Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET"

Transkript

1 Fotballavisa Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET

2 2 Fotballavisa Samla seg saman Unge Stord-spelarar i fokus. Her spring borna mot kameramannen. Innspelinga av musikkvideoen vart ein fest. Om få veker vert det lansering - også då vil det bli fest. Både gamle og unge, med og utan Stord-drakt, ordførar, støtteapparat, A-lagsspelarar, samla seg på Vikahaugane for å spela inn musikkvideoen til Stordsongen «Saman for laget.» Til saman fleire hundre menneske møtte opp på sjølvaste kvinnedagen 8. mars. Regissør Bjørn Tumyr og organisator Eirik Skarsbø dirigerte flokken med stødig hand, og fekk dei både til å syngja, jubla, grina og bua. No er det berre dei i midten som syng. På kantane var det litt tynnare, sa Skarsbø, medan dei heldt på med innspeling. Det heile starta på Kværner Stord dagen før, og var innom både sjukehus og ordførarkontor, før dei enda på Vikahaugane. Filmen skulle visa at folk sprang frå både arbeid og sjukdom for å få med seg storkampen mellom Stord sitt A-lag og eit knottelag. TEKST: OLAV RØLI FOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN Slik er den nye Stord-songen Bakgrunnen er at Stord fotball vann ein konkurranse i samband med organisasjonen AV-OG-TIL sin kampanje om idrett som alkoholfri sone. Stord fotball sendte inn sine retningsliner og haldningskontraktar, og gjorde greie for korleis klubben jobbar med haldningsfremjande arbeid. Så folkens: Denne prisen forpliktar - og særleg blir det viktig at me held alkohol og idrettsaktivitet frå kvarandre - og passar på at me i alle samanhengar fremjar arbeidet for idrett som alkoholfri sone. Lanseringa av musikkvideoen blir i slutten av april. Vonleg blir det ei samling for heile Stord fotball. Følg med i avisa og på nettstaden! Dei som syng på musikkvideoen: Rebecca Hammersland, Sandra Lindwall, Jakob Lønning Hystad, Isak Lønning Hystad, Oscar Bergesen Vatle, Eirik Hodneland og Ole André Westerheim. I tillegg er Stord sin faste speaker, Jens Kyvik, med. SAMAN FOR LAGET (I SVART OG I KVITT) Tekst: Jørn Atle Støa og Torbjørn Årsland. Melodi: Jørn Atle Støa Vers 1: Eg kjenne det krible eg klare ikkje holda meg i ro Me går mann av huse, me kjenne det bruser i vårt blod For når det er fotballkamp på Vikahaugane Då blir det folkefest og alle synger med! Refreng: Me står saman for laget i svart og i kvitt Spelarane blør for drakta og ofre alt for laget sitt Me står samen for laget i svart og i kvitt I medgang og motgang har eg Stord i hjarta mitt Vers 2: Fotball er livet, om du er vaksen eller putt Me står alltid saman, me kjempe heilt til siste slutt Om du har proffdrøm eller er hobbymosjonist Her i klubben vår, finns ei drakt med nummeret ditt Refreng: Me står saman for laget i svart og i kvitt Spelarane blør for drakta og ofre alt for laget sitt Me står samen for laget i svart og i kvitt I medgang og motgang har eg Stord i hjarta mitt

3 Fotballavisa 3 Regissør Bjørn Tumyr vil ha opp stemninga på tribunen. for laget Fleire Stordsongar HØGT PÅ BANEN Tekst og musikk: Torleiv Agdestein, Frå: 2008 STORD, STORD, STORD Tekst: Torleiv Agdestein og Per Øystein Kannelønning Musikk: Torleiv Agdestein, Frå: 1989 Kim e di beste blant lago i vest, Da e Stord, Stord, Stord Kim e så go at kvar kamp blir ein fest Da e Stord, Stord, Stord Me reise oss samen og synge i kor Og hylle vår klubb som e stor Kim e di beste, ja kim laga fest, Da e Stord, Stord, Stord Målet e klart, me ska klatra te topps Me ska alle slå Kvar seier e og, og me får aldri nok Me står på som få Med fansen i ryggen som løfta oss fram Så vett me at alt kan gå an Så kom igjen, alle, syng med av full hals I vår fotballvals Stord, Stord - gå høgt på banen først på ballen, mann mot mann Stord, Stord - ta tak i kampen la di sjå de me som e frå Stord! OK, me gjer oss klar igjen me går for nye tre poeng og ingen har ein sjans mot oss når Stord står opp og slåss Endeleg sesongstart Det luktar vår, og graset er grønt. Det har det for så vidt vore heile vinteren, for no til dags er det stort sett kunstgras som gjeld. Men det er først no, når det spirer og gror på stadion, at det byrjar å kribla i beina på ein avdanka fotballspelar, som brukar fritida som trenar i ungdomsavdelinga og elles prøver å halda seg i form med kameratgjengen Leirvik Ballklubb. I fjor på denne tida forventa eg opprykk. Slik gjekk det ikkje. Sidan då har mange liter vatn runne ut i sjøen, og mange har forsvunne frå Stord-stallen. Inkludert trenarane. Det er eit ungt lag som skal forsvara Stord sine fargar i 3. divisjon i år. Og eg forventar ikkje opprykk. Eg forventar innsats, speleglede, tæl, tekniske lekkerbiskenar, oppturar - og nedturar. For det vil det bli. Laget er ungt og treng tid på seg for å læra. No er tida inne og tenkja på framtida. Eg veit at det i årsklassane bak er mange treningsvillige og store Quo Vadis? «Quo Vadis» (kvar går du?) er nok eitt av dei få latinske omgrepa som er i bruk hos nordmenn. Sannsynlegvis er det fordi spørsmålsstillinga vil vera det mest sentrale for einkvar person kvar einaste dag om det er fundamentale retningsval ein skal til å gjere i livet eller om det er andre vegval ein står overfor. Utan å stille seg spørsmålet vil ein ha liten sjanse til å opparbeide seg ein retningssans som bringer ein i ein eller annan retning. Slik vil det også vera for dei styrande organa i ein organisasjon. Kvar går du? er gjerne eit akk så banalt og enkelt spørsmål å stille, men som eg trur svært mange hoppar over i sin iver etter å rekke over dagens gjeremål som nett har oppstått. For Stord Fotball har ein i dei siste åra måtte innrømma at ein i altfor liten grad har stilt seg sjølv dette spørsmålet. Aktiviteten har vore stor og dei daglege problemstillingane som oppstår «slukar» engasjementet til dei involverte i slik grad at ein til slutt ikkje klarar å sjå at ein som klubb er på veg i nokon retning. Nokon vil klatre i divisjonssystemet, andre vil lage talentfabrikk som produserer nye Brighton-spelarar som Torbjørn Agdestein og andre ser fotballklubben sin sosiale funksjon for born og unge som klubben sin sentrale funksjon. Dermed er det lett for at «klubben» sine medlemer går i alle mogelege ulike retningar. Det einaste sikre med ei slik løysing er at ein ikkje kjem særleg langt nokon veg. Sportsleg utval har fått i oppgåve frå klubben å pensle ut ein fireårsplan som skal gje «ramma» for talent som heilt sikkert vil vera med å bidra til å løfta Stord-fotballen tilbake til gamle høgder. Det vil seia 2. divisjon. Nivået i norsk fotball er så høgt at det er vanskeleg å etablera seg i 1. divisjon. Difor bør 2. divisjon vera eit mål på sikt. Litt tilbake til det grøne graset: Fjoråret var eit fælt år for dei fleste trenarar og spelarar på Stord. Stengt Ås-bane, graving på Langeland og isbrann i Prestegardsskogen gjorde at kapasiteten var elendig. Sjeldan har så mange lag og spelarar trent på ein og same bane. No er alt så mykje betre. Treningstilhøva har vore betre enn på lenge i vinter, og snøen har ikkje skapt altfor store vanskar. Difor vonar eg at dei fleste lag har eit langt betre grunnlag før seriestart enn i fjor. Eg prøver å få med meg nokre heimekampar i løpet av sesongen, men det gjev meg like stor glede å stikka innom kampar med andre lokale lag, damelaget eller lag i ungdomsavdelinga. Eg ynskjer difor alle lag på øya lukke til med sesongen Og hugs Fair Play! Magne Kydland Ansvarleg redaktør Mediehuset Sunnhordland det sportslege arbeidet i klubben. Styret har det endelege ordet i saka, men utvalet sitt arbeid skal vera ei innstilling til styret. Arbeidet vil nok ta tid, men her er så mange viktige spørsmål (som garantert vil skape engasjement i klubbkorridorane) at me må bruke den tid det tek å få strategien på plass. Flest mogeleg må få uttale seg til dei ulike spørsmåla som kjem opp slik at medlemsmassen får eit eigarforhold til det ein vedtek. Då er sjansen størst for at me dreg lasset i saman i lik retning! Innspel og problemstillingar som bør handsamast i ein sportsplan er mange og me er glade for alle som viser eit engasjement og som vil bidra med tankar. Nøl difor ikkje med å ta kontakt om de har tema de meiner må takst med i planarbeidet. Korleis skal me trene dei yngste? Kva alderstrinn skal me starte opp med organisert aktivitet? Skal gutar og jenter trene i saman? Korleis deler me inn laga? Skal det vera lov å «toppe lag»? Skal me oppretthalde lag i den enkelte skulekrins eller skal me slå i saman lag på eit visst alderstrinn? Når startar ungdommar med styrketrening? Skal dei eldste laga ha ein felles spelestil? Korleis rekrutterer me inn trenarar? Korleis gir me våre talent referansar til dei beste (søkje samarbeid med storklubbar, krins eller andre)? Skal gode spelarar hospitere oppover i aldersklassane eller flyttast oppover? Alt dette er tema som er oppe og som vil bli debattert heftig i løpet av året som kjem. Når arbeidet er sluttført håpar eg dei aller fleste i klubborgana kan gje eit klart svar om nokon skulle freiste å spørje: Qua Vadis? Kjell Petter Neset leiar Sportsleg Utval Stord Fotball Fotballavisa er laga i samarbeid mellom Mediehuset Sunnhordland og Stord Fotball. Ansvarleg redaktør: Magne Kydland Ansvarleg Stord Fotball: Svein Ove Eikenes

4 4 Fotballavisa Viktig verdisk Henning Iversen fortel om enorm verdiskaping i Stord Idrettslag, og mesteparten står fotballgruppa for. Verdien av arbeidet som årleg vert lagt ned i Stord fotball er mildt sagt imponerande. Fotballen blir meir og meir ein heilårsidrett. Den engasjerer. Den spreier glede. Den gir meining og bidreg til trivsel og folkehelse. Anten det er utandørs på nyfriserte og brøyta kunstgrasbaner, eller innandørs i gymsalar, eller på ei grasmatte, eller i ei ballbinge eller på ei fotballøkke i nabolaget. Eller på tur utforbi øya. Fotball er sosialt. Fotball er vennskap. Fotball bind folk saman. Fotball er identitet. Fotball er eit språk som alle forstår. Fotballen har ein viktig plass i Stord-samfunnet gjennom fleire klubbar. Og til likskap med dei andre har Stord fotball også ein stor aktivitet omtrent kvar dag året rundt. Å talfeste verdien av alt dette frivillige arbeidet er ikkje nokon enkel oppgåve. Henning Iversen som er tidlegare hovudleiar i Stord idrettslag har gjort eit overslag. Kvart år lagar me eit sosialt rekneskap som viser kva for slags verdiar den frivillige aktiviteten i idrettslaget ber i seg av tal og kroner, fortel Iversen. Og verdiskapinga er formidabel. Samla sett for Stord idrettslag utgjer dette 70 millionar kroner årleg. For fotballgruppa åleine, som er den klart største gruppa, så utgjer det ca. 40 millionar kroner. Dette er eit utruleg stort beløp som mange ikkje tenkjer over, slår Iversen fast. Kva ligg i dette beløpet, og korleis har de rekna? Her ligg innsatsen knytt til trening, kampavvikling, turar, dugnader, styrearbeid, turneringar. Ja, alt som skjer av aktivitet. Me reknar 300 kroner timen og samla sett timar for heile idrettslaget i løpet av eitt år. Det vert i overkant av 70 millionar kroner. Fotballen står for 40 av desse. Desse tala berekna me for nokre år sidan, og me meiner dei gjeld enno, seier Henning Iversen. Det er såleis ein imponerande innsats mange legg ned for å skape ein meiningsfylt og god fritid for barn, unge og vaksne. Me har all grunn til å vera stolte, sluttar Iversen. SVEIN OVE EIKENES Langelandsbanen.

5 Fotballavisa 5 aping Nye Nordbygdo. Hjortåsen. Trodlahaugen. Stord fotball har stor aktivitet omtrent kvar dag året rundt. Fotball er sosialt. Fotball er vennskap. Fotball bind folk saman. Fotball er identitet. Vikahaugane. Aukar banekapasiteten Hystad skule. Stord fotball har hatt store utfordringar med å skaffa treningstid til sine medlemmer. Men no losnar det. Fotballavisa har hatt ein prat med fotballeiar Nina H. Sleen, som kan gje oss følgjande oppdatering kring banestoda i Stordfotballen: Langelandsbanen Den blei realisert i fjor og kom som ein befrielse i klubben. Tribune er under bygging og me jobbar med alternativ til garderobe og toalettfasilitetar. I mellomtida prøver me å få til eit samarbeid med Langeland skule om lån av garderobar til alternativ er klart. Nye Ås-banen Den kjem i byrjinga på mai med eige kunstgras på 60 x 40 meter og ballbinge. Her er lys på plass. Vikahaugane Her finn ein klubben sitt hovudsete. Kunstgrasbanen ber preg av at den er svært mykje i bruk og dekket på kunstgrasbanen er allereie slite ned og bør skiftast ut. Slik det ser ut med kommunens økonomi framover, kan det ta tid før nytt dekke er klart. Me er også i akutt naud når det gjeld lagringsplass og klubben jobbar med å få byggja eit nytt klubbhus snarast. Dette skal romme garderobar, lagringsplass, vaskerom, kiosk, kontor, samlingslokale, møterom og forhåpentlegvis nokre hyblar til aktuelle spelarar og elevar ved idrettslinja. Første utkast av nytt bygg skal vera klart i løpet av april og me ventar i spenning på kva tid me kan få realisert dette. Det er eit godt stykke arbeid som skal til før dette er på plass. Grasbanen er heller ikkje i den stand me skulle ynskje, men me håper at innkjøp av robotklippar vil gjera den meir slitesterk. Hystad Hystad er plassen som for tida «blør» i klubben. Dette er eit område som har djupe tradisjonar i fotballgruppa. Banen står på lista vår og det er planlagt utviding og opprusting. Denne banen var tiltenkt utbetring i 2015 (då ein ikkje kan søkja spelemidlar før), men igjen er kommuneøkonomien eit hinder også her. Nye Nordbygdo Me jobbar for å få på plass lys på «Nye Nordbygdo- banen» slik at den kan utnyttast meir. Me jobbar for å løysa dette i løpet av kort tid. Framleis kreativ bruk For å få kabalen til å gå opp vert mange kreative plassar teken i bruk. Innimellom er det aktivitet på plassar i Trodlahaugen, i Hjortåsen, på Gullskar og andre plassar i nærmiljøet. SVEIN OVE EIKENES

6 6 Fotballavisa Her var eg ung og nyleg tatt opp på A-laget. Biletet er tatt på Ås i 1951 eller Bak frå venstre: Leif Ingebrigtsen, Leif Steensohn, Sigurd Kalleklev, Reidar Berger, Johannes Belsvik og John Aasheim. Framme frå venstre: Bergensar som gjekk på lærarskulen, Endre Økland, keeper Stein Arnholt, Sigurd Skulstad, Magne Olsen. Johannes Belsvik har i vinter gleda lesarane av Sunnhordland med morosame tilbakeblikk frå fotballen i «gamle dagar». Her kjem endå meir Johannes Belsvik har mange gode fotballminne frå gamle dagar. Ikkje hugsar han kor mange kampar han har spelt for Stord. Og ikkje hugsar han kor mange mål han har skåra. Kor mange lag han har trena har han heller ikkje oversikta over. Men det gjer ingenting. Gode og artige fotballminne frå 50-, 60-, og 70- talet har han veldig god oversikt på. Gjennom små stubbar i avisa Sunnhordland har Stord-veteran Johannes Belsvik det siste året formidla glimt frå ei kjær og svunnen fotballtid. Eg hadde ikkje tenkt å skrive så mange historier. Men dei ringde frå avisa og ville ha fleire, så det blei 14 til slutt, fortel 77-åringen. Me blar i gamle og gulna avisutklipp. Me kikkar oss gjennom gamle foto. Me sit i heimen hans på Heio. Det handlar mykje om fotball og skeiser. Gode minne frå skeisemeisterskap på Ådlandsvatnet. Men mest fotball. Og flest gode minne har han ifrå Ås-banen. «Brukbar venstrefot» Det var ikkje så mange andre banar då eg kom med på A-laget som 16-åring i Det var ein kisbane på Rødkleiv, men den var ikkje så god å spele på. Sjølv ikkje på lærarskulen var det bane, meiner eg. På A-laget til Stord var han fast i mange år. Eg plar seie at eg spelte i lag med to generasjonar. Var ung då eg kom opp, og blant dei eldste i gruppa då eg slutta i Men det var ikkje slutten på fotballen. Heller starten på eit nytt kapittel i fotballivet. Belsvik vart trenar for mange ulike lag, og trenarinstruktør. Eg reiste rundt med ein sekk Her er eit gutelag som meg og Hans Hauan trente i lag. Eg hugsar ikkje namna på alle. Men eg ser no Kjetil Lothe, Torleiv Agdestein og Gunnar Sagenes. med ballar og heldt kurs om kva det var lurt å trena på. Det å behandla ballen var viktig. Så du var ein teknikar sjølv? He-he. No spør du vanskeleg. Det er jo lett å skryta litt for mykje av seg sjølv no i ettertid, humrar han. Eg trur eg seier det slik: Eg hadde ein brukbar venstrefot. Det sa keeper Inge Eriksen i Solid til meg ein gong. Eg var nyss komen heim frå militæret før den kampen. Me slo dei 7-3 og eg laga vel fire av måla. Etter kampen kom Inge bort til meg og sa: Du lurte meg Johannes. For når folk kjem mot meg med ballen på venstrefoten, tek eg det som oftast med ro og er heilt avslappa. Eg er jo van med at folk skyt med høgrefoten. Men du smalt ballen inn gong på gong. Historiene trillar ut av Johannes Belsvik. Om Sunnhordlandsserien. Treningar på Ås. Turneringar og krinslagskampar. Turar til Odda. Dei turane var det fleire av. Gjekk til Solid Odda var på ein måte ein by for oss. Der budde det jo menneske på den tida. Men bilturane innover Åkrafjorden var fæle somme tider. Ein gong låg eg for det meste i døropninga og gav hals. Eg var ikkje klar over at eg var på banen før det var 2. omgang. Humoren sit laust. Litt meir alvorleg blir han då han fortel historia om korleis det gjekk til at han gjekk frå Stord til Solid. Det var vel litt risikabelt å gå frå Stord til Solid? Joda, det var jo det. Men grunnen til at eg gav meg som trenar for A-laget til Stord den gongen har eg ikkje snakka så høgt om før. Det skuldast ein episode kor to spelarar hadde tatt eit glas øl før ei trening. Me blei noko ueinige om vegen vidare då, klubben og eg. Så eg valde å gje meg som Stord-trenar. To dagar seinare ringde dei frå Solid og spurde om eg ville trena dei. Eg takka ja til det, men for å få trenarjobben måtte eg og spela for dei. Det var greitt det og. Då blei eg sweeper. Før den tid var eg mest indre eller ytre venstre. Klagar for mykje Etter nokre år i Solid gjekk eg tilbake til Stord igjen. Der vart det oldboys-fotball. Det har eg og spelt i Solid. Elles var tida som dommar og veldig kjekk, mimrar han. Tydelege haldningar, verdiar, godt kameratskap og miljø og la oss ikkje gløyma Fair play. Dette er viktig for Johannes Belsvik. Og det er han ikkje redd for å seie ifrå om. Det må bli slutt på å klage på dommaren. De er jo det same som å be om gule kort. Slikt er unødvendig og øydeleggjande for laget og spelaren. Elles må eg seia: Eg har ofte tenkt på ein ting. Me har så lett for å avskrive unge spelarar. Ein må aldri avskrive nokon for tidleg. Folk utviklar seg ulikt. Det veit eg frå mi eiga tid som trenar og spelar. Gode og kloke ord. Kan det seiast finare? Historiene trillar ut. Nostalgi. Verda i svart/kvit. Verda slik ho var før og no. Me ler. Du forresten, kva skal du gjera med desse stubbane du har skrive. Kjem det meir? Dei i avisa ville kanskje samla dei og gje dei ut. Me får sjå, seier 77-åringen som held forma ved lag med gubbetrim og turgruppa «Gutta på tur». SVEIN OVE EIKENES Starta i 1918 Stord fotball blei starta i 1918 då banen på Ås blei klar og gruppa har sidan starten utvikla seg til lagets største gruppe. Sportsleg sett nådde gruppa sitt høgdepunkt med spel i dåverande 2. divisjon (dagens 1. divisjon) i 1989 og (Kjelde: Stord IL nettsider)

7 Fotballavisa 7 Taparen som fann vinnarresepten I staden for å skifta trenar så har me verna om og hatt fokus nettopp på trenaren, seier dagleg leiar og tidlegare keeper i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal (t.h.). Her saman med trenar Asle Andersen. I 2009 sesongavslutta Stord med å slå Sandnes Ulf 3-1 på Vikahaugane. Deretter tok laga kvar sin veg i divisjonssystemet. Rogalendingane med Asle Andersen på trenarbenken tok steget opp til Adeccoligaen. Stord enda på ein komfortabel sjuandeplass i det som då var 2. divisjon avd. 3. Året etter dumpa sunnhordlendingane rett ned i 3. divisjon. Nedrykk vart det også på Sandnes Ulf som brått og brutalt var attende i 2. divisjon, men smaken på Adeccoligaen sat godt i. 2.-divisjonsopphaldet vart kortast mogleg. Attende i Adeccoligaen opplevde dei turkise det me kallar griseflaks. Eit nytt nedrykk syntest uunngåeleg då betre plasserte Follo fekk problem av utanomsportsleg art. Sandnes Ulf takka for gratisplassen ved å gjera ein kanon fjorårssesong. Måndag 26. mars seriedebuterte laget i Tippeligaen, medan Stord framleis er i 3. divisjon. Kontinuitet i alle ledd Tom Rune Espedal er dagleg leiar i Sandnes Ulf. Med ein far som i si tid var fast sisteskanse for laget frå gaukabyen, fekk han klubbkjensla inn med morsmjølka. Espedal er ikkje i tvil om kva det er som sterkast har bidrege til at det vart tippeligadebut på Sandnes Stadion. I motsetnad til Stord har klubben hatt ein klar filosofi og kontinuitet både på leiar- og trenarsida. Eg skal ikkje uttala meg om andre klubbar, men i vår klubb har me vore tru mot den linja og kursen me staka ut for fem- seks år sidan. Eg legg ikkje skjul på at det til tider har vore tøffe tak. I plassen for å skifta trenar så har me verna om og hatt fokus nettopp på trenaren. Han starta ut med ein strategi og ein filosofi som me rett nok har prøvd å betra og vidareutvikla, men elles ikkje forandra særleg på. Eit viktig punkt i denne strategien har heile tida vore å ha ein kvalitetsspelar i kvart ledd. No har me henta Eddi Freijd frå Strømsgodset, Aksel Berget Skjølsvik frå Molde og Kamal Saaliti frå Hønefoss. Økonomien har tvinga oss til berre å henta bosmanspelarar. I spelargruppa har me med andre ord gjort endringar i etter kvart som folk anten har nådd si grense eller at dei ikkje har ytt nok. Me har prøvd å henta inn folk med dei kvalitetane me trong for å få lagmaskineriet til å fungera, presiserer Espedal. Tunga beint i munnen Etter kvart som framgangen har komme har også engasjementet og presset utanfrå vorte hardare. Espedal er glad for at styreverv og administrasjon var lagt på få skuldrer. Når det gjeld det sportslege har det stort sett vore Asle (Andersen) og eg. Me to har til ei kvar tid visst kvar me har kvarandre. Eigen sportsdirektør Tore Kannelønning skåra to mål mot Sandnes Ulf i oktober I dag spelar Kannelønning og Stord i 3. divisjon, medan laget frå sykkelbyen i sist veke spelte seriakampar mot Viking og Brann. ARKIVFOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN har me til dømes ikkje. Jo fleire kokkar jo meir søl, har me tenkt. Begge har skydd unna press og diskusjonar for nettopp å halda fast ved den linja klubben og me hadde staka ut. Så langt trur eg me har klart det bra. Reknar med at me i inneverande sesong vert sett på mange nye og harde prøvar på det feltet, men så lenge me er samkøyrde står me sterkt, seier Espedal. Rik onkel Økonomiske musklar utgjer ein stor del av nøkkelen til suksess i fotball. Sandnes Ulf har ein hovudsponsor som åleine gav seks millionar og dermed ein pangstart på tippeligadebuten. Espedal har likevel kontinuitet og ei fast rettesnor som ein grunnleggjande tommeltottregel også der. Eg må jo først få poengtera at brei støtte i næringslivet i byen. Totalt har me 120 sponsorar som støttar oss. Desse bidreg med 22 millionar. Totalbudsjettet vårt i år er på 35 millionar kroner. Når det gjeld lønsvilkår har me laga grupper i spelargruppa. Nybyrjarane tener minst. Dei mest rutinerte og nyttige tener mest. Skal ikkje leggja skjul på at me rett som det er vert pressa også på det feltet, men igjen handlar det om å stå saman om kursen som er staka ut, seier Espedal. * Stord sesongopnar måndag mot Sandnes Ulf 2. JARLE KALDRÅSTØYL Stord si plassering i serien frå 1989, då dei hadde tidenes beste plassering. 6. plass i 2. div. (noverande 1. div.) 1. DIV DIV DIV

8 8 Fotballavisa Årets Stord-stall, fotografert før cupkampen mot Øystese 2. påskedag. Bak frå venstre: Leif Erik Laukhammer (sjefssupporter), Tore Atle Sørheim (hjelpetrenar), Erling Hansen, Ole Morten Lie, Svein Albert Riise, Christopher Fredrik Heimro, Robert Alsaker og Magnar Aaland (trenar). Framme frå venstre: Joar Losnegård (hjelpetrenar), Jan Arne Vassnes, Torodd Fitjar Eriksen, Ken Joar Føyen, Magnus Lonsgård, Chriss Olav Severinsen, Ruben Trenaren vurderer året KEEPERAR: Chriss Olav Severinsen (24 år) Ein bra og fin spelar å ha i stallen vår. Potensialet er der. Me jobbar for å få han endå meir spelande og aktiv. Ruben Aksnes (15 år) Ung og spennande. Tar mange steg heile vegen. Kan fint stå for oss i 3. divisjon. Kan nå langt. FORSVAR: Magnus Losnegård (18 år) Har ein slepen venstrefot. Veldig god når han har dagen. Litt ustabil framleis. Må bli litt tøffare. Kan bli god når han stabiliserer seg på sitt beste. Emil Johnsen (20 år) Spelar med stor innleving og entusiasme. Har tatt store steg dei siste åra. Habil midtstoppar. Må skaffe seg meir erfaring frå vaksenfotballen. Ole Morten Lie (31 år) Vår mest rutinerte spelar. Lur og smart. Viktig stabilisator i laget. Flott å ha på trening og i kamp. Viljar Losnegård (20 år) Spelar alltid med hjarta utpå drakta, og er duellsterk og kompromisslaus. Har vore litt skadeutsett. Har framleis meir å gå på når det gjeld tekniske og taktiske dugleikar. MIDTBANE Jakob Iversen (16 år) Ein ung spelar som har framtida føre seg. God speleforståing. Bra basisdugleik. Gjer mykje gode val. Må jobbe med tempo. Tore Kannelønning (23 år) God teknisk, med slepen venstrefot. Har stort potensial. Må jobba med å få større løpskraft og arbeidskapasitet, og skal gjennom det prega kampar meir. Det skal me prøve å få til. Erling Hansen (24 år) Herleg å ha ein slik spelar på laget. Tøff, kraftfull og spelar med stor entusiasme. Bra defensivt. Me ynskjer å lokke fram større offensiv kraft og bidrag frå Erling. Me vil prøve han oppover i banen i år. Mista oppkøyringa grunna operasjon. Har litt å ta igjen. val i kampsituasjon for å få ut sitt potensial. Jørgen Tesdal (19 år) Energisk, driblesterk og arbeidsam. Når han har dagen og lukkast, held han eit høgt nivå. Litt ustabil framleis. Må få ned balltapa. Treng og meir erfaring som vaksenspelar. Fredrik Heimro (16 år) Gode basisferdigheiter, ung og lovande. Kan bli endå flinkare til å tørre meir på banen og utfordre sitt eige potensial. Torodd Fitjar Eriksen (15 år) Ung og teknisk god. Bra speleforståing. Me jobbar for å få han meir van med vaksenfotball. Svein Albert Riise (22 år) Ein av dei som har størst potensial. God defensiv og offensiv særleg 1 mot 1. Den dagen han vil så kan ha nå langt. Litt forsiktig. Jan Arne Vassnes (16 år) Ein spelar som gjer lite feil og mange fornuftige val. Spelande og klok. Treng meir løpskraft og må bli tøffare i duellspelet. Robert Alsaker (25 år) Treningsviljug og positiv. Stiller alltid på trening. Stor løpskraft. Må jobba for å bli tøffare i spelet sitt, og må betre taktiske

9 Fotballavisa 9 Me skal ikkje vera feige Magnar Aaland er ein travel mann, både i og utanfor fotballen. Her fortel hovudtrenaren om sine tankar kring trenargjerninga. Ni år er gått sidan Magnar Aaland sist leia A-laget til Stord. Fyrst hadde han nokre års pause, så nokre år som trenar for juniorlaget. Då Ole Hjelmhaug tok steget vidare til Bryne var Magnaren igjen i manesjen. Og for dei som lurar han går framleis ikkje på akkord med hovudprinsippa sine. Eg kjem aldri til å gje opp tanken og arbeidet med å byggja opp ein spelstil kor me skal styre fotballkampar. Det er berre meg, slik har eg alltid vore som trenar, seier han. Men du har vel nyansert deg noko sidan sist du var hovudtrenar. Du kan jo vera lit vel bombastisk til tider. Du kan vera litt av ein stabeis? Eg meiner sjølv eg er blitt rundare i kantane. Men eg er like målbevisst og har tru på det me driv med. Eg har vel komme dit hen at for å lukkast må me byggja inn ein stil som ligg der fast. Det er ikkje meg å feige ut og leggje spelet opp etter motstandarane. Klart me skal ha ein viss aning og respekt for motstandarane sine sterke og svake sider. Men eg vil at me skal styre kampane. Det er vårt spel det handlar om. Nokon vil kalle deg dumdristig til tider? For meg handlar det om å bruke krefter og tid på oss sjølve, på å utvikle spelarane og betre spelet og laget. Og kva tyder det? Eg vil at Stord skal spela attraktiv fotball. Me skal vere eit publikumsvennleg lag. Det krev mykje arbeid av oss for å evne og gjennomføre det. Men no er me starta på ein veg. Gjennom gode treningar og hardt arbeid i kvardagen skal me bli gode. Kva tenkjer du om årets sesong? Me er ei ung gruppe. Det vil prege oss på mange vis. Det vil nok svinga ein del. Me er noko urutinerte og ferske. Men me har ein fantastisk guts i gruppa. Mange unge som er trenings- og læreviljuge. Høyrde me eit mål for sesongen? Me brukar mykje tid i lag og utviklar oss. Får me det til så ynskjer me å utfordre topp fire på tabellen. Men heilt alvorleg, Magnar. Kvifor gidd du å vera fotballtrenar? Du har jo så mykje anna å bruke tida di på. Eg trivst med å byggja lag og sjå resultat. Det gir meg påfyll å vera i lag med unge folk og støtteapparatet. Ja, du og Tore Atle Sørheim har liksom blitt eit par? Hehe, me utfyller kvarandre og tenkjer fotball litt på same måte. I tillegg har me fått Joar med på laget som også har brukt mykje tid i Stord fotball på same måte. Me trivst i lag som team. Det har berre blitt sånn. SVEIN OVE EIKENES Kalve, Tore Kannelønning, Morten Hillestad, Vegard Agdestein, Emil Johnsen, Jørgen Ekre, Jørgen Tesdal, Jakob Iversen, Aksnes, Viljar Losnegård og Kevin Janz. Ikkje til stades: Johannes Johannessen. s Stord-stall ANGREP Ken Joar Føyen (18 år) Frisk og pågåande angrepsspelar. Flink til å utfordre framover. Stor entusiasme. Har litt å hente på tekniske og taktiske dugleikar, og gjere dei rette vala med ballen. Kevin Janz (19 år) Oppofrande spelar som vil mykje. Er ny i laget og er i ferd med å koma på plass i vårt spelesystem. Han kjem til å setje sitt preg på ting. Kan brukast både framover og bakover på banen. Christopher Kalve (22 år) Har bra teknikk. Kanskje vel så mykje midtbanespelar som angrepsspelar. Har framleis noko å hente på taktiske val og treng større løpskraft. Håper han tar eit nytt steg i årets sesong. Johannes Johannessen (19 år) Spennande spelar som har vore med ei kort stund. Teknisk og taktisk god. Vil ha ballen mykje og er god framover. Han tilfører oss ein dimensjon til offensivt. Må bli tøffare og betre defensivt. Vegard Agdestein (23 år) Den dagen han får ut sitt beste på den rette måten, blir det utruleg bra. Har ein del å gå på taktisk samt må bli betre defensivt, då vil Vegard vere eit aktivum for laget. På sitt beste offensivt har han eit nivå godt over der me er no. Morten Hillestad (21 år) Gjennombrotssterk. Har imponert med stor entusiasme i spelet sitt og rett mentalitet. Positiv og arbeidsam spelar. Gir oss mykje i det offensive. Ein giftig bakromsspelar. Håper han får ein skadefri sesong. Bakom her er det fleire juniorspelarar som vil kunne hospitere og ta steget opp i løpet av sesongen. Det gjeld mellom anna Jørgen Ekre, Torbjørn Saue og Håkon Espeland. Alle har eit spennande potensial, seier Magnar Aaland. RADARPAR: Magnar Aaland og Tore Atle Sørheim. Eit radarpar i Stord-fotballen. Sidan 1983 har dei vore eit trenarteam. Slik skal Stord spela Trenarane forklarar korleis Stord ynskjer å framstå på banen. Me skal tørre å vera spelande bakfrå og spele gjennom midbanen, spele på oss mot standar og angripe/komme etter med mykje folk. Skape totalgjennombrot og avslutte angrep. Me skal ha ein ambisjon om å styre fotballkampar på vårt nivå i 3 divisjon. Me skal angripe med gjennom brotskraft, og kunne omstille oss til å forsvare oss gjennom å stå høgt med aggressivt press på ballførar. Me skal framstå som hardt arbeidande og duellsterke - for laget og kvarandre. Formasjonsmessig vert det Det tvinger fram ein stil kor me må bruke laget aktivt. Det er utviklande individuelt og lagmessig både teknisk og taktisk. Å byggje opp trekantar inne og ute i banen er sentralt. Det skal gje oss gjennombrot og mange avslutningar.

10 10 Fotballavisa ADELS- KALENDER A-KAMPER FOR STORD NJØS, BJØRN ARE 586 TISLEVOLL, MORTEN 474 STEENSHON, LEIF D. 461 HALLERAKER, KJELL ARNE 453 JANSEN, TOR 380 ALSAKER, HEINE 357 PEDERSEN, BØRRE 353 RYKKJE, EINAR 345 HAUKANES, ARNE 335 EDVARDSEN, ODD 326 SAGENES, JAN OVE 326 VALVATNE, PER NESS 317 AALAND, MAGNAR 315 BELT, JØRGEN 276 SÆTREVIK, VIDAR 276 ALSAKER, ROGER 271 SIRNES, ARILD 259 BJELLAND, ALF 256 KALDRÅSTØYL, JARLE 252 SKORPEN, BJØRN 252 NESET, KJELL PETTER 243 NYHAMMER, TROND 238 GROV, KARL HENRIK 233 HANSEN, ROALD 225 NYHAMMER, ARVE 223 KRISTIANSEN, TROND 215 FADNES, JOHN HEINE 205 RØRVIK, KNUT 199 JOHANSEN, GEIR OVE 198 BRATTABØ, JAN 194 NYHAMMER, OLVE 194 KALLESTADBAKKEN, ERIK 190 PEDERSEN, KARL J. 183 HALLERAKER, BJARNE 180 BREISTEIN, FRANK 179 HILDAL, GEIR 175 SØRHEIM, TORE ATLE 170 LAUKHAMMER, VEGARD 164 MYHRE, TORSTEIN 160 ALMÅS, ROGER 159 TUNGELAND, ATLE 159 AASHEIM, MAGNE 155 BJELLAND, HENNING 154 HAUKEFÆR, JAN MORTEN 152 BERGE, ALFRED 151 NILSEN, ATLE 148 SÆBØ, OLAV 145 HAMMERSLAND, TERJE 144 ALSAKER, ROBERT 138 HOLSEN, REIDAR 135 PEDERSEN, ØYSTEIN 135 DJUVE, ØYSTEIN 134 SELSVOLD, KNUT J. 130 LIE, OLE MORTEN 123 HAUGLI, TOR 119 NILSEN, LARS ARNE 119 AREFJORD, CHARLES 117 HANSEN, TOR 117 AREFJORD, JOHN HELGE 115 GRASTVEIT, JOSTEIN 114 MELEMSTRAND, ØYVIND 114 AUSTBØ, EGIL 111 HILDAL, HÅVARD 111 KANNELØNNING, KJELL S. 111 MÆLAND, RONNY 110 REED, STEVEN 109 ERTESVÅG, PER I. 107 WOODS, STEVE DIV. MENN AVD 07 Terminliste sesongen Kretslagspelarar i Sunnhordland Gutar 96/97: Jacob Iversen, Stord Torodd Eriksen Fitjar, Stord Ruben Aksnes, Stord Gutar 98: Magnus Vestrheim, Bremnes Mats P. Nonås, Stord Herman B. Fossdal, Stord Jenter 96/97: Tina Abdullah, Trio Emilie Ersland, Trio Jenter 98: Maria Angeltveit, Stord Marte Eide, Halsnøy 25-åring mest rutinert Robert Alsaker - for første gong utan tivillingbror Richard som medspelar. Robert Alsaker er den som er høgast oppe på Adelskalendaren til Stord Fotball blant årets spelarar. måndag :00 Stord Sandnes Ulf 2 Stord stadion laurdag :00 Tertnes Stord Åstveit Idrettspark sundag :00 Stord Austevoll Stord stadion fredag :00 Bjarg Stord Stavollen Kunstgress sundag :00 Stord Åkra Stord stadion laurdag :00 Stavanger Stord SIF kunstgras onsdag :00 Stord Avaldsnes Stord stadion måndag :00 Skjold Stord Grinde gras laurdag :00 Stord Os Stord stadion sundag :00 Varegg Stord Stemmemyren kunstgress sundag :00 Stord Haugesund 2 Stord stadion laurdag :00 Stord Arna-Bjørnar Stord stadion laurdag :00 Kopervik Stord Åsebøen stadion måndag :00 Sandnes Ulf 2 Stord Hovedbane 2 - kunstgress laurdag :00 Stord Tertnes Stord stadion laurdag :00 Austevoll Stord Austevoll Kunstgress sundag :00 Stord Bjarg Stord stadion laurdag :00 Åkra Stord Åkra kunstgress sundag :00 Stord Stavanger Stord stadion fredag :00 Avaldsnes Stord Avaldsnes 1 fredag :00 Stord Skjold Stord stadion laurdag :00 Os Stord Kuventræ gress sundag :00 Stord Varegg Stord stadion måndag :00 Haugesund 2 Stord Kunstgressbanen laurdag :00 Arna-Bjørnar Stord Arna Idrettspark laurdag :00 Stord Kopervik Stord stadion Alsaker har spela 138 kampar i stordtrøya før årets sesong. Det kjem garantert til å bli fleire for den treningsivrige Sagvågsguten. Morten Hillestad (21) bøtta inn mål jamt og trutt for Stord og etter kvart Trott. No er han tilbake i Stord med nettsus for øyra. Kor har du vore? Først var eg på folkehøgskule i Molde. Eg kom tilbake til Stord i fjor og signerte, men ein skade (jumpers knee) har heldt meg utanfor fotballen. No klarer eg meg bra, sjølv om eg har litt smerter innimellom. Morten har i vinter putta bra med mål i treningskampane for Stord. 21-åringen er toppskårar så langt, noko han ynskjer å halda fram med å vera. Det høyrest jo ut som eg er 40 år når du kallar meg den mest rutinerte i klubben. Eg er jo bare 25 år, sukkar Robert når han høyrer statistikken til klubben. Trass i at fotballspelaren enno har mange år att på fotballbanen må han motvilleg innrømme at han snart er eldst i «gamet». To onklar på lista Ole Morten Lie er jo eldre enn meg, på treningsleiren i Tyrkia var eg eldste spelar i troppen. Litt skremmande i grunn, ler Robert som legg til at han har fleire seniorkampar på stadion enn statistikken viser. Eg kom til Stord/ Moster FK frå Solid som 17-åring i Der spelte eg tre sesongar før klubben vart lagt ned og innlemma i Stord IL. Kampar frå desse sesongane er ikkje med i tala, opplyser Robert. Om Robert ligg høgast på adelskalendaren blant dagens spelarar, må han finna seg i å kome til kort i enkelte familieselskap. To onklar, Heine og Roger, ligg langt føre på lista. Utan tvillingbroren Tidlegare har han alltid spelt saman med tvillingbror Richard. Men no er Robert åleine. Broder Eg trivst veldig godt. Føler eg har fått ein ny vår under Magnar Aaland. Eg håper å bli førstevalet som midtspiss når sesongen tek til. Kva er målsetjinga for sesongen? Det skal bli spennande å sjå og føla på nivået i 3. divisjon igjen. Eg skal gjera mitt beste og lage så mange mål som mogleg. Det hadde vore kjekt å få 20 mål. Me får sjå korleis det går for laget og meg sjølv. Det verkar bra. SVEIN OVE EIKENES Eldstemann Ole Morten Lie (31) er eldst i troppen. Men i fotballen er alder inga hindring den eine eller andre vegen. Eg kan ikkje gje meg ennå. Er ikkje gamal eg. I Eliteserien spelar jo nokre til dei er 40 år. Kan vel spela i 3. divisjon eg som 31-åring, ler Ole Morten. Sjølv med full jobb, utdanning, familie og husbygging er han aktiv og bankers på treningane. Så lenge eg held nivået så ser eg ingen grunn til å gje meg. Det blir ein spennande sesong med mykje unge folk som får gode høve til å vise seg fram. Richard har reist austover til 3. divisjon og Fjellhammer. Det går helt fint. Han kjem vel tilbake ein gong skal du sjå, ler Robert. På Adelskalendaren kjem ein inn når ein passerer 100 kampar. I dagens stordstall er dei som ligg nærast til å kome med på kalendaren fylgjande spelarar Tore Kannelønning (56 kampar), Vegard Agdestein (49 kampar) og Chriss O. Severinsen (51 kampar). KJELL PETTER NESET Samfunnsansvar Stord Fotball ynskjer å ta på seg ansvar i lokalsamfunnet, og deltek såleis i Stord Idrettsråd. Dette er eit forum for felles forståing av situasjonen for alle idrettslag i kommunen og for påverking av politikarar og kommunale og fylkeskommunale myndigheiter. Ein målmaskin vender tilbake

11 Far og søner Viljar og Magnus har hatt pappa Joar med seg på fotballbanen i alle år. Det er berre kjekt. Blir de ikkje leie av kvarandre? Magnus: Nei, dette går veldig fint. Han har alltid vore trenaren min, og det er berre kjekt at han er med. Viljar: Nei, han har alltid vore der. Det er han som har drege oss med. Joar: Hehe. Nei, litt seriøst. Me har vel diskutert og blitt einige om at når den dagen kjem så får me gje klar beskjed til kvarandre, og då er det eg som trekkjer meg ut. Men så langt fungerer det greitt. Me diskuterer jo mykje fotball på heimebane, både treningar og kampar, og det er ikkje alltid me er like einige, ler Joar. I Grimsåsen oppunder Stordfjellet har familien Losnegård heimen sin. På Vikahaugane er dei og i lag. Pappa Joar har vore trenar og hjelpetrenar rundt gutane sine Magnus og Viljar i ei årrekkje. No også på A-laget. SVEIN OVE EIKENES Rekk som oftast ferja Fotballavisa Joar Losnegård har følgt sønene Magnus og Viljar tett på fotballbanen sidan dei var små. No er dei på A-laget, der faren er med i trenarteamet. 875 medlemmer Det er registrert 875 medlemmer i Stord fotball. Av desse var 185 trenarar og leiarar. Målt i lag og medlemmer er Stord mellom dei største fotballklubbane i Hordaland. Talentskule I tillegg til å gje eit tilbod til alle som ynskjer å spela fotball, ynskjer Stord fotball også å gje eit tilbod til dei som både evnar og vil meir. Dette gjennom å gje betre opplæring til trenarar, gjennom spelarutviklingstiltak og gjennom Apply Leirvik Talentskule Stord Fotball. Talentskulen har no vore i drift i fem år og erfaringa så langt er at dette har vore vellukka med fleire krins- og sonelagsspelarar i klubben enn me har hatt på mange år. Dette skuldast vel så mykje godt arbeid i eigne lag. 11 Det hender det går litt fort i svingane, smiler Erling Hansen. Frå siste hammarslag på Fjelberg til første ballspark på Vikahaugane brukar ikkje 24- åringen meir enn ein time. Om alt går etter planen då sjølvsagt. Det hender eg ikkje rekk båten som går frå Ranavik. Men som oftast går det greitt. På Vikjo vert han plukka opp av assistenttrenar Tore Atle Sørheim som han set på med det siste stykket til treningsfeltet. Matpakke Somme dagar kan vera tøffe. Det er klart. Etter ein ekstra tung arbeidsdag og ei tøff treningsøkt kjenner eg det godt på kroppen då eg kjem heim i sjutida. Men eg er innstilt på det og tykkjer eigentleg at det går heilt fint å pendla til trening. Med slike dagar er det vel viktig å få i seg nok mat og drikke? Det er heilt avgjerande. Eg har med meg ein god matpakke kvar dag. I fjor var det mamma som stod for den jobben, medan eg i år har teke tak sjølv, flirer han. Tilbake frå skade Den energiske halsnøybuen har hatt ei krevjande oppkøyring til årets sesong. I vinter opererte han menisken, og kneet er enno ikkje heilt bra. Det har blitt lite fotball, men no er eg omsider komen i gang att. Reknar med å vera klar til seriestart. Etter eit par år i midtforsvaret er Hansen no tilbake på midtbanen. Det kan sjå slik ut ja, men det er det sjefen (Magnar Aaland journ. mld.) som bestemmer, avsluttar den pendlande tømraren og fotballspelaren. JOAR HYSTAD Erling Hansen er ein av dei som brukar Norled-ferjene i Sunnhordlandsbassenget oftast. Her frå ferjekaien på Sydnes, der han dagleg reiser over til Fjelberg på jobb. FOTO: TORLEIV SYDNES Topp tilhøve på treningsleiren i Tyrkia Ein ung tropp. Gjennomsnittsalderen på spelarane som var i Tyrkia var år. Chriss Olav Severinsen vann den interne konkurransen. Treningsleir før seriestart er ein tradisjon for mange lag. I år drog Stord sitt A-lag til Tyrkia for å spissa forma ei veke før påske. Mange treningar, tre treningskampar og fine forhold gjorde opphaldet vellukka. Keeper Chriss Olav Severinsen fekk prisen for høgaste poengsum totalt på alle treningane. Fleire ulike konkurransar inngjekk. Svolten veteran på 23 år Han kom opp på A-laget til Stord som 16-åring med Vegard Hansen som trenar. Tore Kannelønning var av mange sett på som eit av dei største fotballtalenta her i vest, noko som gav han fleire G-15, G-16 og G-17 landskampar. Som 18-åring for han til Bergen og Brann. Etter kvart vart han lånt ut til Løv- Ham. Framfor 2009-sesongen kom han heim til Stord. Sidan den gong har det gått litt opp og ned på Stord sin midtbane. No er Tore klar for nye tak. Det har vore veldig svingande dei siste sesongane for min del, seier Tore. Eg har vore mykje skadd og det var først i fjor eg spelte ein heil sesong. Dei tre sesongane før det har eg berre spelt ein halv sesong. I fjor følte eg at eg endeleg fekk høve til å spele fotball igjen. Det var veldig godt, seier 23-åringen. Det var mange som merka at Tore Kannelønning gjorde ein god sesong i fjor. I spelarbørsen til Mediehuset Sunnhordland gjekk han til topps. No vil han plukka meir poeng med Stord-laget. Med sine unge 23 år er Tore likevel ein veteran i troppen. Eg er vel blant dei mest rutinerte. Eg gler meg stort til årets sesong. Me er ein fin gjeng og jobbar godt på trening. Spennande å sjå om me får det ut i kampane. Eg har tru på denne sesongen.

12 12 Fotballavisa Vøler opp på Langeland I Langelandskrinsen er det mange flinke Stord-folk. Siste laurdagen i mars var det stor dugnad med mykje folk og godt arbeid. Slikt blir det fin bane og godt samhald av. Eldsjel og ryddegut Tredje året åleine 2012 er tredje året Stord Fotball eksisterer som eit eige idrettslag i allianse med Stord Idrettslag. 67 lag og fleire jenter I 2011 hadde Stord fotball 67 lag i aksjon, då medrekna senior menn. Dette var ein reduksjon på to lag frå Av dei 67 laga var 29 jentelag mot 27 lag i I tillegg deltok ein i eit samarbeid med Solid og Trott om eit seniordamelag. Nytt av året på jentesida er utvidinga av SST-samarbeidet. Me har no i tillegg to juniorlag. Me har også inngått eit Stord&Solid-samarbeid for eit år for Jenter 16-trinnet. Treng fleire dommarar Dommarsituasjonen i Stord Fotball er ikkje tilfredsstillande. Det vert jobba for å bøte på utfordringane. Kvart år tek 14- og 15-åringane klubbdommarkurs, mellom anna for å dømme på Puttefestivalen og i seriespelet for 5-ar og 7-ar fotballen. Alle lag i denne aldersgruppa vert tildelt ein fast dommar gjennom sesongen. Men det er vanskeleg å få desse dommarane til å gå vidare og ta rekrutteringsdommar kurs. Det vert det no jobba med. Nytt av året er at også 13-åringane har teke klubbdommarkurset. Desse borna har fått høve til å dømma kampar om dei vil. Dei har sjølv sett seg opp på liste. Her ser me gutane som deltok på dommarkurs i mars månad i regi av dommarutvalet ved Åge Aadland og Stig Faraas. Sigurd Kalleklev var ein sjølvskriven supportar under innspelinga av musikkvideo. Han prøver å få med seg kampar både av Stord, Trott og Leirvik Ballklubb. FOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN Han er 83 år. Men det er ikkje lett å sjå på ganglaget, innsatsen og effektiviteten. Sigurd Kalleklev brukar fritida si på å halde fotballbanane på Vikahaugane reine og ryddige. Eg likar å sjå at banene er fine. Det gir meg trivsel, seier han. I fem-seks år har han brukt mesteparten av fritida si til å sjå til at banane på Vikahaugane er ryddige og gode. Alltid smilande og lett på foten. Når folk hiv ifrå seg sokkateip, tyggis eller papir. Ja, så er Sigurd der og fiksar opp. Ryddar og pitlar boss. Kor ofte er du her? Eg prøver å vera på plass kvar kveld. Eg vekslar mellom Vikahaugane og Prestegardskogen. Prestegardskogen? Ja, eg er der òg. Startar anten på Vikahaugane, før eg SAGT OM SIGURD: Eg likar å sjå at bana er fine. dreg ut til Prestegardskogen, eller så gjer eg det motsett. Det er mange som likar jobben som Kalleklev utfører. Eg får mykje gode tilbakemeldingar. Folk er positive til arbeidet, seier pensjonisten, som ikkje er redd for å gje beskjed til dei som hiv frå seg boss og skit på banen eller rundt anlegget. Du veit, nokon har ein tendens til å hive ting ifrå seg akkurat der dei står og sit. Eg gir beskjed når eg ser noko. Kvifor gjer du dette? Det er god trim, men fyrst og fremst er det sosialt. Eg får høve til å treffe og snakke med mykje kjekke folk. Leiarar, trenarar og spelarar. Unge og gamle. Eg får jo og høve til å sjå mykje fotball. Har du spelt fotball sjølv? Eg har spelt for Stord i mange, mange år. SVEIN OVE EIKENES Sigurd Kalleklev NINA H. SLEEN leiar Stord fotball: Han er ein god bestefar som me skulle hatt fleire av. Han preikar med alle og alle preikar med han. Det hadde ikkje sett ut på Vikahaugane utan Sigurd. Me skulle hatt ennå fleire slike. Sigurd Kalleklev er å sjå på Vikahaugane mest kvar dag. FOTO: MAGNE KYDLAND BIRGER GROV nestleiar Trott: Sigurd gjer ein kjempejobb og held det ryddig og fint. Det er positivt for alle å ha han i fotballmiljøet vårt.

13 Fotballavisa 13 Årets SST-lag. Bak frå venstre: Sturla Aakre, Linda Hansen, Iselin Persen, Oline Dale, Victoria Hennis, Åshild Follesø, Fay Lindseth, Veronica Messini, Sigrid Hvidevold, Kristina Breivik, Vilde Gundersen, Amalie Grip og Atle Ersland. Framme frå venstre: Malene Dahle, Camilla Volden, Rikke Vermedal, Emilie Zaneski, Rebecca Hammersland, Emilie Eriksen, Marin Belt, Martine Odland og Kristin Føyen. Ikkje til stades: Helene Halland, Lena Stokken og Anders Saue. SST siktar mot topp tre Stammen i laget har blitt eitt år eldre. Forsterkingar og rutine er komen på plass. SST går mot ein spennande sesong i 3. divisjon. Me ynskjer å byggja vidare på det me var gode på i fjor, med å halda ballen i laget, samstundes som me skal vera gjennombrotshissige, seier SST-trenar Sturla Aakre. Han går på ein ny sesong som trenar saman med Atle Ersland. Laget er framleis ungt, men dei ser konturane av eit lag me kan få glede av i mange år framover. Nøgd med oppkøyringa Trenarane fortel at førebuingane har gått veldig bra. Me tok ut ein stall på 22 jenter som har blitt godt kjende gjennom fleire treningshelger. Her har me òg fått god kamptrening inn mot seriestart. Slike helgar er òg eit sosialt tiltak for gruppa. Litt spreiing i alder gjer at me treng slike sosiale samlingar for å få ei gruppe som fungerer i lag, seier Aakre. Rutine Nye spelarar i årets SST-stall er Camilla Volden, Åshild Follesø, Emilie Eriksen, Fay Lindseth, Veronica Messini og Sigrid Hvidevold. Camilla og Åshild spelte mange kampar i fjor og var sterke bidragsytarar, men då som hospitantar frå juniorstallen. Emilie, Fay, Veronica og Sigrid representerer framtida i stallen. Dei er 15 og 16 år, men det Me ynskjer å byggja vidare på det me var gode på i fjor Sturla Aakre dei har vist gjennom vinteren tyder på at me skal få mykje glede av desse også i år, seier Sturla. Me har og fått inn litt rutine i laget framfor denne sesongen. Kristin Føyen har tatt på seg keeperhanskane igjen, og heilt mot slutten av oppkjøringa, valde Lena Stokken å ta turen heim frå Bergen og Baune. Lena vart suveren toppskårar i 3. divisjon i fjor, med berre ein halv sesong for Baune, avsluttar Sturla Aakre som og har fått med Anders Saue som lagleiar og Linda Hansen som materialforvaltar for SST. SVEIN OVE EIKENES Grønt gras Graset på Stord stadion er grønt og fint. Vekstduken er på - og skal gjera sitt for å få banen klar til første seriekamp. Betre rekruttering Eitt damelag i 3 divisjon, to juniorlag i regi av SST, samt fire jenter 16-lag i dei tre klubbane Stord, Solid og Trott, tyder på at rekrutteringa i jentefotballen er på veg opp att. Me har god dialog mellom dei ulike laga. Me har òg spelarar i damelagstroppen som kjem til å spille ein del jenter 16-kampar i år, fortel Sturla Aakre. Saman om spelarutvikling Klubbane på Stord har starta eit prosjekt kor ein set spelarutviklinga i system. Me har byrja med treningsgrupper i SST-regi for laga jenter 13, jenter 14 og jenter 16. Det er spelarar som ynskjer å trene meir og satse, som er med på desse øktene, fortel Sturla Aakre.

14 14 Fotballavisa Vegen til Brighton o Det har ikkje berre gått i fotball. Turn var ein av aktivitetane Torbjørn var med på i mange år, under leiing av Paul Skjønberg. Frå venstre: Njål Holsvik, Torbjørn Agdestein, Andreas Polden, Odin Nielsen og Morten Hillestad. Drøymer du om å bli proff? Her er nokre gode tips på vegen frå ein som har fotballen som levebrød. Korleis var det alt starta for Torbjørn Agdestein? Kor gammal var han då han byrja med fotball? Kva andre idrettar dreiv han med? Kva drøymde han om? Kvifor var det nettopp han som vart proff? Eg var vel fem år då eg byrja med organisert Gje aldri opp! Torbjørn Agdestein fotball. Eg var tidleg i gong med bror min, Vegard sitt lag, før me laga eiga lag i 2. klassen. Då var eg sju år. Eg heldt til på Leirvik skule og hadde alle treningane mine på Åsbanen. Etter som eg blei eldre var eg med på mitt eiga lag, dei som var eit år eldre og bror min sitt lag som var to år eldre, fortel Brighton-proffen. Gode hjelparar Pappa, Torleiv, har vore veldig sentral i fotballoppveksten min. Han var hovudtrenar for mi aldersgruppe i lag med bror min sitt lag, der Jan Vidar Kannelønning og Einar Eilertsen var sentrale personar. Ettersom eg vart eldre blei eg med dei som var eitt år eldre frå Langeland skule. Dei hadde Paul Stautland som trenar. Etter kvart fekk eg Dagfinn Hillestad som hovudtrenar. Alle har vore viktige. Allsidig trening Eg dreiv med turn og handball samstundes med fotball. Friidrett og orientering var og noko eg var mykje involvert i. Turnen har eg veldig mykje å takka for. Betre koordinasjon og smidigheit har gjort meg mykje skadefri. Eigentrening Då eg blei tenåring bestemte eg meg for berre å halde fram med fotball. Eg trente kvar dag, både organisert og eigentrening. Pappa og bror min var viktige. Det var mykje gøy i hagen, på Åsbanen og ikkje minst laga me teknikkløyper i garasjen. Kompisane mine William Rafdal og Anders Hella har eg og brukt mange timar i lag med opp i gjennom åra. Draum Då eg var yngre og såg heltane på TV-en drøymde eg ofte om å spela fotball i England. Kanskje ikkje heilt i toppen, men i Championship eller lågare divisjonar. Det å kunna ha fotball som ein heiltidsjobb har vore noko eg alltid har ynskja meg. Det aller første laget Torbjørn var med på: Stord mint 91. Torbjørn held ballen. Som ein ser, var det både gutar og jenter på laget. Torbjørn Agdestein i Brighton-drakta. FOTO: PAUL HAZLEWOD/BRIGHTON Ungdomstida Eg gjekk på idrettslina på Stord vidaregåande skule. Der har eg hatt utrulege moglegheiter til å få ekstratrening både ute på banen og i styrkjerom. Tore Hammer og dei andre lærarane er utruleg flinke til å tilretteleggje. Torbjørn og Tor Ove Anuglen for Brann i JET-cup 2009 Treningsopphald/hospitering i større klubbar Eg var med juniorlaget til Haugesund på SKAW-cup. Året etterpå var eg med Brann sitt juniorlag på JET-cup på Hamar. Og året etter var eg tilbake for juniorlaget til FK Haugesund på JET-cup. Eg hadde i tillegg hospitering hos Brann sitt A-lag kvar onsdag over eit par månader. Etter russetida skulle eg trene med Haugesund sitt A-lag, men då blei det Brighton. Eg har og vore på sone- og kretslaget frå eg var gammal nok til eg var for gammal. Kvifor var det du som blei proff? Det er eit veldig vanskeleg spørsmål eg eigentleg ikkje veit svaret på. Når eg tenkjer meg om så skjønte eg ganske tidleg at eg hadde eit talent i fotball, og fekk mykje ut av det med å trene med betre motspelarar. I tillegg må eg ha tatt mange viktige og rette val. Å setja seg langsiktige og realistiske mål er viktig for å ha noko å strekkja seg etter. Spelarutviklar Vebjørn Johansen var og veldig flink med meg når han kom til klubben. Det at eg ikkje nølte eit sekund då eg fekk sjansen i Brighton var og eit viktig punkt. Eg var der for å få kontrakt.

15 Fotballavisa 15 g profflivet Kva må til for å bli proff i dag? Det er eit særs lite nålauga ein må igjennom for å få proffkontrakt både i England og Noreg. Det er mange tilfeldigheiter som må gå den rette vegen. Men det ein kan gjere sjølv er å trene målretta og hardt for å bli så god som mogleg. Då legg du meir og meir i dine eigne hender, og ved hell blir du lagd merke til av dei rette personane. Har du gode råd og tips? Gje aldri opp! Når du trenar så ha merksemda di på det du skal gjere. Det er ikkje alltid slik at det blir betre utbytte av å vera på banen i tre timar i staden for ein time. Spør ofte om hjelp av trenarar og andre som kan hjelpe deg. Det kan ofte vere mange nedturar når ein trenar. Det skjer. Tru meg. Eg opplever det. Då er det ekstra viktig å ha merksemd på å gjere ting rett, noko som gjer at oppturen og gleda blir ennå større når du lukkast. Torbjørn Agdestein i Stord-drakt. SVEIN OVE EIKENES Torbjørn agdestein år frå Ås på Stord Spelar no i Brighton & Hove Albion FC i engelsk 1. divisjon Skreiv første kontrakt med Brighton 31. august mars 2012 signerte han ein ny 2-års kontrakt som varer til 30. juni A-lagsdebut for Stord: 21. april 2007, Stord-Bremnes 5-0. Første mål for Stord: I same kamp. Skåra 2 mål. A-lagsdebut for Brighton: 7. januar 2012 mot Wrexham (FA-cup) Første Championship-kamp kom tre veker seinare, 21. januar mot Peterborough Musikk har alltid vore ei av hovudinteressene til Torbjørn. Med hardrock-bandet The Fritz spelte dei mellom anna i Grieghallen i Bergen. Her frå ei øving heime på guterommet. Vil du snakka med oss i Stord fotball? Me tek gjerne ein prat og har kaffien klar på kontoret vårt på Vikahaugane. Send oss gjerne e-post: eller ring oss på tlf / Samling i fotballstova? Stord har ein flott fotballstove i «speakerbua» på Vikahaugane. Ein kjekk plass å samla laget i samband med trening eller kamp eller for sosialt samvær. Det er også opna for utleige til barneselskap måndag, onsdag og fredag. Pris er 300 kroner for 2,5 time. Kontakt dagleg leiar på fotballkontoret for å låna stova. Følg med på heimesida! På finn du mange nyhende, bilete, videoklipp, intervju og anna godt stoff frå mange av laga i Stord fotball. Her kjem det og viktig informasjon om trening og kampar. Lurt å halde seg oppdatert på det som skjer i klubben! Vil du leiga Stordbussen? Skal du og laget ditt på reise? Då er Stordbussen eit godt alternativ. I den vil laget vera samla heile vegen. Dermed byggjer de også godt samhald i laget. For leige av bussen, kontakt Jens Rune Kyvik ved Auto Industri AS, mobil Puttefestival for 23. gong! Siste helga i august inviterer Stord Fotball og vår samarbeidspartnar Kværner Stord til ny Puttefestival på Vikahaugane. Det vert høve til overnatting på skule for tilreisande lag. Puttefestivalen er for aldersklassane: G7-12 og J7-12. Alle spelar femmarfotball. Følg med på heimesida vår og i Sunnhordland for meir informasjon. Gje oss grasrotandelen din Spelar du Lotto eller Langoddsen hjå Norsk Tipping? Då kan du gje oss din støtte! Det er to måtar å gjera det på: Vil du støtta Stord sitt A-lag for menn brukar du org.nr All støtte går då til laget for seniormenn, kanalisert gjennom Sunnhordland toppfotball AS. Vil du støtta barne- og ungdomsarbeidet i Stord Fotball brukar du org.nr Din grasrotandel går då direkte til Stord Fotball. Bli med i skåringsklubben Også i år vert det skåringsklubb. Du kan støtta Stord sitt A-lag ved å betala kronar 8 for kvar skåring i årets serie. Faktura for dette kjem frå Sunnhordland toppfotball AS to gongar i løpet av sesongen. Som medlem i Skåringsklubben får du 1 kopp gratis kaffi i pausen under kvar seriekamp, samt vera med på trekning av premiar etter sesongslutt. Kontakt Roger Matre på tlf Hugs fotballskulen! Stord Fotball arrangerer også i år Tine Fotballskule på Vikahaugane like etter skuleslutt i juni. Skulen er for gutar og jenter i alder 7 til 14 år. Du får dagleg god lunsj med brødmat, mjølk og yoghurt levert av Tine. Kvar deltakar får også bag, ball og trøye. Siste dag av fotballskulen er alle med på ei «landskampturnering». Dette er veldig populært og ei fin avslutning på ei knallkjekk fotballveke! Følg med på heimesida vår og i Sunnhordland for meir informasjon. Me satsar og på fotballskule i haustferien i oktober. Kjøp fotballbrødet Kjøp Stord-brødet. Det er ein måte å støtta Stord Fotball på. Me får to kroner for kvart brød,

16 16 Fotballavisa Dette er årets juniorlag, her frå årets første seriekamp heime mot Brann tysdag. Framme fv. Ruben Aksnes, Torodd Eriksen Fitjar, Bjørnar Espeland, Jonas Tungeland, Benjamin Karlsen, Fardin Shirinzadeh, Steffen Isdal. Bak fv. Thomas Fosse, Jan Arne Vassnes, Torbjørn Saue, Fredrik Heimro, Jørgen Ekre, Ken Joar Føyen. FOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN Går til sesongstarten MED SPENNING 4, 7, 8, 4, 8. Tala fortel kva slags tabellplassering Stord sitt junior-elitelag har hatt dei fem siste åra. Viktige tal på eit vis men uviktige på ein annan måte. For Stord sitt juniorlag handlar mest om å vera eit steg og ein arena for å utvikle spelarar til A-laget. Resultatfokuset kjem i andre rekkje. Målet er å utvikla spelarar til A-laget. For å oppnå det må spelarane utviklast på tre måtar: Gjennom individuell dugleik, speleforståing kollektivt, og taktisk skolering offensivt/ defensivt, fortel juniortrenar Vebjørn Johansen. Me har hatt ein del skader og sjukdom Vebjørn Johansen Matchar dei beste Etter fleire år på A-laget er han no på juniorlaget i lag med Terje Eriksen. Johansen har lang røynsle med å jobbe tett med enkeltspelarar og har god kunnskap om spelarutvikling. Han veit at det å utvikle gode spelarar er ein langvarig prosess som krev tålmod og stayerevne. Ei god, stabil og føreseieleg treningsgruppe er og viktige element. Det krev tett samhandling vertikalt mellom klubben sine ulike lag. Me har ei spennande spelargruppe kor mange er involverte på A-laget. Mange er òg på nippet til å ta eit steg opp. Og det kjem ein del fine typar nedover i rekkjene. Sportsleg sett blir utfordringa å klare og jobbe tålmodig, utan å bli resultatorientert. Me må erkjenne at me enno ikkje er dyktige nok til å dominere og styre kampar mot dei beste juniorlaga, men på sikt skal me nærme oss. I vinter viste juniorlaget lovande takter. I ei eliteturnering i Telemark blei Odd Grenland slått 3-2. I kampen mot Sandefjord Toppfotball enda det 1-1, og i finalen mot Strømsgodset IF blei det 1-2 tap. Odd Grenland og Strømsgodset er blant landets fem beste juniorlag. I finalen mot Strømsgodset slepp me inn det avgjerande målet 18 sekund før slutt, fortel Vebjørn Skadetrøbbel I Skjold sin vintercup og i Wärtsila seniorcup på Bømlo har det og vore god matching. Sjølv med gode resultat er Johansen noko usikker på kor laget står like før seriestart. Me har hatt ein del skader og sjukdom undervegs i oppkøyringa, og ikkje fått høve til å øve slik me hadde planlagt. Difor går me til sesongstart med ei viss spenning og ein del uvisse på kor me står. Såleis er den største utfordringa for oss å halde spelarane fri for skadar og sjukdom. SVEIN OVE EIKENES Juniorgutar som er i A-lags troppen Ruben Aksnes, Torodd Eriksen Fitjar, Ken Joar Føyen, Fredrik Heimro, Jakob H. Iversen, Magnus Losnegård og Jan Arne Vassnes er junior i A-stallen. Desse spelarane skal i utgangspunktet berre brukast i NM-junior og sommarturneringa. Men dei spelarane som ikkje startar A-kamp er med juniorlaget i første kamp etterpå. Berre eitt juniorlag i år Junioralderen består av tre aldersårgangar. I årets sesong er to av desse årgangane nesten borte i Stord fotball. Me har som oftast hatt to juniorlag. I år har me små kull i 94- og 95-klassane. Men det vil betre seg igjen i åra som kjem, slik at me får på plass to juniorlag igjen, seier Nina H. Sleen. God matching I junioreliteklassen møter Stord Fyllingsdalen, Sotra, Fana, Bjarg, Åsane og Brann juli dreg laget til Dana Cup. Eit anna høgdepunkt er 1. runde i NM junior mot Vard Haugesund. Den kampen går fredag 20. april. Meistring i trygt miljø I barnefotballen ynskjer Stord fotball å gje borna ei positiv oppleving av meistring saman med vener i eit trygt miljø. I tillegg ynskjer klubben å medverke til at borna utviklar gode haldningar både på banen og utanfor. Barnefotballen er delt inn i skulekretsar, Langeland, Leirvik og Hystad. Alt i alt var det 52 lag i barnefotballen i 2011, mot 57 lag året før.

17 Fotballavisa 17 VI ER STOLTE AV Å FÅ BIDRA TIL UTVIKLING AV FREMTIDEN Boxere Gant 3 pk. 399,- Boxere Gant 1 pk. 249,- PART TWO ALVO GANT JEAN PAUL GIOVANI FRISLID INWEAR Gathering brands VicStord,Borgata12,5417Stord,tlf LEIRVIK MANUFAKTUR HEIANE Velkommen til Ildstedet Og velkommen inn i varmen i vår butikk Ildstedet er navnet på Norges største utsalgssteder av peiser og ovner. I vår butikk finner du stor utstilling av produkter fra blant annet Jøtul, Scan og Atra. Vi setter vår stolthet i å føre de beste merkevarene, som fokuserer på de samme viktige verdiene som også Ildstedet står for. Les mer om Ildstedet på Heiane Tlf Fax Ope: mån-ons, fre: tors laur Vi i Engevik Byggsenter er stolte av å være en av de butikkene i landet som kan kalle seg Ildstedet. Vi er samme butikk som før, og du treffer de samme menneskene som du kanskje kjenner fra før, men vi har fått «nytt antrekk». Dette har vi gjort for at du som kunde skal være helt sikker på at du vet hvor du skal gå for å få best service; der hvor du treffer fagfolk med lang erfaring i å selge og installere peiser og ovner med høy kvalitet. Selv om vi i dag fremstår i ny drakt er vi i Varmesenteret A/S fremdeles din lokale ekspert på ovner og peiser, med mye erfaring fra både enkle og kompliserte installasjoner.

18 18 Fotballavisa Som vinnar av fjorårets tippe-konkurranse blant medlemsbedriftene i sponsorlauget, gleder ekspertane hos Auto Industri oss til ny tippekonkurranse i år. Lykke til alle sammen med sesongen 2012! SKADETAKST - LAKKERING - BILGLASS «Det lille ekstra» Tlf: Fax: E-post: Ein aktiv støttespelar til kultur og idrett i lokalsamfunnet 5419 Fitjar, tlf , Stord På lag med deg med store mål AMFI Stord - Tlf Me støttar unge talent FORD 5 ÅRS NORGESGARANTI Tar grep når det trengs. Hjulene på en Ford Kuga griper tak uavhengig av hverandre og gir deg et oppsiktsvekkende veigrep. Uansett hvordan veiog føreforholdene er. Takket være intelligent firehjulstrekk beholder den veigrepet ved auto-matisk å tilføre kraft til tilde hjulene som trenger det mest. Når du er på trygg grunn igjen, trekker den kun på forhjulene. Slik bruker du mindre drivstoff. Og det er kanskje enda mer intelligent. FORD KUGA 4x4 ford.no Nå har vi kampanjepris på PowerShift automat til kun kr ,- Veil. pris kr ,- Fra kr ,-* *) Prisen er inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp ved kombinert kjøring g/km. Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,60-0,68 l/mil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud. Sunnhordland Bil Vabakken, 5411 Stord - Tlf

19 Fotballavisa 19 Din fagmann på Stord G. Sagenes, Ådland Haga Mat RØR & HANDVERK SERVICE AS Tlf , Heiane 2, Postboks 1290, 5406 Stord TLF EIGEDOMS- OG NÆRINGSMEKLING SKADE- OG LIVSFORSIKRING LEASING OG FINANSIERING INVESTERING OG PLASSERING Vurderer du å bytte bank? Det skal vere attraktivt å arbeide og bu på Vestlandet. Då er det viktig at du kan møte banken din ansikt til ansikt. Gode råd heng høgt, og vi brukar mykje tid kvar dag på å gje våre kundar både økonomiske råd og nyttig kvardagshjelp. Vi ynskjer deg velkomen til eit av våre kontor på Leirvik, Fitjar eller i Sagvåg. Vi er herfrå. Det gjer ein forskjell. SUNNHORDLANDS STØRSTE BILFORHANDLER VÅRKLARE BILER Stort utvalg i nye og brukte Levert på timen! Vi ordner med forsikring og inntil 100% finansiering, kún med pant i bilen. P.b Fitjar Tlf Fax: FYLKESNES BIL A S Heiane 31, 5412 Stord - Tlf Breidde og topp Det er visjonen til Stord fotball. Ambisjonen er klår: Stord fotball skal vera ein umisteleg del av idretts- og kulturlivet i Stord kommune. Må få fleire på dommar, trenar- og leiarutdanning Stord fotball har eigne dommarutval, trenarforum og lagleiarmøte, men få tek del i krinsen sine utdanningstilbod. - Me slit med å få folk til å takka ja til dette. Her har me ein stor jobb å gjera, seier Nina H. Sleen. Hugsar du Corner? På slutten av 1990-talet og starten på 2000-talet gav Sunnhordland fotball ut ei informasjonsavis Corner, nokre gongar i sesongen. Her var mykje kjekt å lesa for store og små.

20 Hekta på FOT- BALL Trenar opp mot 20 timar i veka Seriøse og ivrige unggutar set standarden på Vikahaugane. Her skal det trenast, trenast meir, trenast betre... Merk dykk desse namna; Sander Havn (13), Malvin Ingebrigtsen (13), Simen Halland Lande (12) og Einar Iversen (10). Dei fire unge fotballtalenta er villige til å ofra mykje for å oppnå draumen - å kunna jobba som fotballspelar. Det hadde vore heilt rått, uttrykkjer Simen. Tenk å kunna leva av denne her, legg Malvin til medan han peikar på den kvite lærkula han har i handa. Dei har draumane og målsetjingane klare. Men den viktigaste motivasjonen ligg litt til venstre i brystkassa. Dei har eit hjarta av fotball. Dei elskar den. Me hadde aldri orka å trena så mykje viss det ikkje var kjekt, kjem det frå yngstemann av dei fire, Einar Iversen. Terping og repetering I journalisten si «stordomstid» på fotballbanen, på slutten av 1990-talet, var det «proff-ogloff» og «ein-og-tjue» som Simen Halland Lande (t.v.), Sander Havn, Malvin Ingebrigtsen og Einar Iversen er unge talent som Stord-fotballen vil få mykje glede av. stod på agendaen då han titt og ofte tok fotballen med seg og møtte kompisane på den gamle grusbanen bak Hystad skule. I dag er stoda ei anna. Desse gutane har gjerne med seg kjegler og markørar. Dei repeterer finter, vendingar og dragningar i det uendelege. Det hender sjølvsagt at me skeier ut med litt «five-a-side» ein gong i blant og leikar oss meir, men mesteparten av tida går med til terping av ulike tekniske eigenskapar, fortel Sander. Er det ikkje redde for å gå leie all treninga? Me kjem aldri til å gå leie. Det kan sjølvsagt vera at me kjenner at me har fått litt nok etter tre timar med pasningar, men når me vaknar neste dag kan me nærast ikkje venta med å få snøra på oss fotballskoa att, seier Einar. Dei andre er samde. Kva med leksene? Dei gjer me på måndagen. Klarar me å bli ferdige med dei då, får me meir tid til fotball resten av veka, forklarar Malvin. Ver på hogget Brighton-proff, Torbjørn Agdestein vert glad når han høyrer om den treningsvillige gjengen frå heimstaden. Dette høyrest lovande ut. Det sender tankane mine avgarde til mi eiga fotballoppvekst. Mengde var viktig, det å få nok fotball. Som trettenåring var englandsproffen involvert i tre lag. Nokre dagar spelte eg gjerne tre kampar på ein og same dag. På dagar der det ikkje var trening kunne eg stå i timevis nede på Åsbanen og terpa, saman med bror min. Han kjem med følgjande råd til Sander, Malvin, Simen og Einar. Tenk aldri at du er god nok og ver på hogget etter framgang heile tida. Hald fram slik de gjer no, så blir de gode! JOAR HYSTAD Malvin Ingebrigtsen og Sander Havn (bak), Simen Halland Lande og Einar Iversen (framme) Malvin Ingebrigtsen (t.v.) og Einar Iversen øver kortpasningar med Sander Havn og Simen Halland Lande (med ryggane til) Sander Havn Alder: 13 Posisjon: Venstreving Favorittspelar: Neymar (Santos) Malvin Ingebrigtsen Alder: 12 Posisjon: Sentral midtbane Favorittspelar: Alexandre Song (Arsenal) Simen Halland Lande Alder: 12 Posisjon: Back og sentral midtbane Favorittspelar: Lionel Messi (Barcelona) Einar Iversen Alder: 10 Posisjon: Høgrekant og spiss Favorittspelar: Neymar (Santos) Ei typisk veke for Sander og Malvin. Måndag: Talentskule 1 t G14-trening 1,5 t. Tysdag: Eigentrening 1,25 t Eigentrening 1 t. Onsdag: Talentskule 1 t G14-trening 1,5 t. Torsdag: Eigentrening 1,25 t G13-trening 1,5 t. Fredag: Talentskule 1 t Eigentrening 2,5 t. Laurdag: TSV (Brann) 1,5 t. Sundag: Eigentrening 3 t. Totalt. 18 timar. Ei typisk veke for Simen og Einar. Måndag G13-trening 1,5 t. Tysdag Talentskule 1,5 t G12-trening 1,5 t. Onsdag Eigentrening 2 t G13-trening 1,5 t. Torsdag Talentskule 2 t G13-trening 1,5 t. Fredag Eigentrening 3 t. Laurdag Eigentrening 2 t. Sundag Eigentrening 1,5 t. Totalt. 18 timar

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod MEININGSFULL LESING Rebecca Strandheim Forfod er ei ung jente som likar å gjere seg opp sine eigne meiningar. Men kva skal ho meine, om ho ikkje veit noko om saka ho skal meine noko om? Rebecca Strandheim

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer