Supported Employment og Arbeid med Bistand konferansen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Supported Employment og Arbeid med Bistand konferansen 2013"

Transkript

1 Supported Employment og Arbeid med Bistand konferansen 2013 Trondheim november 2013

2 Program onsdag 6. november 08:00-10:00: Registrering og besøk av utstillere : FAB: et utspring fra EUSE en reise gjennom 20 år v/øyvind Haara, leder i FAB og Turid Bekkoset Sæther, nestleder i FAB : Motivasjon og tilfriskningsprosess - om å bli seg selv sammen med andre, v/ Arnfinn Fiskå : Pause : Arbeid med Bistand - vital eller dorsk 20-åring? v/torgeir Hernes Kommuners og ISS sine rekrutteringssstrategier - Hvordan kan en kommune samarbeide med en attføringsbedrift (Fides) for å rekruttere medarbeidere?, v/enhetsleder for økonomi og personal i Stjørdal kommune, Turid Aas - Samarbeid i praksis - Ryggeheimen og Personalpartner, v/ragnhild Ulvestad, enhetsleder på sykehjemmet Ryggeheimen i Østfold. - «Det er alltid mennesker i det» derfor er det viktig for oss å samarbeide med attføringsbedrifter, v/arnulf Wilmann, personalleder v/iss Trønderlag Delseminarer - bolk 1 Delseminar 1 Delseminar 2 Delseminar 3 Delseminar 4 Uredd og tydelig arbeidsgiver som ser bak diagnosene v/ Svein Madland, produksjonssjef på Nordens eneste gjenværende porselensfabrikk, Figgjo AS i Sandnes kommune. Smi mens hjernen er varm v/ Jim Asphaug fra attføringsbedriften AS Rehabil Tett på - Tyrilistiftelsen v/ Alf Sandve - Prosjektleder i Tyrilistiftelsen Individual Placement and Support (IPS) v/thomas Knutzen, prosjektleder i bransjeforeningen Attføringsbedriftene

3 Pause og besøk hos utstillerne Delseminarer - bolk II Delseminar 1 Delseminar 2 Delseminar 3 Delseminar 4 Kafebord med dagsaktuelle temaer Tema 1: Innsalg til næringslivet Tema 2: Samarbeid med NAV Tema 3: Framtidens tiltaksstruktur? Tema 4: Kompetanseutvikling i våre bedrifter/virksomheter En jobb å gjøre v/ Pål Nystuen Arbeid - porten inn til velferd, livskvalitet, helse og selvbestemmelse/empowerment v/ Karl Elling Ellingsen Ungdommen - vår viktigste ressurs v/ Camilla Winterbottom, Stavne Arbeid og kompetanse KS, Torhild Gundersen, NAV Midtbyen : FAB Årsmøte Festmiddag med underholdning av Rocketeatret Program torsdag 7. november Delseminarer - bolk III Delseminar 1 Delseminar 2 Delseminar 3 Delseminar 4 Kognisjon og arbeidsliv v/kristin M. Bye, NAV Kompetansesenter og Marianne Liknes, Menova Benchlearning fra BATT v/ Alida Ramsø, Norservice AS og Odd Jarle Svanem og Åse Sandvik, Svanem AS Alternativ organisering av attføringsarbeidet hos en tiltaksbedrift v/ Asbjørn Nilssen og Ola Aune fra Fides AS Med trua på folk v/sissel Vogstad, NAV og Natalia Wennberg, Stavne Arbeid og kompetanse KF

4 : Pause og besøk hos utstillere : Økt arbeidsdeltakelse med Senter for jobbmestring v/yngvil Starheim, seniorrådgiver og fagansvarlig for forsøket i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Lise Larsen, jobbkonsulent ved Senter for jobbmestring i Hordaland (ansatt i Fretex Vest-Norge AS) : Lunsj : CMS perspektivet - hva er det og hvorfor er det relevant? v/ Tonje F. Gravås, seniorrådgiver i Nasjonal enhet for karriereveiledning i Vox og Arne Svendsrud, arbeidspsykolog ansatt i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene : Hvordan kan vi misforstå hverandre bedre? Flerkulturell kommunikasjon i en hektisk hverdag v/ Kjersti Børsum

5 Våre utstillere Abilia Abilia har mer enn 30 års erfaring i utvikling av hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. Vi har den enkelte person i fokus og hjelper til med å finne individuelt tilpassede løsninger for å løfte fram menneskets egne evner og kompensere og støtte der de trenger det. Våre hjelpemiddelkonsulenter har helsefaglig og/eller pedagogisk bakgrunn og hjelper til med utprøving slik at vi finner riktig hjelpemiddel. Vi har en bred kompetanse innen dette feltet, og dedikerte medarbeidere i hele Norge. Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Abilia har mer enn 30 års erfaring i utvikling av hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. Vi har den enkelte person i fokus og hjelper til med å finne individuelt tilpassede løsninger for å løfte fram menneskets egne evner og kompensere og støtte der de trenger det. Våre hjelpemiddelkonsulenter har helsefaglig og/eller pedagogisk bakgrunn og hjelper til med utprøving slik at vi finner riktig hjelpemiddel. Vi har en bred kompetanse innen dette feltet, og dedikerte medarbeidere i hele Norge. EQUASS Norge AS Abilia har mer enn 30 års erfaring i utvikling av hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. Vi har den enkelte person i fokus og hjelper til med å finne individuelt tilpassede løsninger for å løfte fram menneskets egne evner og kompensere og støtte der de trenger det. Våre hjelpemiddelkonsulenter har helsefaglig og/eller pedagogisk bakgrunn og hjelper til med utprøving slik at vi finner riktig hjelpemiddel. Vi har en bred kompetanse innen dette feltet, og dedikerte medarbeidere i hele Norge. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et forbund i LO med ca medlemmer. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping i bedriften. Over 1500 arbeidstakere i vekst- og attføringsbedrifter er organisert i FLT. For øvrig er våre medlemmer eksempelvis sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere og teamledere. Forbundet jobber mot at attføringstiltak og andre tiltak rettet mot mennesker med særskilte behov for å komme seg ut i ordinært arbeid, legges ut på anbud. FLT vil motarbeide en nedbygging av den kompetansen som vekst- og attføringsbedriftene har brukt lang tid og mye ressurser på å bygge opp.

6 Funkweb Løsninger som hjelper deg med formidling av arbeidskraft - FunkWeb viser rekrutteringsløsningen som kan bedre formidlingsevnen. Karriereveiledere, KAM er, jobbcoacher eller hva vi nå kaller oss vi ønsker alle å formidle flest mulig til jobb. Vi ønsker å hjelpe bedrifter og arbeidsledige å finne hverandre, og støtte arbeidsinkluderingen. Vi har utviklet løsninger som hjelper deg som jobber med formidling. På AB - konferansen får du se eksempler på hvordan formidling av arbeidskraft kan forenkles og profesjonaliseres. Løsningen som presenteres er utviklet av og for attføringsbransjen, men brukes også av rekrutteringsselskaper. FunkWebs visjon er «Suksess for alle» Jobbpunkt Deltagruppen har utviklet Jobbpunkt som er verktøy for jobbsøkerklubber og veiledere. Konseptet Jobbpunkt består i dag av nettportal, intervjutreningskort, arbeidsbok og Karrierespillet.Vår målsetting er å tilby verktøy som gir læring, samtidig som det er inspirerende. Stikkord for våre verktøy er interaktivitet, karrieremodning og humor. Karriereverktøy AS Karriereverktøy DA er Norges ledende leverandør av verktøy til bruk i profesjonell, moderne karriereveiledning. Med det nettbaserte interesseverktøyet WIE har det på ett år blitt gjennomført over veiledninger i norske attføringsbedrifter, NAV, Karrieresentre, Oppfølgingstjenester, skoleverk og private bedrifter. Karriereverktøy DA er førstevalget for deg som setter moderne karriereveiledning, brukervennlighet og profesjonalitet høyest! Lederne Lederne er en arbeidstakerorganisasjon for samtlige funksjonærer i Vekst- og attføringsbedriftene, og har over 1000 medlemmer innenfor bransjen. Vi tilbyr: Trygghet og hjelp til ordnede avtale- og arbeidsvilkår Bistand ved lokale lønnsforhandlinger Attraktiv støtte til Etter- og videreutdanning Gratis kurs- og kompetanstilbud innenfor ledelsesfag Bransjeutvalg - bransjens eget arbeidsutvalg Konkurransedyktige forsikringsordninger

7 NHO - Ringer i vannet Ringer i Vannet er et prosjekt som har som målsetning å få kandidater fra attføringsbedriftene inn i lønnet arbeid i NHOs medlemsbedrifter. Gjennom metodisk arbeidsgiveroppfølging og systematisk kandidatutvelgelse bedres mulighetene betydelig. Prosjektleder Rune Kvarme vil svare på spørsmål og informere om hvordan en kan bli deltagende i prosjektet. Smart Smart handler om personlig utvikling og tar for seg sammenhengen mellom din økonomi, helse og livskvalitet. Du kan melde deg på kurs eller gjennomføre Smart som selvstudium. Det å lære om økonomi handler om å kartlegge den og gjøre økonomien til et praktisk redskap for livet. Metoden baserer seg på erfaringsbasert læring, dvs. at man tar fram sine egne kunnskaper og setter dem i system. Topro - Mindfulness Mindfulness har etter hvert blitt integrert i ulike helsefremmende og terapeutiske modeller, og mindfulness-baserte tilnærminger er gjennstand for stor interesse innen psykologi og forskning. Det har etter hvert blitt et stort omfang av undersøkelser som viser positive effekter og basert på gode resultater har mindfulness fått økende interesse innen flere fagfelt. De senere år er det utviklet metoder innen både helsevesen, lederutvikling, sykefraværsarbeid, skole, forsvaret, idrett og ellers i befolkningen. Ved praktisering og integrering av mindfulness i veiledning styrkes kvaliteten innenfor dette fagområdet og det bidrar blant annet til å utvikle evnen til å håndtere stress, distraksjoner, endring og utfordrende relasjoner. Veilederes evne til samhandling og relasjonskompetanse i møte med ulike målgrupper kan påvirke veisøkers opplevelse av møtet og videre prosesser. TOPRO har gjennomført prosjekt i egen bedrift på 25 stk veiledere om betydningen av mindfulness i veilederyrket og har utviklet en modell for hvordan implementere elementer av mindfulness i en hektisk arbeidshverdag. TOPRO as er knyttet inn til Høgskolen i Gjøvik som medarrangør og utvikler av videreutdanningen oppmerksomt nærvær (Mindfulness). Dette er et unikt nybrottsarbeid i samarbeid med kompetansemiljøer fra Tonsåsen rehabilitering og Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet. VIP 24 Vip24 er et profil og samtaleverktøy med høy treffsikkerhet. Salutogenese og positiv psykologi er sentrale begreper i vip24programmet. Hollands orginale RIASEC modell sammen med Jungs preferanseprofil og Donald Supers verdiprofil, gir vip24programmet ett solid grunnlag for å synliggjøre mestringsarenaer, friskfaktorer og energilekkasjer, samt hva som oppleves meningsfylt og motiverende. Vip24programmet benyttes som karriereveiledningsverktøy, men det benyttes også innen rekruttering, omstilling, lederutvikling, team - og sykefraværsarbeid. Vip24 setter fokus på helsefremmende arbeidsplasser, helsefremmende lederskap og helsefremmende medarbeiderskap. Vel tester har så langt vært brukt som viktig prosessverktøy og et godt utgangspunkt for gode resultater.

8 Praktiske opplysninger Arrangører: ASVL Lise Oppegård, tlf Wenche Syvertsen, tlf Attføringsbedriftene Pia Gavin, tlf Paal Haavorsen, tlf FAB Øyvind Haara, tlf Turid Bekkoset Sæther, tlf Presentasjoner: Alle presentasjonene som vises under konferansen vil bli sendt ut i etterkant Hotellet Når er inn- og utsjekking? Innsjekk fra kl. 15. Utsjekk senest kl. 12 Frokost Fra kl Data/internett: Hotellet tilbyr gratis trådløst internett både i fellesområder og på hotellrom. Få en kode i resepsjonen, eller logg inn med ditt medlemskort hos Nordic Choice Club. (Ny kode hver dag) Parkering: Dersom du trenger parkering er det 300 innendørs parkeringsplasser rett ved hotellet, som er eksternt drevet. Fra parkeringshuset er det direkte inngang til lobbyen via trapp/heis. Pris per døgn er NOK 180,-. Svømmebasseng Ved Clarion Hotel Trondheim har du mulighet til å bade i Norges største innendørs badeanlegg, Pirbadet, som ligger rett ved siden av hotellet. Der finner du sklier, boblebad og flere basseng. For våre gjester koster inngangen kr 100,- per person og billettene kan kjøpes i resepsjonen Trening Hotellet ligger rett ved 3T-Pirbadet som tilbyr både gruppeaktiviteter, treningsapparater og som har lange åpningstider. Pris kr. 120 kr (bilett kjøpes i resepsjon) Minibar/ekstra utgifter Ved innsjekk vil hotellet be om å få et avtrykk av ditt kredittkort. Dette er for å dekke evetuelle ekstra regninger, f.eks. minibar. Buss til flyplass Hotellet har en shuttle-buss som går hvert 20. minutt. Denne går til jernbanen der flybussen venter

AB-konferansen 2011. med særlig fokus på formidling 2. - 4. MAI RICA NIDELVEN HOTELL, TRONDHEIM

AB-konferansen 2011. med særlig fokus på formidling 2. - 4. MAI RICA NIDELVEN HOTELL, TRONDHEIM AB-konferansen 2011 med særlig fokus på formidling RICA NIDELVEN HOTELL, TRONDHEIM 2. - 4. MAI Mandag 2. mai 10:00-11:30 Registrering/stands 11:30-12:30 Lunsj 12:30-12:45 Åpning v/øyvind Haara, Leder Forum

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

11:00-13:00 Musikalsk innslag v/ Elisabet Mjanger og Kristoffer Spangen

11:00-13:00 Musikalsk innslag v/ Elisabet Mjanger og Kristoffer Spangen PROGRAM FAGKONFERANSEN 2015 Onsdag 6. mai 08:45-10:30 Næringslivsfrokost i regi av attføringsbedriftene i Agder Paneldebatt ledet av Trond Blattmann med Fylkesdirektør i NAV Vest Agder Elisabeth Blørstad

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Mai 2012 Sluttrapport

Mai 2012 Sluttrapport Mai 2012 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Om prosjektet... 3 2. Gjennomføring... 4 3. Karriere 4 Life... 6 4. SALIS Godfot... 19 5. Langtidsfrisk... 22 6. Trivselsundersøkelser...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave høsten 2010. Innhold 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 4 3. Verdigrunnlag... 4 3.1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE

2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE KURSGRUPPE 2 Lederutvikling Vi i Frisk Kompetanse har tro på at det er mulig å begeistre og engasjere gjennom god ledelse. Flere virksomheter med stor suksess kan fortelle om hvordan de har skapt bemerkelsesverdige

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

Attføringsbedriftenes kompetansestrategi

Attføringsbedriftenes kompetansestrategi Attføringsbedriftenes kompetansestrategi Februar 2009 Kompetansestrategi i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Innledning: Norge har en av de best utbygde velferdssystemene og en villighet til å betale

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer