Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !"

Transkript

1 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende ktører innen mrineteknologi og produksjon v påhengsmotorer siden Disse årene med erfring hr vært fokusert på å produsere produkter v førsteklsses kvlitet. Mercury Mrine hr derfor fått et omdømme for streng kvlitetskontroll, utmerkede egenskper, holdbrhet og vrig ytelse. De hr også ord på seg for å yte best støtte etter t slget hr funnet sted. Vi ber deg lese denne håndboken nøye før du tr i bruk påhengsmotoren. Denne håndboken er ment som en veiledning når det gjelder bruk, sikker drift og behndling v påhengsmotoren. Vi hos Mercury Mrine hr stt vår ære i å bygge denne påhengsmotoren, og vi håper du vil nyte båtlivets gleder på en sikker måte i mnge år fremover. Tkk igjen for din tiltro til Mercury Mrine. EPA-forskrifter om utslipp Påhengsmotorer som selges v Mercury Mrine i USA, er sertifisert v United Sttes Environmentl Protection Agency (miljøverndeprtementet i USA) for å oppfylle krvene til forskriftene for kontroll v luftforurensning fr nye påhengsmotorer. Denne sertifiseringen er betinget v visse justeringer når det gjelder fbrikkstndrdene. Fbrikkprosedyrer for utførelse v service på produktet skl derfor følges til punkt og prikke, og motoren skl så lngt det er prktisk mulig tilbkeføres til den opprinnelige hensikten med utformingen. Vedlikehold, utskifting eller reprsjon v utslippskontrollutstyr og - systemer kn utføres ved et hvilket som helst båtmotorverksted eller v en båtmekniker. Motorene er utstyrt med et informsjonsmerke vedrørende utslippskontroll som et permnent bevis på EPA-sertifiseringen.! ADVARSEL Eksosen fr dette produktet inneholder kjemiklier som i delstten Cliforni er kjent for å forårske kreft, fosterskder eller skde reproduksjonsevnen. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en begrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntibetingelsene finner du under Grntiinformsjon i denne håndboken. Grntierklæringen inneholder en beskrivelse v hv som dekkes, hv som ikke dekkes, grntiens vrighet, hvordn du best oppnår grntidekning, viktige frskrivelser og begrensninger når et gjelder ersttning, og nnen relevnt informsjon. Vi ber deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Disse beskrivelsene og spesifiksjonene vr gjeldende på tidspunktet d denne håndboken ble godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å forbedre sine produkter, forbeholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner, utforming, metoder eller prosedyrer uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Trykt i USA 2011, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport- Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M med bølgelogo, Mercury med bølgelogo og SmrtCrft-logoen er lle registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection-logoen er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Premier Service Mercury evluerer forhndlernes serviceytelse, og de som yter førsteklsses service, får Mercurys høyeste klssifisering "Mercury Premier". Klssifiseringen "Mercury Premier" krever t forhndleren: 2012 Mercury Mrine 2,5/3,5 firetkters 90-8M nor i

2 Scorer høyt på CSI (kundetilfredshetsindeks) for grnti/service etter 12 måneder. Hr tilgng til nødvendig verktøy, testutstyr, håndbøker og delehåndbøker. Hr minst en sertifisert tekniker eller tekniker med høyere teknisk utdnnelse. Yter service til rett tid for lle Mercury Mrine-kunder. Tilbyr service utenfor norml rbeidstid og mobil service om nødvendig. Bruker, viser og hr tilstrekkelig tilgng til originle Mercury Precision-deler. Hr rene og ryddige forretningslokler med godt orgnisert verktøy og servicelittertur. Smsvrserklæring 2,5/3,5 hk for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Adresse: Shimodir By: Komgne-City, Ngno Postnummer: Lnd: Jpn Nvn på utorisert representnt: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adresse: Prc Industriel de Petit-Rechin By: Verviers Postnummer: B-2800 Lnd: Belgi Nvn på sertifisert, teknisk kontrollorgn for vurdering v utslippskontroll: TUV SUD Group Adresse: Ridlerstrsse 65 By: München Postnummer: Lnd: Tysklnd ID-nummer: 0123 Nvn på teknisk kontrollorgn for vurdering v støynivåer: TUV SUD Group Adresse: Ridlerstrsse 65 By: München Postnummer: Lnd: Tysklnd ID-nummer: 0123 Smsvrsmodul brukt for vurdering v eksosutslipp: Eller motortype godkjent i smsvr med: Smsvrsmodul brukt for vurdering v støynivåer: B+C B+D B+E B+F G H Trinn II i direktiv 97/68/EC A A G H Direktiv 88/77/EC Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i mskindirektivet 98/37/EC; Direktiv om elektromgnetisk komptibilitet 2004/108/EC Beskrivelse v motorer og grunnleggende krv Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkggregt uten innebygget eksosnlegg Diesel 2-tkter Påhengsmotor Bensin Firetkter Identifiksjon v motorer som dekkes v denne smsvrserklæringen Nvn på motorserien Unikt motoridentifiksjonsnummer: serienummer f.o.m. EU-type vurderingssertifikt eller type godkjenningssertifiktnummer 2,5/3,5 hk OR SB ii nor

3 Grunnleggende krv Stndrder Andre normgivende dokumenter/ metoder Teknisk dokument Vennligst spesifiser mer detljert (* = obligtorisk stndrd) Tillegg 1.B Eksosutslipp B.1 Motoridentifiksjon B.2 Krv vedrørende eksosutslipp * * EN ISO :1996 B.3 Holdbrhet B.4 Eierhåndbok ISO 8665: 1995 Tillegg 1.C Støyutslipp C.1 Støynivåer * EN ISO C.2 Brukerhåndbok Brukerhåndbok Denne smsvrserklæringen utgis under produsentens enensvr. Jeg erklærer på vegne v motorprodusenten t de nevne motorene er i overensstemmelse med lle gjeldende, essensielle krv på spesifisert måte. Nvn / stilling: Mrk D. Schwbero, President, Mercury-påhengsmotor Dto og sted for utstedelse: 24. juli 2008 Fond du Lc, Wisconsin, USA nor iii

4 iv nor

5 GARANTIINFORMASJON Grntiregistrering... 1 Overføring v grnti... 1 Overføring v Mercury Product Protection pln (utvidet servicedekning) (USA og Cnd)... 2 Begrenset grnti for firetkters påhengssmotor... 2 Begrenset grnti for firetkters påhengssmotor... 3 Begrenset grnti for firetkters påhengsmotor års begrenset grnti mot korrosjon... 6 Grntidekning og unntk... 8 Begrenset grnti for utslipp ihht. EPA (Environmentl Protection Agency miljøtilsynet i USA):... 9 Utslippskontrollsystemets komponenter... 9 Begrenset grnti for utslipprelterte komponenter i Cliforni Cliforni Air Resources Bords forklring vedrørende CARB grntierklæringen Sertifiseringsstjerne for utslipp GENERELL INFORMASJON Båtførerens nsvr Før utenbordsmotoren ts i bruk Båtens hk kpsitet DØDMANNSSTOPPBRYTER Beskytte personer i vnnet Eksosutslipp Velge tilbehør til påhengsmotoren Sikker bruk v båten Registrere serienummer Spesifiksjoner MONTERING Montere påhengsmotoren TRANSPORT Frkte, lgre og trnsportere påhengsmotoren når den er fjernet fr båten Trnsportere båten DRIVSTOFF OG OLJE Anbeflt drivstoff Spesilfunksjoner på drivstofftnken Fylle på drivstofftnken Anbeflt motorolje Kontrollere motoroljen nor v

6 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Funksjoner og kontrollenheter Tilte påhengsmotoren Stille inn påhengsmotorens driftsvinkel BRUK Kontrolliste før strt Bruk ved kuldegrder Bruk i sltvnn eller forurenset vnn FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING Strte motoren Skifte gir Rygge båten Stnse motoren VEDLIKEHOLD Vedlikehold v påhengsmotoren EPA forskrifter om utslipp Kontroll og vedlikeholdsoversikten Skylle kjølesystemet T v og sette på toppdekslet Anode for korrosjonskontroll Utvendig vedlikehold Skifte propell Kontrollere og skifte tennpluggene Smørepunkter Skifte motorolje Girolje Påhengsmotor som hr vært under vnn OPPBEVARING Klrgjøring før lgring Beskytte eksterne motorkomponenter Beskytte interne motorkomponenter Girksse Plssering v påhengsmotoren ved lgring SERVICEASSISTANSE FOR EIER Lokl reprsjonsservice Service når du er borte hjemmefr Forespørsler om deler og tilbehør Hjelp til service Servicekontorene til Mercury Mrine vi nor

7 VEDLIKEHOLDSLOGG Vedlikeholdslogg nor vii

8 viii nor

9 Grntiregistrering USA OG CANADA GARANTIINFORMASJON Produktet må være registrert hos Mercury Mrine for å være berettiget grntidekning. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringen når produktet selges, og umiddelbrt sende den inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Ved mottkelse v denne grntiregistreringen vil Mercury Mrine foret registreringen. Du skl mott en kopi v grntiregistreringen fr selgende forhndler. MERK: Registreringslister skl oppbevres hos Mercury Mrine og hos lle forhndlere v Mercury Mrineprodukter solgt i USA i tilfelle det skulle bli nødvendig med en kunngjøring om tilbkekllelse i henhold til den meriknske loven Federl Sfety Act. Du kn endre dressen din når som helst, også ved fremsetting v grntifordringer, ved å ringe til Mercury Mrine eller sende et brev eller en telefks med nvnet ditt, den gmle dressen, den nye dressen og motorens serienummer til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. Forhndleren kn også behndle disse informsjonsendringene. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Fks ANDRE LAND ENN USA OG CANADA Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distributøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. Overføring v grnti USA OG CANADA Den begrensede grntien kn overføres til ny eier, men bre den ubrukte delen v grntien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes til kommersielle formål. Ved overføring v grntien til ny eier skl en kopi v kvitteringen eller slgsvtlen, den nye eierens nvn og dresse smt motorens serienummer, sendes per post eller telefks til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. I USA og Cnd sendes det til: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Fks Når grntioverføringen behndles vil Mercury Mrine registrere den nye eierens informsjon. Denne tjenesten er grtis. UTENFOR USA OG CANADA Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distributøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. nor 1

10 GARANTIINFORMASJON Overføring v Mercury Product Protection-pln (utvidet servicedekning) (USA og Cnd) Gjenstående dekningsperiode på Mercury Product Protection-plnen er overførbr til etterfølgende kjøper v motoren innen tretti (30) dger etter kjøpsdtoen. Kontrkter som ikke overføres innen tretti (30) dger etter videreslgsdtoen vil ikke kjennes gyldig, og produktet vil ikke være kvlifisert for dekning under kontrktvilkårene. For å overføre plnen til neste eier, må du t kontkt med Mercury Product Protection eller en utorisert forhndler for å få et "Request for Trnsfer"-skjem (nmodning om overføring). Send et utfylt "Request of Trnsfer"-skjem til Mercury Product Protection med kvittering/kjøpsbevis smt en sjekk på USD 50 (per motor) utstedt til Mercury Mrine, som skl dekke overføringsvgiften. Plnens dekning kn ikke overføres fr ett produkt til et nnet produkt eller til ikke-berettigede produkter. "Certified Pre-Owned"-plner (sertifisert/videresolgt) kn ikke overføres. For å få hjelp eller ssistnse: T kontkt med vdelingen for Mercury Product Protection på mellom 07:30 16:30 CST (GMT-6 /CET-7) mndg fredg, eller send en e-postmelding til Begrenset grnti for firetkters påhengssmotor USA OG CANADA Kunder i ndre lnd enn USA og Cnd skl rådføre seg med den lokle distributøren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t lle nye produkter skl være fri for mterildefekter og fbriksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir tre (3) års dekning enten fr dtoen d produktet først ble solgt til en detljkunde til fritidsformål, eller fr dtoen d produktet ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr dtoen d produktet først ble solgt til en detljkunde, eller ett (1) år fr dtoen d produktet ble ttt i bruk for første gng, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller bruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr en kunde til en ny kunde (fritidsbruk) ved riktig omregistrering v produktet. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn ikke overføres verken til eller fr en kunde som bruker båten kommersielt. Grntidekningen kn opphøre for brukte og videresolgte produkter eller for produkter kjøpt på uksjon, fr skrphndler eller fr et forsikringsselskp. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Dekning gis d kun etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr blitt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Feilktig informsjon vedrørende grntiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn nnullere grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i håndboken for bruk og vedlikehold, må utføres til riktig tid for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endringer på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. 2 nor

11 GARANTIINFORMASJON SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i delen om bruk/driftssyklus i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige spesifiksjoner og teknikker for instllsjon er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller skde på produktet som følge v utilstrekkelig kjølevnn fordi kjølesystemet er blokkert v et fremmedelement, kjøring v motoren når den ikke er i vnnet, for høy montering v motoren på kterspeilet eller kjøring v båten med motoren trimmet ltfor lngt ut. Grntien gjøres ugyldig dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller dersom produktet på et eller nnet tidspunkt hr blitt brukt med en girhusenhet for rcerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon vedrørende hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Begrenset grnti for firetkters påhengssmotor EUROPA OG FØDERASJONEN AV UAVHENGIGE STATER Lnd utenfor Europ og Fødersjonen v uvhengige stter t kontkt med den lokle distributøren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t lle nye produkter skl være fri for mterildefekter og fbriksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. nor 3

12 GARANTIINFORMASJON GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir to (2) års dekning enten fr dtoen d produktet først ble solgt til en detljkunde for fritidsbruk, eller fr dtoen d produktet ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr dtoen d produktet først ble solgt til en detljkunde, eller ett (1) år fr dtoen d produktet ble ttt i bruk for første gng, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller bruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr en kunde til en ny kunde (fritidsbruk) ved riktig omregistrering v produktet. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn ikke overføres verken til eller fr en kunde som bruker båten kommersielt. Grntidekningen kn bli opphevet for et brukt eller inndrtt produkt, eller for et produkt som kjøpes på uksjon, fr en skrphndel eller fr et forsikringsselskp. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Dekning gis d kun etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr blitt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i håndboken for bruk og vedlikehold, må utføres til riktig tid for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i delen om bruk/driftssyklus i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige spesifiksjoner og teknikker for instllsjon er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller skde på produktet som følge v utilstrekkelig kjølevnn fordi kjølesystemet er blokkert v et fremmedelement, kjøring v motoren når den ikke er i vnnet, for høy montering v motoren på kterspeilet eller kjøring v båten med motoren trimmet ltfor lngt ut. Grntien gjøres ugyldig dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller dersom produktet på et eller nnet tidspunkt hr blitt brukt med en girhusenhet for rcerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefon, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. 4 nor

13 GARANTIINFORMASJON Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon vedrørende hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Begrenset grnti for firetkters påhengsmotor MIDTØSTEN OG AFRIKA GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t nye påhengsmotorer og jet-produkter er uten mngler i mterile og utførelse i den perioden som er beskrevet nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir ett (1) års dekning enten fr dtoen d produktet først ble solgt til en forbruker til fritidsbruk, eller fr dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr dtoen d produktet først ble solgt til en detljkunde, eller ett (1) år fr dtoen d produktet ble ttt i bruk for første gng, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller bruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr en kunde til en ny kunde (fritidsbruk) ved riktig omregistrering v produktet. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn ikke overføres verken til eller fr en kunde som bruker båten kommersielt. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Dekning gis d kun etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr blitt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i håndboken for bruk og vedlikehold, må utføres til riktig tid for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. nor 5

14 GARANTIINFORMASJON SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i delen om bruk/driftssyklus i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige spesifiksjoner og teknikker for instllsjon er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller skde på produktet som følge v utilstrekkelig kjølevnn fordi kjølesystemet er blokkert v et fremmedelement, kjøring v motoren når den ikke er i vnnet, for høy montering v motoren på kterspeilet eller kjøring v båten med motoren trimmet ltfor lngt ut. Grntien gjøres ugyldig dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller dersom produktet på et eller nnet tidspunkt hr blitt brukt med en girhusenhet for rcerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefon, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon vedrørende hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3 års begrenset grnti mot korrosjon GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t ingen nye motorer v merket Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker fr Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiserinnenbordsmotorer eller hekkggregter (Produktet) vil svikte som et direkte resultt v korrosjon i den tidsperioden som er beskrevet nedenfor. 6 nor

15 GARANTIINFORMASJON GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning enten fr dtoen d produktet først ble solgt, eller fr dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke bruk i næringsvirksomhet) ved riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Dekning gis d kun etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr blitt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Korrosjonshindrende utstyr som er ngitt i bruks- og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten, og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks- og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert, uten begrensning, utskifting v offernoder, bruk v ngitte smøremidler og utbedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endringer på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske nlegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misbruk eller feilktig service; korrosjon på tilbehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på fbrikkinstllert vnnjetggregt; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset grntidekning; reservedeler (deler som brukeren hr kjøpt); produkter som er brukt kommersielt. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Korrosjonsskde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkopling på lnd, nærliggende båter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og det skl beskyttes mot slik skde ved bruk v et korrosjonsbeskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilvers MerCthode-system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feil påføring v kobberbsert ntigro-mling, dekkes heller ikke v denne begrensede grntien. Dersom det er påkrevd med grohemmende beskyttelse, nbefles bruk v TBTA-bsert (Tri-Butyl-Tin-Adipte) grohemmende mling på båter med påhengsmotor eller MerCruiser. I områder der TBTA-bsert mling er forbudt ved lov, kn kobberbserte mlingstyper brukes på skroget og kterspeilet. Bruk ikke mling på påhengsmotoren eller MerCruiser-produktet. Videre må eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forbindelse mellom det grntidekte produktet og mlingen. For MerCruiser-produkter skl det være et umlt område på minst 38 mm (1.5 in.) rundt kterspeilenheten. Se i bruker- og vedlikeholdshåndboken for å få ytterligere informsjon. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som refernse i denne grntien. nor 7

16 FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIINFORMASJON UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Grntidekning og unntk Formålet med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene ngående grntidekning. Informsjonen nedenfor beskriver noe v det servicerbeidet som ikke dekkes v grntien. Bestemmelsene nedenfor er blitt innlemmet ved henvisning i den treårige begrensede grntien mot korrosjonssvikt, den internsjonle begrensede grntien for påhengsmotorer, og den meriknske og kndiske begrensede grntien for påhengsmotorer. Husk t grntien i grntiperioden dekker reprsjoner som er nødvendig på grunn v mterildefekter og fbriksjonsfeil. Instllsjonsfeil, ulykker, norml slitsje og forskjellige ndre årsker som påvirker produktet, dekkes ikke. Grntien er begrenset til mterildefekter og fbriksjonsfeil, men kun når produktet selges til kunden i et lnd der distribusjonen er utorisert v oss. Kontkt nærmeste utoriserte forhndler dersom du skulle h spørsmål ngående grntidekningen. De svrer gjerne på dine spørsmål. GENERELLE UNNTAK FRA GARANTIEN 1. Mindre justeringer og fininnstillinger, inkludert kontroll, rengjøring eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, remmer og betjeningselementer, smt oljesjekk, som inngår i vnlig service. 2. Fbrikkinstllerte jetdrevne enheter Spesifikke deler som er unnttt fr grntien, er: jetdrevhjul og jetdrevforing som skdes på grunn v slg eller slitsje, og vnnskdede drivksellgre som følge v utilstrekkelig vedlikehold. 3. Skde som skyldes forsømmelse, mngel på vedlikehold, ulykke, uvnlig bruk eller feil montering eller service. 4. Kostnder i forbindelse med opphling, sjøsetting og tuing, og/eller utskiftning v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design for å få tilgng til produktet, smt lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid osv. Rimelig tilgnng må gis til produktet for grntiservice. Kunden må levere produktet til en utorisert forhndler. 5. Annen service som kunden ber om utover det som kreves for å oppfylle grntiforpliktelsen. 6. Arbeid utført v ndre enn en utorisert forhndler kn kun dekkes v grntien under følgende forhold: når det utføres i en nødssitusjon (forutstt t det ikke finnes en utorisert forhndler i området som kn utføre rbeidet, eller som hr utstyr for opphling osv., og forutstt t det er gitt forhåndsgodkjenning fr fbrikken om t rbeidet kn utføres ved dette nlegget). 7. Alle tilfeldige skder og/eller følgeskder (lgringsomkostninger, eventuelle utgifter til telefon eller leie, besværligheter eller tp v tid eller inntekt) er eierens nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn Mercury Precision- eller Quicksilver-deler ved reprsjoner under grntien. 9. Olje, smøremidler eller væsker som skiftes i forbindelse med vnlig vedlikehold, er kundens nsvr, med mindre tp eller forurensning v disse er forårsket v en produktsvikt som dekkes v grntien. 10. Deltkelse i eller klrgjøring for båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet eller bruk v en girhusenhet som er beregnet for rcerkjøring. 11. Motorstøy indikerer ikke nødvendigvis et lvorlig problem med motoren. Dersom dignosen indikerer en lvorlig intern motortilstnd som kn føre til svikt, kn tilstnden som forårsker støyen repreres under grntien. 8 nor

17 GARANTIINFORMASJON 12. Skde på undervnnshus og/eller propell forårsket v smmenstøt med gjenstnder under vnn behndles som en sjørisiko. 13. Vnn som kommer inn gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller nedsenking i vnn. 14. Deler som svikter på grunn v mngel på kjølevnn fordi motoren strtes når den ikke er i vnnet, fordi fremmedlegemer blokkerer inntk eller fordi motoren er montert for høyt eller trimmet for lngt ut. 15. Bruk v drivstoff og smøremidler som ikke psser for bruk med eller på produktet. Se Vedlikehold. 16. Vår begrensede grnti gjelder ikke eventuell skde på produktene som skyldes instllering eller bruk v deler og tilbehør som ikke er produsert eller solgt v oss. Svikt som ikke er forbundet med bruken v disse delene eller tilbehøret, dekkes v grntien dersom de på ndre måter oppfyller betingelsene for den begrensede grntien for dette produktet. Begrenset grnti for utslipp ihht. EPA (Environmentl Protection Agency - miljøtilsynet i USA): I overensstemmelse med forpliktelsene i 40 CFR, prgrf 1045, underprgrf B, gir Mercury Mrine detljkunder en motorgrnti på 5 år eller 175 motortimer (det som inntreffer først) for t motoren er designet, bygget og utstyrt slik t den på slgstidspunktet er i overensstemmelse med gjeldende forskrifter under prgrf 213 i Clen Air Act, og t motoren er uten mterildefekter og fbriksjonsfeil som kn føre til t motoren ikke overensstemmer med gjeldende forskrifter. Denne utslippsrelterte grntien dekker lle komponentene oppgitt i Utslippskontrollsystemets komponenter. Utslippskontrollsystemets komponenter EPAs og Clifornis utslippsrelterte grnti dekker komponenter oppgitt i følgende liste: KOMPONENTER I UTSLIPPSKONTROLLSYSTEMET: 1. Målingssystemet for drivstoff. Forgsser og interne deler (og/eller trykkregultor eller drivstoffinnsprøytingssystem) b. Forsterket kldstrtsystem c. Innsugingsventiler 2. Luftinnsugingssystem. Innsugingsmnifold b. Turbolder- eller superldersystemer (hvor ktuelt) 3. Tenningssystem. Tennplugger b. Mgnetisk eller elektronisk tenningssystem c. System for fortenning/tenningsforsinkelse d. Tenningscoil og/eller kontrollmodul e. Tenningskbler 4. Smøresystem (med unntk for 4-tkters motorer). Oljepumpe og interne deler b. Oljeinjektorer c. Oljemåler 5. Eksossystem. Eksosmnifold b. Eksosventiler 6. Diverse utstyr som brukes i systemene ovenfor. Slnger, klemmer, koplinger, rør, tetningspkninger- eller utstyr, og festenordninger b. Remskiver, remmer og spennruller nor 9

18 GARANTIINFORMASJON c. Vkuum-, tempertur-, trykk- og tidsfølsomme ventiler og brytere d. Elektroniske kontroller Den utslippsrelterte grntien dekker ikke komponenter som, hvis de svikter, ikke vil øke motorens utslipp v regulerte, forurensende stoffer. Begrenset grnti for utslipprelterte komponenter i Cliforni Cliforni Air Resources Bord (CARB) hr offentliggjort regler vedrørende luftutslipp fr påhengsmotorer. Reglene gjelder lle påhengsmotorer som er solgt til detljkunder i Cliforni, og som er produsert i 2001 eller senere. Mercury Mrine tilbyr i smsvr med disse reglene denne begrensede grntien for utslippskontrollsystemer (se listen over komponentene i Utslippskontrollsystemets komponenter, og grnterer videre for t innenbordsmotoren ble konstruert, bygget og utstyrt for å være i overensstemmelse med lle gjeldende CARB-regler i henhold til kpittel 1 og 2, del 5, vsnitt 26 i regelverket for helse og sikkerhet. Informsjon ngående den begrensede grntien for komponenter som ikke er reltert til luftutslipp, finner du i den begrensede grntierklæringen for påhengsmotoren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t komponentene i utslippskontrollsystemet (se listen over komponentene i Utslippskontrollsystemets komponenter på nye påhengsmotorer som er produsert i 2001 eller senere, og som er solgt v en forhndler i Cliforni til en detljkunde bostt i Cliforni, skl være fri for mterildefekter og fbriksjonsfeil som fører til svikt v en del som dekkes v grntien, og som er identisk med delen som beskrives i Mercury Mrines søknd om sertifisering fr Cliforni Air Resources Bord, i den tidsperioden og under de forholdene som beskrives nedenfor. Utgifter i forbindelse med dignostisering v slike feil, dekkes v grntien (dersom grntikrvet godkjennes). Dersom ndre motorkomponenter skdes som følge v t en del som dekkes v grntien, svikter, vil reprsjonen v disse komponentene også dekkes v grntien. GARANTIENS VARIGHET: Den begrensede grntien gir dekning for komponenter i utslippskontrollsystemet på nye påhengsmotorer som er produsert i 2001 eller senere, og som er solgt til detljkunder bostt i Cliforni, i fire (4) år fr dtoen d produktet først ble solgt eller først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først, eller etter 250 driftstimer (fststt v eventuell timeteller for motoren). Vnlige vedlikeholdsdeler i utslippskontrollsystemet, for eksempel tennplugger og filtre, som står oppgitt på listen over deler som dekkes v grntien, dekkes frem til første utskiftningsintervll. Les Utslippskontrollsystemets komponenter og vedlikeholdsoversikt. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper. (Se nvisningene om overføring v grnti.) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende melde fr om dette til Mercury Mrine som så vil sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som dekkes v grntien. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercury Mrines eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, på egen bekostning og etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Mrine-godkjente refbrikkerte deler, eller refundere kjøpesummen for Mercuryproduktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se Generell informsjon Spesifiksjoner), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflte driftsprosedyrer, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige spesifiksjoner og teknikker for instllsjon er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se Drivstoff og olje), endring eller fjerning v deler. 10 nor

19 GARANTIINFORMASJON Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Vedlikehold, utskifting eller reprsjon v utslippskontrollutstyr og -systemer som ikke dekkes v grntien, kn utføres ved et hvilket som helst båtmotorverksted eller v en båtmekniker. Bruk v deler som ikke er fr Mercury, ved vedlikehold og reprsjoner som ikke dekkes v grntien, vil ikke h innvirkning på grntidekningen v nnet rbeid. Bruk v tilleggsdeler (som beskrevet i prgrf 1900 (b)(1) og (b)(10) under overskrift 13 i regelverket for Cliforni) eller modifiserte deler som ikke er godkjente v CARB kn være en grunn nok til t Mercury Mrine bestemmer seg for å vvise et grntikrv. Når feil på deler som dekkes v grntien, skyldes bruk v tilleggsdeler eller modifiserte deler som ikke er godkjente, vil grntikrvet bli vvist. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Dersom du hr spørsmål ngående grntirettigheter og -nsvr, kn du kontkte Mercury Mrine på telefonnummer Cliforni Air Resources Bords forklring vedrørende CARBgrntierklæringen DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER I FORBINDELSE MED GARANTIEN: Cliforni Air Resources Bord vil nå forklre grntien for utslippskontrollsystemene på påhengsmotorer v modellår 2001 eller senere. I Cliforni må nye påhengsmotorer konstrueres, bygges og utstyres slik t de tilfredsstiller delsttens strenge utslippsstndrder for å redusere smogproblemet. Mercury Mrine må gi grntidekning for utslippskontrollsystemet på påhengsmotoren for perioden som er oppgitt nedenfor, under forutsetning v t den ikke hr vært utstt for misbruk, forsømmelse eller utilstrekkelig vedlikehold. Utslippskontrollsystemet kn bestå v deler som forgsser eller drivstoffinnsprøytingssystem, tenningssystem og ktlystor. Slnger, remmer, konnektorer og ndre utslippsrelterte enheter kn også komme inn under dette. Når det foreligger et forhold som kommer inn under grntien, vil Mercury Mrine reprere påhengsmotoren uten t det koster deg noe. Grntien dekker dignostisering, deler og rbeid. PRODUSENTENS GARANTIDEKNING: Utvlgte deler i utslippskontrollsystemet på påhengsmotorer v modellår 2001 eller senere, dekkes v grntien i fire (4) år eller 250 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Grntidekning bsert på driftstimer er imidlertid kun tilltt for påhengsmotorer og vnnskutermotorer som er utstyrt med en egnet timeteller eller tilsvrende. Hvis en utslippsreltert del på motoren er defekt under grntien, vil delen bli reprert eller byttet v Mercury Mrine. EIERENS GARANTIANSVAR: Som eier v påhengsmotoren, er du nsvrlig for t nødvendig vedlikehold, som oppgitt i delen Vedlikehold blir utført. Mercury Mrine nbefler t du tr vre på lle kvitteringer som gjelder vedlikehold på påhengsmotoren, men Mercury Mrine kn ikke vvise grntikrv kun fordi det mngler kvitteringer eller fordi du ikke kn bevise t lt vedlikehold er utført til riktig tid. Som eier v påhengsmotoren, bør du likevel være klr over t Mercury Mrine kn vvise grntikrv dersom utenbordmotoren eller en del hr sviktet på grunn v misbruk, forsømmelse, utilstrekkelig vedlikehold eller modifiksjoner som ikke er godkjente. nor 11

20 GARANTIINFORMASJON Så snrt problemet oppstår, er det ditt nsvr å levere påhengsmotoren til en Mercury-forhndler som hr utorissjon til å utføre service på produktet. Grntireprsjoner vil bli fullført innen rimelig tid, som ikke skl overskride 30 dger. Dersom du hr spørsmål ngående grntirettigheter og -nsvr, kn du kontkte Mercury Mrine på telefonnummer Sertifiseringsstjerne for utslipp Et v de følgende stjernemerkene er plssert på påhengsmotorens motordeksel. Symbolet for renere båtmotorer betyr følgende: Renere luft og vnn for sunnere livsstil og bedre miljø. Lvere drivstofforbruk forbrenner opp til % mindre bensin og olje enn vnlige totktsmotorer med forgsser, slik t du sprer penger og ressurser. Lengre grntidekning for utslippskontrollsystemet mindre bekymringer for brukeren. En stjerne - lvt utslipp Motorer merket med én stjerne tilfredsstiller 2001-stndrdene for eksosutslipp fr Air Resources Bord. Motorer som tilfredsstiller disse stndrdene, hr et utslipp som er 75 % lvere enn for vnlige totktsmotorer med forgsser. Disse stndrdene tilsvrer EPAs stndrder for båtmotorer. To stjerner - svært lvt utslipp Motorer merket med to stjerner tilfredsstiller 2004-stndrdene fr Air Resources Bord for eksosutslipp fr vnnscootermotorer og påhengssmotorer. Motorer som tilfredsstiller disse stndrdene, hr et utslipp som er 20 % lvere enn for motorer med en stjerne lvt utslipp. Tre stjerner - ekstr lvt utslipp Motorer med tre stjerner tilfredsstiller 2008-stndrdene for eksosutslipp fr Air Resources Bord for eksosutslipp fr vnnscootermotorer og påhengsmotorer, eller 2003/2008-stndrdene for eksosutslipp fr hekkggregtmotorer og innenbordsmotorer. Motorer som tilfredsstiller disse stndrdene, hr et utslipp som er 65 % lvere enn for motorer med en stjerne lvt utslipp. Fire stjerner - superlvt utslipp Firestjernersmerket ngir motorer som innfrir Air Resources Bords 2009-stndrder for eksosutslipp fr hekkggregter og innenbordsmotorer. Vnnskutermotorer og påhengsmotorer kn også være i overensstemmelse med disse stndrdene. Motorer som tilfredsstiller disse stndrdene, hr et utslipp som er 90 % lvere enn for motorer med en stjerne lvt utslipp. 12 nor

21 Båtførerens nsvr GENERELL INFORMASJON Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker kjøring v båten smt sikkerheten til lle psssjerene om bord og llmennheten. Det nbefles på det sterkeste t båtførere leser og forstår hele denne håndboken før de tr i bruk påhengsmotoren. Sørg for t minst én nnen person i båten får instruksjoner om grunnleggende strt og drift v påhengsmotoren og håndtering v båten, i tilfelle båtføreren skulle bli ute v stnd til å kjøre båten. Før utenbordsmotoren ts i bruk Les denne håndboken nøye. Lær riktig bruk v påhengsmotoren. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kombinert med sunn fornuft, kn bidr til å forhindre personskde og skde på produktet. Både denne håndboken og sikkerhetsmerkingen på påhengsmotoren bruker følgende sikkerhetsvrsling for å henlede oppmerksomheten på spesielle sikkerhetsinstruksjoner som skl følges.! FARE Mrkerer en frlig situsjon som vil føre til lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! ADVARSEL Mrkerer en frlig situsjon som kn føre til lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Mrkerer en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Mrkerer en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. Båtens hk-kpsitet! ADVARSEL Hvis båtens hk-kpsitet overskrides, kn dette føre til lvorlig personskde eller død. Bruk v for krftig motor kn påvirke båtens håndteringsegenskper og oppdrift eller skde hekkplten. Du skl ikke instllere en motor som overskrider båtens mksimle, nominelle motoreffekt. nor 13

22 GENERELL INFORMASJON Båten må ikke overbelstes eller utstyres med for krftig motor. De fleste båter er utstyrt med et kpsitetsmerke som ngir mks. motoreffekt og belstning, som spesifisert v produsenten i overensstemmelse med visse føderle retningslinjer. Hvis du er i tvil, skl du kontkte forhndleren eller båtprodusenten. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX DØDMANNSSTOPPBRYTER Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses (dette kn eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fr førerplssen). Utenbordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppbryter. En dødmnnsstôppbryter kn instlleres som tilbehør - vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. Dødmnnssnoren er vnligvis mellom 122 og 152 cm (4 og 5 fot) lng når den er utstrkt. I ene enden hr den et element som stikkes inn i bryteren, og i den ndre enden en låsekrok som festes til båtføreren. Dødmnnssnoren er kveilet opp, slik t den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. Dette reduserer mulighetene for t dødmnnssnoren hekter seg opp i ndre objekter i nærheten. Videre er den lng nok i utstrkt tilstnd til t mulighetene for utilsiktet ktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten v den vnlige førerstillingen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein, eller det kn knytes en knute på den. b - b - Dødmnnssnor Dødmnnsstoppbryter Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overbord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i båten. Uhell hvor båtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overbord, skjer som oftest i visse båttyper, som for eksempel oppblåsbre båter med lv båtripe småbåter, høyytelsesbåter, og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller båtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskebåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Selv om motoren stopper umiddelbrt når dødmnnsstoppbryteren ktiveres, fortsetter båten å drive et stykke, vhengig v velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. Mens båten driver, kn den forårske like lvorlige personskder på personer som oppholder seg i båtens frvnn, som når den kjører med motoren i gng. 14 nor

23 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Dersom båtføreren skulle flle overbord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli overkjørt v båten, bli betrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelbrt. Fest lltid begge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppbryteren og båtføreren. Vi nbefler på det sterkeste t ndre psssjerer i båten får instruksjoner om riktige strt- og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsitusjon (f.eks. hvis båtføreren blir revet vekk fr førerplssen ved et uhell).! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes etter utilsiktet ktivering v dødmnnstoppbryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å koble seg fr dødmnnssnoren. Utilsiktet ktivering v dødmnnsstoppbryteren er også mulig under norml drift. Dette kn forårske noen v eller lle de følgende fresitusjoner: Psssjerer kn bli kstet forover hvis båten plutselig og uventet tper foroverbevegelsen. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i båten, som kn stupe over bugen og bli truffet v girkssen eller propellen. Tp v frt og retningskontroll i høy sjø, sterke strømmer eller sterk vind. Tp v kontroll når båten skl legges til lnd. Beskytte personer i vnnet NÅR BÅTEN ER I BEVEGELSE Det er svært vnskelig for en person som står eller flyter i vnnet å komme seg unn fort nok når en båt kommer i hns/hennes retning, selv når båten holder lv frt Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du bruker båten i et område der det kn befinne seg personer i vnnet. Når en båt er i bevegelse (vnlig kjøring) og giret på påhengsmotoren settes i nøytrlstillingen, er det tilstrekkelig krft i vnnet på propellen til t propellen roterer. Når propellen roterer i nøytrl, kn den påføre lvorlige personskder. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL En roterende propell, en båt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til båten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp motoren øyeblikkelig dersom noen befinner seg i vnnet og er nær båten. Sett giret på påhengsmotoren i nøytrl og slå v motoren før du lr noen bde eller oppholde seg i vnnet nær båten. nor 15

24 GENERELL INFORMASJON Eksosutslipp VÆR OPPMERKSOM PÅ KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Det finnes krbonmonoksid i eksosutslippet fr lle forbrenningsmotorer. Dette gjelder påhengsmotorer, hekkggregter og innenbordsmotorer som driver båter, smt genertorer som driver forskjellig tilbehør til båten. Krbonmonoksid er en dødelig gss som er uten lukt, frge og smk. Tidlige symptomer på krbonmoniksidforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller beruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Sørg for god ventilsjon når motoren går. Lngvrig eksponering for krbonmonoksid i tilstrekkelige konsentrsjoner kn medføre bevisstløshet, hjerneskde eller død. GOD VENTILASJON Luft ut psssjerområdet, åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser Eksempel på riktig luftstrømning gjennom båten DÅRLIG VENTILASJON Under visse forhold kn innebygde kbiner, kbiner med overtrekk eller førerkbiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn krbonmonoksid Instller én eller flere krbonmonoksidmålere i båten. Bdende og psssjerer i et innelukket område på en fortøyd båt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v krbonmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. MENS BÅTEN LIGGER STILLE b b - Drift v motoren når båten er fortøyd på et vgrenset område Fortøyning v båten nær en nnen båt som hr motoren i gng 16 nor

25 MENS BÅTEN ER I FART GENERELL INFORMASJON b b - Kjøring v båten med for høy trimvinkel på bugen Kjøring v båten uten t lukene forover er åpne Velge tilbehør til påhengsmotoren Originlt Mercury Precision- og Quicksilver-tilbehør er lget og testet spesielt for denne påhengsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine-forhndlere. VIKTIG: Rådfør deg med forhndleren før du monterer tilbehør. Feil bruk v godkjent tilbehør, eller bruk v tilbehør som ikke er godkjent, kn skde produktet. Visse typer tilbehør som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert for sikker bruk på denne påhengsmotoren eller påhengsmotorens opertivsystem. Anskff og les gjennom instllsjons-, bruksog vedlikeholdshåndbøkene for lt ktuelt ekstrutstyr. Sikker bruk v båten For å kunne nyte båtlivet på en sikker måte bør du være kjent med ktuelle bestemmelser og restriksjoner som gjelder bruk v båt, og t hensyn til rådene nedenfor. Bruk flyteutstyr. En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer om bord skl være lett tilgjengelig (dette er påbudt ved lov). Båten må ikke overbelstes. De fleste båter er klssifisert og sertifisert for en mksimllst (vekt) (se kpsitetsmerkingen på båten). Hvis du er i tvil, må du kontkte forhndleren eller båtprodusenten. Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold.. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Lær deg og overhold lle sjøregler og -lover for området.. Båtførere bør gjennomføre et kurs i båtsikkerhet. I USA tilbys slike kurs v 1) kystvkten, 2) "Power Squdron" (båtorgnissjon), 3) Røde Kors og 4) myndighetene som er nsvrlig for båtsikkerheten i de ulike delsttene. Eventuelle henvendelser kn rettes til Boting Hotline på tlf eller Bot U.S. Foundtion på tlf BOAT. Sørg for t lle psssjerer sitter ordentlig i båten. Tillt ikke t noen sitter i eller på deler v båten som ikke er beregnet for dette. Dette omftter seteryggen, båtripen, kterspeilet, bugen, dekkene, opphøyde fiskeseter, eventuelle dreibre fiskeseter og lle ndre steder der uventet kselersjon, brå oppbremsing, utilsiktet tp v kontroll over båten eller en brå bevegelse kn føre til t personen kstes over bord eller rundt i båten. Kjør ldri båten under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler (forbudt ved lov). Ved bruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Lær opp ndre båtførere. Minst én nnen person om bord bør få grunnleggende opplæring i strt og drift v påhengsmotoren og håndtering v båten i tilfelle båtføreren skulle bli ute v stnd til å kjøre båten, eller fller over bord. Ombordstigning. Stopp motoren når psssjerer stiger om bord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (bk) på båten. Det er ikke nok å bre sette motoren i nøytrl. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl blokkere sikten for båtføreren når båten kjøres over tomgngshstighet. nor 17

26 GENERELL INFORMASJON Kjør ldri båten rett bk en person på vnnski, i tilfelle vedkommende skulle flle. Dersom båten for eksempel kjører i 40 km/t (25 MPH) innhente en person på vnnski som hr flt 61 m (200 ft) forn deg, på 5 sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når båten brukes til å trekke personer på vnnski eller lignende ktiviteter, skl du lltid h personen som hr flt, på båtens førerside når du kjører tilbke for å hjelpe vedkommende. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som befinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en båtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når båten er innblndet i visse typer båtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk behndling utover førstehjelp, 3) det er skde på båter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) båten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. Registrere serienummer Det er viktig å skrive ned dette nummeret for senere henvisning. Serienummeret finner du på påhengsmotoren som vist. XXXXXXXX XXXX b d XX c b - c - d - Serienummer Typebetegnelse Produksjonsår CE-merke (europeisk sertifiseringsmerke, hvis ktuelt) Spesifiksjoner Modeller Med motor 2,98 kw (2,5 hk) 3,73 kw (3,5 hk) Turtllsområde ved full gss Tomgngshstighet 1200 o/min i forovergir, 1300 o/min i nøytrl Antll sylindere 1 Slgvolum Sylinderboring Slglengde 85,5 cc (5,21 cid) 55 mm (2.16 in.) 36 mm (1.41 in.) Ventilklring (kld) Innsugingsventil Eksosventil Motorens oljekpsitet 0,06 0,14 mm ( in.) 0,11 0,19 mm ( in.) 300 ml (10 fl oz) 18 nor

27 GENERELL INFORMASJON Modeller Anbeflt tennplugg NGK DCPR6E Gnistgp 0,9 mm (0.035 in.) Girkssens oljekpsitet 180 ml (6.0 fl oz) Utvekslingsforhold 2.15:1 Anbeflt bensin Les Drivstoff og olje Anbeflt olje Les Drivstoff og olje Utslippskontrollsystem EM (Engine modifiction [motormodifiksjon]) Støy ved førerens øre (ICOMIA 39-94) dba 79,8 Vibrsjoner, styrekulthåndtk (ICOMIA 38-94) m/s² 8,4 nor 19

28 Montere påhengsmotoren KRAV TIL HØYDE PÅ AKTERSPEIL MONTERING 1. Mål høyden på båtens kterspeil. Antiventilsjonsplten skl være25-50 mm (1-2 in.) under bunnen på båten. - Antiventilsjonsplte MONTERING AV PÅHENGSMOTOREN PÅ HEKKEN 1. Plsser påhengsmotoren på senterlinjen på kterspeilet Strm til håndtkene på kterspeilfestet nor

29 TRANSPORT Frkte, lgre og trnsportere påhengsmotoren når den er fjernet fr båten Mens påhengsmotoren fremdeles er i vnnet, skl du stenge drivstoffventilen og l motoren gå til den stnser v seg selv. Dermed vil drivstoffet dreneres fr forgsseren. c - b - c - Lukket stilling Åpen stilling Drivstoffventil b Strm den mnuelle lufteskruen etter t motoren hr stnset. - Mnuell lufteskrue Fjern påhengsmotoren fr båten, og hold den i vertikl stilling til lt vnnet er drenert. Hold påhengsmotoren i vertikl stilling når den frktes. Påhengsmotoren skl kun frktes, trnsporteres og lgres i vertikl stilling eller med styrekulthåndtket vendt oppover. I disse stillingene vil ikke oljen renne ut v veivhuset. - b - Vertikl stilling Styrekulthåndtket i opp-stilling b nor 21

30 TRANSPORT Du må ldri frkte, lgre eller trnsportere påhengsmotoren i disse stillingene. Motoren kn skdes fordi det renner olje ut v veivhuset Trnsportere båten VIKTIG: Det er ikke meningen t tiltlåsmeknismen skl støtte påhengsmotoren i øverste stilling under tilhengertrnsport v båten. Ved bruk v tiltlåsmeknismen kn påhengsmotoren komme til å hoppe og flle ned slik t den skdes. Båten skl trnsporteres med påhengsmotoren tiltet ned (vnlig driftsstilling). Dersom det er nødvendig med større bkkeklring, skl du fjerne påhengsmotoren fr båten og oppbevre den forsvrlig. Det kn være nødvendig med større bkkeklring over jernbneovergnger, i oppkjørsler og dersom båthengeren fjærer. Flytt girspken til forovergir. Dermed unngår du t propellen roterer fritt nor

31 Anbeflt drivstoff DRIVSTOFF OG OLJE VIKTIG: Bruk v feil type bensin kn medføre motorskde. Motorskde som skyldes feil type bensin, betrktes som misbruk v motoren, og denne typen skde dekkes ikke under den begrensede grntien. DRIVSTOFFKRAV Mercury Mrine-motorer vil fungere tilfredsstillende ved bruk v blyfri bensin v et kjent merke, som oppfyller følgende spesifiksjoner: USA og Cnd - må h et oktntll merket på pumpen på minst 87 (R+M)/2. Høyoktnbensin [92 (R+M)/2 oktn] er også kseptbelt. Du må IKKE bruke blyholdig bensin. I ndre lnd enn USA og Cnd - må h et oktntll merket på pumpen på minst 90 (R+M)/2. Høyoktnbensin (98 RON) er også kseptbelt. Dersom blyfri bensin ikke er tilgjengelig, kn du bruke blyholdig bensin v et kjent merke. BRUK AV REFORMULERT (OKSYGENANRIKET) BENSIN (KUN USA) Denne bensintypen er påkrevd i visse deler v USA. De to typene oksygenholdige stoffer som brukes i dette drivstoffet, er lkohol (etnol) eller eter (MTBE eller ETBE). Se "Bensin som inneholder lkohol" dersom etnol er det oksygenholdige stoffet som brukes i bensinen i det ktuelle området. Slik reformulert bensin kn brukes i Mercury Mrine-motoren. BENSIN SOM INNEHOLDER ALKOHOL Dersom bensinen i ditt område inneholder enten metnol (metyllkohol) eller etnol (etyllkohol), bør du være oppmerksom på visse negtive effekter dette kn h. Disse negtive effektene er mer lvorlige med metnol. En økning v lkoholndelen i drivstoffet kn også forverre disse negtive effektene. Noen v disse negtive effektene kommer v t lkohol i bensin kn bsorbere fuktighet fr luften, noe som fører til en seprsjon v vnn/lkohol fr bensinen i tnken. Komponentene i drivstoffsystemet til Mercury Mrine-motoren tåler opptil 10 % lkoholinnhold i bensinen. Vi vet ikke hvor stor prosentndel drivstoffsystemet på din båt vil tåle. Kontkt båtprodusenten for å få spesifikke nbeflinger når det gjelder komponentene i båtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Vær oppmerksom på t bensin som inneholder lkohol kn forårske økt: Korrodering v metlldeler Forringelse v gummi- eller plstdeler Drivstoffgjennomtrengning gjennom drivstoffslnger v gummi Strt- og driftsproblemer! ADVARSEL BRANN OG EKSPLOSJONSFARE: Drivstofflekksje i drivstoffsystemet kn utgjøre en brnn- og eksplosjonsfre som kn forårske lvorlig personskde eller dødsfll. Grundig og regelmessig kontroll v hele drivstoffsystemet er påbudt, spesielt etter lgring. Alle drivstoffkomponenter skl kontrolleres for å påvise eventuell lekksje, bløtgjøring, hrdhet, utbulning og korrosjon. Ved tegn på lekksje eller forringelse må komponentene skiftes ut før motoren ts i bruk igjen. På grunn v mulige negtive effekter ved lkohol i bensin, nbefler vi å kun bruke lkoholfri bensin der det er mulig. Dersom lkoholholdig bensin er det eneste som er tilgjengelig, eller dersom det er uvisst om det er lkohol i bensinen, kreves det hyppigere kontroller med tnke på lekksjer og unormle forhold. VIKTIG: Når du kjører en Mercury Mrine-motor på lkoholholdig bensin, bør du unngå å oppbevre bensin i tnken over lengre perioder. Ved lnge oppbevringsperioder, som er vnlig i båter, skpes det spesielle problemer. I biler forbrukes normlt lkoholholdig drivstoff før det kn bsorbere nok fuktighet til å forårske problemer, men båter ligger ofte stille lenge nok til t fseseprsjon finner sted. I tillegg kn intern korrosjon finne sted under oppbevring dersom lkoholen hr vsket beskyttende oljefilm v interne komponenter. nor 23

32 Spesilfunksjoner på drivstofftnken DRIVSTOFF OG OLJE EPA (Environmentl Protection Agency) krever t drivstofftnker på påhengsmotorer produsert etter 1. jnur 2011 hr en trykklssifisering på minst24,1 kp (3,5 psi). Tnklokket hr en toveisventil som gjør t luft kommer inn i tnken når drivstoff trekkes trekkes til motoren. I tillegg åpnes ventilen til tmosfærisk trykk hvis det interne trykket overskrider 24,1 kp (3,5 psi). Du vil høre en hvislelyd når tnken luftes ut til tmosfærisk trykk. Dette er normlt. TA AV TANKLOKKET VIKTIG: Innholdet kn være trykkstt. Vri tnklokket 1/4 omdreining for å vlste trykket før du tr lokket v. 1. Åpne den mnuelle lufteskruen øverst på tnklokket. 2. Vri tnklokket 1/4 omdreining for å vlste trykket før du tr lokket lngsomt v. SETTE PÅ TANKLOKKET 1. Når du setter på tnklokket, skl du vri lokket mot høyre til du hører et klikk. Dette ngir t tnklokket er helt innkoplet. En innebygget sperre forhindrer t lokket strmmes for mye. 2. Åpne den mnuelle lufteskruen øverst på lokket før drift og før du tr v lokket. Steng den mnuelle lufteskruen før trnsport. b - b - Tnklokk Mnuell lufteskrue Fylle på drivstofftnken! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsulykker på grunn v bensinbrnn eller eksplosjon. Stns lltid motoren før du fyller på drivstofftnken, og unngå røyking, åpen ild eller gnister i området. Fyll drivstofftnken utendørs på god vstnd fr vrme, gnister og åpen ild. Fjern bærbre drivstofftnker fr båten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før du etterfyller drivstofftnken. Fyll ikke drivstofftnken helt opp. L det gjenstå om lg 10 % v tnkvolumet. Drivstoff utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke ut under trykk dersom drivstofftnken er helt full. Anbeflt motorolje Vi nbefler Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W-sertifisert 10W-30-olje for firetkts utenbordsmotorer ved generell bruk uvhengig v tempertur. Dersom du foretrekker NMMA-sertifisert syntetisk 25W-40- oljeblnding for firetkts utenbordsmotorer, skl du bruke Mercurys eller Quicksilvers syntetiske oljeblnding for firetkts utenbordsmotorer. Dersom nbeflt NMMA FC-W-sertifisert utenbordsolje fr Mercury eller Quicksilver ikke er tilgjengelig, kn du bruke FC-W-sertifisert olje v et kjent merke for firetkts utenbordsmotorer. 24 nor

33 DRIVSTOFF OG OLJE VIKTIG: Det nbefles ikke å bruke olje med rensemiddel, multiviskositetsolje (bortsett fr NMMA FC-Wsertifisert olje fr Mercury eller Quicksilver eller NMMA FC-W-sertifisert olje v et kjent merke), syntetisk olje, olje v lv kvlitet eller olje som inneholder tilsetningsstoffer i fst form. F C b Anbeflt SAE-viskositet for motorolje - NMMA FC-W-sertifisert 25W-40-olje for firetkts utenbordsmotorer kn brukes ved temperturene som er ngitt ovenfor4 C (40 F). b - NMMA FC-W-sertifisert 10W-30-olje for firetkts utenbordsmotorer nbefles for bruk ved lle temperturer Kontrollere motoroljen VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Sørg for t påhengsmotoren står vertiklt (ikke tiltet) når du kontrollerer oljenivået. 1. Plsser påhengsmotoren slik t den er i pln. 2. Bekreft oljenivået gjennom inspeksjonsvinduet. Hvis oljenivået er nede mot det nedre nivåmerket, skl du fjerne oljepåfyllingslokket og fylle opp til det øvre nivåmerket. MERK: Hvis oljenivået er på det nedre merket, skl du fylle på 100 ml (3 oz.) olje. 3. Sett tilbke påfyllingslokket, og skru det godt fst. b - b - c - Inspeksjonsvindu for oljenivå Øvre oljenivå Nedre oljenivå c nor 25

34 DRIVSTOFF OG OLJE Oljepåfyllingslokk 26 nor

35 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Funksjoner og kontrollenheter Avstengningsventil for drivstoff - Drei ventilen til lukket stilling for å stenge v strømmen v drivstoff til motoren. Drei ventilen til åpen stilling når du skl strte motoren. c - b - c - Lukket stilling Åpen stilling Avstengningsventil for drivstoff b Choke - Trekk knotten helt ut når du skl strte en kld motor. Skyv den hlvveis inn når motoren begynner å vrmes opp. Skyv den helt inn når motoren er vrm Friksjonsknpp for gssgrep - Bruk friksjonsknppen til å stille inn gssgrepet på ønsket hstighet. Drei knppen med klokken for å øke friksjonen og mot klokken for å redusere friksjonen. b b - Retning for redusert friksjon Retning for økt friksjon! ADVARSEL Unngå personskde eller dødsfll på grunn v t du mister kontrollen over båten. Oppretthold tilstrekkelig styrefriksjon for å forhindre t påhengsmotoren styrer i ring dersom styrekulthåndtket eller rttet slippes. nor 27

36 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Justeringsknott for styrefriksjonen - Juster denne knotten for å oppnå ønsket styrefriksjon (motstnd) på styrekulthåndtket. Vri knotten med klokk for å øke friksjonen og mot klokk for å redusere friksjonen. - b - Retning for redusert friksjon Retning for økt friksjon b Girspk på siden Kontrollerer girskift. Plsser girspken i nøytrl stilling når du strter motoren. F = forovergir, N = nøytrl stilling. N F Motorstoppbryter/dødmnnsstoppbryter - Skyv inn eller trekk i dødmnnssnoren for å stnse motoren. Motoren vil ikke strte uten t dødmnnssnoren er tilkoplet stoppbryteren. - b - Motorstoppbryter/dødmnnsstoppbryter Dødmnnssnor b nor

37 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Strtsnor Motoren strtes ved å trekke i strtsnoren Tilte påhengsmotoren TILTE PÅHENGSMOTOREN HELT OPP 1. Stns motoren. 2. T tk i håndtket på motordekslet, og løft påhengsmotoren helt opp. 3. Skyv inn tiltstøttepinnen. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltstøttepinnen. - Tiltstøttepinne SENKE PÅHENGSMOTOREN TIL DRIFTSSTILLING 1. Løft påhengsmotoren og trekk ut tiltpinnen. Senk påhengsmotoren. Stille inn påhengsmotorens driftsvinkel Den vertikle driftsvinkelen til påhengsmotoren justeres ved å flytte tiltpinnen i justeringshullene. Riktig justering gir optiml ytelse, stbilitet og minst mulig styremotstnd. Tiltpinnen skl justeres slik t påhengsmotoren er i vertikl stilling i forhold til vnnet når båten kjøres ved topphstighet. Båten kjøres dermed prllelt med vnnflten. nor 29

38 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Plsser psssjerene og lsten i båten slik t vekten blir jevnt fordelt. - Tiltpinne nor

39 Kontrolliste før strt BRUK Føreren skl være kjent med sikre nvigsjons-, båt-, og driftsprosedyrer. En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer om bord skl være lett tilgjengelig (dette er påbudt ved lov). Sørg for t det finnes en redningsbøye (ring) eller en flytepute som kn kstes ut til en person som befinner seg i vnnet. Gjør deg kjent med båtens mksimle belstningskpsitet. Se på båtens typeskilt. Tilstrekkelig drivstofftilførsel. Plsser psssjerer og lst i båten slik t vekten blir jevnt fordelt og lle sitter i et pssende sete. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilbke. Det er ulovlig å føre en båt under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler. Gjør deg kjent med frvnnet og området der du skl bruke båten: tidevnn, strømmer, sndbnker, skjær og ndre fremomenter. Utfør kontrollene som er oppgitt under Vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Bruk ved kuldegrder Når båten brukes eller er fortøyd ved temperturer ved eller under frysepunktet, skl påhengsmotoren hele tiden være tiltet ned slik t girkssen er under vnn. Dette forhindrer t vnn som er fnget i girkssen fryser og forårsker mulig skde på vnnpumpen eller ndre komponenter. Hvis det er fre for isdnnelse på vnnet, skl påhengsmotoren ts opp v vnnet og tømmes helt for vnn. Dersom det skulle dnne seg is på vnnfltenivået inni drivkselhuset til påhengsmotoren, vil dette blokkere vnnstrømmen til motoren og eventuelt forårske skde. Bruk i sltvnn eller forurenset vnn Vi nbefler t du lltid skyller påhengsmotorens interne vnnpsssjer med ferskvnn etter t motoren hr vært brukt i sltvnn eller forurenset vnn. Dette hindrer t urenheter hoper seg opp og blokkerer vnninntkene. Les Vedlikehold Skylle kjølesystemet. Hvis båten er fortøyd i vnnet, skl påhengsmotoren lltid tiltes slik t girkssen er over vnnet (unnttt når det er kuldegrder) når den ikke er i bruk. Rengjør påhengsmotoren utvendig, og skyll lltid ut v eksosutløpet på propellen og girkssen med ferskvnn etter bruk. Spry korrosjonsinhibitor fr Quicksilver eller Mercury Precision på eksterne metllflter hver måned. Spry ikke korrosjonskontrollnodene ettersom dette vil redusere nodenes beskyttelseseffekt. FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING! FORSIKTIG Alvorlig skde på motoren kn oppstå hvis fremgngsmåten for innkjøring v motoren ikke blir fulgt. 1. I den første driftstimen skl motoren kjøres i forskjellige gssinnstillinger uten å gå over 2000 o/min, eller på c. hlv gss. 2. Kjør motoren med forskjellige gsshstigheter opp til 3000 o/min eller på c. trekvrt gss under den ndre driftstimen, og kjør motoren på full gss i c. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. 3. Unngå vedvrende kjøring på full gss i mer enn fem minutter v gngen i de neste åtte driftstimene. Strte motoren Før du strter må du lese listen over kontroller som skl utføres før strt og vsnittet om innkjøring v motoren i delen Drift. nor 31

40 BRUK OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under bruk. 1. Kontroller motorens oljenivå. Plsser påhengsmotoren i pln stilling og kontroller t motoroljenivået er i driftsomårdet. 2. Sett påhengsmotoren i nøytrl (N) stilling. N Kontroller t kjølevnninntket er under vnn nor

41 BRUK 4. Åpne den mnuelle lufteskruen på drivstofftnken Flytt vstengningsventilen for drivstoff til åpen stilling. c - b - c - Lukket stilling Åpen stilling Avstengningsventil for drivstoff b Fest dødmnnssnoren til stoppbryteren. Se delen Generell informsjon Dødmnnsstoppbryter. MERK: Motoren vil ikke strte uten t dødmnnssnoren er tilkoplet stoppbryteren. - b - Stoppbryter Dødmnnssnor b nor 33

42 BRUK 7. Dersom motoren er kld, skl du sette håndgssen i "START"-stillingen. Hvis motoren er vrm, må du sette håndgssen i "RE-START"-stillingen. RE-START START 0% RE-START START 0% Dersom motoren er kld, skl du trekke choken helt ut. Skyv choken hlvveis inn når motoren begynner å bli vrm. Skyv den helt inn når motoren er vrm MERK: Strte en sur motor Skyv inn choken. Vent i 30 sekunder, og fortsett å dr motoren rundt til den strter. 9. Trekk forsiktig i strtsnoren til strteren koples inn, og trekk så i snoren med en rsk bevegelse for å dr motoren rundt. L snoren gå skte tilbke. Gjent til motoren strter Kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. 34 nor

43 BRUK VIKTIG: Hvis det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen, skl du stnse motoren og undersøke om kjølevnninntket er blokkert. Dersom kjølevnninntket ikke er blokkert, kn det tyde på t vnnpumpen hr sviktet, eller t det er en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene fører til t motoren overopphetes. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, kn føre til lvorlig skde på motoren Skifte gir Påhengsmotoren hr to girstillinger: Forover (F) og nøytrl (N). Senk motorturtllet til tomgng. Vær lltid rsk i bevegelsen når du skifter gir. N F Rygge båten 1. Flytt håndgssen til sktestillingen. 2. For å endre retning må du dreie påhengsmotoren 180. Styrekulthåndtket kn svinges bkover for å gjøre det lettere. nor 35

44 BRUK 3. Sett håndgssen på sktestillingen når du dreier påhengsmotoren tilbke i foroverretningen Stnse motoren Senk motorturtllet og skyv inn stoppbryteren eller trekk i dødmnnssnoren. - b - Stoppbryter Dødmnnssnor b nor

45 Vedlikehold v påhengsmotoren VEDLIKEHOLD For å holde påhengsmotoren i best mulig driftstilstnd er det viktig å utføre de periodiske kontrollene og vedlikeholdet som står oppgitt i Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Vi nbefler på det sterkeste t motoren vedlikeholdes tilstrekkelig med tnke på din egen og psssjerenes sikkerhet, og også for t den skl være pålitelig. Før opp utført vedlikehold i Vedlikeholdsloggen bkerst i denne boken. T vre på lle bestillinger og kvitteringer ved vedlikeholdsrbeid. VELGE RESERVEDELER FOR PÅHENGSMOTOREN Vi nbefler bruk v originle reservedeler fr Mercury Precision eller Quicksilver og originle smøremidler. EPA-forskrifter om utslipp Alle nye utenbordsmotorer som produseres v Mercury Mrine, er sertifisert v United Sttes Environmentl Protection Agency (miljøtilsynet i USA) i henhold til bestemmelsene om kontroll v luftforurensning fr nye utenbordsmotorer. Denne sertifiseringen er betinget v visse justeringer når det gjelder fbrikkstndrdene. Fbrikkprosedyrer for utførelse v service på produktet skl derfor følges til punkt og prikke, og motoren skl så lngt det er prktisk mulig tilbkeføres til den opprinnelige hensikten med utformingen. Vedlikehold, utskifting eller reprsjon v kontrollutstyr og -systemer for utslipp kn utføres ved hvilket som helst båtmotorverksted eller v båteieren. SERTIFISERINGSMERKE FOR UTSLIPP Et sertifiseringsmerke for utslipp som viser utslippsnivå og motorspesifiksjoner som hr direkte smmenheng med utslipp, festes på motoren ved fbrikken. b c d 2008 JAN FEB MAR APR MAY JUN EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2010 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. REFER TO OWNER S MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. PLEASE PERFORM THE ENGINE MAINTENANCE CORRECTLY. DISPLACEMENT : FAMILY : FEL : HC+NOx= CO= HP : LOW-PERM/HIGH-PERM : MAXIMUM POWER : TIMING : IDLE SPEED (IN GEAR) : MERCURY MARINE 2008 JUL AUG SEP OCT NOV DEC e f g h b - c - d - e - f - g - h - Slgvolum Mksimlt utslipp for motorfmilien Prosentvis gjennomtrengelighet i drivstoffslnger Tenningsjustering Fmilienummer Beskrivelse v motorfmilien Motoreffekt kilowtt Tomgngshstighet EIERANSVAR Eieren/brukeren er pålgt å utføre rutinemessig vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivået innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/brukeren skl ikke utføre noen modifiksjoner på motoren som vil endre motoreffekten eller forårske utslipp som overskrider de forhåndsfststte spesifiksjonene fr fbrikken. nor 37

46 Kontroll- og vedlikeholdsoversikten FØR HVER BRUK VEDLIKEHOLD Kontroller motoroljenivået. Se Drivstoff og olje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje. Se etter om drivstoffsystemet er skdet eller lekker. Kontroller t påhengsmotoren er forsvrlig festet på kterspeilet. Kontroller om propellbldene er skdet. ALLTID ETTER BRUK Skyll gjennom påhengsmotorens kjølesystem dersom motoren hr vært brukt i sltvnn eller forurenset vnn. Se Skylle kjølesystemet. HVER 100. DRIFTSTIME ELLER EN GANG I ÅRET (DET SOM KOMMER FØRST) Smør lle smørepunkter. Smør oftere når motoren brukes i sltvnn. Se Smørepunkter. Skift motorolje. Oljen bør skiftes oftere når motoren brukes under ugunstige forhold, for eksempel ved dorging over lengre tid. Se Skifte motorolje. Skift tennpluggen etter de første 100 timene eller det første året. Kontroller deretter tennpluggen hver 100. driftstime eller en gng i året. Skift tennpluggen etter behov. Se Kontrollere og skifte tennpluggene. Drener og fyll på ny girolje. Se Girolje. Kontroller nodene for korrosjonskontroll. Kontroller oftere når motoren brukes i sltvnn. Se Anode for korrosjonskontroll. Kontroller og juster ventilklringen om nødvendig. 1. Smør rillene på drivkselen. 1. Skift vnnpumpeimpeller. 1. Kontroller t bolter, muttere og ndre festenordninger er strmme. Kontroller motordekseltetningene for å være sikker på t de er intkt og ikke skdet. Kontroller den støydempende skumplsten på innsiden v motordekslet (utstyrsvhengig) for å være sikker på t skumplsten er intkt og ikke skdet. Kontroller t innsugningslyddemperen (utstyrsvhengig) er på plss. Kontroller t tomgngslyddemperen (utstyrsvhengig) er på plss. Kontroller om slngeklemmer eller gummihetter (utstyrsvhengig) er løse på luftinnsugningsenheten. FØR LAGRING Se fremgngsmåten for lgring. Se Lgring. Skylle kjølesystemet Skyll de interne vnnknlene til påhengsmotoren med ferskvnn etter bruk i sltvnn eller forurenset/gjørmet vnn. Dette forhindrer t skitt og smuss hoper seg opp og blokkerer de interne vnnknlene. Bruk en ekstr spylekopling fr Mercury Precision eller Quicksilver (eller tilsvrende). MERK: L ikke motoren gå under skylling v kjølesystemet. 1. Fjern pluggen og pkningen. 2. Fest slngekoplingen på motoren. 3. Fest en vnnslnge til slngekoplingen. Skru forsiktig på vnnet, og skyll kjølesystemet i 3 til 5 minutter. 1. En utorisert forhndler skl utføre service på disse punktene. 38 nor

47 VEDLIKEHOLD 4. Slå v vnnet. Skru v slngetilkoplingen og sett tilbke plugg og pkning. b b - Plugg og pkning Slngekopling T v og sette på toppdekslet TA AV 1. Frigjør bkre motordeksellås Løft opp bkre del v motordekslet og skyv det mot fronten på motoren for å frigjøre den fremre kroken nor 39

48 VEDLIKEHOLD INSTALLASJON 1. Hekt fst kroken forn og plsser motordekslet over motoren. 2. Lås bkre motordeksellås. Anode for korrosjonskontroll På utenbordsmotoren din er det montert en node for korrosjonskontroll på girkssen. En node beskytter utenbordsmotoren mot glvnisk korrosjon ved t nodens metll eroderer skte istedenfor metllet på utenbordsmotoren. Anoden må kontrolleres regelmessig, spesielt i sltvnn der erosjonen vil gå rskere. Skift lltid noden før den er helt erodert, slik t korrosjonsbeskyttelsen opprettholdes. Anodene skl ikke mles eller påføres beskyttende stoff ettersom dette reduserer nodens beskyttelseseffekt Utvendig vedlikehold Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid, brent emljebelegg. Rengjør og poler ofte med mritimt rengjøringsmiddel og polervoks. Skifte propell! ADVARSEL Dersom propellkselen går rundt mens motoren er i gir, kn motoren komme til å strte. For å unngå t motoren strter ved et uhell, med fre for lvorlig personskde dersom noen kommer i kontkt med en roterende propell, skl du lltid sette påhengsmotoren i nøytrl og kople fr tennpluggkblene når det utføres service på propellen. 1. Kople fr tennpluggkbelen for å unngå t motoren strter nor

49 VEDLIKEHOLD 2. Flytt girspken til nøytrlstillingen. N Rett ut og fjern splinten. - Låsesplint Trekk propellen rett v kselen. Behold drivpinnen. Dersom propellen sitter fst på kselen og ikke kn fjernes, må du få en utorisert forhndler til å fjerne den. - Drivpinne 5. Sett drivpinnen inn i propellkselen Drivpinne Skyv propellen inn på kselen, og pss på t hullet i propellen går inn på drivpinnen. nor 41

50 VEDLIKEHOLD 7. Monter låsesplinten gjennom hullet i propellen og bøy endene på låsesplinten. - Låsesplint Kontrollere og skifte tennpluggene! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v brnn eller eksplosjon forårsket v ødelgte tennplugghetter. Ødelgte tennplugghetter kn vgi gnister. Gnister kn ntenne drivstoffdmp under motordekslet. For å unngå å skde tennplugghettene skl du ikke bruke skrpe gjenstnder eller metllverktøy, f.eks. tng, skrutrekker, til å fjerne tennplugghetter. 1. Fjern fr tennplugghetten. Vri gummihetten litt og trekk den v Fjern tennpluggen for å undersøke den. Skift tennpluggen dersom elektroden er slitt eller isolsjonen er frynset, sprukket, ødelgt, hr blærer eller er sotet. 3. Juster gnistgpet i henhold til spesifiksjonene nor

51 VEDLIKEHOLD Tennplugg Gnistgp 0,9 mm (0.035 in.) 4. Fjern smuss på tennpluggholderen før tennpluggen monteres. Skru i tennpluggen for hånd, og strm deretter ytterligere 1/4 omdreining eller i henhold til spesifiksjonene. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Tennplugg Smørepunkter Smør følgende med smøremiddelet 2-4-C med PTFE eller spesilsmøremiddelet 101 fr Quicksilver eller Mercury Precision. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Gjenger på styrefriksjonsknott, foring på svingbrkett, tiltstøttepinne, skruer for kterspeilfestet 34 Spesilsmøremidlet 101 Gjenger på styrefriksjonsknott, foring på svingbrkett, tiltstøttepinne, skruer for kterspeilfestet Styrefriksjonsknott smør gjengene Tiltstøttepinne smør pinnen Skruer for kterspeilfestet smør gjengene Tiltdreiepunkt smør med lettvektsolje - b - c - Tiltstøttepinne Tiltdreiepunkt Skruer for kterspeilfestet c b b c nor 43

52 VEDLIKEHOLD Gummiforing på styrekulthåndtk smør innvendig med lettvektsolje Svingbrkett fjern de fire boltene og bkre deksel, og smør den innvendige nylonforingen. - Bkre deksel Skifte motorolje MOTORENS OLJEKAPASITET Motorens oljekpsitet er om lg300 ml (10 fl. oz.). FREMGANGSMÅTE VED OLJESKIFT 1. Plsser påhengsmotoren i en oppreist (ikke vippet) stilling. 2. Sving påhengsmotoren for å få tilgng til dreneringspluggen. Fjern dreneringspluggen, og drener motoroljen i en egnet beholder. Smør tetningen på dreneringspluggen med olje, og sett den tilbke. VIKTIG: Se etter om oljen er forurenset. Olje som er blndet med vnn, vil h en melkektig frge. Olje som er blndet med drivstoff, vil h en sterk drivstofflukt. Dersom oljen er forurenset, skl motoren kontrolleres hos forhndleren Dreneringsplugg 44 nor

53 VEDLIKEHOLD FYLLE PÅ OLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Sørg for t påhengsmotoren står vertiklt (ikke tiltet) når du kontrollerer oljenivået. Fjern oljetnklokket, og fyll på300 ml (10 fl. oz.) olje. Sett på oljetnklokket igjen. L motoren gå på tomgng i fem minutter, og se etter om det lekker olje. Stns motoren, og kontroller oljenivået. Fyll på olje om nødvendig. Girolje SMØREMIDDEL FOR GIRKASSEN Når du fyller eller skifter girolje, skl du se etter om det er vnn i oljen. Dersom det er vnn, kn det h lgt seg på bunnen og vil dreneres før oljen, eller det kn h blndet seg med oljen slik t den hr fått et melkektig utseende. Få girkssen kontrollert hos forhndleren dersom du oppdger vnn i oljen. Vnn i oljen kn føre til t lgeret svikter før tiden, eller det kn fryse til is ved lve temperturer og skde girkssen. Undersøk om det finnes metllprtikler i den drenerte giroljen. En mindre mengde metllprtikler tyder på norml girslitsje. Større mengder metllspon eller større prtikler (biter) kn tyde på unorml girslitsje og bør kontrolleres v en utorisert forhndler. DRENERE GIRKASSEN 1. Plsser påhengsmotoren i vertikl driftsstilling. 2. Plsser en dreneringspnne under påhengsmotoren. 3. Fjern ventilsjonspluggen og påfyllings-/tppepluggen, og drener oljen. MERK: Skift ut tetningsskivene med nye skiver. - b - Ventilsjonsplugg Påfyllings-/tppeplugg b GIRKASSENS OLJEKAPASITET Girkssen hr en oljekpsitet på om lg180 ml (6.0 fl. oz.). KONTROLLERE OLJENIVÅET OG FYLLE OLJE PÅ GIRKASSEN 1. Plsser påhengsmotoren i vertikl driftsstilling. 2. Fjern ventilsjonspluggen. nor 45

54 VEDLIKEHOLD 3. Fjern påfyllings-/tppepluggen. Sett oljerøret inn i påfyllingshullet, og fyll på olje til det pipler ut gjennom ventilsjonshullet. - b - c - Ventilsjonsplugg og ny tetningsskive Ventilsjonshull Påfyllings-/tppeplugg og ny tetningsskive b c Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 82 Premium-girolje Girksse Q01 4. Slutt å tilføre olje. Bruk den nye tetningsskiven og monter ventilsjonspluggen før du fjerner oljerøret. 5. Fjern oljerøret og sett tilbke den rengjorte påfyllings-/tppepluggen og den nye tetningsskiven. Påhengsmotor som hr vært under vnn En påhengsmotor, som hr vært under vnn, må h service v en utoriserte forhndler i løpet v noen få timer etter t den er ttt opp v vnnet. Denne umiddelbre behndlingen hos en serviceforhndler er nødvendig med det smme motoren utsettes for luft, for t innvendig korrosjonsskde i motoren skl bli så liten som mulig. 46 nor

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado firetaktsmotor 90-8M0058118 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado firetaktsmotor 90-8M0058118 311 Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 2015 Mercury Marine 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 8M0108818 415 nor nor Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht.

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

2015 Mercury Marine. Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok. 200 Sport-Jet

2015 Mercury Marine. Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok. 200 Sport-Jet 8M0102579 1014 nor 2015 Mercury Marine Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok 200 Sport-Jet nor Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Direktiv for lystbåter:

Direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

2015 Mercury Marine 2.5/3.3. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine 2.5/3.3. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 315 nor 2015 Mercury Marine 2.5/3.3 8M0107701 Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok nor Samsvarserklæring påhengsmotor, kommersiell totakter, TMC ikke i samsvar med RCD Produsent:

Detaljer

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013 Velkommen! Du har valgt en av de beste påhengsmotorene på markedet. Den er konstruert med utallige egenskaper som gjør den enkel å bruke og gir lang levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du ha glede

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6 Gjeldende modeller Nr. 98-1g MERCURY/MARINER 1998 135-250 HK Serienummer 0G653854 til og med 0G681265 Trimmestempelet/stagenheten på babord side kan være feil maskinert på noen av motorene som er listed.

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Offisiell Gjenkallelse Beskjed i henhold til den Føderale Båtsikkerhets Lov Commander 3000 Fjernkontroll

Offisiell Gjenkallelse Beskjed i henhold til den Føderale Båtsikkerhets Lov Commander 3000 Fjernkontroll Nr. 96-13g Offisiell Gjenkallelse Beskjed i henhold til den Føderale Båtsikkerhets Lov Commander 3000 Fjernkontroll Commander 3000 Fjernkontroller 88150A40 88150A41 88150H41 88150A42 88150A43 88150A44

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader N Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia, er i henhold til alle krav i følgende direktiver

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg Krvdokument EBA. Kjøkken- Messebygg Høybuktmoen Dokumentnsvrlig: Leder Pln og Strtegi FBU Godkjent v: Crl O Pedersen Revnr: 01 Dto: 31.10.02 Krvdokument Eiendommer, bygg og nlegg EBA serienummer: Etblissement/sted:

Detaljer

ACO Produktkatalog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål

ACO Produktkatalog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål ACO Produktktlog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål Prosjekteringsmessige vurderinger Innledning ACO hr utviklet en ny produktserie i tynnvegget rustfritt stål som er ideelt til drenering v de fleste

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT Avfllsbehndlin g v 27 rdioisotopiske termoelektriske generto rer (RTGer) fr fyrlykter og montering v solcelle energi. Kontrkt 04-05124 2008-2011 UD nr. RUS-09/055 Fylkesmnnen

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC NO INSTRUKSJONER Tkk for t du kjøpte en digitl opptker fr Olympus. Les disse instruksjonene for informsjon om korrekt og trygg bruk v dette produktet. T vre

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok 2015 Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Bruk Vedlikehold Instllering Grnti Håndbok 8M0110068 615 nor nor EU-smsvrserklæring Attwood Corportion erklærer med dette t dorgemotoren MotorGuide X5 er i smsvr

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) 2013-05-03 Oppdrgsnr.: 5130584 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer