Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002"

Transkript

1 Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars mars, kl Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi Christophersen, Renate Aas, Eivind Vad Peterson og Ove Hildrum (fra 18.30) Meldt forfall: Fraværende uten forfall: Ingen Ingen Fra administrasjonen: Svein Terje Rosseland 20. mars, kl Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi Christophersen, Renate Aas, Eivind Vad Peterson og Ove Hildrum Meldt forfall: Fraværende uten forfall: Ingen Ingen Fra administrasjonen: Esben Nielsen Sak 19/02: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Sak 20/02: Godkjenning av referat fra møtet 19.februar 2002 Referatene fra møtet 19.februar ble godkjent. Sak 21/02: Orienteringer DNS og bonusordningen. Finn Olav Haga delte ut en redegjørelse fra DNS. Etter redegjørelsen vedtok Kulturstyret følgende: Kulturstyret delegerer til Chateau Neuf gruppen å fatte et endelig vedtak i saken. Redegjørelse fra DNS angående søknad om driftsstøtte for Kulturstyret tar redegjørelsen til etteretning. Oppfølging av Handlingsplanen. Dette kommer på e-post før neste møte i Kulturstyret. Det er mye makt i god øl. Audun Hallvorsen orienterte om arrangementet. Kulturstyret kommer tilbake med en ny dato for et møte med foreningene. Sak 22/02: Status - utestående saker Platesnurrerene. Gruppen Kulturstyre nedsatte på forrige møte har hatt et møte med foreningen. Foreningen er ikke helt klar ennå og kan derfor ikke levere mer dokumentasjon. Kulturstyret fattet følgende vedtak i saken: Kulturstyret trekker bevilgningen tilbake og ber foreningen søke på nytt senere Sangvinerne. Saken følges videre opp av Audun Hallvorsen og Kristina Ringheim. Sak 23/02: Oppfølgning av handlingsplanen

2 Saken ble utsatt til neste møte i Kulturstyret. Sak 24/02: Søknadsbehandling Gjennomgang av utsendt materiale I tillegg ble følgende? innstillinger delt ut: Ingen Klagesaker Ordinære søknader: 1 Musikk og teater (14 søknader) Søknad nr Via Cantus (søker nr. 1093) Søknad om kr til drift av koret i 2002 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av koret i Bevilgningen forutsetter at en medlemssjekk av koret gjennomføres med et tilfredsstillende resultat. En ansvarlig representant for koret bes ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og levere en liste over korets medlemmer. Listen må kun inneholde fornavn og etternavn på korets medlemmer. Søknad nr Sangvinerne (søker nr. 1053) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av foreningen i Bevilgningen forutsetter at foreningen fremlegger et revidert budsjett for 2002 med forklaring til de enkelte postene. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å delta på SiO-Læringsmiljø sitt regnskapskurs. Foreningen må også ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for resultatet av regnskapssjekken fra stemte for stemte for Søknad nr Atelier Theatre (søker nr. 1209) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen kan fremlegge et akseptabelt budsjett for 2002, der også billettinntekter synliggjøres. Søknad nr Studentteatret (søker nr. 1084) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av teatret våren Beløpets størrelse er sett i forhold til forrige semesters noe reduserte aktivitet.

3 Søknad nr Ginnungagap (søker nr. 1150) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen forutsetter at en medlemssjekk av koret gjennomføres med et tilfredsstillende resultat. En ansvarlig representant for koret bes ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og levere en liste over korets medlemmer. Listen må kun inneholde fornavn og etternavn på korets medlemmer. 4 stemte for med medlemssjekk 6 stemte for med medlemssjekk Søknad nr Chorus Mixtus (søker nr. 1109) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av koret i Bevilgningen forutsetter at koret fremlegger budsjett og semesterplan for høsten Dersom dette ikke gjøres vil støttebeløpet bli halvert og gjelde for våren Koret må da søke om ny støtte for høsten De etterspurte vedlegg sendes eller leveres til SiO-Læringsmiljø. 6 stemte for stemte for Søknad nr Kvindelige Studenters Sangforening (søker nr. 1104) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer koret til å balansere budsjettet bedre for å unngå underskudd. Søknad nr Corpus Luteum (søker nr. 1027) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret gjentar oppfordringen om å innføre medlemskontigent. Søknad nr The Oslo Players (søker nr. 1064) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen sees i lys av aktivitet og medlemsmasse. 7 stemte for stemte for Søknad nr Biørneblæs (søker nr. 2068) Søknad om kr til drift av korpset i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av orkesteret i Kulturstyret anbefaler orkesteret å øke medlemskontigenten.

4 5 stemte for stemte for Leders stemme avgjorde ble vedtatt. Søknad nr Glædeskoret Justitia (søker nr. 1055) Søknad om kr til drift av koret i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av koret i Bevilgningen er sett i forhold til aktivitet og medlemsmasse. Søknad nr The Oslo Players (søker nr. 1064) Søknad om kr i underskuddsgaranti til teaterforestillingen "Wyrd Sisters" Kulturstyret bevilger kroner i underskuddsgaranti til teaterforestillingen "Wyrd Sisters". Garantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. Søknad nr Oslo Chorale Selskap (søker nr. 1014) Søknad om kr i underskuddsgaranti til "Duruflè-prosjektet" Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti utover det budsjetterte underskudd på kroner til "Duruflè-prosjektet". Garantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. Kulturstyret vil oppfordre koret til en noe mer realistisk budsjettering. Søknad nr Atelier Theatre (søker nr. 1209) Søknad om kr i underskuddsgaranti til forestilling Kulturstyret avslår søknaden da den kom til behandling etter at forestillingen var avholdt. 2 Tverrfaglige foreninger (13 søknader) Søknad nr Oslostudentenes speidergruppe (søker nr. 2047) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret oppfordrer foreningen til å innkreve kontigent av alle aktive i foreningen. 6 stemte for stemte for 5000 Søknad nr Katolsk Studentlag (søker nr. 1181) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret oppfordrer foreningen til å skaffe seg andre inntekter.

5 Søknad nr Ares - oslostudentenes spillforening (søker nr. 2045) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Søknad nr Aniara (søker nr. 2019) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Av disse trekkes fra i avdrag på lån foreningen har til Kulturstyret. Den utbetalte bevilgningen er da kroner Søknad nr SAIH - Blindern (søker nr. 2005) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke driftsstøtte for høsten 2002, til høsten. Søknad nr Oslo Studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet (søker nr. 5018) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret presiserer at beløpets størrelse henger sammen med gjenoppstartelse av foreningen. Foreningen kan ikke regne med tilsvarende støtte senere. Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Fra bevilgningen trekkes det et avdrag på kroner som nedbetaling på lån foreningen har fått fra Kulturstyret. Foreningen har etter dette kroner i lån hos Kulturstyret. Neste avdrag faller til innbetaling i løpet av Kulturstyret berømmer foreningen for en ryddig søknad. 7 stemte for stemte for Søknad nr Amnesty international Blindern (søker nr. 1036) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen vil bli utbetalt når foreningen leverer en tilfredsstillende årsberetning for Det etterspurte vedlegget sendes eller leveres til SiO-Læringsmiljø.

6 Søknad nr Blindern Kongelige Selskap (søker nr. 1208) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i våren Kulturstyret gjenntar oppfordringen om å innføre medlemskontigent. Søknad nr Oslo kristelige studentforbund (søker nr. 5028) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen vil ikke bli utbetalt før foreningen leverer en tilfredsstillende årsberretning for 2001 og en semesterplan for høsten Søknad nr Norway Model United Nations Society (søker nr. 1184) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Søknad nr Amnesty International, juridisk studentgruppe (søker nr. 3154) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret anbefaler foreningen til ikke å budsjettere med underskudd. Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret ønsker å understreke at det ikke gis støtte til innkjøp av datautstyr. Kulturstyret berømmer foreningen for en ryddig søknad og et bra aktivitetsnivå. 7 stemte for stemte for Faglige foreninger (4 søknader) Søknad nr Aktuar- og statistikkstudentenes forening (søker nr. 3018) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner 5000 til drift av foreningen i stemte for 5000 kroner 4 stemte for 3000 kroner Søknad nr Terra (søker nr. 3010)

7 Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen ettersender budsjett for 2002, regnskap for 2001, semesterplan og dokumentasjon fra banken på at den oppgitte kontoen i søknaden er en foreningskonto. Søknad nr Steinbiten (søker nr. 3004) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til å skaffe seg flere inntekter ved f.eks å øke medlemskontigenten. 7 stemte for stemte for Søknad nr Marianne (søker nr. 3002) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til også å søke støtte fra instituttet. 4 Politiske foreninger (4 søknader) Søknad nr Attac Blindern (søker nr. 1196) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger til drift av foreningen i Bevilgningen forutsetter at en regnskapssjekk av foreningen gir et tilfredsstillende resultat. Foreningens økonomiansvarlige må levere inn bilag og regnskaper til SiO-Læringsmiljø. Foreningen må også ettersende en aktivitetsplan for høsten Finn Olav Haga fra Kulturstyret vil gjenomføre regnskapssjekken. Søknad nr Rød Front (søker nr. 4002) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen vil ikke bli utbetalt før leder og økonomiansvarlig har hatt et møte med en gruppe fra Kulturstyret. Gruppen vil ta stilling til om det er grunnlag for å gjenomføre en regnskapssjekk av foreningen eller om pengene skal utbetales. Kulturstyret oppfordrer også foreningen til å følge SiO-Læringsmiljø sitt regnskapskurs. Foreningen må ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for å avtale møte med gruppen fra Kulturstyret. Gruppen fra Kulturstyret består av Ida Laake, Audun Halvorsen og Finn Olav Haga. Det ble stemt over følgende forslag:

8 1) 4 500, 2) og 3) Avstemming: Forslag 1 og 3. Forslag 1 fikk 3 stemmer og forslag 3 fikk 7 stemmer. 2. Avstemming. Forslag 3 og 2. Forslag 3 fikk 3 stemmer og forslag 2 fikk 7 stemmer. Forslag 2 ble vedtatt. Søknad nr Fridemokratisk studentlag (FRIstud) (søker nr. 5061) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren stemte for stemte for Søknad nr Attac Blindern (søker nr. 1196) Søknad om kr i underskuddsgaranti til arrangementet "Motmakt" Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på kroner til arrangementet "Motmakt". Underskuddsgarantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. 5 Store foreninger (15 søknader) Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 6 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Kjellerutvalget (søker nr. 2084) Søknad om kr drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall og gjelde både Kjellerutvalget og LUDO. 1 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Blindern Filmklubb (søker nr. 2041) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. Søknad nr Tappetårnet (søker nr. 1187) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002

9 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret gir gruppen for oppfølgning av Chateau Neuf-foreninger fullmakt til etter møte med foreningen, å treffe endelig beslutning om bevilgningens størrelse. Foreningen må redegjøre for regnskapet og for avtale om bonus-ordning med CNS. Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. Det ble stemt over følgende forslag: , og stemte for kr stemte for kr Dernest: 5 stemte for kr stemte for kr Kr ble vedtatt med leders utslagsgivende stemme Søknad nr Filologisk forening (søker nr. 3091) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret oppfordrer Filologisk Forening til å se på muligheten for å starte kafédrift på dagtid som de andre fakultetsforeninger. Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 3 stemte for kr stemte for kr Renate Aas og Finn Olav Haga var ikke tilstede under behandlingen av søknaden. Søknad nr Realistforeningen (søker nr. 3031) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen vil bli utbetalt etter at foreningen har levert inn tilfredsstillende aktivitetplan for høsten Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. Ida Laake og Kristina Ringheim var ikke tilstede under behandlingen av søknaden. Søknad nr BokCaféen (søker nr. 1164) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret gir gruppen for oppfølgning av Chateau Neuf-foreninger fullmakt til etter møte med foreningen, å treffe endelig beslutning om bevilgningens størrelse. Foreningen må redegjøre for regnskapet og for avtale om bonus-ordning med CNS. Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 6 stemte for kr stemte for kr var avholdende Søknad nr Juristforeningen (søker nr. 3045) Søknad om kr drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall.

10 Audun Halvorsen var ikke tilstede under søknadsbehandlingen. Søknad nr Clubstyret v/det Norske Studentersamfund (søker nr. 1501) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Av disse motregnes kroner til nedbetaling av Clubstyrets lån hos Kulturstyret. Kulturstyret ser positivt på oppsvingen i Clubstyrets drift, men ser på det som problematisk dersom Clubstyret forventer at Kulturstyret skal dekke foreningens daglige drift (konserter med mer) gjennom driftstøtte, for så senere å skulle bære risikoen for de samme arrangementene gjennom underskudsgarantier. Kulturstyret forventer at Clubstyret tar denne problemstillingen opp til vurdering og blir med på en dialog for å finne en løsning. Kulturstyret gjør i tillegg oppmerksom på at bevilgningsbeløpet denne gang er høyt. Kulturstyret ønsker å gi Clubstyret mulighet til å nedbetale utestående lån, men ønsker samtidig å påpeke at bevilgninger av denne størrelse ikke vil kunne påreknes fremover. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden til Glassbaren har levert inn fullstendig regnskap, hvorav støtten fra Kulturstyret fremgår. Søknad nr Veterinærstudentenes forening (søker nr. 3017) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 8 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret avslår søknaden da man ikke utfra den vedlagte dokumentasjon kan se at det er tale om en forening. Det mangler bl.a. vedtekter og semesterberetning. Kulturstyret ba Kulturstyret leder og sekretær og læringsmiljøsjefen om å ta kontakt med radioen. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret avslår søknaden da man ikke utfra den vedlagte dokumentasjon kan se at det er tale om en forening. Det mangler bl.a. vedtekter og semesterberetning.

11 Kulturstyret ba Kulturstyret leder og sekretær og læringsmiljøsjefen om å ta kontakt med radioen. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Clubstyret v/det Norske Studentersamfund (søker nr. 1501) Søknad om kr i underskuddsgaranti til konserten "Norsk Rockforbund 20 år" Kulturstyret bevilger inntil kroner i underskuddsgaranti i forbindelse med Norsk Rockforbund 20 år. Garantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Clubstyret v/det Norske Studentersamfund (søker nr. 1501) Søknad om kr i underskuddsgaranti til konserten "Therapy?" Kulturstyret mener at inntektsanslaget for billettsalg i det innleverte budsjettet er for høyt, og at et mer realistisk anslag må bygge på 250 betalende gjester med en gjennomsnittspris på kroner 150. Kulturstyret stiller en underskuddsgaranti begrenset oppad til kroner knyttet til svikt i billettinntekter for et eventuelt underskudd grunnet færre enn 250 betalende gjester. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden. 6 Publikasjoner (14 søknader) Søknad nr Folk (søker nr. 6105) Søknad om kr til utgivelse av 5 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen leverer kopi av fakutra fra publikasjonens trykkeri. Søknad nr Arr - idèhistorisk tidsskrift (søker nr. 6060) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen leverer kopi av fakutra fra publikasjonens trykkeri. Søknad nr Impuls (søker nr. 6020) Søknad om kr i støtte til utgivelse av 3 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil det ettersendes kopi av faktura fra publikasjonens trykkeri.

12 Søknad nr Årbok for hovedfagsstudentene på sosialantropologi (søker nr. 6116) Søknad om kr i støtte til utgivelse av 1 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil det ettersendes kopi av faktura fra publikasjonens trykkeri. Søknad nr Filologen (søker nr. 6092) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 4 nummer i Søknad nr Demo (søker nr. 6010) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger til utgivelse av 4 nummer i Bevilgningen vil ikke bli utbetalt før redaktør og økonomiansvarlig i publikasjonen har hatt et møte med en gruppe nedsatt av Kulturstyret. På dette møtet vil også leder og økonomiansvarlig i Rød Front kalles inn. Gruppen vil ta stilling til om det er grunnlag for å gjenomføre en regnskapssjekk av publikasjonen eller om pengene skal utbetales. Kulturstyret oppfordrer også publikasjonen til å følge SiO-Læringsmiljø sitt regnskapskurs. Publikasjonen må ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for å avtale møte med gruppen fra Kulturstyret. Gruppen fra Kulturstyret består av Ida Laake, Audun Halvorsen og Finn Olav Haga. 6 stemte for stemte for Søknad nr Stud Jur (søker nr. 6027) Søknad om kr til utgivelse av 7 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 7 nummer i Bevilgningen er sett i sammenheng med at Kulturstyret bevilger mindre penger til publikasjoner med god økonomi og inntjening. Audun Halvorsen var ikke til stede under behandlingen. Søknad nr Veneficus Tidsskrift (søker nr. 6008) Søknad om kr til utgivelse av 6 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 6 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Tidens tann (søker nr. 6053) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002

13 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 4 nummer av tidsskriftet i Av støtten fra i fjor trekkes ¼ på grunn av manglende utgivelse. Den samlede utbetaling blir således kroner Tidens tann oppfordres til ikke å budsjettere med underskudd. Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Nicolay Arkeologisk Tidsskrift (søker nr. 6018) Søknad om kr til utgivelse av 3 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 3 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen heves til inntil kroner 6 000, forutsatt at instituttet støtter tidsskriftet med samme beløp. Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Zoon Politikon (søker nr. 6038) Søknad om kr til utgivelse av 1 nummer våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden til spesifisert faktura fra trykkeriet og semesterberetning er levert inn. Søknad nr Samfunnsviter'n (søker nr. 6101) Søknad om kr til utgivelse av 5 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 5 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen vil bli utbetalt når redaksjonen har redegjort for tidsskriftets økonomikse balanse. Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Socius (søker nr. 6025) Søknad om kr til utgivelse av 3 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 3 nummer av tidsskriftet i Av støtten fra i fjor trekkes 1/3 på grunn av manglende utgivelse. Den samlede utbetaling blir således kroner Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Pedagogisk Profil (søker nr. 6117) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 4 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. 9 Har aldri søkt KS (7 søknader) Søknad nr Rosebud (søker nr. 1213)

14 Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret forventer at Rosebud fører regnskap og oppfordrer foreningen til at følge SiO-Læringmiljøs rengskapkurs. Rosebud bør innføre medlemskontigent og ennvidere søke instituttet om økonomisk støtte. Bevilgningen vil bli utbetalt etter at foreningen har opprettet en egen foreningskonto. Kulturstyret ønsker Rosebud lykke til med oppstarten. Søknad nr Oslo Forbundet mot rusgift (søker nr. 1214) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret avslår søknaden, da man ikke finner å kunne skille Oslo Forbundet mot rusgift fra moderorganisasjonen og man således vurderer at Oslo Forbundet mot rusgift ikke er en studentforening. Søknad nr Vaktgruppa (søker nr. 1215) Søknad om drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret ønsker Vaktgruppa velkommen og lykke til med oppstarten. 6 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Happy Rabbit (søker nr. 1216) Søknad om kr drift av foreningen i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden og ønsker et møte med foreningen for å få ytterligere informasjon om foreningens formål og virke. 2 stemte for avslag 8 stemte for møte

15 Søknad nr Kurdistania (søker nr. 6005) Søknad om kr til utgivelse av 1 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 1 nummer av tidsskriftet våren 2002 og oppfordrer redaksjonen til å søke igjen til høsten. Kulturstyret ønsker lykke til! Søknad nr Proion (søker nr. 1217) Søknad om kr til utgivelse av 1 nummer våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 1 nummer av tidsskriftet våren 2002 og ønsker lykke til med oppstarten. Søknad nr Proion (søker nr. 1217) Søknad om kr i underskuddsgaranti til konsert. Kulturstyret avslår søknaden. Underskuddsgaranti er knyttet til svikt i eventuelle billettinntekter. Sak 25/02: Eventuelt Det ble ikke reist saker under eventuelt.

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer