Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014"

Transkript

1 Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg "

2 Samhandling mellom innbyggere/næringsliv og kommunen Dagens situasjon Fremtidig situasjon Automatisert Manuell registering Helelektroniske tjenester = effektivt for innbygger/næringsliv og kommunen

3 Byrådets ambisjonsnivå ved å satse på elektroniske tjenester, jfr budsjettet 2013 og 2014: Ø Ø Ø Brukerfokus evne til å effektivisere og fornye seg Flere innbyggere og dermed flere henvendelser digitale tjenester skal håndtere økningen Samhandling med innbyggere og næringsliv enklere og raskere Ambisjonsnivået er også i tråd med byrådserklæringen av 2011 og kommende kommuneplan med visjonen Smart, trygg og grønn!

4 Byrådets prioriterte tjenester Byrådet har prioritert følgende 5 områder som skal prøves ut/piloteres: a) Barnehagesøknader b) Plan- og byggesaker c) Salgs- og skjenkebevilgninger d) Elektroniske utsendelser fra Kemneren e) Fellesfunksjonalitet som støtter de ulike tjenestene med tanke på å støtte alle fremtidige elektroniske tjenester i kommunengrunninvesteringen gjøres nå!

5 Felles behov i kommunen fellesfunksjonalitet er løsningen Fellesfunksjonalitet = funksjonalitet som alle sektorer må ha og som det ikke er kostnadseffektivt for kommunen å utvikle/anskaffe til hver enkelt virksomhet. Vi bruker eksisterende nasjonale komponenter og utvikler KUN felleskomponenter som ikke finnes nasjonalt. Eksempler på nasjonale komponenter: Id-porten/Altinn - identifisering/autentisering av innbyggere/næringsliv SvarUt,utviklet av Bergen kommune, forvaltes nå av Kommit - elektronisk utsending av brev og meldinger Folkeregister, matrikkelen, kontaktregister mv Journal- og arkivløsninger Standardsystemer som finnes i markedet Eksempler på funksjonalitet som ikke eksisterer nasjonalt og som virksomhetene ser behov for: Mine saker (personlig side for den enkelte innbygger og arbeidsgiver hvor all informasjon og status om saker er samlet) Utvikles, aktuelt å gjenbruke funksjonalitet fra Bergen kommune. Innsynsløsninger Gjenbrukes og videreutvikles i kommunen. Integrasjon av informasjon mellom fagsystemer (samspill mellom systemer) som hos alle andre virksomheter i stat og kommune må disse utvikles. Oslo mangler standard for dette som alle virksomheter kan ta i bruk. Oslo kommunes felleskomponenter kan på sikt tilbys andre kommuner, evt som nasjonale felleskomponenter!

6 Tjenestetrapp elektroniske tjenester (62 tjenester) 2014 Min Side med tjenester fra NAE og KEM SvarUT med tjenester fra NAE, KEM og PBE Veiledet Dialog med tjenester fra NAE Felles eid med tjenester fra KEM Felles skjemaløsning med tjenester fra KEM og PBE Øvrige tjenester fra NAE, KEM, PBE og KOU 2015 Min Side Tilgjengelig for alle virksomheter og tjenester fra PBE SvarUT - Tilgjengelig for alle virksomheter og tjenester fra NAE og PBE Veiledet dialog med tjenester fra KEM, NAE og PBE Offentlig innsyn med tjenester fra NAE Kalenderfunksjonalitet (Felles) med tjenester fra NAE Øvrige tjenester fra NAE, KEM og PBE Min Side Tilgjengelig for alle virksomheter og tjenester fra KEM SvarUT med tjenester fra KEM Veiledet dialog Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) med tjenester fra PBE Nettbetalingsløsning Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Bestillingstjeneste Tilgjengelig for alle virksomheter og tjenester fra NAE Stedfestet informasjon, kartbasert løsning Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) med tjenester fra KEM Øvrige tjenester fra NAE, KOU og PBE 28 tjenester 21 tjenester 13 tjenester

7 Detaljert tjenestetrapp Min Side (Felles) Min Side for næringslivet (NAE) og innbyggere (NAE, KEM) SvarUT (Felles) Enkeltanledning og prøvebevis (NAE) Saksbehandlerproduserte brev til enkeltpersoner og organisasjoner (KEM) Alle vedtak (PBE) Veiledet Dialog (Felles) Brukervennlige skjema med interaktiv veileder for søknader (NAE) Helautomatisert saksbehandling av enkeltanledning (NAE) Eksisterende Felles eid Oppgradering av MeglerWEB (KEM) Nettløsning for det kommunale inkassosystemet (Procasso) (KEM) Eksisterende Felles skjemaløsning Endring av kontonummer for utbetaling av skatt (KEM) Nedsettelse av utleggstrekk (KEM) Betalingsordning for bedrifter (KEM) Bestilling av oppstartsmøte (PBE) Forhåndskonferanse (PBE) Skjema for forespørsel (PBE) Øvrige tjenester Helautomatisert kunnskaps- og etablererprøver (NAE) efaktura for omsetningsgebyr (NAE) Fullelektronisk kommunikasjon med KEM for høringsuttalelser (NAE) Chat med sikker innlogging for saksbehandling online (KEM) Automatisert import til DocuLive (PBE) Plankartlag for kommune- og kommunedelplaner samt temakart i planinnsyn (PBE) Integrasjon mellom bestillingstjenesten og øvrige kartinnsynsløsninger (PBE) Metadata til plan tilgjengelig i Planinnsyn (PBE) Tilpassning av nettsiden og kartkomponenten til mobile enheter (PBE) Sikker innsyn til tegninger i nettløsning (Inloggingsløsning) (PBE) Proaktiv varsling for foreløpig svarbrev (PBE) Oppdaterte og brukervennlige veiledere for byggesak (PBE) Oppdatert byggesaksprosess på nettsidene (PBE) Digitalt hovedopptak for barnehager (KOU) Min Side (Felles) Nye proaktive varslinger (PBE) Abonnementstjeneste (PBE) SvarUT - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Alle søknader (NAE) Alle dokumenttyper (PBE) Veiledet dialog (Felles) Tilpasset saksbehandlingssystem med integrasjon av søknadsskjema (NAE) Elektronisk kommunikasjon mellom høringsinstanser (NAE) Elektronisk betalningsordning for salgs- og skjenkegebyr (NAE) Automatisk beregning av omsetningsgebyr (NAE) Oppgradert kontaktskjema (KEM) Prototyp på Smart reguleringskart (PBE) Dialog i plansaker og evt. andre prosesser (PBE) Offentlig innsyn (Felles) Selvbetjent innsynsløsning på nett (NAE) Kalenderfunksjonalitet (Felles) Prøvepåmelding (NAE) 2015 Øvrige tjenester Innhenting av prøvebevis (NAE) Helelektroniskdokumentsystem (KEM) Kortbetaling i bestillingstjeneste (PBE) Innsigelser tilgjengelig i Planinnsyn (PBE) Utvalgte data som åpne data (PBE) Planprogrammer tilgjengelig i Planinnsyn (PBE) Løsning for digitalisert byggesaksarkiv (PBE) Importerte byggesaker for indre by (PBE) Min Side - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Min Side med full funksjonalitet (KEM) SvarUT Alle dokumenter (KEM) Veiledet dialog - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Nye brukerflater (PBE) Nettbetalingsløsning - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Bestillingstjeneste, Handlekurv - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles, NAE) Stedfestet informasjon, kartbasert løsning - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Avgiftsportal (KEM) Offentlig innsyn - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Kalenderfunksjonalitet - Tilgjengelig for alle virksomheter (Felles) Øvrige tjenester Elektronisk rapportering av utførte kontroller med elektronisk overføring av rapporter (NAE) Chatfunksjon (NAE) "Skjenkeapp" (NAE) Nytt Barnehagesystem (KOU) Smarte reguleringskart (PBE) Automatisert behandling av enkle byggesaker (PBE) Nytt sakssystem (PBE) Importerte byggesaker for ytre by (PBE) 28 tjenester 21 tjenester 13 tjenester

8 Vår til nærming til elektroniske tjenester er: 1) Hvilke behov har innbygger og næringsliv for digitale tjenester? 2) Hvilke funksjonelle behov må dekkes for å tilfredsstille pkt 1? 3) Hvilke felleskomponenter må være tilgjengelig for å tilfredsstille pkt 2? Dette inkluderer også samspillet mellom felleskomponenter og fagsystemer. Behov innbyggere og næringsliv Funksjonelle behov Felleskomponenter og fagsystemer

9 «Brukerreiser (proof of concept) Prinsipper: Illustrasjon av «brukerreisen» en diagramform for helhetlig framstilling av en målgruppes opplevelser og behov underveis i møtet med en kommunal tjeneste, på tvers av ulike kanaler 1 Når jeg trenger informasjon eller en tjeneste fra Oslo kommune, velger jeg de digitale kanalene 2 Når jeg henvender meg til Oslo kommune via en digital kanal, klarer jeg raskt og enkelt å gjennomføre hele prosessen digitalt, og ved hvert steg veiledes jeg med støtte, status og veien videre 3 Når jeg henvender meg til Oslo kommune via en digital kanal, oppleves informasjon og tjenester oppdaterte, etterrettelige, konsistente og forståelige) 4 Når jeg trenger eller velger det, oppdaterer og veileder Oslo kommune meg med proaktive digitale tjenester 5 Når jeg trenger informasjon eller tjenester fra Oslo kommune, tilbyr kommunen digitale løsninger som er optimalisert for meg, hvor jeg er og det digitale mediet jeg har tilgjengelig 6 Når jeg har behov utover Oslo kommunes tjenestetilbud, kan andre utvikle løsninger og skape innovasjon i markedet basert på kommunens åpne data og grensesnitt

10

11 Brukerreisen Veiledet dialog v1: Enkeltanledning

12 Min side

13 Innlogging MinSide 1 av 4

14 Innlogging MinSide 2 av 4

15 Innlogging MinSide 3 av 4

16 Veiledet dialog Steg 1 Øvre halvdel

17 Veiledet dialog Steg 1 Nedre halvdel 1 av 2

18 Veiledet dialog Steg 1 Nedre halvdel 2 av 2

19 Veiledet dialog Steg 2 Innendørs

20 Veiledet dialog Steg 2 Utendørs

21 Veiledet dialog Steg 2 Båt, buss, trikk,

22 Veiledet dialog Steg 3 Før utfylling

23 Veiledet dialog Steg 3 Seleksjoner

24 Veiledet dialog Steg 3 Etter utfylling

25 Veiledet dialog Steg 4

26 Veiledet dialog Steg 5

27 Veiledet dialog Betaling

28 Veiledet dialog Bekreftelse + link til Min side

29 Veiledet dialog Resultatet i Min side Rekkefølgen kan sorteres ved å klikke på en av headerne

30 Veiledet dialog Detaljer i Min side

31 I arkivsystemet (P360) 14/2054 Søknad om skjenkebevilling for et lukket arrangement Åkerøveien 1a Rune Tugu Lise Olsen

32 Ekspedering via SvarUt fra P360 Egen ekspederingsmodu l i P360. SvarUt leverer posten i meldingsboksen i Altinn.

33 pling Melding til deg fra Næringsetaten er tilgjengelig på «Vedtak om skjenkebevilling for lukket enkeltarrangement»

34 Planinnsyn: hva er reguleringsstatus i mitt område

35 Saksinnsyn kart: Hva skjer i mitt område?

36 Byggesaker i nærområdet Se sakens dokumenter Lese et dokument

37 Målbilde Min side - innbygger

38 Målbilde Min side - næringsliv

39 SvarUT (Kemneren) Printe skjema fra WEB Løsning før Tomt skjema Skattyter Søknad i Ordinær post Post/arkiv Saksbehandler kemner SOFIE Vedtak Vedtak i ordinær post Post/arkiv Løsning etter Elektronisk skjema med sikker innlogging Skattyter Henter vedtak SVAR UT Saksbehandler kemner SOFIE Meldingsboks i AltInn

40 Bruken av SvarUT har økt raskt siden nyttår (Kemneren) Nå sender vi mellom 750 og 1000 brev gjennom løsningen hver uke Brevene fordeler seg 50/50 mellom virksomheter og personer Vi sender både enkle 1-siders brev og store ettersynsrapporter på sider Opplevd behandlingstid på helelektroniske søknader om betalingsavtale for restskatt er 66 % lavere enn på «papirsaker»

41 Takk for oppmerksomheten!

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! I 2012 lanserte regjeringen det nasjonale digitaliseringsprogrammet. Programmet

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 AGENDA Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Handlingsplan og strategi Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning En standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv bygget på Microsoft SharePoint og Office, som legger til rette for en effektiv

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1 Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.12 2014 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden den Sopra

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013. Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal

Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013. Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013 Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal I kort: Digitalt førstevalg? Demokrati? Hva med Gudrun, 80 år? Eksempler? Utfordringer? Organisering?

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer