FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL KOMMUNE"

Transkript

1 Stiftelsen SLX Debian Labs Forskningsparken Gaustadalleen OSLO Oslo 28. mars 2005 Formannskapet Ordfører Tom Christophersen Nittedal kommune 1482 Nittedal FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL KOMMUNE Viser til møte 19. januar 2005 med IT-sjef Rolf Hammer og forvaltnings- og administrasjonssjef Tove R.S. Solbakken. Vi fikk en grundig og klargjøring gjennomgang av forutsetninger og forventninger til IT-systemene i Nittedal kommune. Stiftelsen SLX Debian Labs er ikke en leverandør av varer eller tjenester, men et kompetansesenter for fri programvare med oppdrag fra bl.a Utdannings- og forskningsdepartementet. IT-bransjen har imidlertid et bredt spekter av leverandører av varer og tjenester. Disse kan bidra til å redusere IT-kostnader for kommunen, både når det gjelder investeringer og drift. Vi har detaljert gjennomgått veivalgene gjort i de kommunale dokumentene i saken. Som lovet på møtet gir vi nå en skriftlig og detaljert oppsummering og tilbakemelding. Uten å gå i detalj har vi blant annet notert: at Nittedal kommune ikke har sett på Citrix-erstatteren NoMachine/FreeNX og OpenOffice selv om løsningene har vært kjent og tilgjengelig før datainnkjøp høsten 2004 behovet for at det regnes på alternative løsninger og kostnader både for drift og anskaffelse, jfr. Forskrift for offentlige anskaffelser ledd 1 Møtet gjennomgikk mulige opplæringsbehov og økonomi, hvor erfaring fra andre kommuner som Hurum, Kongsvinger og Kongsberg vil være til god nytte. Det ble også vist til den omfattende erfaringen med Skolelinux i Nittedal-skolen. Som møtet også konkluderte med, er vi også på vår side innstilt på et nærmere faglig samarbeid. Vi foreslår følgende opplegg: 1. Besøk hos Hurum, Kongsvinger og Kongsberg kommune som viser flere valgmuligheter ut fra kostnader og bruksverdi for medarbeidere og borgerne. Vi inviterer gjerne til dette. 2. IT-systemene har en kostnadsside som vi kan bidra til å regne på. Økonomiberegningene vil gjøres ut fra standard verktøykasse for ITplanlegging fra Kommunens sentralforbund og den internasjonale ITILstandarden fra det britiske handelsdepartementet. 1 SLX Debian Labs 28. mars /5

2 3. IT-staben foreslo bruk av en rekke løsninger basert på fri programvare, som vi ser som et viktig og nyttig initiativ. Vi nevner: e-post / kalender bredbånd kontorprogram (OpenOffice) knyttet til saks-/arkivsystemet Informasjonsutvekslingen viste også svært gode muligheter for også på kort sikt å oppnå betydelige innsparinger i forhold til dagens investeringsbudsjett for IT på Rådhuset på 15 mill kr. Se vedlagte eksempler fra Kongsberg kommune. Etter vår vurdering kan det i denne omgangen enkelt og effektivt skje ved: Vår/sommer 2005: overgang til e-post og kalender med fri programvare Høst 2005: overgang til OpenOffice i win2000 Våren 2006: Stegvis overgang fil FreeNX Høst 2006: Overgang til ekte Linux-tynnklienter for alle som med enklere databruk Vi tar nå kontakt med formannskapet for både å gi en tilbakemelding etter møtet forrige måned, og for å foreslå at hovedpunktene ovenfor, etter formannskapsbehandling, legges til grunn for et videre faglig samarbeid. Mvh. (sign) Knut Yrvin Prosjektleder SLX Debian Labs Vedlegg: Eksempel 1 fra Siemens Business Systems (side 3) Eksempel 2 fra Kongsberg kommune (side 4) Eksempel 3 fra Kvinnherad kommune (side 5) SLX Debian Labs 28. mars /5

3 Eksempel 1 fra Siemens Business Systems I august 2003 gjennomførte Siemens Business Systems en omfattende test 1 av Linux i daglig bruk med vanlige kontoransatte og sjefer. Selskapet har ansatte i 44 land. De skriver «Vi så ikke på Linux på skrivebordet som et stort marked, men vi tok feil.» Selskapet som har en omsetning på 36 milliarder kroner internasjonalt konkluderte med følgende: Det tar to dagers kurs å lære Linux med kontorprogrammer. Det er det samme som de fleste foretak budsjetterer ved overgang til ny utgave av Windows og MS Office. Det tar en dag å gjøre brukerne kjent med Linux på skrivebordet, og en dag med introduksjon i kontorpakken OpenOffice. [...] Linux-løsninger fra de største Linux-distributørene vil føre til besparelser på 20-30% i administrative kostnader, 50% på maskinvaren, og 80% i lisenskostnader. Dette er konklusjonen etter omfattende tester med Linux i vanlig bruk.[...] Linux er spesielt sterkt på sentralisert drift fortalte selskapets talsperson. Dette blir viktigere ettersom ansatte vil jobbe fra flere forskjellige steder i bedrifter. [...] 1Siemens Business Systems i August 2003: SLX Debian Labs 28. mars /5

4 Eksempel 2 fra Kongsberg kommune Kort notat om situasjonen i Kongsberg kommune på Nasjonal konferans OpenOffice av Britt Inger Kolseth 11. mars innbyggere 1400 årsverk (inkl. lærere) Installerte i 2000 Lotus Smartsuite for alle brukere (ansatte og elever i grunnskolen) Tok i bruk Lotus Notes som mail og kalendersystem for ansatte Kommunens saksbehandlingssystem K2000 er integrert mot Lotus WordPro Fagsystem for sosial og barnevern er fortsatt integrert mot MS Word 6.0 Noen ildsjeler i administrasjonen i kommunen tester Open Office Grunnskolene har nå installert Open Office for alle lærere/elever Hvorfor ønsker vi å se på Open Office som mulig kontorpakke for hele kommunen? Kbg kommune ønsker å bidra til utbredelsen av åpne kildekode-løsninger Open Office inneholder det vi trenger av funksjonalitet (og mer enn det) Gratis PDF-eksport Leverandører av fagsystemer begynner endelig å komme på banen når det gjelder integrasjon til Open Office (har vært litt fraværende når det gjelder Lotus Smartsuite) Bedre kompatibilitet til resten av verden og MS Office-formatet enn Lotus Smartsuite Vi skal inn med nyere versjoner av flere fagsystemer som har integrasjon til tekstbehandler Vi ønsker en felles kontorpakkeløsning for alle ansatte (ikke flere løsninger) Oversikt over lisenskostnader kontorpakker (priser inkl.mva) Sum lisenskostnader 1 år Ant. Lotus MS Office MS Office MS Office Open Smartsuite L L_SA_3 år L_SA_5 år Office Elev-PC Lærer-PC Administrasjons-PC Flytende lisens (nettverk ubegrenset antall brukere) Sum kommunale kostnader 1. år Privat PC (kommunalt ansatte antatt dekn. 70 % Privat PC (elever's hjemmepc antatt dekningsgrad 70 %) Sum private PC'er Sum kommunale og private kostnader SLX Debian Labs 28. mars /5

5 Eksempel 3 fra Kvinnherad kommune Kommunalt opprør mot Microsoft Kvinnherad kommune gjer opprør mot datavaregiganten Microsoft. Frå 1. mars går kommunen over til «Open Office» på 220 arbeidsstasjonar, og sparar ifølgje rådmann Trond Sætereng store summar Dette kom fram under ei orientering frå rådmannen si side i kommunestyret i går. Med det er Kvinnherad den første kommunen i Norge, ja faktisk i heile Skandinavia, som gjer opprør mot monopolisten Microsoft. Årsaka til at kommunen går til eit så drastisk steg er kostnadene med oppgraderingar på Microsoft sin «Office»-pakke. For kvar oppgradering må kommunen ut med kroner per. arbeidsstasjon, sa rådmann Trond Sætereng i kommunestyret i går. Grovt sett inneber det at Kvinnherad kommune sparer kroner på å gå over til programmet «Open Office» som vert lasta ned frå nettet gratis. Kvinnherad kommune har sagt opp avtalen med Microsoft, og er fri til å nytta anna programvare 1. mars. Det er sak og arkivsystemet til kommunen som no skal over på «Open Office». Vi har vore nøydde til å bruka litt pengar på justeringar, men dette er småtteri samanlikna med kva Microsoft tar seg betalt for sine lisensar, seier Trond Sætereng til Kvinnheringen. Han legg til at oppgradering av lisensar ikkje skjer kvart år, men at dei kjem med jamne mellomrom. I kommunestyresalen fekk rådmannen spørsmål frå Ole Torbjørn Holmedal (Frp) om overgangen til «Open Office» berre gjaldt administrasjonen, eller om skulane og andre institusjonar òg var omfatta av overgangen til anna programvare. Rådmannen opplyste at rundt 300 arbeidsstasjonar i dag er utstyrt med Microsoft sin «Office»-pakke. For ca. 80 av desse må ein halda fram med Microsoft, mens altså rundt 220 stasjonar skal over på gratis programvare. Skulane har forlengst gått over til gratis programvare. Rådmannen kunne òg informera om at den nye programvaren ikkje ville få følgjer for kommunikasjonen med representantane i kommunestyret, sjølv om dei sit på PCar med Microsoftprogramvare. Trygve Syse Kilde: SLX Debian Labs 28. mars /5

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Om Skolelinux. Hovedpoengene med Skolelinux er:

Om Skolelinux. Hovedpoengene med Skolelinux er: Om Skolelinux Skolelinux er en tilpasset Debian GNU/Linux-distribusjon for skoler, bibliotek og høyere utdanningsinstitusjoner. Systemet har en installasjonsrutine med 3 spørsmål som gir 15 nett-tjenester

Detaljer

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux)

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux) Forslag til rabattavtale med Kommunens sentralforbund som dekker felleskostnader til dataprogram som oversettes til nynorsk, bokmål og nordsamisk, og en fritt tilgjengelig IKT-arkitektur i norsk utdanning

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

lisensiering Enkelt forklart

lisensiering Enkelt forklart lisensiering Enkelt forklart 1 Kjøpe kua eller bare melken? De færreste av oss ville investert i egen ku, kun for å ha tilgang til melkeprodukter hver dag. På samme måte er det heller ikke nødvendig å

Detaljer

Kjære leser! Innhold. S. 26: Nasjonalt senter for fri programvare skal gi økt kunnskap om fri programvare.

Kjære leser! Innhold. S. 26: Nasjonalt senter for fri programvare skal gi økt kunnskap om fri programvare. FriProg-MAGASINET Innhold S. 26: Nasjonalt senter for fri programvare skal gi økt kunnskap om fri programvare. S. 6 og X: Hva er fri programvare og hvordan kommer du i gang? S. 14: Lynkurs i frie lisenser.

Detaljer

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013 Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Mars 2013 1 Innledning PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er i all hovedsak en videreføring av den opprinnelige Strategisk plan for digital

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Linuxalternativ i InnsIKT

Linuxalternativ i InnsIKT Linuxalternativ i InnsIKT. En teknisk og økonomisk utredning fra Utdanningsetaten Linuxalternativ i InnsIKT Dato Versjon Kommentar Init 09.12.2004 1.0 Første versjon til høring TBM 09.12.2004 1.01 Korrekturlesning

Detaljer

IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system

IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system Notat av Knut Yrvin i Skolelinux 3. oktober 2003 (utgave 1) 22. september 2004 (utgave 2) 24. april 2005 (utgave 3) IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system Skolelinux rettet to grunnleggende spørsmål

Detaljer

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Spørsmål fra systemansvarlige Vår IKT lærling Pål Morken noterte spørsmål og noen kommentarer som ble tatt opp i brukerkontaktseminaret. Mange av spørsmålene ble besvart

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak:

Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak: PROSJEKTPLAN FOR INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER Bakgrunn: Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak: Formannskapet vedtar at det innføres papirløse møter i saksbehandlingen i

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Kurs i Skolelinux. Knut Yrvin. knuty@skolelinux.no. Harald Thingelstad. harald@skolelinux.no. Klaus Ade Johnstad. klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.

Kurs i Skolelinux. Knut Yrvin. knuty@skolelinux.no. Harald Thingelstad. harald@skolelinux.no. Klaus Ade Johnstad. klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo. Knut Yrvin knuty@skolelinux.no Harald Thingelstad harald@skolelinux.no Klaus Ade Johnstad klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.no Revisjonshistorie v1.3, 21. juli 2007 Revisjon 1.3 2007-07-21 Revised by: Petter

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer