Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler....5 Aktivt miljøvern...17 Oversikt stekeovn for benk Beskrivelse av stekeovnen...19 Betjeningselementer stekeovn...20 Funksjonsvelger Funksjoner...20 Tidsur...21 Display...21 Taster...21 Temperaturvelger...21 Temperaturkontroll Utstyr Modellbetegnelse...22 Typeskilt Samlet leveranse...22 Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr...22 Føringslister...23 Stekebrett, universalpanne og rist med uttrekkssikring FlexiClip-uttrekksskinner HFC Montering av FlexiClip-skinner...26 Demontering av FlexiClip-skinner Stekeovnsstyring...30 Sikkerhetsinnretninger...30 Elektronisk barnesikring for stekeovnen...30 Kjølevifte...30 Gjennomluftet dør...30 PerfectClean-foredlete overflater Katalytisk emaljerte overflater...31 Betjeningselementer komfyrtopp Første igangsetting...32 Før første igangsetting...32 Første gangs innstilling av klokkeslett...32 Første oppvarming av stekeovnen...33 Funksjoner...34 Betjening av stekeovnen Tips for energisparing

3 Innhold Utnyttelse av restvarmen...36 Enkel bruk...36 Kjølevifte...36 Forvarming Tidsur...38 Display...38 Symboler i displayet...38 Taster...38 Tidsinnstillingens prinsipp...39 Visning av tider...39 Etter at tidene er forløpt...39 Bruk av varselur Innstilling av varselurtid...40 Endre varselurtiden...41 Slette varselurtiden...41 Automatisk inn- og utkobling av tilberedningsprosesser Innstille tilberedningstid...42 Etter at tiden er gått...43 Innstilling av tilberedningstid og slutt...44 Endre tilberedningstiden...45 Slette tilberedningstiden...46 Slette sluttidspunktet...46 Endre klokkeslett...47 Endre innstillinger...48 Baking...50 Henvisninger til baketabellen...51 Baketabell...52 Steking...56 Henvisninger til steketabellen...56 Steking av fugl...57 Steketabell...58 Langtidstilberedning...60 Grilling...62 Henvisninger til grilltabellen Grilltabell...65 Tining...66 Hermetisering

4 Innhold Tørking...68 Frossenvarer/ferdigretter...69 Gratinering...70 Opplysninger for testinstitutter...71 Prøveretter iht. EN Energiklasse...71 Rengjøring og stell...72 Tips...73 Normale tilsmussinger...73 Rengjøring av pakningen...73 Vanskelige flekker (bortsett fra FlexiClip-skinnene) Vanskelige flekker på FlexiClip-skinnene...75 Flekker på bakveggen med katalytisk emalje...75 Fjerning av flekker fra krydder, sukker o.l Fjerning av olje- og fettsøl Avtaging av stekeovnsdøren...77 Demontering av stekeovnsdøren...78 Innsetting av stekeovnsdøren...81 Uttaging av føringslistene med FlexiClip-skinner...82 Uttaging av bakveggen...83 Nedsenking av varmeelementet for overvarme/grill...84 Hvis feil oppstår...85 Service og garanti...89 Elektrotilkobling Målskisser for innbygging...92 Apparatmål og innbyggingsmål i skapet Innbygging av stekeovn for benk Innbygging av stekeovnen...95 Adresser

5 Sikkerhetsregler Sikkerhetsreglene gjelder for begge stekeovnstyper, også når kun begrepet "stekeovn" brukes. Denne stekeovnen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis stekeovnen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke stekeovnen. Den gir viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på stekeovnen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! 5

6 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Denne stekeovnen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne stekeovnen er ikke bestemt for utendørs bruk. Stekeovnen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til baking, steking, grilling, tilberedning, tining, hermetisering og tørking av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene stekeovnen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke stekeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke stekeovnen på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra stekeovnen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene stekeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke stekeovnen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde stekeovnen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av stekeovnen. Ikke la barn leke med stekeovnen. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. 7

8 Sikkerhetsregler Fare for forbrenning! Barns hud reagerer ømfintligere enn voksnes på høye temperaturer. Stekeovnen blir varm på dørglasset, betjeningspanelet og åpningene hvor luften fra ovnsrommet strømmer ut. Pass på at barn ikke tar på stekeovnen når den er i bruk. Komfyrtoppen blir varm på kokesonene under bruk. Drei håndtakene på gryter og panner til siden, slik at barn ikke kan rive dem ned og brenne seg. Fare for skade! Stekeovnsdøren kan belastes med maksimalt 15 kg. Barn kan skade seg på en åpen stekeovnsdør. Pass på at barn ikke står på den åpne døren eller henger i den. 8

9 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Skader på stekeovnen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at stekeovnen ikke har synlige skader. En skadet stekeovn må ikke tas i bruk. Sikkerheten for stekeovnens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på stekeovnens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på stekeovnen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for stekeovnen (brannfare). De må ikke brukes for å koble stekeovnen til el-nettet. Stekeovnen må kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Denne stekeovnen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 9

10 Sikkerhetsregler Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på stekeovnen. Du må aldri åpne stekeovnens kabinett. Hvis stekeovnen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. For stekeovner som leveres uten tilkoblingsledning, eller hvis en skadet tilkoblingsledning skal skiftes ut, skal det monteres en spesiell tilkoblingsledning av fagfolk som er autorisert av Miele (se kapittel "Elektrotilkobling"). Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner må stekeovnen være fullstendig koblet fra el-nettet, f.eks. hvis belysningen i ovnen er ødelagt (se kapittel "Hvis feil oppstår"). Forsikre deg om dette ved å koble ut sikringene i husinstallasjonen, eller skru skrusikringene i husinstallasjonen helt ut, eller trekke støpselet (hvis stekeovnen har støpsel) ut av stikkontakten. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å koble apparatet fra nettet. 10

11 Sikkerhetsregler For å fungere problemfritt, trenger stekeovnen tilstrekkelig tilførsel av kald luft. Pass på at tilførselen av kald luft ikke blir redusert (f.eks. av varmebeskyttelseslister i kjøkkeninnredningen rundt stekeovnen). Den nødvendige kalde luften må heller ikke varmes for mye opp av andre varmekilder (f.eks. ovner med fast brensel). Hvis stekeovnen bygges inn bak en møbelfront (f.eks. en dør), må møbelfronten ikke lukkes når stekeovnen er i bruk. Det samler seg varme og fuktighet bak den lukkede møbelfronten. Da kan stekeovnen, innbyggingsskapet og gulvet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før stekeovnen er fullstendig avkjølt. 11

12 Sikkerhetsregler Bruk Fare for forbrenning! Stekeovnen blir varm under bruk. Du kan brenne deg på varmeelementer, ovnsrommet, varm mat og tilbehør. Bruk grytevotter når du setter inn eller tar ut mat eller ordner med mat i det varme ovnsrommet. Pga. de høye temperaturene når stekeovnen er slått på, kan gjenstander i nærheten begynne å brenne. Ikke bruk stekeovnen til oppvarming av rom. Gjenstander som ligger på en komfyrtopp, kan smelte eller begynne å brenne, dersom komfyrtoppen blir slått på utilsiktet eller kokesonene har restvarme. Ikke bruk komfyrtoppen til oppbevaringsplass. Olje og fett kan selvantennes ved overoppheting. Ikke la stekeovnen være uten tilsyn når du arbeider med olje og fett. Slukk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av stekeovnen, og evt. også komfyrtoppen. Kvel flammen i ovnsrommet ved å holde døren lukket. Kvel flammen på komfyrtoppen forsiktig med et klede. Ved grilling av matvarer fører for lange grilltider til uttørking og evt. selvantenning av grillmaten. Overhold de anbefalte grilltidene. 12

13 Sikkerhetsregler Noen matvarer tørker raskt ut og kan selvantennes av de høye grilltemperaturene. Ikke bruk grillfunksjoner til ferdigsteking av rundstykker eller brød eller til tørking av blomster eller urter. Bruk funksjonene Varmluft pluss eller Over- og undervarme. Hvis du bruker alkoholholdige drikker ved tilberedning av mat, vær oppmerksom på at alkoholen fordamper ved høye temperaturer. Denne dampen kan antennes på varme varmeelementer. Når du bruker restvarmen i stekeovnen til å holde maten varm, kan det pga. høy luftfuktighet og kondensvann dannes korrosjon i stekeovnen. Også betjeningspanelet, benkeplaten eller innbyggingsskapet kan bli skadet. Ikke slå av stekeovnen, men innstill den laveste temperaturen for den valgte funksjonen. Da forblir kjøleviften innkoblet. Mat som holdes varm eller oppbevares i stekeovnen kan tørke ut og fuktigheten fra maten kan føre til korrosjon i stekeovnen. Dekk til maten. På grunn av varmeansamling, kan emaljen på stekeovnsbunnen sprekke eller skalle av. Legg aldri f.eks. aluminiumsfolie e.l. på bunnen i stekeovnen. Ikke sett stekeformer, panner, gryter eller brett direkte på bunnen i stekeovnen. Hvis du skyver gjenstander frem og tilbake på bunnen i stekeovnen, kan emaljen bli skadet. Hvis du oppbevarer gryter eller panner i stekeovnen, ikke skyv dem over bunnen i stekeovnen. 13

14 Sikkerhetsregler Hvis kald væske helles på en varm overflate oppstår damp, som kan føre til skålding. Dessuten kan den varme emaljen bli skadet på grunn av den plutselige temperaturendringen. Ikke hell kald væske direkte på varme emaljerte overflater. Det er viktig at temperaturen i maten blir jevnt fordelt og at den er tilstrekkelig høy. Snu maten eller rør i den, slik at den varmes jevnt opp. Kunststoffservise som ikke tåler stekeovn smelter ved høye temperaturer og kan skade stekeovnen eller begynne å brenne. Bruk kun kunststoffservise som tåler stekeovn. Se henvisningene fra produsenten av serviset. I lukkede bokser oppstår et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og boksene kan eksplodere. Stekeovnen må ikke brukes til hermetisering og oppvarming av bokser. Du kan skade deg på en åpen stekeovnsdør eller snuble i den. Ikke la døren stå unødig åpen. Døren kan belastes med maksimalt 15 kg. Ikke stå eller sett deg på den åpne døren, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Pass på at ikke noe blir klemt fast mellom døren og ovnsrommet. Stekeovnen kan bli skadet. 14

15 Sikkerhetsregler Rengjøring og stell Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av stekeovnen. Glasset i døren kan bli ødelagt av riper. Ikke bruk skuremidler, harde svamper eller børster og ingen skarpe metallskraper til rengjøring av dørglasset. Føringslistene kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Sett dem riktig inn igjen, og bruk aldri stekeovnen uten at føringslistene er montert. Bakveggen med katalytisk emalje kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Sett den riktig inn igjen, og bruk aldri stekeovnen uten at bakveggen er montert. 15

16 Sikkerhetsregler Tilbehør Miele stekeovner for benk, skal kun kombineres med tilhørende stekeovner fra Miele (se kapittel "Elektrotilkobling"). Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 16

17 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Forpakningsmaterialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 17

18 Oversikt stekeovn for benk Betjeningselementer stekeovn*, kokesonebrytere Varmeelement for overvarme/grill Bakvegg med katalytisk emalje Innsugningsåpning for viften med ringformet varmeelement bak åpningen Føringslister med 4 rillehøyder Ovnsrombunn med varmeelement for undervarme under bunnen Frontramme med typeskilt Dør * Utstyr modellavhengig 18

19 Beskrivelse av stekeovnen Betjeningselementer stekeovn* Varmeelement for overvarme/grill Bakvegg med katalytisk emalje Innsugningsåpning for viften med ringformet varmeelement bak åpningen Føringslister med 4 rillehøyder Ovnsrombunn med varmeelement for undervarme under bunnen Frontramme med typeskilt Dør * Utstyr modellavhengig 19

20 Betjeningselementer stekeovn Funksjonsvelger Tidsur Temperaturvelger Temperaturkontroll Funksjonsvelger Funksjoner Med funksjonsvelgeren kan du velge funksjon og koble inn ovnsrombelysningen separat. Funksjonsvelgeren kan dreies mot høyre og venstre. Når den står på 0 kan du trykke den inn. Belysning Over- og undervarme Undervarme Grill Tining Hurtigoppvarming Varmluft pluss Pizza & Pai Omluftsgrill Gratinering 20

21 Betjeningselementer stekeovn Tidsur (Utstyr modellavhengig) Tidsuret betjenes via displayet og med tastene, OKog. Display I displayet vises klokkeslett eller innstillinger. Displayet blir litt mørkere når du ikke foretar noen innstillinger. Flere opplysninger finner du i kapittel "Tidsur". Taster Modellene har trykktaster Temperaturvelger Med temperaturvelgeren velger du temperatur for tilberedningsprosessene. Temperaturvelgeren kan dreies mot høyre til den stopper og så tilbake igjen. Når den står på kan du trykke den inn. Temperaturskalaen står på temperaturvelgeren, og ved stekeovner for benk, også på betjeningspanelet. Temperaturkontroll Temperaturkontrollen lyser alltid når oppvarmingen i stekeovnen er koblet inn. Når den valgte temperaturen er nådd, kobles oppvarmingen ut, slokner temperaturkontrollen. Temperaturreguleringen sørger for at oppvarmingen av ovnsrommet og temperaturkontrollen kobles inn igjen, når temperaturen i ovnsrommet synker under den innstilte verdien. 21

22 Utstyr Modellbetegnelse H2x6xE H2x6xB Stekeovn for benk = Stekeovn + kokesonebrytere Stekeovn Beskrivelse av stekeovnsfunksjonene gjelder for begge stekeovnstyper. Typeskilt Typeskiltet ser du på frontrammen når døren er åpen. Der finner du stekeovnens modellbetegnelse, fabrikasjonsnummer og tilkoblingsdata (nettspenning/frekvens/ maksimal tilkoblingsverdi). Denne informasjonen er nødvendig ved kontakt med Miele, dersom du har spørsmål eller problemer. Samlet leveranse Med leveringen følger: bruks- og monteringsanvisning for betjening av stekeovnsfunksjonene, skruer for å feste stekeovnen til innbyggingsskapet, diverse tilbehør. for H2x6xE også separat bruks- og monteringsanvisning for komfyrtoppen. Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr Utstyret er avhengig av modell! Prinsipielt har stekeovnen føringslister, universalpanne og rist for baking og steking (kort: rist). Avhengig av modell, er stekeovnen delvis utstyrt med annet tilbehør som er oppført her. Alle de nevnte tilbehørsdelene og rengjørings- og pleiemidler er tilpasset Mieles apparater. Dette kan kjøpes hos Mieles kundeservice eller i Mieles nettbutikk på Oppgi stekeovnens modellbetegnelse og betegnelse på ønsket tilbehør ved bestilling. 22

23 Utstyr Føringslister I ovnsrommet er det føringslister på høyre og venstre side med rillehøydene for innsetting av tilbehør. Hver rillehøyde består av to stenger som ligger over hverandre: Tilbehøret (f.eks. risten) skyves inn mellom stengene, FlexiClip-uttrekksskinnene (hvis tilgjengelig) monteres på den øverste stangen. Føringslistene kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Stekebrett, universalpanne og rist med uttrekkssikring Stekebrett HBB51: Universalpanne HUBB51: Rist HBBR50: Skyv alltid dette tilbehøret inn mellom stengene i en rille. Skyv alltid risten inn med plasseringsflaten ned. På kortsidene av dette tilbehøret er det en uttrekkssikring på midten. Den forhindrer at tilbehøret faller ut, dersom det bare skal trekkes delvis ut. Hvis du bruker universalpannen med risten oppå, skyves universalpannen inn mellom stengene i en rillehøyde, og risten ligger oppå pannen. De emaljerte delene er PerfectCleanforedlet. 23

24 Utstyr FlexiClip-uttrekksskinner HFC50 FlexiClip-skinnene kan festes i de tre nederste rillehøydene og trekkes helt ut av ovnsrommet. Det gir et godt overblikk over maten. Skyv FlexiClip-skinnen helt inn før du setter på tilbehøret. For at tilbehøret ikke skal skli ut utilsiktet, pass på at tilbehøret alltid ligger mellom den fremre og bakre festehaken til skinnen, Skyv alltid risten inn med plasseringsflaten ned på FlexiClipskinnen. FlexiClip-skinnen tåler maksimalt 15 kg. 24

25 Utstyr Da FlexiClip-skinnen monteres på det øvre gitteret i en rillehøyde, reduseres avstanden til rillen over. Ved for liten avstand, kan tilberedningsresultatet bli påvirket. Hvis du bruker flere stekebrett, universalpanner eller rister samtidig: Skyv stekebrett, universalpanne eller rist på FlexiClip-skinnen. Når du bruker en universalpanne med risten oppå: Skyv universalpannen med risten oppå på FlexiClip-skinnen. Risten glir automatisk mellom stengene i rillehøyden over FlexiClip-skinnen. Når du skyver inn ytterligere tilbehør, hold minst en rillehøydes avstand oppover til FlexiClip-skinnnen. Når du skyver inn ytterligere tilbehør, hold minst en rillehøydes avstand oppover til FlexiClip-skinnnen. 25

26 Utstyr Montering av FlexiClip-skinner Fare for forbrenning! Varmeelementene må være avslått og ovnsrommet avkjølt. En rillehøyde består av de to stengene i føringslisten. FlexiClip-skinnene monteres på den øvre stangen i en rillehøyde. Skinnen med Miele-trykket skal monteres på høyre side. Ikke ta FlexiClip-skinnene fra hverandre ved montering eller demontering. Hvis skinnene er blokkert etter monteringen, må de dras kraftig ut en gang. Hekt FlexiClip-skinnen foran på den øverste stangen i rillehøyden (1.) og sving den inn mot midten av ovnsrommet (2.). Skyv FlexiClip-skinnen langs den øvre stangen og skrått bakover til den fester seg. Sving FlexiClip-skinnen tilbake og fest den på den øvre stangen til du hører et klikk. 26

27 Utstyr Demontering av FlexiClip-skinner Skyv FlexiClip-skinnen helt inn. Grill- & stekebrett HGBB51 Trykk bøylen til FlexiClip-skinnen nedover (1.). Grill- & stekebrettet legges mellom risten og universalpannen. Ved grilling eller steking beskytter det kjøttsaften fra å bli brent, slik at denne kan brukes til f.eks. saus. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. Rundt stekebrett HBF 27-1 Sving FlexiClip-skinnen inn mot midten av ovnsrommet (2.) og trekk den forover langs den øverste stangen (3.). Løft FlexiClip-skinnen av stangen og ta den av. Det runde stekebrettet er godt egnet for tilberedning av pizza, flate kaker av gjær- eller røredeig, søte og krydrete terter, gratinering av desserter, rundbrød eller til ferdigsteking av frosne kaker eller pizza. Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet. 27

28 Utstyr Bakestein HBS 60 Med bakesteinen oppnår du et optimalt bakeresultat for retter som skal ha sprøstekt bunn, f.eks. pizza, quiche, brød, rundstykker, småkaker eller lignende. Bakesteinen består av ovnsfast keramikk og er glasert. Den legges på risten. For pålegging og uttaging av bakverket følger det med en skuffe av ubehandlet tre. Håndtak HEG Gourmetpanne HUB og lokk til gourmetpanne HBD Miele gourmetpanner kan, i motsetning til andre stekeformer, skyves direkte inn i føringslistene i stekeovnen. De har uttrekkssikring slik som risten. Gourmetpannens overflate er belagt med et non-stick belegg. Pannene finnes med dybder på 22 cm eller 35 cm. Bredde og høyde er lik for pannene. Du kan også få kjøpt passende lokk separat. Oppgi modellbetegnelse ved bestilling. Dybde: 22 cm HUB61-22 HUB62-22* Dybde: 35 cm HUB61-35 Håndtaket gjør det lettere å ta ut universalpanne, stekebrett og rist. HBD60-22 HBD60-35 * egnet for induksjonskomfyrtopper 28

29 Utstyr Tilbehør med katalytisk emalje Sidevegger De settes inn bak føringslistene og beskytter veggene i ovnsrommet mot søl. Takplate Den settes inn over varmeelementet for overvarme/grill og beskytter taket i ovnsrommet mot søl. Bakvegg Reservedel kan bestilles hvis den katalytiske emaljen, pga. uriktig behandling eller mye søl, ikke virker lenger. Oppgi stekeovnens modellbetegnelse ved bestilling. Miele mikrofiberklut Lette tilsmussinger og fingeravtrykk fjernes enkelt med mikrofiberkluten. Miele stekeovnsrens Stekeovnsrensen er egnet for svært vanskelige flekker. Det er ikke nødvendig å varme opp ovnen. 29

30 Utstyr Stekeovnsstyring (Utstyr modellavhengig) Stekeovnsstyringen gjør det mulig å bruke de forskjellige funksjonene til baking, steking og grilling. Stekeovner med tidsur gir også mulighet for klokkeslettvisning, varselur, automatisk inn- og utkobling av tilberedninger, valg av individuelle innstillinger. Sikkerhetsinnretninger Elektronisk barnesikring for stekeovnen Den elektroniske barnesikringen sikrer stekeovnen mot uønsket bruk (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger P3"). Når den elektroniske barnesikringen er koblet inn, vises i displayet. Kjølevifte Hver gang stekeovnen er i bruk, starter kjøleviften automatisk. Den sørger for at den varme luften fra stekeovnsrommet blir blandet med kald romluft og avkjølt, før den går ut mellom stekeovnsdøren og betjeningspanelet. Etter at et program er slutt, forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Den kobler seg automatisk ut når ovnen er avkjølt til en bestemt temperatur. Gjennomluftet dør Døren består av glass med til dels varmereflekterende belegg. Døren kan tas fra hverandre for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). 30

31 Utstyr PerfectClean-foredlete overflater PerfectClean-foredlete overflater har en fremragende non-stick effekt og er usedvanlig enkle å rengjøre. Maten løsner lett. Smuss og rester etter baking og steking kan enkelt fjernes. Du kan også skjære og dele opp maten på PerfectClean-foredlete overflater. Ikke bruk keramiske kniver, de lager riper i PerfectClean-foredlingen. PerfectClean-foredlete overflater kan sammenlignes med glass når det gjelder vedlikehold. Les henvisningene i kapittel "Rengjøring og stell", slik at fordelene med non-stick belegget og enkel rengjøring beholdes. Følgende deler er PerfectCleanforedlet: ovnsrom, universalpanne, stekebrett, grill- & stekebrett, rundt stekebrett. Katalytisk emaljerte overflater Bakveggen er belagt med katalytisk emalje, som er selvrensende for oljeog fettsprut ved høye temperaturer. Les henvisningene i kapittel "Rengjøring og stell". Betjeningselementer komfyrtopp (Utstyr modellavhengig) Modellene H2x6xE har også kokesonebrytere, som du kan betjene den tilhørende komfyrtoppen med. Kokesonebryterne kan trykkes inn når de står i posisjon Innstillingsområdet er trykket på. Plassering av kokesonebryterne: Symbol Kokesone venstre foran venstre bak høyre bak høyre foran Komfyrtoppens betjening blir ikke sperret, når du kobler inn den elektroniske barnesikringen for stekeovnen. Les den separate bruks- og monteringsanvisningen for komfyrtoppen. Der finner du all annen informasjon om betjening og innbygging av komfyrtoppen. 31

32 Første igangsetting Før første igangsetting Stekeovnen skal kun brukes når den er bygd inn. Trykk ut funksjons- og temperaturvelgeren, dersom de er trykket inn. Klokkeslettet kan kun endres når funksjonsvelgeren står på 0. Innstill klokkeslettet på stekeovner som har tidsur. Første gangs innstilling av klokkeslett Klokkeslettet vises i 24-timers format. i2:00 Etter at stekeovnen er koblet til strømnettet, blinker i2:00 i displayet. Først innstilles timene, deretter minuttene. Trykk OK. i2:00 lyser og blinker. Så lenge blinker, trykk OK. Timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Klokkeslettet lagres. Klokkeslettet kan også vises i 12-timers format. Da velger du innstilling P2og status i2 (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger "). 32

33 Første igangsetting Første oppvarming av stekeovnen Første gang stekeovnen varmes opp, kan det oppstå ubehagelig lukt. Varm opp den tomme stekeovnen i minst én time, slik at lukten forsvinner. Sørg for god gjennomlufting av kjøkkenet når du gjør dette. Unngå at lukt kommer inn i andre rom. Fjern eventuelle klistremerker eller beskyttelsesfolie fra stekeovnen og tilbehøret. Ta tilbehøret ut av ovnsrommet og rengjør det (se kapittel "Rengjøring og stell"). Før du varmer opp ovnen, vask ovnsrommet med en fuktig klut, for å fjerne evt. støv og forpakningsrester. Velg funksjonen Varmluft pluss. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Velg den høyeste temperaturen (250 C). Varm opp stekeovnen i minst én time. Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på etter oppvarmingen. Fare for forbrenning! La ovnsrommet avkjøles før du rengjør det for hånd. Rengjør ovnsrommet med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut. Tørk overflatene med en myk klut. Ikke lukk døren før ovnsrommet er tørt. 33

34 Funksjoner Stekeovnen har forskjellige funksjoner for tilberedning av mat. Avhengig av funksjon, kobles forskjellige varmeelementer inn og kombineres evt. med viften (se opplysninger i parentes). Over- og undervarme (varmeelement for overvarme/grill + varmeelement for undervarme) For baking og steking av tradisjonelle oppskrifter, for tilberedning av suffléer og for langtidstilberedning ved lav temperatur. Hvis du bruker gamle oppskrifter, innstiller du temperaturen 10 C lavere enn angitt i oppskriften. Steketiden endres ikke. Undervarme (varmeelement for undervarme) Velg denne funksjonen mot slutten av steketiden, dersom maten skal brunes mer på undersiden. Grill (varmeelement for overvarme/grill) For grilling av flat grillmat (f.eks. biff) og til gratinering. Tining (vifte) For skånsom tining av frysevarer 34

35 Funksjoner Hurtigoppvarming (varmeelement for overvarme/grill + ringformet varmeelement + vifte) For rask forvarming av ovnen. Skift deretter til den funksjonen du skal bruke til tilberedningen. Varmluft pluss (ringformet varmeelement + vifte) Til baking og steking. Du kan bruke flere rillehøyder samtidig. Du kan bruke lavere temperaturer enn ved Over- og undervarme, fordi viften fordeler varmen over maten med en gang. Omluftsgrill (varmeelement for overvarme/grill + vifte) For grilling av større stykker (f.eks. surret stek, kylling). Du kan bruke lavere temperaturer enn ved funksjonen Grill, fordi viften fordeler varmen over maten med en gang. Gratinering (varmeelement for overvarme/grill + ringformet varmeelement + vifte) For tilberedning av suffléer og gratenger, som skal ha sprø overflate. Pizza & Pai (ringformet varmeelement + vifte + varmeelement for undervarme) For bakst med fuktig fyll. Ikke bruk denne funksjonen til baking av flat bakst eller til stek. Stekesjyen vil bli for mørk. 35

36 Betjening av stekeovnen Tips for energisparing Ta alt tilbehøret som ikke er nødvendig for tilberedningsprosessen ut av ovnsrommet. Forvarm kun stekeovnen, dersom det står i oppskriften eller i steketabellen. Åpne helst ikke døren under en tilberedningsprosess. Velg generelt den laveste temperaturen som står i oppskriften eller steketabellen, og kontroller maten etter den korteste tiden. Bruk funksjonen Varmluft pluss til tilberedning. Du kan bruke C lavere temperaturer enn ved andre funksjoner. For mange grillretter kan du bruke funksjonen Omluftsgrill. Da grilles det ved lavere temperaturer enn ved andre grillfunksjoner ved maks. temperaturinnstilling. Utnyttelse av restvarmen For tilberedningsprosesser med temperaturer over 140 C og tilberedningstider over 30 minutter, kan du stille temperaturvelgeren på ca. 5 minutter før tilberedningsprosessen er ferdig. Oppvarmingen av ovnsrommet kobles ut, men restvarmen er tilstrekkelig for å steke maten ferdig. Enkel bruk Sett maten inn i ovnsrommet. Velg ønsket funksjon med funksjonsvelgeren. Belysningen og kjøleviften kobles inn. Velg temperatur med temperaturvelgeren. Oppvarmingen kobles inn. Etter at tilberedningsprosessen er ferdig: Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av stekeovnen. Kjølevifte Etter en tilberedningsprosess forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Den kobler seg automatisk ut når ovnen er avkjølt til en bestemt temperatur. 36

37 Betjening av stekeovnen Forvarming Kun i enkelte tilfeller er det nødvendig med forvarming av stekeovnen. De fleste retter kan settes direkte inn i kald ovn, for å utnytte varmen allerede under oppvarmingsfasen. For følgende matvarer og funksjoner skal stekeovnen forvarmes: Varmluft pluss mørke brøddeiger, roastbiff og filet. Over- og undervarme kaker og bakst med kort steketid (inntil ca. 30 minutter), ømfintlige deiger (f.eks. sukkerbrød), mørke brøddeiger, roastbiff og filet. Hurtigoppvarming For pizza og ømfintlige deiger (f.eks. sukkerbrød eller småbakst) skal ikke funksjonen Hurtigoppvarming brukes under forvarmingsfasen. Da blir baksten brunet for fort ovenfra. Velg funksjonen Hurtigoppvarming. Velg temperatur. Velg ønsket funksjonen etter at temperaturkontrollen har sloknet første gang. Sett maten inn i stekeovnen. 37

38 Tidsur (avhengig av modell) Tidsuret viser klokkeslett, kan brukes som varselur, kan koble tilberedningsprosesser inn eller ut automatisk, kan brukes til å endre forskjellige innstillinger P. Tidsuret betjenes via displayet og tastene, OKog. De forskjellige funksjonene har symboler. Display 0:00 Symboler i displayet Avhengig av funksjonsvelgerens posisjon og/eller trykking av en tast, vises følgende symboler: En funksjon kan kun innstilles eller endres, når funksjonsvelgeren står i den nevnte posisjonen. Taster Tast OK Anvendelse Markere funksjoner Redusere tider Hente frem innstillinger P Endre status S for en innstilling P Markere funksjoner Øke tider Endre status S for en innstilling P Hente frem funksjoner Lagre innstilte tider og innstillinger som er endret Hente frem innstilte tider Timer, minutter eller sekunder innstilles med eller i 1er-skritt. Når en tast holdes inne, går forløpet raskere. Symbol/funksjon Varselur vilkårlig Tilberedningstid Funksjon Tilberedningens slutt Klokkeslett P Innstilling 0 S Status for en innstilling Elektronisk barnesikring 38

39 Tidsur Tidsinnstillingens prinsipp Prinsipielt innstilles tidene blokk for blokk: ved klokkeslett og tilberedningstider først timene, deretter minuttene, ved en varselurtid, først minuttene og deretter sekundene. Trykk OK. Funksjonene (avhengig av funksjonsvelgerens posisjon) (,, eller ) vises. Marker ønsket funksjon med eller. Det tilhørende symbolet blinker i ca. 15 sekunder. Trykk OK, så lenge symbolet blinker. Funksjonen hentes frem og den venstre tallblokken blinker. Visning av tider Når du har innstilt tider, henviser symbolene og eller til dette. Hvis du samtidig bruker funksjonene varselur, tilberedningstid og tilberedningens slutt, er det den sist innstilte tiden som vises. Hvis du har innstilt en tilberedningstid, kan ikke klokkeslettet vises. Etter at tidene er forløpt blinker det tilhørende symbolet, høres et signal, dersom signaltonen er koblet inn (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger"). Trykk OK. De akustiske og optiske signalene kobles ut. Tiden kan bare innstilles så lenge tallet blinker. Hvis tallet har sluttet å blinke, må funksjonen hentes frem på nytt. Innstill ønsket verdi med eller. Trykk OK. Den høyre tallblokken blinker. Innstill ønsket verdi med eller. Trykk OK. Tidsinnstillingen lagres. 39

40 Tidsur Bruk av varselur Varseluret kan brukes til overvåkning av separate prosesser, f.eks. koking av egg. Du kan også bruke varseluret, dersom du samtidig har lagt inn tider for automatisk inn- eller utkobling av en tilberedningsprosess (f.eks. som påminnelse om å krydre maten eller helle over væske etter en del av tiden). Du kan maksimalt innstille en varselurtid på 99 minutter og 59 sekunder. Innstilling av varselurtid Eksempel: Du skal koke egg, og innstiller en varselurtid på 6 minutter og 20 sekunder. 0:00 Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. 00:00 00:00 vises og minuttene blinker. Hvis du først trykker en gang, vises to streker, og neste gang du trykker vises maksimal mulig verdi for minuttene :00 Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Minuttene lagres og sekundene blinker. 06:20 Innstill sekundene med eller. Trykk OK. 6:20 Varselurtiden lagres og forløper sekundvis. Symbolet henviser til varselurtiden. 40

41 Tidsur Etter at tiden er gått blinker, telles tiden oppover, høres et signal i ca. 7 minutter, dersom signaltonen er innkoblet (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger"). Trykk OK. De akustiske og optiske signalene kobles ut. Hvis det ikke er innstilt noen tilberedningstider, vises klokkeslettet. Endre varselurtiden Trykk så mange ganger på, at blinker. Den innstilte varselurtiden vises. Trykk OK. Minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Sekundene blinker. Innstill sekundene med eller. Trykk OK. -.-:00 Trykk OK. Fire streker vises: Slette varselurtiden Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. Minuttene blinker. Reduser minuttene med til 00 eller øk dem med til 99. Neste gang du trykker på den enkelte tasten, vises streker i stedet for minuttene: -.-:-.- Trykk OK. Varselurtiden slettes. Hvis det ikke er innstilt noen tilberedningstider, vises klokkeslettet. Den endrede varselurtiden lagres og forløper sekundvis. 41

42 Tidsur Automatisk inn- og utkobling av tilberedningsprosesser Du kan la tilberedningsprosesser kobles ut, eller inn og ut automatisk. Etter at du har valgt funksjon og temperatur, legger du inn en varighet eller en varighet og et slutt-tidspunkt. Varigheten kan være maks. 11 timer og 59 minutter. Automatisk inn- og utkobling anbefales for steking. Baking bør ikke velges for lang tid i forveien. Deigen kan tørke ut, og hevemiddelet kan miste noe av sin effekt. Innstille tilberedningstid Eksempel: En kake skal stekes i 1 time og 5 minutter. Sett maten i ovnen. Velg funksjon og temperatur. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Trykk så mange ganger på, at blinker. 0:00 0:00 vises. Trykk OK. 00:00 00:00 vises og timene blinker. Hvis du først trykker en gang, vises to streker, og neste gang du trykker vises maksimal mulig verdi for denne tallblokken ii. 42

43 Tidsur 0i:00 Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. 0i:05 Innstill minuttene med eller. Trykk OK. i:05 Tilberedningstiden lagres og forløper minuttvis, det siste minuttet sekundvis. Symbolet henviser til tilberedningstiden. Etter at tiden er gått vises 0:00, blinker, kobles belysningen automatisk ut, forblir kjøleviften innkoblet, høres et signal i ca. 7 minutter, dersom signaltonen er innkoblet (se kapittel "Tidsur Endre innstillinger"). Trykk OK. Så snart du trykker OK, kobles de akustiske og optiske signalene ut, vises klokkeslettet, kobles oppvarmingen inn igjen. Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av stekeovnen. 43

44 Tidsur Innstilling av tilberedningstid og slutt Du kan innstille varighet og sluttidspunkt for en tilberedning, for automatisk inn- og utkobling av en tilberedningstid. Eksempel: Aktuelt klokkeslett er 11:15; en stek med en steketid på 90 min skal være ferdig kl. 13:30. Sett maten inn i ovnen. Velg funksjon og temperatur. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Innstill først tilberedningstiden: Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. 00:00 vises og timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Tilberedningstiden lagres. i:30 Symbolet henviser til tilberedningstiden. Innstill deretter sluttiden: Trykk så mange ganger på, at blinker. i2:45 I displayet vises i2:45 (= aktuelt klokkeslett + tilberedningstid = ii:i5 + i:30). Trykk OK. Timene blinker. i3:45 Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. 44

45 Tidsur i3:30 Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Sluttiden lagres. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles ut. Det innstilte sluttidspunktet vises i displayet. Så snart starttidspunktet (i3:30 - i:30 = i2:00) er nådd, kobles oppvarmingen, belysningen og kjøleviften inn. Den innstilte tilberedningstiden vises og forløper minuttvis, det siste minuttet sekundvis. Endre tilberedningstiden Trykk så mange ganger på, at blinker. Resttiden vises. Trykk OK. Timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Den endrede tilberedningstiden lagres. 45

46 Tidsur Slette tilberedningstiden Trykk eller så mange ganger, at blinker. Trykk OK. Timene blinker. Trykk så mange ganger på eller, at to streker vises: -.-:45 Trykk OK. Fire streker vises: -.-:-.- Trykk OK. Tilberedningstiden og en evt. innstilt sluttid blir slettet. Hvis det ikke er innstilt noen varselurtid, vises klokkeslettet. Oppvarmingen, belysningen og kjøleviften kobles inn. Hvis du vil avslutte tilberedningsprosessen: Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av ovnen. Slette sluttidspunktet Trykk så mange ganger på eller, at blinker. Trykk OK. Timene blinker. Trykk så mange ganger på eller, at to streker vises. Trykk OK. Fire streker vises. Trykk OK. Symbolet vises og den innstilte tilberedningstiden forløper minuttvis, det siste minuttet sekundvis. Hvis du vil avslutte tilberedningen: Still funksjonsvelgeren på 0 og temperaturvelgeren på. Ta maten ut av ovnen. Når du stiller funksjonsvelgeren på 0, slettes innstillingene for tilberedningstid og sluttid. 46

47 Tidsur Endre klokkeslett Du kan bare endre klokkeslettet når funksjonsvelgeren står på 0. Still funksjonsvelgeren på 0. Trykk så mange ganger på, at blinker. Trykk OK. Timene blinker. Innstill timene med eller. Trykk OK. Timene lagres og minuttene blinker. Innstill minuttene med eller. Trykk OK. Klokkeslettet lagres. Etter et strømbrudd må klokkeslettet innstilles på nytt. 47

48 Tidsur Endre innstillinger Forskjellige innstillinger er standard fra fabrikken (se "Oversikt over innstillingene"). Du endrer en innstilling P, ved å endre status s. Still funksjonsvelgeren på 0. Hold inne, til PIvises. P i Hvis du vil endre en annen innstilling, trykk så mange ganger på eller, at aktuelt tall vises. Trykk OK. S 0 For å endre status: Trykk så mange ganger på eller, at ønsket status vises. Trykk OK. Valgt status lagres og innstillingen P vises igjen. Gå frem på samme måte hvis du vil endre flere innstillinger. Hvis du ikke vil endre flere innstillinger: Vent i ca. 15 sekunder, til klokkeslettet vises. Innstillingene beholdes etter et strømbrudd. Innstillingen hentes frem og aktuell status S vises, f.eks

49 Tidsur Oversikt over innstillingene Innstilling PI Lydstyrke signaltoner Status S SItil S30* Signaltonen er utkoblet. Signaltonen er innkoblet. Du kan endre lydstyrken. Når du velger en status, høres samtidig den signaltonen som hører til denne kombinasjonen. P2 Tidsformat klokkeslett 24* Klokkeslettet vises i 24-timers format. I2 Klokkeslettet vises i 12-timers-format. Hvis du endrer fra 12-timers format til 24-timers format etter kl. 13:00, må du tilpasse tallblokken for timene tilsvarende. P3 Elektronisk barnesikring S0* Den elektroniske barnesikringen er utkoblet. for ste- SI Den elektroniske barnesikringen er innkoblet og i keovnen displayet vises. Den elektroniske barnesikringen sikrer stekeovnen mot uønsket betjening. Den forblir innkoblet etter et strømbrudd. * Fabrikkinnstilling 49

50 Baking Skånsom behandling av matvarer er bra for helsen. Kaker, pizza, pommes frites o.l. skal bare stekes til de er gyllenbrune, ikke mørkebrune. Funksjoner Avhengig av hva du skal tilberede, kan du velge Varmluft pluss, Pizza & Pai eller Over- og undervarme. Bakeform Valg av bakeform er avhengig av funksjon og hva du skal tilberede. Varmluft pluss, Pizza & Pai : Stekebrett, universalpanne, bakeform av alle slags materialer som tåler stekeovn. Over- og undervarme : Matte og mørke former av blikk, mørk emalje og matt aluminium, samt former av varmebestandig glass eller former med belegg. Unngå lyse former av blankt materiale. De gir ujevn eller svak bruning i formen, og under ugunstige forhold blir bakverket heller ikke ferdigstekt. Sett alltid bakeformer på risten. Sett kaker i kakeformer eller avlange former på tvers på risten. Da blir varmefordelingen i formen optimal, og du får et jevnt bakeresultat. Stek fruktkaker og høye platekaker i universalpannen Bakepapir, smøring Alt Miele-tilbehør, som stekebrett, universalpanne eller det runde stekebrettet er PerfectClean-foredlet. På grunn av non-stick egenskapene til disse overflatene, er det som regel ikke nødvendig å smøre eller belegge disse delene med bakepapir. Bakepapir er kun nødvendig for de spesielle tyske saltkringlene, fordi den natronluten som brukes når deigen tilberedes kan skade PerfectClean-foredlete overflater. deig, som på grunn av sin høye andel av eggehvite lett setter seg fast, f.eks. sukkerbrød, marengs eller makroner. ved tilberedning av dypfryste produkter på risten. 50

51 Baking Henvisninger til baketabellen Temperatur Velg generelt den laveste temperaturen. Ved høyere temperaturer enn angitt, forkortes riktignok steketiden, men det kan føre til svært ujevn bruningsgrad, og under visse omstendigheter blir bakverket heller ikke skikkelig gjennomstekt. Steketid Kontrollerer om bakverket er gjennomstekt etter den korteste tiden. Stikk en trepinne i deigen. Hvis det ikke sitter igjen deig på pinnen, er bakverket gjennomstekt. Rillehøyde Rillehøyden er avhengig av funksjon og antall stekebrett. Varmluft pluss 1 stekebrett: rille 1 2 stekebrett: rille stekebrett: rille Hvis du bruker universalpannen og stekebrettet til steking i flere rillehøyder samtidig, sett universalpannen under stekebrettet. Fuktig bakst og kaker skal stekes i maksimalt to rillehøyder samtidig. Pizza & Pai 1 stekebrett: rille 1 Over- og undervarme 1 stekebrett: rille 1 eller 2 51

52 Baking Baketabell Kaker/bakst [ C] [min] Røredeig Sandkake Høy formkake Muffins (1 [2] brett) [1+3 4) ] Småkaker (1 brett) 1) 2) Småkaker (2 brett) 1) 2) Røredeig (brett) Marmor-, nøttekake (form) Fruktkake med marengs/fyll (brett) Fruktkake (brett) Fruktkake (form) Tertebunn 1) Småbakst/pletter 1) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Eltedeig Tertebunn Strøkake Småbakst 1) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Sprutbakkels 1) 2) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Kesamkake Eplepai (form 20 cm) 1) 2) Eplekake, med deiglokk 1) Aprikoskake med fyll (form) Wähe (sveitsisk pai) Angivelsene for anbefalt funksjon står med fet skrift. Tidene gjelder, hvis ikke annet er angitt, når stekeovnen ikke er forvarmet. Når stekeovnen er forvarmet, forkortes steketiden med ca. 10 minutter. Velg generelt den laveste temperaturen og kontroller maten etter den korteste tiden. 52

53 Baking [ C] [min] [ C] [min] ) 5) ) ) ) ) Varmluft pluss / Over- og undervarme / Pizza & Pai Temperatur / rillehøyde / steketid 1) Ikke velg funksjonen Hurtigoppvarming under oppvarmingsfasen. 2) Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN ) Forvarm ovnen. 4) Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten er tilstrekkelig brunet før steketiden er gått. 5) Uten monterte FlexiClip-skinner. 53

54 Baking Baketabell Kaker/bakst Sukkerbrøddeig 1) [ C] [min] Tertebunn (2 egg) 1) Sukkerbrød (4 til 6 egg) 1) Sukkerbrød med vann 1) 2) Rullekake 1) Gjærdeig/kesamdeig Heve gjærdeig 50 5) Gugelhupf (stor formkake) Julekake Strøkake Fruktkake (brett) Loff Helkornbrød ) Pizza (brett) 1) Løkkake Eplelommer (gjærbakst med eplefyll) (1 [2] brett) [1+3 4) ] Vannbakkels o.l. 1), (1 [2] brett) [1+3 4) ] Butterdeig (1 [2] brett) [1+3 4) ] Eggehvitebakst, makroner (1 [2] brett) [1+3 4) ] Angivelsene for anbefalt funksjon står med fet skrift. Tidene gjelder, hvis ikke annet er angitt, når stekeovnen ikke er forvarmet. Når stekeovnen er forvarmet, forkortes steketiden med ca. 10 minutter. Velg generelt den laveste temperaturen og kontroller maten etter den korteste tiden. 54

55 Baking [ C] [min] [ C] [min] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Varmluft pluss / Over- og undervarme / Pizza & Pai Temperatur / rillehøyde / steketid 1) Ikke velg funksjonen Hurtigoppvarming under oppvarmingsfasen. 2) Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN ) Forvarm ovnen. 4) Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten er tilstrekkelig brunet før steketiden er gått. 5) Legg risten på bunnen i ovnsrommet og sett bollen på risten. 55

56 Steking Funksjoner Avhengig av hva du skal tilberede, kan du bruke Varmluft pluss eller Overog undervarme. Servise Du kan bruke alt servise som tåler stekeovn: Gourmetpanne, stekeform, ildfast glassform, stekeposer, römertopf, universalpanne, rist og/eller grill- og stekebrett (hvis tilgjengelig) på universalpanne. Vi anbefaler å steke i stekeform, da blir det nok sjy til å lage saus. Dessuten holder ovnsrommet seg renere enn ved steking på rist. Henvisninger til steketabellen Temperatur Velg generelt den laveste temperaturen. Ved høyere temperaturer enn angitt, blir kjøttet riktignok brunt, men ikke gjennomstekt. Velg ca. 20 C lavere temperatur ved Varmluft pluss enn ved Over- og undervarme. For kjøttstykker som veier mer enn 3 kg, innstill ca. 10 C lavere temperatur enn angitt i steketabellen. Steketiden blir riktignok noe lenger, men kjøttet blir jevnt stekt og får ikke for tykk skorpe. For steking på rist behøves ca. 10 C lavere temperatur enn for steking i stekeform. Forvarming Forvarming er som regel ikke nødvendig, bortsett fra ved tilberedning av roastbiff og filet. 56

57 Steking Steketid Du kan regne ut steketiden ved at du, avhengig av kjøttype, multipliserer høyden på steken [cm] med tid per cm høyde [min/cm]: Okse/vilt: min/cm Svin/kalv/lam: min/cm Roastbiff/filet: min/cm Steketiden forlenges med ca. 20 minutter per kilo for dypfryst kjøtt. Dypfryst kjøtt opptil ca. 1,5 kg kan du steke uten å tine det på forhånd. Kontroller om kjøttet er ferdig etter den korteste tiden. Rillehøyde Bruk generelt rillehøyde 1. Tips Bruning Bruningen skjer ved slutten av steketiden. Kjøttet får ekstra kraftig brunfarge hvis du tar lokket av stekeformen etter ca. halve steketiden. Hviletid Etter stekingen tas kjøttet ut av stekeovnen. Pakk det inn i aluminiumsfolie og la det hvile slik i ca. 10 minutter. Da siver det mindre kjøttsaft ut når kjøttet skjæres opp. Steking av fugl Skinnet blir sprøtt hvis du pensler fuglen med lettsaltet vann 10 minutter før steketiden er slutt. 57

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 259 430 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 102 840 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 611 160 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 611 170 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 851 450 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr.

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn og stekeovn for benk Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 634 500 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 177 990 Innhold

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBA23B1.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning Innebygd stekeovn HBA23B2.1S [no] Bruksveiledning ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker

Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker Bruks- og monteringsanvisning Kombi-dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 686

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri RÅD G VINK C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det K J Ø T T P Å Så mye kjøtt skal du beregne Kjøtt uten bein...150-200 g/porsjon Kjøtt med litt bein...200-250 g/porsjon Kjøtt med mye bein...ca. 300 g/porsjon Merk at det er per porsjon og ikke per person.

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A SCB92MN8 classic 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709149987 5 bluss Venstre bak : 1800 W Venstre fremme: 3000 W Midten: ekstra hurtig 3500 W Høyre bak: 1800 W Høyre

Detaljer

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP130BE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218669 Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display Easyglide display

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 10 314 690 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL57224EU http://no.yourpdfguides.com/dref/3571083

Din bruksanvisning SIEMENS HL57224EU http://no.yourpdfguides.com/dref/3571083 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Konveksjonsovn AT90

Bruksanvisning Konveksjonsovn AT90 NO Bruksanvisning Konveksjonsovn AT90 A120786 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBC20G.3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887346

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBC20G.3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887346 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EBC20G.3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EBC20G.3 i bruksanvisningen

Detaljer

Gaggenau Bruksanvisning. Stekeovn BO 210/211

Gaggenau Bruksanvisning. Stekeovn BO 210/211 Gaggenau Bruksanvisning Stekeovn BO 210/211 Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Bruk 5 Unngå skader på apparat og kjøkkeninnredningen 5 Stekeovn 5 Møbelfronter ved siden av 5 Dette er din nye stekeovn 6 Stekeovn

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A TR4110IX Nyheter 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709195076 Induksjonstopp med 5 soner Venstre bak: Ø 215 mm, 2300 W Venstre foran: 1300 W Midten: Ø

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.whirlpool.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 314 690 Innhold

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN NO DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN www.gorenje.com _no.indd 1 14.3.2016 10:46:29 Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med

Detaljer

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP6925BPZE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218874 Ovnsvolum: Netto: 65 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280 C 5 nivåer (stekebrett) LCD-display

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 627K T C STOP

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 627K T C STOP 3 1 3 1 1 5 15 T C 5 STP 3 1 3 1 RÅD G VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 67K God mat med Beha Med mer enn 8 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Combair XSL XSLP. Stekeovn

Bruksanvisning Combair XSL XSLP. Stekeovn Bruksanvisning Combair XSL XSLP Stekeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481 Dobbel stekeovn Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger 3 Årsaker for skader 4 Miljøvern 5 Miljøvennlig deponering 5 Tips for energisparing

Detaljer

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B SFP3900X 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B EAN13: 8017709184452 Ovnsvolum: Netto: 80 liter Brutto: 90 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisning FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 829 410 Aktivt

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-1-W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-1-W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

DOSC36X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: AA

DOSC36X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: AA DOSC36X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: AA EAN13: 8017709149642 20% lavere Energiforbruk enn A-klasse STOR OVN: 6 funksjoner Ovnsvolum: 68/79 liter (+35%) Ovnstemperatur 50-250

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk CS 1112 CS 1122 CS 1134 Bruks- og monteringsanvisnigen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2150, DA 2170 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 723 530

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monterings- anvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

MIKROBØLGEOVNER. muligheter når du skal lage mat.

MIKROBØLGEOVNER. muligheter når du skal lage mat. MIKROBØLGEOVNER En kombiovn er et godt valg når du trenger raske løsninger i hverdagen. Kombiovner er raske, energieffektive og perfekte til gjenoppvarming og tining. Og med dagens teknologi har vi modeller

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn for benk H 402 E, H 4202 E, H 42 E, H 422 E Stekeovn for høyskap H 402 B, H 4202 B, H 42 B, H 422 B Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

TR90IBL9 Kommer snart

TR90IBL9 Kommer snart TR90IBL9 Kommer snart 90 CM, INDUKSJONSKOMFYR MED MULTIFUNKSJONSOVN SORT SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709237189 5 induksjonssoner med full effekt Venstre bak: Ø 210 mm, 2300 W Booster 3000 W Venstre

Detaljer