89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3"

Transkript

1 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen til problemfri fmiliehygge. LesBruker- og vedlikeholdshåndboken for å få fullstendige opplysninger om grntidekningen. Opplysninger om nærmeste forhndler kn du finne på som viser krt over forskjellige lnd og fullstendig kontktinformsjon. Er din motor skikkelig registrert i med tnke på grntien? Dette kn du kontrollere på com. Kontkt nærmeste forhndler om nødvendig. Dersom påhengsmotorens serienummerplte hr CE-merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne påhengsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industrel, de Petit-Rechin, Belgi, oppfyller krvene til følgende direktiver og stndrder, som endret: Direktiv for lystbåter: 94/25/EF; std. ISO 8665, ISO Direktiv for mskineri: EMC-direktiv: Ptrick C. Mckey 98/37/EF, 89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Administrerende direktør, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, t kontkt med: Product Environmentl Engineering Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA 2004 Mercury Mrine 40 SePro/Mrthon 30/40 hk G i

2 PRODUKTERKLÆRING FOR EU Utstedt i smsvr med DIREKTIVET FOR SJØUTSTYR (MED) Dette er en bekreftelse på t, i smsvr med Rådsdirektiv 96 / 98 / EC v 20. desember 1996 om sjøutstyr som endret v rådsdirektivene 98 / 85 / EC, 2001 / 53 / EC, 2002 / 75 / EC og direktiv 2002 / 84 / EC fr Europprlmentet og fr rådet: MARINE POWER EUROPE, Inc. Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers BELGIA erklærer t produktet(ene) beskrevet nedenfor er i smsvr med typen som kreves v direktivene ovenfor som godtgjort v konformitetsruten nedenfor: EC-typeinspeksjon (modul B)-sertifikt N MED (mercury) N MED (mriner) utstedt 17 november 2000 v rpporteringsorgnet (LRV N = 0038) & EC (modul D)-smsvrssertifikt N MED utstedt 23. mrs 2004 v rpporteringsorgnet (LRV N = 0038) Produsentens produkt Kode nr. eller type Mercury og Mriner 40 hk 2 syl. (lle modeller) Beskrivelse: Fremdriftsmotor for livbåt - Påhengsmotor Vedlegg A.l Punkt N.: A.1/1.37 Gjeldende teststndrder: IMO-vedtk MISC.81(70) Nvn: Tittel: Dto: Jcques BRONCHART Generl Mnger Signtur Test(er) som mngler / ndre hndlinger påkrevet på båten (eventuelt) 0038/YY (*) (*) henviser til året merket ble stt på VIKTIG MERKNAD: I henhold til typegodkjenningen som er nevnt ovenfor: 1 Alle motorer skl være utstyrt med den propellen som produsenten nbefler, og denne skl i tillegg utstyres med et vern når den er montert på en livbåt. PROPELLEN LEVERES IKKE NØDVENDIGVIS SOM STANDARDUTSTYR FRA FABRIKKEN. PROPELLVERNET LEVERES IKKE SOM STANDARDUTSTYR FRA FABRIKKEN. 2 Når motoren leveres til bruk på livbåter på roroskip, som vedlegget IMO MSC/Circ.809 omftter, skl motoren utstyres med nødvendige innretninger for å kunne strtes på nytt etter en kntring, i henhold til prgrf i vedlegget. DISSE INNRETNINGENE LEVERES IKKE SOM STANDARDUTSTYR FRA FABRIKKEN.

3 INNHOLD Grntiinformsjon Overføring v grntien...1 Grntiregistrering i USA og Cnd... 1 Grntiregistrering utenfor USA og Cnd...1 To års begrenset grnti for Mercury Mrine (Europ)...2 Ett års begrenset grnti for Mercury Mrine (fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik) års begrenset grnti mot korrosjon...5 Grntidekning og unntk...6 GENERELL INFORMASJON Båtførerens nsvr...8 Før utenbordsmotoren brukes:...8 Båtens motorkpsitet...8 Mnøvrering v båten ved høy hstighet og høy ytelse...9 Utenbordsmotorens fjernkontroll... 9 Merknd ngående fjernstyring...9 Dødmnnsstoppbryter...10 Vrsomhet i nærheten v bdende...11 Sikkerhetsmelding til psssjerer båter med flottør og dekk...11 Hopping på bølger og kjølevnn...12 Støt mot undervnnsobjekter...13 Sikkerhetsinstrukser for utenbordsmotorer med mnuell styrekult...14 Eksosutslipp...14 Velge ekstrutstyr til utenbordsmotoren...15 Sjøvettsregler...15 Registrere serienummer SePro/Mrthon 30/40 hk spesifiksjoner...16 Motorens komponenter SePro/Mrthon motorens komponenter...19 INSTALLERING Instllere påhengsmotoren...20 Vlg v propell...21 TRANSPORT Trnsport v båt/påhengsmotor...22 Trnsport v bærbre drivstofftnker...22 DRIVSTOFF OG OLJE Anbeflt bensin...24 Anbeflt olje...24 Blndingsforhold mellom drivstoff og olje...24 Blnde drivstoff og olje...25 Fylle oljeinnsprøytingssystemet...25 ii

4 INNHOLD Fylling v bensintnken...26 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Fjernkontrollfunksjoner Vrslingssystem modeller med elektrisk strt...27 Vrselhornsystem modeller med mnuell strt...29 Motorens turtllssperre...29 Mnuelt tiltsystem...30 Powertrim og tilt (utstyrsvhengig) Justering v gssfriksjonen - modeller med styrekult...39 Justere styrefriksjonen Justering v trimror...40 BRUK Punkter som må kontrolleres før strt Bruk i kuldegrder Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Bruk i høyereliggende områder Innkjøring v motoren...42 Strte motoren modeller med fjernkontroll og elektrisk strt Strte motoren modeller med styrekulthåndtk og modeller med fjernkontroll og mnuell strt Skifte gir...49 Stopping v motoren Nødstrt modeller med elektrisk strt Nødstrt modeller med mnuell strt...52 VEDLIKEHOLD Vedlikehold v utenbordsmotoren EPA-utslipp...54 Kontroll- og vedlikeholdsoversikt Skylle kjølesystemet Fjerning og montering v toppdeksel Inspeksjon v btteri...57 Drivstoffsystem Utvendig vedlikehold Festenordninger for styrestngen...61 Skifte sikring modeller med elektrisk strt Anode for korrosjonskontroll...63 Skifte propell...63 Sjekking og utskifting v tennplugg Smørepunkter...66 Kontrollere Power Trim oljen Girolje Utenbordsmotor som hr vært under vnn...70 LAGRING Klrgjøring før lgring Beskyttelse v motorens ytre deler iii

5 INNHOLD Beskytte interne motorkomponenter...71 Girksse Plssering v motoren for opplg...71 Lgring v btteriet...72 FEILSØKING Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt (motorer med elektrisk strtmotor) Motoren vil ikke strte Motoren går ujevnt...73 Redusert ytelse...73 Btteriet ldes rskt ut...74 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Lokl reprsjonsservice Service når du er borte hjemmefr Forespørsler om deler og tilbehør Hjelp til service Servicekontorene til Mercury Mrine...75 iv

6 Overføring v grntien GARANTIINFORMASJON Den begrensede grntien kn overføres til neste eier, men bre for den ubrukte delen v den begrensede grntien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Overfør grntien til neste eier ved å sende en kopi v kjøpekontrkten, den nye eierens nvn og dresse, smt moterens serienummer til Mercury Mrines vdeling for grntiregistrering. Mercury Mrine Ved: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Etter t grntioverføringen er behndlet, sender Mercury Mrine en registeringsbekreftelse til den nye eieren v produktet i posten. Det er ingen utgifter forbundet med denne tjenesten. Når det gjelder produkter som er kjøpt ndre steder enn i USA og Cnd, tr du kontkt med distributøren i det ktuelle lndet, eller nærmeste Mercury Mrine Service-vdeling. Grntiregistrering i USA og Cnd 1. Du kn endre dressen din når som helst, også ved fremsetting v grntikrv, ved å ringe til Mercury Mrine eller sende et brev eller en fks med nvnet ditt, den gmle dressen, den nye dressen og motorens serienummer til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. Forhndleren kn også behndle disse informsjonsendringene. Mercury Mrine Attn.: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI MERK: Registreringslister skl oppbevres hos Mercury Mrine og hos lle forhndlere v Mercury Mrine-produkter solgt i USA i tilfelle det skulle bli nødvendig med en kunngjøring om tilbkekllelse i henhold til den meriknske loven Federl Sfety Act. 2. Produktet må være registrert hos Mercury Mrine for å være berettiget grntidekning. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringen når produktet selges, og umiddelbrt sende den inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Ved mottkelse v denne grntiregistreringen vil Mercury Mrine foret registreringen. 3. Ved behndling v grntiregistreringen vil Mercury Mrine sende registreringsbekreftelsen per post til kjøperen v produktet. Dersom registreringsbekreftelsen ikke er motttt innen 30 dger, bør du umiddelbrt henvende deg til forhndleren som solgte deg produktet. Grntidekningen trer ikke i krft før produktet er registrert hos Mercury Mrine. Grntiregistrering utenfor USA og Cnd 1. Det er viktig t forhndleren som selger deg produktet, fyller ut grntiregistreringskortet og sender det til distributøren eller Mrine Power-servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringer/ -krv i ditt område. 2. På grntiregistreringskortet oppgis nvnet og dressen din, produktets modell- og serienummer, slgsdtoen, bruksområdet og kodenummeret, nvnet og dressen til distributøren'/forhndleren' som solgte deg produktet. Distributøren/forhndleren bekrefter også t du er den opprinnelige kjøper og bruker v produktet. 3. Etter t distributøren/forhndleren hr fylt ut grntiregistreringskortet, SKAL du strks få en kopi v kortet, spesifisert som kjøperen's kopi. Dette kortet er din fbrikkregistrerings-id, og det skl oppbevres for eventuell fremtidig bruk. Dersom det skulle bli nødvendig med service under grntien for dette produktet, kn forhndleren komme til å be om grntiregistreringskortet for å få bekreftet kjøpsdtoen, og for å bruke opplysningene på kortet ved utfylling v grntikrvskjemene. 1

7 GARANTIINFORMASJON 4. I enkelte lnd vil Mrine Power-servicesenteret utstede et permnent (plst) grntiregistreringskort innen 30 dger etter t fbrikkens kopi v grntiregistreringskortet er motttt fr distributøren/forhndleren. Dersom du mottr et grntiregistreringskort i plst, kn du kste kjøperen's kopi som du fikk fr distributøren/ forhndleren d du kjøpte produktet. Spør distributøren/forhndleren om du kommer til å mott et plstkort. VIKTIG: I enkelte lnd kreves det i henhold til loven t fbrikken og forhndleren oppbevrer registreringslistene. Vi ønsker t ALLE produkter skl registeres ved fbrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å kontkte deg. Forsikre deg om t forhndleren/distributøren strks fyller ut grntiregistreringskortet og sender fbrikkens kopi til Mrine Power-servicesenteret for ditt område. 5. Ytterligere informsjon ngående grntiregistreringskortet og hvordn det inngår i behndlingen v grntikrv finner du i den internsjonle grntien. To års begrenset grnti for Mercury Mrine (Europ) GARANTIDEKNING: Mercury Mrine grnterer t lle nye produkter v typen Mercury Outbord, Mriner Outbord, Jet Products, Thruster Electric-dorgemotorer, MerCruiser Inbord og Sterndrive-motorer skl være uten mngler i mteriler og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir to (2) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en detljkunde for fritidsbruk, eller den dtoen produktet ts i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får grntidekning enten i ett (1) år fr første detljslgsdto, eller for kkumulering v 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr én fritidsbruker til en nnen så lenge det forets riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning er bre tilgjengelig for forbrukere som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d bre etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Feilktig informsjon vedrørende grntiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn nnullere grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, reserverer Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjente v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endringer på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når fordringer fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. 2

8 GARANTIINFORMASJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede grntien dekker ikke rbeid eller deler som fller under rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk, vedlikehold og grnti, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere eller innlegg, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), endring eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design, for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, inklusive Mercury Mrine-utoriserte forhndlere hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UTTRYKKELIG FRASKREVET. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Ett års begrenset grnti for Mercury Mrine (fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik) GARANTIDEKNING: Mercury Mrine grnterer t lle nye Mercury-utenbordsmotorer, Mriner-utenbordsmotorer, jetenheter, Thruster Electric-dorgemotorer, MerCruiser-innenbordsmotorer og Sterndrive-motorenheter er fri for mngler i mteriler og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir ett (1) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en forbruker for fritidsbruk, eller den dtoen produktet ts i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får grntidekning enten i ett (1) år fr første detljslgsdto, eller for kkumulering v 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper ved rett omregistrering v produktet. 3

9 GARANTIINFORMASJON BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning er bre tilgjengelig for forbrukere som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d bre etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Feilktig informsjon vedrørende grntiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn nnullere grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, reserverer Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjente v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når fordringer fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede grntien dekker ikke rbeid eller deler som fller under rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk, vedlikehold og grnti, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og -teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere eller innlegg, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), endring eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design, for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, inklusive Mercury Mrine-utoriserte forhndlere hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. 4

10 FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIINFORMASJON IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UTTRYKKELIG FRASKREVET. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3 års begrenset grnti mot korrosjon GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t ingen nye motorer v merket Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker by Mercury Mrine Outbord, MerCruiser Inbord eller hekkggregtmotorer (Produkt) skl bli ubrukelig som et direkte resultt v korrosjon i tidsperioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning enten fr den dtoen d produktet først ble solgt, eller fr den dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke-kommersiell bruk) ved riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Og det gis d kun dekning etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr blitt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Korrosjonsforebyggende utstyr, som spesifisert i bruks- og vedlikeholdshåndboken, skl være i bruk på båten, og rutinemessig vedlikehold, som beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må utføres til riktig tid (inkludert, uten begrensing, utskifting v offernoder, bruk v spesifiserte smøremidler og utbedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercury's eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Mrine-godkjente refbrikkerte deler eller refundere kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske nlegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misbruk eller feilktig service; korrosjon på tilbehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på fbrikkinstllert vnnjetggregt; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset grntidekning; reservedeler (deler som brukeren hr kjøpt); produkter som er brukt kommersielt. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. 5

11 GARANTIINFORMASJON Korrosjonsskde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkopling på lnd, nærliggende båter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og det skl beskyttes mot slik skde ved bruk v et korrosjonsbeskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilver MerCthode-system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feilktig påføring v kobberbsert grohemmende mling, dekkes heller ikke v denne begrensede grntien.deksel Dersom det er påkrevd med grohemmende beskyttelse, nbefles bruk v TBTA-bsert (Tri-Butyl-Tin-Adipte) grohemmende mling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. I områder der TBTA-bsert mling er forbudt ved lov, kn kobberbserte mlingstyper brukes på skroget og kterspeilet. Bruk ikke mling på utenbordsmotoren eller MerCruiser-produktet. Videre må eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forbindelse mellom det grnterte produktet og mlingen. For MerCruiser-produkter skl det være et umlt område på minst38 mm (1.5 in.) rundt kterspeilenheten. Se i brukerog vedlikeholdshåndboken for å få ytterligere informsjon. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Grntidekning og unntk Formålet med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene ngående grntidekning. Informsjonen nedenfor beskriver noe v det servicerbeidet som ikke dekkes v grntien. Følgende vilkår er ttt med som refernse i den tre års begrensede grntien mot korrosjonsfeil: den internsjonle, begrensede grntien på utenbordsmotorer og den begrensede grntien på utenbordsmotorer i USA og Cnd. Husk t grntien dekker nødvendige reprsjoner i grntiperioden og som skyldes defekter i mterile og utførelse. Dekningen gjelder ikke instllsjonsfeil, ulykker, norml slitsje og en rekke ndre årsker som påvirker produktet. Grntien er begrenset til feil i mterile eller utførelse, men bre når slg til forbruker hr foregått i et lnd der distribusjon er godkjent v oss. Eventuelle spørsmål vedrørende grntidekning kn rettes til en utorisert forhndler. De vil med glede besvre eventuelle spørsmål du måtte h. GENERELLE UTELATELSER FRA GARANTIEN 1. Mindre justeringer og motorjusteringer, herunder sjekking, rensing eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, reimer, kontroller og sjekking v smøreolje i forbindelse med norml service. 2. Fbrikkinstllerte vnnjetdrevenheter - Bestemte deler som er unnttt fr denne grntien er: Ødelgt jetdrevimpeller og jetdrevfôring som følge v slg eller slitsje, og vnnskde på drivksellgre som følge v feilktig vedlikehold. 3. Skde som skyldes vnskjøtsel, mnglende vedlikehold, ulykke, unorml drift eller feilktig instllsjon eller service. 4. Opphling, sjøsetting, tuingsutgifter, fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design, for nødvendig tilgng til produktet, lle relterte trnsportutgifter og/eller reisetid, osv. Kunden må sørge for rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Kunden må levere produktet til en utorisert forhndler. 5. Ekstr servicerbeid som kunden ber om utover det som er nødvendig for å oppfylle grntien. 6

12 GARANTIINFORMASJON 6. Arbeid utført v ndre enn en utorisert forhndler vil bre dekkes under følgende forhold: Når rbeidet er utført i en nødsitusjon (forutstt t det ikke er noen utorisert forhndler i området som kn utføre påkrevd rbeid eller som ikke hr utstyr for opphling, osv., og før godkjennelse foreligger fr fbrikken om å utføre rbeidet på nevnte verksted). 7. Alle tilfeldige skder og/eller konsekvensskder (lgringsutgifter, telefon- eller leieutgifter v noe slg, bryderi eller tp v tid eller inntekt) er eierens'nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn originldeler v typen Mercury Precision eller Quicksilver ved utførelse v grntireprsjoner. 9. Olje, smøring eller væsker som skiftes ved normlt vedlikehold, er kundens nsvr, med mindre tp eller forurensning v dette skyldes produktfeil som kvlifiserer under grntien. 10. Deltkelse i eller forberedelse til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller bruk v deler som er beregnet på rcerkjøring. 11. Motorstøy behøver ikke nødvendigvis å bety et lvorlig problem med motoren. Hvis dignosen vslører et lvorlig problem i motoren som kn føre til en feil, skl tilstnden som forårsker støy, repreres under grntien. 12. Skde på girhusenhet og/eller propellen på grunn v slg mot undervnnsobjekter, betrktes som en fre på sjøen. 13. Vnn som trenger inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet eller ved nedsenking i vnn. 14. Feil med eventuelle deler som skyldes mngel på kjølevnn, fordi motoren er strtet oppe v vnnet, fremmedlegemer som blokkerer inntkshullene, motoren monteres for høyt eller trimmes for lngt ut. 15. Bruk v drivstoff og smøreolje som ikke er egnet til bruk med eller på produktet. Se under Vedlikehold. 16. Denne begrensede grntien gjelder ikke for eventuelle skder på produktene som skyldes instllsjon eller bruk v deler eller tilbehør som ikke er produsert eller solgt v oss. Feil som ikke hr forbindelse med bruk v nevnte deler eller tilbehør, er dekket under grntien hvis de på nnen måte oppfyller betingelsene i den begrensede grntien for det ktuelle produktet. 7

13 Båtførerens nsvr GENERELL INFORMASJON Båtføreren er nsvrlig for sikker og riktig bruk, smt for sikkerheten til både psssjerer og personer som befinner seg i nærheten v båten. Det nbefles på det sterkeste t lle båtførere leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. Sørg for t minst én nnen person i båten får instruksjoner om grunnleggende strting og betjening v Mercury Jet Drive og håndtering v båten i tilfelle båtføreren skulle være ute v stnd til å kjøre båten. Før utenbordsmotoren brukes: Les denne håndboken nøye. Lær hvordn utenbordsmotoren skl brukes. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kombinert med sunn fornuft, kn bidr til å forhindre personskde og skde på produktet. Denne håndboken, foruten sikkerhetsskiltene på Mercury Jet Drive, bruker følgende sikkerhetsvrsling for å henlede oppmerksomheten på spesielle sikkerhetsinstruksjoner som skl følges.! FARE FARE - Umiddelbre frer som VIL resultere i lvorlig personskde eller død.! ADVARSEL ADVARSEL - Frer og uvørne hndlinger som KAN føre til lvorlig personskde eller død.! FORSIKTIG OBS! - Frer og uvørne hndlinger som kn føre til mindre personskder eller skde på enheten eller nnen eiendom. Båtens motorkpsitet! ADVARSEL Bruk v en påhengsmotor som overskrider båtens motorkpsitet kn: 1) forårske tp v kontroll over båten, 2) forndre vektblnsen i båten, eller 3) forårske t båtkonstuksjonen bryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på båten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på båten. Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste båter er det ngitt en mksiml lsteog motorkpsitet som produsenten hr fststt i henhold til visse føderle retningslinjer. Kontkt forhndleren eller båtprodusenten i tvilstilfeller. U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX ob

14 GENERELL INFORMASJON Mnøvrering v båten ved høy hstighet og høy ytelse Hvis utenbordsmotoren skl brukes på en høy-hstighets eller høy-ytelses båt som føreren ikke er kjent med, nbefles det t båten ikke kjøres i høy hstighet før føreren hr fått orientering og demonstrsjon v bruk i høy hstighet v forhndleren eller en nnen fører som er godt kjent med den ktuelle båt/motor-kombinsjonen. For ytterligere informsjon bør du få tk i heftet Hi-Performnce Bot Opertion (delenr ) hos forhndleren, distributøren eller Mercury Mrine. Utenbordsmotorens fjernkontroll ob00307 Fjernkontrollen som er koblet til utenbordsmotoren, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for "strting kun i fri". Dette forhindrer t motoren strter når giret står i en nnen stilling enn fri.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v brå og uventet kselersjon når motoren strtes. Konstruksjonen v denne utenbordsmotoren krever t fjernkontrollen som brukes med den, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for strting kun i gir. Merknd ngående fjernstyring ob00308! ADVARSEL Dersom styrestngen løsner, kn båten plutselig komme til å svinge helt rundt i en skrp sving. En slik brå bevegelse kn være voldsom nok til å slynge psssjerer over bord og medføre lvorlig personskde eller død. Styrestngen som forbinder styrekbelen med motoren, må strmmes ved hjelp v selvlåsende muttere. Disse selvlåsende mutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende) ettersom disse vil løsne ved vibrering slik t styrestngen løsner Selvlåsende muttere 9

15 Dødmnnsstoppbryter GENERELL INFORMASJON Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å slå v tenningen når båtføreren beveger seg så lngt fr førerstillingen t bryteren ktiveres (for eksempel når føreren blir revet bort fr førerplssen ved et uhell). Utenbordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppbryter. En dødmnnsstôppbryter kn instlleres som tilbehør - vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. Dødmnnssnoren er en snor som vnligvis er mellom 122 og 152 cm (4 og 5 fot) i utstrukket lengde, med et element som er lget for å stikkes inn i bryteren i den ene enden og en metllås som skl festes til båtføreren, i den ndre enden. Dødmnnssnoren er viklet opp for t lengden skl være så kort som mulig slik t det er mindre sjnse for t dødmnnssnoren vikler seg inn i objekter i nærheten. Den utstrkte lengden er slik t den skl redusere muligheten for utilsiktet ktivering dersom båtføreren beveger seg rundt i området ved førerplssen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn du vikle den rundt båtførerens håndledd eller ben eller lge en knute på den. b - Dødmnnssnor b - Dødmnnsstoppbryter ob00310 Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overbord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i båten. Uhell hvor båtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overbord, skjer som oftest i visse båttyper, som for eksempel oppblåsbre båter med lv båtripe, småbåter, høy-ytelsesbåter, og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller båtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskebåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Aktivering v dødmnnsstoppbryteren stnser motoren øyeblikkelig, men båten vil fortsette å drive et stykke, vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i sirkel. Mens båten driver fremover, kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi nbefler på det sterkeste t ndre psssjerer får innføring i riktige strts- og bruksprosedyrer dersom det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en krisesitusjon (for eksempel hvis båtføreren blir slynget ut ved et uhell).! ADVARSEL Dersom båtføreren skulle flle overbord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli overkjørt v båten, bli betrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelbrt. Fest lltid begge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppbryteren og båtføreren.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes eller utilsiktet ktivering v dødmnnstoppbryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å koble seg fr dødmnnssnoren. 10

16 GENERELL INFORMASJON Utilsiktet ktivering eller ktivering v bryteren ved et uhell under norml drift er også mulig. Dette kn føre til én v eller lle de følgende fresitusjonene: Psssjerene kn bli slynget fremover på grunn v uventet tp v foroverbevegelse, noe som spesielt kn skde psssjerene forn i båten, fordi de kn bli slynget over bugen og knskje bli truffet v girkssen eller propellen. Motorstopp og tp v retningskontroll i høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når du legger til ki. Vrsomhet i nærheten v bdende MENS BÅTEN ER I FART Det er vnskelig for svømmere og bdende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg, selv om båten kjører skte. Senk frten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bder. ob00311 Når en båt beveger seg, og giret står i nøytrl, kn vnnet drive propellen rundt. Når propellen roterer i fri, kn den påføre lvorlige personskder. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL Stopp motoren øyeblikkelig hvis noen befinner seg i vnnet og er nær båten. Snnsynligheten er stor for t personen i vnnet kn påføres personskde hvis vedkommende kommer i kontkt med en roterende propell, båt i bevegelse, girksse eller eventuelt solide enheter som er festet til en båt i bevegelse eller en girksse. Sett giret i fri og slå v motoren før noen får bde eller oppholde seg i vnnet nær båten. Sikkerhetsmelding til psssjerer båter med flottør og dekk Hold øye med lle psssjerene når båten er i bevegelse. Ingen psssjerer hr lov til å stå eller bruke ndre seter enn de som er beregnet på kjøring i høyere hstigheter enn tomgngshstighet. Ved plutselig nedstt frt, ved for eksempel t båten treffer en stor bølge eller kjølvnn, kn plutselig redusert gss eller skrp svinging v båten, kste psssjerer over bugen. Hvis en person fller over bugen på båten mellom to pontonger, kn vedkommende bli overkjørt v utenbordsmotoren. BÅTER MED ÅPENT DEKK FORAN Ingen skl noen gng oppholde seg på dekket forn rekkverket mens båten er i bevegelse. Alle psssjerer skl oppholde seg bk rekkverket forn på båten. Personer på dekket forn kn lett bli kstet overbord. Videre kn personer som sitter og dingler med ben over bugen bli ttt v en bølge og trekkes ut i vnnet. 11

17 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL ob00312 Unngå lvorlig personskde eller dødsfll etter fll over bugen på en pongtong- eller dekkbåt og påfølgende overkjøring v utenbordsmotoren. Hold vstnd til forknten v dekket, og sitt på plss når båten er i bevegelse. BÅTER MED OPPHØYD FISKESETE SOM ER MONTERT FORAN PÅ BÅTEN Disse forhøyde fiskesetene er ikke beregnet til bruk ved rskere hstigheter enn tomgngs- eller dorgehstighet. Bruk bre seter som er beregnet på kjøring ved høyere hstigheter. Enhver form for nedstt frt som kommer brått og uventet, kn føre til t psssjerer i opphøyde seter fller over bugen på båten. Hopping på bølger og kjølevnn ob00313 Kjøring v lystbåter over bølger og kjølevnnsbølger er en nturlig del v ferdselen på sjøen. Når dette imidlertid gjøres med så stor hstighet t båtskroget tvinges helt eller delvis ut v vnnet, oppstår visse fremomenter, spesielt når båten fller ned på vnnet igjen. ob00314 Den største fren er t båten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t båten vender brått en nnen vei. Slike brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten. 12

18 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli slynget ut v båten når den lnder etter et hopp på en bølge eller kjølevnnsbølge. Unngå hopping på bølger eller kjølvnn hvis det er mulig. Instruer lle psssjerene om t hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølvnn, må de holde seg lvt i båten og holde seg fst i et håndtk. En fre som kn oppstå, men som er mindre vnlig, er hvis båten tr v fr en bølge eller kjølvnnsbølge. Hvis bugen på båten heller skrpt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned i vnnet og komme helt under vnn et øyeblikk. Dette får båten til å bråstoppe, slik t psssjerene slynges forover. Båten kn også t en skrp sving til én side. Støt mot undervnnsobjekter Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt frvnn, eller i områder der det er fre for undervnnshindringer som kn treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. Det viktigste du kn gjøre for å redusere muligheten for personskder eller slgskder fr objekter som flyter på vnnet eller befinner seg under vnn, er å kontrollere hstigheten på båten. Under slike forhold bør hstigheten på båten holdes på en minimums plningshstighet v 24 til 40 km/t (15 til 25 MPH). ob00315! ADVARSEL Hold en topphstighet som ikke overstiger plningshstighet for å unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli truffet v hele eller deler v utenbordsmotoren dersom den flyr inn i båten etter smmenstøt med et flytende objekt eller undervnnsobjekt. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervnnsobjekt, kn det føre til utllige fresitusjoner. Noen v disse situsjonene kn innebære følgende: Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kn brytes løs og fly inn i båten. Båten kn plutselig bevege seg en nnen vei. Slike brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten. En rsk hstighetsreduksjon. Dette kn føre til t psssjerene kstes forover, eller til og med ut v båten. Slgskde på utenbordsmotoren og/eller båten. Husk t det viktigste du kn gjøre for å redusere person- eller slgskder i disse situsjonene, er å kontrollere båtens hstighet. Båtens hstighet bør holdes på en minimums plningshstighet ved kjøring i frvnn med undervnnshindringer. Etter å h truffet et undervnnsobjekt, skl motoren stnses så fort som mulig og undersøkes for eventuelle ødelgte eller løse deler. Hvis det hr oppstått skde eller det er mistnke om skder, skl utenbordsmotoren leveres inn til en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler for inspeksjon og nødvendig reprsjon. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken, eller om det lekker vnn. Bruk v en skdet utenbordsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v utenbordsmotoren, eller det kn innvirke på styringen v båten. Hvis det er nødvendig å fortsette å kjøre, må dette gjøres i sterkt redusert hstighet. 13

19 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over båten. Fortstt kjøring v båten etter t den er påført store slgskder, kn føre til t én v komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter, med eller uten påfølgende slg. Få utenbordsmotoren grundig sjekket, og nødvendige reprsjoner utført. Sikkerhetsinstrukser for utenbordsmotorer med mnuell styrekult Personer eller lst skl ikke befinne seg i tørrbrønnen eller i området rett forn utenbordsmotoren mens båten er i frt. Hvis båten treffer en undervnnshindring, vil utenbordsmotoren vippe opp, slik t personer i dette området kn påføres lvorlig personskde. MODELLER MED FESTESKRUER: Noen utenbordsmotorer leveres med hekkfesteskruer. Bruk v hekkfesteskruer i seg selv er ikke nok til å feste utenbordsmotoren til hekken på en forsvrlig og sikker måte. Riktig montering v utenbordsmotoren innebærer å bolte motoren til båten gjennom hekken. Under Instllsjon - Montering v utenbordsmotoren finner du fullstendig informsjon om instllsjon.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t noen blir truffet v en utenbordsmotor som løsner fr båten. Kjør ikke båten fortere enn tomgngshstighet i frvnn med undervnnshindringer hvis utenbordsmotoren ikke er riktig festet til hekken. Hvis båten treffer en hindring ved plningshstighet, og utenbordsmotoren ikke er forsvrlig festet til båthekken, kn utenbordsmotoren løftes v hekken og knskje lnde i båten. Eksosutslipp VÆR PÅ VAKT MOT KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Krbonmonoksid forekommer i vgssene fr lle interne forbrenningsmotorer. Dette omftter både utenbordsmotorer, hekkggregter og innenbordsmotorer som driver båter og genertorer som driver forskjellig utstyr på båten. Krbonmonoksid er en dødelig gss som er uten lukt, frge og smk. De første symptomene på krbonmonoksidforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller beruselse, omftter hodepine, svimmelhet, søvninghet og kvlme.! ADVARSEL Unngå å kjøre motoren hvis ventilsjonen er dårlig. Lngvrlig utsettelse for krbonmonoksid i tilstrekkelige konsentrsjoner kn medføre bevisstløshet, hjerneskde og få dødelig utgng. GOD VENTILASJON Luft ut psssjerområdet, åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. ob00316 DÅRLIG VENTILASJON Eksempel på riktig luftstrømning gjennom båten. Under visse forhold kn innebygde kbiner, eller kbiner med overtrekk eller førerkbiner med utilstrekkelig ventilsjon, trekke inn krbonmonoksid. Instller én eller flere krbonmonoksidmålere i båten. 14

20 GENERELL INFORMASJON Bdende og psssjerer i et åpent område på en fortøyd båt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v krbonmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. MENS BÅTEN LIGGER STILLE b - b - Kjøring v motoren når båten er fortøyd på et vgrenset område. Fortøyning nær en nnen båt med motoren i gng. ob00317 MENS BÅTEN ER I FART b - b - Kjøring v båten med for høy trimvinkel på bugen. Kjøring v båten uten t lukene forover er åpne. ob00318 Velge ekstrutstyr til utenbordsmotoren Originlt Mercury Precision eller Quicksilver-ekstrutstyr er spesilkonstruert og testet for utenbordsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine-forhndlere.! ADVARSEL T kontkt med forhndleren før ekstrutstyr monteres. Feil montering v kurnt ekstrutstyr, eller montering v ukurnt ekstrutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. Ekstrutstyr som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert til å brukes med utenbordsmotoren eller driftssystemet for utenbordsmotoren. Anskff og les gjennom instllsjons-, bruker- og vedlikeholdshåndbøkene for lt ktuelt ekstrutstyr. Sjøvettsregler Gjør deg kjent med generelle nvigsjonsregler og lokle bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen, og t i betrktning følgende forslg. Bruk livredningsutstyr. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester til lle psssjerer ombord, og t de er lett tilgjengelige. Ikke overlst båten. De fleste båter er klssifisert og sertifisert for en mksimumslst (vekt) (se kpsitetsmerkingen på båten). Kontkt forhndleren eller båtprodusenten i tvilstilfeller. Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Kontroller motoren jevnlig og sørg for t vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. 15

21 GENERELL INFORMASJON Gjør deg kjent med og overhold lle lover og regler som gjelder på sjøen. Det nbefles å t båtførerprøven. I USA tilbys kursene v 1) U.S. Cost Gurd Auxiliry, 2) Power Squdron, 3) Røde Kors og 4) båtpolitiet i delstten der du bor. Henvendelser kn gjøres til båtførertelefonen, eller informsjonsnummeret til Bot U. S. Foundtion BOAT. Påse t lle psssjerene sitter ordentlig i båten. Tillt ikke t noen sitter på deler v båten som ikke er beregnet til slik bruk. Dette gjelder stolrygger, reling, hekk, bug, dekk, opphøyde fiskeseter, ethvert roterende fiskesete; lle steder hvor brå og plutselig kselerering, bråstopp, uventet tp v kontroll over båten eller brå bevegelser v båten kn få en person til å flle over bord eller ned i båten. Kjør ldri båten under påvirkning v lkohol eller rusmidler (forbudt ved lov). Alkohol og bruk v nrkotiske stoffer nedsetter dømmekrften og reksjonsevnen. Lær opp ndre båtførere. Instruer minst én person ombord om grunnleggende strting og betjening v motoren og håndtering v båten dersom båtføreren blir ute v stnd til å kjøre eller fller overbord. Ved ombordstigning.stopp lltid motoren når psssjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten v båtens kterende (propell). Det er ikke tilstrekkelig å bre sette giret i fri. Vær på vkt. Båtføreren er ifølge loven nsvrlig for å være ktpågivende, ved å se seg for og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Verken psssjerer, lst eller fiskeseter skl blokkere sikten for båtføreren ved kjøring v båten over tomgngshstighet. Kjør ldri båten rett bk en person som står på vnnski i tilfelle vedkommende fller. Hvis båten for eksempel kjører i 40 km/t, vil den t igjen en person på vnnski, som hr flt i vnnet 61 m forn båten, i løpet v fem sekunder. Se opp for personer på vnnski som hr flt i vnnet. Når båten brukes til å trekke personer på vnnski e.l., bør føreren lltid sørge for t personen som ligger i vnnet kommer på førersiden v båten når båten vender tilbke for å hjelpe personen med vnnskiene. Båtføreren må til enhver tid kunne se vedkommende som hr flt i vnnet, og ldri rygge opp til verken vnnskiutøvere eller ndre som ligger i vnnet. Gi melding om ulykker. Meld fr om båtulykker til lokle myndigheter, slik som loven tilsier. Det må meldes fr om båtulykken dersom den førte til 1) tp v liv eller mulig tp v liv, 2) personskde som krever medisinsk behndling utover førstehjelp, 3) skde på båter eller nnen eiendom og skdebeløpet overstiger USD 500 eller 4) fullstendig tp v båten. Forhør deg hos lokle myndigheter for ytterligere hjelp. Registrere serienummer Det er viktig å skrive ned dette nummeret for senere henvisning. Serienummeret finner du på påhengsmotoren som vist. - b - c - Serienummer Modellår Typebetegnelse e d - e - Seril Number XXXXXXXX H P L B XXXX XXXX MAX RPM K W K G XX b c d 3066 Produksjonsår Europeisk sertifiseringsmerke (eventuelt) 40 SePro/Mrthon 30/40 hk spesifiksjoner Modeller Hestekrefter

22 GENERELL INFORMASJON Modeller Kilowtt 22,4 29,8 Turtllsområde ved full gss Lystbåtmodeller Turtllsområde ved full gss (SePro/Mrthon-modeller) Tomgngsturtll i forovergir o/min o/min o/min o/min Antll sylindere 2 Stempelslgvolum Sylinderdimeter Stempelslglengde Anbeflt tennplugg Gnistgp 644 cc (39.3 cu. in.) 76 mm (2.993 in.) 71 mm (2.796 in.) NGK BPZ8H-N-10 1,0 mm (0.040 in.) Girutveksling 2,0:1 Anbeflt bensin Anbeflt olje Girkssens oljekpsitet Btterikpsitet SeDrivstoff og olje SeDrivstoff og olje 440 ml (14.9 fl. oz.) 465 MCA (Mrine Crnking Ampere) eller 350 CCA (Cold Crnking Ampere) Amperetimer (At)

23 Motorens komponenter GENERELL INFORMASJON m n o b j p d c i h l q e s f g k r Toppdeksel j - Tiltlåsespk b - Kjølevnnskontroll k - Sekundært kjølevnninntk c - d - e - f - g - h - i - Ekstr tiltbryter Drivkselhus Antiventilsjonsplte Trimror Girksse Akterspeilbrketter Justering v styrefriksjon (modeller uten styrekulthåndtk) l - m - n - o - p - q - r - Spk for gruntvnnskjøring (modeller uten powertrim) Girspk Justeringsknott for gssfriksjon Dødmnnsstoppbryter Justeringsspk for styrefriksjon (modeller med styrekulthåndtk) Tiltlåsepinne Primært kjølevnninntk 18

24 GENERELL INFORMASJON 40 SePro/Mrthon motorens komponenter p q t g f e h d i j c k o r b s l n m - Trimror b - Antiventilsjonsplte c - Drivkselhus d - Bunndeksel e - Vnnpumpens indiktorhull f - Toppdeksel g - Girspk h - Justering v gssfriksjon i - Tiltstøttepinne j - Spk for gruntvnnskjøring/trnsport mnuelt tiltsystem k - l - m - n - o - p - q - r - s - t Akterspeilbrkett Primært kjølevnninntk Girksse Sekundært kjølevnninntk Tiltspk tiltsystem med gssylinder Tilføringsndordning Strtsnor Justering v styrefriksjon Tiltpinne Stoppbryter 19

25 Instllere påhengsmotoren INSTALLERING! ADVARSEL Før bruk må påhengsmotoren være riktig montert med riktige festenordninger som vist. Dersom påhengsmotoren ikke festes på forsvrlig måte, kn den løsne fr båtens kterspeil og forårske lvorlig personskde, død eller mterielle skder. Vi nbefler på det sterkeste t forhndleren monterer påhengsmotoren og tilhørende utstyr for å være sikker på lt blir riktig montert og fungerer som det skl. Dersom du monterer påhengsmotoren selv, skl du følge nvisningene i instllsjonshåndboken som følger med motoren. MODELLER UTEN KLEMMESKRUER FOR AKTERSPEILBRAKETTEN Påhengsmotoren skl festes til kterspeilet med de fire12,7 mm (1/2 in.) dimeter monteringsboltene og låsemutterne som følger med. Monter to bolter i de øvre hullene og to bolter i de nedre hullene MODELLER MED KLEMMESKRUER FOR AKTERSPEILBRAKETTEN Påhengsmotoren kn festes til kterspeilet på to måter: enten med klemskruene og de to monteringsboltene og låsemutterne som følger med, eller med klemskruene og monteringssettet for påhengsmotorer fr Quicksilver eller Mercury Precision Prts. b c d Klemmeskruer for kterspeilbrkett c - Monteringssett for påhengsmotorer b - Låsebolt d - Festeskrue 20

26 Vlg v propell INSTALLERING For å oppnå best mulig totl ytelse for kombinsjonen v utenbordsmotor og båt, skl du velge en propell som lr motoren gå i øvre hlvdel v det nbeflte turtllsområdet ved full gss når båten er normlt belstet (segenerell informsjon - Spesifiksjoner). I dette turtllsområdet oppnås bedre kselersjon smtidig som mksiml kjørehstighet opprettholdes. ob00323 Dersom turtllet reduseres til under det nbeflte området på grunn v vrierende forhold, for eksempel vrmere og fuktigere vær, drift ved større høyder, større båtbelstning eller skitten båtbunn/girksse, kn det være nødvendig å skifte propell eller rengjøre for å opprettholde ytelsen og sikre utenbordsmotorens levetid. Kontroller turtllet ved full gss ved hjelp v en turteller. Når du gjør dette, skl motoren være trimmet ut slik t styringen er blnsert (lik styremotstnd i begge retninger), uten t propellen løsner. 21

27 Trnsport v båt/påhengsmotor TRANSPORT Trnsporter båten med påhengsmotoren tiltet ned i vertikl driftsstilling. Dersom det er nødvendig med ytterligere klring til bkken, skl påhengsmotoren tiltes opp med en ekstr støttenordning for påhengsmotorer. Rådfør deg med nærmeste forhndler. Ytterligere klring kn være nødvendig over jernbneovergnger, i oppkjørsler og dersom båthengeren fjærer. ob01074 VIKTIG: Stol ikke på powertrim/tilt-systemet eller tiltstøttespken når det gjelder å h tilstrekkelig klring til bkken under trnsport. Det er ikke meningen t tiltstøttespken skl støtte påhengsmotoren under trnsport. Sett påhengsmotoren i forovergir. Dermed unngår du t propellen roterer fritt. Trnsport v bærbre drivstofftnker! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde og dødsfll som følge v bensinbrnn eller eksplosjon. Følg nvisningene for trnsport v bærbr drivstofftnk. Trnsporter drivstofftnken på et godt ventilert sted og i god vstnd fr åpen ild eller gnister. DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1. Lukk lufteventilen på drivstofftnken under trnsport v tnken. Dette forhindrer t drivstoff eller dunster slipper ut v tnken. ob00325 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING 1. Koble den seprte drivstoffslngen fr tnken. Dette stenger lufteventilen og forhindrer t drivstoff eller dunster slipper ut v tnken. 22

28 TRANSPORT 2. Monter et fornkringslokk over koblingsleddet på drivstoffslngen. Dette forhindrer t koblingsleddet på drivstoffslngen blir skjøvet inn ved en feiltkelse, slik t drivstoff og dunster kn sive ut. F b ob Fornkringslokk b - Tilkoblingsledd 23

29 Anbeflt bensin USA OG CANADA DRIVSTOFF OG OLJE Bruk vnlig, blyfri bensin v godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 87 oktn. En middels grd v blyfri bensin for biler, som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning, er å nbefle for å holde motoren renere invendig. Blybensin nbefles ikke. INTERNASJONALT Bruk vnlig, blyfri bensin v godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 90 RON. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning, er å nbefle for å holde motoren renere innvendig. Blybensin kn brukes på steder der blyfri bensin ikke kn skffes. ALKOHOLHOLDIG BENSIN Vi nbefler ikke bruk v lkoholholdig bensin på grunn v eventuelle ugunstige innvirkninger som lkoholen kn h på drivstoffsystemet. Hvis derimot bre lkoholholdig bensin er tilgjengelig, kn den ikke inneholde mer enn 10 % etnol eller 5 % metnol, og i tillegg nbefles bruk v et vnnutskillende drivstoffilter. Hvis det benyttes lkoholholdig bensin, eller hvis det er mistnke om t bensinen inneholder lkohol, må du undersøke drivstoffsystemet oftere, og se etter om det forekommer oljelekksjer eller ndre unormle tilstnder. Alkoholholdig bensin kn forårske følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: Korrosjon på metlldeler. Nedbryting v elstomer og deler v plst. Slitsje og skde på interne deler i motoren. Vnskeligheter med strting og kjøring. Kondens eller kvelning v motoren. Noen v disse ugunstige effektene kommer v t lkoholholdig bensin hr en tendens til å bsorbere fuktighet fr luften, som fører til en fse v vnn og lkohol som skiller seg fr bensinen i drivstofftnken. De ugunstige effektene v lkohol er mer lvorlige med metnol, og forverres ved økt lkoholinnhold. Anbeflt olje Anbeflt olje Premium TC-W3-totktsolje for utenbordsmotorer VIKTIG: Det må brukes en NMMA-sertifisert TC-W3-totktsolje. Det nbefles å bruke Mercury eller Quicksilver Premium TC-W3-totktsolje på denne motoren. Det nbefles å bruke Mercury eller Quicksilver Premium Plus TC-W3-totktsolje for å oppnå ekstr beskyttelse og smøring. Dersom utenbordsolje fr Mercury eller Quicksilver ikke er tilgjengelig, kn du bruke en nnen NMMA-sertifisert TC-W3-totktsolje for utenbordsmotorer. Det kn oppstå lvorlig motorskde ved bruk v olje med dårlig kvlitet. Blndingsforhold mellom drivstoff og olje MODELLER MED OLJEINNSPRØYTING Bruk en bensin/olje-blnding i forholdet 50:1 (2 %) i den første tnken med drivstoff. Følg tbellen nedenfor for riktig blndeforhold. Bruk v denne drivstoffblndingen kombinert med olje fr oljeinnsprøytingssystemet vil gi tilstrekkelig smøring under innkjøringen v motoren. Etter t drivstoffblndingen for innkjøring v motoren er brukt opp, er det ikke lenger nødvendig å blnde olje i bensinen. MERK: Undersøk om oljenivået i oljeinnsprøytingssystemet er lvere på slutten v innkjøringsperioden. Oljeforbruk tyder på t oljeinnsprøytingssystemet fungerer som det skl. 24

30 DRIVSTOFF OG OLJE TABELL OVER BLANDINGSFORHOLD MELLOM BENSIN OG OLJE Blndingsforholdet mellom bensin og olje 3,8 liter (1 gl.) bensin 11,5 liter (3 gl.) bensin 23 liter (6 gl.) bensin 50:1 (2 %) 89 ml (3 fl. oz.) olje 237 ml (8 fl. oz.) olje 473 ml (16 fl. oz.) olje MODELLER UTEN OLJEINNSPRØYTING Bruk en bensin/olje-blnding i forholdet 25:1 (4 %) i den første tnken med drivstoff. Når drivstoffblndingen for innkjøring er brukt opp, skl det brukes en bensin/olje-blnding i forholdet 50:1 (2 %). Følg tbellen nedenfor for riktig blndeforhold. TABELL OVER BLANDINGSFORHOLD MELLOM BENSIN OG OLJE Blndingsforholdet mellom bensin og olje 3,8 liter (1 gl.) bensin 11,5 liter (3 gl.) bensin 23 liter (6 gl.) bensin 25:1 (4 %) 148 ml (5 fl. oz.) olje 473 ml (16 fl. oz.) olje 946 ml (32 fl. oz.) olje 50:1 (2 %) 89 ml (3 fl. oz.) olje 237 ml (8 fl. oz.) olje 473 ml (16 fl. oz.) olje Blnde drivstoff og olje Bærbr tnk -Hell4 liter (1 gl.) bensin på tnken. Tilsett riktig mengde olje, og blnd godt. Hell i resten v bensinen. Innebygd tnk -Bruk en trkt, og hell skte riktig mengde olje på tnken smmen med bensinen når den fylles. Fylle oljeinnsprøytingssystemet 1. Plsser påhengsmotoren i vertikl driftsstilling. Kontroller oljenivået gjennom det gjennomsiktige nivårøret forn på påhengsmotoren Full tnk b - Påfyllingsnivå b 2. Fjern oljepåfyllingslokket, og fyll tnken med olje. 25

31 DRIVSTOFF OG OLJE 3101 Kpsitet Oljetype Oljetnk 1,5 liter (50.5 fl. oz.) Mercury- eller Quicksilver Premium TC-W3-totktsolje Fylling v bensintnken! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde og dødsfll som følge v bensinbrnn eller eksplosjon. Stopp lltid motoren og pss på t INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. Fyll drivstofftnker utendørs, lngt unn vrme, gnistkilder og åpen ild. T bærbre tnker ut v båten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før tnkene fylles. Fyll ikke drivstofftnken helt full. L c. 10 % v tnkvolumet gjenstå. Drivstoffvolumet utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke under trykk hvis tnken er fylt helt opp. PLASSERING AV BÆRBAR DRIVSTOFFTANK I BÅTEN Plsser drivstofftnken i båten, slik t tnkventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tnken under normle forhold. 26

32 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Fjernkontrollfunksjoner Båten kn være utstyrt med en v Mercury Precision- eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Hvis ikke, tr du kontkt med forhndleren og ber om en beskrivelse v funksjonene og bruken v fjernkontrollen. f c d e b c h g d e f b g i i c ob00329 f - b - c - d - e - f - g - h - i - Kontrollhåndtk - Forover, fri, revers. Friutløserspk. Trim/tilt-bryter (hvis utstyrt med) - Se under Funksjoner og kontroller - Powertrim og tilt. Nødstoppbryter - Se under Generelle opplysninger - Nødstoppbryter. Nødstoppline - Se under Generelle opplysninger - Nødstoppbryter. Justering v gssfriksjon - På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. Tenningsbryter - Off (v), On (på), Strt. Hurtigtomgngsspk - Se under Bruk - Strting v motoren. Bre gss-knpp - Se under Bruk - Strting v motoren. Vrslingssystem modeller med elektrisk strt VARSLINGSSYSTEM Påhengsmotorens vrslingssystem består v et vrselhorn i båten. På fjernstyrte modeller er vrselhornet plssert i fjernkontrollen eller koplet til tenningsbryteren. På modeller med styrekulthåndtk er vrselhornet plssert i tenningsbryterpnelet. b c ob Vrselhorn i fjernkontrollen c - Vrselhorn i tenningsbryterpnelet b - Vrselhorn koplet til tenningsbryteren 27

33 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER BRUK AV VARSLINGSSYSTEMET Vrselhornet vil høres som et kontinuerlig signl. Dette vil gjøre båtføreren oppmerksom på og hjelpe hm/henne til å identifisere følgende situsjoner. Vrslingssystem Funksjon Lydsignl Beskrivelse Motoren er for vrm Kontinuerlig Motoren er overopphetet Lvt oljenivå Kontinuerlig Lvt oljenivå MOTOREN OVEROPPHETES Dersom motoren overopphetes, skl du strks redusere gssen til tomgngshstighet. Sett påhengsmotoren i nøytrl, og kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. ob00331 Dersom det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen eller vnnstrømmen kommer støtvis, skl du stnse motoren og kontrollere om vnninntkshullene er blokkert. Dersom hullene ikke er blokkert, kn det være en blokkering i kjølesystemet eller et problem med vnnpumpen. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. MERK: Dersom motoren overopphetes og du er strndet, skl du stnse motoren og l den kjøles ned. Deretter vil du vnligvis kunne kjøre motoren en stund på lv hstighet (tomgng) før den begynner å overopphetes igjen. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. Dersom det kommer en jevn strøm v vnn ut v kjølevnnskontrollen og motoren likevel overopphetes, skl du rådføre deg med forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. LAVT OLJENIVÅ Vrslingssystemet vil ktiveres dersom oljenivået er lvere enn sikteglsset i motordekslet når påhengsmotoren er i vertikl stilling. Det er fremdeles olje igjen til 30 minutters kjøring på full gss. SeDrivstoff & olje Fylle oljeinnsprøytingssystemet

34 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Vrselhornsystem modeller med mnuell strt VARSELHORNSYSTEM - MODELLER MED MANUELL START Påhengsmotorens vrslingssystem består v et vrselhorn under underdekslet. Vrselhornet vil lyde dersom motoren overopphetes MOTOREN OVEROPPHETES Dersom motoren overopphetes, vil vrselhornet lyde og vrslingssystemet vil utomtisk begrense motorhstigheten til 2500 o/min. Reduser strks gssen til tomgngshstighet. Sett påhengsmotoren i nøytrl, og kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. 29 ob00331 Dersom det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen eller vnnstrømmen kommer støtvis, skl du stnse motoren og kontrollere om vnninntkshullene er blokkert. Dersom hullene ikke er blokkert, kn det være en blokkering i kjølesystemet eller et problem med vnnpumpen. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. MERK: Dersom motoren overopphetes og du er strndet, skl du stnse motoren og l den kjøles ned. Deretter vil du vnligvis kunne kjøre motoren en stund på lv hstighet (tomgng) før den begynner å overopphetes igjen. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. Dersom det kommer en jevn strøm v vnn ut v kjølevnnskontrollen og motoren likevel overopphetes, skl du rådføre deg med forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. Motorens turtllssperre Påhengsmotoren er utstyrt med en turtllssperre som begrenser motorens mksimle turtll. Dette beskytter motoren mot meknisk skde. Nedenfor følger noen årsker til overrusing v motoren: Propellventilering. Propell med feil stigning eller feil dimeter. Propellnvsluring. Påhengsmotoren er montert for høyt på kterspeilet.

35 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Påhengsmotoren er tiltet lenger ut enn vertikl stilling. Kvitsjon v propellen på grunn v grov sjø eller blokkering i båtskroget. Når motorens turtllssperre ktiveres, vil motorens tenningsjustering forsinkes midlertidig for å redusere motorturtllet. Ved overrusing over 6000 o/min vil sylindrene koples ut for å hindre t motoren går over denne grensen. Mnuelt tiltsystem TILTLÅSESPAK Tiltlåsespken brukes til å kople inn låsemeknismen for revers, og den forhindrer t påhengsmotoren løftes ut v vnnet ved kjøring i revers på grunn v propellens skyvekrft bkover. Tiltlåsespken kn plsseres i to stillinger som vist nedenfor. Utløserstilling Når tiltlåsespken står i utløserstillingen, kn du tilte opp påhengsmotoren. Låsestilling Når påhengsmotoren er i bruk, skl tiltlåsespken stå i låsestillingen. b ob Utløserstilling b - Låsestilling MERK: Når tiltlåsespken står i låsestillingen, vil påhengsmotoren likevel støtes opp dersom den treffer en hindring under vnn. BRUK AV TILTING Tilte påhengsmotoren helt opp 1. Stns motoren. 2. Flytt tiltlåsespken opp til utløserstillingen. 3. T tk i håndtket på motordekslet, og løft påhengsmotoren helt opp. 4. Skyv inn tiltstøttepinnen. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltstøttepinnen. 30

36 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER b c ob b - c - Utløserstilling Låsestilling Tiltstøttepinne Senke påhengsmotoren til driftsstilling 1. Løft påhengsmotoren litt, og trekk ut tiltstøttepinnen. Senk påhengsmotoren. 2. Flytt tiltlåsespken ned til låsestillingen. PÅ GRUNT VANN Ved hjelp v gruntvnnsstillingsstngfunksjonen kn du velge en høyere tiltvinkel for påhengsmotoren slik t den ikke tr nedi bunnen. VIKTIG: Kjør påhengsmotoren ved lv hstighet og pss på t kjølevnninntket er under vnn, når båten kjøres på grunt vnn. Kople inn gruntvnnsstillingsstngen 1. Senk motorhstigheten til tomgng. 2. Flytt tiltlåsespken opp til utløserstillingen. 3. Vri knotten for å kople inn gruntvnnsstillingsstngen. 31

37 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER c b d ob Utløserstilling c - Knott b - Låsestilling d - Gruntvnnsstillingsstng 4. T tk i håndtket på toppdekslet, og løft påhengsmotoren slik t gruntvnnsstillingsstngen kn svinges ned. 5. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på gruntvnnsstillingsstngen. 6. Flytt tiltlåsespken ned til låsestillingen. Frigjøre påhengsmotoren fr stillingen for gruntvnnskjøring 1. Flytt tiltlåsespken opp til utløserstillingen. 2. Løft påhengsmotoren litt, og vri knotten for å kople ut gruntvnnsstillingsstngen. Senk påhengsmotoren. 3. Flytt tiltlåsespken ned til låsestillingen. STILLE INN PÅHENGSMOTORENS DRIFTSVINKEL Den vertikle driftsvinkelen til påhengsmotoren justeres ved å flytte tiltpinnen i de fem justeringshullene. Påhengsmotoren skl låses mot denne tiltpinnen ved å sette tiltlåsespken i låse-/kjørestillingen. Riktig justering gir optiml ytelse, stbilitet og minst mulig styremotstnd. MERK: Se listen nedenfor når du skl justere påhengsmotorens driftsvinkel. Tiltpinnen skl justeres slik t påhengsmotoren er i vertikl stilling i forhold til vnnet når båten kjøres ved topphstighet. Båten kjøres dermed prllelt med vnnflten. Plsser psssjerene og lsten i båten slik t vekten blir jevnt fordelt. 32

38 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER b c ob b - c - For stor vinkel (kterspeilet ned bugen opp) For liten vinkel (kterspeilet opp bugen ned) Riktig vinkel (bugen litt opp) Se nøye på listen nedenfor når du skl justere påhengsmotorens driftsvinkel. Følgende kn skje når påhengsmotoren flyttes nærmere båtens kterspeil: Bugen senkes. Båten plner rskere, spesielt dersom båten er tungt lstet eller er tung i kterspeilenden. Gir en generelt bedre kjørekomfort i urolig sjø. Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon). I verste fll kn bugen på enkelte båter senkes så mye t bugen ploger i vnnet mens båten er i pln. Båten kn d brått svinge for mye (klles "bugstyring" eller "overstyring") når du begynner å svinge eller dersom båten treffer en større bølge. Følgende kn skje når påhengsmotoren flyttes bort fr båtens kterspeil: Bugen løftes lenger opp fr vnnet. Topphstigheten økes generelt. Øker klringen til gjenstnder under vnn eller grunner. Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved norml monteringshøyde (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon). I verste fll kn det føre til t båten vker eller t propellen ventilerer. MANUELT TILTSYSTEM MED GASSYLINDER - MODELLER MED STYREKULTHÅNDTAK UTEN POWER TRIM På modeller uten powertrim er tiltsystemet utstyrt med en gssylinder slik t du lett kn tilte og låse påhengsmotoren trinnløst mellom øverste og nederste tiltstilling. Tiltsystemet er konstruert for justering når påhengsmotoren går på tomgng i nøytrlstillingen, eller når motoren er stnset. Påhengsmotoren må låses i tiltstillingen før bruk ved å flytte tiltlåsespken tillåse-/kjøre stillingen. 33

39 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER! ADVARSEL Påhengsmotoren må låses i tiltstillingen før bruk. Dersom påhengsmotoren ikke låses i tiltstillingen, kn den komme til å tiltes opp v vnnet når frten senkes eller ved kjøring i revers, slik t du mister kontrollen over båten. Tp v kontrollen over båten kn resultere i lvorlig personskde, død eller skde på båten. Grunnleggende tilting Flytt tiltlåsespken til tiltstillingen. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og lås den på plss ved å flytte tiltlåsespken til låse-/kjørestillingen. b ob Tiltstilling b - Låse-/kjørestilling På grunt vnn Når båten brukes på grunt vnn, kn påhengsmotoren justeres og låses i en høyere tiltvinkel. Kjør påhengsmotoren ved lvt turtll når den er tiltet opp for kjøring på grunt vnn. Pss på t kjølevnninntket er under vnn, og kontroller hele tiden om det kommer vnn ut v vnnpumpens indiktorhull. Tilte påhengsmotoren helt opp ob Stns motoren. Flytt tiltlåsespken til tiltstillingen. T tk i håndtket på toppdekslet, og hev påhengsmotoren til høyeste tiltstilling. Lås påhengsmotoren på plss ved å flytte tiltlåsespken til låse-/kjørestillingen. 2. Skyv inn tiltpinnen. 3. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltpinnen. ob

40 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Senke påhengsmotoren til driftsstilling 1. Løft påhengsmotoren opp fr tiltpinnen slik t du kn trekke den ut. Trekk ut tiltpinnen og senk påhengsmotoren. 2. Flytt tiltlåsespken til låse-/kjørestillingen. ob Tiltpinne Justere driftsvinkelen Det er fem hull i kterspeilbrkettene som kn brukes til å justere påhengsmotorens driftsvinkel (foroverbevegelse). Det er montert tiltstoppere for justering i det første hullet. Bruk tiltpinnen som følger med for justering i de fire ndre hullene. Fjern tiltpinnen når du bruker tiltstopperne. c b ob Hull i kterspeilbrkettene c - Tiltpinne b - Tiltstoppere Juster driftsvinkelen slik t påhengsmotoren er i vertikl stilling i forhold til vnnet når båten kjøres ved topphstighet. Plsser psssjerene og lsten i båten slik t vekten blir jevnt fordelt. 35

41 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER b c ob b - For stor vinkel (bugen opp) - juster innover For liten vinkel (bugen ned) - juster utover c - Riktig vinkel (bugen litt opp) MERK: Påhengsmotoren skl låses mot tiltstopperne eller tiltpinnen ved å sette tiltlåsespken i låse-/ kjørestillingen. Se nøye på listen nedenfor når du skl justere påhengsmotorens driftsvinkel. Følgende kn skje når påhengsmotoren flyttes nærmere båtens kterspeil: Bugen senkes. Båten plner rskere, spesielt dersom båten er tungt lstet eller er tung i kterspeilenden. Gir en generelt bedre kjørekomfort i urolig sjø. Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon). I verste fll kn bugen på enkelte båter senkes så mye t bugen ploger i vnnet mens båten er i pln. Båten kn d brått svinge for mye (klles "bugstyring" eller "overstyring") når du begynner å svinge eller dersom båten treffer en større bølge. Følgende kn skje når påhengsmotoren flyttes bort fr båtens kterspeil: Bugen løftes lenger opp fr vnnet. Topphstigheten økes generelt. Øker klringen til gjenstnder under vnn eller grunner. Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved norml monteringshøyde (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon). I verste fll kn det føre til t båten spretter bortover vnnet eller t propellen ventilerer. Powertrim og tilt (utstyrsvhengig) POWERTRIM OG TILT Utenbordsmotoren er utstyrt med en trim/tilt-kontroll som klles "powertrim". Med denne kontrollen kn du enkelt justere stillingen til utenbordsmotoren ved å trykke på trimbryteren. Når utenbordsmotoren flyttes nærmere båtens kterspeil, klles dette å trimme "inn" eller "ned". Når utenbordsmotoren flyttes lenger bort fr båtens kterspeil, klles dette å trimme "ut" eller "opp". Begrepet "trim" viser vnligvis til justeringen v utenbordsmotoren innenfor de første 20 v bevegelsesområdet. Det er dette bevegelsesområdet som brukes når båten er oppe i pln. Begrepet "tilt" viser vnligvis til justeringen v utenbordsmotoren videre oppover og opp v vnnet. Utenbordsmotoren kn tiltes opp v vnnet når motoren er slått v. Ved lvt tomgngsturtll kn utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet for eksempel når båten brukes på grunt vnn. 36

42 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER b c ob b - Trimbryter Bevegelsesområde for tilt c - Bevegelsesområde for trim BRUK AV POWERTRIM For de fleste båter vil du oppnå tilfredsstillende resultter ved drift i den midtre delen v trimområdet. Men for å dr full nytte v trimmulighetene, kn det v og til være t du velger å trimme påhengsmotoren helt inn eller helt ut. Fordi ytelsen bedres, legges det også et større nsvr på deg som fører, og du må være oppmerksom på noen potensielle kontrollproblemer. Du må spesielt være oppmerksom på t du kn komme til å merke et rykk eller en vridning når du holder i rttet eller styrekulthåndtket. Dette styremomentet skyldes t påhengsmotoren er trimmet slik t propellkselen ikke er prllell med vnnflten.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll. Når påhengsmotoren er trimmet lenger inn eller ut enn det som er normlt for nøytrl styring, kn det komme til å rykke i rttet eller styrekulthåndtket. Dersom du d ikke holder i rttet eller styrekulthåndtket med et fst grep, kn du miste kontrollen over båten fordi påhengsmotoren kn svinge uhindret. Båten kn d plutselig skjene eller t en svært krpp sving slik t personer kn bli kstet rundt i båten eller flle over bord. Les nøye gjennom denne listen. 1. Trimming innover eller nedover kn føre til følgende: Bugen senkes. Båten plner rskere, spesielt dersom båten er tungt lstet eller er tung i kterspeilenden. Gir en generelt bedre kjørekomfort i urolig sjø. Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon). I verste fll kn bugen på enkelte båter senkes så mye t bugen ploger i vnnet mens båten er i pln. Båten kn d brått svinge for mye (klles "bugstyring" eller "overstyring") når du begynner å svinge eller dersom båten treffer en større bølge. 37

43 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll. Velg en middels triminnstilling for påhengsmotoren så snrt båten er oppe i pln for å hindre t båten skjener og personer fller over bord. Ikke forsøk å svinge med båten når den er oppe i pln dersom påhengsmotoren er trimmet uvnlig mye inn eller ned og det rykker i rttet eller styrekulthåndtket. I spesielle tilfeller kn det hende eieren ønsker å begrense trimmingen innover. Dette kn oppnås ved å plssere tiltstopperne i ønsket justeringshull i kterspeilbrkettene. 2. Trimming utover eller oppover kn føre til følgende: Bugen løftes lenger opp fr vnnet. Topphstigheten økes generelt. Øker klringen til gjenstnder under vnn eller grunner. Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved norml monteringshøyde (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon). I verste fll kn det føre til t båten vker eller t propellen ventilerer. Motoren kn overopphetes dersom noen v kjølevnninntkshullene er over vnnflten. BRUK AV TILTING Slå v motoren og trykk trim/tilt-bryteren eller den ekstr tiltbryteren til øvre stilling for å tilte motoren. Påhengsmotoren vil tiltes opp til du slipper bryteren, eller til den når mksiml tiltstilling. 1. Skyv inn tiltstøttepinnen. 2. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltpinnen. ob Kople ut tiltpinnen ved å løfte påhengsmotoren opp fr tiltpinnen og trekke den ut. Senk påhengsmotoren. MANUELL TILTING Dersom påhengsmotoren ikke kn tiltes ved hjelp v powertrim/tilt-bryteren, kn den tiltes mnuelt. MERK: Den mnuelle tiltutløserventilen må strmmes før påhengsmotoren brukes, for å unngå t påhengsmotoren tiltes opp under kjøring i revers. 1. Skru den mnuelle tiltutløserventilen ut tre omdreininger (mot klokk). Påhengsmotoren kn nå tiltes mnuelt. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og strm til den mnuelle tiltutløserventilen. EKSTRA TILTBRYTER ob00619 Den ekstr tiltbryteren kn brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved hjelp v powertrim-systemet. 38

44 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER - Ekstr tiltbryter ob00666 PÅ GRUNT VANN Når båten brukes på grunt vnn, kn du tilte utenbordsmotoren forbi det mksimle tiltområdet for å unngå å t nedi bunnen. 1. Reduser motorturtllet til under 2000 o/min. 2. Tilt utenbordsmotoren opp. Pss på t lle vnninntkshullene hele tiden er under vnn. 3. Motoren skl kun kjøres ved lv hstighet. Dersom motorturtllet overskrider 2000 o/min, vil utenbordsmotoren utomtisk gå ned til det mksimle trimområdet. Justering v gssfriksjonen - modeller med styrekult Friksjonsknotten for gsshåndtket - Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gssen i ønsket hstighet. Vri knotten mot høyre for å strmme friksjonen og mot venstre for å løsne på friksjonen. b ob Løsne friksjonen b - Strmme friksjonen Justere styrefriksjonen MODELLER MED STYREKULTHÅNDTAK! ADVARSEL Unngå personskde eller dødsfll på grunn v t du mister kontrollen over båten. Oppretthold tilstrekkelig styrefriksjon for å forhindre t påhengsmotoren styrer i ring dersom styrekulthåndtket eller rttet slippes. Justering v styrefriksjon Juster denne spken for å oppnå ønsket styrefriksjon (motstnd) på styrekulthåndtket. Flytt spken mot venstre for å øke friksjonen og mot høyre for å redusere friksjonen. 39

45 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER b Økt friksjon b - Redusert friksjon MODELLER MED FJERNKONTROLL Justering v styrefriksjon Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon (motstnd) på rttet. Drei skruen med klokk for å øke friksjonen og mot klokk for å redusere friksjonen. b ob Redusert friksjon b - Økt friksjon Justering v trimror Propellens styremoment kn føre til t båten drr til én v sidene. Dette styremoment(et) er normlt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik t propellkselen er prllell med vnnflten. Trimroret kn kompensere for styremoment(et) i mnge tilfeller og kn justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn krft på styringen. ob00344 MERK: Justering v trimroret vil h liten innvirkning på reduseringen v styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med ntiventilsjonsplten c 50 mm (2 in.) eller mer ovenfor bunnen v båten. MODELLER UTEN POWERTRIM Kjør båten i norml hstighet, trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én v sidene. Løsne bolten på trimroret og foret små justeringer om gngen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til venstre side, vri den bkre delen v trimroret mot venstre. Hvis båten går lettere til høyre side, vri den bkre delen v trimroret mot høyre. Strm bolten og utfør testen på nytt. 40

46 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER MODELLER MED POWERTRIM Kjør båten i norml hstighet, trimmet i ønsket stilling. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én v sidene. Løsne bolten på trimroret og foret små justeringer om gngen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til venstre side, vri den bkre delen v trimroret mot venstre. Hvis båten går lettere til høyre side, vri den bkre delen v trimroret mot høyre. Strm bolten og utfør testen på nytt. 41

47 BRUK Punkter som må kontrolleres før strt Føreren er kjent med sikre nvigsjons-, båt-, og driftsprosedyrer. En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer ombord skl være lett tilgjengelig (dette er påbudt ved lov). En redningsbøye (ring) eller en flytepute som kn kstes ut til en person som befinner seg i vnnet. Gjør deg kjent med båtens mksimle belstningskpsitet. Se på båtens kpsitetsplte. Tilstrekkelig drivstofftilførsel. Tilstrekkelig oljetilførsel (oljeinnblnding). Plsser psssjerer og lst i båten slik t vekten blir jevnt fordelt og lle sitter i et pssende sete. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilbke. Det er ulovlig å føre en båt under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler. Gjør deg kjent med frvnnet og området der du skl bruke båten: tidevnn, strømmer, sndbnker, skjær og ndre fremomenter. Utfør kontrollene som er oppgitt undervedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Bruk i kuldegrder Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrder, må du sørge for t girkssen er under vnn. Dette forhindrer t ev. vnn i girkssen fryser og forårsker skde på vnnpumpen og ndre komponenter. Dersom det er en mulighet for isdnnelse på vnnet, må utenbordsmotoren fjernes og tppes for vnn. Hvis det skulle dnne seg is ved vnnfltenivået inne i utenbordsmotorens drivkselhus, vil dette blokkere vnnstrømmen til motoren og muligens forårske skde. Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Vi nbefler t du skyller kjølevnnskretsen i utenbordsmotoren med ferskvnn etter t den hr vært brukt i slt eller forurenset vnn. Dette vil forhindre t det dnnes belegg som kn blokkere kjølevnnskretsen. Se Vedlikehold - Spyling v kjølesystemet. Hvis båten ligger fortøyd, bør utenbordsmotoren lltid ts opp, slik t girkssen er fullstendig oppe v vnnet når den ikke brukes (bortsett fr når det er kuldegrder). Vsk motoren utvendig og skyll eksosuttket ved propellen og girkssen med ferskvnn etter hver bruk. Spry Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Gurd på utvendige metlloverflter hver måned. Spry ikke nodene for korrosjonskontroll, d dette vil redusere nodeeffekten. Bruk i høyereliggende områder VIKTIG: Unngå lvorlig skde på motoren forårsket v for mger drivstoffblnding. Bruk ikke utenbordsmotoren i lvereliggende områder dersom dysene hr blitt skiftet for bruk i høyereliggende områder, med mindre du skifter til dyser som er tilpsset det nye høydenivået. Ved bruk v utenbordsmotoren i et område som ligger høyere enn750 m (2500 ft.) over hvet, kn det være nødvendig å skifte forgsserens dyser og/eller propellstigningen. Rådfør deg med forhndleren. Dette vil redusere det normle ytelsestpet som skyldes t oksygenmngelen i luften gir en ltfor fet drivstoffblnding. Innkjøring v motoren! FORSIKTIG Motoren kn påføres lvorlige skder dersom den ikke kjøres inn på riktig måte. MODELLER MED OLJEINNSPRØYTING Drivstoffblnding ved innkjøring v motoren Bruk en bensin/olje-blnding i forholdet 50:1 (2 %) i den første tnken med drivstoff. Bruk v denne drivstoffblndingen kombinert med olje fr oljeinnsprøytingssystemet vil gi tilstrekkelig smøring under innkjøringen v motoren. 42

48 BRUK Innkjøring v motoren -Vrier gssinnstillingen den første driftstimen. Unngå å kjøre ved smme hstighet i mer enn to minutter, og unngå å kjøre uvbrutt på full gss i løpet v den første driftstimen. MODELLER UTEN OLJEINNSPRØYTING Drivstoffblnding ved innkjøring v motoren Bruk en bensin/olje-blnding i forholdet 25:1 (4 %) i den første tnken med drivstoff. Når drivstoffblndingen for innkjøring er brukt opp, skl det brukes en bensin/olje-blnding i forholdet 50:1 (2 %). Innkjøring v motoren -Vrier gssinnstillingen den første driftstimen. Unngå å kjøre ved smme hstighet i mer enn to minutter, og unngå å kjøre uvbrutt på full gss i løpet v den første driftstimen. Strte motoren modeller med fjernkontroll og elektrisk strt Før motoren strtes, skl du lese listen over kontroller som skl utføres før strt, spesielle nvisninger for bruk og nvisninger for innkjøring v motoren under Bruk.! FORSIKTIG Du skl ldri strte eller kjøre påhengsmotoren (selv ikke en kort stund) uten t det sirkulerer vnn gjennom lle kjølevnninntkshullene i girkssen. Dette er for å hindre skde på vnnpumpen (t den kjøres tørr) eller overoppheting v motoren. 1. Kontroller t kjølevnninntket er under vnn. ob Åpne lufteventilskruen (i påfyllingslokket) på drivstofftnker med mnuell ventilering. 3. Kople drivstoffledningen til påhengsmotoren. ob Klem på pumpeblæren for drivstoffslngen flere gnger til den kjennes hrd. ob

49 BRUK 5. Sett dødmnnsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informsjon Dødmnnsstoppbryter. ob Sett påhengsmotoren i nøytrl (N). N ob Modeller uten powertrim Flytt tiltlåsespken ned til låsestillingen. b! ADVARSEL ob00625 Modeller uten powertrim Påhengsmotoren må låses i tiltstillingen før bruk. Dersom påhengsmotoren ikke låses i tiltstillingen, kn den komme til å tiltes opp v vnnet ved kjøring i revers, slik t du mister kontrollen over båten. Tp v kontrollen over båten kn resultere i lvorlig personskde, død eller skde på båten. 8. Kld motor Skyv hurtigtomgngsspken eller gssen om lg hlvveis forover. Etter t motoren er strtet, skl du strks justere hurtigtomgngsspken slik t turtllet reduseres til under 2000 o/min. Gå tilbke til norml tomgngshstighet etter t motoren er vrmet opp. b Hurtigtomgngsspk b - Bre gss-funksjonen 44

50 BRUK 9. Vri tenningsnøkkelen til strtstillingen og strt motoren. Dersom motoren er kld, skl du trykke nøkkelen inn for å ktivere choken. Dersom motoren ikke strter i løpet v 10 sekunder, skl du vente i 30 sekunder og prøve på nytt. Dersom motoren vil kveles, skl du ktivere choken igjen (trykke inn nøkkelen) til motoren går jevnt. ob Strte en sur motor Skyv hurtigtomgngsspken eller gssen helt forover. Dr motoren rundt i 10 sekunder uten å ktivere drivstofftilførselen. Vent i 30 sekunder, og gjent til motoren strter. Begynn å redusere motorturtllet strks motoren strter. 11. Når motoren hr strtet, skl du kontrollere t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. ob00331 VIKTIG: Dersom det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen, skl du stnse motoren og undersøke om kjølevnninntket er blokkert. Dersom kjølevnninntket ikke er blokkert, kn det tyde på t vnnpumpen hr sviktet, eller t det er en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene fører til t motoren overopphetes. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. Strte motoren modeller med styrekulthåndtk og modeller med fjernkontroll og mnuell strt Før motoren strtes, skl du lese listen over kontroller som skl utføres før strt, spesielle nvisninger for bruk og nvisninger for innkjøring v motoren under Bruk.! FORSIKTIG Du skl ldri strte eller kjøre påhengsmotoren (selv ikke en kort stund) uten t det sirkulerer vnn gjennom lle kjølevnninntkshullene i girkssen. Dette er for å hindre skde på vnnpumpen (t den kjøres tørr) eller overoppheting v motoren. 1. Kontroller t kjølevnninntket er under vnn. ob Åpne ventilskruen (i påfyllingslokket) på drivstofftnker med mnuell ventilering. 45

51 BRUK ob Kople drivstoffslngen til påhengsmotoren Klem på drivstoffslngeboblen flere gnger til den kjennes hrd. ob Sett dødmnnsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informsjon Dødmnnsstoppbryter. ob Sett påhengsmotoren i nøytrl (N). N N ob Sett tiltlåsespken i låsestillingen. 46

52 BRUK b ob00625 b ob Revers-/tiltstilling b - Låse-/kjørestilling 8. Modeller med styrekulthåndtk Flytt gsshåndtket til strtstillingen. 0%100 START START Modeller med fjernkontroll Flytt v/på-bryteren til påstillingen. MERK: Modeller med mnuell strt Når en ny motor skl strtes for første gng, eller når en motor skl strtes igjen etter lngtidslgring, kn det være luft i tilføringsrørene. I slike tilfeller skl du trykke på drivstofflngeboblen flere gnger til du kjenner væsken, og så rskt 4 til 6 gnger til. 10. Modeller med mnuell strt Dersom motoren er kld, skl du trykke rskt på drivstoffslngeboblen 4 til 6 gnger

53 BRUK. Trekk forsiktig i strtsnoren til strteren koples inn, og trekk så i snoren med en rsk bevegelse for dr motoren rundt. b. L snoren gå skte tilbke. Gjent til motoren strter. Dersom motoren vil kveles, skl du tilføre mer drivstoff til motoren går jevnt Motorer med elektrisk strt Vri tenningsnøkkelen til strtstillingen og strt motoren. Dersom motoren er kld, skl du trykke nøkkelen inn for å ktivere choken. Dersom motoren ikke strter i løpet v 10 sekunder, skl du vente i 30 sekunder og prøve på nytt. Dersom motoren vil kveles, skl du ktivere choken igjen (trykke inn nøkkelen) til motoren går jevnt.! ADVARSEL HØY AKSELERASJON KAN VÆRE FARLIG Før du setter påhengsmotoren i gir, skl du redusere motorturtllet til lv hstighet. Dermed unngår du t personer i båten kstes ut v setene eller over bord, noe som kn medføre lvorlig personskde eller død. ob Kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v vnnpumpens indiktorhull. ob

54 BRUK VIKTIG: Dersom det ikke kommer vnn ut v vnnpumpens indiktorhull, skl du stnse motoren og undersøke om kjølevnninntket er blokkert. Dersom kjølevnninntket ikke er blokkert, kn det tyde på t vnnpumpen hr sviktet, eller t det er en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene fører til t motoren overopphetes. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til store skder på motoren. Skifte gir VIKTIG: Sett ldri påhengsmotoren i gir uten t motoren går på tomgng. Sett ldri påhengsmotoren i revers når motoren er stnset. Påhengsmotoren hr tre girstillinger: forover (F), nøytrl (N) og revers (R). F N R R N ob F Modeller med fjernkontroll Ved girskift skl du lltid stoppe i nøytrlstillingen og vente til motoren hr gått tilbke til tomgngsturtll. ob00308 Modeller med styrekulthåndtk - Senk motorhstigheten til tomgng før du skifter gir. START Vær lltid rsk i bevegelsen når du skifter gir. Etter t påhengsmotoren er stt i gir, skyver du fjernkontrollspken forover eller vrir på gsshåndtket (styrekulthåndtket) for å øke hstigheten. Stopping v motoren 1. Modeller med fjernkontroll - Reduser hstigheten på motoren, og sett utenbordsmotoren i fri. Vri tenningsnøkkelen til "off"-stilling ob

55 BRUK 2. Modeller med styrekulthåndtk - Reduser hstigheten på motoren og skift til fri. Trykk inn stopp-knppen eller vri tenningsnøkkelen til "off"-stilling. ob00361 Nødstrt modeller med elektrisk strt Dersom strtsystemet svikter, kn du bruke reservestrtsnoren (følger med) og gjøre følgende.! ADVARSEL Når du strter motoren ved hjelp v reservestrtsnoren, fungerer ikke beskyttelsesdelen for strt i gir. Pss på å sette påhengsmotoren i nøytrl for å forhindre t den strter i gir. Brå og uventet kselersjon kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. 1. Sett påhengsmotoren i nøytrl (N). N N ob Sett dødmnnsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informsjon Dødmnnsstoppbryter Vri tenningsnøkkelen til påstillingen. ob00350 ob

56 BRUK 4. Fjern svinghjuldekslet.! ADVARSEL Unngå elektrisk støt. Rør ikke tenningskomponenter, ledninger eller tennpluggkbler under strting og kjøring v motoren.! ADVARSEL Svinghjulet kn forårske lvorlig personskde når det er utildekket og i bevegelse. Hold hender, hår, klær, verktøy og ndre gjenstnder unn motoren under strting og kjøring v motoren. Prøv ikke å sette på svinghjuldekslet eller toppdekslet når motoren er i gng. 5. Hvis motoren er kld, holder du knppen for drivstofftilførsel inne og pumper opp drivstofftrykket med drivstoffpumpeblæren Plsser knuten på strtsnoren i hkket på svinghjulet, og vikle snoren med klokk rundt svinghjulet. 7. Trekk i strtsnoren for å strte motoren

57 BRUK Nødstrt modeller med mnuell strt Dersom strtsystemet svikter, kn du bruke reservestrtsnoren (følger med) og gjøre følgende.! ADVARSEL Når du strter motoren ved hjelp v reservestrtsnoren, fungerer ikke beskyttelsesdelen for strt i gir. Pss på å sette påhengsmotoren i nøytrl for å forhindre t den strter i gir. Brå og uventet kselersjon kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. 1. Sett påhengsmotoren i nøytrl (N). N N ob Dersom strtsnoren er intkt, skl du trekke snoren ut v strtpprthuset og lger en knute på snoren. Fjern holderen i enden på snoren, og løsne knuten på holderen. b - Knute b - Holder Sett dødmnnsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informsjon Dødmnnsstoppbryter. 4. Fjern strtpprtet. ob

58 BRUK! ADVARSEL Unngå elektrisk støt. Rør ikke tenningskomponenter, ledninger eller tennpluggkbler under strting og kjøring v motoren.! ADVARSEL Svinghjulet kn forårske lvorlig personskde når det er utildekket og i bevegelse. Hold hender, hår, klær, verktøy og ndre gjenstnder unn motoren under strting og kjøring v motoren. Forsøk ikke å sette tilbke strtpprtenheten eller motordekslet når motoren er i gng. 5. Modeller med fjernkontroll Flytt v/på-bryteren til påstillingen Plsser knuten på strtsnoren i hkket på svinghjulet, og vikle snoren med klokk rundt svinghjulet Dersom motoren er kld, skl du trykke på drivstofftilføringsknppen 4 til 6 gnger. 8. Trekk i strtsnoren for å strte motoren. 53

59 Vedlikehold v utenbordsmotoren VEDLIKEHOLD For å holde utenbordsmotoren i topp driftstilstnd, er det viktig t utenbordsmotoren inspiseres regelmessig og t vedlikehold blir utført i henhold til vedlikeholds- og inspeksjonsoversikten. Dette er vgjørende både for psssjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet.! ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte, eller vedlikeholdet blir utført v ukvlifiserte personer, kn dette medføre personskde, død eller skde på motoren. Noter utført vedlikehold i vedlikeholdsloggen bk i denne boken. T vre på lle ordre og kvitteringer på vedlikeholdsrbeid. VALG AV RESERVEDELER TIL UTENBORDSMOTOREN Vi nbefler bruk v originle Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricnts (originl smøring).! ADVARSEL Bruk v en uegnet del som ikke er originl, kn forårske personskde, død eller skde på motoren. EPA-utslipp SERTIFISERINGSMERKE FOR UTSLIPP Et sertifiseringsmerke for utslipp som viser utslippsnivå og motorspesifiksjoner som hr direkte smmenheng med utslipp, festes på motoren ved fbrikken. c d e - b - c - d - e - b EIERANSVAR IDLE SPEED: hp TIMING (IN DEGREES): Stndrd sprk plug: Suppressor sprk plug: GAP : cc EMISSION CONTROL INFORMATION This engine conforms to model yer EPA regultions for Mrine SI engines. Refer to Owner's Mnul for required mintennce. Vlve Clernce (Cold) mm Tomgngsturtll Motoreffekt (hk) Tenningsjustering Anbeflt tennplugg og gnistgp Ventilklring (hvis ktuelt) Intke Exhust FAMILY: FEL: f - g - h - i - g/kw h f g h i ob01071 Fmilienummer Mksimlt utslipp for motorfmilien Stempelslgvolum Produksjonsdto Eieren/brukeren er pålgt å utføre rutinemessig vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivået innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/brukeren skl ikke utføre noen modifiksjoner på motoren som vil endre motoreffekten eller forårske utslipp som overskrider de forhåndsfststte spesifiksjonene fr fbrikken. 54

60 Kontroll- og vedlikeholdsoversikt ALLTID FØR BRUK VEDLIKEHOLD Kontroller t dødmnnsstoppbryteren stopper motoren. Se etter t drivstoffsystemet ikke er skdet eller lekker. Kontroller t påhengsmotoren er forsvrlig festet til kterspeilet. Kontroller t ingen deler i styresystemet henger seg opp eller er løse. Modeller med fjernkontroll Se etter t styrestngens festenordninger er riktig strmmet. SeFestenordninger for styrestngen. Kontroller om propellbldene er skdet. ALLTID ETTER BRUK Skyll gjennom påhengsmotorens kjølesystem dersom motoren hr vært brukt i sltvnn eller forurenset vnn. SeSkylle kjølesystemet. Vsk v lle sltvleiringer og skyll eksosutløpet for propellen og girkssen med ferskvnn dersom motoren hr vært brukt i sltvnn. HVER 100. DRIFTSTIME ELLER EN GANG I ÅRET (DET SOM KOMMER FØRST) Smør lle smørepunkter. Smør oftere når motoren brukes i sltvnn. SeSmørepunkter. Kontroller og rens tennplugger. SeKontrollere og skifte tennpluggene. Kontroller om motorens drivstoffilter er forurenset. SeDrivstoffsystem. Juster forgsserne (om nødvendig). 1. Kontroller motorens tenningsjustering. 1. Kontroller korrosjonskontrollnodene. Kontroller oftere når motoren brukes i sltvnn. SeKorrosjonskontrollnoder. Drener og fyll på ny girolje. SeGirolje. Smør rillene på drivkselen. 1. Kontroller powertrimoljen. SeKontrollere powertrimoljen. Kontroller btteriet. SeKontrollere btteriet. Kontroller justeringen v kontrollkbelen. 1. Fjern motorbelegg med rensemidlet Mercury Precision eller Quicksilver Power Tune Engine Clener. Kontroller t bolter, muttere og ndre festenordninger er strmme. HVER 300. DRIFTSTIME ELLER HVERT TREDJE ÅR Skift vnnpumpeimpelleren (oftere ved overoppheting eller nedstt vnntrykk). 1. FØR LAGRING Se fremgngsmåten for lgring. SeLgring. Skylle kjølesystemet Skyll de interne vnnknlene til påhengsmotoren med ferskvnn etter bruk i sltvnn eller forurenset/gjørmet vnn. Dette forhindrer t skitt og smuss hoper seg opp og blokkerer de interne vnnknlene. Bruk en ekstr spylekopling fr Mercury Precision eller Quicksilver (eller tilsvrende).! ADVARSEL Fjern propellen før skylling for å unngå personskde. SeSkifte propellnedenfor. 1. Fjern propellen. SeSkifte propell. Monter spylekoplingen slik t gummiskålene ligger tett over kjølevnninntket. 1. En utorisert forhndler skl utføre service på disse punktene. 55

61 VEDLIKEHOLD ob Fest en vnnslnge til spylekoplingen. Skru på vnnet, og juster vnnstrømmen slik t det lekker vnn rundt gummiskålene, for å være sikker på t motoren tilføres tilstrekkelige mengder kjølevnn. 3. Strt motoren, og l den gå ved tomgngsturtll i nøytrlgir. ob00570 VIKTIG: Motorhstigheten skl ikke overskride tomgngsturtll under skylling. 4. Juster vnnstrømmen (om nødvendig) slik t det lekker overflødig vnn rundt gummiskålene, for å være sikker på t motoren tilføres tilstrekkelige mengder kjølevnn. ob Kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. Fortsett å skylle påhengsmotoren i 3 til 5 minutter, og hold konstnt øye med vnntilførselen. 6. Stns motoren, skru v vnnet og fjern spylekoplingen. Monter propellen. Fjerning og montering v toppdeksel FJERNING 1. Åpne den bkre låsen ved å skyve spken ned. 2. Løft bkre del v dekslet og løsne det fr festet. ob

62 VEDLIKEHOLD MONTERING 1. Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbke over bkre feste. 2. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. Inspeksjon v btteri ob00369 Btteriet bør undersøkes med jevne mellomrom for å være sikker på t det hr tilstrekkelig strtkpsitet. VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med btteriet. 1. Slå v motoren før det utføres service på btteriet. 2. Tilsett vnn om nødvendig, slik t btteriet er fullt. 3. Sørg for t btteriet sitter godt fst. 4. Btterikbelpolene skl være rene, fste og riktig montert. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 5. Sørg for t btteripolene er isolerte, slik t det ikke kn oppstå kortslutning mellom polene. Drivstoffsystem! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v bensinbrnn eller eksplosjon. Følg lle nvisninger ngående drivstoffsystemet nøye. Stopp lltid motoren. Røyking og åpen ild eller gnister skl IKKE forekomme i området der det utføres service på deler v drivstoffsystemet. Stopp motoren og kople fr btteriet før det utføres service på noen v komponentene i drivstoffsystemet. Drener drivstoffsystemet fullstendig. Bruk en godkjent beholder til å smle opp og oppbevre drivstoffet. Tørk strks opp eventuelt søl. Mterile som brukes til å tørke opp søl, må kstes i en egnet beholder. All service på drivstoffsystemet må utføres på et godt ventilert sted. Kontroller om det lekker drivstoff etter t det er utført service. KONTROLLERE DRIVSTOFFSLANGEN Se etter om det er sprekker, utbulninger, lekksjer, hrdhet eller ndre tegn på forringelse eller skde på drivstoffslngen og drivstoffslngeboblen. Dersom noe v dette er tilfelle, skl drivstoffslngen eller drivstoffslngeboblen skiftes ut. MOTORENS DRIVSTOFFILTER Se etter om det hr smlet seg vnn i den gjennomsiktige beholderen, og om det hr smlet seg bunnfll i filterelementet. Rengjør filteret på følgende måte. Fjerne 1. Les serviceinformsjonen og dvrslene som gjelder drivstoffsystemet. 2. Hold fst dekslet slik t det ikke dreier, og fjern den gjennomsiktige beholderen. 3. Trekk ut filterelementet, og vsk det med et rengjøringsmiddel. 57

63 VEDLIKEHOLD b c d ob Deksel c - O-ring b - Filterelement d - Gjennomsiktig beholder Montere 1. Trykk filterelementet (med den åpne enden mot dekslet) inn i dekslet. 2. Sett O-ringtetningen på plss i den gjennomsiktige beholderen, og skru beholderen inn i dekslet for hånd. VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fr filteret ved å klemme på drivstoffslngeboblen til den er hrd, slik t drivstoffet tvinges inn i filteret. SEAPRO/MARATHON-MODELLER Drivstoffpumpefilter! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v bensinbrnn eller eksplosjon. Følg lle nvisninger ngående drivstoffsystemet nøye. Stopp lltid motoren. Røyking og åpen ild eller gnister skl ikke forekomme i området der det utføres service på deler v drivstoffsystemet. 1. Fjern filteret. 58

64 VEDLIKEHOLD b c d Filter c - Gjennomsiktig beholder b - O-ring 2. Vsk den gjennomsiktige beholderen og filteret med et rengjøringsmiddel. Flottørkmmer! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v bensinbrnn eller eksplosjon. Følg lle nvisninger ngående drivstoffsystemet nøye. Stopp lltid motoren. Røyking og åpen ild eller gnister skl ikke forekomme i området der det utføres service på deler v drivstoffsystemet Løsne hoveddysepluggen på siden v forgsseren en omdreining for å drenere drivstoff. 2. Kvitt deg med drivstoffet på forskriftsmessig måte

65 JUSTERE FORGASSEREN Justere blndingen ved lv hstighet VEDLIKEHOLD 1. Før motoren strtes, skl du skru blndeskruen for lv hstighet inn til den sitter løst og deretter 1-1/4 omdreining tilbke Strt motoren og l den vrmes opp mens båten er forsvrlig fortøyd til bryggen. 3. Sett påhengsmotoren i forovergir mens du holder tomgngshstighet. R 0%100 N 3108 F START START Skru blndeskruen for lv hstighet skte innover til motoren begynner å fuske eller kveles på grunn v for mger drivstoffblnding. Merk deg skruens posisjon. 5. Vri blndeskruen for lv hstighet skte utover til motoren begynner å fylles opp eller tenne ujevnt på grunn v for fet drivstoffblnding. Merk deg skruens posisjon. 6. Sett blndeskruen for lv hstighet midt mellom posisjonen for fet og mger drivstoffblnding. Dersom du er i tvil, er det bedre blndingen er litt for fet enn for mger. Justere motorens tomgngsturtll 1. Strt motoren og l den vrmes opp mens båten er forsvrlig fortøyd til bryggen. 2. Sett påhengsmotoren i forovergir mens du holder tomgngshstighet. R 0%100 N 3108 F START START Juster skruen for tomgngsturtll til nbeflt tomgngsturtll for motoren. SeGenerell informsjon Spesifiksjoner. 60

66 VEDLIKEHOLD Justere blndingen ved høy hstighet Forgsseren er utstyrt med en fst dyse i stndrdstørrelse for høy hstighet, som kn skiftes ut ved bruk i høyereliggende områder. T kontkt med en utorisert forhndler. Utvendig vedlikehold Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid, brent emljebelegg. Rengjør og poler ofte med mritimt rengjøringsmiddel og polervoks. Festenordninger for styrestngen VIKTIG: Styrestngen som forbinder styrekbelen med motoren, skl strmmes ved hjelp v en spesilhodebolt med skive ("" delenummer ) og selvlåsende hylselåsemuttere med nyloninnsts ("b" & "e" delenummer ). Disse låsemutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende) ettersom disse vil løsne ved vibrering slik t styrestngen løsner.! ADVARSEL Dersom styrestngen løsner, kn båten plutselig komme til å svinge helt rundt i en skrp sving. En slik brå bevegelse kn være voldsom nok til å slynge psssjerer over bord og medføre lvorlig personskde eller død. Fest styrestngen til styrekbelen med to stoppskiver og en selvlåsende låsemutter med nyloninnsts. Strm låsemutteren til den sitter fst, skru den så tilbke 1/4 omdreining. Fest styrestngen til motoren med spesilhodebolten med skive, låsemutteren og mellomlegget. Strm først til bolten i henhold til spesifiksjonene. 61

67 VEDLIKEHOLD c b d e - Spesiell topplokksbolt med skive ( ) b - Lylselåsemutter med nyloninnsts ( ) c - Mellomlegg d - Flte skiver e - Lylselåsemutter med nyloninnsts ( ) 3086 Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Spesiell topplokksbolt med skive Hylselåsemutter med nyloninnsts ("b") Hylselåsemutter med nyloninnsts ("e") Strmmes til den sitter fst, skrus så tilbke 1/4 omdreining Skifte sikring modeller med elektrisk strt VIKTIG: Sørg lltid for å h ekstr SFE 20-mperesikringer for hånden. En SFE 20-mperesikring beskytter den elektriske strtkretsen mot overbelstning. Dersom sikringen er røket, vil ikke den elektriske strtmotoren fungere. Prøv å finne og rette opp feilen som er årsken til overbelstningen. Dersom du ikke finner årsken, kn sikringen ryke igjen. 1. Åpne sikringsholderen, og se på det sølvfrgede båndet inni sikringen. Dersom båndet er røket, skl sikringen skiftes. Skift ut sikringen med en ny sikring v smme type. 62

68 VEDLIKEHOLD b c Intkt bånd c - Sikringsholder b - Røket bånd Anode for korrosjonskontroll Det finnes noder for korrosjonskontroll forskjellige steder på påhengsmotoren. En node beskytter påhengsmotoren mot glvnisk korrosjon ved t nodens metll eroderer skte istedenfor metllet på påhengsmotoren. Anodene må kontrolleres regelmessig, spesielt i sltvnn der erosjonen vil gå rskere. Skift lltid noden før den er helt erodert, slik t korrosjonsbeskyttelsen opprettholdes. Anodene skl ikke mles eller påføres beskyttende stoff ettersom dette reduserer nodens beskyttelseseffekt. Trimroret på girkssen er en korrosjonskontrollnode. På modeller med lng kterspeilbrkett er det en nnen node montert under kterspeilbrkettenheten. b Trimrornode b - Anode på kterspeilbrketten Skifte propell! ADVARSEL Dersom propellkselen går rundt mens motoren er i gir, kn motoren komme til å strte. For å unngå t motoren strter ved et uhell med fre for lvorlig personskde dersom noen kommer i kontkt med en roterende propell, skl du lltid sette påhengsmotoren i nøytrl og kople fr tennpluggkblene når det utføres service på propellen. 1. Sett påhengsmotoren i nøytrl (N). 63

69 VEDLIKEHOLD N N ob Kople fr tennpluggkblene for å unngå t motoren strter. 3. Rett ut de bøyde tppene på propellens mutterholder. ob00375 ob Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen for å holde propellen fst, og fjern propellmutteren. ob Trekk propellen rett v kselen. Dersom propellen sitter fst på kselen og ikke kn fjernes, må du få en utorisert forhndler til å fjerne den. 6. Dekk propellkselen med korrosjonshemmende smørefett eller 2-4-C med teflon fr Quicksilver eller Mercury Precision. ob

70 VEDLIKEHOLD VIKTIG: For å unngå t propellnvet korroderer og blir sittende fst på propellkselen (spesielt ved bruk i sltvnn), bør du påføre et lg med nbeflt smøremiddel på hele propellkselen ved nbeflte vedlikeholdsintervller, og også hver gng propellen fjernes. 7. Propeller med Flo-Torq I-drevnv Monter nvet for skyvekrft forover, propellen, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. b c d ob Propellmutter c - Propell b - Propellmutterholder d - Nv for skyvekrft forover 8. Plsser propellmutterholderen over boltene. Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen, og strm til propellmutteren i henhold til spesifiksjonene slik t de flte sidene på propellmutteren jevnstilles med tppene på propellmutterholderen. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Propellmutter Fest propellmutteren ved å bøye tppene opp mot de flte sidene på propellmutteren. b b - Bolter b - Tpper ob Kople til tennpluggkblene igjen. Sjekking og utskifting v tennplugg! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v brnn eller eksplosjon som følge v ødelgte tennplugghetter. Ødelgte tennplugghetter kn vgi gnister. Gnister kn ntenne drivstoffdmp under motordekselet. Unngå å bruke skrpe gjenstnder eller metllverktøy, f.eks. tng, skrutrekker osv., til å fjerne tennplugghetter for å hindre t de blir ødelgt. 1. Fjern tennpluggledningene. Vri litt på gummihettene og trekk dem v. 65

71 VEDLIKEHOLD ob T ut tennpluggene for å sjekke dem. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt, eller isolsjonen er frynset, sprukket, ødelgt, hr blærer eller er skitten. ob Innstill tennplugg-gpet. Se under Generelle opplysninger - Spesifiksjoner. ob Fjern eventuell skitt fr tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbke. Skru tennpluggene i for hånd, og strm en 1/4 omdreining, eller strm til et dreiemoment på 27 Nm (20 lb. ft.). Smørepunkter 1. Smør følgende med korrosjonshemmende smørefett eller 2-4-C med teflon fr Quicksilver eller Mercury Precision. Propellkselen SeSkifte propell for å få informsjon om hvordn propellen fjernes og monteres. Dekk hele propellkselen med smøremiddel for å unngå t propellnvet korroderer og blir sittende fst på kselen. ob Smør følgende med smøremidler fr Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt 101. Svingbrkett Smøres gjennom smørenippel. 66

72 VEDLIKEHOLD Tiltrør smøres gjennom smørenippel. ob00635 Styrefriksjonsksel (modeller med styrekult) Smøres gjennom nippel. Beveg styrefriksjonsspken frm og tilbke mens du smører. b Tiltrør b - Styrefriksjonsksel Smør gjengene på skruene for kterspeilfestet (utstyrsvhengig). ob00637 Girspk (modeller med styrekulthåndtk) Smøres gjennom nipler. Smørenippel for styrekbel (utstyrsvhengig) Vri rttet slik t styrekbelenden blir trukket helt inn i påhengsmotorens tiltrør. Smør gjennom smørenippelen

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Direktiv for lystbåter:

Direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvarlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for at ditt Mercury-produkt skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er

Detaljer

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS 2016 Mercury Marine Garantiinformasjon Europa og SUS Europa og SUS 8M0117210 216 nor GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg med den lokale distributøren. 1. Du

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvarlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for at ditt Mercury-produkt skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Garantiinformasjon EMEA og CIS

Garantiinformasjon EMEA og CIS 2017 Mercury Marine Garantiinformasjon EMEA og CIS EMEA og CIS 8M0128286 217 nor 2. Garantiens varighet for ditt produkt GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvarlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for at ditt Mercury-produkt skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6 Gjeldende modeller Nr. 98-1g MERCURY/MARINER 1998 135-250 HK Serienummer 0G653854 til og med 0G681265 Trimmestempelet/stagenheten på babord side kan være feil maskinert på noen av motorene som er listed.

Detaljer

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013 Velkommen! Du har valgt en av de beste påhengsmotorene på markedet. Den er konstruert med utallige egenskaper som gjør den enkel å bruke og gir lang levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du ha glede

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer