Brukertest av utkast til ny adopsjonslov Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukertest av utkast til ny adopsjonslov Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring"

Transkript

1 Brukertest av utkast til ny adopsjonslov Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring Undersøkelse gjennomført for Difi og BLD Februar - april 2015 Henrik Høidahl

2 Brukertest av utkast til ny adopsjonslov 10 minutter om brukertesten 1. Bakteppe 2. Metode og utvalg 3. Hovedfunn 4. Betydning og konsekvenser 2

3 Bakteppe Adopsjonslovutvalget Adopsjonslovutvalget leverte sitt forslag til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) den 14. oktober 2014 Klart lovspråk En av hovedoppgavene til «Klart lovspråk»: Bedre språket og forenkle strukturen i fire utvalgte lover. To språkverksteder Språkrådet, JD og BLD har gitt innspill Den 4. desember 2014 sendte BLD lovforslaget på høring med frist til 5. mars

4 1. Bakteppe 2. Metode og utvalg 3. Hovedfunn 4. Betydning og konsekvenser 4

5 Metode: Dybdeintervjuer Metode for datainnsamling: Dybdeintervjuer KVALITATIV METODE problemstillinger man vet lite om fra før rom for å utforske individuelle oppfatninger stille oppfølgingsspørsmål dybdeforståelse emosjonelle og sensitive tema vanskelig å samle hele målgruppen NB! De kvalitative funnene kan ikke generaliseres Når indikasjonene er gjennomgående er det sannsynlig at vi finner lignende mønster i målgruppen 5

6 Utvalg: Tre målgrupper, ti dybdeintervjuer SØKERE Én førstegangssøker som er i prosess To søkere som fra før har adoptert og er i prosess med ny adopsjon To søkere som fikk avslag på søknad om adopsjon Én stebarnsadoptert ADOPSJONS- ORG. To representanter (to organisasjoner) BUFETAT To representanter (to Bufetat-regioner) INTERVJUTID minutter per intervju Semistrukturert form 6

7 Ulik erfaring med dagens lov og utkast til ny lov SØKERE NEI hvis søknad blir godkjent JA hvis avslag på søknad Får hjelp gjennom adopsjonsorganisasjon ADOPSJONS- ORG. Har kjennskap til lov og nytt lovutkast Får sjelden spørsmål om å tolke lovtekst Mest opptatt av endringer som har konsekvenser for det praktiske arbeidet BUFETAT JA: Forholder seg i stor grad til loven Lang erfaring med gjeldende lov Har kjennskap til nytt utkast Har kjennskap til klarspråkprosjektet 7

8 1. Bakteppe 2. Metode og utvalg 3. Hovedfunn 4. Betydning og konsekvenser 8

9 Noen sitater fra intervjuene Jeg er imponert! Det er ikke mange offentlige utredninger som er gjort såpass grundig på så kort tid. De har gjort et godt stykke arbeid med det nye forslaget. Det har blitt svært lettleselig og forståelig Adopsjonsloven er en lov som har stor betydning for mange mennesker og er et tema som er et sårt område for mange Loven snakker til normale mennesker Det er viktig at en lov er rettet mot den som loven angår. Jeg opplever i stor grad at denne loven gjør akkurat det 9

10 Søkere: Svært godt førsteinntrykk av nytt utkast Brukervennlig Klar og tydelig Lett forståelig Få vanskelige begreper Få fremmedord Relevant og moderne språk Ordlegger seg klarere enn en gjennomsnittlig norsk lov Tydelige kapitler og overskrifter Logisk og oversiktlig struktur Refererer lite til tidligere ledd og paragrafer Henvender seg også til søkere, ikke kun jurister 10

11 Vanskelige ord og uttrykk for søkerne Eksempler på ord som søkerne opplever for juridiske: Eksempler på ord som førstegangssøkere og personer som er ukjent med norske lover kan ha problemer med å forstå: 11

12 Presiseringer som savnes av søkerne! Det står ingenting om klagemuligheter dersom man får avslag!! Det står ingenting om hvor lang tid man kan forvente at prosessen tar og hvor lang tid det tar å utrede en sak Det står ingenting om øvre aldersgrense for å kunne adoptere 12

13 Adopsjonsorganisasjoner og Bufetat: Svært godt førsteinntrykk av nytt utkast Forståelig og klart språk Modernisering av språket, har ikke et gammeldags kansellispråk God struktur, bestemmelser står i naturlig rekkefølge Loven oppleves tydeligere og mer detaljert enn dagens lov Flere vilkår er lovfestet Flere presiseringer: Gir mindre rom for tolkning Mer konkret: Innebærer mindre bruk av forskrifter og rundskriv Ingen konflikt mellom klarspråkarbeid og presisjon eller korrekthet i lovteksten 13

14 Noen uklare paragrafer 1 Sårende: bånd tilsvarende forholdet mellom barn og foreldre. egenfødte/biologiske barn For lang setning: Forbud mot vederlag Savner eksempler: en person som er fratatt rettslig handleevne Besøkskontakt: gjelder det nasjonal adopsjon og/eller internasjonal adopsjon? Uklart: virker for og mot alle Uklart begrep: tilknytning barn under 18 år som har tilknytning til andre land enn Norge

15 1. Bakteppe 2. Metode og utvalg 3. Hovedfunn 4. Betydning og konsekvenser 15

16 Søkere: Betydning og konsekvenser STYRKING AV RETTS- SIKKERHETEN Mulighet til å selv forstå dokumentet som er beslutningsgrunnlaget for om det blir adopsjon eller ikke Generelt viktig å forstå rammeverket uten å måtte søke profesjonell hjelp VIKTIG FOR DEMOKRATIET Søkerne blir tatt på alvor Klarspråkarbeid oppleves som viktig for demokratiet Språket er mer tilpasset de som skal bruke loven i praksis 16

17 Adopsjonsorganisasjonene: Betydning og konsekvenser LITEN BETYDNING FOR VEILEDNING AV SØKERE Få spørsmål knyttet til tolkning av loven Ingen betydelige konsekvenser for veiledning av søkere Arbeid med klarspråk betyr at loven blir lettere å forstå for en som ikke er jurist MER OPPTATT AV INNHOLD ENN SPRÅK Mer opptatt av innhold i lovutkastet, mindre opptatt av språk og struktur men indirekte får også språk og struktur betydning for alle parter 17

18 Bufetat: Betydning og konsekvenser LOVEN VIL BLI BRUKT MER Mer omfattende og brukervennlig Vil bruke den oftere enn i dag LOVEN ER MER FORUTSIGBAR FOR SØKERE Lettere for søkere å forstå om grunnlaget for adopsjon er der eller ikke Lavere risiko for at søkere mister klagemuligheter ved at de ikke har forstått vedtakene DET VIL BLI LETTERE Å KNYTTE SVARENE TIL LOVEN Vil i større grad kunne knytte svarene de gir til søker til den nye loven Hvis en søker får avslag kan det i større grad vises til ny lov enn til dagens lov 18

19 En klar tommel opp til det nye utkastet Selv med enkelte uklarheter blir det nye lovutkastet tatt svært godt imot Jeg ønsker den nye lovteksten velkommen. Dette er virkelig et steg i riktig retning Alle respondentene opplever at det er viktig og bra at det offentlige jobber systematisk med å bli klarere og tydeligere Viktig signaleffekt Viktig at brukere og befolkningen generelt får lover som brukes og som man kan forholde seg til 19

20 Takk for oppmerksomheten! Henrik Høidahl Mob Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv

Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv Gunhild Åm Vatn, Pia Farstad Eriksen og Henning Fjørtoft (red.) Trondheim, 31. januar 2015 NTNU Institutt for språk og litteratur ISBN 978-82-91100-11-1

Detaljer

Språkprofil. klarspråk. klarspråk

Språkprofil. klarspråk. klarspråk Språkprofil! «@ klarspråk klarspråk Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Språkprofil Innhold Forord fra departementsråden «Er språket verneutstyr eller griperedskap?» 4 Forord fra statsråden

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2014 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor Evaluering 2012 Forord Vi takker Kulturdepartementet for tildelingen av oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Vår rapport

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Ledervisjon for SOFI...3 2.1 Målsetninger...3 2.2 Etterprøvbare mål...4 2.3 Brukergrupper og interessenter...4 2.4 Plan for brukerinvolvering...4 3 Uformell ekspertevaluering

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Barnets tilknytning til riket: En analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen

Barnets tilknytning til riket: En analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen FagFeLLev U r dert a rtik k el Barnets tilknytning til riket: En analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen Av Janne Thu Ilstad 1 Interesseavveiningen mellom hensynet til barnets beste

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2015/54440-4 Arkivkode: 008 Dato: 30.09.2015 Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret Hvordan fungerer tilsyn under samvær etter barnelova 43 tredje ledd, sett i lys av sakkyndiges forhåndsvurderinger og erfaringer fra bostedsforeldre og tilsynspersoner? Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen

Detaljer

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder Språkprofil for Fylkesmannen i Østfold Vår egen språkveileder 1. utgave - august 2012 Hvorfor klarspråk? Språkveileder for Fylkesmannen i Østfold Vi som arbeider hos Fylkesmannen har kontakt med en lang

Detaljer

Gratulerer, vi har avslått søknaden din om arbeidsavklaringspenger!

Gratulerer, vi har avslått søknaden din om arbeidsavklaringspenger! Gratulerer, vi har avslått søknaden din om arbeidsavklaringspenger! en studie av klarspråkarbeidet i NAV april til juni 2012 Ida Seljeseth Masteroppgave i moderne retorikk og språklig kommunikasjon Institutt

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

Forord. Trondheim, desember 2007. Helle Wessel Andersson Prosjektleder

Forord. Trondheim, desember 2007. Helle Wessel Andersson Prosjektleder Forord Som en del av utviklingen av tjenestetilbudet innen psykisk helse har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med AD/HD. Veilederen

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 37/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820471

Detaljer

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave 2014

BCR3100 Bacheloroppgave 2014 982805 982775 982446 BCR3100 Bacheloroppgave 2014 Forbrukertrender og konseptutvikling i det norske kurs- og konferansemarkedet Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen

Detaljer