89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3"

Transkript

1 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen til problemfri fmiliehygge. LesBruker- og vedlikeholdshåndboken for å få fullstendige opplysninger om grntidekningen. Opplysninger om nærmeste forhndler kn du finne på som viser krt over forskjellige lnd og fullstendig kontktinformsjon. Er din motor skikkelig registrert i med tnke på grntien? Dette kn du kontrollere på com. Kontkt nærmeste forhndler om nødvendig. Dersom påhengsmotorens serienummerplte hr CE-merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne påhengsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industrel, de Petit-Rechin, Belgi, oppfyller krvene til følgende direktiver og stndrder, som endret: Direktiv for lystbåter: 94/25/EF; std. ISO 8665, ISO Direktiv for mskineri: EMC-direktiv: Ptrick C. Mckey 98/37/EF, 89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Administrerende direktør, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, t kontkt med: Product Environmentl Engineering Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA 2004 Mercury Mrine 40/50/60 firetkter G i

2 INNHOLD GARANTIINFORMASJON Overføring v grntien...1 Grntiregistrering i USA og Cnd... 1 Grntiregistrering utenfor USA og Cnd...1 To års begrenset grnti for Mercury Mrine (Europ)...2 Ett års begrenset grnti for Mercury Mrine (fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik)... 3 Begrenset grnti for firetkts utenbordsmotor års begrenset grnti mot korrosjon...6 Grntidekning og unntk...8 GENERELL INFORMASJON Båtførerens nsvr...9 Før utenbordsmotoren brukes:...9 Båtens motorkpsitet...9 Mnøvrering v båten ved høy hstighet og høy ytelse...10 Utenbordsmotorens fjernkontroll...10 Merknd om fjernstyring...10 Dødmnnsstoppbryter...11 Vrsomhet i nærheten v bdende...12 Sikkerhetsmelding til psssjerer båter med flottør og dekk...12 Hopping på bølger og kjølevnn...13 Støt mot undervnnsobjekter...14 Sikkerhetsinstrukser for utenbordsmotorer med mnuell styrekult...15 Eksosutslipp...15 Velge ekstrutstyr til utenbordsmotoren...16 Sjøvettsregler...17 Notering v serienummer /50/60 firetkter spesifiksjoner internsjonlt...18 BESTANDDELER...20 INSTALLERING Instllere påhengsmotoren...21 Propellutvlg...22 TRANSPORT Trnsport v båt/motor...23 Trnsport v bærbre drivstofftnker...23 DRIVSTOFF OG OLJE Anbeflt bensin...25 Fylling v bensintnken...25 Anbeflt motorolje...25 Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje...26 ii

3 INNHOLD FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Fjernkontrollfunksjoner Vrslingssystem Powertrim og tilt (utstyrsvhengig) Justering v gssfriksjonen - modeller med styrekult...33 Justering v styrefriksjonen Justering v trimror...35 BRUK Sjekkliste før strt Bruk i kuldegrder Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Instruksjoner før strt Fremgngsmåte ved innkjøring START AV MOTOREN - MODELLER MED FJERNKONTROLL...37 START AV MOTOREN - MODELLER MED STYREKULT Girskift Stopping v motoren Nødstrt...42 VEDLIKEHOLD Vedlikehold v utenbordsmotoren EPA-forskrifter om utslipp Inspeksjons- og vedlikeholdsoversikt Skylling v kjølesystemet Fjerning og montering v toppdeksel Utvendig vedlikehold Inspeksjon v btteri...47 DRIVSTOFFSYSTEMET...47 Fester for styreoverføringsstg...48 Anode for korrosjonskontroll...49 Skifte propell -87,3 mm(3-7/16 in.) girksse (dimeter) Skifte propell 108 mm (4 1/4 in.) girksse (dimeter) Sjekking og utskifting v tennplugg SKIFTE AV SIKRINGER Inspeksjon v registerremmen Smørepunkter...57 Sjekking v væskenivået i powertrimpumpen OLJESKIFT SMØRING AV GIRksse - GIRKASSE MED 83 MM(3-1/4 TOMME) DIAMETER...60 SMØRING AV GIRHUS - GIRKASSE MED 108 MM(4-1/4 tomme) DIAMETER Utenbordsmotor som hr vært under vnn...62 LAGRING Klrgjøring før lgring Beskyttelse v motorens ytre deler Beskyttelse v motorens indre deler Girksse iii

4 INNHOLD Plssering v motoren for opplg...63 Lgring v btteriet...64 FEILSØKING Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt (modeller med elektrisk strtmotor) Motoren vil ikke strte Motoren går ujevnt...65 Redusert ytelse...66 Btteriet ldes rskt ut...66 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Lokl reprsjonsservice Service når du er borte hjemmefr Forespørsler om deler og tilbehør Hjelp til service Servicekontorene til Mercury Mrine...67 iv

5 Overføring v grntien GARANTIINFORMASJON Den begrensede grntien kn overføres til neste eier, men bre for den ubrukte delen v den begrensede grntien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Overfør grntien til neste eier ved å sende en kopi v kjøpekontrkten, den nye eierens nvn og dresse, smt moterens serienummer til Mercury Mrines vdeling for grntiregistrering. Mercury Mrine Ved: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Etter t grntioverføringen er behndlet, sender Mercury Mrine en registeringsbekreftelse til den nye eieren v produktet i posten. Det er ingen utgifter forbundet med denne tjenesten. Når det gjelder produkter som er kjøpt ndre steder enn i USA og Cnd, tr du kontkt med distributøren i det ktuelle lndet, eller nærmeste Mercury Mrine Service-vdeling. Grntiregistrering i USA og Cnd 1. Du kn endre dressen din når som helst, også ved fremsetting v grntikrv, ved å ringe til Mercury Mrine eller sende et brev eller en fks med nvnet ditt, den gmle dressen, den nye dressen og motorens serienummer til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. Forhndleren kn også behndle disse informsjonsendringene. Mercury Mrine Attn.: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI MERK: Registreringslister skl oppbevres hos Mercury Mrine og hos lle forhndlere v Mercury Mrine-produkter solgt i USA i tilfelle det skulle bli nødvendig med en kunngjøring om tilbkekllelse i henhold til den meriknske loven Federl Sfety Act. 2. Produktet må være registrert hos Mercury Mrine for å være berettiget grntidekning. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringen når produktet selges, og umiddelbrt sende den inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Ved mottkelse v denne grntiregistreringen vil Mercury Mrine foret registreringen. 3. Ved behndling v grntiregistreringen vil Mercury Mrine sende registreringsbekreftelsen per post til kjøperen v produktet. Dersom registreringsbekreftelsen ikke er motttt innen 30 dger, bør du umiddelbrt henvende deg til forhndleren som solgte deg produktet. Grntidekningen trer ikke i krft før produktet er registrert hos Mercury Mrine. Grntiregistrering utenfor USA og Cnd 1. Det er viktig t forhndleren som selger deg produktet, fyller ut grntiregistreringskortet og sender det til distributøren eller Mrine Power-servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringer/ -krv i ditt område. 2. På grntiregistreringskortet oppgis nvnet og dressen din, produktets modell- og serienummer, slgsdtoen, bruksområdet og kodenummeret, nvnet og dressen til distributøren'/forhndleren' som solgte deg produktet. Distributøren/forhndleren bekrefter også t du er den opprinnelige kjøper og bruker v produktet. 3. Etter t distributøren/forhndleren hr fylt ut grntiregistreringskortet, SKAL du strks få en kopi v kortet, spesifisert som kjøperen's kopi. Dette kortet er din fbrikkregistrerings-id, og det skl oppbevres for eventuell fremtidig bruk. Dersom det skulle bli nødvendig med service under grntien for dette produktet, kn forhndleren komme til å be om grntiregistreringskortet for å få bekreftet kjøpsdtoen, og for å bruke opplysningene på kortet ved utfylling v grntikrvskjemene. 1

6 GARANTIINFORMASJON 4. I enkelte lnd vil Mrine Power-servicesenteret utstede et permnent (plst) grntiregistreringskort innen 30 dger etter t fbrikkens kopi v grntiregistreringskortet er motttt fr distributøren/forhndleren. Dersom du mottr et grntiregistreringskort i plst, kn du kste kjøperen's kopi som du fikk fr distributøren/ forhndleren d du kjøpte produktet. Spør distributøren/forhndleren om du kommer til å mott et plstkort. VIKTIG: I enkelte lnd kreves det i henhold til loven t fbrikken og forhndleren oppbevrer registreringslistene. Vi ønsker t ALLE produkter skl registeres ved fbrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å kontkte deg. Forsikre deg om t forhndleren/distributøren strks fyller ut grntiregistreringskortet og sender fbrikkens kopi til Mrine Power-servicesenteret for ditt område. 5. Ytterligere informsjon ngående grntiregistreringskortet og hvordn det inngår i behndlingen v grntikrv finner du i den internsjonle grntien. To års begrenset grnti for Mercury Mrine (Europ) GARANTIDEKNING: Mercury Mrine grnterer t lle nye produkter v typen Mercury Outbord, Mriner Outbord, Jet Products, Thruster Electric-dorgemotorer, MerCruiser Inbord og Sterndrive-motorer skl være uten mngler i mteriler og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir to (2) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en detljkunde for fritidsbruk, eller den dtoen produktet ts i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får grntidekning enten i ett (1) år fr første detljslgsdto, eller for kkumulering v 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr én fritidsbruker til en nnen så lenge det forets riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning er bre tilgjengelig for forbrukere som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d bre etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Feilktig informsjon vedrørende grntiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn nnullere grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, reserverer Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjente v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endringer på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når fordringer fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. 2

7 GARANTIINFORMASJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede grntien dekker ikke rbeid eller deler som fller under rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk, vedlikehold og grnti, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere eller innlegg, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), endring eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design, for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, inklusive Mercury Mrine-utoriserte forhndlere hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UTTRYKKELIG FRASKREVET. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Ett års begrenset grnti for Mercury Mrine (fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik) GARANTIDEKNING: Mercury Mrine grnterer t lle nye Mercury-utenbordsmotorer, Mriner-utenbordsmotorer, jetenheter, Thruster Electric-dorgemotorer, MerCruiser-innenbordsmotorer og Sterndrive-motorenheter er fri for mngler i mteriler og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir ett (1) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en forbruker for fritidsbruk, eller den dtoen produktet ts i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får grntidekning enten i ett (1) år fr første detljslgsdto, eller for kkumulering v 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper ved rett omregistrering v produktet. 3

8 GARANTIINFORMASJON BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning er bre tilgjengelig for forbrukere som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d bre etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Feilktig informsjon vedrørende grntiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn nnullere grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, reserverer Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refbrikerte deler som er godkjente v Mercury Mrine, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når fordringer fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede grntien dekker ikke rbeid eller deler som fller under rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk, vedlikehold og grnti, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og -teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere eller innlegg, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), endring eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design, for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, inklusive Mercury Mrine-utoriserte forhndlere hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. 4

9 FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIINFORMASJON IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UTTRYKKELIG FRASKREVET. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Begrenset grnti for firetkts utenbordsmotor USA OG CANADA Kunder i ndre lnd enn USA og Cnd skl rådføre seg med den lokle distributøren. Innbyggere i Cliforni som hr kjøpt en utenbordsmotor v modellår 2001 fr en forhndler i Cliforni, hr grntidekning i tillegg til den som beskrives nedenfor, for utslippsrelterte komponenter. Se grntierklæringen for utslipp i Cliforni, som du får hos forhndleren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t lle nye produkter skl være fri for mterildefekter og fbriksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede grntien gir tre (3) års dekning enten fr dtoen d produktet først ble solgt til en detljkunde til fritidsformål, eller fr dtoen d produktet ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr dtoen d produktet først ble solgt til en detljkunde, eller ett (1) år fr dtoen d produktet ble ttt i bruk for første gng, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr en kunde til en ny kunde (fritidsbruk) ved riktig omregistrering v produktet. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn ikke overføres verken til eller fr en kunde som bruker båten kommersielt. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Og det gis d kun dekning etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr blitt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Feilktig grntiregistreringsinformsjon vedrørende fritidsbruk eller senere endring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må utføres til riktig tid for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercury's eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Mrine-godkjente refbrikkerte deler, eller refundere kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når fordringer fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen bes utført, for å oppnå dekning. 5

10 GARANTIINFORMASJON BEGRENSET GARANTI FOR UTSLIPP I HENHOLD TIL EPA (miljøtilsynet i USA): I overensstemmelse med forpliktelsene i henhold til 40 CFR, prgrf 91, underprgrf M, gir Mercury Mrine en begrenset to års grnti til forbrukeren på t motoren er konstruert, bygget og utstyrt slik t den på slgstidspunktet er i overensstemmelse med gjeldende forskrifter under prgrf 213 i Clen Air Act, og t motoren er uten mterildefekter og fbriksjonsfeil som kn føre til t motoren ikke er i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i delen om bruk/ driftssyklus i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige spesifiksjoner og teknikker for instllsjon er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller skde på produktet som følge v utilstrekkelig kjølevnn fordi kjølesystemet er blokkert v et fremmedelement, kjøring v motoren når den ikke er i vnnet, for høy montering v motoren på kterspeilen eller kjøring v båten med motoren trimmet ltfor lngt ut. Grntien gjøres ugyldig dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller dersom produktet på et eller nnet tidspunkt hr blitt brukt med en girhusenhet for rcerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefon, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finner du delen om grntidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3 års begrenset grnti mot korrosjon GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t ingen nye motorer v merket Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker by Mercury Mrine Outbord, MerCruiser Inbord eller hekkggregtmotorer (Produkt) skl bli ubrukelig som et direkte resultt v korrosjon i tidsperioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning enten fr den dtoen d produktet først ble solgt, eller fr den dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke-kommersiell bruk) ved riktig omregistrering v produktet. 6

11 GARANTIINFORMASJON BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Og det gis d kun dekning etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr blitt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Korrosjonsforebyggende utstyr, som spesifisert i bruks- og vedlikeholdshåndboken, skl være i bruk på båten, og rutinemessig vedlikehold, som beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må utføres til riktig tid (inkludert, uten begrensing, utskifting v offernoder, bruk v spesifiserte smøremidler og utbedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercury's eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Mrine-godkjente refbrikkerte deler eller refundere kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det blir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske nlegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misbruk eller feilktig service; korrosjon på tilbehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på fbrikkinstllert vnnjetggregt; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset grntidekning; reservedeler (deler som brukeren hr kjøpt); produkter som er brukt kommersielt. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver-/rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Korrosjonsskde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkopling på lnd, nærliggende båter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og det skl beskyttes mot slik skde ved bruk v et korrosjonsbeskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilver MerCthode-system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feilktig påføring v kobberbsert grohemmende mling, dekkes heller ikke v denne begrensede grntien.deksel Dersom det er påkrevd med grohemmende beskyttelse, nbefles bruk v TBTA-bsert (Tri-Butyl-Tin-Adipte) grohemmende mling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. I områder der TBTA-bsert mling er forbudt ved lov, kn kobberbserte mlingstyper brukes på skroget og kterspeilet. Bruk ikke mling på utenbordsmotoren eller MerCruiser-produktet. Videre må eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forbindelse mellom det grnterte produktet og mlingen. For MerCruiser-produkter skl det være et umlt område på minst38 mm (1.5 in.) rundt kterspeilenheten. Se i brukerog vedlikeholdshåndboken for å få ytterligere informsjon. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 7

12 Grntidekning og unntk GARANTIINFORMASJON Formålet med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene ngående grntidekning. Informsjonen nedenfor beskriver noe v det servicerbeidet som ikke dekkes v grntien. Følgende vilkår er ttt med som refernse i den tre års begrensede grntien mot korrosjonsfeil: den internsjonle, begrensede grntien på utenbordsmotorer og den begrensede grntien på utenbordsmotorer i USA og Cnd. Husk t grntien dekker nødvendige reprsjoner i grntiperioden og som skyldes defekter i mterile og utførelse. Dekningen gjelder ikke instllsjonsfeil, ulykker, norml slitsje og en rekke ndre årsker som påvirker produktet. Grntien er begrenset til feil i mterile eller utførelse, men bre når slg til forbruker hr foregått i et lnd der distribusjon er godkjent v oss. Eventuelle spørsmål vedrørende grntidekning kn rettes til en utorisert forhndler. De vil med glede besvre eventuelle spørsmål du måtte h. GENERELLE UTELATELSER FRA GARANTIEN 1. Mindre justeringer og motorjusteringer, herunder sjekking, rensing eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, reimer, kontroller og sjekking v smøreolje i forbindelse med norml service. 2. Fbrikkinstllerte vnnjetdrevenheter - Bestemte deler som er unnttt fr denne grntien er: Ødelgt jetdrevimpeller og jetdrevfôring som følge v slg eller slitsje, og vnnskde på drivksellgre som følge v feilktig vedlikehold. 3. Skde som skyldes vnskjøtsel, mnglende vedlikehold, ulykke, unorml drift eller feilktig instllsjon eller service. 4. Opphling, sjøsetting, tuingsutgifter, fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller -mterile på grunn v båtens design, for nødvendig tilgng til produktet, lle relterte trnsportutgifter og/eller reisetid, osv. Kunden må sørge for rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Kunden må levere produktet til en utorisert forhndler. 5. Ekstr servicerbeid som kunden ber om utover det som er nødvendig for å oppfylle grntien. 6. Arbeid utført v ndre enn en utorisert forhndler vil bre dekkes under følgende forhold: Når rbeidet er utført i en nødsitusjon (forutstt t det ikke er noen utorisert forhndler i området som kn utføre påkrevd rbeid eller som ikke hr utstyr for opphling, osv., og før godkjennelse foreligger fr fbrikken om å utføre rbeidet på nevnte verksted). 7. Alle tilfeldige skder og/eller konsekvensskder (lgringsutgifter, telefon- eller leieutgifter v noe slg, bryderi eller tp v tid eller inntekt) er eierens'nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn originldeler v typen Mercury Precision eller Quicksilver ved utførelse v grntireprsjoner. 9. Olje, smøring eller væsker som skiftes ved normlt vedlikehold, er kundens nsvr, med mindre tp eller forurensning v dette skyldes produktfeil som kvlifiserer under grntien. 10. Deltkelse i eller forberedelse til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller bruk v deler som er beregnet på rcerkjøring. 11. Motorstøy behøver ikke nødvendigvis å bety et lvorlig problem med motoren. Hvis dignosen vslører et lvorlig problem i motoren som kn føre til en feil, skl tilstnden som forårsker støy, repreres under grntien. 12. Skde på girhusenhet og/eller propellen på grunn v slg mot undervnnsobjekter, betrktes som en fre på sjøen. 13. Vnn som trenger inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet eller ved nedsenking i vnn. 14. Feil med eventuelle deler som skyldes mngel på kjølevnn, fordi motoren er strtet oppe v vnnet, fremmedlegemer som blokkerer inntkshullene, motoren monteres for høyt eller trimmes for lngt ut. 15. Bruk v drivstoff og smøreolje som ikke er egnet til bruk med eller på produktet. Se under Vedlikehold. 16. Denne begrensede grntien gjelder ikke for eventuelle skder på produktene som skyldes instllsjon eller bruk v deler eller tilbehør som ikke er produsert eller solgt v oss. Feil som ikke hr forbindelse med bruk v nevnte deler eller tilbehør, er dekket under grntien hvis de på nnen måte oppfyller betingelsene i den begrensede grntien for det ktuelle produktet. 8

13 Båtførerens nsvr GENERELL INFORMASJON Båtføreren er nsvrlig for sikker og riktig bruk, smt for sikkerheten til både psssjerer og personer som befinner seg i nærheten v båten. Det nbefles på det sterkeste t lle båtførere leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. Sørg for t minst én nnen person i båten får instruksjoner om grunnleggende strting og betjening v Mercury Jet Drive og håndtering v båten i tilfelle båtføreren skulle være ute v stnd til å kjøre båten. Før utenbordsmotoren brukes: Les denne håndboken nøye. Lær hvordn utenbordsmotoren skl brukes. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kombinert med sunn fornuft, kn bidr til å forhindre personskde og skde på produktet. Denne håndboken, foruten sikkerhetsskiltene på Mercury Jet Drive, bruker følgende sikkerhetsvrsling for å henlede oppmerksomheten på spesielle sikkerhetsinstruksjoner som skl følges.! FARE FARE - Umiddelbre frer som VIL resultere i lvorlig personskde eller død.! ADVARSEL ADVARSEL - Frer og uvørne hndlinger som KAN føre til lvorlig personskde eller død.! FORSIKTIG OBS! - Frer og uvørne hndlinger som kn føre til mindre personskder eller skde på enheten eller nnen eiendom. Båtens motorkpsitet! ADVARSEL Bruk v en påhengsmotor som overskrider båtens motorkpsitet kn: 1) forårske tp v kontroll over båten, 2) forndre vektblnsen i båten, eller 3) forårske t båtkonstuksjonen bryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på båten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på båten. Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste båter er det ngitt en mksiml lsteog motorkpsitet som produsenten hr fststt i henhold til visse føderle retningslinjer. Kontkt forhndleren eller båtprodusenten i tvilstilfeller. U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX ob

14 GENERELL INFORMASJON Mnøvrering v båten ved høy hstighet og høy ytelse Hvis utenbordsmotoren skl brukes på en høy-hstighets eller høy-ytelses båt som føreren ikke er kjent med, nbefles det t båten ikke kjøres i høy hstighet før føreren hr fått orientering og demonstrsjon v bruk i høy hstighet v forhndleren eller en nnen fører som er godt kjent med den ktuelle båt/motor-kombinsjonen. For ytterligere informsjon bør du få tk i heftet Hi-Performnce Bot Opertion (delenr ) hos forhndleren, distributøren eller Mercury Mrine. Utenbordsmotorens fjernkontroll ob00307 Fjernkontrollen som er koblet til utenbordsmotoren, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for "strting kun i fri". Dette forhindrer t motoren strter når giret står i en nnen stilling enn fri.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v brå og uventet kselersjon når motoren strtes. Konstruksjonen v denne utenbordsmotoren krever t fjernkontrollen som brukes med den, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for strting kun i gir. Merknd om fjernstyring ob00308 Styreoverføringsstget som forbinder styrekbelen til motoren må være festet med selvlåsende muttere. Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vnlige muttere (ikke-låsende), fordi disse vil løsne og vibrere v, slik t overføringsstget løsner.! ADVARSEL Dersom styrestget løsner, kn båten plutselig t en krpp sving. Denne potensielt voldsomme bevegelsen kn føre til t folk fller overbord med fre for lvorlig personskde eller død. 10

15 GENERELL INFORMASJON - Selv-låsende muttere ob00309 Dødmnnsstoppbryter Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å slå v tenningen når båtføreren beveger seg så lngt fr førerstillingen t bryteren ktiveres (for eksempel når føreren blir revet bort fr førerplssen ved et uhell). Utenbordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppbryter. En dødmnnsstôppbryter kn instlleres som tilbehør - vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. Dødmnnssnoren er en snor som vnligvis er mellom 122 og 152 cm (4 og 5 fot) i utstrukket lengde, med et element som er lget for å stikkes inn i bryteren i den ene enden og en metllås som skl festes til båtføreren, i den ndre enden. Dødmnnssnoren er viklet opp for t lengden skl være så kort som mulig slik t det er mindre sjnse for t dødmnnssnoren vikler seg inn i objekter i nærheten. Den utstrkte lengden er slik t den skl redusere muligheten for utilsiktet ktivering dersom båtføreren beveger seg rundt i området ved førerplssen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn du vikle den rundt båtførerens håndledd eller ben eller lge en knute på den. b - Dødmnnssnor b - Dødmnnsstoppbryter ob00310 Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overbord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i båten. Uhell hvor båtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overbord, skjer som oftest i visse båttyper, som for eksempel oppblåsbre båter med lv båtripe, småbåter, høy-ytelsesbåter, og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller båtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskebåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Aktivering v dødmnnsstoppbryteren stnser motoren øyeblikkelig, men båten vil fortsette å drive et stykke, vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i sirkel. Mens båten driver fremover, kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi nbefler på det sterkeste t ndre psssjerer får innføring i riktige strts- og bruksprosedyrer dersom det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en krisesitusjon (for eksempel hvis båtføreren blir slynget ut ved et uhell). 11

16 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Dersom båtføreren skulle flle overbord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli overkjørt v båten, bli betrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelbrt. Fest lltid begge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppbryteren og båtføreren.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes eller utilsiktet ktivering v dødmnnstoppbryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å koble seg fr dødmnnssnoren. Utilsiktet ktivering eller ktivering v bryteren ved et uhell under norml drift er også mulig. Dette kn føre til én v eller lle de følgende fresitusjonene: Psssjerene kn bli slynget fremover på grunn v uventet tp v foroverbevegelse, noe som spesielt kn skde psssjerene forn i båten, fordi de kn bli slynget over bugen og knskje bli truffet v girkssen eller propellen. Motorstopp og tp v retningskontroll i høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når du legger til ki. Vrsomhet i nærheten v bdende MENS BÅTEN ER I FART Det er vnskelig for svømmere og bdende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg, selv om båten kjører skte. Senk frten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bder. ob00311 Når en båt beveger seg, og giret står i nøytrl, kn vnnet drive propellen rundt. Når propellen roterer i fri, kn den påføre lvorlige personskder. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL Stopp motoren øyeblikkelig hvis noen befinner seg i vnnet og er nær båten. Snnsynligheten er stor for t personen i vnnet kn påføres personskde hvis vedkommende kommer i kontkt med en roterende propell, båt i bevegelse, girksse eller eventuelt solide enheter som er festet til en båt i bevegelse eller en girksse. Sett giret i fri og slå v motoren før noen får bde eller oppholde seg i vnnet nær båten. Sikkerhetsmelding til psssjerer båter med flottør og dekk Hold øye med lle psssjerene når båten er i bevegelse. Ingen psssjerer hr lov til å stå eller bruke ndre seter enn de som er beregnet på kjøring i høyere hstigheter enn tomgngshstighet. Ved plutselig nedstt frt, ved for eksempel t båten treffer en stor bølge eller kjølvnn, kn plutselig redusert gss eller skrp svinging v båten, kste psssjerer over bugen. Hvis en person fller over bugen på båten mellom to pontonger, kn vedkommende bli overkjørt v utenbordsmotoren. 12

17 BÅTER MED ÅPENT DEKK FORAN GENERELL INFORMASJON Ingen skl noen gng oppholde seg på dekket forn rekkverket mens båten er i bevegelse. Alle psssjerer skl oppholde seg bk rekkverket forn på båten. Personer på dekket forn kn lett bli kstet overbord. Videre kn personer som sitter og dingler med ben over bugen bli ttt v en bølge og trekkes ut i vnnet.! ADVARSEL ob00312 Unngå lvorlig personskde eller dødsfll etter fll over bugen på en pongtong- eller dekkbåt og påfølgende overkjøring v utenbordsmotoren. Hold vstnd til forknten v dekket, og sitt på plss når båten er i bevegelse. BÅTER MED OPPHØYD FISKESETE SOM ER MONTERT FORAN PÅ BÅTEN Disse forhøyde fiskesetene er ikke beregnet til bruk ved rskere hstigheter enn tomgngs- eller dorgehstighet. Bruk bre seter som er beregnet på kjøring ved høyere hstigheter. Enhver form for nedstt frt som kommer brått og uventet, kn føre til t psssjerer i opphøyde seter fller over bugen på båten. Hopping på bølger og kjølevnn ob00313 Kjøring v lystbåter over bølger og kjølevnnsbølger er en nturlig del v ferdselen på sjøen. Når dette imidlertid gjøres med så stor hstighet t båtskroget tvinges helt eller delvis ut v vnnet, oppstår visse fremomenter, spesielt når båten fller ned på vnnet igjen. 13

18 GENERELL INFORMASJON ob00314 Den største fren er t båten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t båten vender brått en nnen vei. Slike brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli slynget ut v båten når den lnder etter et hopp på en bølge eller kjølevnnsbølge. Unngå hopping på bølger eller kjølvnn hvis det er mulig. Instruer lle psssjerene om t hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølvnn, må de holde seg lvt i båten og holde seg fst i et håndtk. En fre som kn oppstå, men som er mindre vnlig, er hvis båten tr v fr en bølge eller kjølvnnsbølge. Hvis bugen på båten heller skrpt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned i vnnet og komme helt under vnn et øyeblikk. Dette får båten til å bråstoppe, slik t psssjerene slynges forover. Båten kn også t en skrp sving til én side. Støt mot undervnnsobjekter Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt frvnn, eller i områder der det er fre for undervnnshindringer som kn treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. Det viktigste du kn gjøre for å redusere muligheten for personskder eller slgskder fr objekter som flyter på vnnet eller befinner seg under vnn, er å kontrollere hstigheten på båten. Under slike forhold bør hstigheten på båten holdes på en minimums plningshstighet v 24 til 40 km/t (15 til 25 MPH). ob00315! ADVARSEL Hold en topphstighet som ikke overstiger plningshstighet for å unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli truffet v hele eller deler v utenbordsmotoren dersom den flyr inn i båten etter smmenstøt med et flytende objekt eller undervnnsobjekt. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervnnsobjekt, kn det føre til utllige fresitusjoner. Noen v disse situsjonene kn innebære følgende: Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kn brytes løs og fly inn i båten. 14

19 GENERELL INFORMASJON Båten kn plutselig bevege seg en nnen vei. Slike brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten. En rsk hstighetsreduksjon. Dette kn føre til t psssjerene kstes forover, eller til og med ut v båten. Slgskde på utenbordsmotoren og/eller båten. Husk t det viktigste du kn gjøre for å redusere person- eller slgskder i disse situsjonene, er å kontrollere båtens hstighet. Båtens hstighet bør holdes på en minimums plningshstighet ved kjøring i frvnn med undervnnshindringer. Etter å h truffet et undervnnsobjekt, skl motoren stnses så fort som mulig og undersøkes for eventuelle ødelgte eller løse deler. Hvis det hr oppstått skde eller det er mistnke om skder, skl utenbordsmotoren leveres inn til en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler for inspeksjon og nødvendig reprsjon. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken, eller om det lekker vnn. Bruk v en skdet utenbordsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v utenbordsmotoren, eller det kn innvirke på styringen v båten. Hvis det er nødvendig å fortsette å kjøre, må dette gjøres i sterkt redusert hstighet.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over båten. Fortstt kjøring v båten etter t den er påført store slgskder, kn føre til t én v komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter, med eller uten påfølgende slg. Få utenbordsmotoren grundig sjekket, og nødvendige reprsjoner utført. Sikkerhetsinstrukser for utenbordsmotorer med mnuell styrekult Personer eller lst skl ikke befinne seg i tørrbrønnen eller i området rett forn utenbordsmotoren mens båten er i frt. Hvis båten treffer en undervnnshindring, vil utenbordsmotoren vippe opp, slik t personer i dette området kn påføres lvorlig personskde. MODELLER MED FESTESKRUER: Noen utenbordsmotorer leveres med hekkfesteskruer. Bruk v hekkfesteskruer i seg selv er ikke nok til å feste utenbordsmotoren til hekken på en forsvrlig og sikker måte. Riktig montering v utenbordsmotoren innebærer å bolte motoren til båten gjennom hekken. Under Instllsjon - Montering v utenbordsmotoren finner du fullstendig informsjon om instllsjon.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t noen blir truffet v en utenbordsmotor som løsner fr båten. Kjør ikke båten fortere enn tomgngshstighet i frvnn med undervnnshindringer hvis utenbordsmotoren ikke er riktig festet til hekken. Hvis båten treffer en hindring ved plningshstighet, og utenbordsmotoren ikke er forsvrlig festet til båthekken, kn utenbordsmotoren løftes v hekken og knskje lnde i båten. Eksosutslipp VÆR PÅ VAKT MOT KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Krbonmonoksid forekommer i vgssene fr lle interne forbrenningsmotorer. Dette omftter både utenbordsmotorer, hekkggregter og innenbordsmotorer som driver båter og genertorer som driver forskjellig utstyr på båten. Krbonmonoksid er en dødelig gss som er uten lukt, frge og smk. De første symptomene på krbonmonoksidforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller beruselse, omftter hodepine, svimmelhet, søvninghet og kvlme.! ADVARSEL Unngå å kjøre motoren hvis ventilsjonen er dårlig. Lngvrlig utsettelse for krbonmonoksid i tilstrekkelige konsentrsjoner kn medføre bevisstløshet, hjerneskde og få dødelig utgng. 15

20 GOD VENTILASJON GENERELL INFORMASJON Luft ut psssjerområdet, åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. ob00316 DÅRLIG VENTILASJON Eksempel på riktig luftstrømning gjennom båten. Under visse forhold kn innebygde kbiner, eller kbiner med overtrekk eller førerkbiner med utilstrekkelig ventilsjon, trekke inn krbonmonoksid. Instller én eller flere krbonmonoksidmålere i båten. Bdende og psssjerer i et åpent område på en fortøyd båt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v krbonmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. MENS BÅTEN LIGGER STILLE b - b - Kjøring v motoren når båten er fortøyd på et vgrenset område. Fortøyning nær en nnen båt med motoren i gng. ob00317 MENS BÅTEN ER I FART b - b - Kjøring v båten med for høy trimvinkel på bugen. Kjøring v båten uten t lukene forover er åpne. ob00318 Velge ekstrutstyr til utenbordsmotoren Originlt Mercury Precision eller Quicksilver-ekstrutstyr er spesilkonstruert og testet for utenbordsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine-forhndlere. 16

21 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL T kontkt med forhndleren før ekstrutstyr monteres. Feil montering v kurnt ekstrutstyr, eller montering v ukurnt ekstrutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. Ekstrutstyr som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert til å brukes med utenbordsmotoren eller driftssystemet for utenbordsmotoren. Anskff og les gjennom instllsjons-, bruker- og vedlikeholdshåndbøkene for lt ktuelt ekstrutstyr. Sjøvettsregler Gjør deg kjent med generelle nvigsjonsregler og lokle bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen, og t i betrktning følgende forslg. Bruk livredningsutstyr. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester til lle psssjerer ombord, og t de er lett tilgjengelige. Ikke overlst båten. De fleste båter er klssifisert og sertifisert for en mksimumslst (vekt) (se kpsitetsmerkingen på båten). Kontkt forhndleren eller båtprodusenten i tvilstilfeller. Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Kontroller motoren jevnlig og sørg for t vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. Gjør deg kjent med og overhold lle lover og regler som gjelder på sjøen. Det nbefles å t båtførerprøven. I USA tilbys kursene v 1) U.S. Cost Gurd Auxiliry, 2) Power Squdron, 3) Røde Kors og 4) båtpolitiet i delstten der du bor. Henvendelser kn gjøres til båtførertelefonen, eller informsjonsnummeret til Bot U. S. Foundtion BOAT. Påse t lle psssjerene sitter ordentlig i båten. Tillt ikke t noen sitter på deler v båten som ikke er beregnet til slik bruk. Dette gjelder stolrygger, reling, hekk, bug, dekk, opphøyde fiskeseter, ethvert roterende fiskesete; lle steder hvor brå og plutselig kselerering, bråstopp, uventet tp v kontroll over båten eller brå bevegelser v båten kn få en person til å flle over bord eller ned i båten. Kjør ldri båten under påvirkning v lkohol eller rusmidler (forbudt ved lov). Alkohol og bruk v nrkotiske stoffer nedsetter dømmekrften og reksjonsevnen. Lær opp ndre båtførere. Instruer minst én person ombord om grunnleggende strting og betjening v motoren og håndtering v båten dersom båtføreren blir ute v stnd til å kjøre eller fller overbord. Ved ombordstigning.stopp lltid motoren når psssjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten v båtens kterende (propell). Det er ikke tilstrekkelig å bre sette giret i fri. Vær på vkt. Båtføreren er ifølge loven nsvrlig for å være ktpågivende, ved å se seg for og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Verken psssjerer, lst eller fiskeseter skl blokkere sikten for båtføreren ved kjøring v båten over tomgngshstighet. Kjør ldri båten rett bk en person som står på vnnski i tilfelle vedkommende fller. Hvis båten for eksempel kjører i 40 km/t, vil den t igjen en person på vnnski, som hr flt i vnnet 61 m forn båten, i løpet v fem sekunder. Se opp for personer på vnnski som hr flt i vnnet. Når båten brukes til å trekke personer på vnnski e.l., bør føreren lltid sørge for t personen som ligger i vnnet kommer på førersiden v båten når båten vender tilbke for å hjelpe personen med vnnskiene. Båtføreren må til enhver tid kunne se vedkommende som hr flt i vnnet, og ldri rygge opp til verken vnnskiutøvere eller ndre som ligger i vnnet. Gi melding om ulykker. Meld fr om båtulykker til lokle myndigheter, slik som loven tilsier. Det må meldes fr om båtulykken dersom den førte til 1) tp v liv eller mulig tp v liv, 2) personskde som krever medisinsk behndling utover førstehjelp, 3) skde på båter eller nnen eiendom og skdebeløpet overstiger USD 500 eller 4) fullstendig tp v båten. Forhør deg hos lokle myndigheter for ytterligere hjelp. Notering v serienummer Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig refernse. Serienummeret er plssert på motoren som vist nedenfor. 17

22 GENERELL INFORMASJON OTXXXXXX 20XX XXXX b c e XX d ob Serienummer d - Produksjonsår b - c - Årsmodell Modellngivelse e - Merket for godkjennelse i Europ (CE) (etter hv som er ktuelt) 40/50/60 firetkter spesifiksjoner internsjonlt Modeller Hestekrefter Kilowtt 29,8 37,7 44,7 Turtllsområde ved full gss o/min Antll sylindere 4 Tomgngsturtll i forovergir Stempelslgvolum Sylinderdimeter Slglengde Kontrollert v ECM 995 cc (60.8 cu. in.) 65 mm (2.559 in.) 75 mm (2.953 in.) Ventilklring (kld) Innsugningsventil Eksosventil Anbeflt tennplugg Gnistgp 0,15-0,25 mm ( in.) 0,25-0,35 mm ( in.) Chmpion RA8HC 1,0 mm (0.040 in.) Girutveksling 83 mm (3 1/4 in.) girksse (dimeter) 108 mm (4 1/4 in.) girksse (dimeter) 1,83:1 2,31:1 eller 2,33:1 18

23 GENERELL INFORMASJON Modeller Anbeflt bensin Anbeflt olje SeDrivstoff og olje SeDrivstoff og olje Girkssens oljekpsitet 83 mm (3 1/4 in.)girksse (dimeter) 108 mm (4 1/4 in.) girksse (dimeter) Motorens oljekpsitet 340 ml (11.5 fl. oz.) 710 ml (24.0 fl. oz.) 3,0 liter (3 qt.) Btterikpsitet Drift over0 C (32 F) 465 MCA (Mrine Crnking Ampere) eller 350 CCA (Cold Crnking Ampere) Drift under0 C (32 F) 1000 MCA (Mrine Crnking Ampere) eller 750 CCA (Cold Crnking Ampere) Amperetimer (At) Støy ved førerens øre (ICOMIA 39-94) Firetkter 77,4 Firetkter med styrekult 83,2 19

24 BESTANDDELER GENERELL INFORMASJON k l m b c j i h n o p d g e f ob Toppdeksel i - Akterspeilbrketter b - Underdeksel j - Primært kjølevnnsinntk c - Kjølevnnskontroll k - Girhus d - Motorstmme l - Girspk e - Antiventilsjonsplte m - Stoppknpp f - Trimror n - Justeringsknott for gssfriksjon g - Reservetiltbryter o - Nødstoppbryter h - Tiltstøttepinne p - Justeringsknott for styrefriksjon (Modeller med rorpinne) 20

25 Instllere påhengsmotoren INSTALLERING! ADVARSEL Før bruk må påhengsmotoren være riktig montert med riktige festenordninger som vist. Dersom påhengsmotoren ikke festes på forsvrlig måte, kn den løsne fr båtens kterspeil og forårske lvorlig personskde, død eller mterielle skder. Vi nbefler på det sterkeste t forhndleren monterer påhengsmotoren og tilhørende utstyr for å være sikker på lt blir riktig montert og fungerer som det skl. Dersom du monterer utenbordsmotoren selv, skl du følge nvisningene i monteringshåndboken som følger med påhengssmotoren. Påhengsmotoren skl festes til kterspeilet med de fire12,7 mm (1/2 in.) monteringsboltene og låsemutterne som følger med. Monter to bolter i de øvre hullene og to bolter i de nedre hullene. ob00658 MAKSIMAL MONTERINGSHØYDE FOR UTENBORDSMOTOREN Utenbordsmotoren må ikke monteres høyere enn635 mm (25 in.) på EL-modeller og762 mm (30 in.) på EXL-modeller. Girkssekomponentene kn skdes dersom utenbordsmotoren monteres høyere. ob

26 INSTALLERING Propellutvlg Velg en propell som gjør det mulig å kjøre motoren i øvre hlvdel v nbeflt turtllsområde for full gss med norml båtlst, for å oppnå beste ytelse rent generelt med kombinsjonen utenbordsmotor/båt (se under Generelt - Spesifiksjoner). Dette turtllsområdet gir mulighet til bedre kselersjon smtidig som båten kn opprettholde mksiml hstighet. ob00323 Hvis endrede forhold forårsker t turtllsområdet fller under nbeflt område (f.eks. vrmere eller fuktigere vær, bruk i større høyder, økt båtlst eller tilgrodd båtbunn/girksse), kn det være nødvendig å skifte propell eller foret rengjøring for å opprettholde ytelsen og sikre utenbordsmotorens vrighet. Kontroller turtllsområde for full gss med en nøyktig turteller når motoren er trimmet ut til blnsert styring (styrekpsiteten er den smme i begge retninger) uten t propellen løsner. KRAV TIL PROPELL - BIGFOOT-MODELLER Bigfoot-modeller forutsetter bruk v spesilkonstruerte propeller med gumminv for å redusere tilfeller og lvorsgrden v skrngling i girksseclutchen. Bruk v ndre propeller, selv om dette ikke er ugunstig verken for ytelse eller holdbrhet, kn medføre skrngling i clutchen. 22

27 Trnsport v båt/motor TRANSPORT Trnsporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikl driftsposisjon). Hvis det er nødvendig med ytterligere klring til bkken, må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp v et ekstr støtteutstyr. Forhør deg med nærmeste forhndler. Ytterligere klring kn være nødvendig over jernbneovergnger, i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. ob00324 VIKTIG: Stol ikke på t power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klring til bkken under trnsport. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under trnsport. Sett utenbordsmotoren i forovergir. Dette forhindrer t propellen spinner fritt. Trnsport v bærbre drivstofftnker! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde og dødsfll som følge v bensinbrnn eller eksplosjon. Følg nvisningene for trnsport v bærbr drivstofftnk. Trnsporter drivstofftnken på et godt ventilert sted og i god vstnd fr åpen ild eller gnister. DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1. Lukk lufteventilen på drivstofftnken under trnsport v tnken. Dette forhindrer t drivstoff eller dunster slipper ut v tnken. ob00325 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING 1. Koble den seprte drivstoffslngen fr tnken. Dette stenger lufteventilen og forhindrer t drivstoff eller dunster slipper ut v tnken. 23

28 TRANSPORT 2. Monter et fornkringslokk over koblingsleddet på drivstoffslngen. Dette forhindrer t koblingsleddet på drivstoffslngen blir skjøvet inn ved en feiltkelse, slik t drivstoff og dunster kn sive ut. F b ob Fornkringslokk b - Tilkoblingsledd 24

29 Anbeflt bensin USA OG CANADA DRIVSTOFF OG OLJE Bruk vnlig, blyfri bensin v godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 87 oktn. En middels grd v blyfri bensin for biler, som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning, er å nbefle for å holde motoren renere invendig. Blybensin nbefles ikke. INTERNASJONALT Bruk vnlig, blyfri bensin v godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 90 RON. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning, er å nbefle for å holde motoren renere innvendig. Blybensin kn brukes på steder der blyfri bensin ikke kn skffes. ALKOHOLHOLDIG BENSIN Vi nbefler ikke bruk v lkoholholdig bensin på grunn v eventuelle ugunstige innvirkninger som lkoholen kn h på drivstoffsystemet. Hvis derimot bre lkoholholdig bensin er tilgjengelig, kn den ikke inneholde mer enn 10 % etnol eller 5 % metnol, og i tillegg nbefles bruk v et vnnutskillende drivstoffilter. Hvis det benyttes lkoholholdig bensin, eller hvis det er mistnke om t bensinen inneholder lkohol, må du undersøke drivstoffsystemet oftere, og se etter om det forekommer oljelekksjer eller ndre unormle tilstnder. Alkoholholdig bensin kn forårske følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: Korrosjon på metlldeler. Nedbryting v elstomer og deler v plst. Slitsje og skde på interne deler i motoren. Vnskeligheter med strting og kjøring. Kondens eller kvelning v motoren. Noen v disse ugunstige effektene kommer v t lkoholholdig bensin hr en tendens til å bsorbere fuktighet fr luften, som fører til en fse v vnn og lkohol som skiller seg fr bensinen i drivstofftnken. De ugunstige effektene v lkohol er mer lvorlige med metnol, og forverres ved økt lkoholinnhold. Fylling v bensintnken! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde og dødsfll som følge v bensinbrnn eller eksplosjon. Stopp lltid motoren og pss på t INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. Fyll drivstofftnker utendørs, lngt unn vrme, gnistkilder og åpen ild. T bærbre tnker ut v båten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før tnkene fylles. Fyll ikke drivstofftnken helt full. L c. 10 % v tnkvolumet gjenstå. Drivstoffvolumet utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke under trykk hvis tnken er fylt helt opp. PLASSERING AV BÆRBAR DRIVSTOFFTANK I BÅTEN Plsser drivstofftnken i båten, slik t tnkventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tnken under normle forhold. Anbeflt motorolje Vi nbefler bruk v multiviskositets 4-tktsolje v typen Mercury eller Quicksilver, SAE 10W-30, til utenbordsmotorer til generell bruk under lle temperturforhold. Hvis du foretrekker å bruke multiviskositets SAE 25W-40-olje (se digrmmet ovenfor), skl du bruke Mercury MerCruiser eller Quicksilver 4-tktsolje til hekkggregter og innenbordsmotorer. Bruk ldri en 4-tktsolje som ikke er sertifisert til å oppfylle eller overskride én enkelt eller en kombinsjon v serviceklssifiksjonene SH, SG, SF, CF-4, CE, CD, CDII for Americn Petroleum Institute (API). Det kn oppstå lvorlig motorskde ved bruk v olje med dårlig kvlitet. 25

30 DRIVSTOFF OG OLJE F C b ob00327 Anbeflt SAE-viskositet for motorolje - b - Olje med SAE 25W-40 viskositet kn brukes ved temperturer over 4 C (40 F) Olje med SAE 10W-30 viskositet nbefles til bruk ved lle temperturer. Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Sørg for t påhengsmotoren står vertiklt (ikke tiltet) når du kontrollerer oljenivået. 1. Slå v motoren. Plsser påhengsmotoren i rett driftsstilling. Fjern toppdekslet. 2. Vipp opp håndtket og trekk ut peilepinnen. Tørk v den med en ren klut e.l., og sett den tilbke på plss. 3. Trekk ut peilepinnen igjen, og kontroller oljenivået. Dersom oljenivået er for lvt, skl du t v oljepåfyllingslokket og fylle på olje til nivået er ved full-merket (men ikke over). ob01456 VIKTIG: Se etter om oljen er forurenset. Olje som er blndet med vnn, vil h en melkektig frge. Olje som er blndet med drivstoff, vil h en sterk drivstofflukt. Dersom oljen er forurenset, skl motoren kontrolleres hos forhndleren. 26

31 DRIVSTOFF OG OLJE 4. Sett peilepinnen inn igjen, og vipp ned håndtket slik t den låses på plss. Sett tilbke påfyllingslokket, og skru det godt fst. b - Peilepinne b - Oljepåfyllingslokk ob

32 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Fjernkontrollfunksjoner Båten kn være utstyrt med en v Mercury Precision- eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Hvis ikke, tr du kontkt med forhndleren og ber om en beskrivelse v funksjonene og bruken v fjernkontrollen. f c d e b c h g d e f b g i i c ob00329 f - b - c - d - e - f - g - h - i - Kontrollhåndtk - Forover, fri, revers. Friutløserspk. Trim/tilt-bryter (hvis utstyrt med) - Se under Funksjoner og kontroller - Powertrim og tilt. Nødstoppbryter - Se under Generelle opplysninger - Nødstoppbryter. Nødstoppline - Se under Generelle opplysninger - Nødstoppbryter. Justering v gssfriksjon - På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. Tenningsbryter - Off (v), On (på), Strt. Hurtigtomgngsspk - Se under Bruk - Strting v motoren. Bre gss-knpp - Se under Bruk - Strting v motoren. Vrslingssystem Utenbordsmotorens vrslingssystem består v et vrselhorn i båten. På fjernstyrte modeller er vrselhornet plssert i fjernkontrollen eller koplet til tenningsbryteren. På modeller med styrekult er vrselhornet plssert i tenningsbryterpnelet. b c ob Vrselhorn i fjernkontrollen c - Vrselhorn i tenningsbryterpnelet b - Vrselhorn koplet til tenningsbryteren VARSELHORNSIGNALER Når tenningsbryteren vris til påstillingen, lyder vrselhornet et øyeblikk. Dette er bre en test på om det fungerer. Vrselhornet vil høres enten som et kontinuerlig signl eller som korte, støtvise signler. Dette vil gjøre båtføreren oppmerksom på og hjelpe hm/henne til å identifisere følgende situsjoner. En visuell oversikt over de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordt finner du i informsjonen omsmrtcrft-produkter som følger. 28

33 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Vrselhorn Funksjon Lydsignl Beskrivelse Oppstrt Ett signl Norml systemtest Feil på motoren Feil på motoren Seks signler ved oppstrt eller under kjøring Tre signler hvert fjerde minutt Hornet vrsler når det er et mulig problem med en v motorfunksjonene. L forhndleren kontrollere motoren så rskt som mulig. Det hr oppstått et problem med motoren. Motoren fusker og/eller stnser. Motoren strter knskje ikke. Det kn være lettere å strte motoren dersom du skyver hurtigtomgngsspken på fjernkontrollen forover eller gsspken på styrekulthåndtket hlvveis forover. L forhndleren kontrollere motoren. Feil på motoren Støtvise signler Det hr oppstått et problem med motoren. Motoren vil ikke gå. L forhndleren kontrollere motoren. Problemer med kjølesystemet Kontinuerlig Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin System) ktiveres. Effektgrensen vil vriere med nivået v overoppheting. Sett utenbordsmotoren i nøytrl, og kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v vnnpumpens indiktorhull. Dersom det ikke kommer vnn ut v vnnpumpens indiktorhull eller vnnstrømmen kommer støtvis, skl du stnse motoren og kontrollere om vnninntkshullene er blokkert. Lvt oljetrykk Kontinuerlig Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin System) ktiveres. Effekten vil være begrenset til 2000 o/min. Stopp først motoren og kontroller oljenivået. Fyll på olje om nødvendig. 29

34 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Vrselhorn Funksjon Lydsignl Beskrivelse Overturtll på motoren Kontinuerlig Vrselhornet ktiveres hver gng motorhstigheten overskrider den mksimle verdien for tilltt turtll. Systemet begrenser motorhstigheten til den er innenfor tilltt område. Overturtll på motoren ngir et forhold som bør rettes. Overturtll kn skyldes feil propellstigning, motorhøyde, trimvinkel, osv. Btterispenningen er for høy eller for lv Kontinuerlig Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin System) ktiveres. Effektgrensen vil begrense motorhstigheten til 75 %. Feil på kjølevæskesensoren Kontinuerlig Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin System) ktiveres. Effektgrensen vil begrense motorhstigheten til 50 %. MOTORENS OVERVÅKNINGSSYSTEM Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin System) overvåker de kritiske sensorene på motoren og fnger opp tidlige tegn på problemer. Systemet gir respons på et problem ved å vgi et kontinuerlig lydsignl og/eller redusere motoreffekten for å beskytte motoren. Dersom motorens overvåkningssystem er ktivert, skl turtllet reduseres. Hornet slås v når turtllet er innenfor tilltt verdiområde. T kontkt med forhndleren for å få hjelp. SMARTCRAFT-PRODUKT Til denne utenbordsmotoren kn det kjøpes en Mercury SmrtCrft System-instrumentpkke. Noen v funksjonene instrumentpkken vil vise, er motorturtllet, kjølevæsketemperturen, btterispenningen, drivstofforbruket og motorens driftstimer. SmrtCrft-instrumentpkken vil også hjelpe motorens overvåkningssystem med dignostisering. SmrtCrft-instrumentpkken vil vise kritiske lrmdt for motoren og potensielle problemer. Powertrim og tilt (utstyrsvhengig) Utenbordsmotoren hr en trim/tiltkontroll klt "Power Trim". Denne gjør båtføreren i stnd til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren. Justering v utenbordsmotoren tettere inn til båthekken klles å trimme inn eller ned. Justering v utenbordsmotoren lengre ut fr båthekken klles å trimme ut eller opp. Betegnelsen "trim" henviser vnligvis til justeringen v utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grder. Dette bevegelsesområdet brukes når båten plner. Betegnelsen "tilt" henviser hovedsklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut v vnnet. Når motoren er vslått, kn utenbordsmotoren tiltes opp v vnnet. Ved lv tomgngshstighet kn utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet, som f.eks gjør det mulig å kjøre i grunt frvnn. 30

35 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER b c d ob b - Remote control trim switch Pnel mount trim switch c - d - Bevegelsesområde for tilting Bevegelsesområde for trimming BRUK AV POWERTRIM For de fleste båter vil kjøring rundt midten v "trim"-området gi tilfredsstillende drift. I enkelte tilfeller vil det være fordelktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå mksiml fordel v trimkpsiteten. I tillegg til bedre driftsegenskper følger det med større nsvr for båtføreren, som må være oppmerksom på eventuelle frer under mnøvrering. Den verste fren under mnøvrering er en drgning som kn føles på rttet eller styrekulthåndtket. Denne drgningen ved styring v båten kommer v t påhengsmotoren er trimmet slik t propellkselen ikke er prllell med vnnflten.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død. Når utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut v nøytrl driftstilling, kn det resultere i en drgning på rttet eller styrekulthåndtket i begge retninger. Hvis mn ikke hr et godt, fst grep på rttet eller styrekulthåndtket i en slik situsjon, kn det føre til tp v styrekontroll fordi utenbordsmotoren kn dreie fritt. Båten kn nå "spinne" eller begynne å gå rundt i en liten sirkel, hvilket kn føre til (hvis det skjer uventet) t psssjerene blir kstet rundt i båten eller fller overbord. Studer følgende liste nøye. Trimming inn eller ned kn: Senke bugen. Resultere i t båten plner lettere, spesielt med tung lst eller når båten er bktung. Gjøre t båten går bedre i høy sjø. Øke styremomentet eller dr mot høyre (med en vnlig høyredreining på propellen). Senke bugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med bugen i vnnet mens den plner. Dette kn resultere i en uventet dreining i én retning og klles "bugstyring" eller "overstyring" hvis mn prøver å styre i én eller nnen retning, eller hvis mn møter på en høy bølge.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det smme båten begynner å plne for å unngå mulig utslynging på grunn v t båten kommer i spinn. Prøv Ikke å dreie båten når den plner hvis utenbordsmotoren er trimmet ekstremt inn eller ned, og det er en drgning på rttet eller styrekulten. 31

36 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER I sjeldne tilfeller kn eieren ønske å begrense trimmingen innover. Dette kn gjøres ved hjelp v tiltpinnen som følger med utenbordsmotoren, og sette den i hvilket som helst v justeringshullene i hekkbrkettene som er ønskelig. Trimming ut eller opp kn: Løfte bugen høyere opp i vnnet. Øke generell topphstighet. Øke klringen over undervnnshindringer eller på grunt vnn. Øke styremomentet eller drgning til venstre ved norml monteringshøyde (med en vnlig høyredreining på propellen). For mye kn gjøre t båten begynner å vke (hoppe) eller t det oppstår propellventilsjon. Føre til t motoren blir overopphetet hvis noen v kjølevnnsinntkene over vnnlinjen. TILTING AV MOTOREN Slå v motoren og tilt utenbordsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reservetiltbryteren opp. Utenbordsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres, eller til den når mksiml tiltstilling. 1. Kople inn tiltstøttespken ved å vri knotten slik t støttespken peker oppover. 2. Senk utenbordsmotoren slik t den ligger på tiltstøttespken. 3. Kople ut tiltstøttespken ved å løfte utenbordsmotoren opp fr støttespken og vri spken nedover. Senk utenbordsmotoren. b ob Tiltstøttespk b - Knott MANUELL TILTING Hvis utenbordsmotoren ikke kn tiltes ved hjelp v powertrim/tilt-bryteren, kn utenbordsmotoren tiltes mnuelt. 1. Drei den mnuelle tiltutløserskruen 3 gnger i urviserens retning. Nå kn utenbordsmotoren tiltes mnuelt. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling og fest den mnuelle tiltutløserskruen. ob00339 MERK: Den mnuelle tiltutløserskruen må være festet før utenbordsmotoren brukes for å forhindre t utenbordsmotoren tilter opp når den settes i revers. RESERVETILTBRYTER Reservetiltbryteren kn brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk v powertrim-systemet. 32

37 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER - Reservetiltbryter ob00340 KJØRING I GRUNT FARVANN Når båten kjøres på grunt vnn, kn utenbordsmotoren tiltes forbi det mksimle trimområdet for å unngå t den støter ned i bunnen. 1. Reduser motorhstigheten til 2000 o/min. ob Tilt utenbordsmotoren opp. Pss på t vnninntkene er under vnn til enhver tid. 3. Kjør utenbordsmotoren kun i skte frt. Hvis motorhstigheten blir høyere enn 2000 o/min, vil utenbordsmotoren utomtisk gå tilbke til det mksimle trimområdet. Justering v gssfriksjonen - modeller med styrekult Friksjonsknotten for gsshåndtket - Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gssen i ønsket hstighet. Vri knotten mot høyre for å strmme friksjonen og mot venstre for å løsne på friksjonen. b ob Løsne friksjonen b - Strmme friksjonen Justering v styrefriksjonen MODELLER MED STYREKULT Justering v styrefriksjonen - Juster denne spken for å oppnå ønsket styrefriksjon på styrekulten. Skyv spken mot venstre for å strmme friksjonen eller mot høyre for å løsne på friksjonen. MERK: Låsemutteren øverst på styrefriksjonsspkens dreieksel kn strmmes for å opprettholde riktig justering. 33

38 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER c b ob Strmme friksjonen c - Låsemutter b - Løsne friksjonen MODELLER MED FJERNSTYRING! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v tp v kontroll over båten. Oppretthold nok styrefriksjon til å forhindre t utenbordsmotoren styrer inn i en sirkel når styrekulten eller rttet slippes. Justering v styrefriksjonen - Juster denne spken for å oppnå ønsket styrefriksjon på rttet. Vri skruen mot høyre for å strmme friksjonen og mot venstre for å løsne på friksjonen. b ob Løsne friksjonen b - Strmme friksjonen 34

39 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Justering v trimror Propellens styremoment kn føre til t båten drr til én v sidene. Dette styremoment(et) er normlt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik t propellkselen er prllell med vnnflten. Trimroret kn kompensere for styremoment(et) i mnge tilfeller og kn justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn krft på styringen. ob00344 MERK: Justering v trimroret vil h liten innvirkning på reduseringen v styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med ntiventilsjonsplten c 50 mm (2 in.) eller mer ovenfor bunnen v båten. MODELLER UTEN POWERTRIM Kjør båten i norml hstighet, trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én v sidene. Løsne bolten på trimroret og foret små justeringer om gngen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til venstre side, vri den bkre delen v trimroret mot venstre. Hvis båten går lettere til høyre side, vri den bkre delen v trimroret mot høyre. Strm bolten og utfør testen på nytt. MODELLER MED POWERTRIM Kjør båten i norml hstighet, trimmet i ønsket stilling. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én v sidene. Løsne bolten på trimroret og foret små justeringer om gngen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til venstre side, vri den bkre delen v trimroret mot venstre. Hvis båten går lettere til høyre side, vri den bkre delen v trimroret mot høyre. Strm bolten og utfør testen på nytt. 35

40 Sjekkliste før strt BRUK Føreren kn de sikre nvigsjons- og bruksprosedyrene. Det finnes godkjente redningsvester i riktig størrelse for lle ombord, og de er lett tilgjengelige (påbudt ved lov). En livbøye eller flytepute som er konstruert for å kstes ut til folk i vnnet. Du skl vite båtens mksimle lstekpsitet. Sjekk båtkpsitetsskiltet. Kontroller t det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. Sørg for t vekten v psssjerer og lst er jevnt fordelt i båten, og t lle sitter på et forsvrlig sete. Meld fr om hvor dere drr, og når dere forventer å være tilbke. Det er forbudt å føre båten under påvirkning v lkohol eller nrkotiske stoffer. Gjør deg kjent med frvnnet og området du drr til (tidevnn, strømforhold, sndbnker, steiner og ndre frer). Gå gjennom sjekklisten Vedlikehold - Inspeksjons- og vedlikeholdsoversikt. Bruk i kuldegrder Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrder, må du sørge for t girkssen er under vnn. Dette forhindrer t ev. vnn i girkssen fryser og forårsker skde på vnnpumpen og ndre komponenter. Dersom det er en mulighet for isdnnelse på vnnet, må utenbordsmotoren fjernes og tppes for vnn. Hvis det skulle dnne seg is ved vnnfltenivået inne i utenbordsmotorens drivkselhus, vil dette blokkere vnnstrømmen til motoren og muligens forårske skde. Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Vi nbefler t du skyller kjølevnnskretsen i utenbordsmotoren med ferskvnn etter t den hr vært brukt i slt eller forurenset vnn. Dette vil forhindre t det dnnes belegg som kn blokkere kjølevnnskretsen. Se Vedlikehold - Spyling v kjølesystemet. Hvis båten ligger fortøyd, bør utenbordsmotoren lltid ts opp, slik t girkssen er fullstendig oppe v vnnet når den ikke brukes (bortsett fr når det er kuldegrder). Vsk motoren utvendig og skyll eksosuttket ved propellen og girkssen med ferskvnn etter hver bruk. Spry Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Gurd på utvendige metlloverflter hver måned. Spry ikke nodene for korrosjonskontroll, d dette vil redusere nodeeffekten. Instruksjoner før strt 1. Koble den seprte drivstoffslngen til utenbordsmotoren. Pss på t koblingen hr "kneppet" på plss. 2. Sjekk oljenivået i motoren. ob

41 BRUK ob Pss på t kjølevnnsinntket er under vnn.! FORSIKTIG Utenbordsmotoren skl ldri strtes eller kjøres (selv bre for et kort øyeblikk) uten vnnsirkulsjon gjennom kjølevnnsinntket i girkssen, for å forhindre skde på vnnpumpen (går tørr) eller overoppheting v motoren. Fremgngsmåte ved innkjøring! FORSIKTIG ob00347 Alvorlig skde på motoren kn oppstå hvis fremgngsmåten for innkjøring v motoren ikke blir fulgt. 1. I den første driftstimen skl motoren kjøres i forskjellige gssinnstillinger uten å overstige 3500 o/min, eller på c. hlv gss. 2. Kjør motoren med forskjellige gsshstigheter opp til 4500 o/min eller på c. trekvrt gss under den ndre driftstimen, og kjør motoren på full gss i c. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. 3. Unngå vedvrende kjøring på full gss i mer enn fem minutter om gngen i de neste åtte driftstimene. START AV MOTOREN - MODELLER MED FJERNKONTROLL Før strt, les SJEKKLISTE FØR START, INSTRUKSJONER VED SPESIELL BRUK OG FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING på de første tre sidene i BRUK.! FORSIKTIG Strt eller kjør ldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten t vnn sirkulerer gjennom lle kjølevnnsinntkene i girkssen. Dette vil forhindre skde på vnnpumpen (går tørr) eller overoppheting v motoren. 1. Åpne ventilsjonsskruen på drivstofftnken (på tnklokket) på drivstofftnker med mnuell lufting. 37

42 BRUK ob Pump tilføringsblæren på drivstoffslngen flere gnger til den kjennes hrd. ob Sett dødmnnsbryteren på RUN. Les sikkerhetsmerkndene og Advrsel i delen Generelle opplysninger. ob Sett utenbordsmotoren i fri (N). N ob Flytt hurtigtomgngsspken til helt lukket stilling. b b ob Helt lukket posisjon b - Posisjon for mksiml rsk tomgng Strting v sur motor Skyv fri-hurtigtomgngsspken til høyeste hstighetsstilling for hurtigtomgng, og fortsett å strte motoren. Senk motorhstigheten med én gng motoren er strtet. 6. Vri tenningsnøkkelen til START. Hvis motoren ikke strter i løpet v 10 sekunder, skl nøkkelen vris tilbke til ON (PÅ). Vent 30 sekunder og prøv igjen. 38

43 BRUK ob Kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v vnnpumpens kjølevnnskontroll etter t motoren hr strtet. ob00331 VIKTIG: Hvis det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollene, må motoren stoppes for å undersøke om det kn h kommet et fremmedlegeme inn i kjølevnnsinntket. Hvis dette ikke er tilfelle, kn det bety t det er en feil med vnnpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene vil føre til t motoren overopphetes. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhndleren. Hvis motoren brukes når den er overopphetet, kn det føre til lvorlige skder på motoren. OPPVARMING AV MOTOREN L motoren vrme seg opp i 3 minutter på tomgngshstighet før bruk. START AV MOTOREN - MODELLER MED STYREKULT Før strt, les Sjekkliste før strt, Instruksjoner ved spesielt bruk og Fremgngsmåte ved innkjøring på de første tre sidene i bruk.! FORSIKTIG Strt eller kjør ldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten t vnn sirkulerer gjennom lle kjølevnnsinntkene i girkssen. Dette vil forhindre skde på vnnpumpen (går tørr) eller overoppheting v motoren. 1. Åpne ventilsjonsskruen på drivstofftnker (på tnklokket) med mnuell lufting. ob Pump drivstoffpumpeblæren på drivstoffslngen flere gnger til den kjennes hrd. ob Sett dødmnnsstoppbryteren på RUN. Les sikkerhetsmerkndene og Advrsel i delen Generelle opplysninger. 39

44 BRUK ob Sett utenbordsmotoren i fri (N). N 5. Sett gsshåndtket i strtstilling. 0%100 b ob %100 START START START START - Strtposisjon b - Hlvveisposisjon ob00356 Strting v sur motor Sett gsshåndtket i stilling. 6. Vri tenningsnøkkelen til START-stilling. Hvis motoren ikke strter i løpet v ti sekunder, skrus nøkkelen tilbke til ON-stilling (på). Vent 30 sekunder og prøv igjen. ob00354! ADVARSEL FARE VED HURTIG AKSELERERING Før utenbordsmotoren skiftes fr fri og settes i gir, skl motorhstigheten senkes til lv hstighet. Dette forhindrer rsk kselerering som kn medføre t personer i båten kstes ut v setene eller båten, som igjen kn føre til personskde eller dødsfll. 7. Sjekk t kjølevnnsstrømmen renner jevnt fr kjølevnnskontrollene. 40

45 BRUK ob00331 VIKTIG: Hvis det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollene, må motoren stoppes for å undersøke om det kn h kommet et fremmedlegeme inn i kjølevnnsinntket. Hvis dette ikke er tilfelle, kn det bety t det er en feil med vnnpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene vil føre til t motoren overopphetes. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhndleren. Hvis motoren brukes når den er overopphetet, kn det føre til lvorlige skder på motoren. OPPVARMING AV MOTOREN L motoren vrme seg opp i 3 minutter på tomgngshstighet før bruk. Girskift VIKTIG: Legg merke til følgende: Sett ldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgng. Motoren skl ikke settes i revers når motoren ikke er i gng. Utenbordsmotoren hr tre girposisjoner: Forover (F), Fri (ikke i gir) og Revers (R). F N R F N R ob00358 Modeller med fjernkontroll - Ved girskift skl giret lltid stnses i fri-stilling, slik t hstigheten på motoren reduseres til tomgng. ob00308 Modeller med styrekulthåndtk - Reduser hstigheten på motoren til tomgng før girskift. START Skift lltid gir med en rsk bevegelse. ob

46 BRUK Etter å h stt motoren i gir, skyver du kontrollspken opp eller vrir på gssen (modeller med styrekulthåndtk) for å øke hstigheten. Stopping v motoren 1. Modeller med fjernkontroll - Reduser hstigheten på motoren, og sett utenbordsmotoren i fri. Vri tenningsnøkkelen til "off"-stilling. ob Modeller med styrekulthåndtk - Reduser hstigheten på motoren og skift til fri. Trykk inn stopp-knppen eller vri tenningsnøkkelen til "off"-stilling. ob00361 Nødstrt Hvis strteren svikter, må du bruke reservestrtsnoren som følger med, og gjøre følgende: 1. Fjern svinghjuldekselet eller den mnuelle strterenheten. ob Sett utenbordsmotoren i fri (N). N N ob

47 BRUK! ADVARSEL Når reservestrtsnoren brukes til å strte motoren, virker ikke fjernkontrollens sperre for strt i gir. Sørg for t giret står i fri for å hindre t motoren strtes i gir. Brå, uventet kselersjon kn føre til lvorlig personskde eller død. 3. Modeller med elektrisk strter - Vri tenningsnøkkelen til "on"-stilling. ob00364! ADVARSEL Unngå elektrisk støt og BERØR IKKE noen v tenningskomponentene, ledningene eller tennpluggledninger når motoren strtes eller er i gng.! ADVARSEL Et uskjermet svinghjul som går rundt, kn forårske lvorlig personskde. Sørg for t hender, hår, klær, verktøy eller ndre gjenstnder holdes på forsvrlig vstnd fr svinghjulet når motoren strtes eller er i gng. PRØV IKKE å sette på svinghjuldekselet eller toppdekslet mens motoren er i gng. 4. Sett knuten på strtsnoren inn i sporet i svinghjulet, og vikle snoren i urviserens retning rundt svinghjulet. 5. Strt motoren ved å trekke i strtsnoren. ob

48 Vedlikehold v utenbordsmotoren VEDLIKEHOLD For å holde utenbordsmotoren i topp driftstilstnd, er det viktig t utenbordsmotoren inspiseres regelmessig og t vedlikehold blir utført i henhold til vedlikeholds- og inspeksjonsoversikten. Dette er vgjørende både for psssjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet.! ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte, eller vedlikeholdet blir utført v ukvlifiserte personer, kn dette medføre personskde, død eller skde på motoren. Noter utført vedlikehold i vedlikeholdsloggen bk i denne boken. T vre på lle ordre og kvitteringer på vedlikeholdsrbeid. VALG AV RESERVEDELER TIL UTENBORDSMOTOREN Vi nbefler bruk v originle Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricnts (originl smøring).! ADVARSEL Bruk v en uegnet del som ikke er originl, kn forårske personskde, død eller skde på motoren. EPA-forskrifter om utslipp SERTIFISERINGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt for utslipp som viser utslippsnivåer og motorspesifiksjoner som hr direkte smmenheng med utslipp, blir festet på motoren når den produseres. b c d e - Tomgngshstighet b - Antll hestekrefter i motoren c - Stempelslgvolum d - Produksjonsdto e - Ventilklring (hvis ktuelt) f - g - h - i - f g h i ob00366 Serienummer Mksimum utslipp for motorserien Spesifiksjoner for tenningsjustering Anbeflt tennplugg og gp EIERS ANSVAR Eieren/båtføreren er pålgt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/båtføreren skl ikke endre motoren på noen måte som vil endre ntllet hestekrefter eller forårske utslipp som overskrider de forhåndsfststte spesifiksjonene fr fbrikken. 44

49 VEDLIKEHOLD Inspeksjons- og vedlikeholdsoversikt FØR HVER BRUK Sjekk motoroljenivået. Se Drivstoff og olje - Sjekking og påfylling v motorolje. Sjekk t dødsmnnsstoppbryteren stopper motoren. Gjør en visuell inspeksjon v drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekksje. Kontroller t motoren sitter forsvrlig på hekken. Kontroller t styresystemet fungerer uhindret, og se etter løse komponenter. Se etter om festene for styreoverføringsstget sitter forsvrlig. Se Fester for styreoverføringsstg. Sjekk om det er skde på propellbldene. ETTER HVER BRUK Skyll kjølesystemet hvis motoren brukes i slt- eller forurenset vnn. Se Spyling v kjølesystemet. Vsk v sltbelegg og spyl eksosuttkene på propellen og girkssen med ferskvnn, hvis motoren hr vært brukt i sltvnn. HVER 100. DRIFTSTIME ELLER ÉN GANG I ÅRET, ALT ETTER HVA SOM INNTREFFER FØRST Smør lle smørepunkter. Smør oftere ved bruk i sltvnn. Se Smørepunkter. Skift motorolje og oljefilter. Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold, som for eksempel ved dorging over lengre strekninger. Se Skifting v motorolje. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. driftstime eller én gng i året. Skift tennpluggene etter behov. Se Inspeksjon og skifting v tennplugger. Se over termostten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket. Kontroller t termostten lukkes helt ved romtempertur. 1. Sjekk om drivstoffilteret er forurenset. Se Drivstoffsystem. Kontroller tenningsjusteringen. 1. Sjekk korrosjonskontrollnodene. Sjekk oftere ved bruk i sltvnn. Se under Anoder for korrosjonskontroll. Drener og skift girolje. Se under Smøring v girksse. Smør rillene på drivkselen. 1. Kontroller og juster ventilklringer, om nødvendig. 1. Sjekk powertrimvæsken. Se under Sjekking v powertrimvæske. Inspiser btteriet. Se under Inspeksjon v btteri. Kontroller justeringene for kontrollkbelen. 1. Inspiser registerremmen. Se under Inspeksjon v registerrem. Kontroller t bolter, mutrer og ndre festenordninger sitter strmt. HVER 300. DRIFTSTIME ELLER HVERT TREDJE ÅR Skift vnnpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vnntrykket synker). 1. FØR OPPLAG Se fremgngsmåten for motoropplg under Motoropplg. Skylling v kjølesystemet Skyll lltid kjølekretsen med ferskvnn etter t motoren hr vært brukt i sltvnn, forurenset eller gjørmet vnn. Dette vil forhindre belegg som kn blokkere vnnstrømmen. VIKTIG: Motoren må være i gng under skylleprosessen for å åpne termostten, og for t vnnet skl sirkulere gjennom vnnpsssjene. 1. Service bør utføres hos en godkjent forhndler. 45

50 VEDLIKEHOLD! ADVARSEL Fjern propellen for å unngå mulig personskde. Se under Skifting v propell. 1. Plsser utenbordsmotoren i enten driftsstilling (vertiklt) eller i tiltet stilling. 2. Fjern propellen. Se under Skifting v propell. 3. Stikk en vnnslnge i den bkre koblingen. Åpne vnnkrnen litt (mks. hlvveis). Vnnkrnen må ikke åpnes helt opp, d dette vil føre til høyt vnntrykk. VIKTIG: Motoren skl ikke kjøres rskere enn tomgngshstighet under skylleprosessen. 4. Sett utenbordsmotoren i fri. Strt motoren og skyll kjølesystemet i minst 5 minutter. Motoren skl kjøre på tomgngshstighet. 5. Stopp motoren. Skru v vnnet og fjern slngen. Sett på propellen igjen. Fjerning og montering v toppdeksel FJERNING 1. Åpne den bkre låsen ved å skyve spken ned. ob Løft bkre del v dekslet og løsne det fr festet. ob00368 MONTERING 1. Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbke over bkre feste. 2. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. ob

51 VEDLIKEHOLD Utvendig vedlikehold Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid, brent emljebelegg. Rengjør og poler ofte med mritimt rengjøringsmiddel og polervoks. Inspeksjon v btteri Btteriet bør undersøkes med jevne mellomrom for å være sikker på t det hr tilstrekkelig strtkpsitet. VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med btteriet. 1. Slå v motoren før det utføres service på btteriet. 2. Tilsett vnn om nødvendig, slik t btteriet er fullt. 3. Sørg for t btteriet sitter godt fst. 4. Btterikbelpolene skl være rene, fste og riktig montert. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 5. Sørg for t btteripolene er isolerte, slik t det ikke kn oppstå kortslutning mellom polene. DRIVSTOFFSYSTEMET! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v brnn eller eksplosjon. Følg lle servicenvisninger nøye. Stopp lltid motoren, IKKE RØYK eller h åpen ild eller gnister i nærheten v stedet hvor det utføres service på deler v drivstoffsystemet. Før drivstoffsystemet overhles, må motoren stoppes og btteriet frkobles. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. Bruk en godkjent beholder til oppsmling v drivstoff. Ev. drivstoffsøl må tørkes opp med en gng. Filler o.l. som er blitt brukt til å tørke opp må kstes på forsvrlig måte. All overhling v drivstoffsystemet må foregå under god ventilsjon. Kontroller t det ikke er lekksje i systemet etter overhling. KONTROLL AV DRIVSTOFFØRINGER Påse t det ikke er lekksjer, deformsjon, sprekker, osv. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. Dersom noe v dette kn påvises, må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. DRIVSTOFFILTER Kontroller om det forekommer vnnnsmling eller slm i drivstoffilteret. Hvis det er vnn i drivstoffilteret, skl den gjennomsiktige beholderen fjernes og vnnet dreneres. Hvis filteret er forurenset, skl det fjernes og skiftes ut. FJERNING 1. Les serviceinformsjonen og dvrselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet. 2. Trekk ut filteret fr festet. Hold på lokket for å hindre t det vrir seg, og fjern den gjennomsiktige beholderen. Tøm innholdet i en godkjent beholder. 3. Trekk ut filterelementet og skift det om nødvendig. 47

52 VEDLIKEHOLD b c d ob Deksel c - O-ringtetning b - Filterelement d - Gjennomsiktig beholder INSTALLASJON VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fr filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hrd, slik t drivstoffet tvinges inn i filteret. 1. Trykk filterelementet inn i lokket. 2. Sett o-ring-tetningen på plss i den gjennomsiktige beholderen, og skru den gjennomsiktige beholderen for hånd inn i lokket. 3. Trykk filteret tilbke inn i festet. Fester for styreoverføringsstg VIKTIG: Styreoverføringsstget som kobler styrekbelen til motoren, skl festes med en spesilbolt med skivehode ("e" - delenummer ) og selvlåsende nylonlåsemutre ("b" og "d" - delenummer ). Disse låsemutrene skl ldri erstttes med vnlige mutrer (ikke-låsende), fordi disse vil løsne og vibrere v, slik t overføringsstget løsner.! ADVARSEL Dersom styreoverføringsstget løsner, kn båten plutselig t en krpp sving. Denne potensielt voldsomme bevegelsen kn føre til t folk fller overbord med fre for lvorlig personskde eller død. 48

53 VEDLIKEHOLD b c d e ob Avstndsskive ( ) b - Låsemutter med nyloninnsts ( ) [strm til 27 Nm (20 lb. ft.)] c - Flt skive (2) d - Låsemutter med nyloninnsts ( ) (strm helt til og deretter tilbke 1/4 omdreining) e - Spesilskivebolt ( ) Monter styreoverføringsstget til motoren med to flte skiver og låsebolt med nyloninnsts. Strm låsemutteren helt til og deretter tilbke 1/4 omdreining. Monter styreoverføringsstget til motoren med spesilskivebolt, låsemutter og vstndsskive. Strm først til bolten 27 Nm (20 lb. ft.), og deretter låsemutteren til 27 Nm (20 lb. ft.). Anode for korrosjonskontroll Utenbordsmotoren hr korrosjonskontrollnoder på forskjellige steder. En node beskytter utenbordsmotoren mot glvnisk korrosjon ved å ofre metll, som eroderer skte, i stedet for å tære på metllet på utenbordsmotoren. Hver node må kontrolleres med jevne mellomrom, spesielt hvis motoren brukes i sltvnn som påskynder erosjonen. Korrosjonsbeskyttelsen kn opprettholdes hvis noden lltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. Du skl ikke mle eller påføre et beskyttende belegg på noden, fordi dette vil redusere effektiviteten v noden. En node er montert nederst på hekkbrketten. Trimroret er også en node på girkssen som måler 87,3 mm (3-7/16 in.) i dimeter. Girkssen, som måler 108 mm (4-1/4 in.) i dimeter hr tre noder. Én v nodene er trimroret og de to ndre nodene er plssert på hver side. b c ob b - c - Anoden på hekkbrketten Anodene (2) på hver side v girkssen Trimror 49

54 VEDLIKEHOLD Skifte propell -87,3 mm (3-7/16 in.) girksse (dimeter)! ADVARSEL Dersom propellkselen går rundt mens motoren er i gir, kn motoren komme til å strte. For å unngå t motoren strter ved et uhell med fre for lvorlig personskde dersom noen kommer i kontkt med en roterende propell, skl du lltid sette utenbordsmotoren i nøytrl og kople fr tennpluggkblene når det utføres service på propellen. 1. Sett utenbordsmotoren i nøytrl (N). N N ob Kople fr tennpluggkblene for å unngå t motoren strter. 3. Rett ut de bøyde tppene på propellens mutterholder. ob00375 ob Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen for å holde propellen fst, og fjern propellmutteren. 5. Trekk propellen rett v kselen. Dersom propellen sitter fst på kselen og ikke kn fjernes, skl du få en utorisert forhndler til å fjerne den. ob

55 VEDLIKEHOLD 6. Dekk propellkselen med korrosjonshemmende smørefett fr Quicksilver eller Mercury Precision, eller 2-4-C med teflon. ob00378 VIKTIG: For å unngå t propellnvet korroderer og blir sittende fst på propellkselen (spesielt ved bruk i sltvnn), bør du påføre et lg med nbeflt smøremiddel på hele propellkselen ved nbeflte vedlikeholdsintervller, og også hver gng propellen fjernes. 7. Propeller med Flo Torq I-drevnv - Monter nvet for skyvekrft forover, propellen, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. b c d ob Propellmutter c - Propell b - Propellmutterholder d - Nv for skyvekrft forover 8. Propell med Flo Torq II-drevnv - Monter nvet for skyvekrft forover, propellen, den utskiftbre drevforingen, nvet for skyvekrft bkover, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. b c d e f ob Propellmutter d - Utskiftbr drevforing b - Propellmutterholder e - Propell c - Nv for skyvekrft bkover f - Nv for skyvekrft forover 9. Plsser propellmutterholderen over boltene. Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen, og strm til propellmutteren med et moment på75 Nm (55 lb. ft.). Jevnstill de flte sidene på propellmutteren med tppene på propellmutterholderen. 10. Fest propellmutteren ved å bøye tppene opp mot de flte sidene på propellmutteren. 51

56 VEDLIKEHOLD b b - Bolter b - Tpper ob Kople til tennpluggkblene igjen. Skifte propell 108 mm (4 1/4 in.) girksse (dimeter)! ADVARSEL Dersom propellkselen går rundt mens motoren er i gir, kn motoren komme til å strte. For å unngå t motoren strter ved et uhell med fre for lvorlig personskde dersom noen kommer i kontkt med en roterende propell, skl du lltid sette påhengsmotoren i nøytrl og kople fr tennpluggkblene når det utføres service på propellen. 1. Sett påhengsmotoren i nøytrl (N). N N ob Kople fr tennpluggkblene for å unngå t motoren strter. 3. Rett ut de bøyde tppene på propellens mutterholder. ob00375 ob Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen for å holde propellen fst, og fjern propellmutteren. 52

57 VEDLIKEHOLD 5. Trekk propellen rett v kselen. Dersom propellen sitter fst på kselen og ikke kn fjernes, må du få en utorisert forhndler til å fjerne den. ob Dekk propellkselen med korrosjonshemmende smørefett eller 2-4-C med teflon fr Quicksilver eller Mercury Precision. ob00378 VIKTIG: For å unngå t propellnvet korroderer og blir sittende fst på propellkselen (spesielt ved bruk i sltvnn), bør du påføre et lg med nbeflt smøremiddel på hele propellkselen ved nbeflte vedlikeholdsintervller, og også hver gng propellen fjernes. 7. Propeller med Flo-Torq I-drevnv Monter trykkskiven, propellen, sprengskiven, trykknvet, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. b c - b - c - Propellmutter Propellmutterholder Trykknv d e f d - Sprengskive e - Propell f - Trykkskive ob Propeller med Flo-Torq II-drevnv Monter forovertrykknv, den utskiftbre drevforingen, propellen, bkovertrykknv, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. 53

58 VEDLIKEHOLD b c e f d ob Propellmutter d - Propell b - Propellmutterholder e - Utskiftbr drevforing c - Trykknv f - Forovertrykknv MERK: Appliksjoner v rustfritt stål Det nbefles å bruke en propell med Flo-Torq III-drevnv. 9. Propeller med Flo-Torq III-trykknv Monter forovertrykknv, den utskiftbre drevforingen, propellen, bkovertrykknv, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. b c d e f Propellmutter d - Propell b - Propellmutterholder e - Utskiftbr drevforing c - Bkovertrykknv f - Forovertrykknv 10. Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen, og strm til propellmutteren i henhold til spesifiksjonene. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Propellmutter Fest propellmutteren ved å bøye tre v tppene inn i sporene på trykknvet. ob

59 Sjekking og utskifting v tennplugg VEDLIKEHOLD! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v brnn eller eksplosjon som følge v ødelgte tennplugghetter. Ødelgte tennplugghetter kn vgi gnister. Gnister kn ntenne drivstoffdmp under motordekselet. Unngå å bruke skrpe gjenstnder eller metllverktøy, f.eks. tng, skrutrekker osv., til å fjerne tennplugghetter for å hindre t de blir ødelgt. 1. Fjern tennpluggledningene. Vri litt på gummihettene og trekk dem v. ob T ut tennpluggene for å sjekke dem. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt, eller isolsjonen er frynset, sprukket, ødelgt, hr blærer eller er skitten. ob Innstill tennplugg-gpet. Se under Generelle opplysninger - Spesifiksjoner. ob Fjern eventuell skitt fr tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbke. Skru tennpluggene i for hånd, og strm en 1/4 omdreining, eller strm til et dreiemoment på 27 Nm (20 lb. ft.). SKIFTE AV SIKRINGER VIKTIG: H lltid med ekstr SFE 20 AMP sikringer. De elektriske ledningskretsene på utenbordsmotoren er beskyttet mot overbelstning med sikringer i ledningen. Hvis en sikring ryker, prøv å finne og rette årsken til overbelstningen. Blir ikke årsken funnet, kn sikringen ryke igjen. Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfrgede båndet inni sikringen. Skift sikringen hvis båndet er brutt. Den nye sikringen må h smme klssifisering som den gmle. 55

60 VEDLIKEHOLD 1 3 c 15 b 2 4 d e f g ob b - SmrtCrft-dtbusskrets - 15-mpere sikring. Kretser for drivstoffpumpe/iac (Idle Air Control)/drivstoffinjektor - SFE 20-mpere sikring. e - f - g - Ekstr 20-mpere sikring God sikring Røket sikring c - Hovedrelé/ekstrutstyr - 20-mpere sikring. d - Krets for tenningscoil 20-mpere sikring. Inspeksjon v registerremmen 1. Undersøk registerremmen og få den skiftet hos en utorisert forhndeler hvis noen v følgende tilstnder forekommer.. Sprekker på bksiden v remmen eller i bsen v remtennene. b. Slitsje nederst på tennene. c. Gummidelen er oppsvulmet v olje. d. Overflten på remmen hr blitt ru. e. Tegn på slitsje på kntene eller de ytre fltene på remmen. ob

61 Smørepunkter VEDLIKEHOLD 1. Smør følgende med korrosjonshemmende smørefett fr Quicksilver eller Mercury Precision, eller 2-4-C med teflon. Propellkselen - seskifte propell for å få informsjon om hvordn propellen fjernes og monteres. Dekk hele propellkselen med smøremiddel for å unngå t propellnvet korroderer og blir sittende fst på kselen. ob Smør følgende med smøremidler fr Quicksilver eller Mercury Precision, 2-4-C med Teflon eller spesilsmøremidlet 101. Tiltstøttespk - smøres gjennom smørenippel. Svingbrkett - smøres gjennom smørenippel. - Tiltstøttespk b - Svingbrkett b ob00429 Tiltrør - smøres gjennom smørenippel.! ADVARSEL ob00428 Enden v styrekbelen må være trukket helt inn i tiltrøret på utenbordsmotoren før smøring. Dersom styrekbelen påføres smøremiddel når den er helt utskjøvet, kn den bli hydrulisk låst. En hydrulisk låst styrekbel vil føre til tp v styrekontroll, som igjen kn føre til lvorlig personskde eller død. Smørenippel for styrekbel (ekstrutstyr) - vri rttet slik t styrekbelenden blir trukket helt inn i utenbordsmotorens tiltrør. Smør gjennom smørenippelen. 57

62 VEDLIKEHOLD b - Smørenippel b - Styrekbelende ob Smør følgende med lettolje. Styrestngens dreiepunkter - smør punktene. ob00433 Sjekking v væskenivået i powertrimpumpen 1. Tilt utenbordsmotoren til oppreist stilling og koble inn tiltstøttelåsen. ob Skru v påfyllingslokket og kontroller væskenivået. Væskenivået skl være i flukt med bunnen v påfyllingshullet. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Power Trim & Steering Fluid. Hvis dette ikke kn skffes, kn det brukes (ATF) girolje for biler med utomtgir. ob

63 OLJESKIFT MOTOROLJEKAPASITET 3 liter (3 qt). FREMGANGSMÅTE FOR OLJESKIFT 1. Vipp utenbordsmotoren opp i trnsportstilling. VEDLIKEHOLD 2. Drei styringen på utenbordsmotoren, slik t vtppingshullet vender ned. Fjern dreneringspluggen og tøm motoroljen ut i et egnet oljekr. Smør pkningen på dreneringspluggen med olje, og skru den tilbke på plss. FREMGANGSMÅTE FOR SKIFTE AV OLJEFILTER ob Legg en fille eller klut under oljefilteret, slik t dette kn bsorbere eventuelt oljesøl. 2. Skru v det gmle filteret ved å vri filteret mot venstre. 3. Rengjør sokkelen. Påfør et tynt lg med olje på filterpkningen. Bruk ikke smøring. Skru på et nytt filter til pkningen kommer i kontkt med bsen, og trekk til fr 3/4 til en hel omdreining. OLJEPÅFYLLING 1. T v oljelokket og fyll på olje opp til pssende nivå. ob L motoren gå på tomgng i fem minutter for å sjekke om det forekommer lekksje. Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestven. Fyll på mer olje, om nødvendig. 59

64 VEDLIKEHOLD - Oljepåfyllingslokk ob00651 SMØRING AV GIRksse - GIRKASSE MED 83 MM (3-1/4 TOMME) DIAMETER Kontroller om det er vnn i girkssen når det tilsettes eller skiftes girolje. Hvis vnn er tilstede, vil det snnsynligvis ligge på bunnen, og vil renne ut før oljen, eller det vil h blndet seg med oljen, slik t den hr et melkektig utseende. I såfll, l forhndleren undersøke girkssen. Vnn i giroljen kn resultere i t lgrene slites mye rskere, og hvis det er kuldegrder, vil vnnet fryse og ødelegge girkssen. Undersøk om det finnes metllprtikler i den drenerte giroljen. En mindre mengde fine metllprtikler tyder på norml slitsje på giret. Større mengder metllfilspon eller større prtikler (biter) kn bety unorml slitsje på giret og bør sjekkes v en utorisert forhndler. TØMMING AV GIRKASSEN 1. Sett motoren i vertikl stilling. 2. Sett tømmekret under motoren. 3. Fjern ventilsjonspluggene og påfyllings/drenerings pluggen og drener oljen. b ob Ventilsjonsplugg b - Fylle-/dreneringsplugg GIROLJEKAPASITET Giroljekpsiteten er c 340 ml (11,5 fl. oz.). 60

65 VEDLIKEHOLD KONTROLL AV GIROLJENIVÅ OG PÅFYLLING AV GIROLJE 1. Sett motoren i vertikl stilling. 2. Fjern ventilsjonspluggen. 3. Plsser smørenippelen inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne i ventilsjonshullet. Skift pkningen hvis den er skdet. VIKTIG: Skift pkningen hvis den er skdet. 4. Stopp ifyllingen v olje. Sett tilbke ventilsjonspluggen og pkningen og skru til før smøretuben fjernes. 5. Fjern smøretuben og sett tilbke den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pkningen. b c ob Ventilsjonshull c - Fylle-/dreneringsplugg b - Ventilsjonsplugg SMØRING AV GIRHUS - GIRKASSE MED 108 MM (4-1/4 tomme) DIAMETER Kontroller om det er vnn i girhuset når det tilsettes eller skiftes girolje. Hvis vnn er tilstede, vil det snnsynligvis ligge på bunnen, og vil renne ut før oljen, eller det vil h blndet seg med oljen, slik t den hr et melkektig utseende. I såfll, l forhndleren undersøke girhuset. Vnn i giroljen kn resultere i t lgrene slites mye rskere, og hvis det er kuldegrder, vil vnnet fryse og ødelegge girhuset. Undersøk om det finnes metllprtikler i den drenerte giroljen. En mindre mengde fine metllprtikler tyder på norml slitsje på giret. Større mengder metllfilspon eller større prtikler (biter) kn bety unorml slitsje på giret og bør sjekkes v en utorisert forhndler. TØMMING AV GIRHUSET 1. Sett motoren i vertikl stilling. 2. Sett tømmekret under motoren. 3. Fjern luftepluggene og påfyllings/tppe-pluggen og tpp ut oljen. 61

66 VEDLIKEHOLD b ob Ventilsjonsplugger b - Fylle-/dreneringsplugg GIROLJEKAPASITET Giroljekpsiteten er c 710 ml (24 fl. oz.). KONTROLL AV GIROLJENIVÅ OG PÅFYLLING AV GIROLJE 1. Sett motoren i vertikl stilling. 2. Fjern fremre ventilsjonsplugg og bkre ventilsjonsplugg. 3. Sett smørenippelen inn i smørehullet og fyll i olje til den kommer til syne i fremre ventilsjonsplugg. Nå skl fremre ventilsjonsplugg og pkningen settes i. 4. Fortsett å fylle på olje til den kommer til syne ved bkre ventilsjonsplugg. 5. Stopp fylling v olje. Sett tilbke bkre ventilsjonsplugg og pkningen og skru til før smøretuben fjernes. 6. Fjern smøretuben og sett tilbke den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pkningen. c b d e ob Fremre ventisjonsplugg d - Bkre ventisjonsplugg b - Fremre ventilsjonshull e - Fylle-/dreneringsplugg og tetningsskive c - Bkre ventilsjonshull Utenbordsmotor som hr vært under vnn En utenbordsmotor som hr vært under vnn, bør ts til service hos en utorisert forhndler innen noen få timer etter utenbordsmotoren er ttt opp v vnnet. Denne umiddelbre behndlingen hos en serviceforhndler er nødvendig med det smme motoren utsettes for luft, for å minske fren for innvendig korrosjonsskde i motoren. 62

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Direktiv for lystbåter:

Direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS 2016 Mercury Marine Garantiinformasjon Europa og SUS Europa og SUS 8M0117210 216 nor GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg med den lokale distributøren. 1. Du

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvarlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for at ditt Mercury-produkt skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvarlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for at ditt Mercury-produkt skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvarlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for at ditt Mercury-produkt skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er

Detaljer

Garantiinformasjon EMEA og CIS

Garantiinformasjon EMEA og CIS 2017 Mercury Marine Garantiinformasjon EMEA og CIS EMEA og CIS 8M0128286 217 nor 2. Garantiens varighet for ditt produkt GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013 Velkommen! Du har valgt en av de beste påhengsmotorene på markedet. Den er konstruert med utallige egenskaper som gjør den enkel å bruke og gir lang levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du ha glede

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 2015 Mercury Marine 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 8M0108818 415 nor nor Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht.

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS 2016 Mercury Marine Garantiinformasjon Europa og SUS Europa og SUS 8M0117210 216 nor nor Om denne håndboken Produktet kan være dekket av flere garantier. Denne håndboken forklarer hver av disse garantiene,

Detaljer

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE.

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE. Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide VriMAX. Med VriMAX hr MotorGuide utnyttet sine mnge år med erfring, og kn derfor gi deg en motor med digitl, vribel hstighetskontroll, som er beregnet for mksimlt ntll

Detaljer