Referat fra møte i Kulturstyret 6. desember 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Kulturstyret 6. desember 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern"

Transkript

1 Blindern 10. januar 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 6. desember 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad, Kjartan Lindøe, Signe Laake, Stine Hiller Eidnes, Filip Ferris Nicolaisen og Sigurd Berg Meldt forfall: Anne Bergfall (UiOs representant), Peter Kihlman Fra Studentliv: Christian Frey Dahl 54/05 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 55/05 Godkjenning av referater Referat fra møtene 20. september og 1. november ble godkjent. 56/05 Orienteringer Torgeir Tofte Jørgensen gikk gjennom handlingsplanen for 2005, og kommenterte hva som var gjort på de ulike punktene. Christian Frey Dahl fortalte om brukerundersøkelsen om Kulturstyret som Studentliv skal gjennomføre. Kulturstyrets medlemmer kom med innspill og kommentarer til saken. 57/05 Utestående saker Etter forrige møte fikk Kulturstyret en henvedelse fra Rød Front som var i økonomisk knipe. Kulturstyrets leder bevilget derfor støtte til Rød Front, som Rød Front nå har betalt tilbake. Sakene er referert under, med saksnummer Sak , Medicinernes Skiklubb Svartor: Kulturstyret har mottatt rapport og regnskap. Sak , Congregation Forensis Navigo: Ulrik og Filip har hatt møte med foreningen personer skal reise. Foreningen får til pr for turen. Diverse saker, Tidens tann: Torgeir og Christian har hatt møte om regnskapskontroller og støtte utbetales i tidligere parkerte saker. 58/05 Kulturstyrets økonomi Den økonomiske situasjonen for Kulturstyret ble gjennomgått slik at man skull evite hvor mye som kunne tildeles på møtet. side 1 av 12

2 59/05 Saksbehandling Ordinære søknader: Søknad nr Kulturstyret (søker nr. 7043) Søknad om Bevilgning til tidsskriftssatsning Tidsskriftssatsning. Kulturstyret vedtok følgende i handlingsplanen for 2005: "Oppfølging av publikasjoner Kulturstyret skal bedre driftsforholdene for publikasjoner ved å øke driftsstøtten og se om det er mulig å hjelpe til med distribusjonspunkter." Det er ønskelig at Kulturstyret setter ned en gruppe og midler til å få gjennomført et prosjektet for å tilrettelegge for tidskriftene. Følgende tiltak ble vedtatt: - Distribusjonspunkter. Det blir kjøpt inn stativer hvor tidskriftene som ønsker det, kan ha bladet sitt til utdeling, eventuelt reklame for de som ikke er gratis. Først ønsker man et slikt stativ på Fredrikke, men utvidelse til sentrale steder på fakultetene. Ca kostnad ,- - Infohefte. Det lages en infobrosjyre med en kort presentasjon av alle tidskriftene. Hensikt 1.Synliggjøre det mangfoldet av tidskrifter som finns 2.Reklame for hvert enkelt tidsskrift. 3.Rekruttering, skaffe medarbeidere til tildeskriftene. Selve heftet kan lages av KS, Studentliv eller et tidskrift på oppdrag. Ca. kostnad ,- - Temakveld. Få en redaktør sammen med andre medarbeidere i et stort norsk tidskrift til å komme å fortelle om: Hvorfor er de som de er, layout, profil med mer. Arbeidsprosessen frem til produktet og annet relevant og motiverende. Ca. kostnad ,- - Kamera til fellesutlån. Det kjøpes inn et digitalt kamera som kan lånes ut av Studentliv, til tidskriftene, når de trenger det for å få tatt bilder. Dette vil spesielt kunne hjelpe de mindre tidsskriftene som i dag ikke har mulighet til å kjøpe egne kameraer. Kostnad ,- Det blir satt av ,- til prosjektet etter tildelingskriterienes Punkt 5, avsnitt seks, støtte til Kulturstyrets egne formål. 1 Musikk og teater Søknad nr Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) (søker nr. 1104) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten side 2 av 12

3 Søknad nr Sirenene (søker nr. 1087) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av forneingen høsten Søknad nr UFDA The Choir Boys (søker nr. 1225) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Bevilgningen er gitt ut fra foreningens størrelse og aktivitetsnivå. Det ble stemt over kr 3 000, som fikk 2 stemmer, og kr 4 000, som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Studentersamfundets Musicalske Sælskab (søker nr. 1222) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen høsten Søknad nr BI Revyen (søker nr. 1226) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av BI revyen høsten 2005/våren Søknad nr Medicinsk Paradeorchæster (søker nr. 1015) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Dette er støtte kun for høstsemseteret For å få støtte for vårsemesteret må man søke i vårsemesteret. For å få støtte til hele året må man også søke i vårsemesteret. side 3 av 12

4 Søknad nr Oslo Shakespeare Company (søker nr. 1064) Søknad om Støtte til arrangementer under StudiO 2004 I sak bevilget Kulturstyret kr i støtte til Studio04. Støtten skulle gå til arrangementer i regi av andre, mindre studentforeninger under festivalen. Pengen ble parkert hos Kulturstyret i påvente av at det skulle sendes inn regnskap og rapporter fra de arrangementene Studio04 valgte å støtte. Dessverre var det få av de som hadde fått tildelt støtte som sendte inn de nødvedige papirer for å få utbetalt støtte, og til slutt var det så få som sendte inn, at det ble bestemt å utbetale støtten til hver enkelt forening, heller enn at støtte skulle utbetales til Studio04, som så skulle viderebetale. Sak ble derfor tilbakeført. Denne saken er derfor er utbetaling av støtte bevilget i sak nummer I tråd med StudiOs bevilgning av viderefordelingspenger utbetales kroner Jf sak Tverrfaglige foreninger Søknad nr SAIH - Blindern (søker nr. 2005) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta medlemsavgift av de som er aktive i foreningen.. Søknad nr ISCOMUN (søker nr. 2151) Søknad om kroner til drift av foreningen våren 2006 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen våren For å få større støtte i fremtiden må foreningen kunne si nøyaktig hvor stor studentandelen er. Søknad nr INSA - Eurotour (søker nr. 2162) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Eurotour 2006 søkte om både driftsstøtte (sak 25256), prosjektbevilgning (sak 25257) og underskuddsgaranti (sak 25258). Kulturstyret behandlet disse søknadene samlet. Kulturstyret bevilger kr til drift av Eurotour Sett i forhold til antall studenter som er involvert og arrangementets type mener Kulturstyret at dette er passende støtte og avslår derfor søknadene om prosjektstøtte og underskuddsgaranti. Søknad nr INSA - Eurotour (søker nr. 2162) side 4 av 12

5 Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Eurotur for BI studenter mars 2006 Se referat fra sak Søknad nr INSA - Eurotour (søker nr. 2162) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til Eurotur prosjektet mars 2006 Se referat fra sak Søknad nr BI Vinterlekene (søker nr. 2161) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Vinterlekene på BI februar 2006 Kulturstyret bevilger kr i prosjektstøtte til prosjektet Vinterlekene på BI februar 2006 Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om prosjektstøtte på kroner til innkjøp av kamera Kulturstyret avslår søknaden om støtte til innkjøp av kamera. Kulturstyret støtter ikke denne type innvesteringer. Søknad nr BI Athletics (søker nr. 2163) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen høsten Foreningen er normalt ikke støtteberetiget fra Kulturstyret da denne typen idrettsforeninger skal motta sin støtte direkte fra Studentidretten, jf Kulturstyrets tildelingskriteries punkt 6.1. Studentidretten administrerer en støtteordning for idrettsforeninger, men har allerede utbetalt all støtte for Kulturstyret ønsker derfor på ekstraordinært grunnlag likevel å gi foreningen i støtte. Foreningen må kontakte Studentliv eller Studentidretten i løpet av januar 2006 for å forhøre seg om søknad om støtte for side 5 av 12

6 Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om Støtte til arrangementer under StudiO 2004 I sak bevilget Kulturstyret kr i støtte til Studio04. Støtten skulle gå til arrangementer i regi av andre, mindre studentforeninger under festivalen. Pengen ble parkert hos Kulturstyret i påvente av at det skulle sendes inn regnskap og rapporter fra de arrangementene Studio04 valgte å støtte. Dessverre var det få av de som hadde fått tildelt støtte som sendte inn de nødvedige papirer for å få utbetalt støtte, og til slutt var det så få som sendte inn, at det ble bestemt å utbetale støtten til hver enkelt forening, heller enn at støtte skulle utbetales til Studio04, som så skulle viderebetale. Sak ble derfor tilbakeført. Denne saken er derfor er utbetaling av støtte bevilget i sak nummer I tråd med StudiOs bevilgning av viderefordelingspenger utbetales kroner Jf sak Faglige foreninger Søknad nr Programutvalget for Litteraturstudier (søker nr. 2146) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Søknad nr Finansgruppen ved BI (søker nr. 3190) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten I tillegg bevilger Kulturstyret kr i oppstartsstøtte. Søknad nr LAP programutvalg (søker nr. 3191) Søknad om kroner 1 803,52 til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke om driftsstøtte for våren 2006 så tidlig som mulig i Søknad nr Nyttårsballkomité v NIH (søker nr. 3192) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Nyttårsball ved NIH 14 januar 2006 side 6 av 12

7 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til Nyttårsball ved NIH 14. januar Kulturstyret vil påpeke at arrangementet har svært høye faste utgifter, og at budsjettet virker uansvarlig. Kulturstyrte oppfordrer foreningen til å kutte utgifter og skaffe seg en større buffer i tilfelle det budsjetterte antallet deltakere ikke kommer. Søknad nr Veneficus (søker nr. 3009) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Dette er støtte kun for høstsemseteret For å få støtte for vårsemesteret må man søke i vårsemesteret. For å få støtte til hele året må man også søke i vårsemesteret. Søknad nr Medicinernes Skiklub Svartor (søker nr. 3188) Søknad om kr 4,50 til drift av badestamp Kulturstyret gir leder fullmakt til å anskaffe et (1) stk flytende fauna-replikat i kreativt farget plast, som så sendes Medicinernes Skiklubb Svartor som et bidrag til driften av deres badestamp. Alle var veldig for! 4 Politiske foreninger Søknad nr Attac Blindern (søker nr. 1196) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Støtten utbetales når Attac har sendt inn en mer konkret oversikt over hva pengene skal/har blitt brukt til. Søknad nr Fridemokratisk studentlag (FRIstud) (søker nr. 5061) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Søknad nr Rød Front (søker nr. 4002) side 7 av 12

8 Søknad om støtte på kroner 5000 til julebordarrangement Kulturstyret bevilger kroner 5000 i støtte til Rød Fronts Juleavslutning Bevilgningen skal tilbakebetales innen des 2005 Beløpet er tilbakebetalt. Vedtaket er fattet administrativt av Kulturstyrets leder 5 Store foreninger Søknad nr Realistforeningen Regi (søker nr. 5078) Søknad om prosjektstøtte på inntil kroner til lyd- og lysutstyr Kulturstyret bevilger investeringsstøtte på kr til innkjøp av lys- og lydutstyr. Realistforeningen Regi har gjennom lang tid vist stabil og sikker drift, og har et verdifullt tilbud til alle studentforeninger som trenger teknisk utstyr til arrangementer. Søknaden er god, og viser at Realistforeningen Regi har god oversikt over sitt utstyr og oppgraderingsbehovet. Foreningen bidrar selv årlig med kr til fornyelse av utstyret, og på bakgrunn av dette mener Kulturstyret det er forsvarlig å gi en så stor bevilgning til Realistforeningen Regi. Investeringsstøtten gis ut fra de føringer som ligger i Kulturstyrets tildelingskriterier, punkt 5.3. Kulturstyret bevilger støtten fordi nytt lys- og lydutstyr vil komme et bredere studentmiljø tilgode. Forutsetningen for bevilgningen er at utstyret fortsatt gjøres tilgjengelig for alle studentforeninger ved SiOs medlemsinstitusjoner. I tråd med tildelingskriteriene skal det skrives en avtale mellom Realistforeningen Regi og Kulturstyret om bevilgningen. Det ble først stemt over kr , som fikk 2 stemmer, og kr som fikk 5 stemmer, og gikk videre. Så ble det stemt over kr , som fikk 2 stemmer, og kr , som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. Stine Hiller Eidnes var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Det Norske Studentersamfund (DNS) (søker nr. 5027) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet oppussing og oppgradering av klubbscenen på DNS Kulturstyret bevilger investeringsstøtte på kr til innkjøp av lys på Klubbscenen på Det norske Studentersamfund. Kulturstyret bevilger også et lån på kr til samme formål. Studentersamfundet skriver i sin søknad at innkjøp av lysanlegg sammen med oppussing av Klubbscenen vil gi Studentersamfundet et passende lokale til fester og arrangementer, som ikke finnes i dag. Studentersamfundet bidrar betydelig med egne midler og dugnadsarbeid til oppussingen av lokalet. Investeringsstøtten gis ut fra de føringer som ligger i Kulturstyrets tildelingskriterier, punkt 5.3. Kulturstyret bevilger støtten fordi et nytt lysanlegg på Klubbscenen vil komme et bredere studentmiljø tilgode. Forutsetningen for bevilgningen og lånet er at lokalet gjøres tilgjengelig for alle studentforeninger ved SiOs medlemsinstitusjoner. I tråd med tildelingskriteriene skal det skrives en avtale mellom Studentersamfundet og Kulturstyret om bevilgningen og tilbakebetalingen av lånet. Det ble først stemt om det skulle bevilges penger, hvor det var 7 for og 1 mot. Deretter ble det stemt over kr i bevilgning og kr i lån, som fikk 2 stemmer, og i bevilgning og i lån, som fikk 6 stemmer og ble side 8 av 12

9 vedtatt. Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet konseptlansering våren 2006 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet konseptlansering våren Det ble først stemt over kr 5 000, som fikk 3 stemmer, mot kr 2 000, som fikk 5 stemmer og gikk videre. Så ble det stemt over kr 2 000, som fikk 3stemmer, mot kr 3 500, som fikk 5 stemmer og gikk videre. Til slutt ble det stemt over kr 3 500, som fikk 4 stemmer, og kr 3 000, som fikk 4 stemmer, og ble vedtatt med leders dobbeltstemme. Søknad nr DNS Dancing (søker nr. 5077) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr i oppstartsstøtte for DNS Dancing høsten Se også sak Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om Støtte til arrangementer under StudiO 2004 I sak bevilget Kulturstyret kr i støtte til Studio04. Støtten skulle gå til arrangementer i regi av andre, mindre studentforeninger under festivalen. Pengen ble parkert hos Kulturstyret i påvente av at det skulle sendes inn regnskap og rapporter fra de arrangementene Studio04 valgte å støtte. Dessverre var det få av de som hadde fått tildelt støtte som sendte inn de nødvedige papirer for å få utbetalt støtte, og til slutt var det så få som sendte inn, at det ble bestemt å utbetale støtten til hver enkelt forening, heller enn at støtte skulle utbetales til Studio04, som så skulle viderebetale. Sak ble derfor tilbakeført. Denne saken er derfor er utbetaling av støtte bevilget i sak nummer I tråd med StudiOs bevilgning av viderefordelingspenger utbetales kroner Jf sak Søknad nr Justivalen (søker nr. 1122) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet vitebok for justivalen Kulturstyret bevilger incitamentstøtte av typen "premiering for gjennomført arbeid" (jf Kulturstyrets sak 37/03) til Hum Ak. Kulturstyret bevilger kr for produksjon av vitebok med innhold som prosjektbeskrivelsen. Kulturstyret har allerede mottatt viteboka og støtten utbetales.. Ulrik Motzfeldt og Sigurd Berg var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet konsert den under SV-dagene side 9 av 12

10 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til konsert den under SV-dagene. Kulturstyret bevilger også en underskuddsgaranti på inntill kr Granatien er knyttett opp til svikt i de budsjetterte billettintektene (garantien er ført som sak 25278). Søknad nr Det Norske Studentersamfund (DNS) (søker nr. 5027) Søknad om Investeringsstøtte til lysutstyr Se referat fra sak Denne saken er opprettet for å kunne skille bevilgningen og lånet gitt til Studentersamfundet. Denne saken er lånet på Søknad nr DNS Dancing (søker nr. 5077) Søknad om kr til drift og oppstart av foreningen 2005/2006 I tillegg til oppstartstøtten ønsker Kulturstyret å gi foreningen driftsstøtte. Støtten størrelse bestemmes etter at foreningen har kommet i gang med sin drift og Kulturstyret har hatt møte med foreningen. Se også sak internt: Kulturstyret kan bevilge inntil kr i driftsstøtte for våren 2006, avhengig av foreningens drift. Søknad nr Kjellerutvalget (søker nr. 2084) Søknad om Støtte til arrangementer under StudiO 2004 I sak bevilget Kulturstyret kr i støtte til Studio04. Støtten skulle gå til arrangementer i regi av andre, mindre studentforeninger under festivalen. Pengen ble parkert hos Kulturstyret i påvente av at det skulle sendes inn regnskap og rapporter fra de arrangementene Studio04 valgte å støtte. Dessverre var det få av de som hadde fått tildelt støtte som sendte inn de nødvedige papirer for å få utbetalt støtte, og til slutt var det så få som sendte inn, at det ble bestemt å utbetale støtten til hver enkelt forening, heller enn at støtte skulle utbetales til Studio04, som så skulle viderebetale. Sak ble derfor tilbakeført. Denne saken er derfor er utbetaling av støtte bevilget i sak nummer I tråd med StudiOs bevilgning av viderefordelingspenger utbetales kroner Jf sak Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet konsert den under SV-dagene side 10 av 12

11 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til konsert den under SV-dagene. Kulturstyret bevilger også en underskuddsgaranti på inntill kr Granatien er knyttett opp til svikt i de budsjetterte billettintektene (garantien er ført som sak 25278). 6 Publikasjoner Søknad nr Argument (søker nr. 6129) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2006 Kulturstyret bevilger kr i oppstartsstøtte og kr kr til produksjon av det første nummeret i Kulturstyret setter også av til produksjon av utgave to og tre i Dette beløpet vil bli utbetalt etter at det første nummeret er gitt ut, og etter at tidsskriftet da har hatt et møte med Kulturstyret. For at tidsskriftet skal kunne få mer støtte pr utgivelse i fremtiden må tidsskriftet skille seg mer ut blant studenttidsskriftene, ved blant annet ett høyere antall utgivelser.. Filip Nicolaisen og Sigurd Berg var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Mediert (søker nr. 1155) Søknad om kroner i støtte til utgivelse av 1 nummer høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i støtte til utgivelse av 1 nummer høsten Søknad nr Argument (søker nr. 6129) Søknad om støtte til utgivelse av 2 nummer i 2006 Se referat fra sak Denne saken er opprettet for å kunne sette av pengene som tidsskriftet kan få i støtte til utgivelse av nr 2 og 3 i 2006, og som skal utbetales når nr er utgitt. 8 Religiøse foreninger Søknad nr Studentmenigheten (søker nr. 5024) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten side 11 av 12

12 Det ble stemt over kr 4 000, som fikk 2 stemmer, og kr 3 500, som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. Det var en Søknad nr Oslo kristelige studentforbund (søker nr. 5028) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Dette er støtte kun for høstsemseteret For å få støtte for vårsemesteret må man søke i vårsemesteret. For å få støtte til hele året må man også søke i vårsemesteret. 9 Har aldri søkt KS Søknad nr BI-studentenes vikarbyrå AS (søker nr. 2160) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret avslår søknaden om driftsstøtte. Kulturstyrets overordnede formål er å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og Kulturstyret mener den virksomhet som BI-studentenes virkarbyrå driver faller utenfor dette. Søknad nr Infogruppen ved DNS (søker nr. 2159) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret avslår søknaden om driftsstøtte. Kulturstyret mener at infogruppens virksomhet ligger innenfor den vanlige driften til Det norske studentersamfund (DNS) og andre sentrale foreninger på huset, og at driften derfor dekkes av den driftsstøtten som allerede er gitt. 60/05 Eventuelt De avtroppende medlemmene av Kulturstyret bel takket. Møtet ble hevet Christian Frey Dahl Referent side 12 av 12

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 Blindern 5. desember 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Blindern 6. desember 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Torbjørn Valum, Ellen Bjareng,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern.

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Blindern 11. juni 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Sara Lovise Roaldseth, Renèe Katrin Bjørstad, Johannes Aicher, Torbjørn

Detaljer

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 19. mars, kl. 17.00-22.30 Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi

Detaljer

Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008

Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Christian Frey Dahl Juni 2009 Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Studentliv ved kulturkonsulent Christian

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET Oslo 03.09.10 SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET - semesteravgiftsoverføring for kalenderåret 2011 1. Innledning. 2. Nett-tv. 3. Levende bilder. 4. OSTVs organisering og struktur 5. Oppstart og utstyr.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Kulturstyrets statutter

Kulturstyrets statutter Kulturstyrets statutter sist endret av VT 15/05-2006 INNLEDNING 1 Kulturstyrets formål 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstingets (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer