Brukerveiledning IOP X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning IOP 2632-50 X"

Transkript

1 Brukerveiledning NORSK IOP X NO-1

2 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen som fremgår av bruksanvisningen. Vær oppmerksom på alle opplysninger og forklaringer vedrørende riktig betjening og behandling. Slik sikrer du at ovnen alltid er klar til bruk samt at den holder lenge. Vær særlig oppmerksom på alle opplysninger i forbindelse med sikkerhet. De er ment å skulle forebygge ulykker og skader på ovnen. Husk å ta vare på bruksanvisningen. Du kan komme til å få bruk for den senere. Da bruksanvisningen gjelder flere ovne, kan utstyret og funksjoner variere fra modell til modell. Rett til endringer i utstyr og tekniske spesifikasjoner forbeholdes. Det tas forbehold for trykkfeil. NO-2

3 IOP X Betjeningspanel 2 Festeskruer 3 Dørpakning 4 Grillelement 5 Ovnsstiger + teleskoputtrekk* 6 Rist 7 Langpanne 8 Langpanne til steking 9 Hengsel 10 Dør 11 Ventilasjonsåpning 12 Dørbryter 13 Grillelement 14 Dampåpning 15 Lys 16 Bakpanel 17 Vifte NORSK * = Finnes kanskje ikke på alle modeller BETJENINGSPANEL Dørlås. Når lyset er på, viser det at døren er låst og ikke kan åpnes. 2 Funksjonsvelger. 3 Elektronisk klokke. 4 Temperaturvelger. NO-3

4 Ovnsfunksjoner Slå av ovnen Over- og undervarme Brukes til gjærbakst og kaker der varmen skal være ensartet for å oppnå et porøst bakverk. Varmluft Viften fordeler varmen fra et element bak i ovnen. På grunn av den ensartede varmefordelingen er det mulig å bake og steke i to nivåer i ovnen på samme tid Over- og undervarme med varmluft Passer til steker og kaker. Viften sprer varmen jevnt inne i ovnen. Grill Til retter som skal grilles på overflaten. Det gjør at overflaten blir brunet uten at varmen berører de innvendige delene av retten. Ideell til flate stykker som biff, ribbe, fisk og toast. Supergrill (grill og overvarme) Gjør at man kan tilberede større stykker enn med grill. På grunn av høyere effekt reduserer dette tiden for bruning av retten. Pizzafunktion (undervarme med varm luft) Ideell til baking av pizzaer, paier og fruktterter eller sukkerbrød. Undervarme Varmer kun nedenfra. Egnet til oppvarming av retter og heving av deig mv. Opptining Denne funksjon er egnet for skånsom opptining av matvarer. Spesielt mat som skal serveres uoppvarmet, f.eks. krem, eggekrem, bakverk, terter, kaker, frukt osv. Turbogrill (Supergrill med varmluft) Gir ensartet steking samtidig med bruning av overflaten. Ideell til grilling. Spesielt for store stykker, som fjærfe, vilt osv. Det anbefales å plassere stykkene på en rist med en langpanne under til samle opp kraft og sky. Forsiktig Ved bruk av grill, Supergrill eller Turnogrill må døren holdes lukket. Pyrolysefunksjon Dette programmet er for pyrolyserens som innebærer oksidering og forbrenning av fett som har avleiret seg under bruk. Dette foregår ved høy temperatur inne i ovnen. Under pyrolyserensing vil lyset inne i ovnen være slukket. NB Lyset er på i ovnen unntatt ved pyrolyserens. NO-4

5 Bruk av ovnen Merk Den elektroniske klokken er touchbetjent. For å innstille den berører du bare symbolene på glasset med fingertuppen. Følsomheten til touchkontrollen tilpasser seg automatisk til skiftende forhold. Påse at glassflaten over panelet er ren og uten snavs når du slår på ovnen. Hvis klokken ikke reagerer korrekt når du berører glasset, er det nødvendig å slå av ovnen i noen sekunder og så slå den på igjen. Dette justerer følerne automatisk slik at de reagerer igjen på berøring av fingertuppen. Innstilling av den elektroniske klokken Når du kobler til ovnen, blinker klokken på 12:00 og symbolene + og - lyser. Innstill klokken ved å berøre + eller symbolene på glasset. Du vil høre 2 bipp som bekrefter at tiden er innstilt. Trykk på både + og symbolene til klokkeslettet blinker for å stille klokken. Innstill tiden med + eller symbolene. De to bippene bekrefter at klokken er innstilt på ny. Manuell betjening Når klokken er innstilt, er ovnen klar til bruk. Velg tilberedningstemperatur og funksjon ved å trykke på og dreie ovnsbryterne. Slå av ovnen ved å skru bryteren til. Trykk inn bryterne for å skjule dem. Oppvarming (ikke ved pyrolysefunksjon): Ved alle tilberedningsmåter og når ovnen varmes opp første gang, viser symbolene nedenfor hvor langt oppvarmingen er kommet. Når den innstilte temperaturen er nådd, vil det lyde 5 bipp som gir beskjed om at ovnen er varm. Funksjoner, elektronisk klokke. Tidsalarm: Lydsignalet utløses ved innstilt tid selv om ovnen ikke er i bruk. Tilberedningstid: Med denne funksjonen kan du programmere tilberedningstiden. Når tiden er utløpt, slukkes ovnen automatisk. Sluttid, tilberedning: Med denne funksjonen kan du programmere når tilberedningen skal slutte, deretter slukkes ovnen automatisk. Tilberedningstid og sluttid for tilberedning: Med denne funksjonen kan du både innstille tilberedningstid og sluttid. Ovnen slås på automatisk til innstilt tid og blir på i det tidsrommet som er innstilt. Den slås av automatisk til innstilt tid. Barnesikring. Denne funksjonen låser ovnen for å hindre at mindre barn leker med den. NORSK NO-5

6 Programmering av tidsalarm 1 Berør -symbolet på glasspanelet. Det begynner å blinke. 0:00 vises på displayet og + og begynner å lyse. 2 Sett alarmtid ved å berøre + eller symbolene. 3 Du vil høre 2 bipp. -symbolet blinker, og displayet viser tiden som er tilbake til alarmen vil utløses. 4 Alarmen utløses på slutten av den innstilte tiden. 5 Berør et hvilket som helst symbol for å slå av alarmen. -symbolet slukner. Du kan endre tiden når som helst ved å berøre -symbolet og deretter + og symbolene. Så vil disse lyse. De to bippene bekrefter at klokken er innstilt på ny. Programmering av tilberedningstid 1 Berør -symbolet på glasspanelet. Det begynner å blinke. 0:00 vises på displayet, og + og begynner å lyse. 2 Berør + eller symbolene for å innstille tilberedningstiden. 3 Du vil høre 2 bipp. -symbolet blinker, og displayet viser tiden som er tilbake før ovnen slås av automatisk. 4 Velg en tilberedningsmåte og temperatur. 5 Når den valgte tilberedningstiden er over, vil ovnen slukke og alarmen gå. 6 Berør et hvilket som helst symbol for å slå av alarmen. Ovnen slås på igjen. 7 Still bryteren på for å slå av ovnen. Du kan endre tiden når som helst ved å berøre -symbolet og deretter + og symbolene. Så vil disse lyse. De to bippene bekrefter at klokken er innstilt på ny. Innstilling av sluttid for tilberedning 1 Berør -symbolet på glasspanelet. Det begynner å blinke. Aktuell tid vises på displayet og + og begynner å lyse. 2 Berør + eller symbolene for å innstille når tilberedningen skal slutte. 3 Alarm bekreftes med to bipp, og displayet viser aktuell tid, mens -symbolet vil fortsette med å lyse for å vise at ovnen slukkes automatisk. 4 Velg en tilberedningsmåte og temperatur. 5 Til innstilt tid vil ovnen slukkes, lydsignalet lyde og -symbolet blinke. 6 Berør et hvilket som helst symbol for å slå av alarmen. Ovnen slås på igjen. 7 Still bryteren på for å slå av ovnen. Du kan få vist innstilt sluttid for tilberedningen ved å berøre -symbolet. Du kan også endre tidsinnstilling med + og symbolene, som da vil lyse opp. De to bippene bekrefter at klokken er innstilt på ny. Du kan bruke denne funksjonen også når ovnen er i bruk. Hvis ovnen er i bruk, må du følge alle instruksene over bortsett fra nr. 4. Innstilling av tilberedningstid og sluttid for tilberedning 1 Berør -symbolet på glasspanelet. Det begynner å blinke. 0:00 vises på displayet og + og begynner å lyse. 2 Berør + eller symbolene for å innstille tilberedningstiden. 3 Du vil høre 2 bipp. -symbolet blinker, og displayet viser tiden som er tilbake før ovnen slås av automatisk. 4 Berør -symbolet på glasspanelet. Det begynner å blinke. Aktuell tid vises på displayet og + og begynner å lyse. NO-6

7 5 Berør + eller symbolene for å innstille når tilberedningen skal slutte. 6 Dette bekreftes med to bipp. Aktuell tid vises på displayet, og -symbolet begynner å lyse. 7 Velg en tilberedningsmåte og temperatur. 8 Ovnen vil stadig være av, og og -symbolene vil lyse. Ovnen er programmert. 9 Til innstilt tid vil ovnen slås på og være på i det innstilte tidsrommet. -symbolet vil blinke. 10 Til innstilt sluttid vil ovnen slukkes, alarmen gå og og -symbolene blinke. 11 Berør et hvilket som helst symbol for å slå av alarmen. Ovnen slås på igjen. 12 Still bryteren på for å slå av ovnen. Du kan endre tidsinnstillingen under tilberedning. Berør først eller -symbolene. Berør deretter + eller for å endre innstilt tid. Barnesikring Aktiver denne funksjonen ved å berøre, + og -symbolene samtidig. Du hører et langt bipp, og ser en lysende prikk bevege seg på klokkedisplayet. Klokken er låst. Aktivering av barnesikring med ovnen slukket (med bryteren på ) vil hindre at ovnen blir slått på. Hvis denne funksjonen aktiveres når ovnen er i drift, vil den kun låse klokken. Deaktiver denne funksjonen ved å berøre, + og -symbolene samtidig. Du vil høre et langt bipp. Forsiktig Ved strømbrudd vil alle elektronisk programmerte innstillinger bli slettet og klokken vil blinke 12:00. Innstill klokke og program. NORSK NO-7

8 PROGRAMMERING OG BETJENING AV PYROLYSEFUNKSJON Følg veiledningen nedenfor for å gjennomføre en pyrolyserensing: 1 VIKTIG: Fjern alt tilbehør (plater, rister, ovnsstigene som holder platene, teleskoputtrekk) fra ovnen. 2 Sett funksjonsvelgeren på pyrolyse. 3 Trykk deretter på -knappen, ordet PIRO vises på klokkedisplayet. 4 Etter noen få sekunder vil det stå P2 (program 2 for pyrolysefunksjon). 5 Du kan nå endre pyrolyseprogrammet til P1, P2 eller P3 ved å trykke på + eller knappene: P1: Minimumsprogram. Varighet 1 time P2: Standardprogram. Varighet 1 time og 30 minutter P3: Maksimumsprogram. Varighet 2 timer 6 Du vil høre 2 bipp etter flere sekunder eller ved å trykke på -knappen som bekreftelse for valgt program. 7 Etter en kort tid, vil du se resterende tid for valgt program og symbolet begynner å lyse på klokkedisplayet. Lampen vil lyse og ovnsdøren kan ikke åpnes når oppvarmingen er begynt. VIKTIG: Nå er ovnen innstilt og pyrolyserensingen er i gang. Ved rensing kan ingen funksjoner velges unntatt barnesikring. Ikke prøv på å åpne døren, siden det kan avbryte rensingen. 8 Når pyrolyserensingen er fullført går en alarm, symbolet blinker og du vil se korrekt tid på displayet. 9 Trykk på en av knappene til klokken for å slå av alarmen. 10 Sett funksjonsvelgeren på. 11 Oppvarmingen er slutt, men ovnen er ekstremt varm og kan ikke brukes. Kjøleviften vil gå mens ovnen kjøles av, lampen vil fortsatt være på, og symbolet vil blinke på klokke displayet. VIKTIG Avkjølingsprosessen kan vare opptil 2 timer pga. den høye temperaturen i ovnen. 12 Du kan åpne ovnsdøren kort tid etter at lampen er slukket. VIKTIG For å åpne døren (lampen på), må funksjonsvelgeren stå i posisjon. Hvis du ikke gjorde som beskrevet i punkt 10, må du sette funksjonsvelgeren i posisjon og vente noen få minutter til døren låses opp og lampen slukkes. 13 Åpne ovnsdøren og tørk av innsiden med en fuktig klut for å tørre opp asken fra rensingen. Områder i ovnen som er vanskelig å komme til, kan rengjøres med en myk svamp (ikke stålull). 14 Når ovnen er ren, må du huske å sette ovnsstiger og tilbehør på plass. 15 Ovnen er nå klar til bruk. VIKTIG: Hvis det skjer noe uforutsett ved programmering av pyrolysen eller under selve pyrolysen, se avsnittet Hendelser i forbindelse med pyrolysefunksjon. NO-8

9 AVBRYTING AV PYROLYSERENS Pyrolyse er en automatisk funksjon og kan bare aktiveres via timerprogrammet. For å avbryte rensingen er det nødvendig å tilbakestille ovnen iht. til veiledningen nedenfor: 1 Sett funksjonsvelgeren på, og vent i 1 minutt. 2 Lås opp ovnsdøren. 1 Sett funksjonsvelgeren på, og vent i 1 minutt. Ovnen er nå ikke lenger på. 2 Lås opp ovnsdøren. For å avbryte rensingen må ovnsdøren låses opp. For å gjøre dette må du være oppmerksom på følgende: a) Opplåsing av døren 45 minutter etter at rensingen er startet. Hvis ovnen har renset i mer enn 45 minutter, vil døren låses opp automatisk når ovnen er avkjølt til sikker temperatur. Da vil lampen slukne. b) Opplåsing av døren i de første 45 minutter (ved en lav temperatur). Innenfor de første 45 minutter vil ovnsdøren låses opp automatisk. Følg veiledningen nedenfor: 1 Sett funksjonsvelgeren på. 2 Vent i ca. 1 minutt. 3 Sett funksjonsvelgeren på. 4 Cirka 1 minutt senere vil lampen slukne, og ovnsdøren kan åpnes. NORSK NO-9

10 HENDELSER I FORBINDELSE MED PYROLYSEFUNKSJON HENDELSE ÅRSAK LØSNING Mitt tilbehør og ovnsstiger er skadet. Du har ikke fjernet tilbehør og ovnsstiger under pyrolyserensing. Du må bytte utstyret og huske å ta det ut ved neste rensing. Emaljefargen er endret, og det er flekker. Den kjemiske sammensetningen i visse typer matvarer kan påvirke emaljen. Dette er normalt og ødelegger ikke egenskapene til emaljen. Ovnsdøren er låst, lampen lyser, men ovnen er ikke varm. Du har satt funksjonsvelgeren i posisjon, men har ikke gjort mere enn det. Slå av ovnen, og følg instruksjonene for å låse opp døren i de første 45 minuttene ved lav temperatur. Deretter velger du pyrolyse og følger veiledningen omhyggelig. Jeg har satt funksjonsvelgeren i posisjon, trykket på - knappen, jeg kan se P1, P2 eller P3 på displayet, men lampen [a] lyser ikke og ovnen blir ikke varm. Ovnsdøren er ikke lukket ordentlig så den kan ikke låses automatisk. Kontroller døren og påse at den er ordentlig lukket. Jeg har satt funksjonsvelgeren i posisjon, trykket på - knappen, jeg kan se P1, P2 eller P3 på displayet, men lampen lyser ikke og ovnen blir ikke varm. Dørbryteren virker ikke selv om døren er ordentlig lukket. Kontakt teknisk service. Det er en feil i dørbryteren. Jeg har innstilt pyrolysefunksjonen, ovnen fungerer som den skal, men lampen er ikke tent. Pyrolyseprogrammet er avsluttet som det skal og ovnen er kald, men døren er låst og symbolet blinker. Lampen virker ikke som den skal. Du har ikke satt funksjonsvelgeren i posisjon da pyrolyseprogrammet var slutt. Kontakt teknisk service. 1. Sett funksjonsvelgeren i posisjon, og vent i 1 minutt. 2. Sett funksjonsvelgeren i posisjon, og vent i 1 minutt. 3. Sett funksjonsvelgeren i posisjon igjen, og vent til lampen slukner. NO-10

11 HENDELSE ÅRSAK LØSNING Funksjonsvelgeren er i posisjon, og døren er fremdeles låst. Ovnen er ikke avkjølt til sikker temperatur. Vent til temperaturen er falt og lampen er slukket. Funksjonsvelgeren er i posisjon, ovnen er kald, og døren er fremdeles låst. Du har ikke fulgt instruksjonene for å avbryte pyrolysen korrekt. 1. Sett funksjonsvelgeren i posisjon, og vent i 17 minutt. 2. Sett funksjonsvelgeren i posisjon, og vent i 1 minutt. 3. Sett funksjonsvelgeren i posisjon igjen, og vent til lampen slukner. NORSK Jeg har satt funksjonsvelgeren i posisjon, og døren er låst opp, men symbolet lyser fremdeles, og tilbakeværende tid for rensingen vises på displayet. Du har ikke fulgt instruksjonene for å avbryte pyrolysen korrekt. Følg instruksjonene for å avbryte pyrolyseprogrammet. NO-11

12

13 PYROLYSEOVN Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

14 NO-14

15 Innhold Før du bruker ovnen din første gang Side Før du bruker ovnen din første gang 15 Miljøvennlig emballasje 15 Viktige sikkerhetsinstrukser 16 Utstyr for din ovn 18 Rengjøring og vedlikehold 20 Normal rengjøringsmetode for ovnen innvendig 20 Fremgangsmåte for pyrolytisk selvrens 20 Utvendig rengjøring av ovn og tilbehør 21 Rengjøring av ovnsdør 21 Bytte av lyspære i ovnen 20 Feilsøking 23 Teknisk informasjon 24 Installasjon 24 Før installasjon 24 Innbygningstegninger 25 Elektrisk tilkobling. Lovkrav 27 Installasjon av ovnen 27 Vær oppmerksom på at utstyret til apparatet er avhengig av modell. Derfor kan det være opplysninger i denne generelle veiledningen som ikke angår ditt apparat. Se vedlagt liste over funksjoner for at se hvilke spesifikke funksjoner det har. Les denne håndboken nøye for å få de beste resultatene med ovnen. Fjern all emballasje inklusiv eventuell beskyttende plast. Sett ovnen på eller og 200 ºC i en time. For å se hvordan du gjør dette, må du se i funksjonslisten til denne håndboken. Åpne ovnsdøren for å avkjøle ovnen, og lufte den ut. Etter at ovnen er avkjølt, vasker du ovn og tilbehør. Under første gangs bruk kan det forekomme os og lukt så kjøkkenet bør være godt ventilert. Miljøvennlig emballasje Emballasjen er fullstendig resirkulerbar og kan brukes igjen. Forhør deg hos lokale myndigheter om avhending av dette materialet. FORSIKTIG Symbolet på produktet eller på dets emballasje viser at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet avleveres til riktig innsamlingssted for gjenbruk av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sikre at dette produktet blir korrekt avhendet, er du med på å hindre mulig skadelig påvirkning på miljø og helse, noe som ellers kan være resultatet av uriktig avfallshåndtering av dette produktet. Vennligst kontakt din kommune, ditt renovasjonsverk eller den butikken hvor du kjøpte produktet. NORSK NO-15

16 Viktige sikkerhetsinstrukser Elektrisk sikkerhet Alle justeringer eller reparasjoner, inklusiv utskifting av strømkabel, skal utføres av autorisert personale, og det skal benyttes originale reservedeler. Reparasjoner eller endringer utført av andre enn autorisert personale kan medføre driftsforstyrrelser eller skade på apparatet og være til fare for din personlige sikkerhet. Garantien gjelder ikke hvis skaden skyldes feilaktig installasjon utført av ikke godkjent personale. Trekk ut støpslet til ovnen ved feil. Barnesikring Ved tilberedning og pyrolytisk selvrens kan den utvendige overflaten bli meget varm, og man bør derfor hold barn vekk fra ovnen. La aldri barn være uten oppsyn ved pyrolyserensing av ovnen. Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ikke dekk bunnen med aluminiumsfolie, siden det kan påvirke tilberedningen og skade den innvendige emaljen i ovnen. Ved bruk av ovnen setter man langpannen eller risten i stigene i siden av ovnen. Langpanner og rister har et system for å gjøre det lettere å trekke dem delvis ut og gjøre håndteringen enklere. Ikke sett beholdere eller mat i bunnen av ovnen. Bruk alltid langpanne eller rist. Ikke søl vann i bunnen av ovnen under bruk, siden det kan skade emaljen. Ved bruk bør ovnsdøren åpnes så sjelden som mulig for å redusere strømforbruket. Bruk hansker hvis du skal arbeide inne i en varm ovn. Ved tilberedning av retter med høyt væskeinnhold er det normalt at det dannes kondens på ovnsdøren. Sikkerhet under bruk Ovnen må ikke brukes med åpen dør. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig hvis ovnen brukes til annet enn til bruk i private husholdninger. Bruk bare ovnen når den er montert i et kjøkkenelement. Ikke oppbevar oljer, fett eller lettantennelig materiale i ovnen. Ikke len deg til eller sitt på ovnsdøren, siden det kan skade døren og være farlig for deg. NO-16

17 Sikkerhet i forbindelse med pyrolyserensing Før rensingen starter må du: FORSIKTIG: Fjerne alt tilbehør og servise inklusive ovnsstiger og/eller teleskoputtrekk fra ovnen. Fjern søl og store mengder smuss, siden dette kan antenne under pyrolysen og representere brannfare. Fjern smuss fra ovnspakningen. Følg instruksjonene for innstilling av pyrolyserensing nøye. NORSK Ved pyrolyserensing: La det ikke henge tøy eller stoff på ovnen eller i tett kontakt med håndtaket på ovnsdøren. Det innvendige lyset i ovnen vil være av og kan ikke slås på. Døren er utstyrt med en sikkerhetslås som hindrer at den blir åpnet under pyrolyserensingen. Prøv ikke å åpne den når låsen er aktivert, siden dette kan stanse pyrolysen. NO-17

18 Utstyr for din ovn Det beskrevne utstyret er avhengig av modell. Se funksjonslisten som følger med ovnen for mer informasjon. Stiger Denne ovnen har stiger med fire posisjoner for plassering av utstyr. Når det er angitt en høyde i tilberedningstabellene er høyden angitt nedenfra. Emaljert langpanne Egnet til sukkerbrød, kjeks, kaker mv. Sett langpannen i ovnen med den skrå kanten ut. Det gjør det lett å ta maten ut med en stekespade. Emaljert dyp langpanne Til steker. Kan brukes til å samle opp sky under steking på rist. For å unngå stekeos i disse tilfellene kan man helle litt vann i formen. Rist Til plassering av former eller beholdere. Steker må legges i langpannen for å samle opp sky som dannes under steking. NO-18

19 Teleskoputtrekk Skinner som hjelper deg med å trekke ut langpanner og plater fra ovnen uten at de vipper. Langpannehåndtak (ekstrautstyr) Langpannehåndtaket brukes når du skal trekke ut langpannen for å kontrollere tilberedningen. For å ta langpannen ut av ovnen må du bruke hansker eller grytelapper for å beskytte deg selv. NORSK NO-19

20 Rengjøring og vedlikehold Forsiktig: Koble apparatet fra nettet før det utføres arbeid på det. Rengjør ovnen for å fjerne fett eller matrester som senere kan gi os og lukt og forårsake at det dannes flekker. Normal rengjøringsmetode for ovnen innvendig Rester av fett og mat kan vaskes vekk på normalt vis. Bruk nylonbørste eller svamp med varmt vann og såpe for å vaske emaljerte overflater som for eksempel bunnen av ovnen. Gjør ovnen ren når den er kald. Ved bruk av spesiell ovnsrens skal denne kun påføres emaljerte flater og produsentens bruksanvisning skal følges. ovnen er. Hvis ovnen er meget skitten, krever det et lengre program. Det er ikke nødvendig å foreta pyrolyserens etter hver gangs bruk. Vi anbefaler at du gjennom fører pyrolyse etter 4-5 gangers bruk, alt etter hvor skitten ovnen er innvendig. Under pyrolyserensing vil lyset inne i ovnen være slukket. FORSIKTIG: Fjern alt tilbehør og servise inklusive plater og/eller, teleskoputtrekk fra ovnen før pyrolysefunksjonen velges. Veiledning i å fjerne ovnsstiger og/eller teleskoputtrekk 1 Fjern alt tilbehør fra ovnsrommet. Forsiktig Ikke rens ovnen innvendig med damp eller høytrykksrenser. Bruk ikke stålull, stålbørste eller skuremiddel som kan ripe emaljen. Fremgangsmåte for pyrolytisk selvrens A B Denne funksjonen er for pyrolyserens som innebærer oksidering og forbrenning av fett som har avleiret seg under bruk. Dette foregår ved høy temperatur inne i ovnen. Tørk av innsiden med en fuktig klut for å tørre opp asken fra rensingen. Områder i ovnen som er vanskelig å komme til, kan rengjøres med en myk svamp (ikke stålull) som ikke lager riper i emaljen. Når du skal innstille pyrolyserensing, har du 3 pyrolyseprogrammer å velge mellom, 60, 90 eller 120 minutters rens. Bruk det programmet som samsvarer best med hvor skitten 2 Trekk i støttene til teleskoputtrekkene (A), skru løs skruen (B). Monter ovnsstigene ved å stikke endene av ovnsstigene inn i de nedre hullene i sidene inne i ovnen og feste dem med skruen (B). NO-20

21 Utvendig rengjøring av ovn og tilbehør Rengjør tilbehør og ovn utvendig med varmt såpevann eller et mildt vaskemiddel. Malte overflater og overflater av rustfritt stål behandles forsiktig, og det må kun brukes svamper eller kluter som ikke kan ripe overflaten. Rengjøring av ovnsdør Bruk ikke stålull, stålbørste eller skuremiddel for å rengjøre ovnsdøren, siden dette kan ripe overflaten og få glasset til å gå i stykker. Vask tilbehør og døren utvendig med såpe og varmt vann eller med et mildt vaskemiddel. Vær forsiktig ved vask av rustfrie overflater. Bruk kun svamper og kluter som ikke riper. Du kan også vaske det innvendige glasset på ovnsdøren. Ta det ut ved å følge veiledningen nedenfor. 3 Trykk med fingrene på punkt 1 på den øvre delen av begge dørsider. NORSK Veiledning i å ta ut / bytte innvendig glass. 1 Åpne ovnsdøren. 2 Fest sikkerhetssperrene som følger med denne veiledningen, for å blokkere døren. VIKTIG: Ta vare på disse sperrene til neste gang du skal vaske døren. 4 Uten å slippe punkt 1 trekker du i listen over døren. 5 Det innvendige glasset i døren løsner og kan lett vaskes med vindusvask og en klut. Forsiktig Hvis du ikke har montert sikkerhetssperrene, må du være forsiktig når du tar ut glasset, siden døren vil lukkes. NO-21

22 Bytte av lyspære i ovnen FORSIKTIG Kontroller at støpslet til ovnen er trukket ut, før du bytter pære. Løsne støttene til ovnsstigene eller skinnene til teleskoputtrekket ved å skru ut skrue (A). Bytt pæren. Sett glasset på igjen, og kontroller at alt sitter som det skal. A Ta ut glasset over pæren med et verktøy. Den nye pæren må tåle temperaturer opptil 300 ºC. NO-22

23 Feilsøking PROBLEM Ovnen virker ikke Innvendig lys i ovnen virker ikke Termostatlampen lyser ikke Det oser når ovnen er på Det oppnås ikke forventet resultat under tilberedning LØSNING Kontroller den elektriske tilkoblingen. Kontroller sikringer og jordfeilsbryter. Kontroller at klokken er i manuell eller programmeringsmodus. Kontroller stillingen til funksjons- og temperaturvelgere. Bytt pæren. Kontroller montering i henhold til instruksjonshåndboken. Hvis ovn er i gang med pyrolyserens, vil lyset inne i ovnen ikke bli tent. Velg en temperatur. Velg en innstilling. Den lyser bare når ovnen varmer opp til den innstilte temperaturen. Dette er normalt ved første gangs bruk. Gjør ovnen ren regelmessig. Reduser mengden av fett eller olje som brukes på langpannen. Ikke bruk høyere temperatur enn angitt i tilberedningstabellene. Se tilberedningstabeller for å få en veiledning i bruken av ovnen. NORSK NORSK NB Hvis det til tross for at disse anbefalingene er fulgt, stadig er problemer, må du kontakte GRAM service. NO-23

24 Teknisk informasjon Installasjon Hvis apparatet ikke fungerer, kontakt GRAM service angående problemet og opplys: 1 Serienummer: (S-No.) 2 Modell. (Model) Du finner disse opplysningene på merkeskiltet i den nedre del av ovnen når døren er åpen. Til hjelp med å identifisere ovnstypen anbefaler vi at du noterer følgende opplysninger: S-No: Mod: Enheten du har kjøpt oppfyller kravene i Lavspenningsdirektivet (73/23/EEC) og EMCdirektivet (Elektromagnetisk kompatibilitet) (89/336/EEC). Denne informasjonen er beregnet på den ansvarlige for montering og elektrisk tilkobling. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader ved feilaktig tilkobling. Installasjonen må kun utføres av en autorisert elektriker som kan sikre at reglene for installasjon blir fulgt. Før installasjon Hold i håndtakene i siden og ikke i håndtaket på ovnsdøren. Monteringsveiledningen må følges nøye, ellers kan ventilasjonskretsen til ovnen bli blokkert, noe som kan forårsake høye temperaturer som kan skade kjøkkenelementet og ovnen. Åpningen i kjøkkenelementet må være som vist på figur 1, 2 og 3 avhengig av installasjonstype. Kjøkkenelementet må minimum være 580 mm. Baksiden av enheten som svarer til det skraverte området på figur 4, må ikke ha noen utspring (forsterkninger, rør, kontakter e.l.). Materialet i enheten, laminat og lim må kunne tåle 120 ºC. NO-24

25 Fig. 1 min NORSK Fig min min min NO-25

26 Fig Fig NO-26

27 Elektrisk tilkobling. Lovkrav Installasjon av ovnen Installatøren må kontrollere at: Spenning og frekvens for strømforsyningen er i overensstemmelse med det som er angitt på typeskiltet. Den elektriske installasjonen kan tåle den maksimale belastningen som er angitt på typeskiltet. Ovnen installeres iht. forskriftene for sterkstrøm. Strømforsyningen er jordet iht. gjeldende forskrifter. Etter tilkobling av ovnen: 1 Plasser ovnen inne i elementet, og påse at nettkabelen ikke kommer i klemme mot deler av ovnen som blir varme. 2 Sentrer ovnen i elementet slik at det er minimum 5 mm mellom ovnen og inventaret rundt den. NORSK min 5 Kontroller at alle elektriske deler av ovnen fungerer etter tilkobling til nettet. 5 3 Fest ovnen til elementet med de to medfølgende skruene. De føres gjennom de to hullene som er synlig når døren er åpen. NO-27

28 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 NO-2019 Skedsmokorset SE Malmö FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP130BE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218669 Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display Easyglide display

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B SFP3900X 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B EAN13: 8017709184452 Ovnsvolum: Netto: 80 liter Brutto: 90 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

SFP130N-1. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE SORT ENERGIKLASSE: A

SFP130N-1. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE SORT ENERGIKLASSE: A SFP130N-1 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709193966 20% lavere Energiforbruk enn A-klasse Ovnsvolum: Netto: 72 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A SCB92MN8 classic 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709149987 5 bluss Venstre bak : 1800 W Venstre fremme: 3000 W Midten: ekstra hurtig 3500 W Høyre bak: 1800 W Høyre

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer