Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse med utformingen av ungdomsprosjektet i Nord-Trøndelag. Ungdomsprosjektet skal gjennomføres som en offentlig anskaffelse. Vi ønsker faglige innspill som kan bidra til en best mulig utforming av anskaffelsen. Formålet med dialogprosessen er å drøfte ulike problemstillinger med mulige leverandører som videre skal danne grunnlaget for en best mulig anskaffelse, og gjennomføring av prosjektet. Informasjonen vil deretter kunne inngå i utformingen av kravspesifikasjon og kontraktløsning for den etterfølgende åpne anbudskonkurransen. Anskaffelsen gjennomføres med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling 1 i regi av KS, NHO og DIFI, med spesiell vekt på dialogprosessen. 1. Kort om anskaffelsens formål og omfang Ungdomsprosjektet skal gi et tilbud til ungdom som er utenfor videregående opplæring i aldersgruppa år. De yngste og mest risikoutsatte ungdommene skal prioriteres. Det er et mål at den enkelte ungdom kommer i gang med videregående opplæring innenfor en periode på inntil ett år. Tilbudet skal ikke erstatte eksisterende tilbud, men være et supplement der vi ikke har et godt nok tilbud pr. i dag. Hovedinnholdet i ungdomsprosjektet skal være arbeidsrettede og helsefremmende aktiviteter. Eksempler på dette kan være: 1) Arbeidsrettede aktiviteter Arbeidspraksis Jobbskygging Veksling mellom bedrifter, hospitering Prosjekt til fordypning 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling: Dette er et leverandørutviklingsprogram som fungerer som pådriver og fasilitator for at offentlig innkjøp blir et verktøy for innovasjon og omstilling, så vel i offentlig sektor som i næringslivet. Se

2 2) Helsefremmende aktiviteter Fysisk aktivitet Kosthold Frisklivsfaktorer Privat økonomi «sjef i eget liv» Håndtering normale utfordringer i hverdagen Individuelle samtaler Vekking, (henting) Tilbudet skal være preget av skreddersøm og tett individuell oppfølging, hvor veiledning og motivasjonsarbeid står sentralt. Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen vil være bestiller av tjenesten på individnivå. Oppfølging av leveransen overfor tilbyder vil ivaretas av avdeling for videregående opplæring. Tilbudet skal til sammen være fylkesdekkende innfor følgende inndeling: - Namdal - Steinkjer, Verran, Inderøy og Leksvik - Verdal og Levanger - Stjørdal, Meråker og Frosta Vi har estimert 30 plasser i fylket pr. år, uten at dette er et eksakt tall. Prosjektet skal følgeevalueres, og leverandører må påregne og bidra til dette. 2. Dialogprosessen Dialogprosessen gjennomføres i 2 trinn. 1. Dialogkonferanse på Tingvold park hotell, Steinkjer Presentasjon av oppdragsgivers behov, konkrete problemstillinger knyttet til behovene og forbedringer som vi ønsker innspill på. Konferansen gir mulighet til oppklarende spørsmål, og mulighet for å etablere kontakt med flere leverandører. Det vises til etterfølgende informasjon om program og frist for påmelding. 2. En-til-en møter 17. og 18. september 2015 på Fylkets hus, Steinkjer Potensielle leverandører kan presentere løsninger og drøfte problemstillinger med representanter for oppdragsgiver. Møtene kan også avholdes med grupper av aktører dersom ønskelig. Informasjon som gis i disse møtene er underlagt taushetsplikt for oppdragsgivers representanter. Nærmere informasjon inkl. frister for påmelding gis på dialogkonferansen.

3 3. Dialogkonferanse program og påmelding Påmelding og påmeldingsfrist Skriftlig påmelding med opplysning om navn, firma, telefon og e-postadresse for alle deltakere må sendes til innen kl. 12:00. Deltakelse inkludert lunsj er gratis for alle deltakere. Rammeprogram (med forbehold om endringer) 09:30 10:00 Registrering og kaffe 10:00 10:15 Åpning: Hvorfor ungdomsprosjekt i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune? v/ Vegard Iversen, fylkesopplæringssjef 10:15 10:35 Innovative offentlig anskaffelser og leverandørdialog forventninger og muligheter for leverandørene v/ Hilde Sætertrø, Nasjonalt program for leverandørutvikling 10:35 11:45 Ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Lise Eriksen, rådgiver - Bakgrunn for prosjektet - Målgruppe i Nord-Trøndelag - Oppfølgingstjenesten sin rolle og oppgaver - Samarbeidspartnere - Innhold i ungdomsprosjektet 11:45 12:30 Lunsj 12:30 12:45 Eksempel på aktuelle ungdommer i prosjektet? v/ Elin Rannem, OT-rådgiver 12:45 13:15 Oppsummering og veien videre v/ Lise Eriksen, rådgiver Hva ønsker vi spesielt tilbakemelding på fra leverandører? Invitasjon en-til-en møter med oppdragsgiver og hvordan dette vil gjennomføres 13:15 13:45 Spørsmål og synspunkter Antatt slutt 14:00

4 4. Hovedtema for dialogkonferanse og dialogprosess Dialogprosessen skal omhandle innspill og drøftinger knyttet til følgende tema: Arbeidsrettet aktivitet samarbeid og nettverk i arbeidslivet Helsefremmende aktivitet erfaringer Motivasjon, veiledning og oppfølging for tilbakeføring til videregående opplæring Kompetanse/tidligere resultat Antall plasser (hel og halv) Geografisk område/lokasjoner Temaene vil bli nærmere utdypet under presentasjon på dialogkonferansen. Oppdragsgiver er åpen for innspill på tema og områder som ikke har kommet fram, men som aktørene i dialogen har kunnskap om, og som anses relevante for prosjektet. 5. Tentativ tidsplan for dialog- og anskaffelsesprosessen Fase 1: Behovsavklaring - fullført Konkretisere behov, erfaringer, spesielle problemstillinger, kritiske suksess- og risikofaktorer Fase 2: Dialogprosess med leverandører - fullføres Kartlegge løsningsmuligheter og forbedringsmuligheter Fase 3: Utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktløsning - fullføres medio oktober 2015 Kravspesifikasjon, kontraktbestemmelser og konkurranseprosedyre Fase 4: Gjennomføre anbudskonkurranse - fullføres i starten av desember 2015 Fase 5: Evaluere tilbud og inngå kontrakt fullføres i løpet av desember 2015 Fase 6: Gjennomføring av prosjekt januar 2016 desember Kontaktpunkt for nærmere informasjon Spørsmål om dialogprosessen og anskaffelsesprosessen kan rettes til e-post: eller på telefon /

5

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen 1. Bakgrunn I Bærum kommune er det flere og flere som

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 Innholdsfortegnelse A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 B Resultater sektornivå 2014 22 B 1 Virksomhetsevalueringer 2014 25 B 2 Elevundersøkelsen

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud

Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud Leveransebeskrivelse Verdal kommune: Bistand til prosess - samordning av dagtilbud RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsforespørselen... 3 2.

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer