FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014"

Transkript

1 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland 1

2 Visjon Filmkraft Rogaland skal bidra til at Rogaland blir et kraftsenter i norsk film. Våre verdier TILGJENGELIG Filmkraft skal være tilgjengelig for filmbransjen i Rogaland og skal oppfattes som en åpen port for både etablerte og nye filmskapere. ÅPEN Filmkraft skal være lyttende og åpne for nye tanker. Vi skal etterstrebe å være raske, effektive og tydelige. INNOVATIV Filmkraft skal tenke nytt, være risikovillig og innby til kreative prosesser. 2

3 Arbeidet frem mot 2014 De neste årene skal vi bidra til at det skapes stadig flere film og TVserier med både historier, locations og mennesker fra regionen. Vi skal jobbe for at både nasjonale og internasjonale innspillinger legger store deler av sitt budsjett til regionen. Filmkraft skal fortsette arbeidet med å etablere en solid klynge for film, TV, spill og audiovisuelle næringer. Vi skal utvikle den lokale filmnæringen ved å satse enda sterkere på: o Utvikling av lokale talenter. o Utvikling av lokal produksjonskompetanse og kapasitet. o Videreutvikle finansieringsverktøy og infrastruktur. 3

4 Hovedmål Filmkraft skal jobbe for at stadig flere regionale, nasjonale og internasjonale filmproduksjoner legges til Rogaland, slik at en levedyktig og permanent filmbransje utvikles. Delmål: 1. Antall langfilminnspillinger i Rogaland skal økes til 5 per år og minimum 1 TV-serie per år frem mot 2014 Hvordan nå dette målet: Vi skal tilby produksjoner økonomisk støtte og investeringer. Vi skal tilby, og ha oversikt over, tilgjengelig infrastruktur som utstyr, studio og produksjonsservice. Vi skal ha oversikt over kompetente stabs- og filmarbeidere innen alle fagområder. Vi skal tilby gode nasjonale og internasjonale nettverk. 2. Antall lokale historier produsert regionalt og distribuert nasjonalt og internasjonalt (andre formater enn langfilm) skal økes til 20 per år. Hvordan nå dette målet: Vi skal tilby produksjoner økonomisk støtte og investeringer. Vi skal arbeide aktivt for å utvikle de korte formatene og dokumentar, da unge talenter ofte starter med korte formater. Vi skal tilby manuskompetanse, utviklingsprogrammer (kurs/seminarer) og økonomisk støtte. Vi skal bidra til å utvikle nye formater, som web-baserte TVserier, dataspill kombinert med kortfilm o.l. Bidra til å bygge opp flere regissører og manusforfattere på spillefilmnivå. Gjennomføre en strukturert utvikling av talenter på alle nivåer innen alle fagområder. 3. Filmkraft skal bistå til økt tilfang av lokale produksjoner og arbeide for å etablere en filmklynge. Hvordan nå dette målet: 3-6 spillefilmselskaper 2-5 dokumentarselskaper 3-5 postproduksjonsselskaper (lyd/bilde) 2-3 animasjonsselskaper 4

5 1-2 studiofasiliteter Vi skal samarbeide tett med regionens næringsutviklingsorganer. Videre skal vi videreutvikle eksisterende og utvikle nye utviklingsprogrammer for næringsaktørene innen film- og den audiovisuelle bransjen. Vi skal utvikle og etablere instrumenter for finansiering av lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter gjennom: Regionalinvesteringsfond (basert miks mellom offentlig og privat kapital). Sponsorprogram rettet mot private, regionale bedrifter. Bankfinansiering. Offentlig støtte og finansiering (gjennom videreutvikling). Utvikle filmbransjens infrastruktur: Bidra til å etablere flere og bedre studiofasiliteter. Bidra til opprettelsen av en utstyrspool som sparer filmnæringen i regionen for både tid og penger. Opprette webbaserte informasjonsverktøy for produsenter: o Produksjonsguide for nye filmskapere. o informasjonsdatabaser for kompetanse, utstyr og locations. 5

6 Filmkraftmodellen Filmkraft Rogaland etablerer Filmkraftmodellen for utvikling av kompetanse fra nye talenter til etablerte filmskapere/arbeidere. Modellen gir oss mulighet til å plassere aktørene i bransjen i forhold til kompetanse, erfaring og fagområde. Filmkraftmodellen består av 5 nivåer: Modellen er utarbeidet som en pyramide hvor unge talenter, både innen skoleverket og på profesjonelt nivå, innehar større bredde og kvantitet, enn toppnivået der kvaliteten er høyere og aktørene er færre. Filmkraft vil arbeide ut fra en matrise hvor ambisjonsnivå og karriereplanlegging vil stå sentralt. Alle aktørene innen produksjon, regi og manus vil bli stilt følgende spørsmål: (skal besvares før en 45-minutters konsultasjon med Filmkraft) 1) Hvilket nivå anser du deg selv å være på nå? 2) Hvilket nivå ønsker du å oppnå? 3) Hvordan skal du komme til det nivået? Svarene på disse spørsmålene vil være utgangspunkt for konsultasjonen. Denne prosessen ønsker Filmkraft å gjennomføre årlig med hver enkelt aktør på nivå 3-1, og det vil medføre at selskapet vil ha en kontinuerlig oppdatert oversikt over en hel filmregions personlige ambisjoner, målsettinger og hvordan de tenker å oppnå disse. 6

7 Vi skal samarbeide med utdanningsinstitusjoner for å øke generelt kunnskapsnivå og for å gjøre regionen attraktiv for unge filmtalenter. Videre skal vi satse enda mer på barn og unge for å sikre tilgang til nye talenter og for å øke antall filmskapere. 7

8 Vedlegg 1 Bakgrunn for strategien Lokale og globale historier På bare 10 korte år har det blitt skapt et grunnlag for å fortelle lokale, universelle historier på film. Historier som publikum har vist stor interesse for og som pressen har døpt Stavanger-bølgen. Fra bølge til bransje Den unge filmnæringen i Rogaland har gode forutsetninger for å kunne utvikle en solid bransje. En bransje som gir avkastning til regionen på flere måter: Film bygger lokal identitet, styrker dialekten og gir regionen et positivt omdømme. Filmer fra regionen gir profilering av rogalands natur, arkitektur og næring, og tiltrekker både turister, studenter og arbeidskraft til regionen. Nettverk og møteplasser De senere årene har satsningen på kultur økt betydelig i Norge generelt, og Rogaland spesielt. Fylket huser Norges største filmfestival, Den Norske Filmfestivalen, Haugesund. Det er etablert en ny kortfilmfestival ved KINOKINO i Sandnes og Cinematek er kommet til. Filmkraft er godt etablert som en egen møteplass for filminteresserte i regionen. Hvert år arrangerer vi en rekke kurs og seminarer der både norske og internasjonalt anerkjente foredragsholdere viser frem ny kunnskap og nye trender for det lokale filmmiljøet. Støtte fra samfunns- og næringslivet Film er ikke bare kunst, men også kommersiell næring. En strukturert satsning med det rette økonomiske grunnlaget vil kunne gi regionen et løft på flere av områdene nevnt innledningsvis. Gjennom hele Filmkrafts historie har både samfunns- og næringslivet støttet opp rundt denne utviklingen. De norske støtteordningene, partnerkommunene, Rogaland fylkeskommune, private filmselskaper og finansinstitusjoner sørger for at det er mulig å lage film på alle plan i Rogaland. Filmkraftmodellen Et av de viktigste målene i vår strategi er å utvikle talenter og kompetanse innen filmområdet. Derfor har Filmkraft Rogaland utviklet en egen modell for strukturert kompetansebyggende arbeid for filmnæringen. Modellen gir oss mulighet til å plassere aktørene i bransjen i forhold til kompetanse, erfaring og fagområde. Dermed blir det også lettere å løfte 8

9 kompetansenivået på hele filmnæringen i regionen. Les mer om Filmkraftmodellen på side 12. Vedlegg 2 Organisering Filmkraft Rogaland organiseres etter de åpenbare behov som eksisterer innen filmfeltet i Rogaland; Talentutvikling Bransjeutvikling Infrastruktur Profilering - Finansiering Selskapet opererer både som regionalt Filmsenter, som regionalt Filmfond og som regional Filmkommisjon (location) FILMKRAFTS FILMSENTER Det regionale filmsenteret Filmkraft Senter skal arbeide etter Handlingsplan for barn & unge (KuD) for å rekruttere nye talenter, utvikle kjernekompetanse, samarbeide med læringsinstitusjoner, manuskonsultasjon, og tildele midler til utvikling og produksjon av kortfilm, novellefilm, dokumentar og musikkvideo. Filmkraft Senter skal også sikre at kompetanse innen filmområdet utvikles på alle nivåer, aldre og bakgrunn. Senteret skal videre jobbe for at deltakere på alle nivå er inspirert og trent til å analysere, utforske, kreere og dele kunnskap og erfaring innen film- og audiovisuelle medier. FILMKRAFT LOCATION 9

10 Filmkraft Location skal utvikle Rogaland som filmdestinasjon ved å markedsføre regionale og lokale steder, områder og bygninger. Avdelingen for location skal også tilrettelegge for filminnspilling og/eller forarbeid og etterarbeid for alle ledd i filmnæringen. Dette skal bidra til at flere filmproduksjoner legges til regionen, noe som igjen bidrar til å markedsføre og promotere Rogaland fylke, til å øke tilflytting og til å tiltrekke turister. FILMKRAFT FOND Vi skal opprette finansielle instrumenter som skal gjøre Rogaland mer attraktivt og tilgjengelig for større TV- og filmproduksjoner. Det regionale filmfondet skal tilby finansiering til spillefilm og TV-drama. Fondet organiseres som et separat AS og vil være basert på statlig, offentlig, regional- og privat kapital. Formater vi skal støtte/investeres i (fordelt på Senter og Fond): Kortfilm Novellefilm Dokumentar Spillefilm TV-produksjon Musikkvideo Dataspill 10

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Fra bølge til bransje. Årsmelding 2006. Naïn - (tidligere Søstre) 5 grøss - regi Therese Jacobsen

Fra bølge til bransje. Årsmelding 2006. Naïn - (tidligere Søstre) 5 grøss - regi Therese Jacobsen Fra bølge til bransje Årsmelding 2006 Naïn - (tidligere Søstre) 5 grøss - regi Therese Jacobsen Bobbie Peers på jobb Innhold Sammendrag Side 3-4 Tildelinger Side 5-8 Kurs og bransjesamlinger Side 9 Strategi

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

- Plutselig fikk vi et filmmiljø

- Plutselig fikk vi et filmmiljø 12/we (a Telemarksforsking Kw. (Jesu i ag/(g-lf - Plutselig fikk vi et filmmiljø Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnorsk filmsenter Tittel: - Plutselig fikk vi et filmmiljø

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg

OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg Visjon: I 2030 er Osloregionen knutepunktet for verdens mest samarbeidsdyktige, omstillingsdyktige og kreative

Detaljer

Innhold. Jernanger. Årsrapport 2008 3-5. Filmprosjekter 6-14. Bransje utvikling 15-17. Regionale filmfestivaler 18. Administrasjon og styre 19

Innhold. Jernanger. Årsrapport 2008 3-5. Filmprosjekter 6-14. Bransje utvikling 15-17. Regionale filmfestivaler 18. Administrasjon og styre 19 Jernanger Innhold 3-5 Filmprosjekter 6-14 Bransje utvikling 15-17 Regionale filmfestivaler 18 Administrasjon og styre 19 Filmkraft Rogalands tildelinger i 2008 20-23 Presseomtaler 24-25 Styrets årsberetning

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Andre støttespillere: Innovasjon Norge, Norsk filminstitutt, Film&Kino og Visjon Vest Allmennyttige midler fra Sparebanken Vest.

Andre støttespillere: Innovasjon Norge, Norsk filminstitutt, Film&Kino og Visjon Vest Allmennyttige midler fra Sparebanken Vest. ÅRSMELDING 2010 Innhold Forord...2 1. SAMMENDRAG...4 2. OM VESTNORSK FILMSENTER 2010...5 2.1 Visjon og formål...5 2.2 Hovedmålgruppe...5 2.3 Andre mål og oppgaver...5 2.4 Eierskap og finansiering...5 2.5

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Dalanerådet Organisasjonsnummer 97666 2881 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer