Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469"

Transkript

1 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen til prolemfri fmiliehygge. I håndoken for ruk og vedlikehold finner du fullstendige opplysninger om grntidekningen. Opplysninger om nærmeste forhndler kn du finne på der det er krt over forskjellige lnd og fullstendig kontktinformsjon. Er motoren din riktig registrert med tnke på grntien? Dette kn du kontrollere på Kontkt den lokle forhndleren om nødvendig. Smsvrserklæring Denne påhengsmotorens serienummerplte hr CE-merket i nedre venstre hjørnet. Denne påhengsmotoren, som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industriel, de Petit-Rechin, Belgi, oppfyller krvene i følgende direktiver og er i overensstemmelse med de tilkyttede stndrder, som endret: Direktiv for fritidsåter: 2003/44/EF med endringen 94/25/EF Brukerhåndok (A.2.5) ISO Kjøreegenskper (A.4) ISO 8665 Strte påhengsmotoren (A.5.1.4) ISO Drivstofftnker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17 Krv vedrørende eksosutslipp (B.2) ISO 8178 Brukerhåndok (B.4) ISO 8665 Støynivåer (C.1) ISO Det ngitte orgnet som hr nsvret for undersøkelser v EC-typen for motoreksosutslipp for vurdering under modul B+C i Direktiv 2003/44/EC og for vurdering v støyutslipp under modul A i Direktiv 2003/44/EC er: TÜV SÜD München, Tysklnd Nummer for teknisk kontrollorgn: 0123 Direktiv om mskinsikkerhet 98/37/EC Prinsipper vedrørende sikkerhetsintegrsjon (1.1.2) ISO ; ISO ; EN 1050 Støy (1.5.8) ICOMIA 39/94 Virsjon (1.5.9) ICOMIA 38/94 Direktiv om elektromgnetisk komptiilitet 89/336/EC Generell stndrd for utslipp EN Generell stndrd for immunitet EN Kjøretøyer, åter og utstyr med forrenningsmotor rdioforstyrrelsesegenskper SAE J551 (CISPR 12) 2006 Mercury Mrine 25 Jet Firetkter G i

2 Elektrosttisk utldning, testing EN ; EN ; EN Denne erklæringen er utgitt under Mercury Mrines og Mrine Power Europes enensvr. Ptrick C. Mckey President, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA, den 16. desemer Når det gjelder europeiske estemmelser, t kontkt med: Regultions nd Product Sfety Deprtment (vdeling for regelverk og produktsikkerhet), Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, USA ii

3 INNHOLD GARANTIINFORMASJON Overføring v grnti... 1 Grntiregistrering i USA og Cnd...1 Grntiregistrering utenfor USA og Cnd...1 Begrenset grnti for firetkts påhengsmotorer USA, Cnd, Europ, Fødersjonen v uvhengige stter, Midtøsten og Afrik års egrenset grnti mot korrosjon...3 Grntidekning og unntk...4 GENERELL INFORMASJON Båtførerens nsvr...6 Før utenordsmotoren rukes:...6 Båtens motorkpsitet...6 Bruke åten ved høy hstighet og høy ytelse...7 Utenordsmotorens fjernkontroll... 7 Merknd ngående fjernstyring...7 Dødmnnsstoppryter...8 Beskytte personer i vnnet...9 Hopping på ølger og kjølevnn...10 Sikkerhetsinstrukser for utenordsmotorer med mnuell styrekult Eksosutslipp Velge ekstrutstyr til utenordsmotoren...12 Sikker ruk v åten Registrere serienummer...14 Motorens komponenter...15 TRANSPORT Trnsport v åt/påhengsmotor DRIVSTOFF OG OLJE Aneflt drivstoff...18 Fylling v ensintnken...19 Aneflt motorolje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER Fjernkontrollfunksjoner Modeller med styrekulthåndtk Powertrim og tilt (utstyrsvhengig) Vrslingssystem...30 Utskiftr kile for vnnjetggregtet...32 iii

4 INNHOLD BETJENING Punkter som må kontrolleres før strt...33 Bruk ved kuldegrder...33 Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Kjøring på grunt vnn Slik fungerer vnnjetggregtet Stoppe åten i en nødsitusjon...34 Styre åten Fortøye åten Blokkering v vnninntket...35 Fjerne vfllsmterile fr en fstkjørt impeller...35 Anvisninger før strt...36 Fremgngsmåte ved innkjøring...36 Strte motoren Motorer med fjernkontroll...37 Strte motoren - modeller med styrekulthåndtk...38 Skifte gir...40 Stnse motoren Nødstrt VEDLIKEHOLD Vedlikehold v påhengsmotoren EPA-utslipp...44 Kontroll- og vedlikeholdsoversikt...45 T v og sette på toppdekslet...46 Utvendig vedlikehold...46 Slitt/sløv impeller...46 Justere impellerklringen...47 Fjerne og montere impelleren Justere giroverføringsstget...52 Kontrollere tteriet Drivstoffsystemet...53 Festenordninger for styrestngen...54 Anode for korrosjonskontroll Kontrollere og skifte tennpluggene Skifte sikring modeller med elektrisk strt...57 Kontrollere registerremmen Smørepunkter...58 Kontrollere powertrimoljen...61 Skifte motorolje...62 Utenordsmotor som hr vært under vnn...64 LAGRING Klrgjøring før lgring...65 Beskytte eksterne motorkomponenter...65 Beskyttelse v motorens indre deler Vnnjetggregt Plssering v motoren for opplg...65 Lgring v tteriet...66 iv

5 INNHOLD FEILSØKING Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt (motorer med elektrisk strtmotor) Motoren vil ikke strte...67 Motoren går ujevnt Overrusing v motoren (for høyt turtll) Redusert ytelse...68 Btteriet ldes rskt ut...68 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Lokl reprsjonsservice...69 Service når du er orte hjemmefr Forespørsler om deler og tilehør Hjelp til service...69 Servicekontorene til Mercury Mrine MONTERING AV MOTOR Informsjon om instllering...71 T v og sette på toppdekslet...72 Løfte påhengsmotoren...72 Bestemme monteringshøyde for påhengsmotoren Feste påhengsmotoren...74 Montere styrerkett, styrekel Festenordninger for styrestngen...75 Elektrisk kel, tterikopling, drivstofftnker...76 Montering v kontrollkel...79 Vnntest...82 v

6 vi

7 Overføring v grnti GARANTIINFORMASJON Den egrensede grntien kn overføres til ny eier, men re for den urukte delen v grntien. Dette gjelder ikke for produkter som rukes til kommersielle formål. Ved overføring v grntien til ny eier skl en kopi v kvitteringen eller slgsvtlen, den nye eierens nvn og dresse smt motorens serienummer sendes per post eller telefks til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. I USA og Cnd sendes det til: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks Ved ehndling v grntioverføringen vil Mercury Mrine sende registreringsekreftelsen per post til den nye eieren v produktet. Denne tjenesten er grtis. Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distriutøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. Grntiregistrering i USA og Cnd Kunder i ndre lnd enn USA og Cnd skl rådføre seg med den lokle distriutøren. 1. Du kn endre dressen din når som helst, også ved fremsetting v grntikrv, ved å ringe til Mercury Mrine eller sende et rev eller en fks med nvnet ditt, den gmle dressen, den nye dressen og motorens serienummer til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. Forhndleren kn også ehndle disse informsjonsendringene. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks MERK: Registreringslister skl oppevres hos Mercury Mrine og hos lle forhndlere v Mercury Mrineprodukter solgt i USA, i tilfelle det skulle li nødvendig med en kunngjøring om tilkekllelse i henhold til den meriknske loven Federl Sfety Act. 2. Produktet må være registrert hos Mercury Mrine for å være erettiget grntidekning. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringen når produktet selges, og umiddelrt sende den inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Ved mottkelse v denne grntiregistreringen vil Mercury Mrine foret registreringen. 3. Ved ehndling v grntiregistreringen vil Mercury Mrine sende registreringsekreftelsen per post til kjøperen v produktet. Dersom registreringsekreftelsen ikke er motttt innen 30 dger, ør du umiddelrt henvende deg til forhndleren som solgte deg produktet. Grntidekningen trer ikke i krft før produktet er registrert hos Mercury Mrine. Grntiregistrering utenfor USA og Cnd 1. Det er viktig t forhndleren som selger deg produktet, fyller ut grntiregistreringskortet og sender det til distriutøren eller Mrine Power-servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringer/-krv i ditt område. 2. På grntiregistreringskortet oppgis nvnet og dressen din, produktets modell- og serienummer, slgsdtoen, ruksområdet og kodenummeret, nvnet og dressen til distriutøren'/forhndleren' som solgte deg produktet. Distriutøren/forhndleren ekrefter også t du er den opprinnelige kjøper og ruker v produktet. 1

8 GARANTIINFORMASJON 3. Etter t distriutøren/forhndleren hr fylt ut grntiregistreringskortet, SKAL du strks få en kopi v kortet, spesifisert som kjøperen's kopi. Dette kortet er din frikkregistrerings-id, og det skl oppevres for eventuell fremtidig ruk. Dersom det skulle li nødvendig med service under grntien for dette produktet, kn forhndleren komme til å e om grntiregistreringskortet for å få ekreftet kjøpsdtoen, og for å ruke opplysningene på kortet ved utfylling v grntikrvskjemene. 4. I enkelte lnd vil Mrine Power-servicesenteret utstede et permnent (plst) grntiregistreringskort innen 30 dger etter t frikkens kopi v grntiregistreringskortet er motttt fr distriutøren/ forhndleren. Dersom du mottr et grntiregistreringskort i plst, kn du kste kjøperen's kopi som du fikk fr distriutøren/forhndleren d du kjøpte produktet. Spør distriutøren/forhndleren om du kommer til å mott et plstkort. VIKTIG: I enkelte lnd kreves det i henhold til loven t frikken og forhndleren oppevrer registreringslistene. Vi ønsker t ALLE produkter skl registeres ved frikken i tilfelle det skulle li nødvendig å kontkte deg. Forsikre deg om t forhndleren/distriutøren strks fyller ut grntiregistreringskortet og sender frikkens kopi til Mrine Power-servicesenteret for ditt område. 5. Ytterligere informsjon ngående grntiregistreringskortet og hvordn det inngår i ehndlingen v grntikrv finner du i den internsjonle grntien. Begrenset grnti for firetkts påhengsmotorer USA, Cnd, Europ, Fødersjonen v uvhengige stter, Midtøsten og Afrik Alle ndre lnd t kontkt med den lokle distriutøren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t nye påhengsmotorer og jet-produkter skl være fri for mterildefekter og friksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne egrensede grntien gir tre (3) års dekning enten fr dtoen d produktet først le solgt til en detljkunde til fritidsformål, eller fr dtoen d produktet le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr dtoen d produktet først le solgt til en detljkunde, eller ett (1) år fr dtoen d produktet le ttt i ruk for første gng, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver-/reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Gyldig grntidekning kn overføres fr én kunde til neste (fritidsruk) ved formell omregistrering v produktet. Gyldig grntidekning kn ikke overføres verken til eller fr en kunde som ruker åten kommersielt. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning er kun tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d re etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruker- og vedlikeholdshåndoken, må utføres til riktig tid for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine foreholder seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres inn for inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning. 2

9 GARANTIINFORMASJON GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misruk, unorml ruk, ruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor neflt turtllsområde på full gss (se håndoken for ruk og vedlikehold), ruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med neflingene i delen om ruk/driftssyklus i håndoken for ruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige spesifiksjoner og teknikker for instllsjon er eskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller ruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til ruk med produktet (se håndoken for ruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller skde på produktet som følge v utilstrekkelig kjølevnn fordi kjølesystemet er lokkert v et fremmedelement, kjøring v motoren når den ikke er i vnnet, for høy montering v motoren på kterspeilet eller kjøring v åten med motoren trimmet ltfor lngt ut. Grntien gjøres ugyldig dersom produktet rukes til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller dersom produktet på et eller nnet tidspunkt hr litt rukt med en girhusenhet for rcerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefon, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller - mterile på grunn v åtens design for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i ruker- og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3 års egrenset grnti mot korrosjon GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Mrine grnterer t ingen nye motorer v merket Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker fr Mercury Mrine Outord, Mercury MerCruiserinnenordsmotorer eller hekkggregter (Produktet) vil svikte som et direkte resultt v korrosjon i den tidsperioden som er eskrevet nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne egrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning enten fr dtoen d produktet først le solgt, eller fr dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (fritidsruk) ved riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Grntidekning gis kun til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Og det gis d kun dekning etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr litt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Korrosjonsforeyggende utstyr, som spesifisert i ruker- og vedlikeholdshåndoken, skl være i ruk på åten, og rutinemessig vedlikehold, som eskrevet i ruker- og vedlikeholdshåndoken, må utføres til riktig tid (inkludert, uten egrensing, utskifting v offernoder, ruk v spesifiserte smøremidler og utedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine foreholder seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. 3

10 GARANTIINFORMASJON DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Mrinegodkjente refrikkerte deler eller refundere kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet leveres inn for inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne egrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske nlegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misruk eller feil service; korrosjon på tilehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på frikkinstllert vnnjetggregt; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års egrenset grntidekning; reservedeler (deler som rukeren hr kjøpt); produkter som er rukt kommersielt. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver-/reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Korrosjonsskde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkopling på lnd, nærliggende åter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og det skl eskyttes mot slik skde ved ruk v et korrosjonseskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilvers MerCthode-system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feil påføring v koersert grohemmende mling, dekkes heller ikke v denne egrensede grntien. Dersom det er påkrevd med grohemmende eskyttelse, nefles ruk v TBTA-sert (Tri-Butyl-Tin-Adipte) grohemmende mling på åter med påhengsmotor eller MerCruiser. I områder der TBTA-sert mling er forudt ved lov, kn koerserte mlingstyper rukes på skroget og kterspeilet. Bruk ikke mling på påhengsmotoren eller MerCruiser-produktet. Videre må eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forindelse mellom det grntidekte produktet og mlingen. For MerCruiserprodukter skl det være et umlt område på minst38 mm (1.5 in.) rundt kterspeilenheten. Se i ruker- og vedlikeholdshåndoken for å få ytterligere informsjon. Mer informsjon vedrørende hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes v grntien, finner du i vsnittet om grntidekning i ruker- og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Grntidekning og unntk Formålet med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene ngående grntidekning. Informsjonen nedenfor eskriver noe v det servicereidet som ikke dekkes v grntien. Følgende vilkår er ttt med som refernse i den tre års egrensede grntien mot korrosjonsfeil: den internsjonle, egrensede grntien på utenordsmotorer og den egrensede grntien på utenordsmotorer i USA og Cnd. Husk t grntien dekker nødvendige reprsjoner i grntiperioden og som skyldes defekter i mterile og utførelse. Dekningen gjelder ikke instllsjonsfeil, ulykker, norml slitsje og en rekke ndre årsker som påvirker produktet. 4

11 GARANTIINFORMASJON Grntien er egrenset til feil i mterile eller utførelse, men re når slg til forruker hr foregått i et lnd der distriusjon er godkjent v oss. Eventuelle spørsmål vedrørende grntidekning kn rettes til en utorisert forhndler. De vil med glede esvre eventuelle spørsmål du måtte h. GENERELLE UTELATELSER FRA GARANTIEN 1. Mindre justeringer og motorjusteringer, herunder sjekking, rensing eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, reimer, kontroller og sjekking v smøreolje i forindelse med norml service. 2. Frikkinstllerte vnnjetdrevenheter - Bestemte deler som er unnttt fr denne grntien er: Ødelgt jetdrevimpeller og jetdrevfôring som følge v slg eller slitsje, og vnnskde på drivksellgre som følge v feilktig vedlikehold. 3. Skde som skyldes vnskjøtsel, mnglende vedlikehold, ulykke, unorml drift eller feilktig instllsjon eller service. 4. Opphling, sjøsetting, tuingsutgifter, fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller -mterile på grunn v åtens design, for nødvendig tilgng til produktet, lle relterte trnsportutgifter og/eller reisetid, osv. Kunden må sørge for rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Kunden må levere produktet til en utorisert forhndler. 5. Ekstr servicereid som kunden er om utover det som er nødvendig for å oppfylle grntien. 6. Areid utført v ndre enn en utorisert forhndler vil re dekkes under følgende forhold: Når reidet er utført i en nødsitusjon (forutstt t det ikke er noen utorisert forhndler i området som kn utføre påkrevd reid eller som ikke hr utstyr for opphling, osv., og før godkjennelse foreligger fr frikken om å utføre reidet på nevnte verksted). 7. Alle tilfeldige skder og/eller konsekvensskder (lgringsutgifter, telefon- eller leieutgifter v noe slg, ryderi eller tp v tid eller inntekt) er eierens'nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn originldeler v typen Mercury Precision eller Quicksilver ved utførelse v grntireprsjoner. 9. Olje, smøring eller væsker som skiftes ved normlt vedlikehold, er kundens nsvr, med mindre tp eller forurensning v dette skyldes produktfeil som kvlifiserer under grntien. 10. Deltkelse i eller foreredelse til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller ruk v deler som er eregnet på rcerkjøring. 11. Motorstøy ehøver ikke nødvendigvis å ety et lvorlig prolem med motoren. Hvis dignosen vslører et lvorlig prolem i motoren som kn føre til en feil, skl tilstnden som forårsker støy, repreres under grntien. 12. Skde på girhusenhet og/eller propellen på grunn v slg mot undervnnsojekter, etrktes som en fre på sjøen. 13. Vnn som trenger inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet eller ved nedsenking i vnn. 14. Feil med eventuelle deler som skyldes mngel på kjølevnn, fordi motoren er strtet oppe v vnnet, fremmedlegemer som lokkerer inntkshullene, motoren monteres for høyt eller trimmes for lngt ut. 15. Bruk v drivstoff og smøreolje som ikke er egnet til ruk med eller på produktet. Se under Vedlikehold. 16. Denne egrensede grntien gjelder ikke for eventuelle skder på produktene som skyldes instllsjon eller ruk v deler eller tilehør som ikke er produsert eller solgt v oss. Feil som ikke hr forindelse med ruk v nevnte deler eller tilehør, er dekket under grntien hvis de på nnen måte oppfyller etingelsene i den egrensede grntien for det ktuelle produktet. 5

12 Båtførerens nsvr GENERELL INFORMASJON Båtføreren er nsvrlig for sikker og riktig ruk, smt for sikkerheten til åde psssjerer og personer som efinner seg i nærheten v åten. Det nefles på det sterkeste t lle åtførere leser og forstår innholdet i denne håndoken før utenordsmotoren rukes. Sørg for t minst én nnen person i åten får instruksjoner om grunnleggende strting og etjening v Mercury Jet Drive og håndtering v åten i tilfelle åtføreren skulle være ute v stnd til å kjøre åten. Før utenordsmotoren rukes: Les denne håndoken nøye. Lær hvordn utenordsmotoren skl rukes. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kominert med sunn fornuft, kn idr til å forhindre personskde og skde på produktet. Denne håndoken, foruten sikkerhetsskiltene på Mercury Jet Drive, ruker følgende sikkerhetsvrsling for å henlede oppmerksomheten på spesielle sikkerhetsinstruksjoner som skl følges.! FARE FARE - Umiddelre frer som VIL resultere i lvorlig personskde eller død.! ADVARSEL ADVARSEL - Frer og uvørne hndlinger som KAN føre til lvorlig personskde eller død.! FORSIKTIG OBS! - Frer og uvørne hndlinger som kn føre til mindre personskder eller skde på enheten eller nnen eiendom. Båtens motorkpsitet! ADVARSEL Bruk v en påhengsmotor som overskrider åtens motorkpsitet kn: 1) forårske tp v kontroll over åten, 2) forndre vektlnsen i åten, eller 3) forårske t åtkonstuksjonen ryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på åten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på åten. 6

13 GENERELL INFORMASJON Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste åter er det ngitt en mksiml lsteog motorkpsitet som produsenten hr fststt i henhold til visse føderle retningslinjer. Kontkt forhndleren eller åtprodusenten i tvilstilfeller. U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Bruke åten ved høy hstighet og høy ytelse o00306 Dersom du hr en åt med høy hstighet og høy ytelse, som du ikke hr erfring med, nefler vi t du unngår å kjøre den ved høy hstighet før forhndleren eller en nnen person som hr erfring med denne åten/ utenordsmotoren, hr gitt deg en innføring og en prøvetur. Du finner ytterligere informsjon i vår rosjyre om ruk v åt ved høy ytelse (Hi-Performnce Bot Opertion),som kn skffes fr forhndleren, distriutøren eller Mercury Mrine. Utenordsmotorens fjernkontroll o00307 Fjernkontrollen som er kolet til utenordsmotoren, må være utstyrt med en eskyttelsesnordning for "strting kun i fri". Dette forhindrer t motoren strter når giret står i en nnen stilling enn fri.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rå og uventet kselersjon når motoren strtes. Konstruksjonen v denne utenordsmotoren krever t fjernkontrollen som rukes med den, må være utstyrt med en eskyttelsesnordning for strting kun i gir. Merknd ngående fjernstyring o00308 Styrestngen som forinder styrekelen med motoren, må strmmes ved hjelp v selvlåsende muttere. Disse selvlåsende mutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende) ettersom disse vil løsne ved virering slik t styrestngen løsner. 7

14 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Dersom styrestngen løsner, kn åten plutselig komme til å svinge helt rundt i en skrp sving. En slik rå evegelse kn være voldsom nok til å slynge psssjerer over ord og medføre lvorlig personskde eller dødsulykker. - Selvlåsende muttere 9938 Dødmnnsstoppryter Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å slå v tenningen når åtføreren eveger seg så lngt fr førerstillingen t ryteren ktiveres (for eksempel når føreren lir revet ort fr førerplssen ved et uhell). Utenordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppryter. En dødmnnsstôppryter kn instlleres som tilehør - vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. Dødmnnssnoren er en snor som vnligvis er mellom 122 og 152 cm (4 og 5 fot) i utstrukket lengde, med et element som er lget for å stikkes inn i ryteren i den ene enden og en metllås som skl festes til åtføreren, i den ndre enden. Dødmnnssnoren er viklet opp for t lengden skl være så kort som mulig slik t det er mindre sjnse for t dødmnnssnoren vikler seg inn i ojekter i nærheten. Den utstrkte lengden er slik t den skl redusere muligheten for utilsiktet ktivering dersom åtføreren eveger seg rundt i området ved førerplssen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn du vikle den rundt åtførerens håndledd eller en eller lge en knute på den Dødmnnssnor - Dødmnnsstoppryter Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. 8

15 GENERELL INFORMASJON Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t ryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i åten. Uhell hvor åtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overord, skjer som oftest i visse åttyper, som for eksempel opplåsre åter med lv åtripe, smååter, høy-ytelsesåter, og lette fiskeåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller åtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskeåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Aktivering v dødmnnsstoppryteren stnser motoren øyelikkelig, men åten vil fortsette å drive et stykke, vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i sirkel. Mens åten driver fremover, kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi nefler på det sterkeste t ndre psssjerer får innføring i riktige strts- og ruksprosedyrer dersom det skulle li nødvendig å etjene motoren i en krisesitusjon (for eksempel hvis åtføreren lir slynget ut ved et uhell).! ADVARSEL Dersom åtføreren skulle flle overord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å li overkjørt v åten, li etrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelrt. Fest lltid egge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppryteren og åtføreren.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes eller utilsiktet ktivering v dødmnnstoppryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kole seg fr dødmnnssnoren. Utilsiktet ktivering eller ktivering v ryteren ved et uhell under norml drift er også mulig. Dette kn føre til én v eller lle de følgende fresitusjonene: Psssjerene kn li slynget fremover på grunn v uventet tp v foroverevegelse, noe som spesielt kn skde psssjerene forn i åten, fordi de kn li slynget over ugen og knskje li truffet v girkssen eller propellen. Motorstopp og tp v retningskontroll i høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når du legger til ki. Beskytte personer i vnnet NÅR BÅTEN ER I BEVEGELSE Det er svært vnskelig for en person som står eller flyter i vnnet å komme seg unn fort nok når en åt kommer i hns/hennes retning, selv når åten holder lv frt Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du ruker åten i et område der det kn efinne seg personer i vnnet. Unngå grunt vnn eller steder der løst mterile som snd, skjell, tng, gress, greiner, osv. kn trekkes inn og slynges ut fr pumpen som et prosjektil i stor frt. 9

16 NÅR BÅTEN LIGGER STILLE GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Unngå personskde som følge v kontkt med den roterende impelleren, eller som følge v t hår, klær eller løse gjenstnder lir trukket inn i vnninntket og tvinnes rundt impellerkselen. Hold vstnd til vnninntket, og stikk ldri gjenstnder inn i vnninntket eller vnnuttksdysen når motoren er i gng. Stopp motoren øyelikkelig dersom det er en person i vnnet nær åten. Vnnjetggregtet trekker lltid vnn gjennom vnninntket når motoren er i gng. Hold vstnd til vnninntket under vnnjetggregtet, og stikk ldri gjenstnder inn i vnninntket eller vnnuttksdysen når motoren er i gng. Hopping på ølger og kjølevnn Kjøring v lyståter over ølger og kjølevnnsølger er en nturlig del v ferdselen på sjøen. Når dette imidlertid gjøres med så stor hstighet t åtskroget tvinges helt eller delvis ut v vnnet, oppstår visse fremomenter, spesielt når åten fller ned på vnnet igjen. o00314 Den største fren er t åten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t åten vender rått en nnen vei. Slike rå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller åten.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å li slynget ut v åten når den lnder etter et hopp på en ølge eller kjølevnnsølge. Unngå hopping på ølger eller kjølvnn hvis det er mulig. Instruer lle psssjerene om t hvis åten skulle hoppe på en ølge eller kjølvnn, må de holde seg lvt i åten og holde seg fst i et håndtk. En fre som kn oppstå, men som er mindre vnlig, er hvis åten tr v fr en ølge eller kjølvnnsølge. Hvis ugen på åten heller skrpt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned i vnnet og komme helt under vnn et øyelikk. Dette får åten til å råstoppe, slik t psssjerene slynges forover. Båten kn også t en skrp sving til én side. Sikkerhetsinstrukser for utenordsmotorer med mnuell styrekult Personer eller lst skl ikke efinne seg i tørrrønnen eller i området rett forn utenordsmotoren mens åten er i frt. Hvis åten treffer en undervnnshindring, vil utenordsmotoren vippe opp, slik t personer i dette området kn påføres lvorlig personskde. MODELLER MED FESTESKRUER: Noen utenordsmotorer leveres med hekkfesteskruer. Bruk v hekkfesteskruer i seg selv er ikke nok til å feste utenordsmotoren til hekken på en forsvrlig og sikker måte. Riktig montering v utenordsmotoren inneærer å olte motoren til åten gjennom hekken. Under Instllsjon - Montering v utenordsmotoren finner du fullstendig informsjon om instllsjon. 10

17 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t noen lir truffet v en utenordsmotor som løsner fr åten. Kjør ikke åten fortere enn tomgngshstighet i frvnn med undervnnshindringer hvis utenordsmotoren ikke er riktig festet til hekken. Hvis åten treffer en hindring ved plningshstighet, og utenordsmotoren ikke er forsvrlig festet til åthekken, kn utenordsmotoren løftes v hekken og knskje lnde i åten. Eksosutslipp VÆR OPPMERKSOM PÅ KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Det finnes kronmonoksid i eksosutslippet fr lle forrenningsmotorer. Dette gjelder påhengsmotorer, hekkggregter og innenordsmotorer som driver åter, smt genertorer som driver forskjellig tilehør til åten. Kronmonoksid er en dødelig gss som er uten lukt, frge og smk. Tidlige symptomer på kronmoniksidforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller eruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Sørg for god ventilsjon når motoren går. Lngvrig eksponering for kronmonoksid i tilstrekkelige konsentrsjoner kn medføre evisstløshet, hjerneskde eller død. GOD VENTILASJON Luft ut psssjerområdet, åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. DÅRLIG VENTILASJON Eksempel på riktig luftstrømning gjennom åten Under visse forhold kn inneygde kiner, kiner med overtrekk eller førerkiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn kronmonoksid Instller én eller flere kronmonoksidmålere i åten. Bdende og psssjerer i et innelukket område på en fortøyd åt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v kronmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. 11

18 MENS BÅTEN LIGGER STILLE GENERELL INFORMASJON - Drift v motoren når åten er fortøyd på et vgrenset område Fortøyning v åten nær en nnen åt som hr motoren i gng MENS BÅTEN ER I FART - Kjøring v åten med for høy trimvinkel på ugen Kjøring v åten uten t lukene forover er åpne Velge ekstrutstyr til utenordsmotoren Originlt Mercury Precision eller Quicksilver-ekstrutstyr er spesilkonstruert og testet for utenordsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine-forhndlere.! ADVARSEL T kontkt med forhndleren før ekstrutstyr monteres. Feil montering v kurnt ekstrutstyr, eller montering v ukurnt ekstrutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. Ekstrutstyr som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert til å rukes med utenordsmotoren eller driftssystemet for utenordsmotoren. Anskff og les gjennom instllsjons-, ruker- og vedlikeholdshåndøkene for lt ktuelt ekstrutstyr. Sikker ruk v åten For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør åtføreren være kjent med ktuelle lover og forud som gjelder ruk v åt, og t hensyn til forslgene nedenfor. Bruk flyteutstyr. En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer om ord skl være lett tilgjengelig (dette er påudt ved lov). Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimllst (vekt) (se kpsitetsmerkingen på åten). Dersom du er i tvil, skl du kontkte forhndleren eller åtprodusenten. Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. 12

19 GENERELL INFORMASJON Gjør deg kjent med og overhold lle nutiske regler og lover for området. Båtførere ør gjennomføre et kurs i åtsikkerhet. I USA tilys slike kurs hos 1) kystvkten, 2) "Power Squdron" (åtorgnissjonen), 3) Røde Kors og 4) myndighetene som er nsvrlig for åtsikkerheten i de ulike delsttene. Eventuelle henvendelser kn rettes til Boting Hotline på tlf eller Bot U.S. Foundtion på tlf BOAT ( ). Sørg for t lle psssjerer sitter ordentlig i åten. Tillt ikke t noen sitter eller rir på deler v åten som ikke er eregnet på slik ruk. Dette omftter seteryggen, åtripen, kterspeilet, ugen, dekkene, opphøyde fiskeseter, eventuelle dreire fiskeseter og lle ndre steder der uventet kselersjon, rå oppremsing, utilsiktet tp v kontroll over åten eller en rå evegelse kn føre til t personen kstes over ord eller rundt i åten. Kjør ldri åten under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler (forudt ved lov). Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Lær opp ndre åtførere. Minst én nnen person om ord ør få grunnleggende opplæring om strt og drift v vnnjetggregtet og håndtering v åten i tilfelle åtføreren skulle li ute v stnd til å kjøre åten eller flle over ord. Omordstigning. Stopp motoren når psssjerer stiger om ord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (k) på åten. Det er ikke nok å re sette motoren i nøytrl. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren når åten kjøres over tomgngshstighet. Unngå kjøring på grunt vnn. Bruk ldri vnnjetggregtet på svært grunt vnn eller på steder der mye vfll og plntemterile flyter rundt. Vær lltid minst61 til 91 cm (2 til 3 ft.) over vnnet. Løst mterile som snd, skjell, tng, gress, greiner, osv. kn trekkes inn v pumpen. Dette vil ikke re lokkere for vnnstrømningen og føre til tp v styrekontroll, men mterilet kn også slynges ut fr pumpen som et prosjektil i høy frt. Vær oppmerksom på t åten kn evege seg i nøytrlstillingen. Når vnnjetggregtet er i nøytrl, fortsetter impelleren å rotere. Selv om tilnærmet utjevning mellom skyvekrft forover og kover vil redusere åtens evegelse til et minimum, hr åten en tendens til å drive skte forover eller kover. Dette er normlt for en åt med direkte vnnjetggregt. Båtføreren må være oppmerksom på dette og være på vkt når motoren er i gng. Kjør ldri åten rett k en person på vnnski i tilfelle vedkommende skulle flle. For eksempel vil en åt som kjører i40 km/t (25 MPH) innhente en person på vnnski som hr flt61 m (200 ft.) forn åten, i løpet v fem sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når åten rukes til å trekke personer på vnnski eller lignende ktiviteter, skl du lltid h personen som hr flt, på åtens førerside mens du kjører tilke for å hjelpe vedkommende. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som efinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. Båtførere er i henhold til loven forpliktet til å levere en rpport til myndighetene som er nsvrlig for åtsikkerheten i den ktuelle delstten, når åten hr vært involvert i en ulykke. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytteligere hjelp fr de lokle myndighetene. 13

20 Registrere serienummer GENERELL INFORMASJON Det er viktig å skrive ned dette nummeret for senere henvisning. Serienummeret finner du på påhengsmotoren, som vist. OTXXXXXX XXXX d XX c Serienummer c - Produksjonsår - Typeetegnelse d - CE-merke (eventuelt) 14

21 Motorens komponenter GENERELL INFORMASJON MODELL MED STYREKULTHÅNDTAK/GASSHJELP c o d p n m e l g f r q k j h i Toppdeksel j - Reversport - Mnuelt strthåndtk k - Vnnutløpshus c - Motorens stoppryter l - Splter d - Justeringsknott for gssfriksjon m - Kjølevnnskontroll e - Girspk n - Motordeksellås f - Tiltstøttespk o - Vrsellmpe g - h - i - Tiltspk med gssylinder Vnnjetggregthus Vnninntkshus p - q - r - Elektrisk strtknpp (modeller med elektrisk strt) Dødmnnsryter Justeringsspk for styrefriksjon 15

22 GENERELL INFORMASJON MODELLER MED POWERTRIM/FJERNKONTROLL c d e f g k h j i Akterspeilrketter g - Splter - Tiltstøttespk h - Vnnutløpshus c - Toppdeksel i - Reversport d - Motordeksellås j - Vnninntkshus e - Underdeksel k - Vnnjetggregthus f - Ekstr tiltryter 16

23 Trnsport v åt/påhengsmotor TRANSPORT Båten ør trnsporteres med påhengsmotoren tiltet ned i vertikl driftsstilling. VIKTIG: Stol ikke på powertrim/tilt-systemet eller tiltstøttespken når det gjelder å h tilstrekkelig klring til kken under trnsport. Det er ikke meningen t tiltstøttespken skl støtte påhengsmotoren under trnsport. Dersom det er nødvendig med ytterligere klring til kken, skl påhengsmotoren tiltes opp med en ekstr støttenordning for påhengsmotorer. Rådfør deg med nærmeste forhndler. Ytterligere klring kn være nødvendig over jernneovergnger, i oppkjørsler og dersom åthengeren fjærer. 17

24 Aneflt drivstoff DRIVSTOFF OG OLJE VIKTIG: Bruk v feil type ensin kn medføre motorskde. Motorskde som skyldes feil type ensin, etrktes som misruk v motoren, og denne typen skde dekkes ikke under den egrensede grntien. DRIVSTOFFKRAV Mercury Mrine-motorer vil fungere tilfredsstillende ved ruk v lyfri ensin v et kjent merke, som oppfyller følgende spesifiksjoner: USA og Cnd - må h et oktntll merket på pumpen på minst 87 (R+M)/2. Høyoktnensin [92 (R+M)/2 oktn] er også kseptelt. Du må IKKE ruke lyholdig ensin. I ndre lnd enn USA og Cnd - må h et oktntll merket på pumpen på minst 90 (R+M)/2. Høyoktnensin (98 RON) er også kseptelt. Dersom lyfri ensin ikke er tilgjengelig, kn du ruke lyholdig ensin v et kjent merke. BRUK AV REFORMULERT (OKSYGENANRIKET) BENSIN (KUN USA) Denne ensintypen er påkrevd i visse deler v USA. De to typene oksygenholdige stoffer som rukes i dette drivstoffet, er lkohol (etnol) eller eter (MTBE eller ETBE). Se "Bensin som inneholder lkohol" dersom etnol er det oksygenholdige stoffet som rukes i ensinen i det ktuelle området. Slik reformulert ensin kn rukes i Mercury Mrine-motoren. BENSIN SOM INNEHOLDER ALKOHOL Dersom ensinen i ditt område inneholder enten metnol (metyllkohol) eller etnol (etyllkohol), ør du være oppmerksom på visse negtive effekter dette kn h. Disse negtive effektene er mer lvorlige med metnol. En økning v lkoholndelen i drivstoffet kn også forverre disse negtive effektene. Noen v disse negtive effektene kommer v t lkohol i ensin kn sorere fuktighet fr luften, noe som fører til en seprsjon v vnn/lkohol fr ensinen i tnken. Komponentene i drivstoffsystemet til Mercury Mrine-motoren tåler opptil 10 % lkoholinnhold i ensinen. Vi vet ikke hvor stor prosentndel drivstoffsystemet på din åt vil tåle. Kontkt åtprodusenten for å få spesifikke neflinger når det gjelder komponentene i åtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Vær oppmerksom på t ensin som inneholder lkohol kn forårske økt: Korrodering v metlldeler Forringelse v gummi- eller plstdeler Drivstoffgjennomtrengning gjennom drivstoffslnger v gummi Strt- og driftsprolemer! ADVARSEL BRANN OG EKSPLOSJONSFARE: Drivstofflekksje i drivstoffsystemet kn utgjøre en rnn- og eksplosjonsfre som kn forårske lvorlig personskde eller dødsfll. Grundig og regelmessig kontroll v hele drivstoffsystemet er påudt, spesielt etter lgring. Alle drivstoffkomponenter skl kontrolleres for å påvise eventuell lekksje, løtgjøring, hrdhet, utulning og korrosjon. Ved tegn på lekksje eller forringelse må komponentene skiftes ut før motoren ts i ruk igjen. På grunn v mulige negtive effekter ved lkohol i ensin, nefler vi å kun ruke lkoholfri ensin der det er mulig. Dersom lkoholholdig ensin er det eneste som er tilgjengelig, eller dersom det er uvisst om det er lkohol i ensinen, kreves det hyppigere kontroller med tnke på lekksjer og unormle forhold. VIKTIG: Når du kjører en Mercury Mrine-motor på lkoholholdig ensin, ør du unngå å oppevre ensin i tnken over lengre perioder. Ved lnge oppevringsperioder, som er vnlig i åter, skpes det spesielle prolemer. I iler forrukes normlt lkoholholdig drivstoff før det kn sorere nok fuktighet til å forårske prolemer, men åter ligger ofte stille lenge nok til t fseseprsjon finner sted. I tillegg kn intern korrosjon finne sted under oppevring dersom lkoholen hr vsket eskyttende oljefilm v interne komponenter. 18

25 Fylling v ensintnken DRIVSTOFF OG OLJE! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde og dødsfll som følge v ensinrnn eller eksplosjon. Stopp lltid motoren og pss på t INGEN røyker eller ruker åpen ild i nærheten når det fylles ensin. Fyll drivstofftnker utendørs, lngt unn vrme, gnistkilder og åpen ild. T ærre tnker ut v åten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før tnkene fylles. Fyll ikke drivstofftnken helt full. L c. 10 % v tnkvolumet gjenstå. Drivstoffvolumet utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke under trykk hvis tnken er fylt helt opp. PLASSERING AV BÆRBAR DRIVSTOFFTANK I BÅTEN Plsser drivstofftnken i åten, slik t tnkventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tnken under normle forhold. Aneflt motorolje Vi nefler Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W-sertifisert 10W-30-olje for firetkts utenordsmotorer ved generell ruk uvhengig v tempertur. Dersom du foretrekker NMMA-sertifisert syntetisk 25W-40-oljelnding for firetkts utenordsmotorer, skl du ruke Mercurys eller Quicksilvers syntetiske oljelnding for firetkts utenordsmotorer. Dersom neflt NMMA FC-W-sertifisert utenordsolje fr Mercury eller Quicksilver ikke er tilgjengelig, kn du ruke FC-W-sertifisert olje v et kjent merke for firetkts utenordsmotorer. 19

26 DRIVSTOFF OG OLJE VIKTIG: Det nefles ikke å ruke olje med rensemiddel, multiviskositetsolje (ortsett fr NMMA FC-Wsertifisert olje fr Mercury eller Quicksilver eller NMMA FC-W-sertifisert olje v et kjent merke), syntetisk olje, olje v lv kvlitet eller olje som inneholder tilsetningsstoffer i fst form. F C o Aneflt SAE-viskositet for motorolje NMMA FC-W-sertifisert 25W-40-olje for firetkts utenordsmotorer kn rukes ved temperturene som er ngitt ovenfor4 C (40 F). - NMMA FC-W-sertifisert 10W-30-olje for firetkts utenordsmotorer nefles for ruk ved lle temperturer. Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Sørg for t påhengsmotoren står vertiklt (ikke tiltet) når du kontrollerer oljenivået. 1. Slå v motoren. Plsser påhengsmotoren i rett driftsstilling. Fjern toppdekslet. 2. T ut peilepinnen. Tørk v den med en ren klut e.l., og sett den tilke på plss. 3. Trekk ut peilepinnen igjen, og kontroller oljenivået. Oljen skl være mellom full-merket og dd-merket. Dersom oljenivået er for lvt, skl du t v oljetnklokket og fylle på olje til nivået er ved full-merket (men ikke over). VIKTIG: Se etter om oljen er forurenset. Olje som er lndet med vnn, vil h en melkektig frge. Olje som er lndet med drivstoff, vil h en sterk drivstofflukt. Dersom oljen er forurenset, skl motoren kontrolleres hos forhndleren. 20

27 DRIVSTOFF OG OLJE 4. Skyv peilepinnen helt inn igjen. Skru oljetnklokket på igjen for hånd. c d Full-merke c - Peilepinne - Add-merke d - Oljepåfyllingslokk 21

28 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER Fjernkontrollfunksjoner Båten kn være utstyrt med en v Mercury Precision- eller Quicksilver-fjernkontrollene som er vist. Dersom dette ikke er tilfellet, kn du t kontkt med forhndleren for å få en eskrivelse v funksjonene til og ruken v fjernkontrollen. f c d e c h g d e f g i i c o00329 f - - c - Kontrollhåndtk forover, nøytrl, revers. Nøytrlutløserspk. Trim/tilt-ryter (utstyrsvhengig). se Funksjoner og kontrollenheter Powertrim og tilt. f - g - h - Justering v gssfriksjon Dekslet må fjernes ved justering v konsollkontroller. Tenningsryter AV, PÅ, START. Hurtigtomgngsspk se Bruk Strte motoren. d - Dødmnnsstoppryter se Generell informsjon Dødmnnsstoppryter. i - Gssknpp se Bruk Strte motoren. e - Dødmnnssnor se Generell informsjon Dødmnnsstoppryter. Modeller med styrekulthåndtk EGENSKAPER Justering v styrefriksjonen Juster denne spken for å oppnå ønsket styrefriksjon (motstnd) på styrekulthåndtket. Flytt spken mot venstre for å øke friksjonen og mot høyre for å redusere friksjonen. 22

29 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER! ADVARSEL Unngå personskde eller dødsfll på grunn v t du mister kontrollen over åten. Oppretthold tilstrekkelig styrefriksjon for å forhindre t påhengsmotoren styrer i ring dersom styrekulthåndtket eller rttet slippes Økt friksjon - Redusert friksjon Vrsellmpe Tennes eller linker for å gjøre føreren oppmerksom på tilstnder som ktiverer vrslingssystemet. Se Vrslingssystem Elektrisk strtknpp (modeller med elektrisk strt) Trykk på knppen for å strte motoren

30 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER Styrekulthåndtk Styrekulthåndtket kn tiltes 180 for hensiktsmessig håndtering under trnsport og lgring. o01153 Utløserspk for styrekultlåsen Trykk på spken for å flytte styrekulthåndtket fr en posisjon til en nnen

31 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER Låselokk for styrekulthåndtk - Fjern låselokket på toppen v styrekulthåndtket for å låse det i oppstilling. Trykk på utløsningsspken for styrekultlåsen for å frigjøre håndtket fr den låste oppestillingen. - Låselokk - Låsemeknisme 3273 Motorens stoppryter o01155 Justeringsknott for gsshåndtkfriksjon Juster knotten for å kunne stille inn og opprettholde ønsket turtll. Drei knotten med klokk for å øke friksjonen og mot klokk for å redusere friksjonen. o Redusert friksjon (mot klokk) - Økt friksjon (med klokk) Dødmnnsstoppryter - se Generell informsjon Dødmnnsstoppryter

32 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER GRUNNLEGGENDE TILTING På modeller som hr tiltsystem med gssylinder, kn du lett låse påhengsmotoren trinnløst mellom øverste og nederste tiltstilling. Tiltsystemet er konstruert for justering når påhengsmotoren går på tomgng i nøytrlstillingen, eller når motoren er stnset. Påhengsmotoren må låses i tiltstillingen før ruk ved å skyve låsespken til låst stilling.! ADVARSEL Påhengsmotoren må låses i låse-/kjørestillingen før ruk. Dersom påhengsmotoren ikke låses i låse-/ kjørestillingen, kn den komme til å tiltes opp v vnnet når frten senkes eller ved kjøring i revers, slik t du mister kontrollen over åten. Tp v kontrollen over åten kn resultere i lvorlig personskde, dødsulykker eller skde på åten. Flytt låsespken til fristillingen. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og lås den på plss ved å flytte tiltlåsespken kover til låsestillingen. FREE LOCK Fristilling - Låst stilling TILTE PÅHENGSMOTOREN HELT OPP 1. Stns motoren. Flytt låsespken til fristillingen. T tk i håndtket på motordekslet og løft utenordsmotoren hel tilt opp. Lås påhengsmotoren på plss ved å flytte tiltlåsespken til låsestillingen. 2. Kople inn tiltstøttespken Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltstøttespken. SENKE PÅHENGSMOTOREN TIL DRIFTSSTILLING 1. Flytt låsespken til fristillingen. Tilt påhengsmotoren litt opp, og løsne tiltstøttespken. Senk utenordsmotoren til driftsstilling. 26

33 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER 2. Flytt låsespken til fristillingen. JUSTERE DRIFTSVINKELEN Det er fire hull i kterspeilrkettene som kn rukes til å justere påhengsmotorens vertikle driftsvinkel (foroverevegelse). Bruk tiltpinnen for justering i de fire hullene FREE LOCK Hull i kterspeilrkettene - Tiltpinne Juster driftsvinkelen slik t påhengsmotoren er i vertikl stilling i forhold til vnnet når åten kjøres ved topphstighet. Plsser psssjerene og lsten i åten slik t vekten lir jevnt fordelt. MERK: Påhengsmotoren skl under ruk låses mot tiltpinnen ved å sette tiltlåsespken i låsestillingen. 27

34 UP DN FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER Powertrim og tilt (utstyrsvhengig) POWERTRIM OG TILT Påhengsmotoren er utstyrt med en trim/tilt-kontroll som klles powertrim. Med denne kontrollen kn du enkelt justere stillingen til påhengsmotoren ved å trykke på trimryteren. Når påhengsmotoren flyttes nærmere åtens kterspeil, klles dette å trimme "inn" eller "ned". Når påhengsmotoren flyttes lenger ort fr åtens kterspeil, klles dette å trimme "ut" eller "opp". Begrepet "trim" viser vnligvis til justeringen v påhengsmotoren innenfor de første 20 v evegelsesområdet. Det er dette evegelsesområdet som rukes når åten er oppe i pln. Begrepet "tilt" viser vnligvis til justeringen v påhengsmotoren videre oppover og opp v vnnet. Påhengsmotoren kn tiltes opp v vnnet når motoren er slått v. Ved lvt tomgngsturtll kn påhengsmotoren også tiltes opp fori trimområdet, for eksempel når åten rukes på grunt vnn. UP DN UP DN UP DN d UP DN c e f c - Trimryter på fjernkontrollen Pnelmontert trimryter Trimryter på styrekulthåndtket d - e - f - Trimryter på motordekslet (utstyrsvhengig) Bevegelsesområde for tilt Bevegelsesområde for trim BRUK AV POWERTRIM Påhengsmotorens powertrim- og tiltfunksjon er prktisk når åten driver og når den går ved lv hstighet på svært grunt vnn. Når motoren er i gng, skl påhengsmotoren ikke trimmes ut i et forsøk på å oppnå høyere hstighet slik det gjøres på trdisjonelle propelldrevne åter. Ved plning skl påhengsmotoren settes i vertikl stilling eller tiltes mot åten for å oppnå en øsevinkel på vnninntksristen. Når påhengsmotoren tiltes lenger ut enn vertikl stilling, lir øsevinkelen mindre, noe som kn føre til t impelleren egynner å slure og impellerldene påføres kvitsjonsforrenning. BRUK AV TILTING Slå v motoren og trykk trim/tilt-ryteren eller den ekstr tiltryteren til øvre stilling for å tilte motoren. Påhengsmotoren vil tiltes opp til du slipper ryteren, eller til den når mksiml tiltstilling. 1. Kople inn tiltstøttespken ved å dreie spken nedover. 2. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltstøttespken. 28

35 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER 3. Kople ut tiltstøttespken ved å heve påhengsmotoren litt opp og kople ut tiltstøtterketten. Senk påhengsmotoren. MANUELL TILTING 9703 Dersom påhengsmotoren ikke kn tiltes ved hjelp v powertrim/tilt-ryteren, kn den tiltes mnuelt. MERK: Den mnuelle tiltutløserventilen må strmmes før påhengsmotoren rukes, for å unngå t påhengsmotoren tiltes opp under kjøring i revers. 1. Skru den mnuelle tiltutløserventilen ut tre omdreininger (mot klokken). Påhengsmotoren kn nå tiltes mnuelt. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og strm til den mnuelle tiltutløserventilen EKSTRA TILTBRYTER Den ekstr tiltryteren kn rukes til å tilte påhengsmotoren opp eller ned ved hjelp v powertrimsystemet. I GRUNT VANN Når åten rukes i grunt vnn, kn du tilte påhengsmotoren fori det mksimle tiltområdet for å unngå å t nedi unnen

36 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER 1. Reduser motorturtllet til under 2000 o/min. 2. Tilt påhengsmotoren oppover. Pss på t lle vnninntkshullene hele tiden er under vnn. 3. Motoren skl kun kjøres ved lv hstighet. Vrslingssystem VARSELHORN På fjernstyrte modeller er vrselhornet plssert i fjernkontrollen eller koplet til tenningsryteren. På modeller med styrekulthåndtk er vrselhornet plssert i motordekslet. VARSELLAMPE Vrsellmpen tennes eller linker for å gjøre føreren oppmerksom på tilstnder som er oppgitt i tellen nedenfor. BRUK AV VARSLINGSSYSTEMET Vrselhornet vil høres enten som et kontinuerlig signl eller som korte, støtvise signler, og motorturtllet vil egrenses. Dette vil gjøre åtføreren oppmerksom på, og hjelpe hm/henne til å identifisere, følgende situsjoner. Vrslingssystem Funksjon Lydsignl Vrsellmpe Beskrivelse Motorturtllet reduseres til 2800 o/ min Oppstrt En pip På i 5 sekunder Norml systemtest Høy motortempertur Kontinuerlig På Motoren er overopphetet Lvt oljetrykk Kontinuerlig På Lvt oljetrykk X Overturtll på motoren Kontinuerlig På Vnntempertur eller MAP-sensor utenfor området Støtvise, korte signler Blinker Motorhstigheten overskrider mksimlt tilltt turtll Motorturtllet vil egrenses. T kontkt med forhndleren for å få hjelp. X X 30

37 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER MOTOREN OVEROPPHETES Dersom motoren overopphetes, skl du strks redusere gssen til tomgngshstighet. Sett påhengsmotoren i nøytrl, og kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. Dersom det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen eller vnnstrømmen kommer støtvis, skl du stnse motoren og kontrollere om vnninntkshullene er lokkert. Dersom hullene ikke er lokkert, kn det være en lokkering i kjølesystemet eller et prolem med vnnpumpen. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. Dersom det kommer en jevn strøm v vnn ut v kjølevnnskontrollen og motoren likevel overopphetes, skl du rådføre deg med forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. MERK: Dersom motoren overopphetes og du er strndet, skl du stnse motoren og l den kjøles ned. Deretter vil du vnligvis kunne kjøre motoren en stund på lv hstighet (tomgng) før den egynner å overopphetes igjen. LAVT OLJETRYKK Vrslingssystemet ktiveres dersom oljetrykket lir for lvt. Stopp først motoren og kontroller oljenivået. Fyll på olje om nødvendig. Dersom oljenivået er normlt og vrselhornet fortsetter å lyde, skl du kontkte forhndleren. Motorturtllet vil egrenses til 2800 o/min, men du ør likevel ikke fortsette å ruke motoren. MOTORENS OVERRUSINGSSPERRE Påhengsmotoren er utstyrt med en overrusingssperre som egrenser motorens mksimle turtll. Dette eskytter motoren mot meknisk skde. Nedenfor følger noen årsker til overrusing v motoren: Påhengsmotoren er montert for høyt på kterspeilet Slitt vnnjetpumpeimpeller eller fôring Feil justering v vnnjetpumpeimpellerens klring Påhengsmotoren er tiltet lenger ut enn vertikl stilling 9647 Kvitsjon v impelleren på grunn v grov sjø eller lokkering i åtskroget Blokkering i vnninntket Når motorens overrusingssperre ktiveres, vil tenningsspenningen reduseres slik t motorturtllet senkes midlertidig. Ved overrusing over 6300 o/min koples sylindrene ut for å hindre t motoren går over denne grensen. 31

38 FUNKSJONER OG KONTROLLENHETER Utskiftr kile for vnnjetggregtet Vnnjetggregtet er utstyrt med en kile for å eskytte det dersom impelleren skulle kjøre seg fst. Du får tilgng til kilen ved å fjerne vnninntkshuset og impelleren. SeVedlikehold Fjerne og montere impelleren. o

39 BETJENING Punkter som må kontrolleres før strt Føreren er kjent med sikre nvigsjons-, åt-, og driftsprosedyrer. En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer om ord skl være lett tilgjengelig (dette er påudt ved lov). En redningsøye (ring) eller en flytepute som kn kstes ut til en person som efinner seg i vnnet. Gjør deg kjent med åtens mksimle elstningskpsitet. Se på åtens kpsitetsplte. Tilstrekkelig drivstofftilførsel. Kontroller t dreneringspluggen er montert i åten. Plsser psssjerer og lst i åten slik t vekten lir jevnt fordelt og lle sitter i et pssende sete. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Det er ulovlig å føre en åt under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler. Gjør deg kjent med frvnnet og området der du skl ruke åten: tidevnn, strømmer, sndnker, skjær og ndre fremomenter. Utfør kontrollene som er oppgitt undervedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Kontroller t styringen går fritt og uhindret. Kontroller om det er rusk rundt sideroret og reversporten. Dette kn stnse eller hindre driften. Se etter om det er lokkeringer i vnninntket til vnnjetggregtet før sjøsetting. Dette kn hindre pumping v vnn. Kontroller t drivksellgeret på vnnjetggregtet er smurt. Bruk ved kuldegrder Dersom det er fre for isdnnelse på vnnet, skl påhengsmotoren ts opp v vnnet og dreneres fullstendig for vnn. Dersom det skulle dnne seg is på vnnfltenivået inni drivkselhuset til påhengsmotoren, vil dette lokkere vnnstrømmen til motoren og eventuelt forårske skde. Strt ikke motoren før isen er orte. Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Dersom åten er fortøyd i vnnet, skl påhengsmotoren lltid tiltes slik t vnninntket er over vnn (ortsett fr når det er kuldegrder) når den ikke er i ruk. Rengjør påhengsmotoren utvendig, og skyll lltid ut v eksosuttket på vnnjetggregtet med ferskvnn etter ruk. Spry korrosjonsinhiitor fr Quicksilver eller Mercury Precision på eksterne metllflter hver måned. Kjøring på grunt vnn Levetiden til impelleren og vnninntket kn forlenges etrktelig ved å unngå inntk v snd og stein. Inntkssuget vil fungere som en muddermskin når vnninntket kommer nær unnen. Det er edre å stoppe motoren og drive inn mot lnd når du legger til, og skyve åten ut med en åre når du legger fr lnd. Motoren kn kjøres på tomgng i områder som er grunnere enn61 cm (2 ft.), men det ør være mer enn61 cm (2 ft.) vnn under åten når du øker til full plningshstighet. Når åten er oppe i pln, hindrer åtens hstighet t stein og nnet rusk på unnen trekkes inn. Det er fremdeles sugekrft, men vnninntket psserer over unnen for rskt til t rusk kn komme inn i vnninntket. Når åten kjøres på grunt vnn, må du velge en kurs der du unngår skrpe steiner og ndre hindringer under vnn som kn skde åten. Det kn være lurt å kjøre åten gjennom slike områder ved full plning fordi åten d vil gå høyere i vnnet. Dersom åten går på grunn, må du stoppe motoren øyelikkelig og skyve åten ut på dypere vnn. Slik fungerer vnnjetggregtet En åt med vnnjetggregt hr svært ulike mnøvreringsegenskper smmenlignet med en propelldrevet åt. Båtføreren ør gjøre seg kjent med disse egenskpene ved å eksperimentere i åpent frvnn ved åde høye og lve hstigheter. 33

40 BETJENING Impelleren som drives v drivkselen, suger opp vnn gjennom vnninntket og sender det deretter med høyt trykk gjennom vnnuttksdysen for å dnne skyvekrft forover. Kjøring i revers oppnås ved t reversporten eveger seg over uttksdysen for å dirigere vnnstrømmen i motstt retning. c o Vnninntk Vnnuttksdyse c - Reversport Når vnnjetggregtet er i nøytrl, fortsetter impelleren å rotere. Reversporten plsseres imidlertid slik t noe v skyvekrften forover lir omdnnet til skyvekrft kover. Denne tilnærmede utjevningen mellom skyvekrft forover og skyvekrft kover vil redusere eventuell evegelse v åten til et minimum. Fordi impelleren lltid roterer og dnner skyvekrft når motoren går, kn åten h en tendens til å drive skte forover eller kover. Dette er normlt for en åt med direkte vnnjetggregt. Båtføreren må være oppmerksom på dette og være på vkt når motoren er i gng.! ADVARSEL Unngå personskde som følge v kontkt med den roterende impelleren, eller som følge v t hår, klær eller løse gjenstnder lir trukket inn i vnninntket og tvinnes rundt impellerkselen. Hold vstnd til vnninntket, og stikk ldri gjenstnder inn i vnninntket eller vnnuttksdysen når motoren er i gng. Vnnjetggregtet suger lltid vnn inn i huset når motoren er i gng. Bruk ikke vnnjetggregtet med risten fjernet fr vnninntket. Hold hender, føtter, hår, løse klær, redningsvester, osv. unn vnninntket. Stikk ldri gjenstnder inn i vnninntket eller vnnuttksdysen når motoren er i gng. Stoppe åten i en nødsitusjon Båter med vnnjetggregt hr en nødstoppfunksjon som er spesiell for denne typen fremdrift.! ADVARSEL Vnnjetggregtets nødstoppfunksjon vil redusere åtens hstighet i en nødsitusjon. Husk imidlertid på t rå nedremsing kn føre til t psssjerer i åten lir kstet forover, eller til og med over ord. Denne hndlingen kn føre til lvorlig personskde eller død. Dersom vnnjetggregtet settes i revers og du ruker gssen i revers i en nødsitusjon, kn åtens hstighet senkes rskt slik t stoppelengden reduseres. Husk imidlertid på t rå nedremsing kn føre til t psssjerer i åten lir kstet forover, eller til og med over ord. 34

41 Styre åten BETJENING Vnnjetggregtet er vhengig v vnnjetskyv for å kunne styre åten. Dersom vnnjetskyvet skulle stoppe (vnnstrømmen lokkeres, motoren stoppes, osv.), vil åten sktne frten og stoppe. Styreevnen lir imidlertid nedstt når åten sktner frten.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll. Forsøk ikke å styre åten i en krpp sving. Ved høye hstigheter kn åten komme til å skjene eller til og med velte slik t personer lir kstet rundt i åten eller over ord.! ADVARSEL Unngå personskde, død eller mterielle skder som følge v kollisjon fordi du mister styrekontrollen. Styrekontroll oppnås med vnnjetskyv. Vær derfor forsiktig ved mnøvrering i høy hstighet på steder der plntemterile, pinner, stein, osv. kn li sugd inn i vnnjetggregtet. Dette kn stnse eller redusere vnnjetskyvet og dermed h direkte innvirkning på åtens styreevne. Båtens styrekontroll kn også reduseres etrktelig eller li helt orte ved plutselig tp v effekt, for eksempel dersom du går tom for drivstoff, råstopper, skrur v tenningen eller ktiverer dødmnnsstoppryteren. Husk t din evne til å foret unnmnøvrering er vhengig v tilstrekkelig vnnjetskyv for å kontrollere åten. Når du styrer åten ved motorhstigheter over tomgngsturtll, vil åten regere rskt, men fordi skroget er reltivt fltt under og det ikke er girksse i vnnet, hr åten en tendens til å skjene i svinger. Du må egynne å svinge tidlig og ruke tilstrekkelig krft for å opprettholde styrekontrollen. Fortøye åten Pss på å tilte vnnjetggregtet ut v vnnet når åten skl drs opp på en strnd eller festes til en rygge på grunt vnn. Dersom du ikke gjør det, kn vnninntkshuset fylles med snd eller nnet rusk slik t påhengsmotoren ikke kn strtes. Blokkering v vnninntket! ADVARSEL Unngå personskde som følge v kontkt med den roterende impelleren. Slå v motoren før du prøver å fjerne en lokkering fr vnninntket. Dersom store mengder mterile trekkes inn i vnninntket, kn det føre til effekttp. Sugekrften i vnninntket vil holde mterilet mot risten og lokkere for vnnstrømmen. Dersom du stnser motoren, kn det være t mterilet fller v risten slik t full effekt kn gjenopprettes. Dersom vfllsmterilet ikke fller v risten, må du stnse motoren og fysisk fjerne mterilet fr risten. Fjerne vfllsmterile fr en fstkjørt impeller! ADVARSEL Dersom svinghjulet roteres for å frigjøre en fstkjørt impeller, kn motoren komme til å strte. For å unngå t motoren strter ved et uhell med fre for lvorlig personskde skl du lltid vri tenningsnøkkelen eller dødmnnsstoppryteren til OFF-stillingen (v) og kople lle tennpluggledninger fr tennpluggene. Avfllsmterile kn sette seg fst mellom impelleren og veggen på vnnjetggregthuset, spesielt etter t motoren hr vært stnset. Dette vil låse fst drivkselen og hindre t motoren strter. Nedenfor vises fremgngsmåten for å løsne en fstkjørt impeller. 1. Sett dødmnnsstoppryteren i OFF-stillingen (v). 35

42 BETJENING 2. Kople fr tennpluggklene for å unngå t motoren strter ved et uhell. 3. Fjern dekslet over svinghjulet eller strtpprtet, og drei motorens svinghjul mot klokk. Dersom dette ikke løsner den fstkjørte impelleren, må du skru ut de seks skruene og fjerne vnninntkshuset. Anvisninger før strt 1. Kople den seprte drivstoffslngen til påhengsmotoren. Forsikre deg om t konnektoren sitter riktig. 2. Kontroller motoroljenivået Kontroller t drivksellgeret på vnnjetggregtet er smurt. Se Vedlikehold Smørepunkter. o01394 Fremgngsmåte ved innkjøring! FORSIKTIG Alvorlig skde på motoren kn oppstå hvis fremgngsmåten for innkjøring v motoren ikke lir fulgt. 1. I den første driftstimen skl motoren kjøres i forskjellige gssinnstillinger uten å overstige 3500 o/min, eller på c. hlv gss. 36

43 BETJENING 2. Kjør motoren med forskjellige gsshstigheter opp til 4500 o/min eller på c. trekvrt gss under den ndre driftstimen, og kjør motoren på full gss i c. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. 3. Unngå vedvrende kjøring på full gss i mer enn fem minutter om gngen i de neste åtte driftstimene. Strte motoren Motorer med fjernkontroll Før motoren strtes, skl du lese listen over kontroller som skl utføres før strt, spesielle nvisninger for ruk og nvisninger for innkjøring v motoren under Bruk.! FORSIKTIG Strt eller kjør ldri utenordsmotoren (selv en kort stund) uten t vnninntkshuset er nede i vnnet, for å unngå skde på vnnpumpen (kjøres tørr) eller overoppheting v motoren. MERK: Dersom påhengsmotoren går tom for drivstoff eller hr vært lgret over lengre tid, kreves det flere strtforsøk for å fjerne luft fr systemet. 1. Åpne ventilskruen (i påfyllingslokket) på drivstofftnker med mnuell ventilering Klem på drivstoffpumpeolen flere gnger til den kjennes hrd VIKTIG: For å forhindre t motoren går sur skl du unngå å klemme på drivstoffslngeolen etter t motoren er oppvrmet. 3. Sett dødmnnsstoppryteren i kjørestillingen. Se Generell informsjon Dødmnnsstoppryter. 4. Sett påhengsmotoren i nøytrl ("N") stilling. N o

44 5. Flytt hurtigtomgngsspken til helt lukket stilling. BETJENING MERK: For å strte en sur motor skl du skyve hurtigtomgngsspken til høyeste stilling for hurtigtomgngshstighet, og fortsett å strte motoren. Senk motorturtllet strks motoren er strtet. 6. Vri tenningsnøkkelen til "START"-stillingen. Dersom motoren ikke strter i løpet v ti sekunder, skl du vri nøkkelen tilke til påstillingen og vente i 30 sekunder før du prøver igjen Når motoren hr strtet, skl du kontrollere t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. VIKTIG: Dersom det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen, skl du stnse motoren og undersøke om kjølevnninntket er lokkert. Dersom kjølevnninntket ikke er lokkert, kn det tyde på t vnnpumpen hr sviktet, eller t det er en lokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene fører til t motoren overopphetes. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde Strte motoren - modeller med styrekulthåndtk Før motoren strtes, skl du lese listen over kontroller som skl utføres før strt, spesielle nvisninger for ruk og nvisninger for innkjøring v motoren under Bruk.! FORSIKTIG Strt eller kjør ldri utenordsmotoren (selv en kort stund) uten t vnninntkshuset er nede i vnnet, for å unngå skde på vnnpumpen (kjøres tørr) eller overoppheting v motoren. MERK: Dersom påhengsmotoren går tom for drivstoff eller hr vært lgret over lengre tid, kreves det flere strtforsøk for å fjerne luft fr systemet. 1. Åpne ventilskruen (i påfyllingslokket) på drivstofftnker med mnuell ventilering

45 BETJENING 2. Klem på drivstoffpumpeolen flere gnger til den kjennes hrd Sett dødmnnsstoppryteren i kjørestillingen. Se Generell informsjon Dødmnnsstoppryter. 4. Sett styrekulthåndtket i nøytrlstrtstillingen N START N START Sett girspken i nøytrlstillingen, "N". R N F Sett tiltlåsespken i låsestillingen. FREE LOCK

46 BETJENING 7. Modeller med mnuell strt Trekk forsiktig i strtsnoren til strteren koples inn, og trekk så i snoren med en rsk evegelse for dr motoren rundt. L snoren gå skte tilke. Gjent til motoren strter Modeller med elektrisk strt Trykk på strtknppen for å strte motoren. Slipp knppen når motoren strter. Kjør ikke strtmotoren kontinuerlig i mer enn ti sekunder om gngen. Dersom motoren ikke strter i løpet v 10 sekunder, skl du vente i 30 sekunder og prøve på nytt Kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. VIKTIG: Dersom det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen, skl du stnse motoren og undersøke om kjølevnninntket er lokkert. Dersom kjølevnninntket ikke er lokkert, kn det tyde på t vnnpumpen hr sviktet, eller t det er en lokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene fører til t motoren overopphetes. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhndleren. Bruk v motoren når den er overopphetet, kn føre til lvorlig skde på motoren. Skifte gir MERK: Propellen fortsetter å rotere mens motoren står i nøytrl. Selv om tilnærmet utjevning mellom skyvekrft forover og kover vil redusere åtens evegelse til et minimum, hr åten en tendens til å drive skte forover eller kover. Dette er normlt for en åt med direkte vnnjetggregt. Båtføreren må være oppmerksom på dette og være på vkt når motoren er i gng Påhengsmotoren hr tre girstillinger: forover (F), nøytrl (N) og revers (R). 40

47 BETJENING Modeller med styrekulthåndtk - Senk motorhstigheten til tomgng før du skifter gir. N START N START R N F Modeller med fjernkontroll Ved girskift skl du lltid stoppe i nøytrlstillingen og vente til motoren hr gått tilke til tomgngsturtll. F N R o00557 Etter t påhengsmotoren er stt i gir, skyver du fjernkontrollspken forover eller vrir på gsshåndtket (styrekulthåndtket) for å øke hstigheten. Stnse motoren Senk motorturtllet og sett påhengsmotoren i nøytrl. Trykk inn motorstoppryteren eller skyv dødmnnsstoppryteren til OFF-stillingen (v). o00361 Nødstrt Hvis strtersystemet svikter, kn motoren strtes med strtsnoren (følger med). Se følgende fremgngsmåte. 41

48 BETJENING 1. Fjern dekslet over svinghjulet eller den mnuelle strtenheten Sett påhengsmotoren i nøytrl ("N") stilling. N R N F o ! ADVARSEL Når du strter motoren ved hjelp v reservestrtsnoren, fungerer ikke strt-i-gir-eskyttelsen. Pss på å sette påhengsmotoren i nøytrl for å forhindre t den strter i gir. Brå og uventet kselersjon kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. 3. Modeller med elektrisk strt Vri tenningsnøkkelen til påstillingen. o00364! ADVARSEL Unngå elektrisk støt. Rør ikke tenningskomponenter, ledninger eller tennpluggkler under strting og kjøring v motoren. 42

49 BETJENING! ADVARSEL Svinghjulet kn forårske lvorlig personskde når det er utildekket og i evegelse. Hold hender, hår, klær, verktøy og ndre gjenstnder unn motoren under strting og kjøring v motoren. Prøv ikke å sette på svinghjuldekslet eller toppdekslet når motoren er i gng. 4. Plsser knuten på strtsnoren i hkket på svinghjulet, og vikle snoren med klokk rundt svinghjulet. 5. Trekk i strtsnoren for å strte motoren

50 Vedlikehold v påhengsmotoren VEDLIKEHOLD For å holde påhengsmotoren i est mulig driftstilstnd er det viktig å utføre de periodiske kontrollene og vedlikeholdet som står oppgitt i Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Vi nefler på det sterkeste t motoren vedlikeholdes tilstrekkelig med tnke på din egen og psssjerenes sikkerhet, og også for t den skl være pålitelig.! ADVARSEL Unnltelse fr å utføre kontroller og vedlikehold på påhengsmotoren eller forsøk på å utføre vedlikehold eller reprsjon på påhengsmotoren uten t du kjenner til riktige service- og sikkerhetsprosedyrer, kn føre til personskde, dødsfll eller produktsvikt. Før opp utført vedlikehold i Vedlikeholdsloggen kerst i denne oken. T vre på lle estillinger og kvitteringer ved vedlikeholdsreid. VELGE RESERVEDELER FOR PÅHENGSMOTOREN Vi nefler ruk v originle reservedeler fr Mercury Precision eller Quicksilver og originle smøremidler.! ADVARSEL Bruk v reservedeler med dårligere kvlitet enn originldelen, kn medføre personskde, dødsfll eller produktsvikt. EPA-utslipp SERTIFISERINGSMERKE FOR UTSLIPP Et sertifiseringsmerke for utslipp som viser utslippsnivå og motorspesifiksjoner som hr direkte smmenheng med utslipp, festes på motoren ved frikken. c f g d h e i Tomgngshstighet f - Fmilienummer - Motoreffekt (hk) g - Mksimlt utslipp for motorfmilien c - Slgvolum h - Tenningsjustering d - Delenummer i - Aneflt tennplugg og gnistgp e - Ventilklring (hvis ktuelt) EIERANSVAR Eieren/rukeren er pålgt å utføre rutinemessig vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivået innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/rukeren skl ikke utføre noen modifiksjoner på motoren som vil endre motoreffekten eller forårske utslipp som overskrider de forhåndsfststte spesifiksjonene fr frikken. 44

51 Kontroll- og vedlikeholdsoversikt FØR HVER BRUK VEDLIKEHOLD Kontroller motoroljenivået. Se Drivstoff og olje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje. Kontroller t dødmnnsryteren stopper motoren. Se etter om drivstoffsystemet er skdet eller lekker. Kontroller t utenordsmotoren er forsvrlig festet på kterspeilet. Kontroller t ingen deler i styresystemet henger seg opp eller er løse. Se etter t styrestngens festenordninger er riktig strmmet. Se Festenordninger for styrestngen. Kontroller t drivksellgeret på vnnjetggregtet er smurt. Se Smørepunkter. ALLTID ETTER BRUK OG ETTER HVER 10. DRIFTSTIME Smør drivksellgeret på vnnjetggregtet. Se Smørepunkter. ALLTID ETTER BRUK Ved ruk i sltvnn skl sltrester vskes v og eksosuttket på vnnjetggregtet skylles med ferskvnn. HVER 100. DRIFTSTIME ELLER EN GANG I ÅRET (DET SOM KOMMER FØRST) Smør lle smørepunkter. Smør oftere når motoren rukes i sltvnn. Se Smørepunkter. Skift motoroljen og oljefilteret. Oljen ør skiftes oftere når motoren rukes under ugunstige forhold, for eksempel ved lngvrig dorging. Se Skifte motorolje. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Kontroller deretter tennplugger hver 100. driftstime eller en gng i året. Skift tennplugger etter ehov. Se Kontrollere og skifte tennpluggene. Se etter t termostten ikke er utstt for korrosjon og/eller t fjæren er intkt. Forsikre deg om t termostten er helt lukket ved romtempertur. 1. Kontroller om motorens drivstoffilter (lvt trykk) er forurenset. Se Drivstoffsystemet. Skift ut drivstoffilteret (høyt trykk). 1. Kontroller motorens tenningsjustering. 1. Kontroller korrosjonskontrollnodene. Kontroller oftere når motoren rukes i sltvnn. Se Anoder for korrosjonskontroll. Smør rillene på drivkselen. 1. Kontroller og juster ventilklringen om nødvendig. 1. Kontroller powertrimoljen. Se Kontrollere powertrimoljen. Kontroller tteriet. Se Kontrollere tteriet. Kontroller justeringen v kontrollkelen. 1. Kontroller registerremmen. Se Kontrollere registerremmen. Kontroller t olter, muttere og ndre festenordninger er strmme. Kontroller t motordekseltetningene er intkte og ikke skdet. Kontroller den støydempende skumplsten på innsiden v motordekslet (utstyrsvhengig) for å være sikker på t skumplsten er intkt og ikke skdet. Kontroller t inntkslyddemperen (utstyrsvhengig) er på plss. Kontroller t tomgngslyddemperen (utstyrsvhengig) er på plss. Kontroller om slngeklemmer eller gummihetter (utstyrsvhengig) er løse på luftinntksenheten. 1. En utorisert forhndler skl utføre service på disse punktene. 45

52 VEDLIKEHOLD HVER 300. DRIFTSTIME ELLER HVERT TREDJE ÅR Skift vnnpumpeimpelleren (oftere ved overoppheting eller nedstt vnntrykk). 1. FØR LAGRING Se fremgngsmåten for lgring. Se Lgring. T v og sette på toppdekslet FJERNE 1. Løsne den kre låsen ved å trekke spken opp. 2. Løft kdelen v dekslet og hekt det v den fremre kroken SETTE INN Plsser toppdekslet over motoren. Senk fremre del v dekslet først og hekt på kroken. Senk deretter kre del v dekslet ned på unndekslet. 2. Trykk unndekslet litt nedover, og lås dekslet på plss ved å trykke inn deksellåsen. Forsikre deg om t toppdekslet er festet ordentlig ved å trekke i kre del v dekslet. Utvendig vedlikehold Utenordsmotoren er eskyttet med et solid, rent emljeelegg. Rengjør og poler ofte med mritimt rengjøringsmiddel og polervoks. Slitt/sløv impeller Impelleren kn li slitt og sløv som følge v inntk v småstein gjennom pumpen. Følgende kn skje dersom impelleren er slitt/sløv: Merkrt ytelsestp, spesielt når det gjelder kselersjon Vnskelig å få åten opp i pln Økt motorturtll ved full gss VIKTIG: Løftevinkelen på toppen skl ikke slipes eller endres. 46

53 VEDLIKEHOLD Kontroller regelmessig om impellerldene er skdet. Bruk en flt fil til å slipe ldets forknt. Slip til rdiusen er0,8 mm (1/32 in.) ved å fjerne mterile kun på undersiden. o Forknt - Løftevinkel på toppen Justere impellerklringen Impelleren skl justeres slik t det er en klring på om lg0,8 mm (0.03 in.) mellom impellerknten og fôringen. Når vnnjetggregtet rukes i områder der det er snd eller grus, kn impellerldene li sløve, og klringen vil li større enn0,8 mm (0.03 in.). Etter hvert som ldene slites, kn mellomleggene som er plssert på utsiden v impelleren, flyttes til ksiden v impelleren. Dermed kommer impelleren lenger ned i den konede fôringen slik t klringen lir mindre. o Mellomlegg - Klring mellom impellerknten og fôringen Kontroller impellerklringen ved å skyve et følerld gjennom inntksristen og måle klringen mellom impellerknten og fôringen. Dersom det er nødvendig med justering, skl du sefjerne og montere impelleren. 47

54 Fjerne og montere impelleren VEDLIKEHOLD! ADVARSEL Hvis drivkselen roteres, er det en mulighet for t motoren vil gå rundt og strte. For å unngå t motoren strter ved et uhell med fre for lvorlig personskde fr å li truffet v en roterende impeller skl du lltid vri tenningsnøkkelen eller dødmnnsstoppryteren til OFF-stillingen (v) og kople lle tennpluggledninger fr tennpluggene når du foretr service v impelleren. 1. Sett utenordsmotoren i nøytrlstillingen. R N F Sett nøkkelryteren eller dødmnnsstoppryteren i "OFF"-stillingen (v). 3. Kople fr tennpluggklene for å unngå t motoren strter. o Fjern de seks skruene som holder fst vnninntkshuset og fjern vnninntkshuset. o

55 VEDLIKEHOLD 5. Rett ut de øyde tppene på impellerens mutterholder, og fjern impellermutteren. o Tpper - Impellermutter 6. Trekk impelleren rett v kselen. Dersom impelleren sitter fst, ruker du en hmmer og en trekloss til å dreie impelleren med klokk på kselen til kilesporet er rett over den flte siden v kselen. Dette vil frigjøre den fstlåste kilen slik t den kn fjernes. SETTE INN 1. Smør drivkselen, kilen og impelleroringen. 49

56 VEDLIKEHOLD 2. Plsser plsthylsen inni impelleren, og monter impelleren, kilen, mellomleggene, mutterholderen og impellermutteren. c d e f o Plsthylse d - Mellomlegg - Skovhjul e - Mutterholder c - Kile f - Impellermutter 3. Skru mutteren slik t den sitter strmt på kselen, for å unngå eventuell slrk mellom impelleren og kselen. Dersom tppene på holderen ikke stemmer overens med de flte sidene på mutteren, fjerner du mutteren, snur holderen rundt og strmmer mutteren igjen. 50

57 VEDLIKEHOLD 4. Monter vnninntkshuset midlertidig for å kontrollere impellerklringen. Klringen mellom impelleren og fôringen skl være 0,08 mm (0.03 in.). Mellomlegg kn flyttes på egge sider v impelleren for å heve eller senke impelleren slik t klringen lir riktig. Vnninntkshuset kn skyves litt sideveis for å midtstille fôringen. o Mellomlegg - Klring mellom impellerknten og fôringen 5. Etter t høyden til impelleren er innstilt, strmmer du impellermutteren hrdt til med en skrunøkkel. Fest impellermutteren ved å øye tppene mot de flte sidene på impellermutteren. o Tpper - Impellermutter MERK: Dersom påhengsmotoren rukes i sltvnn, skl du smøre korrosjonshemmende smørefett fr Quicksilver eller Mercury Precision rundt hele monteringsflensen på vnninntkshuset, smt på gjengene til de seks festeoltene. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 94 Korrosjonshemmende smørefett Monteringsflens og monteringsolter for vnninntkshus Q1 51

58 VEDLIKEHOLD 6. Monter vnninntkshuset med de seks oltene. Kontroller klringen rundt impelleren for å forsikre deg om t vnninntkshuset er midtstilt og ikke gnisser mot fôringen. Strm til monteringsoltene i henhold til spesifiksjonene. o01411 Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Monteringsolter for vnninntkshuset Justere giroverføringsstget! ADVARSEL Giroverføringsstget må justeres for å hindre utilsiktet ktivering v reversporten (forårsket v vnntrykk mot porten) når åten kjøres forover. Båten kn komme til å stoppe helt plutselig dersom reversporten lir ktivert. Bråstopp kn føre til t psssjerer lir kstet rundt i åten, eller til og med ut v åten. Denne hndlingen kn føre til lvorlig personskde eller død. KONTROLLERE JUSTERINGEN AV GIROVERFØRINGSSTAGET Kontroller justeringen v giroverføringsstget når motoren er i forovergir. Når justeringen er riktig, plsseres girkmmen så lngt ut på vlsen t reversporten låses i foroverstillingen. Reversporten skl ikke kunne tvinges opp mot nøytrl. Trekk i reversporten for hånd for å kontrollere dette. c d o Giroverføringsstg c - Vlse - Girkm d - Reversport 52

59 VEDLIKEHOLD JUSTERE GIROVERFØRINGSSTAGET 1. Skyv girhåndtket til full foroverstilling. 2. Juster lengden på giroverføringsstget slik t vlsen er helt i ytterenden (helt i unnen) v girkmmen når girhåndtket er skjøvet helt forover. Kontrollere tteriet Btteriet skl kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre t motoren strter som den skl. VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsnvisningene som følger med tteriet. 1. Slå v motoren før service på tteriet. 2. Fyll eventuelt på vnn, slik t tteriet er fullt. 3. Kontroller t tteriet er ordentlig festet. 4. Btterikelforindelsene skl være rene, strmme og riktig montert. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 5. Kontroller t tteriet er utstyrt med en ikke-ledende skjerming for å hindre utilsiktet kortslutning v tteripolene. Drivstoffsystemet! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v ensinrnn eller eksplosjon. Følg lle nvisninger ngående drivstoffsystemet nøye. Stopp lltid motoren. Røyking og åpen ild eller gnister skl ikke forekomme i området der det utføres service på deler v drivstoffsystemet. Stopp motoren og kople fr tteriet før det utføres service på noen v komponentene i drivstoffsystemet. Drener drivstoffsystemet fullstendig. Bruk en godkjent eholder til å smle opp og oppevre drivstoffet. Tørk strks opp eventuelt søl. Mterile som rukes til å tørke opp søl, må kstes i en egnet eholder. All service på drivstoffsystemet må utføres på et godt ventilert sted. Kontroller om det lekker drivstoff etter t det er utført service. DRIVSTOFFLEDNING, INSPISERE Se etter om det er sprekker, utulninger, lekksjer, hrdhet eller ndre tegn på forringelse eller skde på drivstoffslngen og tilføringslæren. Dersom noe v dette er tilfelle, skl drivstoffslngen eller tilføringslæren skiftes ut. DRIVSTOFFILTER (LAVT TRYKK) Kontroller om det forekommer vnnnsmling eller slm i drivstoffilteret. Hvis det er vnn i drivstoffilteret, skl den gjennomsiktige eholderen fjernes og vnnet dreneres. Dersom filteret er forurenset, skl det fjernes og skiftes ut. FJERNE 1. Les serviceinformsjonen og dvrslene som gjelder drivstoffsystemet. 2. Løsne sekskntmutteren og fjern filterenheten fr festet. Hold fst dekslet slik t det ikke dreies, og fjern den gjennomsiktige eholderen. Tøm innholdet i en godkjent eholder. 53

60 VEDLIKEHOLD 3. Undersøk filterelementet. Skift ut filterenheten etter ehov. c d Deksel c - O-ringtetning - Filterelement d - Gjennomsiktig eholder SETTE INN 1. Skyv filterelementet inn i dekslet. 2. Plsser O-ringen på riktig sted i den gjennomsiktige eholderen, og skru eholderen inn i dekslet for hånd. 3. Remonter filterenheten på festet. VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fr filteret ved å klemme på drivstoffslngeolen til den er hrd, slik t drivstoffet tvinges inn i filteret. Festenordninger for styrestngen VIKTIG: Styrestngen som forinder styrekelen med motoren, skl festes ved hjelp festenordningene som følger med motoren. Disse låsemutterne ( ) skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende), ettersom disse vil løsne ved virering slik t styrestngen løsner.! ADVARSEL Dersom styrestngen løsner, kn åten plutselig komme til å svinge helt rundt i en skrp sving. En slik rå evegelse kn være voldsom nok til å slynge psssjerer over ord og medføre lvorlig personskde eller dødsulykker. Fest styrestngen til styrekelen med stoppskiven og låsemutteren med nyloninnsts. Strm låsemutteren til den sitter fst, skru den så tilke 1/4 omdreining. 54

61 VEDLIKEHOLD Fest styrestngen til motoren med olten, låsemutteren, mellomlegget og stoppskivene. Strm til låsemutteren med spesifisert moment. c d e f - Bolt ( ) - Stoppskive ( ) c - Mellomlegg ( ) 9691 d - Låsemutter med nyloninnsts ( ) e - Monter styrestngen i sidehullet f - Låsemutter med nyloninnsts ( ) (strmmes til den sitter fst, skrus så tilke 1/4 omdreining) Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Låsemutter med nyloninnsts "d" Låsemutter med nyloninnsts "f" Strmmes til den sitter fst, skrus så tilke 1/4 omdreining Anode for korrosjonskontroll Det finnes noder for korrosjonskontroll forskjellige steder på påhengsmotoren. En node eskytter påhengsmotoren mot glvnisk korrosjon ved t nodens metll eroderer skte istedenfor metllet på påhengsmotoren. Anodene må kontrolleres regelmessig, spesielt i sltvnn der erosjonen vil gå rskere. Skift lltid noden før den er helt erodert, slik t korrosjonseskyttelsen opprettholdes. Anodene skl ikke mles eller påføres eskyttelseslg ettersom dette reduserer nodenes eskyttelseseffekt. 55

62 VEDLIKEHOLD Det er montert en node på motorlokken. Fjern noden på stedet som er vist. Fest noden til dekselet med en olt. Trekk til olten til ngitt tiltrekkingsmoment. Monter dekslet med ny pkning. Trekk til oltene til ngitt tiltrekkingsmoment. - Deksel - Anode Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Anodeolt 8 71 Dekselolt (2) 8 71 Den ndre noden sitter på vnninntkshuset og den tredje noden er montert på kterspeilrkettene Vnninntkshusnode - Anode på kterspeilrketten Kontrollere og skifte tennpluggene! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsulykker på grunn v rnn eller eksplosjon forårsket v ødelgte tennplugghetter. Ødelgte tennplugghetter kn vgi gnister. Gnister kn ntenne drivstoffdmp under motordekslet. For å unngå å skde tennplugghettene skl du ikke ruke skrpe gjenstnder eller metllverktøy (f.eks. tng, skrutrekker osv.) til å fjerne tennplugghetter. 56

63 VEDLIKEHOLD 1. Kople fr tennpluggklene. Vri gummihettene litt og trekk dem v. o Fjern tennpluggene for å undersøke dem. Skift tennpluggen dersom elektroden er slitt eller isolsjonen er frynset, sprukket, ødelgt, hr lærer eller er sotet. 3. Juster gnistgpet i henhold til spesifiksjonene. o00423 o00680 Gnistgp Tennplugg 0,80-0,90 mm ( in.) 4. Fjern smuss på tennpluggholderne før tennpluggene monteres. Monter tennpluggene og strm dem for hånd. Strm dem deretter i henhold til spesifiksjonene. Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Tennplugg Skifte sikring modeller med elektrisk strt VIKTIG: Sørg lltid for å h ekstr SFE 20-mperesikringer for hånden. En SFE 20-mperesikring eskytter den elektriske strtkretsen mot overelstning. Dersom sikringen er røket, vil ikke den elektriske strtmotoren fungere. Prøv å finne og rette opp feilen som er årsken til overelstningen. Dersom du ikke finner årsken, kn sikringen ryke igjen. 57

64 VEDLIKEHOLD 1. Åpne sikringsholderen, og se på det sølvfrgede åndet inni sikringen. Dersom åndet er røket, skl sikringen skiftes. Skift ut sikringen med en ny sikring v smme type. - Intkt sikring - Røket sikring Kontrollere registerremmen 1. Kontroller registerremmen og få den skiftet ut hos en utorisert forhndler dersom noen v følgende tilstnder er til stede:. Sprekker på ksiden v remmen eller ved roten v tennene.. Stor slitsje ved roten v tennene. c. Gummidelen er oppsvulmet v olje. d. Remmens overflte er frynset. e. Tegn på slitsje lngs remmens knter eller ytterflter. Smørepunkter 1. Smør følgende med korrosjonshemmende smørefett eller 2-4-C med teflon fr Quicksilver eller Mercury Precision Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 94 Korrosjonshemmende smørefett Drivksellger Q1 58

65 VEDLIKEHOLD Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med teflon Drivksellger Q1 Drivksellger VIKTIG: Det er viktig t du ikke ruker universlfett til dette lgeret. Smørefettet vi nefler er vnnestndig og hr riktig konsistens for denne nvendelsen. Dersom du ruker en nnen type smørefett, må du psse på t det er vnnestndig og hr smme konsistens. i. Trekk ventilsjonsslngen v smørenippelen. ii. iii. Pump inn smørefett gjennom smørenippelen (ruk fettpressen som følger med) til overflødig fett egynner å tyte ut v ventilsjonsslngen. Sett ventilsjonsslngen på smørenippelen igjen etter smøring. o Smørenippel - Ventilsjonsslnge MERK: Etter 30 driftstimer skl det pumpes inn ekstr smørefett for å drive ut eventuell fuktighet. Ved å undersøke fettet som nå kommer ut, vil du få du en indiksjon på tilstnden inni lgerhuset. En grdvis økning v fuktighetsinnholdet tyder på t tetningen er slitt. Dersom smørefettet egynner å få en mørk eller skittengrå frge, skl drivksellgeret og tetningene undersøkes og eventuelt skiftes ut. Noe misfrging v smørefettet er normlt i innkjøringsperioden når tetningene er nye. 2. Smør følgende med smøremiddelet 2-4-C med teflon eller spesilsmøremiddelet 101 fr Quicksilver eller Mercury Precision. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 34 Spesilsmøremiddelet C med teflon Svingrkett, tiltrør, skruer for kterspeilfeste, smørenippel for styrekel Svingrkett, tiltrør, skruer for kterspeilfeste, smørenippel for styrekel Q Q1 59

66 Svingrkett Smøres gjennom smørenippel. VEDLIKEHOLD Tiltrør Smøres gjennom smørenipler Smør gjengene på skruene for kterspeilfestet (ekstrutstyr)

67 VEDLIKEHOLD Smørenippel for styrekel (utstyrsvhengig) Vri rttet slik t styrekelenden lir trukket helt inn i påhengsmotorens tiltrør. Smøres gjennom smørenippel Smørenippel - Styrekelende! ADVARSEL Enden v styrekelen må være trukket helt inn i tiltrøret på utenordsmotoren før smøring. Dersom styrekelen påføres smøremiddel når den er helt utskjøvet, kn den li hydrulisk låst. En hydrulisk låst styrekel vil føre til tp v styrekontroll, som igjen kn føre til lvorlig personskde eller dødsulykker. 3. Smør følgende med lettolje. Dreiepunkter på styrestng - Smør dreiepunktene. Kontrollere powertrimoljen 1. Tilt påhengsmotoren helt opp, og kople inn tiltstøttelåsen

68 VEDLIKEHOLD 2. Skru v påfyllingslokket og kontroller oljenivået. Oljenivået skl være i flukt med underknten v påfyllingshullet. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Luricnts Power Trim & Steering Fluid (powertrim- og servostyringsolje). Dersom dette ikke er tilgjengelig, skl du ruke utomtgirolje (ATF) Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 114 Powertrim- og servostyringsolje Powertrimsystem Q1 Skifte motorolje MOTORENS OLJEKAPASITET Kpsitet Motorolje 1,8 liter (1.9 qt.) Oljetype Mercury Precision Prts eller Quicksilver 10W-30 4-tkters utenordsolje Mercury Precision Prts eller Quicksilver Synthetic Blend 4-tkters utenordsolje FREMGANGSMÅTE VED OLJESKIFT 1. Tilt påhengsmotoren til trnsportstilling. 62

69 VEDLIKEHOLD 2. Plsser styringen på påhengsmotoren slik t dreneringshullet vender nedover. Fjern dreneringspluggen, og drener motoroljen i en egnet eholder. Smør tetningen på dreneringspluggen med olje, og sett den tilke. - Dreneringsplugg SKIFTE OLJEFILTER 1. Plsser en klut e.l. under oljefilteret for å fnge opp eventuelt oljesøl. 2. Fjern det gmle filteret ved å skru det mot venstre. 3. Rengjør monteringsflten. Påfør et tynt lg ren olje på filterpkningen. Bruk ikke smørefett. Skru inn det nye filteret til pkningen får kontkt med monteringsflten, og strm det ytterligere 3/4-1 omdreining. FYLLE PÅ OLJE 1. Fjern oljepåfyllingslokket, og fyll på olje til riktig nivå

70 VEDLIKEHOLD 2. L motoren gå på tomgng i fem minutter, og se etter om det lekker olje. Stns motoren, og kontroller oljenivået med peilepinnen. Fyll på olje om nødvendig. - Oljepåfyllingslokk 9737 Utenordsmotor som hr vært under vnn En utenordsmotor som hr vært under vnn, ør ts til service hos en utorisert forhndler innen noen få timer etter utenordsmotoren er ttt opp v vnnet. Denne umiddelre ehndlingen hos en serviceforhndler er nødvendig med det smme motoren utsettes for luft, for å minske fren for innvendig korrosjonsskde i motoren. 64

71 Klrgjøring før lgring LAGRING Det som er viktigst ved klrgjøring v påhengsmotoren før lgring, er å eskytte den mot rust, korrosjon og skde som følge v t vnn fryser til is eller lir værende igjen i motoren. Bruk fremgngsmåten som er eskrevet, for å klrgjøre påhengsmotoren for lgring utenom sesongen eller lngtidslgring (to måneder eller mer).! FORSIKTIG Du skl ldri strte eller kjøre påhengsmotoren (selv ikke en kort stund) uten t det sirkulerer vnn gjennom lle kjølevnninntkshullene i girkssen. Dette er for å hindre skde på vnnpumpen (t den kjøres tørr) eller overoppheting v motoren. DRIVSTOFFSYSTEMET VIKTIG: I lkoholholdig ensin (etnol eller metnol) kn det dnnes syre under lgring som kn skde drivstoffsystemet. Dersom ensinen som rukes, inneholder lkohol, nefler vi t så mye som mulig v den resterende ensinen dreneres fr drivstofftnken, den seprte drivstoffslngen og motorens drivstoffsystem. Fyll drivstofftnken og motorens drivstoffsystem med ehndlet (stilisert) drivstoff for å hindre dnnelse v vleiringer og gummi. Fortsett å følge nvisningene nedenfor. Bærr drivstofftnk - Hell ngitt mengde stiliseringsmiddel (følg nvisningene på eholderen) på drivstofftnken. Vipp drivstofftnken frm og tilke slik t stiliseringsmidlet lnder seg med drivstoffet. Inneygd drivstofftnk Hell ngitt mengde stiliseringsmiddel (følg nvisningene på eholderen) i en seprt eholder og lnd med om lg en liter (1 qt.) ensin. Hell denne lndingen på drivstofftnken. Senk påhengsmotoren ned i vnnet for å sirkulere kjølevnn. L motoren gå i ti minutter slik t motorens drivstoffsystem fylles. Beskytte eksterne motorkomponenter Smør lle motorkomponenter i listen i delen Vedlikehold - Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Ml over eventuelle småskder i lkken. Lkk for reprsjon v småskder kn fås hos forhndleren. Spry Quicksilver- eller Mercury Precision-korrosjonsinhiitor på eksterne metllflter (unnttt noder for korrosjonskontroll). Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 120 Korrosjonsinhiitor Eksterne metlloverflter Q55 Beskyttelse v motorens indre deler T ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. Roter svinghjulet mnuelt flere gnger for å fordele oljen i sylinderne. Sett tilke tennpluggene. Skift motoroljen. Vnnjetggregt Pump ekstr smørefett inn i lgeret til vnnjetggregtet for å drive ut fuktighet. Plssering v motoren for opplg L motoren stå i vertikl stilling slik t vnn kn renne ut. 65

72 LAGRING! FORSIKTIG Hvis motoren lgres tiltet opp i kuldegrder, vil ev. kjølevnn eller regnvnn som hr kommet inn gjennom eksosutløpet, kunne fryse til is og skde utenordsmotoren. Lgring v tteriet Følg frikntens nvisninger for lgring og opplding v tteriet. Fjern tteriet fr åten, og sjekk væskenivået. Ld opp om nødvendig. Sett tteriet på et kldt og tørt sted. Kontroller væskenivået i tteriet regelmessig, og ld opp om nødvendig under lgring. 66

73 FEILSØKING Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt (motorer med elektrisk strtmotor) MULIGE ÅRSAKER Sikring i strtkretsen er røket. Se Vedlikehold. Giret på påhengsmotoren er ikke stt i fri. Svkt tteri eller tterikolinger som er løse eller korroderte. Svikt i tenningsnøkkelryteren. Feil ved ledningsnettet eller elektriske kolinger. Svikt i strtmotoren eller strtspolen. Impeller sitter fst på grunn v lokkering. Motoren vil ikke strte MULIGE ÅRSAKER MERK: Dersom påhengsmotoren hr gått tom for drivstoff eller hr vært lgret over lengre tid, kreves det flere strtforsøk for å fjerne luft fr systemet. Dødmnnsstoppryteren står ikke i kjørestilling. Feil strtprosedyre. Se Bruk. Gmmel eller forurenset ensin. Motoren hr fått for mye ensin. Se Bruk. Drivstoffet når ikke motoren. Drivstofftnken er tom. Lufteventilen på drivstofftnken er ikke åpen eller er lokkert. Drivstoffslngen er frkoplet eller smmenklemt. Drivstoffslngeolen er ikke litt klemt på. Kontrollventilen på drivstoffslngeolen er defekt. Drivstoffilteret er tett. Se Vedlikehold. Defekt drivstoffpumpe. Filteret i drivstofftnken er tett. 20-mperesikring er gått. Se Vedlikehold. Komponentsvikt i tenningssystemet. Feil ved ledningsnettet eller elektriske koplinger. Tennpluggene er skitne eller defekte. Se Vedlikehold. Motoren går ujevnt MULIGE ÅRSAKER Overoppheting - Vrselhornet virker ikke. Lvt oljetrykk. Sjekk oljenivået. Tennpluggene er skitne eller defekte. SeVedlikehold -delen. Feil oppsett og justeringer. Det kommer ikke nok drivstoff til motoren.. Motordrivstoffilteret er lokkert. SeVedlikehold -delen.. Filteret i drivstofftnken er lokkert. c. Tppelåsventilen som sitter på drivstofftnker v den permnente, inneygde typen hr stt seg fst. 67

74 d. Drivstoffslngen er øyd eller i klem. Defekt drivstoffpumpe. Komponentsvikt i tenningssystemet. FEILSØKING Overrusing v motoren (for høyt turtll) MULIGE ÅRSAKER Påhengsmotoren er montert for høyt på kterspeilet. Slitt vnnjetpumpeimpeller eller fôring. Feil justering v vnnjetpumpeimpellerens klring. Påhengsmotoren er tiltet lenger ut enn vertikl stilling. Kvitsjon v impelleren på grunn v grov sjø eller lokkering i åtskroget. Blokkering i vnninntket. Redusert ytelse MULIGE ÅRSAKER Gsspjeldet er ikke helt åpent. Skdet impeller. Feil regulering, justering eller oppsett v motoren. Båten er overelstet eller lsten er feilfordelt. For mye unnvnn. Bunnen v åten er skitten eller skdet. Btteriet ldes rskt ut MULIGE ÅRSAKER Btterikolingene er løse eller korroderte. Lvt elektrolyttnivå i tteriet. Utslitt eller lite effektivt tteri. Overdreven ruk v elektrisk tilehør. Defekt likeretter, omformer eller spenningsregultor. 68

75 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Lokl reprsjonsservice Bring lltid utenordsmotoren tilke til den utoriserte forhndleren hvis du får ehov for service. Det er det eneste stedet med frikkopplærte meknikere og den kunnskpen, spesilverktøyet og originldelene og tilehøret som skl til for å gi motoren skikkelig service hvis det skulle li ehov for det. De kjenner motoren est. Service når du er orte hjemmefr Hvis du ikke er i nærheten v den lokle forhndleren og det oppstår ehov for service, er det re å t kontkt med nærmeste utoriserte forhndler. Du finner dem i Gule Sider. Hvis du v en eller nnen grunn ikke kn få service, kn du t kontkt med nærmeste Mercury Mrine servicekontor. Forespørsler om deler og tilehør Alle forespørsler om originle reservedeler og tilehør ør gå til nærmeste utoriserte forhndler. Forhndleren hr den nødvendige informsjonen til å estille deler og tilehør på dine vegne. For forespørsler om deler og tilehør krever forhndleren modell- og serienummeret for å kunne estille de riktige delene. Hjelp til service Det er veldig viktig for åde forhndleren og oss t du er fornøyd med utenordsmotoren. Hvis du hr et prolem, spørsmål eller hvis det er noe med utenordsmotoren som ekymrer deg, kn du kontkte din forhndler eller enhver nnen utorisert Mercury Mrine-forhndler. Hvis du trenger ytterligere hjelp, skl du gjøre følgende. 1. Snkk med slgssjefen eller servicesjefen hos forhndleren. Hvis du llerede hr gjort det, tr du kontkt med hn som eier forhndleren. 2. Skulle du h et spørsmål, noe som ekymrer deg eller et prolem som ikke kn løses v forhndleren, er vi deg t kontkt med servicekontoret til Mercury Mrine for å få hjelp. Mercury Mrine vil reide smmen med deg og forhndleren for å løse lle prolemer. Servicekontroret vil trenge følgende informsjon: Ditt nvn og dresse Et telefonnummer der du kn nås om dgen Modell- og serienummer på utenordsmotoren Nvnet og dressen til forhndleren Prolemets rt Servicekontorene til Mercury Mrine Du kn ringe, fkse eller skrive for å få ssistnse. Husk å oppgi et telefonnummer der du kn nås på dgtid når du sender rev eller fks. USA Telefon (920) Mercury Mrine Fks (920) W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Nettsted Fond du Lc, WI Cnd Telefon (905) Mercury Mrine Ltd Medowpine Blvd. Fks (905) Mississug, Ontrio L5N 7W6 Cnd 69

76 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Austrli, Stillehvet Telefon (61) (3) Mercury Mrine Austrli Frnkston Rod Fks (61) (3) Dndenong, Victori 3164 Austrli Europ, Midtøsten, Afrik Telefon (32) (87) Mrine Power Europe, Inc. Prc Industriel de Petit-Rechin Fks (32) (87) B-4800 Verviers, Belgi Mexico, Sentrl-Amerik, Sør-Amerik, Kriien Telefon (954) Mercury Mrine Interchnge Circle North Fks (954) Mirmr, FL USA Jpn Telefon Fks Mercury Mrine Jpn Anshin-cho Hmmtsu Shizuok-ken, Jpn Jpn Asi, Singpore Telefon Mercury Mrine Singpore 72 Loyng Wy Fks Singpore,

77 Informsjon om instllering BÅTENS MOTORKAPASITET MONTERING AV MOTOR! ADVARSEL Bruk v en påhengsmotor som overskrider åtens motorkpsitet kn: 1) forårske tp v kontroll over åten, 2) forndre vektlnsen i åten, eller 3) forårske t åtkonstuksjonen ryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på åten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på åten. Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste åter er det ngitt en mksiml lsteog motorkpsitet som produsenten hr fststt i henhold til visse føderle retningslinjer. Kontkt forhndleren eller åtprodusenten i tvilstilfeller. U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX BESKYTTELSE MOT STARTING I GIR! ADVARSEL 71 o00306 Unngå lvorlig personskde eller dødsfre fr plutselig og uventet kselersjon ved strting v motoren. Konstruksjonen på denne påhengsmotoren krever t fjernkontrollen som rukes med den, må være utstyrt med et eskyttelsesutstyr mot t den strtes i nnet enn nøytrlt gir. Fjernkontrollen som er koplet til påhengsmotoren, må være utstyrt med en eskyttelsesnordning for å kunne strte re i fri. Dette forhindrer t motoren strtes i gir. VELGE EKSTRAUTSTYR TIL UTENBORDSMOTOREN Originlt Mercury Precision eller Quicksilver-ekstrutstyr er spesilkonstruert og testet for utenordsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine-forhndlere.! ADVARSEL T kontkt med forhndleren før ekstrutstyr monteres. Feil montering v kurnt ekstrutstyr, eller montering v ukurnt ekstrutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. Ekstrutstyr som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert til å rukes med utenordsmotoren eller driftssystemet for utenordsmotoren. Anskff og les gjennom instllsjons-, ruker- og vedlikeholdshåndøkene for lt ktuelt ekstrutstyr. ELEKTRISK DRIVSTOFFPUMPE Hvis det rukes elektrisk drivstoffpumpe, må drivstofftrykket ikke overskride 27,58 kp (4 psi) i motoren. Om nødvendig må det monteres en trykkregultor for å regulere trykket.

78 T v og sette på toppdekslet TA AV TOPPDEKSLET MONTERING AV MOTOR 1. Lås opp motordekselåsen som sitter på ksiden v motoren ved å løfte opp låsen. 2. Løft kdelen v dekslet og hekt det v den fremre kroken. SETTE PÅ TOPPDEKSLET Hekt på den fremre kroken og skyv toppdekselet over på nedre motordeksel. 2. Skyv motordekselåsen ned for å låse motordekselet på plss. Løfte påhengsmotoren Bruk løfteøyet som sitter k på svinghjulet for å støtte motoren når du monterer påhengsmotoren Bestemme monteringshøyde for påhengsmotoren Følgende høydeinnstillinger for feste v påhengsmotor fungerer r i de fleste tilfeller, men fordi forskjellige åter/skrok hr forskjellig design ør innstillingen kontrolleres ved å prøvekjøre åten. Se Vnntest. Montering v påhengsmotoren for høyt på kterspeilet vil gjøre t vnninntket suger inn luft og forårsker kvitsjon. (kvitsjon vil gjøre t det tidevis lir overturtll på motoren og fremdriften reduseres.( Denne tilstnden ør unngås gjennom korrekt høydeinnstilling. Montering v påhengsmotoren for lvt på kterspeilet vil medføre større fremdriftsmotstnd. 72

79 MONTERING AV MOTOR BÅTER MED SKROG MED "V"-KJØL 1. Mål redden v forknten på vnninntkshuset. Lg en horisontl strek på kterspeilet opp fr "V"-kjølen i smme lengde som redden v vnninntkshuset Horisontl strek - Bredden v forknten på vnninntkshuset. 2. Plsser (sentrer) påhengsmotoren på kterspeilet. Still inn høyden på påhengsmotoren på kterspeilet slik t forknten v vnninntkshuset er på linje med den horisontle streken som le lget i trinn 1. Fest påhengsmotoren midlertidig til kterspeilet i denne posisjonen. 3. Fest påhengsmotoren til kterspeilet i denne høyden. Se Feste påhengsmotoren. BÅTER MED SKROG MED FLAT KJØL Plsser (sentrer) påhengsmotoren på kterspeilet. Still inn høyden på påhengsmotoren på kterspeilet slik t forknten v vnninntkshuset er på linje med kjølen på åten som vist. Fest påhengsmotoren midlertidig til kterspeilet i denne posisjonen. 73

80 MONTERING AV MOTOR 2. Fest påhengsmotoren til kterspeilet i denne høyden. Se Feste påhengsmotoren Feste påhengsmotoren 1. Drill fire 13,5 mm (17/32 in.) monteringshull. 2. Monter påhengsmotoren slik t vnninntkshuset står i korrekt høyde. Se Bestemme monteringshøyde for påhengsmotoren. 3. Smør sjøtetninsmiddel på olteskftene. Ikke smør sjøtetningsmiddel på oltenes gjenger. 4. Fest påhengsmotoren med de viste festenordningene. Strm festenordningene forsvrlig til. Påhengsmotoren må festes til kterspeilet med to skruer for kterspeilfestet og fire 13 mm (1/2 in.), som følger med. Monter to olter i de øvre hullene og to olter i de nedre hullene. c d Bolt c - Skive - Akterspeilklemmeolt d - Mutter Montere styrerkett, styrekel 1. Smør hele kelenden med 2-4-C med Teflon Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med teflon Styrekelende Q1 74

81 2. Monter keltetningen på tiltrøret. MONTERING AV MOTOR 3. Monter styrerketten med to skiver og to 30 x 80 mm olter. Strm til oltene for styrerketten i henhold til spesifisert tiltrekkingsmoment. 4. Monter styrekelen og strm styrekelmutteren til spesifisert tiltrekkingsmoment. c Styrekelmutter c - Keltetning - Styrerkettolt og -skive (2) Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Styrekelmutter 47,5 35 Styrerkettolt Festenordninger for styrestngen VIKTIG: Styrestngen som forinder styrekelen med motoren, skl festes ved hjelp festenordningene som følger med motoren. Disse låsemutterne ( ) skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende), ettersom disse vil løsne ved virering slik t styrestngen løsner.! ADVARSEL Dersom styrestngen løsner, kn åten plutselig komme til å svinge helt rundt i en skrp sving. En slik rå evegelse kn være voldsom nok til å slynge psssjerer over ord og medføre lvorlig personskde eller dødsulykker. Fest styrestngen til styrekelen med stoppskiven og låsemutteren med nyloninnsts. Strm låsemutteren til den sitter fst, skru den så tilke 1/4 omdreining. 75

82 MONTERING AV MOTOR Fest styrestngen til motoren med olten, låsemutteren, mellomlegget og stoppskivene. Strm til låsemutteren med spesifisert moment. c d e f - Bolt ( ) - Stoppskive ( ) c - Mellomlegg ( ) 9691 d - Låsemutter med nyloninnsts ( ) e - Monter styrestngen i sidehullet f - Låsemutter med nyloninnsts ( ) (strmmes til den sitter fst, skrus så tilke 1/4 omdreining) Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Låsemutter med nyloninnsts "d" Låsemutter med nyloninnsts "f" Strmmes til den sitter fst, skrus så tilke 1/4 omdreining Elektrisk kel, tterikopling, drivstofftnker FJERNKONTROLLKABEL 1. Fjern de tre oltene på dekselet. Fjern dekselet og kelens gummimlje

83 2. Fjern holderen til keltrommelen. MONTERING AV MOTOR - Holder for keltrommel Løsne kelholderen. Før fjernkontrollkelen inn i motordekselet som vist og under kelholderen. - Kelholder - Fjernkontrollkel

84 MONTERING AV MOTOR 4. Kople fjernkontrollkelen til konnektoren på motorledningsnettet Kelkonnektor 5. Fest fjernkontrollkelen til motordekselet med kelholderen. Trekk til olten til ngitt tiltrekkingsmoment. Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Kelholderolt 6 53 BATTERIKABELFORBINDELSER VIKTIG: For å forhindre skde på motorens ldesystem når tteriklene ikke er koplet til et tteri, må du sørge for t endene på tteriklene er godt isolert. Èn påhengsmotor (+) c - Rød hylse positiv (+) - Sort hylse negtiv (-) (-) c - Strttteri or86 78

85 MONTERING AV MOTOR To påhengsmotorer Kople en felles jordkel (ledningsstørrelse lik tteriklene) mellom de negtive (-) polene på strttteriene. (-) d c (-) d - Rød hylse positiv (+) - Sort hylse negtiv (-) c - d - Jordkel Strttteri or87 DRIVSTOFFTANKER Bærr drivstofftnk Velg et egnet sted i åten innenfor drivstoffslngens rekkevidde, og fest tnken her. Permnent drivstofftnk Permnente drivstofftnker skl monteres i smsvr med ktuelle retningslinjer for sikkerhet, som omftter neflinger når det gjelder jording, eskyttelse mot tilkeslg, ventilsjon osv. Montering v kontrollkel MONTERE GASSKABELEN Monter klene i fjernkontrollen i henhold til instruksene som medfulgte fjernkontrollen. 1. Flytt fjernkontrollhåndtket fr nøytrl til forover og skyv håndtket til stillingen for full hstighet. MERK: Gsskelen er den ndre kelen som eveger seg når du flytter kontrolloksen ut v nøytrl. 2. Monter gsskelen til gsspken. Fest den med en skive og låsesplintholder. 79

86 MONTERING AV MOTOR 3. Juster gsskeltrommelen slik t du ikke føler noe slrk når du trykker lett på gsskmmen med fingeren når trommelen monteres på støtten for gsskeltrommelen. c Gsskm (føler ingen slrk når du trykker lett) c - Gsspk - Gsskeltrommel 4. Sett fjernkontrollhåndtket skte tilke i nøytrl stilling. 5. Undersøk kmrullen for å være sikker på t den ikke er i kontkt med kmmen. 6. Rejuster gsskeltrommelen hvis kmrullen erører kmmen. - Gsskm - Kmrulle Monter kelmljen. 8. Fest gsskeltrommelen med keltrommelholderen. 80

87 MONTERING AV MOTOR 9. Trekk til keltrommelholderolten til ngitt tiltrekkingsmoment. c Holder for keltrommel c - Kelmlje - Keltrommelholderolt Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Keltrommelholderolt Monter dekselet og fest det med de tre oltene. Strm til oltene i henhold til spesifisert tiltrekkingsmoment Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Dekselolt (3)

88 KOPLE TIL GIRKABELEN MONTERING AV MOTOR! ADVARSEL Girkelen må justeres for å hindre utilsiktet ktivering v reversporten (forårsket v vnntrykk) mot porten når åten kjøres forover. Båten kn komme til å stoppe helt plutselig dersom reversporten lir ktivert. Bråstopp kn føre til t psssjerer lir kstet rundt i åten, eller til og med ut v åten. Denne hndlingen kn føre til lvorlig personskde eller død. 1. Fest girkelen til girkmmen med en stoppskive og en selvlåsende hylselåsemutter v nylon som vist. Strm låsemutteren mot stoppskiven og skru den så tilke 1/4 omdreining. 2. Skyv fjernkontrollhåndtket til full foroverstilling. 3. Juster girkelens justeringstrommel slik t rullen er helt på enden v vndringen (unn) i girkmmen. 4. Fest girkelens justeringstrommel til rketten med en olt og låsemutter. Strm olten inntil den sitter mot justeringstrommelen og skru den så tilke 1/4 omdreining. Hold olten slik t den ikke dreier seg og strm låsemutteren på olten. Justeringstrommelen må kunne svinge fritt. c d Vlse Girkm c - d - Girkel Girkelens justeringstrommel 5. Kontroller justeringen v girkelen på nytt når motoren er i forovergir. Når girjusteringen er riktig, plsseres girkmmen så lngt ut på vlsen t reversporten låses i foroverstillingen. Trykk på reversporten for hånd for å ekrefte t den er låst i stilling. Reversporten skl ikke evege seg når den skyves mot nøytrlstillingen. VIKTIG: Foroverlåsingen v reversporten må møtes. Hvis ikke, må girkelen justeres på nytt. Vnntest KAVITASJONSSJEKK Den første høydeinnstillingen v påhengsmotoren ør være så nær som mulig den optimle innstillingen for påhengsmotoren. På grunn v skrogdesignet på noen åter, hindringer eller defekter i skroget forn vnninntket, kn det imidlertid være nødvendig med justeringer for å forhindre kvitsjon i gngfrt. 82

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Direktiv for lystbåter:

Direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer