Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00."

Transkript

1 Blindern 6. desember 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Torbjørn Valum, Ellen Bjareng, Renèe Katrin Bjørstad, Johannes Aicher, Arild Nedreberg, Erlend Sand Bruer, Glenn Barmen (vara for Sara Lovise Roaldseth), Katrine Knop Nilsen (vara for Robin Sande). Meldt forfall: Jorun Bjerke (vara for Kaveh Ataei) Fra Studentliv: Christian Frey Dahl 57/07 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 58/07 Godkjenning av referat fra møte 23. oktober 2007 Referatet fra møtet 23. oktober ble godkjent. 59/07 Søknadsfrister og møtedatoer for Kulturstyret 2008 Kulturstyret vedtok følgende søknadsfrister og møtedatoer for 2008: Frist Kommentar Møtedato 14. januar Kun prosjektsøknader januar 28. januar Alle søknader 12. februar 18. februar Hovedtildelingsrunde 4. mars 7. april Alle søknader 22. april 19. mai Alle søknader 3. juni 7. august Prosjekter semesterstart 12. august 1. september Hovedtildelingsrunde 16. september 6. oktober Alle søknader 21. oktober 17. november Alle søknader 2. desember 60/07 Orienteringer Christian Frey Dahl orienterte om at SiO har gjennomført en internrevisjon av Studentliv. Blant punktene som ble vurdert var Studentlivs rutiner i arbeidet med Kulturstyresaker, og det ble ikke funnet noen feil på dette området. 61/07 Utestående saker Biologiforeningen Konglelogen (søknad ): Foreningens drift lå nede en tid. Gode regnskapsrutiner ser ut til å være etablert igjen. Regnskapet var ført på en ryddig måte. 1 av 10

2 Kulturstyret fattet følgende vedtak: Regnskapet godkjennes. Kulturutvalget (søknad , utført av Torbjørn Valum): Ingen graverende forhold, men små uregelmessigheter som kan gjøre økonomistyringen vanskelig hvis økonomien øker eller regnskapet ikke følges opp fortløpende. Med et par enkle grep vil Kulturutvalget få en mer oversiktelig regnskapsføring, og som kan løfte økonomistyringen fra grei til meget bra. Kulturstyret fattet følgende vedtak: Regnskapet godkjennes. Det er purret på øvrige søkere som er tatt ut til regnskapskontroll. Tidsskriftsatsning (sak ) Kulturstyret vedtok 5. desember 2006 og 23. oktober 2007 å sette av penger til utvikling av tidsskriftmiljøene, spesielt for å støtte seminarer eller skrivekonkurranser. Det ble satt av kr ,- (Dette i henhold til Kulturstyrets tildelingskriterier 13.2 d) Støtte til Kulturstyrets egne formål) gikk fristen ut for å søke slik støtte, men ingen søknader var kommet inn. Kulturstyret fattet følgende vedtak: Saken lukkes og pengene tilbakeføres. 62/07 Saksbehandling Ordinære søknader: 1 Musikk og teater Søknad nr Teater Neuf (søker nr. 1084) Søknad om kroner drift av foreningen våren 2008 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til danseforestilling i januar Kulturstyret avslår søknaden om driftsstøtte for våren 2008, men vil behandle saken på nytt når foreningen sender inn en detaljert plan for sine planlagte aktiviteter i vårsemesteret. 2 Tverrfaglige foreninger Søknad nr Amnesty International, juridisk studentgruppe (søker nr. 3154) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet menneskerettighetsuka uke Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet menneskerettighetsuka uke Søknad nr Amnesty International, juridisk studentgruppe (søker nr. 3154) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til menneskerettighetsuka 2008 uke 9 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på inntil kroner til menneskerettighetsuka 2008 uke 9. 2 av 10

3 Garantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene. Søknad nr Gi Gass! (søker nr. 2140) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Søknad nr AIESEC Oslo (søker nr. 2142) Søknad om prosjektstøtte på kroner 1574,90 til prosjektet julefeiring Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet julefeiring 15. desember Søknad nr Bergensbaneløpet (søker nr. 3197) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet bergensbaneløpet april 2008 Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet bergensbaneløpet april Prosjektet er en del av foreningen BI Siviløkonomers vanlige drift, og skal dekkes av den driftsstøtten foreningen kommer til å få når de søker for Søknad nr DNS regi (søker nr. 1174) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Store deler av støtten er til engangskostnader til oppstart av foreningen. Kun en mindre del av beløpet er til ordinære driftsutgifter. Det ble stemt over kr 4 000, som fikk 0 stemmer, og kr , som fikk 9 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Norsk- Pakistansk Studentersamfunn (søker nr. 1203) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet 50-årsjubileum Kulturstyret avslår søknaden om støtte fordi arrangementet er utsatt. Foreningen bes søke på nytt når arrangementet skal gjennomføres. 3 Faglige foreninger Søknad nr Veneficus (søker nr. 3009) Søknad om prosjektstøtte på kroner 7000 til prosjektet farmasistudentenes ball Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet farmasistudentenes ball av 10

4 Søknad nr Veneficus (søker nr. 3009) Søknad om underskuddsgaranti på kroner 8000 til farmasistudentenes ball Kulturstyret avslår søknaden underskuddsgaranti på kroner 8000 til farmasistudentenes ball. Søknad nr Kandidatfest historie (søker nr. 3206) Søknad om prosjektstøtte på kroner 3200 til prosjektet kandidatfest Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet kandidatfest Tor Ivar Hansen og Torbjørn Valum var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Programutvalget for Bachelor Programmet i Internasjonale Studier (søker nr. 3198) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007/våren 2008 Kulturstyret avslår søknaden om kroner til drift av foreningen høsten 2007/våren Søknad nr Programutvalget for Bachelor Programmet i Internasjonale Studier (søker nr. 3198) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet studietur for alle studenter i 2008 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til avslutningstur til Studenterhytta. Kulturstyret bevilger ikke støtte til studieturen, jf punkt 14.4 i Kulturstyrets tildelingskriterier. Søknad nr ELSA - Norge (søker nr. 3001) Søknad om prosjektstøtte på kroner kr. til prosjektet hyttetur for internasjonale studenter feb/mars 2008 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner kr til prosjektet hyttetur for internasjonale studenter feb/mars Søknad nr ELSA - Norge (søker nr. 3001) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet julebord 15. des. 07 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet julebord 15. des. 07. Søknad nr MENAgeriet (søker nr. 7014) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Søknad nr Franskforeningen Marianne (søker nr. 3002) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til frankofon festival på Chateau Neuf 4 av 10

5 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på inntil kroner til frankofon festival på Chateau Neuf. Garantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene. 4 Politiske foreninger Søknad nr Rød Front (søker nr. 4002) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Bevilgningen er gitt ut fra foreningens aktivitetsnivå. 5 Store foreninger Søknad nr Kjellerutvalget (Traugots kjeller) (søker nr. 2084) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Kulturstyret bevilger ikke støtte for vårsemesteret i høstsemesteret. Støtten utbetales etter at foreningen har lagt fram et tilfredsstillende regnskap for Søknad nr Odontologforeningen (søker nr. 3036) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Kulturstyret bevilger ikke støtte for vårsemesteret i høstsemesteret.. Tor Ivar Hansen opplyste av kjæresten sitter som observatør for studentutvalget i styret. Kulturstyret anser ikke Tor Ivar som innhabil på grunn av dette. Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen våren Kulturstyret gjør unntak fra sin praksis om å ikke gi støtte til drift utenom inneværende periode. Det ble stemt over kr , som fikk 2 stemmer, og kr , som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Tor Ivar Hansen var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Det Norske Studentersamfund (DNS) (søker nr. 5027) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet konserter og fester på CN i 2007 Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet konserter og fester på CN i DNS søker om at hovedstyret skal viderefordele støtten til foreninger som har konserter på Chateau Neuf. Kulturstyret vil ikke gi støtte til generell viderefordeling eller til uspesifiserte prosjekter. Dessuten har en stor del av de som det i søknaden skisseres skal motta pengene allerede fått støtte til sin drift av Kulturstyret. Søknad om støtte til slike tiltak bør i fremtiden komme i form av godt gjennomarbeidede søknader om driftsstøtte. 5 av 10

6 6 Publikasjoner Søknad nr Husbjørnen (søker nr. 6037) Søknad om kroner til drift av foreningen våren 2007 Husbjørnen klaget på Kulturstyrets avslag på deres søknader om driftsstøtte for våren 2007 (sak 27004), høsten 2007 (sak 27151), prosjektstøtte til utviddet førsteutgave høsten 2007 (sak 27152) og prosjektstøtte til innkjøp av dataprogram (sak 27153). Kulturstyret behandlet klagene på disse sakene samlet. Kulturstyret ser ikke at det fremkommer vesentlige nye opplysninger i klagen. Det foreligger fortsatt ikke dokumentasjon som muliggjør en kontroll av regnskapet for høsten 2006, noe som var premiss for utbetaling av støtten for våren Kulturstyret har dessuten sett det som nødvendig å uttrykke hvor alvorlig det ser på Husbjørnens tideligere økonomistyring og måten søkeren har rapportert til styret i sine søknader. Kulturstyret opprettholder dermed sitt vedtak om at støtten for våren 2007 bortfaller (søknad ). Imidlertid har Husbjørnen nå fremlagt regnskap for våren 2007 og gjort en innsats for å rydde opp i dette. Kulturstyret vil derfor støtte Husbjørnen med kr 8 000,- for å utgi 4 nummer høsten 2007 (søknad ). Kulturstyret avslår søknadene om prosjektstøtte (søknadene og ) fordi disse anses som en del av den ordinære driften det allerede er gitt støtte til Søknad nr Mål og makt (søker nr. 6016) Søknad om kr i støtte til utgivelse av 4 nummer i 2007 Kulturstyret bevilger kr i støtte til utgivelse av 4 nummer i Søknad nr Husbjørnen (søker nr. 6037) Søknad om kroner 9000 til drift av foreningen høsten 2007 Husbjørnen klaget på Kulturstyrets avslag på deres søknader om driftsstøtte for våren 2007 (sak 27004), høsten 2007 (sak 27151), prosjektstøtte til utviddet førsteutgave høsten 2007 (sak 27152) og prosjektstøtte til innkjøp av dataprogram (sak 27153). Kulturstyret behandlet klagene på disse sakene samlet. Kulturstyret ser ikke at det fremkommer vesentlige nye opplysninger i klagen. Det foreligger fortsatt ikke dokumentasjon som muliggjør en kontroll av regnskapet for høsten 2006, noe som var premiss for utbetaling av støtten for våren Kulturstyret har dessuten sett det som nødvendig å uttrykke hvor alvorlig det ser på Husbjørnens tideligere økonomistyring og måten søkeren har rapportert til styret i sine søknader. Kulturstyret opprettholder dermed sitt vedtak om at støtten for våren 2007 bortfaller (søknad ). Imidlertid har Husbjørnen nå fremlagt regnskap for våren 2007 og gjort en innsats for å rydde opp i dette. Kulturstyret vil derfor støtte Husbjørnen med kr 8 000,- for å utgi 4 nummer høsten 2007 (søknad ). Kulturstyret avslår søknadene om prosjektstøtte (søknadene og ) fordi disse anses som en del av den ordinære driften det allerede er gitt støtte til. 6 av 10

7 Søknad nr Husbjørnen (søker nr. 6037) Søknad om prosjektstøtte på kroner 4000 til prosjektet utvide førsteutgave for nye studenter Husbjørnen klaget på Kulturstyrets avslag på deres søknader om driftsstøtte for våren 2007 (sak 27004), høsten 2007 (sak 27151), prosjektstøtte til utviddet førsteutgave høsten 2007 (sak 27152) og prosjektstøtte til innkjøp av dataprogram (sak 27153). Kulturstyret behandlet klagene på disse sakene samlet. Kulturstyret ser ikke at det fremkommer vesentlige nye opplysninger i klagen. Det foreligger fortsatt ikke dokumentasjon som muliggjør en kontroll av regnskapet for høsten 2006, noe som var premiss for utbetaling av støtten for våren Kulturstyret har dessuten sett det som nødvendig å uttrykke hvor alvorlig det ser på Husbjørnens tideligere økonomistyring og måten søkeren har rapportert til styret i sine søknader. Kulturstyret opprettholder dermed sitt vedtak om at støtten for våren 2007 bortfaller (søknad ). Imidlertid har Husbjørnen nå fremlagt regnskap for våren 2007 og gjort en innsats for å rydde opp i dette. Kulturstyret vil derfor støtte Husbjørnen med kr 8 000,- for å utgi 4 nummer høsten 2007 (søknad ). Kulturstyret avslår søknadene om prosjektstøtte (søknadene og ) fordi disse anses som en del av den ordinære driften det allerede er gitt støtte til. Det ble stemt over å gi støtte på kr 2 000, som fikk 3 stemmer, og avslag, som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Husbjørnen (søker nr. 6037) Søknad om prosjektstøtte på kroner 2700 til prosjektet innkjøp av CS3 Husbjørnen klaget på Kulturstyrets avslag på deres søknader om driftsstøtte for våren 2007 (sak 27004), høsten 2007 (sak 27151), prosjektstøtte til utviddet førsteutgave høsten 2007 (sak 27152) og prosjektstøtte til innkjøp av dataprogram (sak 27153). Kulturstyret behandlet klagene på disse sakene samlet. Kulturstyret ser ikke at det fremkommer vesentlige nye opplysninger i klagen. Det foreligger fortsatt ikke dokumentasjon som muliggjør en kontroll av regnskapet for høsten 2006, noe som var premiss for utbetaling av støtten for våren Kulturstyret har dessuten sett det som nødvendig å uttrykke hvor alvorlig det ser på Husbjørnens tideligere økonomistyring og måten søkeren har rapportert til styret i sine søknader. Kulturstyret opprettholder dermed sitt vedtak om at støtten for våren 2007 bortfaller (søknad ). Imidlertid har Husbjørnen nå fremlagt regnskap for våren 2007 og gjort en innsats for å rydde opp i dette. Kulturstyret vil derfor støtte Husbjørnen med kr 8 000,- for å utgi 4 nummer høsten 2007 (søknad ). Kulturstyret avslår søknadene om prosjektstøtte (søknadene og ) fordi disse anses som en del av den ordinære driften det allerede er gitt støtte til. Søknad nr Stud Jur (søker nr. 6027) Søknad om kroner til drift av foreningen i av 10

8 kulturstyret bevilger kr til utgivelse av 3 nummer høsten Kulturstyret bevilger ikke støtte for vårsemesteret i høstsemesteret. Søknad nr Nicolay Arkeologisk Tidsskrift (søker nr. 6018) Søknad om prosjektstøtte på kroner 2500 til prosjektet permanent utstilling i ark.kantine Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet permanent utstilling i ark.kantine. Søknad nr Vellum (søker nr. 6131) Søknad om kroner 6000 i støtte til utgivelse av 1 nummer i våren 2008 Kulturstyret bevilger kroner i støtte til utgivelse av 1 nummer i våren Søknad nr Filosofisk Supplement (søker nr. 6128) Søknad om prosjektstøtte på kroner 4500 til prosjektet utviklingsseminar Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet utviklingsseminar. 8 Religiøse foreninger Søknad nr Baha'i studentforening (søker nr. 2098) Søknad om 1500 kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Søknad nr LUKAS (tidl. kristelig medisinerkrets) (søker nr. 5020) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Har aldri søkt KS Søknad nr Kulturutvalgets skriftredaksjon (søker nr. 2192) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet utgi bok våren 2008 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet utgi bok våren Det ble stemt over å utsette saken til våren 2008, som fikk 0 stemmer, og kr , som fikk 8 stemmer og ble vedtatt. Tor Ivar Hansen var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Vietnamesisk Studentforening på BI (søker nr. 2193) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Beløpet inkluderer oppstartsstøtte. Søknad nr Linjeforening for økonomi og forretningsjus (søker nr. 3378) 8 av 10

9 Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet tur til Brussel Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet tur til Brussel Kulturstyret bevilger ikke støtte til søkernes egen reisevirksomhet, jf tildleingskriterienes punkt 14.4 A. Søknad nr Nepalese Student Community in Oslo, NESCO (søker nr. 2191) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Beløpet inkluderer oppstartsstøtte. Søknad nr Nepalese Student Community in Oslo, NESCO (søker nr. 2191) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet nepalesiske høytider i oktober til desember 2007 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet nepalesiske høytider i oktober til desember Det ble stemt over avslag, som fikk 2 stemmer, og kr 1 000, som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. En var avholdende. Søknad nr Samfunnsøkonomenes Støtteaksjon (søker nr. 3379) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet støtteaksjon for nabobarn i nød. Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet støtteaksjon for nabobarn i nød. Askjonen er ikke et kulturelt eller soialt tiltak for studenter tilknyttet SiO, og faller derfor utenfor Kulturstyrets tildleingskriterier. Prosjektets budsjett er også slik at det ikke er behov for midler fra Kulturstyret. Det ble stemt over å bevilge kr 3 000, som fikk 3 stemmer, og avslag, som fikk 6 stemmer og bel vedtatt. Søknad nr Studentdemokratiene ved NSU-Høyskolene (søker nr. 3380) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet utgivelse av magasin om studentdemokrati feb. 08 Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet utgivelse av magasin om studentdemokrati feb. 08. Kulturstyrets formål er i henhold til Tildelingskriterier for Kulturstyret, 1.1: "Kulturstyret har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo." Prosjektet er i liten grad et kulturelt eller sosialt tiltak. Dessuten vises det til tildelingskriterienes 14.1 som sier at tiltak eller søkere som omfattes på fast basis av andre stønadsordninger i Studentsamskipnaden i Oslo enn Kulturstyret vil normalt ikke motta støtte fra Kulturstyret. Studentparlamentet og studentdemokratiene ved NSU-høyskolene mottar støtte fra Velferdstinget, og faller dermed innunder denne bestemmelsen. Søknad nr Vietnamesisk Studentforening på BI (søker nr. 2193) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet idrettsturnering av 10

10 Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet idrettsturnering fordi prosjektet er en del av foreningens ordinære drift som det allerede er gitt støtte til. 63/07 Eventuelt Kulturstyrets leder takket de medlemmene som har sittet i Kulturstyret for deres innsats. Møtet ble hevet Christian Frey Dahl Referent 10 av 10

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 19. mars, kl. 17.00-22.30 Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Kulturstyrets statutter

Kulturstyrets statutter Kulturstyrets statutter sist endret av VT 15/05-2006 INNLEDNING 1 Kulturstyrets formål 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstingets (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) sr@stud.mf.no 8. september 2014 kl. 17.49 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer