Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 2

3 Innhold Sikkerhetsregler....6 Aktivt miljøvern...18 Beskrivelse av stekeovnen...19 Betjeningselementer stekeovn...20 Funksjonsvelger Funksjoner...20 Tidsur...21 Display...21 Taster...21 Temperaturvelger...21 Temperaturkontroll Utstyr Modellbetegnelse...22 Typeskilt Samlet leveranse...22 Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr...22 Føringslister...23 Stekebrett, universalpanne og rist med uttrekkssikring FlexiClip-uttrekksskinner HFC Montering og demontering av FlexiClip-skinnene...24 Stekeovnsstyring...28 Sikkerhetsinnretninger...28 Elektronisk barnesikring for stekeovnen...28 Kjølevifte...28 Gjennomluftet dør...28 Dørlås for pyrolyserengjøring...28 PerfectClean-foredlete overflater Første igangsetting...30 Før første igangsetting...30 Første gangs innstilling av klokkeslett...30 Første oppvarming av stekeovnen...31 Funksjoner...32 Betjening av stekeovnen Tips for energisparing...34 Utnyttelse av restvarmen...34 Enkel bruk...34 Kjølevifte

4 Innhold Forvarming Tidsur...36 Display...36 Symboler i displayet...36 Taster...36 Tidsinnstillingens prinsipp...37 Visning av tider...37 Etter at tidene er forløpt...37 Bruk av varselur Innstilling av varselurtid...38 Endre varselurtiden...39 Slette varselurtiden...39 Automatisk inn- og utkobling av tilberedningsprosesser Innstille tilberedningstid...40 Etter at tiden er gått...41 Innstilling av tilberedningstid og slutt...42 Endre tilberedningstiden...43 Slette tilberedningstiden...44 Slette sluttidspunktet...44 Endre klokkeslett...45 Endre innstillinger...46 Baking...48 Henvisninger til baketabellen...49 Baketabell...50 Steking...54 Henvisninger til steketabellen...54 Steking av fugl...55 Steketabell...56 Langtidstilberedning...58 Grilling...60 Henvisninger til grilltabellen Grilltabell...63 Tining...64 Hermetisering Tørking...66 Frossenvarer/ferdigretter...67 Gratinering

5 Innhold Opplysninger for testinstitutter...69 Prøveretter iht. EN Energiklasse...69 Rengjøring og stell...70 Tips...71 Normale tilsmussinger...71 Vanskelige flekker (bortsett fra FlexiClip-skinnene) Vanskelige flekker på FlexiClip-skinnene...72 Rengjøring av ovnsrommet med funksjonen Pyrolyse...73 Før start av pyrolyseprosessen Start av pyrolyseprosessen...74 Etter at pyrolyseprosessen er ferdig Pyrolyseprosessen blir avbrutt...77 Avtaging av stekeovnsdøren...78 Demontering av stekeovnsdøren...79 Innsetting av stekeovnsdøren...83 Uttaging av føringslistene med FlexiClip-skinner...84 Nedsenking av varmeelementet for overvarme/grill...85 Hvis feil oppstår...86 Service og garanti...91 Elektrotilkobling Målskisser for innbygging...94 Apparatmål og innbyggingsmål i skapet Detaljmål på apparatfronten...96 Innbygging av stekeovnen...97 Adresser

6 Sikkerhetsregler Denne stekeovnen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis stekeovnen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke stekeovnen. Den gir viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på stekeovnen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! 6

7 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Denne stekeovnen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne stekeovnen er ikke bestemt for utendørs bruk. Stekeovnen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til baking, steking, grilling, tilberedning, tining, hermetisering og tørking av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene stekeovnen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke stekeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke stekeovnen på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 7

8 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra stekeovnen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene stekeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke stekeovnen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde stekeovnen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av stekeovnen. Ikke la barn leke med stekeovnen. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. 8

9 Sikkerhetsregler Fare for forbrenning! Barns hud reagerer ømfintligere enn voksnes på høye temperaturer. Stekeovnen blir varm på dørglasset, betjeningspanelet og åpningene hvor luften fra ovnsrommet strømmer ut. Pass på at barn ikke tar på stekeovnen når den er i bruk. Fare for skade! Stekeovnsdøren kan belastes med maksimalt 15 kg. Barn kan skade seg på en åpen stekeovnsdør. Pass på at barn ikke står på den åpne døren eller henger i den. Fare for forbrenning! Barns hud reagerer ømfintligere enn voksnes på høye temperaturer. Ved rengjøring med pyrolyse blir stekeovnen varmere enn ved normal drift. Pass på at barn ikke tar på stekeovnen under pyrolyseprosessen. 9

10 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Skader på stekeovnen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at stekeovnen ikke har synlige skader. En skadet stekeovn må ikke tas i bruk. Sikkerheten for stekeovnens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på stekeovnens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på stekeovnen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for stekeovnen (brannfare). De må ikke brukes for å koble stekeovnen til el-nettet. Stekeovnen må kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Denne stekeovnen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 10

11 Sikkerhetsregler Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på stekeovnen. Du må aldri åpne stekeovnens kabinett. Hvis stekeovnen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. For stekeovner som leveres uten tilkoblingsledning, eller hvis en skadet tilkoblingsledning skal skiftes ut, skal det monteres en spesiell tilkoblingsledning av fagfolk som er autorisert av Miele (se kapittel "Elektrotilkobling"). Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner må stekeovnen være fullstendig koblet fra el-nettet, f.eks. hvis belysningen i ovnen er ødelagt (se kapittel "Hvis feil oppstår"). Forsikre deg om dette ved å koble ut sikringene i husinstallasjonen, eller skru skrusikringene i husinstallasjonen helt ut, eller trekke støpselet (hvis stekeovnen har støpsel) ut av stikkontakten. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å koble apparatet fra nettet. 11

12 Sikkerhetsregler For å fungere problemfritt, trenger stekeovnen tilstrekkelig tilførsel av kald luft. Pass på at tilførselen av kald luft ikke blir redusert (f.eks. av varmebeskyttelseslister i kjøkkeninnredningen rundt stekeovnen). Den nødvendige kalde luften må heller ikke varmes for mye opp av andre varmekilder (f.eks. ovner med fast brensel). Hvis stekeovnen bygges inn bak en møbelfront (f.eks. en dør), må møbelfronten ikke lukkes når stekeovnen er i bruk. Det samler seg varme og fuktighet bak den lukkede møbelfronten. Da kan stekeovnen, innbyggingsskapet og gulvet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før stekeovnen er fullstendig avkjølt. 12

13 Sikkerhetsregler Bruk Fare for forbrenning! Stekeovnen blir varm under bruk. Du kan brenne deg på varmeelementer, ovnsrommet, varm mat og tilbehør. Bruk grytevotter når du setter inn eller tar ut mat eller ordner med mat i det varme ovnsrommet. Pga. de høye temperaturene når stekeovnen er slått på, kan gjenstander i nærheten begynne å brenne. Ikke bruk stekeovnen til oppvarming av rom. Olje og fett kan selvantennes ved overoppheting. Ikke la stekeovnen være uten tilsyn når du arbeider med olje og fett. Slukk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av stekeovnen. Kvel flammen i ovnsrommet ved å holde døren lukket. Ved grilling av matvarer fører for lange grilltider til uttørking og evt. selvantenning av grillmaten. Overhold de anbefalte grilltidene. 13

14 Sikkerhetsregler Noen matvarer tørker raskt ut og kan selvantennes av de høye grilltemperaturene. Ikke bruk grillfunksjoner til ferdigsteking av rundstykker eller brød eller til tørking av blomster eller urter. Bruk funksjonen Varmluft pluss eller Over- og undervarme. Hvis du bruker alkoholholdige drikker ved tilberedning av mat, vær oppmerksom på at alkoholen fordamper ved høye temperaturer. Denne dampen kan antennes på varme varmeelementer. Når du bruker restvarmen i stekeovnen til å holde maten varm, kan det pga. høy luftfuktighet og kondensvann dannes korrosjon i stekeovnen. Også betjeningspanelet, benkeplaten eller innbyggingsskapet kan bli skadet. Ikke slå av stekeovnen, men innstill den laveste temperaturen for den valgte funksjonen. Da forblir kjøleviften innkoblet. Mat som holdes varm eller oppbevares i stekeovnen kan tørke ut og fuktigheten fra maten kan føre til korrosjon i stekeovnen. Dekk til maten. På grunn av varmeansamling, kan emaljen på stekeovnsbunnen sprekke eller skalle av. Legg aldri f.eks. aluminiumsfolie e.l. på bunnen i stekeovnen. Ikke sett stekeformer, panner, gryter eller brett direkte på bunnen i stekeovnen. Hvis du skyver gjenstander frem og tilbake på bunnen i stekeovnen, kan emaljen bli skadet. Hvis du oppbevarer gryter eller panner i stekeovnen, ikke skyv dem over bunnen i stekeovnen. 14

15 Sikkerhetsregler Hvis kald væske helles på en varm overflate oppstår damp, som kan føre til skålding. Dessuten kan den varme emaljen bli skadet på grunn av den plutselige temperaturendringen. Ikke hell kald væske direkte på varme emaljerte overflater. Det er viktig at temperaturen i maten blir jevnt fordelt og at den er tilstrekkelig høy. Snu maten eller rør i den, slik at den varmes jevnt opp. Kunststoffservise som ikke tåler stekeovn smelter ved høye temperaturer og kan skade stekeovnen eller begynne å brenne. Bruk kun kunststoffservise som tåler stekeovn. Se henvisningene fra produsenten av serviset. I lukkede bokser oppstår et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og boksene kan eksplodere. Stekeovnen må ikke brukes til hermetisering og oppvarming av bokser. Du kan skade deg på en åpen stekeovnsdør eller snuble i den. Ikke la døren stå unødig åpen. Døren kan belastes med maksimalt 15 kg. Ikke stå eller sett deg på den åpne døren, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Pass på at ikke noe blir klemt fast mellom døren og ovnsrommet. Stekeovnen kan bli skadet. 15

16 Sikkerhetsregler Rengjøring og stell Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av stekeovnen. Glasset i døren kan bli ødelagt av riper. Ikke bruk skuremidler, harde svamper eller børster og ingen skarpe metallskraper til rengjøring av dørglasset. Føringslistene kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Sett dem riktig inn igjen, og bruk aldri stekeovnen uten at føringslistene er montert. Store tilsmussinger i ovnsrommet kan føre til sterk røykutvikling og til utkobling av pyrolyseprosessen. Fjern store tilsmussinger fra ovnsrommet før du starter pyrolyseprosessen 16

17 Sikkerhetsregler Tilbehør Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Miele gourmetpanner HUB 5000-M/HUB 5001-M/HUB 5000-XL (hvis tilgjengelig) må ikke settes inn i rille 1. Bunnen i ovnsrommet blir skadet. Pga. liten avstand oppstår en varmeansamling og emaljen kan sprekke eller skalle av. Sett heller aldri Miele gourmetpanner på det øverste gitteret i rille 1. Der er de ikke sikret av uttrekkssikringen. Bruk generelt rille 2. Pga. de høye temperaturene under pyrolyseprosessen blir tilbehøret skadet. Ta alt tilbehøret ut av ovnsrommet før du starter pyrolyseprosessen. Dette gjelder også for føringslister og ekstrautstyr. 17

18 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Forpakningsmaterialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 18

19 Beskrivelse av stekeovnen Betjeningselementer stekeovn* Dørlås for pyrolyserengjøring Varmeelement for overvarme/grill Innsugningsåpning for viften med ringformet varmeelement bak åpningen Føringslister med 5 rillehøyder Ovnsrombunn med varmeelement for undervarme under bunnen Frontramme med typeskilt Dør * Utstyr modellavhengig 19

20 Betjeningselementer stekeovn Funksjonsvelger Tidsur Temperaturvelger Temperaturkontroll Funksjonsvelger Funksjoner Med funksjonsvelgeren kan du velge funksjon og koble inn ovnsrombelysningen separat. Funksjonsvelgeren kan dreies mot høyre og venstre. Når den står på 0 kan du trykke den inn. Belysning Over- og undervarme Undervarme Grill Pyrolyse Hurtigoppvarming Varmluft pluss Pizza & Pai Omluftsgrill Gratinering 20

21 Betjeningselementer stekeovn Tidsur Tidsuret betjenes via displayet og med tastene, OKog. Display I displayet vises klokkeslett eller innstillinger. Displayet blir litt mørkere når du ikke foretar noen innstillinger. Flere opplysninger finner du i kapittel "Tidsur". Taster Modellen H266xBP har sensortaster, som reagerer på fingerkontakt. Hvert trykk blir bekreftet med en tastetone. Denne tastetonen kan kobles ut, når du ved innstilling P4velger status Si(se kapittel "Tidsur Endring av innstillinger"). Alle andre modeller har trykktaster. Temperaturvelger Med temperaturvelgeren velger du temperatur for tilberedningsprosessene. Temperaturvelgeren kan dreies mot høyre til den stopper og så tilbake igjen. Når den står på kan du trykke den inn. Temperaturskalaen står på temperaturvelgeren og på betjeningspanelet. Temperaturkontroll Temperaturkontrollen lyser alltid når oppvarmingen i stekeovnen er koblet inn. Når den valgte temperaturen er nådd, kobles oppvarmingen ut, slokner temperaturkontrollen. Temperaturreguleringen sørger for at oppvarmingen av ovnsrommet og temperaturkontrollen kobles inn igjen, når temperaturen i ovnsrommet synker under den innstilte verdien. 21

22 Utstyr Modellbetegnelse På baksiden finner du en oversikt over de stekeovnene i serien H2x6xBP som beskrives i denne bruks- og monteringsanvisningen. Typeskilt Typeskiltet ser du på frontrammen når døren er åpen. Der finner du stekeovnens modellbetegnelse, fabrikasjonsnummer og tilkoblingsdata (nettspenning/frekvens/ maksimal tilkoblingsverdi). Denne informasjonen er nødvendig ved kontakt med Miele, dersom du har spørsmål eller problemer. Samlet leveranse Med leveringen følger: bruks- og monteringsanvisning for betjening av stekeovnsfunksjonene, skruer for å feste stekeovnen til innbyggingsskapet, diverse tilbehør. Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr Utstyret er modellavhengig! Prinsipielt har stekeovnen føringslister, universalpanne og rist for baking og steking (kort: rist). Avhengig av modell, er stekeovnen delvis utstyrt med annet tilbehør som er oppført her. Alle de nevnte tilbehørsdelene og rengjørings- og pleiemidler er tilpasset Mieles apparater. Dette kan kjøpes hos Mieles kundeservice eller i Mieles nettbutikk på Oppgi stekeovnens modellbetegnelse og betegnelse på ønsket tilbehør ved bestilling. 22

23 Utstyr Føringslister I ovnsrommet er det føringslister på høyre og venstre side med rillehøydene for innsetting av tilbehør. Betegnelsene på rillene står på frontrammen. Hver rillehøyde består av to stenger som ligger over hverandre: Tilbehøret (f.eks. risten) skyves inn mellom stengene, FlexiClip-uttrekksskinnene (hvis tilgjengelig) monteres på den nederste stangen. Føringslistene kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Stekebrett, universalpanne og rist med uttrekkssikring Stekebrett HBB71: Universalpanne HUBB71: Rist HBBR71: Skyv alltid dette tilbehøret inn mellom stengene i en rille. Skyv alltid risten inn med plasseringsflaten ned. På kortsidene av dette tilbehøret er det en uttrekkssikring på midten. Den forhindrer at tilbehøret faller ut, dersom det bare skal trekkes delvis ut. Hvis du bruker universalpannen med risten oppå, skyves universalpannen inn mellom stengene i en rillehøyde, og risten ligger oppå pannen. De emaljerte delene er PerfectCleanforedlet. 23

24 Utstyr FlexiClip-uttrekksskinner HFC70 Montering og demontering av FlexiClip-skinnene Fare for forbrenning! Varmeelementene må være avslått og ovnsrommet avkjølt. FlexiClip-uttrekksskinnene kan festes i hver rillehøyde. Skyv FlexiClip-skinnen helt inn i ovnsrommet, før du skyver tilbehøret inn på skinnen.tilbehøret festes da automatisk mellom festehakene foran og bak og er sikret mot å gli ned. FlexiClip-skinnene monteres mellom de to stengene i en rillehøyde. Skinnen med Miele-trykket skal monteres på høyre side. Ikke ta skinnene fra hverandre ved montering eller demontering. Hekt FlexiClip-skinnen foran på den nederste stangen i rillehøyden (1.) og skyv den langs stangen inn i ovnsrommet (2.). FlexiClip-skinnen tåler maksimalt 15 kg. 24

25 Utstyr Perforert gourmet stekebrett HBBL71 Fest FlexiClip-skinnen på den nederste stangen i rillehøyden (3.). Hvis skinnene er blokkert etter monteringen, må de dras kraftig ut en gang. For å demontere en FlexiClip-skinne: Skyv FlexiClip-skinnen helt inn. Det perforerte gourmet stekebrettet er utviklet spesielt for tilberedning av bakervarer av fersk gjær- og kesamdeig, brød og rundstykker. De små hullene gir ekstra bruning på undersiden. Det kan også brukes til tørking. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. Grill- & stekebrett HGBB71 Løft FlexiClip-skinnen foran (1.) og trekk den ut langs stangen i rillehøyden (2.). Grill- & stekebrettet legges på universalpannen. Ved grilling eller steking beskytter det kjøttsaften fra å bli brent, slik at denne kan brukes til f.eks. saus. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. 25

26 Utstyr Rundt stekebrett HBF 27-1 Det runde stekebrettet er godt egnet for tilberedning av pizza, flate kaker av gjær- eller røredeig, søte og krydrete terter, gratinering av desserter, rundbrød eller til ferdigsteking av frosne kaker eller pizza. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. Bakestein HBS 60 Med bakesteinen oppnår du et optimalt bakeresultat for retter som skal ha sprøstekt bunn, f.eks. pizza, quiche, brød, rundstykker, småkaker eller lignende. Bakesteinen består av ovnsfast keramikk og er glasert. Den legges på risten. For pålegging og uttaging av bakverket følger det med en skuffe av ubehandlet tre. Gourmetpanne HUB og lokk til gourmetpanne HBD Miele gourmetpanner kan, i motsetning til andre stekeformer, skyves direkte inn i føringslistene i stekeovnen. De har uttrekkssikring slik som risten. Gourmetpannens overflate er belagt med et non-stick belegg. Pannene finnes med dybder på 22 cm eller 35 cm. Bredde og høyde er lik for pannene. Du kan også få kjøpt passende lokk separat. Oppgi modellbetegnelse ved bestilling. Dybde: 22 cm HUB5000-M HUB5001-M* HBD60-22 Dybde: 35 cm HUB5000-XL HBD60-35 * egnet for induksjonskomfyrtopper 26

27 Utstyr Håndtak HEG Håndtaket gjør det lettere å ta ut universalpanne, stekebrett og rist. Miele mikrofiberklut Lette tilsmussinger og fingeravtrykk fjernes enkelt med mikrofiberkluten. Miele stekeovnsrens Stekeovnsrensen er egnet for svært vanskelige flekker. Det er ikke nødvendig å varme opp ovnen. 27

28 Utstyr Stekeovnsstyring (Utstyr modellavhengig) Stekeovnsstyringen gjør det mulig å bruke de forskjellige funksjonene til baking, steking og grilling. Stekeovner med tidsur gir også mulighet for klokkeslettvisning, varselur, automatisk inn- og utkobling av tilberedninger, valg av individuelle innstillinger. Sikkerhetsinnretninger Elektronisk barnesikring for stekeovnen Den elektroniske barnesikringen sikrer stekeovnen mot uønsket bruk (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger P3"). Når den elektroniske barnesikringen er koblet inn, vises i displayet. Kjølevifte Hver gang stekeovnen er i bruk, starter kjøleviften automatisk. Den sørger for at den varme luften fra stekeovnsrommet blir blandet med kald romluft og avkjølt, før den går ut mellom stekeovnsdøren og betjeningspanelet. Etter at et program er slutt, forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Den kobler seg automatisk ut når ovnen er avkjølt til en bestemt temperatur. Gjennomluftet dør Døren består av glass med til dels varmereflekterende belegg. Under drift blir luft også ført gjennom døren, slik at det ytterste glasset forblir kaldt. Døren kan tas fra hverandre for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Dørlås for pyrolyserengjøring Av sikkerhetsgrunner låses døren ved begynnelsen av pyrolyseprosessen. Den åpnes først når pyrolyseprosessen er ferdig og temperaturen i ovnsrommet har sunket til 280 C. 28

29 Utstyr PerfectClean-foredlete overflater PerfectClean-foredlete overflater har en fremragende non-stick effekt og er usedvanlig enkle å rengjøre. Maten løsner lett. Smuss og rester etter baking og steking kan enkelt fjernes. Du kan også skjære og dele opp maten på PerfectClean-foredlete overflater. Ikke bruk keramiske kniver, de lager riper i PerfectClean-foredlingen. PerfectClean-foredlete overflater kan sammenlignes med glass når det gjelder vedlikehold. Les henvisningene i kapittel "Rengjøring og stell", slik at fordelene med non-stick belegget og enkel rengjøring beholdes. Følgende deler er PerfectCleanforedlet: universalpanne, stekebrett, grill- & stekebrett, perforert gourmet stekebrett, rundt stekebrett. 29

30 Første igangsetting Før første igangsetting Stekeovnen skal kun brukes når den er bygd inn. Trykk ut funksjons- og temperaturvelgeren, dersom de er trykket inn. Klokkeslettet kan kun endres når funksjonsvelgeren står på 0. Innstill klokkeslettet på stekeovner som har tidsur. Første gangs innstilling av klokkeslett Klokkeslettet vises i 24-timers format. i2:00 Etter at stekeovnen er koblet til strømnettet, blinker i2:00 i displayet. Først innstilles timene, deretter minuttene. Trykk OK. i2:00 lyser og blinker. Så lenge blinker, trykk OK. Timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Klokkeslettet lagres. Klokkeslettet kan også vises i 12-timers format. Da velger du innstilling P2og status i2 (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger "). 30

31 Første igangsetting Første oppvarming av stekeovnen Første gang stekeovnen varmes opp, kan det oppstå ubehagelig lukt. Varm opp den tomme stekeovnen i minst én time, slik at lukten forsvinner. Sørg for god gjennomlufting av kjøkkenet når du gjør dette. Unngå at lukt kommer inn i andre rom. Fjern eventuelle klistremerker eller beskyttelsesfolie fra stekeovnen og tilbehøret. Ta tilbehøret ut av ovnsrommet og rengjør det (se kapittel "Rengjøring og stell"). Før du varmer opp ovnen, vask ovnsrommet med en fuktig klut, for å fjerne evt. støv og forpakningsrester. Velg funksjonen Varmluft pluss. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Velg den høyeste temperaturen (250 C). Varm opp stekeovnen i minst én time. Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på etter oppvarmingen. Fare for forbrenning! La ovnsrommet avkjøles før du rengjør det for hånd. Rengjør ovnsrommet med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut. Tørk overflatene med en myk klut. Ikke lukk døren før ovnsrommet er tørt. 31

32 Funksjoner Stekeovnen har forskjellige funksjoner for tilberedning av mat. Avhengig av funksjon, kobles forskjellige varmeelementer inn og kombineres evt. med viften (se opplysninger i parentes). Over- og undervarme (varmeelement for overvarme/grill + varmeelement for undervarme) For baking og steking av tradisjonelle oppskrifter, for tilberedning av suffléer og for langtidstilberedning ved lav temperatur. Hvis du bruker gamle oppskrifter, innstiller du temperaturen 10 C lavere enn angitt i oppskriften. Steketiden endres ikke. Undervarme (varmeelement for undervarme) Velg denne funksjonen mot slutten av steketiden, dersom maten skal brunes mer på undersiden. Grill (varmeelement for overvarme/grill) For grilling av flat grillmat (f. eks. biff) og til gratinering. 32

33 Funksjoner Hurtigoppvarming (varmeelement for overvarme/grill + ringformet varmeelement + vifte) For rask forvarming av ovnen. Skift deretter til den funksjonen du skal bruke til tilberedningen. Varmluft pluss (ringformet varmeelement + vifte) Til baking og steking. Du kan bruke flere rillehøyder samtidig. Du kan bruke lavere temperaturer enn ved Over- og undervarme, fordi viften fordeler varmen over maten med en gang. Omluftsgrill (varmeelement for overvarme/grill + vifte) For grilling av større stykker (f. eks. surret stek, kylling). Du kan bruke lavere temperaturer enn ved funksjonen Grill, fordi viften fordeler varmen over maten med en gang. Gratinering (varmeelement for overvarme/grill + ringformet varmeelement + vifte) For tilberedning av suffléer og gratenger, som skal ha sprø overflate. Pizza & Pai (ringformet varmeelement + vifte + varmeelement for undervarme) For bakst med fuktig fyll. Ikke bruk denne funksjonen til baking av flat bakst eller til stek. Stekesjyen vil bli for mørk. 33

34 Betjening av stekeovnen Tips for energisparing Ta alt tilbehøret som ikke er nødvendig for tilberedningsprosessen ut av ovnsrommet. Forvarm kun stekeovnen, dersom det står i oppskriften eller i steketabellen. Åpne helst ikke døren under en tilberedningsprosess. Velg generelt den laveste temperaturen som står i oppskriften eller steketabellen, og kontroller maten etter den korteste tiden. Bruk funksjonen Varmluft pluss til tilberedning. Du kan bruke C lavere temperaturer enn ved andre funksjoner. For mange grillretter kan du bruke funksjonen Omluftsgrill. Da grilles det ved lavere temperaturer enn ved andre grillfunksjoner ved maks. temperaturinnstilling. Utnyttelse av restvarmen For tilberedningsprosesser med temperaturer over 140 C og tilberedningstider over 30 minutter, kan du stille temperaturvelgeren på ca. 5 minutter før tilberedningsprosessen er ferdig. Oppvarmingen av ovnsrommet kobles ut, men restvarmen er tilstrekkelig for å steke maten ferdig. Enkel bruk Sett maten inn i ovnsrommet. Velg ønsket funksjon med funksjonsvelgeren. Belysningen og kjøleviften kobles inn. Velg temperatur med temperaturvelgeren. Oppvarmingen kobles inn. Etter at tilberedningsprosessen er ferdig: Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av stekeovnen. Kjølevifte Etter en tilberedningsprosess forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Den kobler seg automatisk ut når ovnen er avkjølt til en bestemt temperatur. 34

35 Betjening av stekeovnen Forvarming Kun i enkelte tilfeller er det nødvendig med forvarming av stekeovnen. De fleste retter kan settes direkte inn i kald ovn, for å utnytte varmen allerede under oppvarmingsfasen. For følgende matvarer og funksjoner skal stekeovnen forvarmes: Varmluft pluss mørke brøddeiger, roastbiff og filet. Over- og undervarme kaker og bakst med kort steketid (inntil ca. 30 minutter), ømfintlige deiger (f.eks. sukkerbrød), mørke brøddeiger, roastbiff og filet. Hurtigoppvarming For pizza og ømfintlige deiger (f.eks. sukkerbrød eller småbakst) skal ikke funksjonen Hurtigoppvarming brukes under forvarmingsfasen. Da blir baksten brunet for fort ovenfra. Velg funksjonen Hurtigoppvarming. Velg temperatur. Velg ønsket funksjonen etter at temperaturkontrollen har sloknet første gang. Sett maten inn i stekeovnen. 35

36 Tidsur (avhengig av modell) Tidsuret viser klokkeslett, kan brukes som varselur, kan koble tilberedningsprosesser inn eller ut automatisk, kan brukes til å endre forskjellige innstillinger P. Tidsuret betjenes via displayet og tastene, OKog. De forskjellige funksjonene har symboler. Display 0:00 Symboler i displayet Avhengig av funksjonsvelgerens posisjon og/eller trykking av en tast, vises følgende symboler: En funksjon kan kun innstilles eller endres, når funksjonsvelgeren står i den nevnte posisjonen. Taster Tast OK Anvendelse Markere funksjoner Redusere tider Hente frem innstillinger P Endre status S for en innstilling P Markere funksjoner Øke tider Endre status S for en innstilling P Hente frem funksjoner Lagre innstilte tider og innstillinger som er endret Hente frem innstilte tider Timer, minutter eller sekunder innstilles med eller i 1er-skritt. Når en tast holdes inne, går forløpet raskere. Symbol/funksjon Varselur vilkårlig Tilberedningstid Funksjon Tilberedningens slutt Klokkeslett P Innstilling 0 S Status for en innstilling Elektronisk barnesikring 36

37 Tidsur Tidsinnstillingens prinsipp Prinsipielt innstilles tidene blokk for blokk: ved klokkeslett og tilberedningstider først timene, deretter minuttene, ved en varselurtid, først minuttene og deretter sekundene. Trykk OK. Funksjonene (avhengig av funksjonsvelgerens posisjon) (,, eller ) vises. Marker ønsket funksjon med eller. Det tilhørende symbolet blinker i ca. 15 sekunder. Trykk OK, så lenge symbolet blinker. Funksjonen hentes frem og den venstre tallblokken blinker. Visning av tider Når du har innstilt tider, henviser symbolene og eller til dette. Hvis du samtidig bruker funksjonene varselur, tilberedningstid og tilberedningens slutt, er det den sist innstilte tiden som vises. Hvis du har innstilt en tilberedningstid, kan ikke klokkeslettet vises. Etter at tidene er forløpt blinker det tilhørende symbolet, høres et signal, dersom signaltonen er koblet inn (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger"). Trykk OK. De akustiske og optiske signalene kobles ut. Tiden kan bare innstilles så lenge tallet blinker. Hvis tallet har sluttet å blinke, må funksjonen hentes frem på nytt. Innstill ønsket verdi med eller. Trykk OK. Den høyre tallblokken blinker. Innstill ønsket verdi med eller. Trykk OK. Tidsinnstillingen lagres. 37

38 Tidsur Bruk av varselur Varseluret kan brukes til overvåkning av separate prosesser, f.eks. koking av egg. Du kan også bruke varseluret, dersom du samtidig har lagt inn tider for automatisk inn- eller utkobling av en tilberedningsprosess (f.eks. som påminnelse om å krydre maten eller helle over væske etter en del av tiden). Du kan maksimalt innstille en varselurtid på 99 minutter og 59 sekunder. Innstilling av varselurtid Eksempel: Du skal koke egg, og innstiller en varselurtid på 6 minutter og 20 sekunder. 0:00 Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. 00:00 00:00 vises og minuttene blinker. Hvis du først trykker en gang, vises to streker, og neste gang du trykker vises maksimal mulig verdi for minuttene :00 Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Minuttene lagres og sekundene blinker. 06:20 Innstill sekundene med eller. Trykk OK. 6:20 Varselurtiden lagres og forløper sekundvis. Symbolet henviser til varselurtiden. 38

39 Tidsur Etter at tiden er gått blinker, telles tiden oppover, høres et signal i ca. 7 minutter, dersom signaltonen er innkoblet (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger"). Trykk OK. De akustiske og optiske signalene kobles ut. Hvis det ikke er innstilt noen tilberedningstider, vises klokkeslettet. Endre varselurtiden Trykk så mange ganger på, at blinker. Den innstilte varselurtiden vises. Trykk OK. Minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Sekundene blinker. Innstill sekundene med eller. Trykk OK. -.-:00 Trykk OK. Fire streker vises: Slette varselurtiden Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. Minuttene blinker. Reduser minuttene med til 00 eller øk dem med til 99. Neste gang du trykker på den enkelte tasten, vises streker i stedet for minuttene: -.-:-.- Trykk OK. Varselurtiden slettes. Hvis det ikke er innstilt noen tilberedningstider, vises klokkeslettet. Den endrede varselurtiden lagres og forløper sekundvis. 39

40 Tidsur Automatisk inn- og utkobling av tilberedningsprosesser Du kan la tilberedningsprosesser kobles ut, eller inn og ut automatisk. Etter at du har valgt funksjon og temperatur, legger du inn en varighet eller en varighet og et slutt-tidspunkt. Varigheten kan være maks. 11 timer og 59 minutter. Automatisk inn- og utkobling anbefales for steking. Baking bør ikke velges for lang tid i forveien. Deigen kan tørke ut, og hevemiddelet kan miste noe av sin effekt. Innstille tilberedningstid Eksempel: En kake skal stekes i 1 time og 5 minutter. Sett maten i ovnen. Velg funksjon og temperatur. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Trykk så mange ganger på, at blinker. 0:00 0:00 vises. Trykk OK. 00:00 00:00 vises og timene blinker. Hvis du først trykker en gang, vises to streker, og neste gang du trykker vises maksimal mulig verdi for denne tallblokken ii. 40

41 Tidsur 0i:00 Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. 0i:05 Innstill minuttene med eller. Trykk OK. i:05 Tilberedningstiden lagres og forløper minuttvis, det siste minuttet sekundvis. Symbolet henviser til tilberedningstiden. Etter at tiden er gått vises 0:00, blinker, kobles belysningen automatisk ut, forblir kjøleviften innkoblet, høres et signal i ca. 7 minutter, dersom signaltonen er innkoblet (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger"). Trykk OK. Så snart du trykker OK, kobles de akustiske og optiske signalene ut, vises klokkeslettet, kobles oppvarmingen inn igjen. Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av stekeovnen. 41

42 Tidsur Innstilling av tilberedningstid og slutt Du kan innstille varighet og sluttidspunkt for en tilberedning, for automatisk inn- og utkobling av en tilberedningstid. Eksempel: Aktuelt klokkeslett er 11:15; en stek med en steketid på 90 min skal være ferdig kl. 13:30. Sett maten inn i ovnen. Velg funksjon og temperatur. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Innstill først tilberedningstiden: Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. 00:00 vises og timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Tilberedningstiden lagres. i:30 Symbolet henviser til tilberedningstiden. Innstill deretter sluttiden: Trykk så mange ganger på, at blinker. i2:45 I displayet vises i2:45 (= aktuelt klokkeslett + tilberedningstid = ii:i5 + i:30). Trykk OK. Timene blinker. i3:45 Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. 42

43 Tidsur i3:30 Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Sluttiden lagres. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles ut. Det innstilte sluttidspunktet vises i displayet. Så snart starttidspunktet (i3:30 - i:30 = i2:00) er nådd, kobles oppvarmingen, belysningen og kjøleviften inn. Den innstilte tilberedningstiden vises og forløper minuttvis, det siste minuttet sekundvis. Endre tilberedningstiden Trykk så mange ganger på, at blinker. Resttiden vises. Trykk OK. Timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Den endrede tilberedningstiden lagres. 43

44 Tidsur Slette tilberedningstiden Trykk eller så mange ganger, at blinker. Trykk OK. Timene blinker. Trykk så mange ganger på eller, at to streker vises: -.-:45 Trykk OK. Fire streker vises: -.-:-.- Trykk OK. Tilberedningstiden og en evt. innstilt sluttid blir slettet. Hvis det ikke er innstilt noen varselurtid, vises klokkeslettet. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Hvis du vil avslutte tilberedningsprosessen: Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av ovnen. Slette sluttidspunktet Trykk så mange ganger på eller, at blinker. Trykk OK. Timene blinker. Trykk så mange ganger på eller, at to streker vises. Trykk OK. Fire streker vises. Trykk OK. Symbolet vises og den innstilte tilberedningstiden forløper minuttvis, det siste minuttet sekundvis. Hvis du vil avslutte tilberedningen: Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av ovnen. Når du stiller funksjonsvelgeren på 0, slettes innstillingene for tilberedningstid og sluttid. 44

45 Tidsur Endre klokkeslett Du kan bare endre klokkeslettet når funksjonsvelgeren står på 0. Still funksjonsvelgeren på 0. Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. Timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Klokkeslettet lagres. Etter et strømbrudd må klokkeslettet innstilles på nytt. 45

46 Tidsur Endre innstillinger Forskjellige innstillinger er standard fra fabrikken (se "Oversikt over innstillingene"). Du endrer en innstilling P, ved å endre status s. Still funksjonsvelgeren på 0. Hold inne, til PIvises. P i Hvis du vil endre en annen innstilling, trykk så mange ganger på eller, at aktuelt tall vises. Trykk OK. S 0 For å endre status: Trykk så mange ganger på eller, at ønsket status vises. Trykk OK. Valgt status lagres og innstillingen P vises igjen. Gå frem på samme måte hvis du vil endre flere innstillinger. Hvis du ikke vil endre flere innstillinger: Vent i ca. 15 sekunder, til klokkeslettet vises. Innstillingene beholdes etter et strømbrudd. Innstillingen hentes frem og aktuell status S vises, f.eks

47 Tidsur Oversikt over innstillingene Innstilling PI Lydstyrke signaltoner P2 Tidsformat klokkeslett P3 Elektronisk barnesikring for stekeovnen Status S0 SItil S30* Signaltonen er utkoblet. Signaltonen er innkoblet. Du kan endre lydstyrken. Når du velger en status, høres samtidig den signaltonen som hører til denne kombinasjonen. 24* Klokkeslettet vises i 24-timers format. I2 Klokkeslettet vises i 12-timers-format. Hvis du endrer fra 12-timers format til 24-timers format etter kl. 13:00, må du tilpasse tallblokken for timene tilsvarende. S0* Den elektroniske barnesikringen er utkoblet. SI Den elektroniske barnesikringen er innkoblet og i displayet vises. Den elektroniske barnesikringen sikrer stekeovnen mot uønsket betjening. Den forblir innkoblet etter et strømbrudd. P4** Tastetone S0 Tastetonen er utkoblet. SI* Tastetonen er innkoblet. * Fabrikkinnstilling ** kun for H266xBP 47

48 Baking Skånsom behandling av matvarer er bra for helsen. Kaker, pizza, pommes frites o.l. skal bare stekes til de er gyllenbrune, ikke mørkebrune. Funksjoner Avhengig av hva du skal tilberede, kan du velge Varmluft pluss, Pizza & Pai eller Over- og undervarme. Bakeform Valg av bakeform er avhengig av funksjon og hva du skal tilberede. Varmluft pluss, Pizza & Pai : Stekebrett, universalpanne, bakeform av alle slags materialer som tåler stekeovn. Over- og undervarme : Matte og mørke former av blikk, mørk emalje og matt aluminium, samt former av varmebestandig glass eller former med belegg. Unngå lyse former av blankt materiale. De gir ujevn eller svak bruning i formen, og under ugunstige forhold blir bakverket heller ikke ferdigstekt. Sett alltid bakeformer på risten. Sett kaker i kakeformer eller avlange former på tvers på risten. Da blir varmefordelingen i formen optimal, og du får et jevnt bakeresultat. Stek fruktkaker og høye platekaker i universalpannen Bakepapir, smøring Alt Miele-tilbehør, som stekebrett, universalpanne, perforert gourmet stekebrett eller det runde stekebrettet er PerfectClean-foredlet. På grunn av non-stick egenskapene til disse overflatene, er det som regel ikke nødvendig å smøre eller belegge disse delene med bakepapir. Bakepapir er kun nødvendig for de spesielle tyske saltkringlene, fordi den natronluten som brukes når deigen tilberedes kan skade PerfectClean-foredlete overflater. deig, som på grunn av sin høye andel av eggehvite lett setter seg fast, f.eks. sukkerbrød, marengs eller makroner. ved tilberedning av dypfryste produkter på risten. 48

49 Baking Henvisninger til baketabellen Temperatur Velg generelt den laveste temperaturen. Ved høyere temperaturer enn angitt, forkortes riktignok steketiden, men det kan føre til svært ujevn bruningsgrad, og under visse omstendigheter blir bakverket heller ikke skikkelig gjennomstekt. Steketid Kontrollerer om bakverket er gjennomstekt etter den korteste tiden. Stikk en trepinne i deigen. Hvis det ikke sitter igjen deig på pinnen, er bakverket gjennomstekt. Rillehøyde Rillehøyden er avhengig av funksjon og antall stekebrett. Varmluft pluss 1 stekebrett: rille 2 2 stekebrett: rille stekebrett: rille Hvis du bruker universalpannen og stekebrettet til steking i flere rillehøyder samtidig, sett universalpannen under stekebrettet. Fuktig bakst og kaker skal stekes i maksimalt to rillehøyder samtidig. Pizza & Pai 1 stekebrett: rille 1 Over- og undervarme 1 stekebrett: rille 1 eller 2 49

50 Baking Baketabell Kaker/bakst [ C] [min] Røredeig Sandkake Høy formkake Muffins (1 [2] brett) [1+3 4) ] Småkaker (1 brett) 1) 2) Småkaker (2 brett) 1) 2) 150 3) Røredeig (brett) Marmor-, nøttekake (form) Fruktkake med marengs/fyll (brett) Fruktkake (brett) Fruktkake (form) Tertebunn 1) Småbakst/pletter 1) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Eltedeig Tertebunn Strøkake Småbakst 1) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Sprutbakkels 1) 2) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Kesamkake Eplepai (form 20 cm) 1) 2) Eplekake, med deiglokk 1) Aprikoskake med fyll (form) Wähe (sveitsisk pai) Angivelsene for den anbefalte funksjonen står med fet skrift. Tidene gjelder, hvis ikke annet er angitt, for ikke forvarmet stekeovn. Når stekeovnen er forvarmet, forkortes tidene med ca. 10 minutter. Velg generelt den laveste temperaturen og kontroller maten etter den korteste tiden. 50

51 Baking [ C] [min] [ C] [min] ) ) ) ) ) ) ) Varmluft pluss / Over- og undervarme / Pizza & Pai temperatur / rillehøyde / steketid 1) Ikke velg funksjonen Hurtigoppvarming under oppvarmingsfasen. 2) Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN ) Forvarm ovnen. 4) Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten er tilstrekkelig brunet før den angitte steketiden. 51

52 Baking Baketabell Kaker/bakst Sukkerbrøddeig 1) [ C] [min] Tertebunn (2 egg) 1) Sukkerbrød (4 til 6 egg) 1) Sukkerbrød med vann 1) 2) Rullekake 1) Gjærdeig/kesamdeig Heve gjærdeig 50 5) Gugelhupf (stor formkake) Julekake Strøkake Fruktkake (brett) Loff Helkornbrød ) Pizza (brett) 1) Løkkake Eplelommer (gjærbakst med eplefyll) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Vannbakkels o.l. 1), (1 [2] brett) [1+3 4) ] Butterdeig (1 [2] brett) [1+3 4) ] Eggehvitebakst, makroner (1 [2] brett) [1+3 4) ] Angivelsene for den anbefalte funksjonen står med fet skrift. Tidene gjelder, hvis ikke annet er angitt, når stekeovnen ikke er forvarmet. Når stekeovnen er forvarmet, forkortes steketiden med ca. 10 minutter. Velg generelt den laveste temperaturen og kontroller maten etter den korteste tiden. 52

53 Baking [ C] [min] [ C] [min] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Varmluft pluss / Over- og undervarme / Pizza & Pai temperatur / rillehøyde / steketid 1) Ikke bruk funksjonen Hurtigoppvarming under oppvarmingsfasen. 2) Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN ) Forvarm ovnen. 4) Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten er tilstrekkelig brunet før den angitte steketiden. 5) Legg risten på bunnen i ovnsrommet og sett bollen på risten. 53

54 Steking Funksjoner Avhengig av hva du skal tilberede, kan du bruke Varmluft pluss eller Overog undervarme. Servise Du kan bruke alt servise som tåler stekeovn: Gourmetpanne, stekeform, ildfast glassform, stekeposer, römertopf, universalpanne, rist og/eller grill- og stekebrett (hvis tilgjengelig) på universalpanne. Vi anbefaler å steke i stekeform, da blir det nok sjy til å lage saus. Dessuten holder ovnsrommet seg renere enn ved steking på rist. Henvisninger til steketabellen Temperatur Velg generelt den laveste temperaturen. Ved høyere temperaturer enn angitt, blir kjøttet riktignok brunt, men ikke gjennomstekt. Velg ca. 20 C lavere temperatur ved Varmluft pluss enn ved Over- og undervarme. For kjøttstykker som veier mer enn 3 kg, innstill ca. 10 C lavere temperatur enn angitt i steketabellen. Steketiden blir riktignok noe lenger, men kjøttet blir jevnt stekt og får ikke for tykk skorpe. For steking på rist behøves ca. 10 C lavere temperatur enn for steking i stekeform. Forvarming Forvarming er som regel ikke nødvendig, bortsett fra ved tilberedning av roastbiff og filet. 54

55 Steking Steketid Du kan regne ut steketiden ved at du, avhengig av kjøttype, multipliserer høyden på steken [cm] med tid per cm høyde [min/cm]: Okse/vilt: min/cm Svin/kalv/lam: min/cm Roastbiff/filet: min/cm Steketiden forlenges med ca. 20 minutter per kilo for dypfryst kjøtt. Dypfryst kjøtt opptil ca. 1,5 kg kan du steke uten å tine det på forhånd. Kontroller om kjøttet er ferdig etter den korteste tiden. Rillehøyde Bruk generelt rillehøyde 2. Tips Bruning Bruningen skjer ved slutten av steketiden. Kjøttet får ekstra kraftig brunfarge hvis du tar lokket av stekeformen etter ca. halve steketiden. Hviletid Etter stekingen tas kjøttet ut av stekeovnen. Pakk det inn i aluminiumsfolie og la det hvile slik i ca. 10 minutter. Da siver det mindre kjøttsaft ut når kjøttet skjæres opp. Steking av fugl Skinnet blir sprøtt hvis du pensler fuglen med lettsaltet vann 10 minutter før steketiden er slutt. 55

56 Steking Steketabell Kjøtt/fisk Oksestek, ca. 1 kg 1) Oksefilet/roastbiff, ca. 1 kg 2) Viltstek, ca. 1 kg 3) Svinestek/surret stek, ca. 1 kg 3) Svinestek med svor, ca. 2 kg 3) Svinekam, ca. 1 kg 3) Kjøttpudding, ca. 1 kg 3) Kalvestek, ca. 1,5 kg 3) Lammelår, ca. 1,5 kg 2) Lammesadel, ca. 1,5 kg Fugl, 0,8 1 kg Fugl, ca. 2 kg Fugl, fylt, ca. 2 kg Fugl, ca. 4 kg Fisk i stykke, ca. 1,5 kg Angivelsene for den anbefalte funksjonen står med fet skrift. Tidene gjelder for ikke forvarmet stekeovn. Velg generelt den laveste temperaturen og kontroller maten etter den korteste tiden. Temperaturangivelsen er basert på tilberedning i stekeform uten lokk. Innstill temperaturen 10 C lavere ved tilberedning direkte på universalpannen eller på rist med universalpannen under. 56

57 Steking [ C] [min] [ C] [min] Varmluft pluss / Over- og undervarme temperatur / rillehøyde / steketid 1) Stek først med lokk. Ta av lokket etter halve tiden og hell over ca. 0,5 l væske. 2) Forvarm stekeovnen. Ikke bruk funksjonen Hurtigoppvarming. 3) Hell over ca. 1/2 l væske etter halve tiden. 57

58 Langtidstilberedning Denne stekemetoden er ideell for ømfintlige kjøttstykker av okse, svin, kalv eller lam, som skal stekes helt nøyaktig. Brun først kjøttstykket raskt og jevnt over det hele i svært varm panne. Sett deretter kjøttet i forvarmet stekeovnen, hvor det ved lav temperatur og lang steketid blir skånsomt og jevnt stekt. Kjøttsaften begynner å sirkulere og fordeler seg jevnt helt til de ytre lagene. Da blir resultatet svært mørt og saftig. Tips Bruk kun godt mørnet, magert kjøtt uten sener og fettrender. Benet må være løsnet på forhånd. Bruk olje som tåler svært høye temperaturer ved bruning, f.eks. smeltet smør eller matolje. Ikke dekk til kjøttet under stekingen. Steketiden er avhengig av ønsket tilberedningsgrad, bruning, vekt og størrelse på kjøttstykket, og utgjør ca. 2-4 timer. Fremgangsmåte Bruk helst universalpannen med risten oppå. Ikke bruk funksjonen Hurtigoppvarming til forvarming. Skyv universalpannen med risten inn i rillehøyde 2. Velg funksjonen Over- og undervarme og en temperatur på 130 C. Forvarm ovnen med rist og universalpanne i ca. 15 minutter. Brun kjøttstykket kraftig på alle sider i stekepannen under forvarmingen. Fare for forbrenning! Bruk grytevotter når du setter inn og tar ut varm mat og når du arbeider med mat i det varme ovnsrommet. Legg det brunede kjøttet på risten. Reduser temperaturen til 100 C. Stek kjøttet ferdig. For stekeovner med tidsur, kan du la stekeprosessen koble seg ut automatisk (se kapittel "Tidsur Innstilling av steketid "). 58

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 102 840 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 259 430 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 851 450 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 611 170 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 692 860 Innhold

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 634 500 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 177 990 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

SMAKSAK. Oppskriftsbok

SMAKSAK. Oppskriftsbok NO SMAKSAK Oppskriftsbok NORSK 3 Innhold Råd og tips 3 Med forbehold om endringer. Råd og tips ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. er og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 10 314 690 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 259 430 Innhold

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 314 690 Innhold

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

EFTERSMAK. Oppskriftsbok

EFTERSMAK. Oppskriftsbok NO EFTERSMAK Oppskriftsbok NORSK 3 Innhold Råd og tips 3 Med forbehold om endringer. Råd og tips ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. er og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A TR4110IX Nyheter 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709195076 Induksjonstopp med 5 soner Venstre bak: Ø 215 mm, 2300 W Venstre foran: 1300 W Midten: Ø

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP130BE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218669 Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display Easyglide display

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 111 790 Innhold

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 478 210 Innhold

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 108 350 Innhold

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

TR93IBL Nyheter. Victoria. Victoria 90cm med 3 ovner sort

TR93IBL Nyheter. Victoria. Victoria 90cm med 3 ovner sort TR93IBL Nyheter 90cm med 3 ovner sort EAN13: 8017709196790 Energiklasse A Type komfyrtopp Induction Type display LCD Soner: 5 Venstre bak Ø 215 mm, 2300 W (Boost 3000 W) Venstre fremme Ø175 mm 1300 W (Boost

Detaljer

MIKROBØLGEOVNER. muligheter når du skal lage mat.

MIKROBØLGEOVNER. muligheter når du skal lage mat. MIKROBØLGEOVNER En kombiovn er et godt valg når du trenger raske løsninger i hverdagen. Kombiovner er raske, energieffektive og perfekte til gjenoppvarming og tining. Og med dagens teknologi har vi modeller

Detaljer

TR90IBL9 Kommer snart

TR90IBL9 Kommer snart TR90IBL9 Kommer snart 90 CM, INDUKSJONSKOMFYR MED MULTIFUNKSJONSOVN SORT SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709237189 5 induksjonssoner med full effekt Venstre bak: Ø 210 mm, 2300 W Booster 3000 W Venstre

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning Innebygd stekeovn HBA23B2.1S [no] Bruksveiledning ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn...

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBA23B1.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP6925BPZE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218874 Ovnsvolum: Netto: 65 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280 C 5 nivåer (stekebrett) LCD-display

Detaljer

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B SFP3900X 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B EAN13: 8017709184452 Ovnsvolum: Netto: 80 liter Brutto: 90 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display

Detaljer

SFP6925BPZE1. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS OG PIZZAFUNKSJON, HVIT, SOFT CLOSE, ENERGIKLASSE: A+

SFP6925BPZE1. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS OG PIZZAFUNKSJON, HVIT, SOFT CLOSE, ENERGIKLASSE: A+ 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS OG PIZZAFUNKSJON, HVIT, SOFT CLOSE, ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709241735 10 funksjoner Ovnsvolum: Netto: 65 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280 C 5 nivåer (stekebrett)

Detaljer

SFP6390XE. Funksjoner. Tilbehør. classic 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRITT STÅL, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP6390XE. Funksjoner. Tilbehør. classic 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRITT STÅL, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP6390XE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRITT STÅL, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218829 Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280 C 5 nivåer Digital ur

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker

Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 686

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1 svart/stål 29990 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 67 l k 15 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

DOSC36X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: AA

DOSC36X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: AA DOSC36X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: AA EAN13: 8017709149642 20% lavere Energiforbruk enn A-klasse STOR OVN: 6 funksjoner Ovnsvolum: 68/79 liter (+35%) Ovnstemperatur 50-250

Detaljer

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det K J Ø T T P Å Så mye kjøtt skal du beregne Kjøtt uten bein...150-200 g/porsjon Kjøtt med litt bein...200-250 g/porsjon Kjøtt med mye bein...ca. 300 g/porsjon Merk at det er per porsjon og ikke per person.

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

C92IPX8. classic 90 CM INDUKSJONSKOMFYR MED 2 OVNER (1 PYROLYSE), RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKSJONSKOMFYR MED 2 OVNER (1 PYROLYSE), RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A 90 CM INDUKSJONSKOMFYR MED 2 OVNER (1 PYROLYSE), RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150129 5 induksjonssoner Venstre bak: Ø 180 mm, 1850 W Booster 3000 W Venstre fremme: Ø 145 mm, 1100 W Booster

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 V-ZUG Ltd Varmeskuff WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer