utsagn fra terapeut. 42

43 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT AVVIK Enkelte klienter svarer med endringsbekreftende utsagn på tilgangsgivende utsagn fra terapeut Disse klientene gjennomfører mentale endringer med utgangspunkt i de tilgangsgivende utsagn Tilgangsgivende utsagn kan slik romme et endringselement. 43

44 TILGANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT ET LITE FUNN Nanoterapeut har ofte en noe større andel tilgangsgivende utsagn enn klientenes andel av tilgangsbekreftend e usagn. 44

45 TILGET LITE FUNN ANGSBEKREFTENDE UTSAGN FRA KLIENT forklaringen er at klientene ikke alltid gir det svar som terapeuten trenger for å intervenere, med den følge at terapeut endret innfallsvinkel og kommer med et nytt tilgangsgivende utsagn. Forklaringen er også at enkelte klienter av og til svarte med et utsagn som indikerte psykisk endring istedenfor med tilgangsbekreftende utsagn 45

46 TILGANGSRELATERTE UTSAGN SAMSVAR Utviklingen av prosentandelen tilgangsbekreftende utsagn fra klient er lav ved begynnelsen av enkelte konsultasjonen, stigende underveis i de mest endringsintensive faser og med en nedgang i siste fase Andelen tilgangsgivende og de tilgangsbekreftende utsagn fra terapeut følger hverandre ofte tett fra begynnelsen til slutt i den enkelte konsultasjon. 46

Hvordan utsagnstypene og klientens og terapeutens utsagn forstås. Nanoterapi del 01.01.21

Hvordan utsagnstypene og klientens og terapeutens utsagn forstås. Nanoterapi del 01.01.21 Hvordan utsagnstypene og klientens og terapeutens utsagn forstås 1 UTSAGNSTYPER HENSIKTEN MED Å PRESENTERE UTSAGNSKATEGORIENE Hensikten med å presentere de ulike utsagnskategoriene er å beskrive de typer

Detaljer

De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier

De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier 1 Introduksjon 2 Hvorfor gi en oversikt over de ulike utsagnstyper? Hensikten med denne del er å bli bevisst hvilke utsagnstyper som inngår i nanoterapi

Detaljer

Teorien om indre og ytre empiri. Nanoterapi del

Teorien om indre og ytre empiri. Nanoterapi del Teorien om indre og ytre empiri Teorien om den indre og ytre empiri Introduksjon Funksjon i nanopsykologi og nanoterapi Manuset inngår i det teoretiske grunnlaget for nanopsykologi og nanoterapi og for

Detaljer

Koblingsteoriene for den psykiske plage og psykisk endring Introduksjon. Nanoterapi del 01.01.21

Koblingsteoriene for den psykiske plage og psykisk endring Introduksjon. Nanoterapi del 01.01.21 # Koblingsteoriene for den psykiske plage og psykisk endring Introduksjon En studie av psykisk ubehag førte til følgende modell Individet oppsøker eller havner i negative opplevelser Individet unngår positive

Detaljer

Teorien om de biopsykiske

Teorien om de biopsykiske Teorien om de biopsykiske enheter DE BIO-PSYKISKE ENHETER Men hva er de bio-psykiske enheter som grunnlaget for enhver psykisk tilstand og for nanopsykologi og nanoterapi som er psykisk positivt eller

Detaljer

Forutsetninger for å utvikle en vitenskapelig holdbar tilnærming til forskning på og endring av psykiske plager.

Forutsetninger for å utvikle en vitenskapelig holdbar tilnærming til forskning på og endring av psykiske plager. Forutsetninger for å utvikle en vitenskapelig holdbar tilnærming til forskning på og endring av psykiske plager. Av dr. philos Philip Dammen Sammendrag Psykologi og psykiatri står overfor enkelte utfordringer

Detaljer

Forholdet mellom. Logikk og psyke. Philip Dammen

Forholdet mellom. Logikk og psyke. Philip Dammen Forholdet mellom Logikk og psyke Philip Dammen philip.dammen@nmh.no 1 Det er mulig å utvikle vitenskapelig kunnskap om pedagogisk relaterte utfordringer og psykisk endring av disse gjennom en logisk og

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Strukturell terapi Terapi uten innhold

Strukturell terapi Terapi uten innhold Resultater 2.Teorier 2 Et eksempel på en interessant terapeutisk prosess Strukturell terapi Terapi uten innhold 3 Denne endringsprosessen er tatt med fordi den presenterer det nanoterapeutiske behandlingsmønster

Detaljer

Migrene, aggresjon, familiekonflikt

Migrene, aggresjon, familiekonflikt Migrene, aggresjon, familiekonflikt Behandling. 010623 Iransk flyktning. K: De siste 2 ukene har vært sånn at vi har så mye uvenner at vi har kommet dit at vi skal skille oss. T: Oi Så pass K: Jeg vet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no.

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no. Vold kan føre til: Akutt traume Vedvarende traumatisering Varig endring av selvfølelse og initiativ Endring av personlighet og følelsesliv Fysisk og psykisk sykdom Akutt krise, traumatisering Sterk emosjonell

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3).

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3). Utarbeidelse av den kognitive modellen for sosial angstlidelse Tidsbruk Del 1 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 2 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 1 Utarbeidelse

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre

COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre Hans Olav Håkonsen Compass AS Tema: Min personlige plan 1 COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre LIVSTREET MITT 2 COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Avslutning og veien videre

Avslutning og veien videre 121 122 Avslutning og veien videre Når du har kommet hit har du vært igjennom hele selvhjelpsprogrammet. Er det dermed slutt på all eksponeringstreningen? Både ja og nei. Ja, fordi du nå forhåpentligvis

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Engmark barnehage foreldreundersøkelsen 2016

Engmark barnehage foreldreundersøkelsen 2016 foreldreundersøkelsen 2016 Hovedrapport År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Engmark barnehage (2016) 2016 74 / 117 (63,25 %) 29.11.2016 Foreldreundersøkelsen Engmark barnehage (2016) Ute- og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Den unødvendige angsten

Den unødvendige angsten 2012 Microsoft Office Outlook 2007.lnk Den unødvendige angsten En undersøkelse av hvordan de instrumentalt relaterte psykiske spenninger er bygget opp og om hva skjer rent mentalt når de endres Et bidrag

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Hvem skal trøste knøttet?

Hvem skal trøste knøttet? Hvem skal trøste knøttet? Rus og omsorgsevne Rogaland A-senter 6.11.12 Annette Bjelland, psykologspesialist og leder for Gravideteam Tema for presentasjonen: Barnets tidlige utvikling; betydningen av sensitiv

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

SAMLIV OG KOMMUNIKASJON

SAMLIV OG KOMMUNIKASJON SAMLIV OG KOMMUNIKASJON De aller fleste opplever at det er et gjensidig ønske om nærhet og intimitet som fører til at de etablerer et parforhold. Ønsket om barn kommer som en berikelse eller utvidelse

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi Informasjonshefte Om Kognitiv Terapi Innføring i grunnleggende begreper Arne Repål 04.09.2003 Forhold mellom tanker og følelser. Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Detaljer

SCHIZOFRENIDAGENE Per Isdal - ATV

SCHIZOFRENIDAGENE Per Isdal - ATV SCHIZOFRENIDAGENE 2016 Hvorfor - Aggresjonskontroll er et reelt problem for mange av våre klienter - De klarer ikke og vet ikke hvordan de skal styre aggresjon - Som terapeuter er vi alt for ofte for kompliserte

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Helse og trivsel - VGS Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

Lærere må lære elever å lære

Lærere må lære elever å lære Artikkel i Utdanning nr. / Lærere må lære elever å lære Undersøkelser har vist at mange norske skoleelever har for dårlig lesekompetanse. Dette kan ha flere årsaker, men en av dem kan være at elevene ikke

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Anne Følstad Marit Aunli Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Namsos

Anne Følstad Marit Aunli Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Namsos Pasientenes erfaringer med sanserom som beroligende tiltak i spesialisthelsetjenesten Anne Følstad Marit Aunli Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Namsos En liten smakebit Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Fra småprat til pedagogisk verktøy. Høgskolelektor i pedagogikk Dag Sørmo

Fra småprat til pedagogisk verktøy. Høgskolelektor i pedagogikk Dag Sørmo Fra småprat til pedagogisk verktøy Det er ein som er så klok at i lag med han skjønar eg kor dum eg er. Så er det ein annan som er så klok at i lag med han er eg klok eg og. E. Indereide Dag Sørmo Alt

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2 Arve Fahlvik Refleksologi til hjemmebruk Innhold Forord...3 Terminologi...4 Innledning...5 Behandling av mage...6 Behandling på hånden...10 Behandling av immunforsvar...14 Behandling på ører...16 Behandling

Detaljer

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no Til kvinnen: er er det noe som kan ramme meg? Hva er en etterfødselsreaksjon Hvordan føles det Hva kan du gjøre Hvordan føles det Hva kan jeg gjøre? Viktig å huske på Be om hjelp Ta i mot hjelp www.libero.no

Detaljer

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf MOBBING Pål Roland Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf Definisjon Tittel på temaet Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål.

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål. Veileder for Medarbeidsamtaler. Forberedelse: Hva gjør vi? Både medarbeider og leder må inn i Dossier å oppdatere seg på forrige medarbeidersamtale og utviklingsplanen. Sørg for at Dossier er oppdatert.

Detaljer

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg.

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Klientens mål * Hva ønsker våre klienter med en behandling? Selvsagt å bli friskere, bedre, bli kvitt

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Dagbok over sykdomsutvikling

Dagbok over sykdomsutvikling Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Dagbok over sykdomsutvikling NOR_GSK_0052_15_Booklet2_Lupus_Dagbok.indd 1 04.06.2015 10:29:47 Innledning Denne dagboken kan hjelpe deg å holde

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet 3 Introduksjon til Friskhjulet Hvor kommer ryggplagene fra og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

En ufullendt proses Leder.

En ufullendt proses Leder. En ufullendt proses Leder. 1 Vedlegg 2. En ufullendt prosess (1) I denne avhandlingen har jeg fokusert på vellykkede behandlinger. Begrunnelse for dette er gitt i avsnitt 2.2.4. Jeg vil likevel ganske

Detaljer

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Manuellterapeut Gustav S. Bjørke 1. Unngåelse Anamnese: - Ofte definert debut - Mye utredning, sparsomme

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Borkovec 1 Denne terapitilnærmingen inneholder ulike komponenter, som avspenningstrening, eksponeringstrening, trening i oppmerksomt nærvær ( mindfulness ) og kognitive teknikker.

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Introduksjon til friskhjulet

Introduksjon til friskhjulet Introduksjon til friskhjulet Hvor kommer nakkeplagene fra? Og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller, kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd

Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd Gardermoen 17.2.2016 Ole Greger Lillevik olelillevik@gmail.com / ole.g.lillevik@uit.no . Kommer mai 2016 Dilemma? HMS (sikkerhet for oss) Terapi

Detaljer