Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002"

Transkript

1 Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars mars, kl Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi Christophersen, Renate Aas, Eivind Vad Peterson og Ove Hildrum (fra 18.30) Meldt forfall: Fraværende uten forfall: Ingen Ingen Fra administrasjonen: Svein Terje Rosseland 20. mars, kl Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi Christophersen, Renate Aas, Eivind Vad Peterson og Ove Hildrum Meldt forfall: Fraværende uten forfall: Ingen Ingen Fra administrasjonen: Esben Nielsen Sak 19/02: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Sak 20/02: Godkjenning av referat fra møtet 19.februar 2002 Referatene fra møtet 19.februar ble godkjent. Sak 21/02: Orienteringer DNS og bonusordningen. Finn Olav Haga delte ut en redegjørelse fra DNS. Etter redegjørelsen vedtok Kulturstyret følgende: Kulturstyret delegerer til Chateau Neuf gruppen å fatte et endelig vedtak i saken. Redegjørelse fra DNS angående søknad om driftsstøtte for Kulturstyret tar redegjørelsen til etteretning. Oppfølging av Handlingsplanen. Dette kommer på e-post før neste møte i Kulturstyret. Det er mye makt i god øl. Audun Hallvorsen orienterte om arrangementet. Kulturstyret kommer tilbake med en ny dato for et møte med foreningene. Sak 22/02: Status - utestående saker Platesnurrerene. Gruppen Kulturstyre nedsatte på forrige møte har hatt et møte med foreningen. Foreningen er ikke helt klar ennå og kan derfor ikke levere mer dokumentasjon. Kulturstyret fattet følgende vedtak i saken: Kulturstyret trekker bevilgningen tilbake og ber foreningen søke på nytt senere Sangvinerne. Saken følges videre opp av Audun Hallvorsen og Kristina Ringheim. Sak 23/02: Oppfølgning av handlingsplanen

2 Saken ble utsatt til neste møte i Kulturstyret. Sak 24/02: Søknadsbehandling Gjennomgang av utsendt materiale I tillegg ble følgende? innstillinger delt ut: Ingen Klagesaker Ordinære søknader: 1 Musikk og teater (14 søknader) Søknad nr Via Cantus (søker nr. 1093) Søknad om kr til drift av koret i 2002 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av koret i Bevilgningen forutsetter at en medlemssjekk av koret gjennomføres med et tilfredsstillende resultat. En ansvarlig representant for koret bes ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og levere en liste over korets medlemmer. Listen må kun inneholde fornavn og etternavn på korets medlemmer. Søknad nr Sangvinerne (søker nr. 1053) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av foreningen i Bevilgningen forutsetter at foreningen fremlegger et revidert budsjett for 2002 med forklaring til de enkelte postene. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å delta på SiO-Læringsmiljø sitt regnskapskurs. Foreningen må også ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for resultatet av regnskapssjekken fra stemte for stemte for Søknad nr Atelier Theatre (søker nr. 1209) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen kan fremlegge et akseptabelt budsjett for 2002, der også billettinntekter synliggjøres. Søknad nr Studentteatret (søker nr. 1084) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av teatret våren Beløpets størrelse er sett i forhold til forrige semesters noe reduserte aktivitet.

3 Søknad nr Ginnungagap (søker nr. 1150) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen forutsetter at en medlemssjekk av koret gjennomføres med et tilfredsstillende resultat. En ansvarlig representant for koret bes ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og levere en liste over korets medlemmer. Listen må kun inneholde fornavn og etternavn på korets medlemmer. 4 stemte for med medlemssjekk 6 stemte for med medlemssjekk Søknad nr Chorus Mixtus (søker nr. 1109) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av koret i Bevilgningen forutsetter at koret fremlegger budsjett og semesterplan for høsten Dersom dette ikke gjøres vil støttebeløpet bli halvert og gjelde for våren Koret må da søke om ny støtte for høsten De etterspurte vedlegg sendes eller leveres til SiO-Læringsmiljø. 6 stemte for stemte for Søknad nr Kvindelige Studenters Sangforening (søker nr. 1104) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer koret til å balansere budsjettet bedre for å unngå underskudd. Søknad nr Corpus Luteum (søker nr. 1027) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret gjentar oppfordringen om å innføre medlemskontigent. Søknad nr The Oslo Players (søker nr. 1064) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen sees i lys av aktivitet og medlemsmasse. 7 stemte for stemte for Søknad nr Biørneblæs (søker nr. 2068) Søknad om kr til drift av korpset i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av orkesteret i Kulturstyret anbefaler orkesteret å øke medlemskontigenten.

4 5 stemte for stemte for Leders stemme avgjorde ble vedtatt. Søknad nr Glædeskoret Justitia (søker nr. 1055) Søknad om kr til drift av koret i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av koret i Bevilgningen er sett i forhold til aktivitet og medlemsmasse. Søknad nr The Oslo Players (søker nr. 1064) Søknad om kr i underskuddsgaranti til teaterforestillingen "Wyrd Sisters" Kulturstyret bevilger kroner i underskuddsgaranti til teaterforestillingen "Wyrd Sisters". Garantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. Søknad nr Oslo Chorale Selskap (søker nr. 1014) Søknad om kr i underskuddsgaranti til "Duruflè-prosjektet" Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti utover det budsjetterte underskudd på kroner til "Duruflè-prosjektet". Garantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. Kulturstyret vil oppfordre koret til en noe mer realistisk budsjettering. Søknad nr Atelier Theatre (søker nr. 1209) Søknad om kr i underskuddsgaranti til forestilling Kulturstyret avslår søknaden da den kom til behandling etter at forestillingen var avholdt. 2 Tverrfaglige foreninger (13 søknader) Søknad nr Oslostudentenes speidergruppe (søker nr. 2047) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret oppfordrer foreningen til å innkreve kontigent av alle aktive i foreningen. 6 stemte for stemte for 5000 Søknad nr Katolsk Studentlag (søker nr. 1181) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret oppfordrer foreningen til å skaffe seg andre inntekter.

5 Søknad nr Ares - oslostudentenes spillforening (søker nr. 2045) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Søknad nr Aniara (søker nr. 2019) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Av disse trekkes fra i avdrag på lån foreningen har til Kulturstyret. Den utbetalte bevilgningen er da kroner Søknad nr SAIH - Blindern (søker nr. 2005) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke driftsstøtte for høsten 2002, til høsten. Søknad nr Oslo Studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet (søker nr. 5018) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret presiserer at beløpets størrelse henger sammen med gjenoppstartelse av foreningen. Foreningen kan ikke regne med tilsvarende støtte senere. Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Fra bevilgningen trekkes det et avdrag på kroner som nedbetaling på lån foreningen har fått fra Kulturstyret. Foreningen har etter dette kroner i lån hos Kulturstyret. Neste avdrag faller til innbetaling i løpet av Kulturstyret berømmer foreningen for en ryddig søknad. 7 stemte for stemte for Søknad nr Amnesty international Blindern (søker nr. 1036) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen vil bli utbetalt når foreningen leverer en tilfredsstillende årsberetning for Det etterspurte vedlegget sendes eller leveres til SiO-Læringsmiljø.

6 Søknad nr Blindern Kongelige Selskap (søker nr. 1208) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i våren Kulturstyret gjenntar oppfordringen om å innføre medlemskontigent. Søknad nr Oslo kristelige studentforbund (søker nr. 5028) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen vil ikke bli utbetalt før foreningen leverer en tilfredsstillende årsberretning for 2001 og en semesterplan for høsten Søknad nr Norway Model United Nations Society (søker nr. 1184) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Søknad nr Amnesty International, juridisk studentgruppe (søker nr. 3154) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret anbefaler foreningen til ikke å budsjettere med underskudd. Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret ønsker å understreke at det ikke gis støtte til innkjøp av datautstyr. Kulturstyret berømmer foreningen for en ryddig søknad og et bra aktivitetsnivå. 7 stemte for stemte for Faglige foreninger (4 søknader) Søknad nr Aktuar- og statistikkstudentenes forening (søker nr. 3018) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner 5000 til drift av foreningen i stemte for 5000 kroner 4 stemte for 3000 kroner Søknad nr Terra (søker nr. 3010)

7 Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen ettersender budsjett for 2002, regnskap for 2001, semesterplan og dokumentasjon fra banken på at den oppgitte kontoen i søknaden er en foreningskonto. Søknad nr Steinbiten (søker nr. 3004) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til å skaffe seg flere inntekter ved f.eks å øke medlemskontigenten. 7 stemte for stemte for Søknad nr Marianne (søker nr. 3002) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til også å søke støtte fra instituttet. 4 Politiske foreninger (4 søknader) Søknad nr Attac Blindern (søker nr. 1196) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger til drift av foreningen i Bevilgningen forutsetter at en regnskapssjekk av foreningen gir et tilfredsstillende resultat. Foreningens økonomiansvarlige må levere inn bilag og regnskaper til SiO-Læringsmiljø. Foreningen må også ettersende en aktivitetsplan for høsten Finn Olav Haga fra Kulturstyret vil gjenomføre regnskapssjekken. Søknad nr Rød Front (søker nr. 4002) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen vil ikke bli utbetalt før leder og økonomiansvarlig har hatt et møte med en gruppe fra Kulturstyret. Gruppen vil ta stilling til om det er grunnlag for å gjenomføre en regnskapssjekk av foreningen eller om pengene skal utbetales. Kulturstyret oppfordrer også foreningen til å følge SiO-Læringsmiljø sitt regnskapskurs. Foreningen må ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for å avtale møte med gruppen fra Kulturstyret. Gruppen fra Kulturstyret består av Ida Laake, Audun Halvorsen og Finn Olav Haga. Det ble stemt over følgende forslag:

8 1) 4 500, 2) og 3) Avstemming: Forslag 1 og 3. Forslag 1 fikk 3 stemmer og forslag 3 fikk 7 stemmer. 2. Avstemming. Forslag 3 og 2. Forslag 3 fikk 3 stemmer og forslag 2 fikk 7 stemmer. Forslag 2 ble vedtatt. Søknad nr Fridemokratisk studentlag (FRIstud) (søker nr. 5061) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren stemte for stemte for Søknad nr Attac Blindern (søker nr. 1196) Søknad om kr i underskuddsgaranti til arrangementet "Motmakt" Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på kroner til arrangementet "Motmakt". Underskuddsgarantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. 5 Store foreninger (15 søknader) Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 6 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Kjellerutvalget (søker nr. 2084) Søknad om kr drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall og gjelde både Kjellerutvalget og LUDO. 1 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Blindern Filmklubb (søker nr. 2041) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. Søknad nr Tappetårnet (søker nr. 1187) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002

9 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret gir gruppen for oppfølgning av Chateau Neuf-foreninger fullmakt til etter møte med foreningen, å treffe endelig beslutning om bevilgningens størrelse. Foreningen må redegjøre for regnskapet og for avtale om bonus-ordning med CNS. Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. Det ble stemt over følgende forslag: , og stemte for kr stemte for kr Dernest: 5 stemte for kr stemte for kr Kr ble vedtatt med leders utslagsgivende stemme Søknad nr Filologisk forening (søker nr. 3091) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret oppfordrer Filologisk Forening til å se på muligheten for å starte kafédrift på dagtid som de andre fakultetsforeninger. Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 3 stemte for kr stemte for kr Renate Aas og Finn Olav Haga var ikke tilstede under behandlingen av søknaden. Søknad nr Realistforeningen (søker nr. 3031) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen vil bli utbetalt etter at foreningen har levert inn tilfredsstillende aktivitetplan for høsten Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. Ida Laake og Kristina Ringheim var ikke tilstede under behandlingen av søknaden. Søknad nr BokCaféen (søker nr. 1164) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger inntil kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret gir gruppen for oppfølgning av Chateau Neuf-foreninger fullmakt til etter møte med foreningen, å treffe endelig beslutning om bevilgningens størrelse. Foreningen må redegjøre for regnskapet og for avtale om bonus-ordning med CNS. Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 6 stemte for kr stemte for kr var avholdende Søknad nr Juristforeningen (søker nr. 3045) Søknad om kr drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall.

10 Audun Halvorsen var ikke tilstede under søknadsbehandlingen. Søknad nr Clubstyret v/det Norske Studentersamfund (søker nr. 1501) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Av disse motregnes kroner til nedbetaling av Clubstyrets lån hos Kulturstyret. Kulturstyret ser positivt på oppsvingen i Clubstyrets drift, men ser på det som problematisk dersom Clubstyret forventer at Kulturstyret skal dekke foreningens daglige drift (konserter med mer) gjennom driftstøtte, for så senere å skulle bære risikoen for de samme arrangementene gjennom underskudsgarantier. Kulturstyret forventer at Clubstyret tar denne problemstillingen opp til vurdering og blir med på en dialog for å finne en løsning. Kulturstyret gjør i tillegg oppmerksom på at bevilgningsbeløpet denne gang er høyt. Kulturstyret ønsker å gi Clubstyret mulighet til å nedbetale utestående lån, men ønsker samtidig å påpeke at bevilgninger av denne størrelse ikke vil kunne påreknes fremover. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden til Glassbaren har levert inn fullstendig regnskap, hvorav støtten fra Kulturstyret fremgår. Søknad nr Veterinærstudentenes forening (søker nr. 3017) Søknad om kr til drift av foreningen i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Bevilgningen er sett i forhold til aktivitetetsnivå og medlemstall. 8 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret avslår søknaden da man ikke utfra den vedlagte dokumentasjon kan se at det er tale om en forening. Det mangler bl.a. vedtekter og semesterberetning. Kulturstyret ba Kulturstyret leder og sekretær og læringsmiljøsjefen om å ta kontakt med radioen. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret avslår søknaden da man ikke utfra den vedlagte dokumentasjon kan se at det er tale om en forening. Det mangler bl.a. vedtekter og semesterberetning.

11 Kulturstyret ba Kulturstyret leder og sekretær og læringsmiljøsjefen om å ta kontakt med radioen. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Clubstyret v/det Norske Studentersamfund (søker nr. 1501) Søknad om kr i underskuddsgaranti til konserten "Norsk Rockforbund 20 år" Kulturstyret bevilger inntil kroner i underskuddsgaranti i forbindelse med Norsk Rockforbund 20 år. Garantien er knyttet opp mot en eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden Søknad nr Clubstyret v/det Norske Studentersamfund (søker nr. 1501) Søknad om kr i underskuddsgaranti til konserten "Therapy?" Kulturstyret mener at inntektsanslaget for billettsalg i det innleverte budsjettet er for høyt, og at et mer realistisk anslag må bygge på 250 betalende gjester med en gjennomsnittspris på kroner 150. Kulturstyret stiller en underskuddsgaranti begrenset oppad til kroner knyttet til svikt i billettinntekter for et eventuelt underskudd grunnet færre enn 250 betalende gjester. Martin Holtet var ikke tilstede under behandlingen av søknaden. 6 Publikasjoner (14 søknader) Søknad nr Folk (søker nr. 6105) Søknad om kr til utgivelse av 5 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen leverer kopi av fakutra fra publikasjonens trykkeri. Søknad nr Arr - idèhistorisk tidsskrift (søker nr. 6060) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil foreningen leverer kopi av fakutra fra publikasjonens trykkeri. Søknad nr Impuls (søker nr. 6020) Søknad om kr i støtte til utgivelse av 3 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil det ettersendes kopi av faktura fra publikasjonens trykkeri.

12 Søknad nr Årbok for hovedfagsstudentene på sosialantropologi (søker nr. 6116) Søknad om kr i støtte til utgivelse av 1 nummer i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden inntil det ettersendes kopi av faktura fra publikasjonens trykkeri. Søknad nr Filologen (søker nr. 6092) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 4 nummer i Søknad nr Demo (søker nr. 6010) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger til utgivelse av 4 nummer i Bevilgningen vil ikke bli utbetalt før redaktør og økonomiansvarlig i publikasjonen har hatt et møte med en gruppe nedsatt av Kulturstyret. På dette møtet vil også leder og økonomiansvarlig i Rød Front kalles inn. Gruppen vil ta stilling til om det er grunnlag for å gjenomføre en regnskapssjekk av publikasjonen eller om pengene skal utbetales. Kulturstyret oppfordrer også publikasjonen til å følge SiO-Læringsmiljø sitt regnskapskurs. Publikasjonen må ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for å avtale møte med gruppen fra Kulturstyret. Gruppen fra Kulturstyret består av Ida Laake, Audun Halvorsen og Finn Olav Haga. 6 stemte for stemte for Søknad nr Stud Jur (søker nr. 6027) Søknad om kr til utgivelse av 7 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 7 nummer i Bevilgningen er sett i sammenheng med at Kulturstyret bevilger mindre penger til publikasjoner med god økonomi og inntjening. Audun Halvorsen var ikke til stede under behandlingen. Søknad nr Veneficus Tidsskrift (søker nr. 6008) Søknad om kr til utgivelse av 6 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 6 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Tidens tann (søker nr. 6053) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002

13 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 4 nummer av tidsskriftet i Av støtten fra i fjor trekkes ¼ på grunn av manglende utgivelse. Den samlede utbetaling blir således kroner Tidens tann oppfordres til ikke å budsjettere med underskudd. Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Nicolay Arkeologisk Tidsskrift (søker nr. 6018) Søknad om kr til utgivelse av 3 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 3 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen heves til inntil kroner 6 000, forutsatt at instituttet støtter tidsskriftet med samme beløp. Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Zoon Politikon (søker nr. 6038) Søknad om kr til utgivelse av 1 nummer våren 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden til spesifisert faktura fra trykkeriet og semesterberetning er levert inn. Søknad nr Samfunnsviter'n (søker nr. 6101) Søknad om kr til utgivelse av 5 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 5 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen vil bli utbetalt når redaksjonen har redegjort for tidsskriftets økonomikse balanse. Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Socius (søker nr. 6025) Søknad om kr til utgivelse av 3 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 3 nummer av tidsskriftet i Av støtten fra i fjor trekkes 1/3 på grunn av manglende utgivelse. Den samlede utbetaling blir således kroner Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. Søknad nr Pedagogisk Profil (søker nr. 6117) Søknad om kr til utgivelse av 4 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 4 nummer av tidsskriftet i Bevilgningen er sett i forhold til opplags størrelse og distribusjonen blant studenter. 9 Har aldri søkt KS (7 søknader) Søknad nr Rosebud (søker nr. 1213)

14 Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret forventer at Rosebud fører regnskap og oppfordrer foreningen til at følge SiO-Læringmiljøs rengskapkurs. Rosebud bør innføre medlemskontigent og ennvidere søke instituttet om økonomisk støtte. Bevilgningen vil bli utbetalt etter at foreningen har opprettet en egen foreningskonto. Kulturstyret ønsker Rosebud lykke til med oppstarten. Søknad nr Oslo Forbundet mot rusgift (søker nr. 1214) Søknad om kr drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret avslår søknaden, da man ikke finner å kunne skille Oslo Forbundet mot rusgift fra moderorganisasjonen og man således vurderer at Oslo Forbundet mot rusgift ikke er en studentforening. Søknad nr Vaktgruppa (søker nr. 1215) Søknad om drift av foreningen våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret ønsker Vaktgruppa velkommen og lykke til med oppstarten. 6 stemte for kr stemte for kr Søknad nr Happy Rabbit (søker nr. 1216) Søknad om kr drift av foreningen i 2002 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden og ønsker et møte med foreningen for å få ytterligere informasjon om foreningens formål og virke. 2 stemte for avslag 8 stemte for møte

15 Søknad nr Kurdistania (søker nr. 6005) Søknad om kr til utgivelse av 1 nummer i 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 1 nummer av tidsskriftet våren 2002 og oppfordrer redaksjonen til å søke igjen til høsten. Kulturstyret ønsker lykke til! Søknad nr Proion (søker nr. 1217) Søknad om kr til utgivelse av 1 nummer våren 2002 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 1 nummer av tidsskriftet våren 2002 og ønsker lykke til med oppstarten. Søknad nr Proion (søker nr. 1217) Søknad om kr i underskuddsgaranti til konsert. Kulturstyret avslår søknaden. Underskuddsgaranti er knyttet til svikt i eventuelle billettinntekter. Sak 25/02: Eventuelt Det ble ikke reist saker under eventuelt.

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 I biblioteket, 2. etasje, Chateau Neuf. Blindern 14. august 2006 Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder) Sara Lovise Roaldseth, Erlend Sand Bruer, Kaia Nielsen Kjøs,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern.

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Blindern 11. juni 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Sara Lovise Roaldseth, Renèe Katrin Bjørstad, Johannes Aicher, Torbjørn

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Blindern 11. mai 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Kathrine Knoph Nilsen (vara for Robin

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 Blindern 5. desember 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Blindern 29. september 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Stort møterom, Domus Athletica. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Robin Sande (vara for Kaia Nielsen Kjøs),

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Blindern 6. desember 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Torbjørn Valum, Ellen Bjareng,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 6. desember 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern

Referat fra møte i Kulturstyret 6. desember 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Blindern 10. januar 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 6. desember 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 20. mars 2006 I stort møterom 4. etasje, Domus Athletica

Referat fra møte i Kulturstyret 20. mars 2006 I stort møterom 4. etasje, Domus Athletica Referat fra møte i Kulturstyret 20. mars 2006 I stort møterom 4. etasje, Domus Athletica Blindern 9. mai 2006 Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder) Sara Lovise Roaldseth, Erlend Sand Bruer, Kaia Nielsen Kjøs,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt.

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Kulturstyre møte 20.februar 2013 Til stede fra Kulturstyret: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla

Detaljer

Kulturstyremøte 26. mars

Kulturstyremøte 26. mars Kulturstyremøte 26. mars Til stede: Sigrid Mæhle Grimsrud (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 7.mai Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 4. september Til stede: Sigrid Mæle Grimsrud (HiOA), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen (UiO),

Detaljer

Tildelinger fra Kulturstyret 2010, 10. mars.

Tildelinger fra Kulturstyret 2010, 10. mars. Søknad nr. 10055 1 - Medicinsk Paradeorchæster (søker nr. 1015) Søknad om kroner 7 500 til drift av foreningen i 2010 Kulturstyret bevilger kr 7 500 i driftsstøtte til foreningen i 2010. Søknad nr. 10056

Detaljer

Kulturstyremøte 18. februar

Kulturstyremøte 18. februar Kulturstyremøte 18. februar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Kulturstyremøte 10. september

Kulturstyremøte 10. september Kulturstyremøte 10. september Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og

Detaljer

Tildelinger 2009. A Scalpella 7 500 0 0 29078. AHOs høstfest (tidligere Lysverket studentforening) 0 0 10 000 29273. AIESEC Oslo 3 000 0 0 29264

Tildelinger 2009. A Scalpella 7 500 0 0 29078. AHOs høstfest (tidligere Lysverket studentforening) 0 0 10 000 29273. AIESEC Oslo 3 000 0 0 29264 A Scalpella 7 500 0 0 29078 AHOs høstfest (tidligere Lysverket studentforening) 0 0 10 000 29273 AIESEC Oslo 3 000 0 0 29264 AIESEC Oslo 0 4 000 0 29015 Amnesty international Blindern 5 000 0 0 29211 Amnesty

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 29.01.2017 Dato: Søndag, 29. januar Sted: Thon Hotel Åsgårdstrand Tid ved møtestart: kl. 10:00 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Jeanette Viken (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Marte Raknerud

Detaljer

Kulturstyremøte 19. februar

Kulturstyremøte 19. februar Kulturstyremøte 19. februar Til stede: Sigrid Mæhle Grimsrud (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Terese Eia Lerøen

Detaljer

Tildelinger fra Kulturstyret 2009

Tildelinger fra Kulturstyret 2009 Søknad nr. 29001 1 - BI Revyen (søker nr. 1226) Søknad om prosjektstøtte på kroner 25 000 til prosjektet revy mars Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden. Kulturstyret ønsker å vite mer om hvordan

Detaljer

Kulturstyremøte 21. januar

Kulturstyremøte 21. januar Kulturstyremøte 21. januar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jaber

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven

Detaljer

Kulturstyremøte 6.november

Kulturstyremøte 6.november Kulturstyremøte 6.november Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Camilla Holm (UiO), Kaia Marie Rosseland (BI), Sigrid

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Driftsstøtte Hele inneværende år Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen i 2013.

Driftsstøtte Hele inneværende år Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen i 2013. Kulturstyre møte 20.mars 2013 Til stede fra Kulturstyret: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm

Detaljer

KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016

KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016 KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016 Tidspunkt: Torsdag, 16. november, lokken 16:30 Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO), Marcus Pettersen

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 22.3.2017 Dato: Onsdag, 22. mars Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tid ved møtestart: kl. 16:30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO), Idun Kløvstad (UiO),

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 31.05.2017 Dato: Onsdag, 31. mai Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje Tid ved møtestart: kl. 16.30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO), Emilie Skjold

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

Kulturstyremøte 5. november

Kulturstyremøte 5. november Kulturstyremøte 5. november Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO)

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 22.2.2017 Dato: Onsdag, 22. februar Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tid ved møtestart: kl. 16:30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Marte Raknerud Hoel (HiOA),

Detaljer

Kulturstyremøte 3. desember

Kulturstyremøte 3. desember Kulturstyremøte 3. desember Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO)

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 26.4.2017 Dato: Onsdag, 26. april Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tid ved møtestart: kl. 16:30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Emilie Skjold Pettersen

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

KULTURSTYREMØTE OKTOBER 2016

KULTURSTYREMØTE OKTOBER 2016 KULTURSTYREMØTE OKTOBER 2016 Tid: Onsdag 5. oktober 2016, klokken 16:50 Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Til stede: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Jeanette Viken (UiO), Mikkel Lahlum (UiO), Joel

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio) Jeanette Viken (UiO) Sigmund Berg (UiO), Felicitas Scheffknecht (UiO)Maren Høyland (UiO)Rune Keisuke Kosaka (UiO) og Marius

Detaljer

Kulturstyremøte 1. oktober

Kulturstyremøte 1. oktober Kulturstyremøte 1. oktober Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Eirik

Detaljer

Innkalling til allmøte i Socius

Innkalling til allmøte i Socius Innkalling til allmøte i Socius Tid: Torsdag 10. april, kl. 10:15 Sted: Det sosiale rom, 1. etg Harriet Holters hus Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av referent Orienteringssaker

Detaljer

KULTURSTYREMØTE november 2016

KULTURSTYREMØTE november 2016 KULTURSTYREMØTE november 2016 Tid: Onsdag 16. november 2016, klokken 16:45 Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Til stede: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Mikkel Lahlum (UiO), Joel Gianni (HiOA), Gunvor

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Nestleder: Jeanette Viken (UiO). Svend Sondre Frøhaug (NIH). Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud (UiO). Joel Gianni (HiOA).

Detaljer

KULTURSTYREMØTE JUNI 2016

KULTURSTYREMØTE JUNI 2016 KULTURSTYREMØTE JUNI 2016 Tid: Onsdag 22. juni 2016, klokken 16:40 Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Til stede: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Jeanette Viken (UiO), Mikkel Lahlum (UiO), Joel Gianni

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 15. DESEMBER

KULTURSTYREMØTE 15. DESEMBER KULTURSTYREMØTE 15. DESEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Sigmund Berg (UiO), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland (UiO), Vebjørn Andersson

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008

Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Christian Frey Dahl Juni 2009 Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Studentliv ved kulturkonsulent Christian

Detaljer

Referat fra javabin årsmøte 2016

Referat fra javabin årsmøte 2016 Referat fra javabin årsmøte 2016 Årsmøtet ble avholdt på Teknologihuset 28. mai 2016 klokken 12.00 14.00 1. Valg av møteleder og referent Rustam Mehmandarov ble valgt som møteleder. Espen Herseth Halvorsen

Detaljer

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering 1 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Laugerud (Nes bygdeliste), Liv Torill Vissebråten Ålien (Ap).

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Laugerud (Nes bygdeliste), Liv Torill Vissebråten Ålien (Ap). Nes Kommune v Møteprotokoll Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: Sted: Arkivsak: 27.09.2016 kl. 15:00-13'0C Nes kommunehus, Veslesalen 15/01244 Møtende medlemmer: Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste),

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie!

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie! !!! 05.10.2014 Fra Bookingansvarlig Til! Kvarterstyret Nye!retningslinjer!for!leie! Kvarteretharperdagsdatonoeuklareretningslinjerforleie.Dethariårblittvedtattretningslinjer somgjelderforstørreeksternearrangementer,ogdissefungerergodttilsittbruk,menertilpasset

Detaljer

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Stiftet: 30.10.2014 Sist revidert: 30.10.2014 1. Navn Høyrentekontoens navn er EMILs Blomsterpott, heretter kalt Blomsterpotten. 2. Formål Blomsterpotten har som formål

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet \s)011l\ I - IC)D Dato: 01.06.2017 kl. 15:00 19:15 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen C)33 Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) HPik BfaI\ Møtende

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Felles FAU-møte Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 01.09

Felles FAU-møte Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 01.09 Referat fra Årsmøte Disen FAU 7. september 2015 Sted: Personalrommet på Disen skole Tid: 18.30-20.30 Felles FAU-møte Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 01.09 Ingen kommentarer til innkalling og referat fra formøtet.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 20. APRIL 2016

KULTURSTYREMØTE 20. APRIL 2016 KULTURSTYREMØTE 20. APRIL 2016 Til stede: Fast: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Svend Sondre Frøhaug (NIH). Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud (UiO). Fujan Parsa (UiO). Kamilla Skallerud (MTH).

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Revisjonsmedarbeider Naheed Esam Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Revisjonsmedarbeider Naheed Esam Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 28. januar 2014, kl. 09.00 10.30 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Knut Fjell Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer