Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler....7 Aktivt miljøvern...19 Beskrivelse av stekeovnen...20 Betjeningselementer stekeovn...21 På/av-tast Sensortaster Display...24 Symboler Utstyr Modellbetegnelse...27 Typeskilt Samlet leveranse...27 Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr...27 Føringslister...28 Stekebrett, universalpanne og rist med uttrekkssikring FlexiClip-uttrekksskinner HFC Montering og demontering av FlexiClip-skinnene...29 Stekeovnsstyring...34 Sikkerhetsinnretninger...34 Elektronisk barnesikring for stekeovnen...34 Sikkerhetsutkobling Kjølevifte...34 Gjennomluftet dør...34 Dørlås for pyrolyserengjøring...34 PerfectClean-foredlete overflater Tilbehør som tåler pyrolyse...35 Første igangsetting...36 Legge inn grunninnstillinger...36 Første oppvarming av stekeovnen og gjennomskylling av fordampningssystemet...38 Innstillinger Oversikt over innstillingene...40 Hente frem menyen "Innstillinger" Endring og lagring av innstillinger...42 Språk...42 Klokkeslett...43 Visning...43 Tidsformat

3 Innhold Innstille...43 Dato...43 Belysning...43 Display-lysstyrke...44 Signaltoner Melodier...44 Solo-tone Tastetone...44 Enheter Vekt...45 Temperatur...45 Kjølevifteetterløp...45 Pyrolyse...45 Forslagstemperaturer...46 Sikkerhet...46 Elektronisk barnesikring...46 Tastelås Katalysator...47 Forhandler...47 Messeinnstilling...47 Fabrikkinnstillinger...47 Varselur...48 Bruk av varselur Innstilling av varselurtid...48 Endre varselurtiden Slette varselurtiden...49 Funksjoner...50 Betjening av stekeovnen Tips for energisparing...52 Utnyttelse av restvarmen...52 Energisparemodus...52 Enkel betjening...53 Kjølevifte...53 Utvidet betjening...54 Endre funksjon...54 Endre temperatur Hurtigoppvarming...56 Forvarming av ovnen

4 Innhold Bruk av crisp function (fuktighetsreduksjon) Innstille tilberedningstid Automatisk utkobling av tilberedningsprosesser...59 Automatisk inn- og utkobling av en tilberedningsprosess Forløpet for en tilberedningsprosess med automatisk inn- og utkobling Endre innstilte tilberedningstider...60 Avbryte en tilberedningsprosess...60 KlimaPluss...61 Programforløp ved funksjonen KlimaPluss...62 Innstille temperatur...62 Innstilling av antall dampinntak...62 Tidspunkt for dampinntakene...63 Klargjøring og start av innsugningsprosessen...63 Endre oppvarmingstype...64 Automatisk dampinntak , 2 eller 3 dampinntak...65 Restvannsfordampning...66 Starte restvannsfordampningen straks Hoppe over restvannsfordampningen...67 Automatikkprogrammer...68 Oversikt over kategoriene...68 Bruk av automatikkprogrammer...68 Henvisninger for bruk...69 Egne programmer...70 Opprette egne programmer...70 Start av egne programmer Endre egne programmer...72 Endre tilberedningsskritt Endre navn...73 Slette egne programmer...73 Baking...74 Henvisninger til baketabellen...75 Baketabell...76 Steking...80 Henvisninger til steketabellen...80 Steking av fugl...81 Steketermometer...82 Funksjonsmåte

5 Innhold Anvendelsesmuligheter...83 Viktige henvisninger for bruk...83 Bruk av steketermometer Resttidsanvisning Veksle mellom resttidsanvisning og visning av kjernetemperaturen...85 Utnyttelse av restvarmen...85 Steketabell...86 Langtidstilberedning...88 Spesialanvendelser Bruk av "Langtidstilberedning" Langtidstilberedning med manuell temperaturinnstilling Grilling...92 Henvisninger til grilltabellen Grilltabell...95 Spesialprogrammer...96 Tining...97 Tørke...98 Oppvarming Varme servise...99 Heve gjærdeig Pizza Sabbat-program Gratinering Hermetisering Frossenvarer/ferdigretter Opplysninger for testinstitutter Prøveretter iht. EN Energiklasse Rengjøring og stell Tips Normale tilsmussinger Steketermometer Vanskelige flekker (bortsett fra FlexiClip-skinnene) Rengjøring av ovnsrommet med Pyrolyse Forberedelser for pyrolyseprosessen Start av pyrolyseprosessen Etter at pyrolyseprosessen er ferdig Pyrolyseprosessen blir avbrutt Avtaging av stekeovnsdøren

6 Innhold Demontering av stekeovnsdøren Innsetting av stekeovnsdøren Uttaging av føringslistene med FlexiClip-skinner Nedsenking av varmeelementet for overvarme/grill Avkalking av fordampningssystemet Avkalkingsprosessens forløp Forberede avkalkingsprosessen Gjennomføre avkalkingsprosessen Hvis feil oppstår Service og garanti Elektrotilkobling Målskisser for innbygging Apparatmål og innbyggingsmål i skapet Detaljmål på apparatfronten Innbygging av stekeovnen Adresser

7 Sikkerhetsregler Denne stekeovnen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis stekeovnen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke stekeovnen. Den gir viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på stekeovnen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! 7

8 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Denne stekeovnen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne stekeovnen er ikke bestemt for utendørs bruk. Stekeovnen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til baking, steking, grilling, tilberedning, tining, hermetisering og tørking av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene stekeovnen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke stekeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke stekeovnen på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 8

9 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra stekeovnen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene stekeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke stekeovnen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde stekeovnen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av stekeovnen. Ikke la barn leke med stekeovnen. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. 9

10 Sikkerhetsregler Fare for forbrenning! Barns hud reagerer ømfintligere enn voksnes på høye temperaturer. Stekeovnen blir varm på dørglasset, betjeningspanelet og åpningene hvor luften fra ovnsrommet strømmer ut. Pass på at barn ikke tar på stekeovnen når den er i bruk. Fare for skade! Stekeovnsdøren kan belastes med maksimalt 15 kg. Barn kan skade seg på en åpen stekeovnsdør. Pass på at barn ikke står på den åpne døren eller henger i den. Fare for forbrenning! Barns hud reagerer ømfintligere enn voksnes på høye temperaturer. Ved rengjøring med pyrolyse blir stekeovnen varmere enn ved normal drift. Pass på at barn ikke tar på stekeovnen under pyrolyseprosessen. 10

11 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Skader på stekeovnen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at stekeovnen ikke har synlige skader. En skadet stekeovn må ikke tas i bruk. Sikkerheten for stekeovnens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på stekeovnens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på stekeovnen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for stekeovnen (brannfare). De må ikke brukes for å koble stekeovnen til el-nettet. Stekeovnen må kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Denne stekeovnen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 11

12 Sikkerhetsregler Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på stekeovnen. Du må aldri åpne stekeovnens kabinett. Hvis stekeovnen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. For stekeovner som leveres uten tilkoblingsledning, eller hvis en skadet tilkoblingsledning skal skiftes ut, skal det monteres en spesiell tilkoblingsledning av fagfolk som er autorisert av Miele (se kapittel "Elektrotilkobling"). Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner må stekeovnen være fullstendig koblet fra el-nettet, f.eks. hvis belysningen i ovnen er ødelagt (se kapittel "Hvis feil oppstår"). Forsikre deg om dette ved å koble ut sikringene i husinstallasjonen, eller skru skrusikringene i husinstallasjonen helt ut, eller trekke støpselet (hvis stekeovnen har støpsel) ut av stikkontakten. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å koble apparatet fra nettet. 12

13 Sikkerhetsregler For å fungere problemfritt, trenger stekeovnen tilstrekkelig tilførsel av kald luft. Pass på at tilførselen av kald luft ikke blir redusert (f.eks. av varmebeskyttelseslister i kjøkkeninnredningen rundt stekeovnen). Den nødvendige kalde luften må heller ikke varmes for mye opp av andre varmekilder (f.eks. ovner med fast brensel). Hvis stekeovnen bygges inn bak en møbelfront (f.eks. en dør), må møbelfronten ikke lukkes når stekeovnen er i bruk. Det samler seg varme og fuktighet bak den lukkede møbelfronten. Da kan stekeovnen, innbyggingsskapet og gulvet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før stekeovnen er fullstendig avkjølt. 13

14 Sikkerhetsregler Bruk Fare for forbrenning! Stekeovnen blir varm under bruk. Du kan brenne deg på varmeelementer, ovnsrommet, varm mat og tilbehør. Bruk grytevotter når du setter inn eller tar ut mat eller ordner med mat i det varme ovnsrommet. Pga. de høye temperaturene når stekeovnen er slått på, kan gjenstander i nærheten begynne å brenne. Ikke bruk stekeovnen til oppvarming av rom. Olje og fett kan selvantennes ved overoppheting. Ikke la stekeovnen være uten tilsyn når du arbeider med olje og fett. Slukk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av stekeovnen. Kvel flammen i ovnsrommet ved å holde døren lukket. Ved grilling av matvarer fører for lange grilltider til uttørking og evt. selvantenning av grillmaten. Overhold de anbefalte grilltidene. 14

15 Sikkerhetsregler Noen matvarer tørker raskt ut og kan selvantennes av de høye grilltemperaturene. Ikke bruk grillfunksjoner til ferdigsteking av rundstykker eller brød eller til tørking av blomster eller urter. Bruk funksjonene Varmluft pluss eller Over- og undervarme. Hvis du bruker alkoholholdige drikker ved tilberedning av mat, vær oppmerksom på at alkoholen fordamper ved høye temperaturer. Denne dampen kan antennes på varme varmeelementer. Når du bruker restvarmen i stekeovnen til å holde maten varm, kan det pga. høy luftfuktighet og kondensvann dannes korrosjon i stekeovnen. Også betjeningspanelet, benkeplaten eller innbyggingsskapet kan bli skadet. Ikke slå av stekeovnen, men innstill den laveste temperaturen for den valgte funksjonen. Da forblir kjøleviften innkoblet. Mat som holdes varm eller oppbevares i stekeovnen kan tørke ut og fuktigheten fra maten kan føre til korrosjon i stekeovnen. Dekk til maten. På grunn av varmeansamling, kan emaljen på stekeovnsbunnen sprekke eller skalle av. Legg aldri f.eks. aluminiumsfolie e.l. på bunnen i stekeovnen. Ikke sett stekeformer, panner, gryter eller brett direkte på bunnen i stekeovnen. Hvis du skyver gjenstander frem og tilbake på bunnen i stekeovnen, kan emaljen bli skadet. Hvis du oppbevarer gryter eller panner i stekeovnen, ikke skyv dem over bunnen i stekeovnen. 15

16 Sikkerhetsregler Hvis kald væske helles på en varm overflate oppstår damp, som kan føre til skålding. Dessuten kan den varme emaljen bli skadet på grunn av den plutselige temperaturendringen. Ikke hell kald væske direkte på varme emaljerte overflater. Ved tilberedningsprosesser med fuktighetstilførsel og under restvannsfordampningen, dannes det vanndamp, som kan føre til kraftig skålding. Du må ikke åpne døren under dampinntakene eller restvannsfordampningen. Det er viktig at temperaturen i maten blir jevnt fordelt og at den er tilstrekkelig høy. Snu maten eller rør i den, slik at den varmes jevnt opp. Kunststoffservise som ikke tåler stekeovn smelter ved høye temperaturer og kan skade stekeovnen eller begynne å brenne. Bruk kun kunststoffservise som tåler stekeovn. Se henvisningene fra produsenten av serviset. I lukkede bokser oppstår et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og boksene kan eksplodere. Stekeovnen må ikke brukes til hermetisering og oppvarming av bokser. Du kan skade deg på en åpen stekeovnsdør eller snuble i den. Ikke la døren stå unødig åpen. Døren kan belastes med maksimalt 15 kg. Ikke stå eller sett deg på den åpne døren, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Pass på at ikke noe blir klemt fast mellom døren og ovnsrommet. Stekeovnen kan bli skadet. 16

17 Sikkerhetsregler Rengjøring og stell Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av stekeovnen. Glasset i døren kan bli ødelagt av riper. Ikke bruk skuremidler, harde svamper eller børster og ingen skarpe metallskraper til rengjøring av dørglasset. Føringslistene kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Sett dem riktig inn igjen, og bruk aldri stekeovnen uten at føringslistene er montert. Store tilsmussinger i ovnsrommet kan føre til sterk røykutvikling og til utkobling av pyrolyseprosessen. Fjern store tilsmussinger fra ovnsrommet før du starter pyrolyseprosessen 17

18 Sikkerhetsregler Tilbehør Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Miele gourmetpanner HUB 5000-M/HUB 5001-M/HUB 5000-XL (hvis tilgjengelig) må ikke settes inn i rille 1. Bunnen i ovnsrommet blir skadet. Pga. liten avstand oppstår en varmeansamling og emaljen kan sprekke eller skalle av. Sett heller aldri Miele gourmetpanner på det øverste gitteret i rille 1. Der er de ikke sikret av uttrekkssikringen. Bruk generelt rille 2. Pga. de høye temperaturene under pyrolyseprosessen, blir det tilbehøret som ikke tåler pyrolyse skadet. Ta alt tilbehør som ikke tåler pyrolyse ut av ovnsrommet før du starter pyrolyseprosessen. Dette gjelder også for ekstrautstyr som ikke tåler pyrolyse (se kapittel "Rengjøring og stell"). Bruk bare det vedlagte steketermometeret fra Miele. Hvis steketermometeret er ødelagt, skal det kun skiftes ut med et originalt steketermometer fra Miele. 18

19 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Forpakningsmaterialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 19

20 Beskrivelse av stekeovnen Betjeningselementer stekeovn Dørlås for pyrolyserengjøring Varmeelement for overvarme/grill Åpninger for damptilførsel Innsugningsrør for dampsystemet Tilkoblingsboks for steketermometeret Innsugningsåpning for viften med ringformet varmeelement bak åpningen Føringslister med 5 rillehøyder Ovnsrombunn med varmeelement for undervarme under bunnen Frontramme med typeskilt Dør 20

21 Betjeningselementer stekeovn På/av-tast Sensortaster for betjening Display Sensortaster 0 9 (tallfelt) Sensortaster,,, 21

22 Betjeningselementer stekeovn På/av-tast På/av-tasten ligger i en fordypning, og reagerer på fingerkontakt. Med denne slår du stekeovnen på og av. Sensortaster Sensortastene reagerer på fingerkontakt. Hver berøring blir bekreftet med en tastetone. Denne tastetonen kan kobles ut (se kapittel "Innstillinger Tastetone"). Sensortast Funksjon For å velge menypunkter og for å bla i valglisten. 0 9 Tallfelt for innstilling av verdier For å gå trinnvis tilbake Henvisninger Du velger et menypunkt ved å berøre den belyste sensortasten ved siden av menypunktet. Med tallfeltet innstiller du f.eks. temperaturer eller tider. 22

23 Betjeningselementer stekeovn Sensortast Funksjon For inn- og utkobling av belysningen For innstilling av en varselurtid For igangsetting av dampinntak Henvisninger Når en valgliste vises i displayet eller en tilberedningsprosess er i gang, kan du ved berøring av, koble ovnsrombelysningen inn og ut. Hvis displayet er mørkt, må du slå på stekeovnen før sensortasten reagerer. Avhengig av den valgte innstillingen, slokner ovnsrombelysningen etter 15 sekunder under en tilberedningsprosess, eller den forblir innkoblet. Når en valgliste vises i displayet eller en tilberedningsprosess er i gang, kan du når som helst innstille en tid på varseluret (f.eks. for koking av egg). Hvis displayet er mørkt, må du slå på stekeovnen før sensortasten reagerer. Hvis du har valgt manuelle dampinntak for funksjonen KlimaPluss, må du berøre sensortasten for å sette i gang disse. Så snart et dampinntak er satt i gang, lyser sensortasten. Samtidig med at dampinntaket er i gang, vises i displayet. 23

24 Betjeningselementer stekeovn Display I displayet vises klokkeslettet eller informasjon om funksjoner, temperaturer, steketider, automatikkprogrammer og innstillinger. Avhengig av valgt funksjon, vises informasjonsvinduer eller valglister. Etter at stekeovnen er slått på med på/av-tasten vises hovedmenyen: Funksjoner Automatikkprogrammer Spesialprogrammer Egne programmer Innstillinger Vedlikehold Når en tilberedningsprosess er i gang, og du velger "Endre", vises en valgliste med menypunkter som du kan innstille eller endre for denne tilberedningsprosessen: Temperatur Kjernetemperatur (kun når du bruker steketermometeret) Steketid Ferdig kl. Start kl. (kun når du har innstilt "Tilberedningstid"/"Ferdig kl.") Oppvarmingsfase (kun ved noen funksjoner) Oppvarmingstype (kun ved funksjonen KlimaPluss ) Crisp function (fuktighetsreduksjon) Endre funksjon Du velger et menypunkt ved å berøre den belyste sensortasten ved siden av menypunktet. Deretter henter du frem valget, ved å berøre den belyste sensortasten ved siden av "OK". 24

25 Symboler I tillegg til tekst, kan følgende symboler vises: Symbol Betydning Varselur - Tildeler et menypunkt en belyst sensortast, og dermed kan menypunktet velges. Hvis det er flere enn fire valgmuligheter, vises en strek på høyre side. Med den tilhørende sensortasten blar du i valglisten. Når du blar i en valgliste vises en stiplet linje på slutten. Deretter befinner du deg ved begynnelsen av listen igjen. Noen innstillinger, f.eks. lysstyrken i displayet eller lydstyrken på tastetonene, innstilles ved hjelp av en strek med segmenter. Betjeningselementer stekeovn Haken viser hvilken innstilling som er aktiv. Foran denne vises ikke "-" og den tilhørende sensortasten er ikke belyst. Dette symbolet viser til ekstra informasjon og henvisninger om betjening. Dette informasjonsvinduet bekreftes med "OK". Den elektroniske barnesikringen er innkoblet (se kapittel "Innstillinger Sikkerhet"). Betjeningen er sperret. 25

26 Betjeningselementer stekeovn Ved valg av en funksjon kan, avhengig av innstilling, også følgende symboler vises: Symbol Betydning Varmluft pluss Pizza & Pai KlimaPluss Stekeautomatikk Over- og undervarme Overvarme Undervarme Tining Grill stor Grill liten Omluftsgrill Gratinering Automatikkprogrammer Pyrolyse Dampinntak Prosess slutt Kjernetemperatur ved bruk av steketermometer 26

27 Utstyr Modellbetegnelse På siste side finner du en oversikt over de stekeovnene som beskrives i denne bruksanvisningen. Typeskilt Typeskiltet ser du på frontrammen når døren er åpen. Der finner du stekeovnens modellbetegnelse, fabrikasjonsnummer og tilkoblingsdata (nettspenning/frekvens/ maksimal tilkoblingsverdi). Denne informasjonen er nødvendig ved kontakt med Miele, dersom du har spørsmål eller problemer. Samlet leveranse Med leveringen følger: bruks- og monteringsanvisning for betjening av stekeovnsfunksjonene, et oppskriftshefte med oppskrifter, f.eks. for funksjonen KlimaPluss og automatikkprogrammene, skruer for å feste stekeovnen til innbyggingsskapet, avkalkingstabletter og en kunststoffslange med holder for avkalking av fordampningssystemet, diverse tilbehør. Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr Utstyret er avhengig av modell! Prinsipielt har stekeovnen føringslister, universalpanne og rist for baking og steking (kort: rist). Avhengig av modell, er stekeovnen delvis utstyrt med annet tilbehør som er oppført her. Alle de nevnte tilbehørsdelene og rengjørings- og pleiemidler er tilpasset Mieles apparater. Dette kan kjøpes hos Mieles kundeservice eller i Mieles nettbutikk på Oppgi stekeovnens modellbetegnelse og betegnelse på ønsket tilbehør ved bestilling. 27

28 Utstyr Føringslister I ovnsrommet er det føringslister på høyre og venstre side med rillehøydene for innsetting av tilbehør. Betegnelsene på rillene står på frontrammen. Hver rillehøyde består av to stenger som ligger over hverandre: Tilbehøret (f.eks. risten) skyves inn mellom stengene, FlexiClip-uttrekksskinnene (hvis tilgjengelig) monteres på den nederste stangen. Føringslistene kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Stekebrett, universalpanne og rist med uttrekkssikring Stekebrett HBB71: Universalpanne HUBB71: Rist HBBR72: Skyv alltid dette tilbehøret inn mellom stengene i en rille. Skyv alltid risten inn med plasseringsflaten ned. På kortsidene av dette tilbehøret er det en uttrekkssikring på midten. Den forhindrer at tilbehøret faller ut, dersom det bare skal trekkes delvis ut. Hvis du bruker universalpannen med risten oppå, skyves universalpannen inn mellom stengene i en rillehøyde, og risten ligger oppå pannen. 28

29 Utstyr FlexiClip-uttrekksskinner HFC72 Montering og demontering av FlexiClip-skinnene Fare for forbrenning! Varmeelementene må være avslått og ovnsrommet avkjølt. FlexiClip-uttrekksskinnene kan festes i hver rillehøyde. Skyv FlexiClip-skinnen helt inn i ovnsrommet, før du skyver tilbehøret inn på skinnen.tilbehøret festes da automatisk mellom festehakene foran og bak og er sikret mot å gli ned. FlexiClip-skinnene monteres mellom de to stengene i en rillehøyde. Skinnen med Miele-trykket skal monteres på høyre side. Ikke ta skinnene fra hverandre ved montering eller demontering. Hekt FlexiClip-skinnen foran på den nederste stangen i rillehøyden (1.) og skyv den langs stangen inn i ovnsrommet (2.). FlexiClip-skinnen tåler maksimalt 15 kg. 29

30 Utstyr Perforert gourmet stekebrett HBBL71 Fest FlexiClip-skinnen på den nederste stangen i rillehøyden (3.). Hvis skinnene er blokkert etter monteringen, må de dras kraftig ut en gang. For å demontere en FlexiClip-skinne: Skyv FlexiClip-skinnen helt inn. Det perforerte gourmet stekebrettet er utviklet spesielt for tilberedning av bakervarer av fersk gjær- og kesamdeig, brød og rundstykker. De små hullene gir ekstra bruning på undersiden. Det kan også brukes til tørking. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. Grill- & stekebrett HGBB71 Løft FlexiClip-skinnen foran (1.) og trekk den ut langs stangen i rillehøyden (2.). Grill- & stekebrettet legges på universalpannen. Ved grilling eller steking beskytter det kjøttsaften fra å bli brent, slik at denne kan brukes til f.eks. saus. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. 30

31 Utstyr Rundt stekebrett HBF 27-1 Det runde stekebrettet er godt egnet for tilberedning av pizza, flate kaker av gjær- eller røredeig, søte og krydrete terter, gratinering av desserter, rundbrød eller til ferdigsteking av frosne kaker eller pizza. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. Bakestein HBS 60 Med bakesteinen oppnår du et optimalt bakeresultat for retter som skal ha sprøstekt bunn, f.eks. pizza, quiche, brød, rundstykker, småkaker eller lignende. Bakesteinen består av ovnsfast keramikk og er glasert. Den legges på risten. For pålegging og uttaging av bakverket følger det med en skuffe av ubehandlet tre. Gourmetpanne HUB og lokk til gourmetpanne HBD Miele gourmetpanner kan, i motsetning til andre stekeformer, skyves direkte inn i føringslistene i stekeovnen. De har uttrekkssikring slik som risten. Gourmetpannens overflate er belagt med et non-stick belegg. Pannene finnes med dybder på 22 cm eller 35 cm. Bredde og høyde er lik for pannene. Du kan også få kjøpt passende lokk separat. Oppgi modellbetegnelse ved bestilling. Dybde: 22 cm HUB5000-M HUB5001-M* HBD60-22 Dybde: 35 cm HUB5000-XL HBD60-35 * egnet for induksjonskomfyrtopper 31

32 Utstyr Håndtak HEG Steketermometer Håndtaket gjør det lettere å ta ut universalpanne, stekebrett og rist. Avkalkingstabletter, kunststoffslange med holder Dette tilbehøret er nødvendig for avkalking av stekeovnen. Med steketermometeret kan temperaturen overvåkes nøyaktig (se kapittel "Steking - Steketermometer"). Ved bruk av steketermometer, kan ikke FlexiClip-skinnene være montert i 4. rillehøyde. Der er de i veien for tilkoblingsboksen til steketermometeret. Åpner Åpneren brukes til å fjerne dekselet på sidebelysningen. 32

33 Utstyr Miele mikrofiberklut Lette tilsmussinger og fingeravtrykk fjernes enkelt med mikrofiberkluten. Miele stekeovnsrens Stekeovnsrensen er egnet for svært vanskelige flekker. Det er ikke nødvendig å varme opp ovnen. 33

34 Utstyr Stekeovnsstyring I tillegg til å bruke de forskjellige funksjonene til baking, steking og grilling, gir stekeovnsstyringen også mulighet for klokkeslettvisning, varselur, automatisk inn- og utkobling av tilberedninger, tilberedning med fuktighetstilførsel, bruk av automatikkprogrammer, valg av individuelle innstillinger. Sikkerhetsinnretninger Elektronisk barnesikring for stekeovnen Den elektroniske barnesikringen sikrer stekeovnen mot uønsket bruk (se kapittel "Innstillinger Elektronisk barnesikring "). Den forblir innkoblet etter et strømbrudd. Sikkerhetsutkobling Sikkerhetsutkoblingen blir automatisk aktivert, når stekeovnen har vært i drift uvanlig lenge. Tiden på dette tidsrommet er avhengig av den valgte funksjonen. Kjølevifte Hver gang stekeovnen er i bruk, starter kjøleviften automatisk. Den sørger for at den varme luften fra stekeovnsrommet blir blandet med kald romluft og avkjølt, før den går ut mellom stekeovnsdøren og betjeningspanelet. Etter at et program er slutt, forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Den kobler seg automatisk ut når ovnen er avkjølt til en bestemt temperatur. Gjennomluftet dør Døren består av glass med til dels varmereflekterende belegg. Under drift blir luft også ført gjennom døren, slik at det ytterste glasset forblir kaldt. Døren kan tas fra hverandre for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Dørlås for pyrolyserengjøring Av sikkerhetsgrunner låses døren ved begynnelsen av pyrolyseprosessen. Den åpnes først når pyrolyseprosessen er ferdig og temperaturen i ovnsrommet har sunket til 280 C. 34

35 Utstyr PerfectClean-foredlete overflater PerfectClean-foredlete overflater har en fremragende non-stick effekt og er usedvanlig enkle å rengjøre. Maten løsner lett. Smuss og rester etter baking og steking kan enkelt fjernes. Du kan også skjære og dele opp maten på PerfectClean-foredlete overflater. Tilbehør som tåler pyrolyse Følgende tilbehør kan være i stekeovnen under pyrolyseprosessen: føringslister, FlexiClip-uttrekksskinner, rist. Les henvisningene i kapittel "Rengjøring og stell". Ikke bruk keramiske kniver, de lager riper i PerfectClean-foredlingen. PerfectClean-foredlete overflater kan sammenlignes med glass når det gjelder vedlikehold. Les henvisningene i kapittel "Rengjøring og stell", slik at fordelene med non-stick belegget og enkel rengjøring beholdes. Følgende deler er PerfectCleanforedlet: universalpanne, stekebrett, grill- & stekebrett, perforert gourmet stekebrett, rundt stekebrett. 35

36 Første igangsetting Legge inn grunninnstillinger Stekeovnen skal kun brukes når den er bygd inn. Når stekeovnen kobles til el-nettet, slår den seg automatisk på. Velkomstbilde "Miele Willkommen" vises. Deretter blir du bedt om å foreta noen innstillinger, som er nødvendige for første igangsetting av stekeovnen. Følg henvisningene i displayet. Innstilling av språk Bla i valglisten til ønsket språk vises. Berør den belyste sensortasten ved siden av ønsket språk. Velg "OK". Innstilling av land Bla i valglisten til ønsket land vises. Berør den belyste sensortasten ved siden av ønsket land. Velg "OK". Innstilling av dato Innstill år, måned og dag etter hverandre med "+" eller " ". Velg "OK" etter hver innstilling Innstilling av klokkeslett Innstill klokkeslettet i timer og minutter med tallfeltet (f.eks for kl. 12:15). Velg "OK". Klokkeslettet kan også vises i 12- timers format (se kapittel "Innstillinger Klokkeslett Tidsformat)". 36

37 Første igangsetting Klokkeslettvisning Deretter velger du type klokkeslettvisning for avslått stekeovn (se kapittel "Innstillinger Klokkeslett Visning)". På Klokkeslettet vises hele tiden. Av For å spare energi, er displayet mørkt. Noen funksjoner er begrenset. Nattutkobling Klokkeslettet vises kun fra kl. 5 til kl. 23 og er koblet ut om natten, for å spare energi. Velg ønsket visningsformat. Velg "OK". En informasjon om energiforbruket vises. Velg "OK". Følg eventuelle andre henvisninger. Etter at du har bekreftet henvisningen "Første igangsetting var vellykket" med "OK", er stekeovnen klar til bruk. Hvis du ved en feil har valgt et språk du ikke forstår, følg henvisningene i kapittel "Innstillinger Språk ". 37

38 Første igangsetting Første oppvarming av stekeovnen og gjennomskylling av fordampningssystemet Første gang stekeovnen varmes opp, kan det oppstå ubehagelig lukt. Varm opp den tomme stekeovnen i minst én time, slik at lukten forsvinner. Samtidig er det fornuftig å gjennomskylle fordampningssystemet. Sørg for god gjennomlufting av kjøkkenet når du gjør dette. Unngå at lukt kommer inn i andre rom. Fjern eventuelle klistremerker eller beskyttelsesfolie fra stekeovnen og tilbehøret. Før du varmer opp ovnen, vask ovnsrommet med en fuktig klut, for å fjerne evt. støv og forpakningsrester. Monter FlexiClip-skinnene på føringslistene og skyv inn alle brettene og risten. Slå på stekeovnen. Hovedmenyen vises. Velg "Funksjoner". Velg funksjonen KlimaPluss. Forslagstemperaturen vises (160 C). Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Innstill maksimal mulig temperatur (250 C) med tallfeltet. Velg "OK". Velg "Automatisk dampinntak". Oppfordringen om innsugningsprosessen vises. Fyll et glass e.l. med nødvendig vannmengde. Åpne døren. Skyv innsugningsrøret på venstre side under betjeningspanelet, fremover. Sett innsugningsrøret i glasset med vann. Velg "OK". Innsugningsprosessen starter. 38

39 Første igangsetting Den mengden vann som suges inn kan være mindre enn den mengden du ble bedt om å fylle på, dermed kan det være litt vann igjen i glasset. Fjern glasset etter at innsugningsprosessen er ferdig. Bekreft henvisningen om at innsugningsprosessen er ferdig med "OK". Lukk døren. Henvisningen slokner. Først høres en kort pumpelyd. Det vannet som er igjen i røret suges inn. Etter en stund settes et dampinntak i gang automatisk. Fare for skade! Vanndamp kan føre til skålding. Ikke åpne døren under dampinntaket. Etter den første oppvarmingen Fare for forbrenning! La ovnsrommet avkjøles før du rengjør det for hånd. Slå på stekeovnen. Ta alt tilbehøret ut av ovnsrommet og rengjør det for hånd (se kapittel "Rengjøring og stell"). Rengjør ovnsrommet med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut. Tørk overflatene med en myk klut. Slå av stekeovnen. Ikke lukk døren før ovnsrommet er tørt. Varm opp stekeovnen i minst én time. Etter minst en time: Slå av stekeovnen. 39

40 Innstillinger Oversikt over innstillingene Du kan kun endre innstillinger når tilberedningsprosesser ikke er i gang. Fabrikkinnstillingene står med fet skrift i tabellen. Innstilling Valgmuligheter Språk [...]... deutsch... / Tyskland / Luxembourg /... english... / Australia / United Kingdom /... [...]... Klokkeslett Visning På / Av / Nattutkobling Tidsformat 24 t /12t Innstille Du kan innstille klokkeslett. Dato Du kan innstille dato. Belysning På "På" i 15 sekunder Display-lysstyrke Mørkere Lysere Signaltoner Du kan innstille forskjellige signaltoner, som du kan endre eller koble helt ut. Melodier Svakere Sterkere Solo-tone Svakere Sterkere Tastetone Lydstyrken til tastetonene kan innstilles eller kobles helt ut. Svakere Sterkere Enheter Vekt g lb/oz Temperatur C F 40

41 Innstillinger Innstilling Kjølevifteetterløp Pyrolyse Forslagstemperaturer Valgmuligheter Temperaturstyrt Tidsstyrt Med anbefaling Uten anbefaling Forslagstemperaturen kan endres innenfor det angitte området. Sikkerhet Elektronisk barnesikring På Av Tastelås På Av Katalysator Du kan innstille luktreduksjon. min. maks. På/Av Forhandler Messeinnstilling På Av Fabrikkinnstillinger Innstillinger Egne programmer Forslagstemperaturer 41

42 Innstillinger Hente frem menyen "Innstillinger" Velg "Innstillinger " i hovedmenyen. Valglisten for innstillingene vises. Du kan kontrollere eller endre innstillingene. Haken bak et menypunkt viser hvilket menypunkt som er aktivt. Språk Du kan innstille ditt språk og land. Etter valg og bekreftelse vises det valgte språket i displayet omgående. Tips: Dersom du utilsiktet har valgt et språk du ikke forstår, kan du orientere deg mot symbolet, for å komme tilbake til undermenyen "Språk ". Endring og lagring av innstillinger Velg "Innstillinger ". Bla i valglisten til ønsket innstilling vises. Berør sensortasten ved siden av innstillingen. Om nødvendig, velg ønsket innstilling i de nedre områdene. Endre innstillingen. Velg "OK". Berør, til hovedmenyen vises, eller velg en annen innstilling. 42

43 Innstillinger Klokkeslett Visning Velg type klokkeslettvisning for avslått stekeovn: På Klokkeslettet vises alltid i displayet. Ved berøring av den tilhørende sensortasten, kan du koble belysningen inn og ut direkte eller bruke varseluret. Av Displayet er mørkt, for å spare energi. Du må slå på stekeovnen før den kan betjenes. Dette gjelder også for funksjonene Varselur og Belysning. Nattutkobling Klokkeslettet vises kun fra kl. 5 til kl. 23 og er koblet ut om natten, for å spare energi. Tidsformat Du kan velge tidsformatet for klokkeslettet: 24 t. Klokkeslettet vises i 24-timers format. 12 t. Klokkeslettet vises i 12-timers format. Innstille Du innstiller timene og minuttene med tallfeltet. Etter et strømbrudd vises aktuelt klokkeslett igjen. Stekeovnen lagrer denne informasjonen i ca. 200 timer. Dato Du innstiller dato med tallfeltet. Belysning På Ovnsrombelysningen er innkoblet under hele tilberedningsprosessen. "På" i 15 sekunder Ovnsrombelysningen kobles ut etter 15 sekunder under en tilberedningsprosess. Ved berøring av, kobles den inn igjen i 15 sekunder. 43

44 Innstillinger Display-lysstyrke Lysstyrken vises ved en strek med syv segmenter. Velg "Mørkere" eller "Lysere" for å endre lysstyrken. Signaltoner Melodier Ved slutten av en tilberedningsprosess høres en melodi flere ganger med jevne mellomrom Lydstyrken til denne melodien vises ved en strek med syv segmenter. Når alle segmentene er fylt, er maksimal lydstyrke valgt. Hvis ingen segmenter er fylt, er tonen utkoblet. Velg "Svakere" eller "Sterkere" for å endre lydstyrken. Velg "På" eller "Av" for å koble melodien inn eller ut. Solo-tone Ved slutten av en tilberedningsprosess høres en varig tone i en bestemt tid. Styrken på denne solo-tonen vises ved en strek med segmenter. Velg "Svakere" eller "Sterkere" for å endre styrken på tonen. Velg "På" eller "Av" for å koble solotonen inn eller ut. Tastetone Ved hver berøring av en sensortast høres en tastetone. Lydstyrken til denne tastetonen vises ved en strek med syv segmenter. Når alle segmentene er fylt, er maksimal lydstyrke valgt. Hvis ingen segmenter er fylt, er tonen utkoblet. Velg "Svakere" eller "Sterkere" for å endre lydstyrken. Velg "På" eller "Av" for å koble tastetonen inn eller ut. 44

45 Innstillinger Enheter Vekt g Vekten på maten i automatikkprogrammene innstilles i gram. lb/oz Vekten på maten i automatikkprogrammene innstilles i pund/unser. Temperatur C Temperaturen vises i grader Celsius. F Temperaturen vises i grader Fahrenheit. Kjølevifteetterløp Etter at et program er slutt, forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Temperaturstyrt Kjøleviften kobles ut ved en ovnsromtemperatur under ca. 70 C. Tidsstyrt Kjøleviften kobles ut etter ca. 25 minutter. Hvis du velger innstillingen "Tidsstyrt" for kjølevifteetterløpet, må du ikke holde mat varm i stekeovnen. Luftfuktigheten stiger og kan føre til at det avsettes fuktighet på betjeningspanelet og på møbelfronten, og til dråpedannelse under benkeplaten. Kondensvann kan skade innbyggingsskapet og benkeplaten og det kan oppstå korrosjon i stekeovnen. Pyrolyse Med anbefaling Anbefalingen for gjennomføring av pyrolyse vises. Uten anbefaling Anbefalingen for gjennomføring av pyrolyse vises ikke. 45

46 Innstillinger Forslagstemperaturer Det er fornuftig å endre forslagstemperaturene hvis du ofte arbeider med avvikende temperaturer. Når du har valgt et menypunkt, vises valglisten for funksjonene. Når du velger en funksjon, er forslagstemperaturen markert. Samtidig vises det temperaturområdet temperaturen kan endres innenfor. Endre forslagstemperaturen med tallfeltet. Sikkerhet Elektronisk barnesikring Den elektroniske barnesikringen hindrer uønsket innkobling av stekeovnen. Den forblir innkoblet etter et strømbrudd. Du må aktivere den elektroniske barnesikringen ved å velge opsjonen "På". På Den elektroniske barnesikringen blir aktivert. Før du kan bruke stekeovnen, berør sensortasten ved siden av "OK" i minst 6 sekunder. Når den elektroniske barnesikringen er aktivert, kan du fortsatt innstille en tid på varseluret. Av Den elektroniske barnesikringen er deaktivert. Du kan bruke stekeovnen som vanlig. Tastelås Tastelåsen forhindrer uønsket utkobling eller endring av en tilberedningsprosess. Når tastelåsen er aktivert, låses alle sensortastene noen sekunder etter at tilberedningsprosessen starter. På Tastelåsen er aktivert. Før du kan bruke sensortastene igjen, må du holde sensortasten ved siden av "OK" inne i minst 6 sekunder. Tastelåsen blir da deaktivert for en kort stund. Av Tastelåsen er deaktivert. Alle sensortastene reagerer omgående ved berøring. 46

47 Innstillinger Katalysator Luktreduksjonen vises ved en strek med syv segmenter. Når alle segmentene er fylt, er maksimal luktreduksjon valgt. Hvis ingen segmenter er fylt, er katalysatoren utkoblet. Velg "min." eller "maks." for å endre luktreduksjonen. Velg "På" eller "Av" for å koble katalysatoren inn eller ut. Forhandler Denne funksjonen gjør det mulig for forhandlere å presentere produktet uten at det blir varmt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk. Av Messeinnstillingen blir deaktivert, når du berører tasten ved siden av "OK" i minst 4 sekunder. Du kan bruke stekeovnen som vanlig. Fabrikkinnstillinger Innstillinger Alle innstillingene blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Egne programmer Alle egne programmer blir slettet. Forslagstemperaturer De endrede forslagstemperaturene blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Messeinnstilling På Messeinnstillingen blir aktivert, når du berører tasten ved siden av "OK" i minst 4 sekunder. Når du har aktivert messeinnstillingen, vises informasjonen "Messeinnstillingen er aktiv. Apparatet blir ikke varmt" når du slår på stekeovnen. 47

48 Varselur Bruk av varselur Varseluret kan brukes til overvåkning av separate prosesser, f.eks. koking av egg. Du kan også bruke varseluret, dersom du samtidig har lagt inn tider for automatisk inn- eller utkobling av en tilberedningsprosess (f.eks. som påminnelse om å krydre maten eller helle over væske etter en del av tiden). Du kan maksimalt innstille en varselurtid på 9 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Tips: Ved funksjonen KlimaPluss kan du bruke varseluret til påminnelse om å sette i gang de manuelle dampinntakene til ønsket tid. Innstilling av varselurtid Eksempel: Du skal koke egg, og innstiller en varselurtid på 6 minutter og 20 sekunder. Hvis du har valgt innstillingen "Klokkeslett Visning Av", må du slå på stekeovnen for å innstille en tid på varseluret. Forløpet for varselurtiden vises da når stekeovnen er slått av. Berør. "0:00:00" vises (t:min:sek). Innstill ønsket varselurtid med tallfeltet (6-2-0). Velg "OK". Varselurtiden lagres. Når stekeovnen er slått av, vises forløpet for varselurtiden i displayet. Når en tilberedningsprosess er i gang samtidig, vises varselurtiden i det nedre området av displayet. 48

49 Varselur Etter at tiden er gått blinker, telles tiden oppover, høres et signal, dersom signaltonen er koblet inn (se kapittel " Innstillinger Signaltoner"). Berør. De akustiske og optiske signalene kobles ut. Endre varselurtiden Berør eller den belyste sensortasten ved siden av varselurtiden. Den innstilte varselurtiden vises. Innstill den nye varselurtiden med tallfeltet. Velg "OK". Den endrede varselurtiden lagres og forløper sekundvis. Slette varselurtiden Berør eller den belyste sensortasten ved siden av varselurtiden. Den innstilte varselurtiden vises. Velg "Tilbakestille". Varselurtiden slettes. 49

50 Funksjoner Stekeovnen har forskjellige funksjoner for tilberedning av mat. Avhengig av funksjon, kobles forskjellige varmeelementer inn og kombineres evt. med viften (se opplysninger i parentes). Kan velges i menyen "Funksjoner": Varmluft pluss (ringformet varmeelement + vifte) Til baking og steking. Du kan bruke flere rillehøyder samtidig. Du kan bruke lavere temperaturer enn ved funksjonen Over- og undervarme, fordi viften fordeler varmen over maten med en gang. KlimaPluss (ringformet varmeelement + vifte + fordampningssystem) For baking og steking med fuktighetstilførsel. Du kan kombinere fuktighetstilførselen med en annen oppvarmingstype. Pizza & Pai (ringformet varmeelement + vifte + varmeelement for undervarme) For bakst med fuktig fyll. Ikke bruk denne funksjonen til baking av flat bakst eller til stek. Stekesjyen vil bli for mørk. Stekeautomatikk (ringformet varmeelement + vifte) For steking. Under bruningsfasen, blir stekeovnen først varmet opp til en høy bruningstemperatur (230 C). Så snart denne temperaturen er nådd, reguleres stekeovnen automatisk til innstilt steketemperatur (viderestekingstemperatur). Over- og undervarme (varmeelement for overvarme/grill + varmeelement for undervarme) For baking og steking av tradisjonelle oppskrifter, for tilberedning av suffléer og for langtidstilberedning ved lav temperatur. Hvis du bruker gamle oppskrifter, innstiller du temperaturen 10 C lavere enn angitt i oppskriften. Steketiden endres ikke. 50

51 Funksjoner Overvarme (varmeelement for overvarme/grill) Velg denne funksjonen mot slutten av steketiden, dersom maten skal brunes mer på oversiden. Undervarme (varmeelement for undervarme) Velg denne funksjonen mot slutten av steketiden, dersom maten skal brunes mer på undersiden. Grill stor (varmeelement for overvarme/grill) For grilling av større mengder flat grillmat (f.eks. biff) og for gratinering i store former. Hele varmeelementet er koblet inn og blir rødglødende, for å kunne produsere den nødvendige infrarøde strålingen. Omluftsgrill (varmeelement for overvarme/grill + vifte) For grilling av større stykker (f. eks. surret stek, kylling). Du kan bruke lavere temperaturer enn ved funksjonen Grill, fordi viften fordeler varmen over maten med en gang. Gratinering (ringformet varmeelement vekselvis med varmeelementet for overvarme/grill + vifte) For tilberedning av suffléer og gratenger, som skal ha sprø overflate. Grill liten (varmeelement for overvarme/grill) For grilling av mindre mengder flat grillmat (f.eks biff) og til gratinering i små former. Det er kun det innvendige området av varmeelementet som kobles inn og blir rødglødende, for å oppnå den nødvendige infrarøde strålingen. 51

52 Betjening av stekeovnen Tips for energisparing Ta alt tilbehøret som ikke er nødvendig for tilberedningsprosessen ut av ovnsrommet. Forvarm kun stekeovnen, dersom det står i oppskriften eller i steketabellen. Åpne helst ikke døren under en tilberedningsprosess. Velg generelt den laveste temperaturen som står i oppskriften eller steketabellen, og kontroller maten etter den korteste tiden. Bruk funksjonen Varmluft pluss. Du kan bruke C lavere temperaturer enn ved andre funksjoner. For mange grillretter kan du bruke funksjonen Omluftsgrill. Da grilles det ved lavere temperaturer enn ved andre grillfunksjoner ved maks. temperaturinnstilling. Hvis du for klokkeslettvisningen har valgt fabrikkinnstillingen "Klokkeslett Visning Av", er stekeovnen innstilt slik, at den bruker minst mulig energi. Med fabrikkinnstillingen "Belysning "På" i 15 sekunder", kobles ovnsrombelysningen automatisk ut etter 15 sekunder under en tilberedningsprosess. Du kan til enhver tid koble den inn igjen ved berøring av. Utnyttelse av restvarmen Ved tilberedningsprosesser med utkoblingsautomatikk eller steketermometer, kobles oppvarmingen ut automatisk like før prosessen er slutt. Restvarmeutnyttelsen starter. Den varmen som er igjen, er tilstrekkelig for å avslutte tilberedningsprosessen. I displayet vises "Energisparefase" Kjøleviften og - avhengig av funksjon - også varmluftsviften, forblir innkoblet. Energisparemodus For å spare energi, kobles stekeovnen automatisk ut, dersom det innen en i viss tid ikke følger noen betjening etter at stekeovnen er slått på eller en tilberedningsprosess er ferdig. Dette tidsrommet er avhengig av den valgte innstillingen (funksjon, temperatur, tid). Klokkeslettet vises eller displayet er mørkt (se kapittel "Innstillinger Klokkeslett Visning"). 52

53 Betjening av stekeovnen Enkel betjening Slå på stekeovnen. Hovedmenyen vises. Sett maten inn i ovnen. Velg "Funksjoner". Velg ønsket funksjon. Funksjon, forslagstemperatur og temperaturområdet vises. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Endre forslagstemperaturen med tallfeltet, hvis nødvendig. Forslagstemperaturen overtas i løpet av noen få sekunder. Om nødvendig, velg "Endre", for å komme tilbake til temperaturinnstillingen (se kapittel "Utvidet betjening Endre temperatur"). Etter tilberedningsprosessen Ta maten ut av ovnen. Slå av stekeovnen. Kjølevifte Etter at et program er slutt, forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Den kobler seg automatisk ut når ovnsrommet er avkjølt til en bestemt temperatur. Denne fabrikkinnstillingen kan du endre (se kapittel "Innstillinger Kjølevifteetterløp"). Velg "OK". Ønsket og reell temperatur vises. Du kan følge med på temperaturstigningen. Første gang den valgte temperaturen nås, høres et signal, dersom signaltonen er koblet inn (se kapittel "Innstillinger Signaltoner"). 53

54 Utvidet betjening Du har satt maten inn i stekeovnen, valgt funksjon og innstilt temperatur. Velg "Endre". Flere menypunkter vises, som du kan innstille eller endre for en tilberedningsprosess. Temperatur Kjernetemperatur (vises kun ved bruk av steketermometer. I dette tilfellet kan du ikke innstille noen steketid.) Tilberedningstid Ferdig kl. Start kl. (Vises så snart enten "Tilberedningstid" eller "Ferdig kl." er innstilt). Oppvarmingsfase (Vises kun ved funksjonene Varmluft pluss, Stekeautomatikk, Over- og undervarme og KlimaPluss, dersom du innstiller en temperatur over 100 C.) Oppvarmingstype (Vises kun ved funksjonen KlimaPluss. Du kan kombinere dampinntakene med en annen funksjon). Crisp function (Fuktighetsreduksjon for sprø overflater eller kaker med fuktig fyll.) Funksjoner (Du kan endre funksjon under tilberedningsprosessen.) Endre funksjon Du kan endre funksjon under tilberedningsprosessen. Velg "Endre". Bla i valglisten til "Endre funksjon" vises. Velg "Endre funksjon". Velg ønsket funksjon. I displayet vises den endrede funksjonen og tilhørende forslagstemperatur. Innstill temperaturen for den endrede funksjonen med tallfeltet, hvis nødvendig. Velg "OK". Funksjonen er endret. Tider som er lagt inn beholdes. 54

55 Utvidet betjening Endre temperatur Når du velger en funksjon, vises tilhørende forslagstemperatur med mulig temperaturområde. Fra fabrikken er følgende forslagstemperaturer innstilt: Varmluft pluss C( C) Pizza & Pai C( C) KlimaPluss C( C) Stekeautomatikk*. 160 C ( C) Over- og undervarme 180 C ( C) Overvarme C( C) Undervarme C( C) Grill stor C( C) Grill liten C( C) Omluftsgrill C( C) Gratinering C( C) * Bruningstemperatur ca. 230 C, viderestekingstemperatur 160 C Hvis forslagstemperaturen tilsvarer temperaturen i oppskriften, velg "OK". Hvis forslagstemperaturen ikke tilsvarer temperaturen i oppskriften, kan du endre den for denne tilberedningsprosessen. Eksempel: Du har valgt Varmluft pluss, innstilt 170 C og kan følge med på temperaturendringen. Du vil redusere ønsket temperatur til 155 C. Velg "Endre". Velg "Temperatur". Ønsket temperatur er markert. Innstill temperaturen med tallfeltet. Velg "OK". Den endrede ønskede temperaturen lagres Velg deretter "OK", når du vil se den reelle temperaturen og vil følge med på temperaturendringen. Den endrede ønskede temperaturen vises. Du kan også innstille forslagstemperaturen permanent etter dine personlige ønsker (se kapittel "Innstillinger Forslagstemperaturer"). 55

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 851 450 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 259 430 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 611 170 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 611 160 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 102 840 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker

Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 686

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 187 630 Innhold

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr.

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 10 314 690 Innhold

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kombidampkoker

Bruks- og monteringsanvisning Kombidampkoker Bruks- og monteringsanvisning Kombidampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 686 700

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 177 990 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 314 690 Innhold

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 634 500 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin CVA 6431 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6316 KM 6319 KM 6321 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kombidampkoker

Bruks- og monteringsanvisning Kombidampkoker Bruks- og monteringsanvisning Kombidampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 347 850

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 108 350 Innhold

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent.

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent. electrolux komfyrer 35 Hva er matlaging? Svarene på det spørsmålet er antagelig like mange som det finnes kokker. Noen vil at det skal gå raskt unna, og synes at mat skal være lettlaget. Andre igjen vil

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk CS 1112 CS 1122 CS 1134 Bruks- og monteringsanvisnigen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 10 213 930 Transportemballasje

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisning FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 829 410 Aktivt

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 194 470 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monterings- anvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Combair XSL XSLP. Stekeovn

Bruksanvisning Combair XSL XSLP. Stekeovn Bruksanvisning Combair XSL XSLP Stekeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A TR4110IX Nyheter 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709195076 Induksjonstopp med 5 soner Venstre bak: Ø 215 mm, 2300 W Venstre foran: 1300 W Midten: Ø

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481 Dobbel stekeovn Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger 3 Årsaker for skader 4 Miljøvern 5 Miljøvennlig deponering 5 Tips for energisparing

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer