Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen"

Transkript

1 Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst

2 Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen Samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk Mobilisere aktører med ulike ressurser fb.com/trondelagfylke

3 Trøndelagsplanen Hva er Trøndelags utfordringer og muligheter? Hvilke retningsvalg skal vi ta? Regionale strategier: Samferdselsstrategi Strategi for innovasjon og verdiskaping Strategi for arbeidskraft og kompetanse (under arbeid) Kulturstrategi (under arbeid) fb.com/trondelagfylke Høringskonferanse og dialogmøte Fosen regionråd 18. august 2017

4 REGIONAL PLANSTRATEGI Strukturen i det regionale plansystemet FYLKESPLAN - retningsmål - strategier Perspektiv FYLKESPLAN: TRØNDELAGSPLANEN TEMAPLANER - (utviklings)mål - strategier 4 år+ REGIONAL PLAN etter Plan- og bygningsloven REGIONAL STRATEGI HANDLINGSPROGRAM - resultatmål - tiltak 1-2 år HANDLINGS- PROGRAM HANDLINGS- PROGRAM HANDLINGS- PROGRAM

5 Målet med Trøndelagsplanen Løfte fram felles overordnede mål for regionen. Gi grunnlag for sterkere strategisk samordning. Sikre en mer helhetlig og strategisk planlegging og forvaltning av Trøndelag. Bidra til å videreutvikle regional planlegging som et sentralt virkemiddel for å utøve samfunnsutviklerrollen i den nye regionen. Være en arena for å samarbeide med mange aktører om utvikling av strategiske grep for å påvirke samfunnsutviklingen i ønsket retning. Plandokumentet skal synliggjøre omforente samfunnsmål og strategier og gi oss nye mentale kart for Trøndelag.

6 Gjennomgående tema bl.a. Livskraftige distrikter Folkehelse Det grønne skiftet 3 temaområder: Sosial og kulturell bærekraft Økonomisk bærekraft Økologisk bærekraft Bolyst og livskvalitet Senterstruktur og kommunikasjoner Kompetanse, verdiskaping, naturressurser Illustrasjoner som gir gode Trøndelagskart Fylkeskommunens prioriteringer og tjenester skal underbygge Trøndelagsplanens målsettinger.

7 Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag 48 kommuner hvor 50% av alle arbeidsplasser i Trondheim+ Flere store næringer i regionen, men ingen hjørnesteinsnæring Digitalisering både muligheter og utfordringer «Det grønne skiftet» Trøndelag har klart et potensiale Fortsatt behov for mobilisering, bla. FoU og samarbeid Virkemidlene må tilpasses næringslivets lokale behov og muligheter Koordinering og samhandling mellom ulike aktører både regionalt og nasjonalt

8 Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning i 2016 Snittet i Trøndelag er 32,3. Snittet i landet er 32,9. fb.com/trondelagfylke

9 Pendling Pendlestrømmer utenfor Trondheim på mer enn 50 personer i 2016 Pendlestrømmer på mer enn 100 personer i fb.com/trondelagfylke

10 Strategi for innovasjon og verdiskaping Sentrale tema: fb.com/trondelagfylke

11 Hovedutvalgene 14. nov RPU 23. jan Hovedutvalgene feb Fylkesutvalget 15. feb Fylkestinget 1. mars Hovedutvalgene 19./20. sep RPU 30. okt Hovedutvalgene 14. nov Fylkesutvalget 27. nov Fylkestinget 12. desember Framdriftsplan 2016: Planprogrammet ble fastsatt i Fellesnemnda , sak 24/ : En rekke møter internt og eksternt for å drøfte retningsmålene Dialogmøter med kommunene gjennom regionene august - desember Videre framdrift: Fylkestinget sender planen på høring 1. mars 2018 og vedtar planen 12. desember 2018 Politiske møter hvor Trøndelagsplanen er tema: UTARBEIDING HØRING BEARBEIDING VEDTAK OPERASJONALISERING

12 Temaområder og gjennomgående tema Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner Kompetanse, verdiskaping og naturressurser Bolyst og livskvalitet

13 Retningsmål hvor skal Trøndelag være i 2030? Bolyst og livskvalitet I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag Kompetanse, verdiskaping og naturressurser I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner I 2030 har Trøndelag et bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster I 2030 har Trøndelag et sammenhengende og koordinert transport- og samferdselssystem

14 Bolyst og livskvalitet I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag Det betyr: at samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning og trygt oppvekstmiljø. at flere har jobb, flere fullfører videregående opplæring og flere tar høyere utdanning. at nærmiljøet og møteplasser gjør det mulig med opplevelser og aktivitet. innovative offentlige tjenester med bred dekning, høy kvalitet og effektiv drift. I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag Det betyr: en solid kulturell grunnmur og et mangfoldig og skapende kulturliv profesjonelle kulturtilbud tilgjengelig for alle. en aktiv og inkluderende frivilligsektor. et velutviklet kulturbasert næringsliv.

15 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv Det betyr: grunnopplæring som stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet. et fleksibelt opplærings- og utdanningssystem i nært samarbeid med arbeidslivet. tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø. I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi Det betyr: et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forskningsmiljø. at vi utnytter ressurser effektivt og tar miljøhensyn. at vi er internasjonalt ledende leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, skog og hav. I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff Det betyr: økt produksjon av ren og trygg mat. høyere sysselsetting og økt verdiskaping knyttet til naturressurser. komplette verdikjeder innen blå og grønn sektor. at vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff.

16 Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner I 2030 har Trøndelag et bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster Det betyr: livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg; småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester og en attraktiv og konkurransedyktig storby. helhetlig og samordna areal- og transportplanlegging på tvers av kommunegrensene. arealbruk som tar hensyn til klimautfordringer og jordvern. I 2030 har Trøndelag et sammenhengende og koordinert transport- og samferdselssystem Det betyr: et funksjonelt og klimanøytralt transporttilbud i hele regionen. framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling. løsninger for kommunikasjon (transportnett og datanett) som er tilpasset lokale og regionale behov.

17 Foto: Sigurd Bjørgo VI SKAPER FORTSATT HISTORIE VI SKAPER HISTORIE

18 trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke

19

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

ERFARINGER MED PLANVIRKEMIDLENE VI HAR

ERFARINGER MED PLANVIRKEMIDLENE VI HAR ERFARINGER MED PLANVIRKEMIDLENE VI HAR Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging Oslo 6. 7. desember 2017 Seksjonsleder for Plan i Trøndelag Fylkeskommune Vigdis Espnes Landheim FORSTERKET

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK. Planforum

REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK. Planforum REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK Planforum 17.01.18 STRUKTUREN I DET REGIONALE PLANSYSTEMET FYLKESPLAN - retningsmål - strategier Perspektiv 2018-2030 TEMAPLANER - (utviklings)mål - strategier 4 år+ HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I TRØNDELAG SENTRALE UTFORDRINGER I KLIMA-, AREAL- OG TRANSPORTPOLITIKKEN

REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I TRØNDELAG SENTRALE UTFORDRINGER I KLIMA-, AREAL- OG TRANSPORTPOLITIKKEN REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I TRØNDELAG SENTRALE UTFORDRINGER I KLIMA-, AREAL- OG TRANSPORTPOLITIKKEN Anne Caroline Haugan, Trøndelag fylkeskommune Trøndelag sammenslått og sammensatt på samme drømmelag

Detaljer

På vei mot nye Trøndelag

På vei mot nye Trøndelag På vei mot nye Trøndelag Prosjektleder Odd Inge Mjøen Jobbe sammen Prosjektgrupper Tjenesteområder med behov for avklaring Tjenesteområder med behov for avklaringer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: 32 Videregående

Detaljer

Plandager. Stjørdal April Vigdis Espnes Landheim, Seksjonsleder Plan

Plandager. Stjørdal April Vigdis Espnes Landheim, Seksjonsleder Plan Plandager Stjørdal 10.-11.April 2019 Vigdis Espnes Landheim, Seksjonsleder Plan Momenter i innlegget Fylkeskommunen som Tjenesteleverandør Samfunnutvikler Myndighetsutøver Trøndelagsplanen Regional planstrategi

Detaljer

KS samling 1 «Kortreist kvalitet»

KS samling 1 «Kortreist kvalitet» KS samling 1 «Kortreist kvalitet» Effekten av Trøndelag i klimaarbeidet v/ Seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim Oslo 23.01.2019 Hvor skal Trøndelag være i 2030? I 2030 skal god livskvalitet og mangfold

Detaljer

KULTURSTRATEGI FOR TRØNDELAG

KULTURSTRATEGI FOR TRØNDELAG KULTURSTRATEGI FOR TRØNDELAG OPPGAVEN Trøndelag som region skal ha en samlet strategi for kulturfeltet, og den skal romme både innovasjon og tradisjon. -Fra regional planstrategi. Fylkestingene i juni

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG. En av oss 6. september 2018 Lisbeth Pedersen, Jan Inge Yri

KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG. En av oss 6. september 2018 Lisbeth Pedersen, Jan Inge Yri KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG En av oss 6. september 2018 Lisbeth Pedersen, Jan Inge Yri AGENDA Kjapt om Trøndelag fylkeskommune Organisering, strategier hva skjer på integreringsfeltet? Arbeidet med

Detaljer

KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG

KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG Dialogkonferanse Innherred, Jægtvolden 5. april 2019 Lisbeth Pedersen Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Planprogram Fastatt i Fellesnemnda 15.12. 2016, sak 24/16 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet... 2 Bakgrunn... 2 Formål med planarbeidet... 2

Detaljer

Kommunalt klageorgan vil bli avviklet etter formannskapets møte. Verdal, 9. august Bjørn Iversen ordfører (s)

Kommunalt klageorgan vil bli avviklet etter formannskapets møte. Verdal, 9. august Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.08.2018 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Status for klimasamarbeid i regionen. Hva er planene framover?

Status for klimasamarbeid i regionen. Hva er planene framover? Status for klimasamarbeid i regionen. Hva er planene framover? Klimasamling i Stjørdal 27. 28. november. Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder Plan, Trøndelag fylkeskommune HVOR SKAL TRØNDELAG VÆRE I 2030?

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse KS personalledersamling Stjørdal 8.november Karen Havdal og Pål Ranes Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling Fylkeskommunens oppgaver og roller: Samfunnsutviklerrollen

Detaljer

Balansekunst. Kulturstrategi for Trøndelag Øystein Eide

Balansekunst. Kulturstrategi for Trøndelag Øystein Eide Balansekunst Kulturstrategi for Trøndelag 2019 2022 19.03 Øystein Eide Høringsfrist 8.april 2019 Kobling til Trøndelagsplanens mål I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i

Detaljer

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag 237#1213:2dea2745-f779«4d19-82bf-a273ec942fO2 8 I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag - kommunene har en solid kulturell grunnmur som bidrar til et mangfoldig

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU

INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU 20.03.18 PROSESS OG FRAMDRIFT Bestilling: Vedtak i FU 20.03.18: Fylkesrådmannen bes utarbeide et handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale

Detaljer

237#1207:2dea2745»f779-4d19-82b!-a273ec942fO2:2. 2 l MARS 2013

237#1207:2dea2745»f779-4d19-82b!-a273ec942fO2:2. 2 l MARS 2013 237#1207:2dea2745»f779-4d19-82b!-a273ec942fO2:2 Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådmannen Til høringsinstansene 2 l MARS 2013 Vår dato: 08.03.2018 Vår referanse: 201803415-9 Vår saksbehandler: Deres dato:

Detaljer

HØRINGS- UTKAST TRØNDELAGSPLANEN Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylhkentjïelte. Vi knytter fylket sammen

HØRINGS- UTKAST TRØNDELAGSPLANEN Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylhkentjïelte. Vi knytter fylket sammen Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylhkentjïelte Høringsutkast Høringsfrist 31. august 2018 Vi knytter fylket sammen TRØNDELAGSPLANEN 2018-2030 1 FORORD Trøndelagsplanen skal vise hvilke retning vi

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Hva vil skje med planleggingen i Trøndelag?

Hva vil skje med planleggingen i Trøndelag? Hva vil skje med planleggingen i Trøndelag? Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Ett Trøndelag fra 1.1.2018 ca. 40 kommuner 452 000 innbyggere Derav 190

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG 2016-2020 STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG 2018-2030 FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Planstrategi. Møte HUT/HUV 22. april 2019

Kunnskapsgrunnlag Planstrategi. Møte HUT/HUV 22. april 2019 Kunnskapsgrunnlag Planstrategi Møte HUT/HUV 22. april 2019 Retningsmål i Trøndelagsplanen Regional planstrategi (RPS) Hva er det og hvorfor skal vi ha det? RPS skal utarbeides i starten av hver fylkestingsperiode

Detaljer

Kulturstrategien for hele Trøndelag. Biblioteksjefmøtet 2019 Fylkesdirektør Karen Espelund

Kulturstrategien for hele Trøndelag. Biblioteksjefmøtet 2019 Fylkesdirektør Karen Espelund Kulturstrategien for hele Trøndelag Biblioteksjefmøtet 2019 Fylkesdirektør Karen Espelund Kulturdepartementet: Tre meldinger/utredninger framlagt 23.11.18 Samfunnsmål Eit levande demokrati der alle er

Detaljer

TRØNDELAGSPLANEN

TRØNDELAGSPLANEN Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylhkentjïelte Vi knytter fylket sammen TRØNDELAGSPLANEN 2019-2030 Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 12.desember 2018. / 1 / 2 FORORD Trøndelagsplanen skal vise i

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

FORSKNING OG INNOVASJON FOR OFFENTLIG SEKTOR I TRØNDELAG. Kirsten Indgjerd Værdal Direktør plan og næring Trøndelag fylkeskommune

FORSKNING OG INNOVASJON FOR OFFENTLIG SEKTOR I TRØNDELAG. Kirsten Indgjerd Værdal Direktør plan og næring Trøndelag fylkeskommune FORSKNING OG INNOVASJON FOR OFFENTLIG SEKTOR I TRØNDELAG Kirsten Indgjerd Værdal Direktør plan og næring Trøndelag fylkeskommune HVORFOR STIMULERE TIL FORSKNING OG INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR? Stort

Detaljer

Nærøy kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato:

Nærøy kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: Nærøy kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 2018/1386-3 Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: 22.01.2019 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 25.02.2019 Kommunestyret 07.03.2019 Sak:

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag?

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? www.trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke Selbu 22.mars 2017

Detaljer

Drømmelag Trøndelag. GLOKALE løsninger KLIMA RISIKO

Drømmelag Trøndelag. GLOKALE løsninger KLIMA RISIKO Drømmelag Trøndelag GLOKALE løsninger KLIMA RISIKO Under utarbeidelse: Trøndelags strategi for klimaomstilling HANDLINGSKAPENDE MØTEPLASSER BYGG MOBILITET MAT OPPTAK INDUSTRI KLIMABUDSJETT EGEN VIRKSOMHET

Detaljer

«KOMPETANSE FOR EN NY TID FELLES ANSVAR» Samhandlingsmøte, Trondheim Herdis Floan, seksjonsleder Lisbeth Pedersen, prosjektleder

«KOMPETANSE FOR EN NY TID FELLES ANSVAR» Samhandlingsmøte, Trondheim Herdis Floan, seksjonsleder Lisbeth Pedersen, prosjektleder «KOMPETANSE FOR EN NY TID FELLES ANSVAR» Samhandlingsmøte, Trondheim 30.05.18 Herdis Floan, seksjonsleder Lisbeth Pedersen, prosjektleder NASJONAL KOMPETANSEPOLITISK STRATEGI (NKPS) «skal bidra til at

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Regionplan Agder - fra 2020 til Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder - fra 2020 til Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder - fra 2020 til 2030 Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder en «regional plan» Ikke fylkeskommunenes plan,

Detaljer

P6 virkemidler Helhetlig virkemiddelbruk. Bente Bjerknes

P6 virkemidler Helhetlig virkemiddelbruk. Bente Bjerknes P6 virkemidler Helhetlig virkemiddelbruk Bente Bjerknes 14.09.18 Ny rolle? Gammel rolle? TA ROLLE! Helhetlig samfunnsutvikling er viktig for at vi skal nå de mange og ofte motstridende målene for samfunnet

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Fylkestinget 7. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale forventninger 1. Gode og effektive planprosesser; 1. Enklere regelverk og bedre samarbeid

Detaljer

Regionplan Agder Scandic Sørlandet, Kristiansand, 19. april 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder Scandic Sørlandet, Kristiansand, 19. april 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder 2030 Scandic Sørlandet, Kristiansand, 19. april 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Hva står det egentlig i dette «planprogrammet»? Regionplan Agder en «regional

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR RINGERIKSREGIONEN. Orientering for kommunestyret i Hole kommune 17.Juni 2019

REGIONAL PLAN FOR RINGERIKSREGIONEN. Orientering for kommunestyret i Hole kommune 17.Juni 2019 REGIONAL PLAN FOR RINGERIKSREGIONEN Orientering for kommunestyret i Hole kommune 17.Juni 2019 Bakgrunn for planarbeidet Vedtatt i Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 De store statlige infrastrukturprosjektene

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/3942 Klassering: 120/&37/&13 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG 2018-2030. PLANPROGRAM. STEINKJER

Detaljer

Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen

Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen Høringskonferansen Arendal, 15. mars 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 www.regionplanagder.no Planer og strategier

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Felles fylkesplan for Trøndelag høring

Felles fylkesplan for Trøndelag høring Saksframlegg Arkivnr. 120 Saksnr. 2008/1506-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Odd Arne Bratland Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høring Dokumenter i saken: 1 I Felles

Detaljer

Fylkene blir færre og større

Fylkene blir færre og større Fylkene blir færre og større Hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes rolle som planmyndighet, transportmyndighet og utviklingsaktør? Hvordan vil det påvirke den regionale planleggingen? Vil det bli behov

Detaljer

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan Sak XX/XX PLANPROGRAM Kulturminneplan 2019 2031 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål med planen... 3 3 Sentrale temaer og problemstillinger... 4 4 Rammer for planarbeidet... 4 5 Organisering...

Detaljer

Fylkesplan Trøndelag å knytte fylket sammen. Gruppeoppgaver Politikk og plan fb.

Fylkesplan Trøndelag å knytte fylket sammen. Gruppeoppgaver Politikk og plan fb. Fylkesplan Trøndelag 2018-2030 - å knytte fylket sammen Gruppeoppgaver Politikk og plan 2017 Gjennomgående tema bl.a. Livskraftige distrikter Folkehelse Det grønne skiftet 3 temaområder: Sosial og kulturell

Detaljer

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Datert: 18.07.19 Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon, verdier og satsningsområder... 4 Overordnede

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Nasjonal nettverksamling for regional planlegging og stedsutvikling - Ålesund

Detaljer

FORSKNING OG INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR I TRØNDELAG

FORSKNING OG INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR I TRØNDELAG FORSKNING OG INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR I TRØNDELAG Kirsten Indgjerd Værdal, direktør plan og næring Trøndelag fylkeskommune Forsknings- og innovasjonsverksted, Steinkjer 27. august 2019. HVORFOR STIMULERE

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

KS - strategisamling. Troms fylkeskommune

KS - strategisamling. Troms fylkeskommune KS - strategisamling Troms fylkeskommune Tjenesteleverandør Myndighetsutøver Utfordringer: - Spredt bebygd - Krevende klima - Aldrende befolkning - Lite kapital - Etterslep på veivedlikehold - Dårlig utbygd

Detaljer

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Høringsforslag Regional planstrategi (PBL 7-1) Regional planstrategi er en strategi for planlegging på fylkesnivå. Formålet med de regionale planstrategiene

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder 2030 Sørlandsrådet Songdalen, 26. september 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Sørlandsrådet som politisk referansegruppe for Regionplan Agder 2030 Regional planmyndighet

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På vei til høring

Regionplan Agder 2030 På vei til høring Regionplan Agder 2030 På vei til høring Rådmannsgruppen Agder 2020 Kristiansand, 24. januar 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Rådmannsgruppen som administrativ styringsgruppe for

Detaljer

Forslag til beslutningsprosess for handlingsprogrammet til Regionplan Agder Tine Sundtoft, 5. september 2019

Forslag til beslutningsprosess for handlingsprogrammet til Regionplan Agder Tine Sundtoft, 5. september 2019 Forslag til beslutningsprosess for handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 Tine Sundtoft, 5. september 2019 De globale trendene treffer Agder Befolkningssammensetning på Agder Prosentene refererer

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Regional planstrategi-samling, Trondheim 16. desember 2011 2 Vi er ikke de første som gjør dette. Danmark:

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Viken fylkeskommune fra 2020

Viken fylkeskommune fra 2020 Viken fylkeskommune fra 2020 Videregående opplæring X Kulturtilbud X Tilskudd til frivillige Samferdsel X Tannhelsetjeneste X Klima X Kulturminner Bærekraftig regional utvikling X Næringsliv X Folkehelsearbeid

Detaljer

KILDER TIL LIVSKVALITET. Regional Folkehelseplan Nordland (Kortversjon)

KILDER TIL LIVSKVALITET. Regional Folkehelseplan Nordland (Kortversjon) KILDER TIL LIVSKVALITET Regional Folkehelseplan Nordland 2018-2025 (Kortversjon) FOLKEHELSEARBEID FOLKEHELSA I NORDLAND Det overordnede målet med vår helsepolitikk må være et sunnere, friskere folk! Folkehelsearbeid

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) revisjon. Regional transportplan (RTP)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) revisjon. Regional transportplan (RTP) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) revisjon Regional transportplan (RTP) «Vestfold skal være et fylke der folk ønsker å bo, jobbe og leve livene sine.» Administrativ styringsgruppe 16.

Detaljer

Kommunalt klageorgan vil bli avviklet etter formannskapets møte. Verdal, 9. august Bjørn Iversen ordfører (s)

Kommunalt klageorgan vil bli avviklet etter formannskapets møte. Verdal, 9. august Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.08.2018 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

www.kompetanseforumagder.no Status Strategien vedtatt juni 2018 Grundig prosess i forkant (2017) koordinert av fylkeskommunene Strategien følges opp i et åpent Kompetanseforum. Hele målgruppen inviteres

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På vei til høring

Regionplan Agder 2030 På vei til høring Regionplan Agder 2030 På vei til høring Sørlandsrådet Risør, 17. januar 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Sørlandsrådet som politisk referansegruppe for Regionplan Agder 2030 Regional

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling

Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling Tre planer, felles mål Tre planer, felles mål Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Planstrategi. Møte HUK 3. april 2019

Kunnskapsgrunnlag Planstrategi. Møte HUK 3. april 2019 Kunnskapsgrunnlag Planstrategi Møte HUK 3. april 2019 Regional planstrategi (RPS) Hva er det og hvorfor skal vi ha det? RPS skal utarbeides i starten av hver fylkestingsperiode (krav i PBL) RPS skal inneholde:

Detaljer

Den regionale samfunnsutviklerrollen. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet

Den regionale samfunnsutviklerrollen. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet Den regionale samfunnsutviklerrollen Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet Hvorfor regionreform? To utfordringer i vårt nasjonale styringssystem 1. Mange små kommuner: Mangler viktig kompetanse Flere samfunnsutfordringer

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

DIALOGMØTE. Vegard Iversen Fylkesdirektør for utdanning

DIALOGMØTE. Vegard Iversen Fylkesdirektør for utdanning DIALOGMØTE Vegard Iversen Fylkesdirektør for utdanning MÅL OG HENSIKT Hensikten med dialogkonferansen er å legge til rette for medvirkning i forkant av politiske beslutningsprosesser: Kompetansestrategi

Detaljer

Kristin Volden, Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag- uttalelse til høringsutkast.

Kristin Volden, Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag- uttalelse til høringsutkast. Inderøy kommune Vår dato Vår referanse 05.12.2011 2011/1152-5 Saksbehandler Deres referanse Kristin Volden, 74124281 Nord- Trøndelag fylkeskommune Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag-

Detaljer

Overordnede mål for Trondheims byutvikling

Overordnede mål for Trondheims byutvikling 17.12.12 _ Idedugnad transportsystem østlige bydeler Trondheim Birgitte Kahrs_Byplankontoret Overordnede mål for Trondheims byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson Vekst! I 2050 er Trondheim 250.000 innbyggere

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping

Betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping 1 Betydningen av forskning for bærekraftig Møteleder Avdelingsdirektør Christina Abildgaard, Dr. Scient 25.04.2018 3 25.04.2018 HAVBRUK2018 agenda siste plenumssesjon FNs bærekraftsmål det er ikke lenge

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Åpning av Vrådalskonferansen 2008

Åpning av Vrådalskonferansen 2008 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Åpning av Vrådalskonferansen 2008 Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv rhg - 30 oktober 2008 kompetanseforum Telemark Framtidsrettet og nyskapende kompetansesatsning

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Kommuneplan for Moss 2030

Kommuneplan for Moss 2030 Kommuneplan for Moss 2030 Samfunnsdelen Mangfoldige Moss skapende, varmere, grønnere Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet plan som skal definere utfordringer, mål og strategier for Mossesamfunnet

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer