Sentralt i et driftssenter (hvor operatør betaler tjenermaskiner, gir support mm)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralt i et driftssenter (hvor operatør betaler tjenermaskiner, gir support mm)"

Transkript

1 Notat om Kostnadsbildet: InnsIKT-basert Skolelinux Av Tosten Tøfte, Knut Yrvin 29. november 2004 Til LISE-utredningen Utdanningsetaten i Oslo v/tollak Mortensen, Finn-Arne Johansen 1 Kostnadsbildet Utregningen til Teleplan gjelder 60 datamaskiner med nåverdi over 6 år. Det er verdt å merke seg at utregningen til TeleComputing ikke har med InnsIKT-funksjoner som skolebytte og «livstidslagring». Dette er løst i den InnsIKT-tilpassede løsningen med Skolelinux. Vi har ikke tatt med driften av tykke klienter fra Teleplan. Derimot har vi sakset inn hvordan tallene ser ut om man kjøper gjenbrukte datamaskiner fra InOut og drift og support fra driftsoperatøren TeleComputing. Dette viser at markedsaktører som sentraldrifter Skolelinux leverer en helt annen og lavere pris enn utregningen til Teleplan. Teleplan ser på på enkeltskoler som har IKT-ansvarlig som drifter selv. Scenario Windows tynn (B) Skolelinux (C) Skolelinux (TC / InOut) Maskinvare Installasjon Opplæring Sum etablering Lisenskostnad (årlig) Maskinvare (årlig) Driftskostnader (årlig) Årlig Driftskost pr. arb.pl. 4 2,67 0,8 Sum årskostnader Nåverdi over 6 år Andel av Windows tykk (Teleplans nåverdiberegning av 60 tynnklienter med maskinvare og drift over 6 år. Alle tall i NOK). For å illustrere hvorfor man ikke direkte kan bruke tabellen fra Teleplan holder det å vise til hva driftstjenester koster i markedet. Vi har satt opp kostnadene regnet fra tallene til Teleplan med lokal drift, TeleComputing med sentralisert drift av Skolelinux, og tall fra drift av Microsoft-program i InnsIKT-løsningen til Utdanningsetaten i Oslo. Alle klientmaskiner og lisenskostnader er tatt helt ut av tabellen, noe som må regnes inn i tillegg for å få hele kostnadsbildet. Teknologi Driftsansvar Art klienter Windows tynnklienter (Teleplan) Lokalt på skolen drift Skolelinux tynnklienter (Teleplan) Lokalt på skolen drift Windows-drift med Siemens Business Services som i InnsIKT Sentralt i et driftssenter (hvor operatør betaler tjenermaskiner, gir support mm) drift + tjenere Skolelinux-drift med tynnklienter fra TeleComputing Sentraldrift fra et driftssenter (operatør betaler ikke tjenermaskiner, men gir support og helpdesk som i InnsIKT) drift + tjenere = (OBS: Klienter, kabling på skolen og bredbånd er ikke med. 3 års flat avskrivning på utstyr). SLX Debian Labs 1/5

2 Tabellen synliggjør store besparelser ved å sentraldrifte Skolelinux. Avtale med TeleComputing koster 800 kroner pr. klient. Dette er bare 30% av de kronene Teleplan skriver Skolelinux koster å drifte lokalt. Legger man til tjenermaskiner koster sentralisert drift med Skolelinux 43% av en lokaldriftet installasjon uten kostnadene med tjenermaskiner. Tabellen gir ikke en oversikt over hvordan man kan redusere antall tjenermaskiner som står sentralt og lokalt ved bruk av halvtykke klienter. Samvirke med det elevadministrative systemet SATS er et viktig krav i en InnsIKT-løsning. Skolelinux bruker Cerebrum til dette. Cerebrum er ikke med i driftskostnadene til TeleComputing. Heller ikke skolebytte-funksjonen er med. Utdanningsetaten har skolebytte-funksjonen i dagens InnsIKT-løsning. Derfor må det gjøres noen grep om opptil 175 skoler og brukere skal bruke Skolelinux som en del av InnsIKT. Ut over dette vil det også medføre betydelige kostnader på skolene som ikke har lagt opp nettverkskabling. Anskaffelse av klientmaskiner, skrivere og annet utstyr er heller ikke med i tabelen over. Vi regner på hva det vil koste å tilpasse, drifte, og gi passende utstyr til Oslo-skolene med en InnsIKT-basert Skolelinux-løsning. 1.1 Hva koster Skolelinux i InnsIKT? Her er en strukturert gjennomgang av kostnadselementene og et enkelt kostnads overslag over hva en årlig driftskostnad vil være for Oslo kommune ved bruk av en integrert Skolelinux i InnsIKT. Kostnadene er basert på flat avskrivning over 6 år. Det er ikke beregnet rente kostnader osv. Kostnadselementene som er tatt med i overslaget er følgende: Integrasjonskostnader for Skolelinux i InnsIKT. Vi bruker overslaget som er gitt UDE i InnsIKTrapporten. Integrasjonskostnaden er fordelt på stk PC-er i skolen. Dermed er ikke summen avhengig av en full utrulling av Skolelinux på alle skolene i Oslo, men krever at minst 25% av skolene går for en InnsIKT-basert Skolelinux-løsning. Integrasjonskostnader avskrives over 6 år. All maskinvare avskrives over 3 år. Oppsumering av elementer: Tjener-kostnader sentralt (les: på sentralt driftsenter). Beregnet bruk av 40 tjenere, 8 tjenere til E- post, 2 til backup, 12 til sentral filtjeneste, 2 til sentral navnetjeneste, ldap, 2 til Cerebrum. 2 til overvåkingstjenester. Til slutt 12 testservere og reserve. Kostnaden for en server 2x3GHz CPU, 2 GB minne, 2 x 146 GB disk er Kr. For lagring trengs 8 stk JBONE disk rack med 1 TB hver. (2 til E-post, 4 til sentralt fillager, 4 til test/reserve.) JBONE Diskrack koster pr stk (1 TB). Backup løsning Server kostnader lokalt (her: lokalt på hver skole). Server som i punkt over. Klientkostnader på hver skole. Kalkulasjon med gjenbruk av PC'er basert på tilbud fra InOut. Dette tilbudet er for 30 klienter og server.fratrekt server kostnad sitter vi da med Kr pr klient. Driftkostnader basis med callsenter (basert på Telecomputings tilbud gitt til Oslo skoler i dag) Linje kostnader for hver skole, tatt gjennomsnitt pr skole pr år. Utvidelse av Telecomputings basistjenester til å være i henhold til InnsIKT konseptet. (Her er en byttetjeneste for maskinvare en kalkulert kostnad, ikke basert på noe reelt tilbud). SLX Debian Labs 2/5

3 Beregnete årlige kostnad for hver enkelt kostnadselement pr klient PC: Sentrale kostnader Kr/år Integrasjon: ( / 6 år) / klienter 250 Sentrale tjenere: (40) + lagringenheter(8): ( / 3 år) / Backup: 2 x 6 drives LTO rack ( / 3år) / Kostnad lokale Servere(44): ( / 3år) / Sentraldrift med support (helpdesk osv.): 800 HW byttetjeneste klient: 350 Totale sentrale driftskostnader pr år Kostnader lokalt på skolen: Linjeleie ( / 150 klienter pr skole) 240 Klientpris (2 000 / 3år) 670 Annet (FW + skrivere) 90 Totale kostnader for maskinvare Dette gir en totalkostnad for InnsIKT-basert Skoellinux inkludert driftsjenester, support, callsenter, tjener-maskiner og klient-maskiner Dette gir en total driftskostnad for hele Oslo skolen på Kr årlig ( PC-er) med gjenbrukte klienter. Om vi baserer regnestykket på ny maskinvare på klientene blir merkostnaden Kr/år. Da blir totalen for Oslo på Utregninger fra «Prosjekt 20»-søknaden fra Skolelinux til bystyret har noe høyere kostnadsanslag enn driftsavtalene TeleComputing og andre tilbyr i markedet. Årsaken er at man også tar høyde for kabling på skolen, og ekstra strømkontakter til datamaskiner i klasserom hvor dette mangler. En utprøvingsperiode i en InnsIKT-løsning vil også kreve noen funksjoner i tillegg som skolebytte og samvirke (integrasjon) med elevadministrativt system (som heter SATS). Tallene over tar hensyn til integrasjonskostnader med datamaskiner. Løsningen skallerer godt, og man kan godt bygge ut klienter og brukere. I utredningen under har vi tatt vekk kabling av skolen. Hva det koster å lage en InnsIKT-basert Skolelinux-løsning er tatt med. Detaljert overslag over hva en integrasjon koster kommer her. 1.2 Integrasjon av Skolelinux i InnsIKT vi har her ett overslag over hva integrasjonen av skolelinux i innsikt vil koste grovt fordelt på tjenesteelementer. Integrasjonskostnadene tar høyde for at løningen skal brukes på alle 175 skoler med brukere i Oslo-skolen. Beløpet vil være et helt annet og lavere ved gjennomføring av et eventuelt mindre utprøvingsprosjekt på f.eks. 5 skoler. SLX Debian Labs 3/5

4 Nr. Funksjon Overslag 1 Cerebrum sentralt BAS-system (SATS->Cerebrum) Overføring av data mellom AD og Cerebrum. Pakking og testing av Cerebrum i Skolelinux. Administrasjonsgrensesnitt. 2 Fast IP, seriell, VPN Gi enklere og mer fleksibel administrasjon av IP adresser og domenenavn. Inkludere en ferdig konfigurert VPN løsning som endel av Skolelinux. 3 Sentralisert e-post Domenehåndtering Klynget løsning (Cluster) Filtre mot søppelpost og virus 4 Vev-hotell Oppsett av enkelt Vev-hotell med redundans og mulighet for enkel skalering. Oppsett av enkelt system for administrasjon og publisering 5 Lessdisks Konfigurering og uttesting av Lessdisks for Skolelinux i InnsIKT. 6 Kontrollert gjenstart Metode for kontrolert gjenstart av server ved behov. Linux har mekanismer som gjør dette mulig som standard. Her vil dette innbefatte bruk av reserve tilgangsmetoder som modem, og integrering av dette inn i InnsIKT-løsningens driftsmiljø. 7 Sikkerhetskopiering Oppsett og testing av backup-løsning. Herunder testing av backup medie, og testing av rutiner for full tilbakeføring av data. I tillegg en lokal katastrofeplan. Inkludert er nødvendig lisenser for klienter til driftsoperatørens eksisterende backupsystem. 8 Mellomtjener (Proxy) Oppsett av sentral mellomtjener. 9 Skolebytte Overføring av brukerdata fra AD til Cerebrum eller andre veien. Overføring av brukerfiler fra eksisterende system til nytt system. Uthenting og overføring av e-post fra eksisterende e-post-tjener til nytt system. 10 Overvåkning driftssenter Oppsett og konfigurering av overvåkingstjeneste med lokale agenter. Nødvendige lisenser for kommersielt overvåkingssystem i bruk hos driftsoperatør. 11 Distribusjon Software distribusjon med nødvendige statusrutiner Totale integrasjonskostnader Kostnadene er basert på bruk av det eksisterende utviklerfellesskap Skolelinux og Debian representerer. Dette fordi en tung forankring åpen kildekode miljøet er viktig av 2 grunner. 1) Unngå å starte fra begynnelsen. Sikre gjenbruk av både kunnskap og kildekode. 2) Sikre at fellesskapet kjenner eierskap til løsningen og vedlikeholder denne. Dette for i så stor grad som mulig å unngå å måtte vedlikeholde løsningene selv. Tanken er at all vedlikehold foretas av kilden for en programvarepakke. Dette vil fortrinnsvis være den enkelte pakke utvikler miljøet. Overslaget vil høyst sannsynlig måtte justeres noe ned ved en detaljert gjennomgang. Dette fordi vi kan SLX Debian Labs 4/5

5 gjenbruke løsninger laget av andre kommuner og pågående statlige prosjekt. Denne fordelen er ikke regnet inn. I tillegg kan del-løsninger fra et eventuelt utprøvingsprosjekt gi betydelig gjenbruk. Kostnadene inneholder ikke maskinvare men noen lisenser knyttet til backup og overvåkning som er de eneste steder det er tenkt å bruke produsenteid programvare. Systemløsningene vil resultere i sterk grad av automatisering og industrialisering ved å lage debian-edu-pakker. Industrialisert gjenbruk vil gi lavere vedlikeholdskostnader. SLX Debian Labs 5/5

Dette bygger på løsningsforslag fra oss 19.10.2004 og SBS 12.10.2004

Dette bygger på løsningsforslag fra oss 19.10.2004 og SBS 12.10.2004 Av Knut Yrvin og Tosten Tøfte i SLX Debian Labs Dato: 2811.2004 Innspill til deler av kapittel 2 og hele kapittel 4 er gjort av Finn-Arne Johansen fra Utdanningsetaten i Oslo. Innspillene har kommet under

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Linuxalternativ i InnsIKT

Linuxalternativ i InnsIKT Linuxalternativ i InnsIKT. En teknisk og økonomisk utredning fra Utdanningsetaten Linuxalternativ i InnsIKT Dato Versjon Kommentar Init 09.12.2004 1.0 Første versjon til høring TBM 09.12.2004 1.01 Korrekturlesning

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Innholdsliste. Service ledelse. Dette dokumentet er skrevet under GNU General Public License Det betyr at du har:

Innholdsliste. Service ledelse. Dette dokumentet er skrevet under GNU General Public License Det betyr at du har: Dette dokumentet er skrevet under GNU General Public License Det betyr at du har: 5 10 Friheten til å bruke dokumentasjonen, uansett hensikt (frihet 0). Friheten til å studere dokumentasjonen, og tilpasse

Detaljer

Dokumentasjon/ITIL/Samleside

Dokumentasjon/ITIL/Samleside Dokumentasjon/ITIL/Samleside May 9, 2007 Contents 1 ITIL-dokumentasjon for sentralisert drift av Skolelinux og Debian Edu 20 1.1 Kompetansedeling om sentralisert drift................ 20 2 Service støtte

Detaljer

1 Skolelinux. 1.1 Friheten til å tjene penger

1 Skolelinux. 1.1 Friheten til å tjene penger 1 Skolelinux Dette kapittelet tips gir praktiske råd om hvordan man enklest mulig kommer igang med Skolelinux. Først litt om prosjektet, og mulighetene med Skolelinux. Skolelinux er Debian skreddersydd

Detaljer

Om Skolelinux. Hovedpoengene med Skolelinux er:

Om Skolelinux. Hovedpoengene med Skolelinux er: Om Skolelinux Skolelinux er en tilpasset Debian GNU/Linux-distribusjon for skoler, bibliotek og høyere utdanningsinstitusjoner. Systemet har en installasjonsrutine med 3 spørsmål som gir 15 nett-tjenester

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Windows vs Linux i Narvikskolen.

Windows vs Linux i Narvikskolen. Windows vs Linux i Narvikskolen. Dette er et svar på spørsmål fra Ordfører Tor Nysæter og rådgiver for skolesektoren, Petter Falkbu. Historikk rundt skolelinux i narvikskolen. Liten orientering om dagens

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Sentral rabattavtale for kjøp og leie av programvare

Sentral rabattavtale for kjøp og leie av programvare Sentral rabattavtale for kjøp og leie av programvare Versjoner Første utgave levert før fristen 6. august 2003 kl 14:00 Andre utgave levert raskest mulig, senest innen tirsdag 19. august 2003 kl 1400.

Detaljer

Mer om også kjent som Debian-edu

Mer om også kjent som Debian-edu Mer om også kjent som Debian-edu Møte med Utdanningsdirektoratet onsdag 1. sept 2004 Av prosjektleder og cand.scient Knut Yrvin 30. sept. 2004 Vil vite mer om: Linux har ingen Linux-maskiner å se på Presentasjon

Detaljer

En del av Debian edu... Joomla forum 07.11.2013

En del av Debian edu... Joomla forum 07.11.2013 En del av Debian edu... Joomla forum 07.11.2013 Cand.scient Knut Yrvin 06. november 2013 Lysark til fri kopiering. Krediter opphavsperson ved bruk (CC BY-SA) Agenda Tilbakeblikk Grunnleggende Anskaffelse

Detaljer

Åpen programvare i Norge. Status, effekter, hindringer og drivere. Oktober 2003

Åpen programvare i Norge. Status, effekter, hindringer og drivere. Oktober 2003 Åpen programvare i Norge Status, effekter, hindringer og drivere Oktober 2003 Tittel: Åpen programvare i Norge: Status, effekter, hindringer og drivere Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Søknad: Tilpasning av driftskonsepter med Linux i skolehverdagen. Av Knut Yrvin og Vidar Bakke

Søknad: Tilpasning av driftskonsepter med Linux i skolehverdagen. Av Knut Yrvin og Vidar Bakke Søknad: Tilpasning av driftskonsepter med Linux i skolehverdagen Av Knut Yrvin og Vidar Bakke 16. februar 2003 Innhold 1 Prosjektmålsetning 1 1.1 Våre ønsker.............................. 1 1.2 Driftskonsepter............................

Detaljer

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux)

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux) Forslag til rabattavtale med Kommunens sentralforbund som dekker felleskostnader til dataprogram som oversettes til nynorsk, bokmål og nordsamisk, og en fritt tilgjengelig IKT-arkitektur i norsk utdanning

Detaljer

Organiseringen av Skolelinux

Organiseringen av Skolelinux Organiseringen av Skolelinux Av Knut Yrvin 20. mars 2006 Dette notatet beskriver organiseringen av Skolelinux. For å forstå sammenhengene så har vi forklart organiseringen med tre perspektiver. Det første

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

Forretningsmodeller for bruk av elektronisk ID og signatur 13.12.2004. Moderniseringsdepartementet Side 1 av 39

Forretningsmodeller for bruk av elektronisk ID og signatur 13.12.2004. Moderniseringsdepartementet Side 1 av 39 Moderniseringsdepartementet Side 1 av 39 Forretningsmodeller for bruk av elektronisk ID og signatur 13.12.2004 Moderniseringsdepartementet Side 2 av 39 1 Forretningsmodeller for bruk av elektronisk ID

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV SKOLELINUX I TRONDHEIM FORELØ PIG VURDERING Arkivsaksnr.: 04/14702

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV SKOLELINUX I TRONDHEIM FORELØ PIG VURDERING Arkivsaksnr.: 04/14702 Saksframlegg BRUK AV SKOLELINUX I TRONDHEIM FORELØ PIG VURDERING Arkivsaksnr.: 04/14702 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg arkivsak 04/14702 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

lisensiering Enkelt forklart

lisensiering Enkelt forklart lisensiering Enkelt forklart 1 Kjøpe kua eller bare melken? De færreste av oss ville investert i egen ku, kun for å ha tilgang til melkeprodukter hver dag. På samme måte er det heller ikke nødvendig å

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer