FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt"

Transkript

1 Prosjektnamn: FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt Prosjektansvarleg: Ole Warberg, Bergen Reiselivslag, Slottsgaten 1, 5835 Bergen, epost telefon / Prosjektleiar: Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag, Slottsgaten 1, 5835 Bergen, epost tele / Start: 1. mai 2005 Slutt: 31. desember Bakgrunn og grunngjeving for prosjektideen Bergen har en status som kultur- og opplevelsesby. Denne statusen er etablert gjennom mange ulike historiske elementer, knyttet både til natur, historie, arkitektur, kunst, kultur og underholdning. Forskning viser at byer som har hatt fremgang har lykkes med å utvikle en egen identitet hvor det bygges videre fra en felles plattform for næringsutvikling. For Bergen er denne felles identiteten, kjerneverdien, beskrevet som Kulturbyen i valget for å beskrive Bergens selgende profil med ett ord. Kultur er en positiv og sterk kraft for byen. Bergen har en meget god posisjon som kulturell arrangørby. Kultur engasjerer bergensere. Alle nivåer av samfunnslivet, privat og offentlig sektor, frivillige og profesjonelle organisasjoner, enkeltpersoner og grupper bidrar til store og små kulturelle løft gjennom hele året hvert år. Kultur vil derfor spille en sentral rolle i vår felles fremtid. Det er et mål at vår felles plattform skal virke samlende internt og være et grunnlag for å utvikle helheten, nemlig byen og dens mangfold. Byens profil skal derfor også bygges på følgende verdier: Tradisjon og særpreg Åpenhet og gjestfrihet Samarbeide og samspill Bergens profilering er sterkt avhengig av regionen, fylket og fjordene som område. Statusen som Gateway to the Fjords viser at byen er like avhengig av regionen og fjordene som regionen er av Bergen. Det legges ned mye ressurser både i tid og penger til markedsføring og profilering av Bergen og Hordaland på et regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan innen reiseliv, fiskeri, maritim sektor, kultur, etc.. Enkelte aktører har profesjonalisert markedsføring og profilering gjennom produksjon av materiell til gjenbruk, mens andre igjen utarbeider materiell til en spesifikk situasjon og når behovet melder seg. Hordalands reiseliv og næringsliv møter kunder og forretningsforbindelser i ulike sammenhenger. Det er et mål å oppnå synergier mellom næringsaktører i flere bransjer når man selv eller sammen med andre markedsfører både sin egen virksomhet og byen som helhet. Ved begrensede midler er det enda mer virkningsfullt å være entydig i vår kommunikasjon med markedet. Ved at ulike næringsgrener finner flest mulig fellesnevnere, vil gavne oss alle. Denne søknad om økonomisk tilskudd har til hensikt å utøve aktiviteter som styrker Hordalands merkevareverdi og gir økt lønnsomhet for næringsaktørene.

2 Det har vært arbeidet i flere år med å fullføre en verktøykasse som inneholder ulike elementer som benyttes i profileringa. For Bergen per 2005 gjenstår 2 tiltak for å ferdiggjøre verktøykassen. Målet med instrumentene i verktøykassen er at de skal: De skal gi et profesjonelt uttrykk De skal være enkel, lett å lære og fristende å bruke De skal også inneholde mange muligheter for brukerne De skal være tilrettelagt for mange ulike brukere på forskjellig nivå i organisasjonen De skal være holdbar over tid ved å være tilrettelagt for systematisk oppdatering VERKTØYKASSEN Elementer i verktøykassen for en god profilering av Hordaland og Bergen er som følger: Salgs- og promoteringsbrosjyrer Internett Tekstarkiv Vertskap PR, display og messemateriell Billedmatr. internett og Foto CD Personell Levende film / filmsnuttarkiv Presentasjonsprogram a. Salgs- og promoteringsbrosjyrer I dag er det utarbeidet en rekke brosjyrer på ulike språk som presenterer fylket innen de ulike fagområdene. Dette er i dag relativt godt dekket. b. Vertskap Vi har i dag en rekke gode elementer som inngår i denne delen, blant annet; Informasjonsfolder Guest of Honour Guiding / språk Finne location Møter og veiledning Visningslokaler Koordinering Overnatting Transport Transfer Bespisning Profilmateriell c. Personell Medarbeidere i de ulike sammenhenger er som oftest velkvalifisert, serviceinnstilt og språkmektig. d. Internett gjennomført Alle aktører er nå aktive på internett. Bergen Reiselivslag har laget egne bransjesider for media. Likeså har Fjord Norge gjort det. Fellesprosjektet innen BIT Reiseliv er meget positivt for å bringe produktene nærmere kundene. e. PR, display og messemateriell gjennomført, men utvikles Fjord Norge har laget en rekke elementer som er fellesnevner for fjordene. For Bergen er det i Bergensprofilen laget en rekke displayer og bannere som brukes i kundearrangementer. Disse er også tilgjengelig for andre og brukes i stor grad av andre næringsaktører. Eksempelvis laget Fiskeriforum Vest til fiskerimessen i Trondheim i 2003 en egen messestand med elementer fra Bergensprofilen som også sikkert kan benyttes i andre sammenhenger for andre aktører. Likeså laget Hordaland Olje og Gass en lignende presentasjon for hele fylket på oljemessen i Stavanger i I dette avsnitt inngår også salgs- og profileringsbrosjyrer, posters og ulike lisensprodukter innen bekledning, reiseeffekter, m.m.

3 f. Levende film filmsnuttarkiv 2005, denne søknad. Mer info, se pkt. 4 Per i dag har Fjord Norge laget en presentasjonsdvd for alle fylkene. Bergen har også laget en egen med ulike versjoner på dvd som også inkluderer bilder fra fjord og by samt en musikkcd. Det er også til salgs ulike andre kommersielle videoer hvor Hordaland også inngår. I en fremtidig verktøykasse er det meget påtrengende å skaffe et filmsnuttarkiv, Med dette menes filmbolker fra ulike situasjoner / locations i Hordaland og Bergen med bilder uten lyd og tekst som støtte til besøkende TV- og filmteam. g. Tekstarkiv 2005, se annen søknad For å bearbeide media med gode ideer og vinklinger til redaksjonelle tema, er det behov for å utarbeide en håndbok for journalister. Håndboken kan inneholde alt fra mindre ideer til ferdigskrevne artikler på ulike språk. Arkivet egner seg også meget godt på internett. h. Billedarkiv på internett samt Foto-CD - gjennomført Denne tjenesten er nå fullkomment tilgjengelig på nettsider til både Fjord Norge, Reisemål Hardangerfjord, Innovasjon Norge og Bergen. i. Presentasjonsprogram - gjennomført Elementer til bruk i en presentasjon kan være billedarkiv, utkast tekster, lysark, musikk, ferdige presentasjoner, salgs- og profilmateriell og internett. Det største i en slik sammenheng har vært å lage produsere en 5-7 minutters multimedia DVD med still-bilder, filmsnutter, musikk, contentum og informasjon integrert. Fjord Norge har nå laget en for alle fylkene. Bergen har også produsert en som inkludere flere filmer, bilder og musikk 2. Hovudmålsettingar (effektmål og produktmål) Overordnet målsetting: Forsterke og utvikle profileringsverktøy som kan profilere Hordaland og Bergen ut fra en felles plattform og mal. Malen skal ha relasjon til det merkevarearbeide som både Fjord Norge AS og Innovasjon Norge står for. Tiltakene skal skape, gjennom et strategisk samarbeide, et effektivt, slitesterkt og rimelig verktøy hvor aktører i næringsliv, kulturlivet og offentlig sektor kan presentere både Hordaland og Bergen og sin egen virksomhet på en enhetlig, moderne og riktig måte. Ved å tilrettelegg for media vil vi oppleve at media i sine reportasjer dekker våre produkter på en bedre, bredere og mer prioritert måte i forhold til andre destinasjoner. Når et filmteam produserer for et oppdrag om Norge, er det et mål at billedvalg er fra vår region. Målgrupper Målgruppen til brukere av verktøykassen vil være personer og grupperinger som skal profilere og markedsføre sin virksomhet under en felles mal. Brukerne vil være personer i offentlig sektor, private næringsliv, kulturlivet og organisasjonslivet. Disse brukerne vil med verktøykassen henvende seg nasjonalt og internasjonalt til blant annet; Presse og media Forretningsforbindelser Distributører Turoperatører og reisebyråer Møte- og kongressaktører Kundegrupper på visningsturer Kundegrupper på messer, workshops, seminarer, kundearrangementer og kulturelle arrangementer

4 3. Aktivitetar i prosjektet Tiltaket er en del av Strategisk Reiselivsplan for Bergen , tiltak 1.4; Forsterke og utvikle profileringen av Bergen. For et tekstarkiv er det naturlig at hele Hordaland knyttes sammen. Det er viktig at private og offentlige brukere kan fremstå samlet, entydig og styrket i profileringen. Elementer som inngår i en slik verktøykasse er: Salgs- og promoteringsbrosjyrer Internett Tekstarkiv se annen søknad Ivaretakelse av vertskapsoppgaver ved besøk til byen PR, display og messemateriell Billedmateriell på Internett og foto-cd Kompetent personell Filmsnuttarkiv denne søknad Presentasjonsprogram for Bergen FILMSNUTTARKIV for media besøkende til Hordaland og Bergen Ved visningsturer for kunder og mot besøkende mediabedrifter er det avgjørende at man blir mottatt og bearbeidet på en god og profesjonell måte. Eksempelvis har vi særdeles gode erfaringer med journalister som er fornøyd med visningsturen, vår koordinering og lokale tilstedeværelse, fotomateriell de mottar, guiding, transport, bespisning, m.m., helt klart preferer Hordaland og Bergen i sin redaksjonelle omtale i aviser, magasiner, radio og TV. Bergen Reiselivslag alene sammen med partnere i reiselivet bruker ca. 3 millioner kroner årlig på disse vertskapsoppgavene. Andre reiselivsdestinasjoner i fylket bruker tilsvarende midler. I en fremtidig verktøykasse er det meget påtrengende å skaffe et filmsnuttarkiv. Med dette menes filmbolker fra ulike situasjoner / produkter / opplevelser / attraksjoner / locations i Hordaland og Bergen med levende bilder uten lyd og tekst som støtte til besøkende TV- og filmteam. Produksjonen lages i DV format og skal benyttes av media uavhengig av rettigheter. Vi antar at produksjonen bør ha ca minutters spilletid. Materialet som benyttes må være delvis nytt sammen med gode eksisterende tilgjengelige filmsnutter. Produksjonen kan også klarlegges for å legges på internett når dette medium blir kraftig nok for slike produksjoner. 4. Tids- og ressursplanar Hovudaktivitet Tidsplan (mnd.) Sum Personressurs Styringsgruppe x x 2 mnd 3-5 personer Produksjon x x x x x 5 mnd 1 2 personer Sum månadsverk Milestolpe x Beslutingspunkt x x

5 5. Organisering rapportering En mindre gruppe av aktører fra reiselivsaktører inviteres til å delta i en styringsgruppe som skal utarbeide ulike tema til filmsnutter som skal presenteres i tiltaket. Det engasjeres et eksternt produksjonsselskap som i samarbeid med styringsgruppen skal utarbeide en dreiebok med tanke på klargjøring for produksjon. Produksjonsselskapet vil også koordinere eksisterende filmmateriell til den nye produksjonen. 6. Budsjett og finansiering Budsjett Finansieringsplan Art: NOK Kjelde: NOK Administrasjon Bergen Reiselivslag Eksternt produksjonsselskap Egeninnsats styringsgruppe Egeninnsats styringsgruppe Bergen kommune næringsfond Kjøp av eksisterende filmmatr Hord. Fylkeskommune RUP Produksjon av cover / Andre private aktører / dest. selsk presentasjon Merverdiavgift for noen av postene SUM SUM Kritiske suksessfaktorar Manglende finansiering og dårlig leveranse fra produksjonsselskap Dato:... Prosjektansvarleg... (Signatur)

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR Hordaland Fylkeskommune Arbeidslag Reiseliv Postboks 7900 5020 Bergen Attn Karen Loise Nybø / Kjartan Pettersen Kulturbyen Bergen, 15 juni 2008 VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for? Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Besøksstrategi for Agder 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk... 2 1.2 En regional besøksstrategi;

Detaljer

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Mai / juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk...

Detaljer

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge.

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Strategisk REISELIVSPLAN for Grenland 2007 2010 Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Innholdsfortegnelse: 1. Forord....................................

Detaljer