Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015"

Transkript

1 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og tilpasset seg klubbens endrede økonomiske situasjon. Dette har også gjort jobben med behandling av søknadene noe enklere, og vi takker derfor for det. Vi har i år utarbeidet en sjekkliste for behandling av alle søknader om gruppebevilgning. Denne tar utgangspunkt i Tildelingsreglementet i OSIs lovnorm, som vi oppfordrer alle til å sette seg inn i (Se denne på pdf). Samtlige punkter er sjekket under behandlingen av alle gruppenes søknader. Vi håper sjekklisten vil bidra til å synliggjøre hvilke vurderinger som tas i søknadsbehandlingen, på hvilket grunnlag beslutninger om bevilgninger har blitt tatt og at alle grupper har fått sine søknader behandlet på samme måte. Studentandel er for alle grupper beregnet ut fra tall for høstsemesteret Ingen grupper har fått innvilget mer enn 500 kroner per betalende studentmedlem. Dette før eventuelle trekk for studentandel. Der støttesum er redusert til 500 kroner er dette kommentert. I de tilfellene der balanse avhenger av at egenkapital stemmer etter at man mottar nytt regnskap, har vi tatt forbehold om dette. Dette er i så fall kommentert. Alle grupper som oppfyller søknadskravene har krav på minstesum a 1500 kroner, før denne justeres etter studentandel. Endelig tildelingssum er for samtlige grupper trukket 4 % for samlet å komme under beløpet Hovedstyret i år har til disposisjon for gruppebevilgninger og prosjektstøtte. Vi har dessverre ikke hatt mulighet til å innvilge midler til ting som går utenom ordinær drift i år. Vi oppfordrer gruppene til å se etter alternative inntektskilder, som dugnad, og til å søke om blant annet utviklingsmidler hos NSI, særforbund og spillemidler til utstyr. Hovedstyret og daglig leder vil være behjelpelig dersom noen ønsker søknadshjelp og innspill.

2 1 Gruppenavn: OSI Aikido Bruk budsjettmal! 81,00% 29 4/21=19 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen særlige hensyn tatt. Søknadssum: Tildelt: % = 0 % trekk Endelig tildeling: 6000

3 2 Gruppenavn: OSI Badminton 74,00% 29 8/31=26 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen særlige hensyn Søknadssum: 5000 Tildelt: % = 10 % trekk Endelig tildeling: 4500

4 3 Gruppenavn: OSI Basketball manglende papirene ettersendes sammen med den opprinnelige søknaden. Klagen behandles av Hovedstyret på første møte etter at klagen er mottatt. Dette 85,00% 29 15/97=15 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Sammenlignet med andre, tilsvarende OSI-grupper, utgjør dugnadsarbeid en svært liten inntektskilde for basketball. Søknadssummen tilsvarer likevel 609 kroner pr. betalende studentmedlem, som er vesentlig høyere enn tilsvarende OSI-grupper med høy dugnadsinnsats. Jmf. punkt 8, ønsker vi å ta hensyn til gruppene som arbeider mye dugnad og reduserer derfor tildelingssummen. Vi oppfordrer til å øke dugnadsinnsatsen dersom det er behov for mer inntekt. Søknadssum: Tildelt: % = 0 % trekk Endelig tildeling: 24600

5 4 Gruppenavn: OSI Boksing 73,00% 29 16/59=27 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen særlige hensyn Søknadssum: 7000 Tildelt: % = 10 % trekk Endelig tildeling: 6300

6 3 Gruppenavn: OSI Capoeira Bruk budsjettmal! 76,00% 29 4/17=24 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Søknadssummen tilsvarer 850 kr. per betalende studentmedlem. Kutter til 500 per studentmedlem som i år er maks tildeling. Søknadssum: Tildelt: % = 5 % trekk Endelig tildeling: 6175

7 4 Gruppenavn: OSI Doce Pares 86,00% 29 3/21=14 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen særlige hensyn Søknadssum: Tildelt: % = 0 % trekk Endelig tildeling: 8000

8 5 Gruppenavn: OSI Dans Ikke søkt 29 32Særlige hensyn ved tildeling: Søknadssum: 0 Tildelt: 0 Endelig tildeling:

9 6 Gruppenavn: OSI Dykking Budsjetterer med underskudd, men mener de har egenkapital til å dekke det. 100,00% personer, 0 % ikkestudenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Kutter støtte til 500 per studentmedlem som i år er makssum per studentmedlem. Søknadssum: Tildelt: % = 0 % trekk Endelig tildeling: 12500

10 7 Gruppenavn: OSI Elvepadling 22,00% 29 21/27=78 % ikke-studenter = ingen tildeling 32Særlige hensyn ved tildeling: Jmf. punkt 4: Ønsker å gi støtte til tross for studentandelen, på grunn av rekrutteringsarbeid. Fra høst 14 til vår 15 ser vi at det er omtrent 30 % økning i studentandelen. Vi ønsker å belønne dette arbeidet og innvilger derfor minstebeløp. Søknadssum: Tildelt: % = Ingen tildeling, men se punkt 32. Endelig tildeling: 1500

11 8 Gruppenavn: OSI Fekting Balansen avenger av at egenkapital stemmer. 91,00% 29 2/31=9 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen særlige hensyn Søknadssum: 7500 Tildelt: % = 0 % trekk Endelig tildeling: 7500

12 9 Gruppenavn: OSI Fjell manglende papirene ettersendes sammen med den opprinnelige søknaden. Klagen behandles av Hovedstyret på første møte etter at klagen er mottatt. Dette tildelingsreglementet vil gjelde også for klagebehandlingen. Ikke balansert budsjett, men vil bruke av egenkapital. Sjekke om denne stemmer etter mottatt nytt regnskap Egen inntekt dekker ikke halvparten av søknadssum, slik inntektskravet tilsier. Reduserer til tilsvarende sum. 87,00% 29 10/76=13 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling: 28300

13 10 Gruppenavn: OSI Fotball 83,00% 29 31/186 = 17 % ikkestudenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling: 35000

14 11 Gruppenavn: OSI Friidrett 62,00% 29 18/48=38 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Søknadssum tilsvarer 833 per studentmedlem. Reduserer til 500 pr studentmedlem. Søknadssum: Tildelt: % = 25 % trekk Endelig tildeling: 14250

15 12 Gruppenavn: OSI Håndball Bruk budsjettmal! 87,00% 29 14/106 = 13 % ikkestudenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: Tildelt: % = ingen trekk Endelig tildeling: 40000

16 13 Gruppenavn: OSI Innebandy 78,00% 29 13/60=22 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: Tildelt: % = 5 % trekk Endelig tildeling: 19000

17 14 Gruppenavn: OSI Judo BRUK MAL! Ikke fulgt kontoplanen 83 % 29 1/6= 17 % ikke-studenter Under halvparten av utgiftene er støtteberettiget Bruk mal! 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen BRUK MAL! Søknadssum: 2000 Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling: 1500

18 15 Gruppenavn: OSI Jujutsu i egenkapital? Ikke balansert budsjett. 70 % 29 6/20=30 % ikke-studenter Kun halvparten av utgiftene er støtteberettiget. 32Særlige hensyn ved tildeling: Tildelingssummen tildeles med forbehold om at den høye egenkapitelen er reell etter nytt budsjett. Søknadssum: 6000 Tildelt: % = 10 % trekk Endelig tildeling: 1350

19 16 Gruppenavn: OSI Karate Ubalansert budsjett. Høy egenkapital før eventuelt nytt regnskap. 75 % 29 4/16=25 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Dersom høy egenkapital blir svært kraftig nedjustert etter nytt regnskap. Søknadssum: 5625 Tildelt: % = 5 % trekk Endelig tildeling: 1425

20 17 Gruppenavn: OSI Kendo 63 % 29 9/24=37 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: 5000 Tildelt: % = 25 % trekk Endelig tildeling: 3750

21 18 Gruppenavn: OSI Klatring 88 % 29 23/187=12 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling:

22 19 Gruppenavn: OSI Kubb 100 % 29 0/13=0 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: 1500 Tildelt: % = ingen trekk Endelig tildeling: 1500

23 20 Gruppenavn: OSI Kung fu 60 % 29 2/5 = 40 % ikke-studenter Ikke dekket støttegrunnlag. Støtteberettiget: ca Jmf. H: Maks 1000 per studentmedlem. 3 betalende studentmedlemmer pr. høst 2014 = Maks Særlige hensyn ved tildeling: Merker oss svært høye ikkeberettigede utgifter. Nesten 50 % av budsjettet går til instruktør og 25 % til bevertning. Gjør at vi ikke vil bevilge mer enn minstebeløp. Søknadssum: Tildelt: % = 25 % trekk Endelig tildeling: 1125

24 21 Gruppenavn: OSI Langrenn Ikke balansert budsjett: 9000 i minus. Tilsvarer det man mener man har i egenkapital. Sjekker opp gruppa etter nytt regnskap. 75 % 29 15/59=25 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Kuttes til 500 per studentmedlem. Søknadssum: Tildelt: % = 5 % trekk Endelig tildeling: 20900

25 22 Gruppenavn: OSI Orientering Ser bort fra posten «OSIavgift». Dette er ikke inntekter som skal føres på gruppa. 81 % 29 14/72=19 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Kuttes til 500 per studentmedlem.. Søknadssum: Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling: 27500

26 23 Gruppenavn: OSI Ski og snowboard 79 % 29 5/24=21 % 32Særlige hensyn ved tildeling: Har dessverre ikke mulighet til å gi støtte til innkjøp av utstyr og kutter tilsvarende budsjettert innkjøpsum. Oppfordrer til å søke midler fra NSI og Spillemidler. Søknadssum: Tildelt: % = 5 % trekk Endelig tildeling: 3800

27 24 Gruppenavn: OSI Squash 3000 i underskudd. Forutsetter selv egenkapital. 90 % 29 2/22=10 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: 1500 Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling: 1500

28 25 Gruppenavn: OSI Svømming Detaljert og fint budsjett! 87 % 29 3/24=13 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Kan dessverre ikke innvilge ekstra midler til kursing av trenere pga. Klubbens økonomi selv om vi ønsker. Kutter derfor tilsvarende sum som man har budsjettert med til trenerkurs. Oppfordrer til å søke NSI om Utviklingsmidler, samt særforbund. Søknadssum: Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling: 8500

29 26 Gruppenavn: OSI Sykkel Ikke levert alle papirer innen fristen. Mal og kontoplan ikke brukt. Sjekke egenkapital etter nytt regnskap. Skal ha ca Ikke dekket. Søker om av Sum derfor nedjustert. 94 % 29 1/17=6 % ikke-studenter «Treningssamling/sosialt» er uspesifisert. Antar derfor at halvparten er bevertning, som ikke er støtteberettiget. Vi lurer også på hva den høye summen på posten «Bankkostnader» er og antar at dette ikke er støtteberettiget. 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen, med unntak av dersom egenkapitalen reduseres etter nytt regnskap. Ja. Se øvrige kommentarer. Søknadssum: Tildelt: % = Ingen trekk Endelig tildeling: 5500

30 27 Gruppenavn: OSI Taekwondo Går med overskudd, selv uten gruppebevilgning. Budsjett ikke balansert. «Ingen» poster er med i budsjettet og det følger heller ikke kontoplanen. 67 % 29 4/12=33 % ikke-studenter Ikke levert budsjett i samsvar med mal og kontoplan. 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen. Bruk mal! Søknadssum: Tildelt: % = 20 % trekk Endelig tildeling: 1200

31 28 Gruppenavn: OSI Tennis Ikke søkt 29 32Særlige hensyn ved tildeling: Søknadssum: 0 Tildelt: 0 Endelig tildeling:

32 29 Gruppenavn: OSI Ultimate Frisbee Budsjett ikke balansert. Søknadssum tilsvarer overskudd. 70 % 29 7/23=30 % ikke-studenter Kun 2500 som er støtteberettiget. 32Særlige hensyn ved tildeling: Ingen Søknadssum: 2000 Tildelt: % = 10 % trekk Endelig tildeling: 1350

33 30 Gruppenavn: OSI Volleyball i overskudd (Under 5 % av totale driftskostnader) avhenger av om egenkapital stemmer med nytt regnskap. 74 % 29 45/170=26 % ikke-studenter 32Særlige hensyn ved tildeling: Bruk budsjettmalen! Søknadssum: Tildelt: % = 10 % trekk Endelig tildeling: 44100

34

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) kennethmad@gmail.com 14. september 2014 kl. 22.56

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening.

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening. Saksliste Møte i hovedstyret torsdag 19.02.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Kenneth, Øyvind, Marlene, Anne, Anette, Eric, Kristbjørn (Håkon) 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få godt innblikk i hvordan gruppas

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21.

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Statutter for medlemskap...

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer