Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av apparatet....4 Standardutstyr...5 Sikkerhetsregler...6 Aktivt miljøvern...15 Før første gangs bruk...16 Induksjon...17 Funksjonsmåte Støy...18 Kokekar...18 Betjening Inn- og utkobling...19 Restvarmeindikator...19 Innstillingsområder...20 Oppkoksautomatikk...20 Boosterfunksjon...21 Sikkerhetsinnretninger...22 Sperremekanisme...22 Sikkerhetsutkobling...23 Overopphetingsbeskyttelse Rengjøring og stell...25 Hvis feil oppstår...27 Ekstrautstyr...29 Sikkerhetsregler for innbygging

3 Innhold Apparatmål...35 CS Klargjøring av benkeplaten...36 Innbygging av flere apparater...37 Festing av klemfjærer og mellomlister...40 Innsetting av apparatet/apparatene...42 Generelle innbyggingsråd...43 Elektrotilkobling Service / typeskilt / garanti

4 Beskrivelse av apparatet Wokflate ( 300 mm / effekt: 2400 W med booster: 3200 W) Wokpanne Bryter Indikatorelementer Display Indikatorelementer Driftsindikator Boosterindikator Restvarmeindikator 4

5 Beskrivelse av apparatet Display ß A F C / 0 I H L Manglende wokpanne Oppkoksautomatikk Feilmelding (se kapittel "Hvis feil oppstår") Sikkerhetsutkobling (se kapittel "Sikkerhetsinnretninger") Booster i drift Overopphetingsbeskyttelse (se kapittel "Sikkerhetsinnretninger") Sperremekanisme (se kapittel "Sikkerhetsinnretninger") Standardutstyr Wokpanne CSWP 1400 Stativ 5

6 Sikkerhetsregler Denne woken oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis den ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar woken i bruk. Den gir viktige opplysninger om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! 6

7 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Denne woken er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne woken er ikke beregnet for utendørs bruk. Woken skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene woken på en sikker måte, må ikke bruke woken uten tilsyn. De får kun bruke woken uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 7

8 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra woken, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene woken uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn får ikke rengjøre woken uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av woken. Ikke la barn leke med apparatet. Woken blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er skrudd av. Hold barn borte fra woken til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Fare for forbrenning! Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over eller bak woken. Barna kan bli fristet til å klatre opp på apparatet. Fare for forbrenning og skålding! Drei håndtak på gryter og panner til siden, over arbeidsflaten, slik at barn ikke kan rive dem ned og brenne seg. Benytt sperremekanismen, slik at barn ikke skrur på woken utilsiktet. 8

9 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Installasjons-, vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Skader på woken kan sette din sikkerhet i fare. Kontroller at ikke woken har synlige skader. Et skadet apparat må ikke tas i bruk. Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes. I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet må stemme overens med dataene for el-nettet, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Sammenlign disse dataene før apparatet kobles til. Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør. Apparatet må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Apparatet skal kun brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Denne woken må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 9

10 Sikkerhetsregler Berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og mekaniske oppbyggingen, kan utsette brukeren for fare og kan føre til skader på apparatet. Du må aldri åpne apparatets kabinett. Hvis ikke apparatet er reparert av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater, blir oppfylt. Woken er ikke beregnet for bruk med et eksernt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem. Hvis støpselet blir fjernet fra tilkoblingsledningen eller tilkoblingsledningen ikke er utstyrt med støpsel, må woken kobles til el-nettet av elektrofagfolk. Hvis tilkoblingsledningen skal skiftes ut, må den skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning. Se kapittel "Elektrotilkobling". Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, støpselet (hvis apparatet har støpsel) er trukket ut av stikkontakten. Ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for å trekke ut støpselet. Fare for støt! Ikke ta apparatet i bruk hvis det er brudd, rifter eller sprekker i glasskeramikkflaten. Koble apparatet fra el-nettet. 10

11 Sikkerhetsregler Bruk Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Ikke la woken være uten tilsyn når du arbeider med olje eller fett. Forsøk aldri å slokke olje- eller fettbranner med vann! Skru av apparatet og kvel flammen forsiktig med et kjelelokk eller et fuktig klede. Flammene kan antenne fettfiltrene i en ventilator. Flamber aldri under en ventilator. Hvis spraybokser, lett antennelige væsker eller brennbare materialer blir varme, kan de antennes. Oppbevar derfor ikke lett antennelige gjenstander i skuffer direkte under apparatet. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale. Varm aldri opp servise uten innhold. Dekk aldri til apparatet, f.eks. med deksler, kleder eller beskyttelsesfolie. Hvis apparatet skrus på ved en feil, eller det har restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller smelte. Hvis du bruker et elektrisk apparat (f.eks. en håndmikser) i nærheten av woken, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med den varme woken. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet. 11

12 Sikkerhetsregler Hvis woken er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren før restvarmeindikatorene er sloknet. Woken blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er skrudd av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, er det forbrenningsfaren over. Du kan brenne deg på den varme woken. Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme woken. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger pga. damp. Ved innbygging av flere apparater ved siden av hverandre Ikke plasser varme gryter eller panner på listene mellom apparatene. Da kan tetningslistene bli skadet. Hvis woken er skrudd på, blir skrudd på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander blir varme. Andre materialer kan smelte eller begynne å brenne. Ikke bruk woken som oppbevaringsplass. Skru av woken etter bruk! Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie skulle havne på woken mens den er varm, og smelter, vil det skade glasseramikkflaten når den kjøles ned. Skru av woken omgående og skrap restene grundig av med en glass-skrape. Ta på deg grytevotter. Rengjør deretter woken med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk, så snart den har blitt kald. 12

13 Sikkerhetsregler En wokpanne som er kokt tom, kan føre til skader på glasskeramikkflaten. Ikke la woken være uten tilsyn under bruk! Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan forårsake riper hvis de havner under pannebunnen. Pass på at glasskeramikkflaten er ren før du setter på en panne. Gjenstander som faller ned på woken (også lette gjenstander, som saltbøsser), kan forårsake sprekker eller brudd i glasskeramikkflaten. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasskeramikkflaten. Varme gjenstander kan skade elektronikken som ligger under displayet. Sett aldri varme gryter eller panner i displayområdet. På grunn av induksjonens høye oppvarmingshastighet, kan det hende at temperaturen i kokekaret i løpet av kort tid når selvantennelsestemperaturen til olje og fett. La aldri woken være uten tilsyn under bruk! Varm opp fett og olje i maks. 1 minutt og bruk aldri boosteren til dette. Bare for personer med pacemaker: Vær oppmerksom på at det i umiddelbar nærhet av det innkoblede apparatet oppstår et elektromagnetisk felt. Det er ikke sannsynlig at pacemakeren blir påvirket av dette. Hvis du imidlertid er i tvil, henvend deg til produsenten av pacemakeren eller til legen. 13

14 Sikkerhetsregler Når woken er skrudd på, kan det elektromagnetiske feltet påvirke magnetiserbare gjenstander. Kredittkort, lagringsmedier, lommekalkulatorer osv. må ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av komfyrtoppen når den er skrudd på. Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff under woken, kan bli varme ved langvarig, intensiv bruk av apparatet. Ikke oppbevar metalliske gjenstander i en skuff direkte under woken. Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Hvis det er en skuff under apparatet, må det sørges for tilstrekkelig avstand mellom innholdet i skuffen og undersiden av apparatet, slik at ventilasjonen er sikret. Spisse eller små gjenstander, samt papir, må ikke oppbevares i skuffen. De kan trenge hhv. suges inn i apparatet via lufteventilene og skade viften eller påvirke kjølingen. Bruke bare den medfølgende wokpannen. Andre wokpanner skal av sikkerhetsgrunner ikke brukes. Se kapittel "Induksjon - kokekar". Rengjøring og stell Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i apparatet og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av apparatet. Hvis woken er montert over en stekeovn med pyrolyse, må du ikke bruke woken under pyrolyseprosessen. Da kan overopphetingsbeskyttelsen til woken utløses (se tilsvarende kapittel). 14

15 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 15

16 Før første gangs bruk Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene for woken, på det beregnede stedet i kapittel "Typeskilt". Første rengjøring Fjern evt. beskyttelsesfolie og klebemerker. Rengjør apparatet med en fuktig klut og tørk det. Ikke bruk oppvaskmiddel til rengjøring av woken, det kan føre til blivende blålige misfarginger. Igangsetting Første gang du tar woken i bruk eller etter et strømbrudd, lyser alle indikatorelementene i ca. 1 sekund for testformål. Så snart disse indikatorene har sloknet, kan du begynne å bruke apparatet. Når apparatet blir tatt i bruk for første gang, vil det oppstå lukt og evt. røyk. Lukten reduseres for hver gang du tar apparatet i bruk, og vil til slutt forsvinne helt. Lukten og evt. røyk innebærer ikke feil tilkobling eller feil på apparatet og er ikke helseskadelig. 16

17 Induksjon Funksjonsmåte Under induksjons-woken er det en induksjonsplate. Når apparetet blir koblet inn, produserer denne platen et magnetfelt som virker direkte på bunnen i wokpannen. Wokplaten varmes bare opp indirekte ved hjelp av varmen fra wokpannen. Induksjons-woken virker bare med den medfølgende wokpannen (se kapittel "Kokekar"). Induksjonen virker ikke, hvis apparatet kobles inn uten at wokpannen er satt på. hvis wokpannen blir fjernet fra det innkoblede apparatet. Da blinker symbolet ß i displayet. Hvis du setter wokpannen på igjen etter i løpet av 3 minutter, slokner ß, og du kan fortsette å bruke induksjons-woken. Hvis wokpannen ikke settes på igjen, kobles induksjons-woken automatisk ut etter 3 minutter. I displayet blinker 0 vekselvis med C. Bryteren må stilles på "0", for å ta induksjons-woken i bruk igjen. Ikke bruk induksjons-woken som oppbevaringsplass for kniver, gafler, skjeer osv. eller andre gjenstander som inneholder metall. Hvis induksjons-woken er skrudd på eller blir skrudd på utilsiktet eller har restvarme, er det fare for at gjenstandene blir varme (fare for forbrenning). Skru av apparatet etter bruk. Det er ikke tilstrekkelig å bare fjerne wokpannen fra kokesonen. 17

18 Induksjon Støy Når induksjons-woken er i drift, kan det oppstå følgende lyder i wokpannen: Brumming kan oppstå ved høye effekttrinn. Den blir svakere eller forsvinner, når effekttrinnet reduseres. Klikking kan oppstå når effekttrinnet kobler seg inn og ut, spesielt ved lave effekttrinn. For å øke elektronikkens levetid, er apparatet utstyrt med en kjølevifte. Hvis apparatet blir brukt intensivt, kobler viften seg inn og du hører surring. Kjøleviften kan også fortsette etter at du har skrudd av apparatet. Kokekar Bruk kun den medfølgende wokpannen for tilberedning av mat. Denne wokpannen er laget spesielt for dette apparatet. Ved bruk av andre wokpanner er det fare for ekstrem overoppheting av stekefettet hhv. maten, som da kan begynne å brenne. 18

19 Betjening Inn- og utkobling Induksjons-woken blir koblet inn, ved å vri bryteren mot høyre til ønsket effekttrinn, og koblet ut, ved å vri bryteren mot venstre til "0". Restvarmeindikator Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse så lenge apparatet er varmt. Den slokner først når apparatet kan berøres uten fare. Så lenge restvarmeindikatoren lyser, må du ikke berøre induksjons-woken og ikke legge varmeømfintlige gjenstander på den. Forbrennings- og brannfare! Bryteren må ikke vris mot høyre forbi BI til "0". Etter innkobling av induksjons-woken, lyser driftsindikatoren, og etter en stund også restvarmeindikatoren. Etter at apparatet er skrudd av, slokner også driftsindikatoren. 19

20 Betjening Innstillingsområder Tilberedning Innstillingsområde Holde maten varm, 1-2 smelte sjokolade. Varme opp retter. 3-6 Rask steking av typiske, kinesiske 7-9 retter. Oppkoksautomatikk Viderekokingstrinn Oppkokstid i minutter og sekunder (ca.) 1 0:15 2 0:15 3 0:25 4 0:50 5 2:00 6 5:50 7 2:50 8 2: Hvis wokpannen blir fjernet i løpet av oppkokstiden, avbrytes oppkoksautomatikken. Den fortsetter hvis wokpannen settes på igjen i løpet av 3 minutter. Aktivere oppkoksautomatikken Vri bryteren mot venstre til den stopper. Hold den der, til A vises i displayet. Hvis du holder bryteren for lenge, vises en L i displayet og sperremekanismen er aktiv (se kapittel "Sperremekanisme"). Vri bryteren mot høyre til ønsket viderekokingstrinn. Hvis du ikke velger viderekokingstrinn i løpet av 5 sekunder, er ikke oppkoksautomatikken aktiv. Det er kun mulig å endre viderekokingstrinnet i løpet av 10 sekunder etter aktivering av oppkoksautomatikken. Etter at denne tiden har gått, vil en endring føre til deaktivering av oppkoksautomatikken. Under oppkokstiden vises A i displayet. Når oppkoksautomatikken er aktivert, varmes induksjons-woken automatisk opp med høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles så tilbake til det valgte trinnet for viderekoking. Oppkokstiden avhenger av det valgte trinnet for viderekoking (se tabellen). 20

21 Betjening Boosterfunksjon Induksjons-woken er utstyrt med en boosterfunksjon, dvs en effektforsterkning. Når boosteren er innkoblet, arbeider induksjons-woken i 10 minutter ved effekttrinn 9 med økt effekt. Hvis wokpannen blir fjernet fra fra induksjons-woken, avbrytes boosterfunksjonen. Den fortsetter hvis wokpannen settes på apparatet igjen i løpet av 3 minutter. Hvis wokpannen når den høyeste tillatte temperaturen før de 10 minuttene har gått, kobles boosterfunksjonen ut og det kobles tilbake til effekttrinn 9. Det er kun den medfølgende wokpannen som har denne sikkerhetsfunksjonen, som sørger for utkobling ved for høy temperatur. Innkobling av boosteren: Vri bryteren forbi effekttrinn 9 til symbolet BI og tilbake til 9. I displayet vises I og på driftsindikatoren lyser B. Etter 10 minutter kobles det automatisk tilbake til effekttrinn 9, og B og symbolet I slokner i displayet. Utkobling av boosteren Du kan koble ut boosteren før tiden. Vri bryteren forbi effekttrinn 9 til BI; eller reduser effekttrinnet. 21

22 Sikkerhetsinnretninger Sperremekanisme For at woken ikke skal kunne skrus på utilsiktet eller innstillinger forandres, er den utstyrt med en sperremekanisme. Deaktivere sperremekanismen: Vri bryteren mot venstre til den stopper, og hold den der til L slokner i displayet og 0 vises kort. Aktivere sperremekanismen: Vri bryteren mot venstre til den stopper og hold den der, til L vises i displayet. Hver gang bryteren nå betjenes, vises en L i displayet i 3 sekunder. 22

23 Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetsutkobling Woken er utstyrt med en sikkerhetsutkobling. Hvis woken blir varmet opp i uvanlig lang tid (se tabellen) med uforandret effekttrinn, kobles den automatisk ut. I displayet blinker C vekselvis med 0. For å ta woken i bruk igjen, må bryteren stilles på "0". Driftsindikatoren og visningen i displayet slokner. Effekttrinn Maksimal driftstid i timer

24 Sikkerhetsinnretninger Overopphetingsbeskyttelse Induksjonsplaten til woken er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelse. Før induksjonsplaten blir overopphetet, setter overopphetingsbeskyttelsen i gang ett av følgende tiltak: Hvis boosterfunksjonen er koblet inn, blir den avbrutt. Hvis temperaturen fortsetter å stige etter av boosterfunksjonen er avbrutt, blir effekttrinnet redusert. Hvis temperaturen fortsetter å stige etter at effekten er redusert, kobles woken ut og H vises i displayet. Still bryteren på "0". Først når H er sloknet, kan woken tas i bruk igjen som vanlig. Hvis bryteren ikke stilles på "0", blinker C vekselvis med 0 i displayet, så snart woken er tilstrekkelig avkjølt. For å ta woken i bruk igjen, må du stille bryteren på "0". Induksjonsplaten til woken kan bli overopphetet, hvis apparatet blir brukt med maksimal effekt i for lang tid. apparatet ikke har tilstrekkelig lufting. Hvis det er en skuff under woken, sørg for at avstanden mellom innholdet i skuffen og undersiden av apparatet er tilstrekkelig stor, slik at tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Hvis overopphetingsbeskyttelsen utløses på nytt, tilkall service. 24

25 Rengjøring og stell Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av apparatet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning. Rengjør hele apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles først. Tørk apparatet etter hver fuktig rengjøring, da unngås kalkavleiringer. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-, ammoniakk-, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, flekk- og rustfjerner, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, maskinoppvaskmiddel, grill- og stekeovnsspray, glassrens, skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper) eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler, spisse gjenstander (slik at pakningene mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet) 25

26 Rengjøring og stell Glaskeramikk Ikke bruk håndoppvaskmiddel til rengjøring. Da blir ikke alle flekker og matrester fjernet. Det vil dannes en usynlig film, som fører til misfarging av glasskeramikken. Disse misfargingene kan ikke fjernes. Rengjør woken regelmessig med et spesielt rengjøringsmiddel for glasskeramikk. Hvis sukker, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på woken når den er varm, skru av woken. Skrap grundig bort slike stoffer omgående, altså mens woken fortsatt er varm. Forsiktig, fare for forbrenning! Rengjør deretter woken når den er avkjølt, som beskrevet tidligere. Fjern alle grove tilsmussinger med en fuktig klut. Smuss som sitter fast fjernes med en glass-skrape. Rengjør til slutt woken med Miele rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr") eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Ikke påfør middelet når kokefeltet er varmt, da kan det oppstå flekker. Følg anvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet. Tørk til slutt over woken med en fuktig klut og gni den tørr med en ren klut. Pass på å fjerne alle rester etter rengjøringsmidler. Ved påfølgende kokeprosesser vil restene brenne seg stadig mer fast og skade glasskeramikkflaten. Flekker som skyldes kalkrester, vann og aluminium (metallisk skimrende flekker) kan fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål. Rustfritt stål Et ikke-skurende rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål er egnet til rengjøring (se kapittel "Ekstrautstyr"). For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefaler vi et pleiemiddel for rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr"). Påfør middelet i et tynt lag med en myk klut. Ikke bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål i området rundt trykket. Trykket kan bli gnidd av. Rengjør området kun med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. 26

27 Hvis feil oppstår Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av elektrofagfolk. Ukyndig utførte reparasjoner kan medføre betydelig fare for brukeren. Induksjons-woken blir ikke varm Undersøk om sperremekanismen er aktivert. Koble den evt. ut (se kapittel "Sperremekanisme"). sikringen i husinstallasjonen er utløst. overopphetingsbeskyttelsen er utløst (se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse"). demonstrasjonsmodus er aktivert. Når demonstrasjonsmodus er aktivert, vises symbolet "d" i et sekund i displayet når du skrur på apparatet. For å deaktivere, vrir du bryteren 2 x kort mot venstre (<1 sek.) til den stopper, deretter nok en gang, og da holder du den der i ca. 3 sekunder. Hvis problemet deretter ikke kan løses, still bryteren på "0" og koble apparatet fra el-nettet i ca. 1 minutt. Hvis du etter at du har koblet/skrudd sikringen hhv. jordfeilbryteren inn igjen, fremdeles ikke kan ta apparatet i bruk, kontakt en elektrofagmann eller Mieles serviceavdeling. I displayet vises ß Undersøk om den tomme induksjons-woken er utilsiktet innkoblet. I displayet blinker F vekselvis med 01 Kontroller om bryteren er skadet eller klemt. Hvis det ikke er tilfelle, tilkall service. I displayet blinker en F vekselvis med et tall Tilkall service. Induksjons-woken kobler seg ut automatisk Sikkerhetsutkoblingen eller overopphetingsbeskyttelsen er utløst (se kapittel "Sikkerhetsutkobling", "Overopphetingsbeskyttelse"). 27

28 Hvis feil oppstår En av følgende feil inntreffer: Boosterfunksjonen blir automatisk avbrutt for tidlig. I displayet blinker C vekselvis med 0. Overopphetingsbeskyttelsen er utløst (se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse"). Kjøleviften fortsetter etter utkoblingen Det er ingen feil! Viften fortsetter til apparatet er avkjølt og kobles så ut automatisk. Når oppkoksautomatikken er innkoblet, begynner ikke innholdet i wokpannen å koke Dette kan skyldes at store mengder matvarer varmes opp. Velg et høyere trinn for viderekoking. 28

29 Ekstrautstyr Miele har et bredt sortiment av tilbehør og rengjørings- og pleieprodukter tilpasset ditt apparat. Disse produktene kan enkelt bestilles i Mieles nettbutikk: De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling eller hos din Mieleforhandler. Wokpanne CSWP 1400 Rengjørings- og pleiemidler Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester Pleiemiddel for rustfritt stål 250 ml Enkel fjerning av vannstriper, flekker og fingeravtrykk. Forhindrer rask tilsmussing igjen Mikrofiberklut Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger 29

30 Sikkerhetsregler for innbygging For å unngå skader på komfyrtoppen, må den ikke bygges inn før overskapene og ventilatoren er montert. De sikkerhetsavstandene som er oppført på de påfølgende sidene må overholdes nøyaktig. Alle mål er angitt i mm. Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim (100 C), for at den ikke skal løsne eller bli deformert. Avslutningslistene på vegger må være varmebestandige. Det må sikres at apparatets tilkoblingsledning ikke blir utsatt for mekaniske belastninger, f.eks. av en skuff. Det er ikke tillatt å montere apparatet over kjøle- og fryseapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler. De til dels høye strålingstemperaturene kan skade slike apparater. Innbygging over en Miele stekeovn er kun mulig hvis benkeplaten er minst 40 mm høy. 30

31 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand ovenfor Hvis det i bruks- og monteringsanvisningen er oppgitt forskjellige sikkerhetsavstander for forskjellige apparater under en ventilator, f.eks. wokbrenner og elektrisk komfyrtopp, velg den største avstanden. Mellom apparatet og en ventilator som er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt, overholdes. Hvis det mangler opplysninger fra produsenten av ventilatoren eller det er montert lett antennelige materialer over apparatet (f.eks. en hylle), må denne avstanden være min. 760 mm. 31

32 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand til siden Ved innbygging av en komfyrtopp kan det på en side og på baksiden være skap eller vegger med vilkårlig høyde. På den andre siden må det ikke være innredning eller apparater som er høyere enn komfyrtoppen (se tegninger). På grunn av strålingstemperaturen, må det være en sikkerhetsavstand på minst 50 mm fra utskjæringen i benkeplaten til bakveggen. Mellom utskjæringen i benkeplaten og kjøkkenskapene ved siden av, f.eks. et høyskap på høyre eller venstre side, skal følgende sikkerhetsavstander overholdes: 40 mm ved CS 1212 / CS CS 1221 / CS CS 1234 / CS CS 1223 / CS CS mm ved CS 1112 CS 1122 CS 1134 CS 1326 CS 1327 CS mm ved CS 1012 / CS mm ved CS 1421 CS 1312 CS mm ved CS 1034 / CS mm ved CS 1011 CS 1021 Anbefales sterkt! Anbefales ikke! Ikke tillatt! 32

33 Sikkerhetsregler for innbygging Minsteavstand nedenfor For å sikre luftingen av apparatet, må det under apparatet være en minsteavstand til en stekeovn, en mellomhylle eller en skuff. Minsteavstanden fra underkanten av komfyrtoppen til overkanten av en stekeovn må være 15 mm. overkanten av en mellomhylle må være 15 mm. Bunnen i en skuff må være 75 mm. Mellomhylle Montering av en mellomhylle under komfyrtoppen er ikke nødvendig, men tillatt. I det bakre området må det være en luftspalte på 10 mm for plassering av tilkoblingsledningen. For bedre lufting av komfyrtoppen anbefaler vi en luftspalte på 20 mm foran. 33

34 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand til nisjeplate Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes, da høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer. Ved en nisjeplate av brennbare materialer (f.eks. tre) må minimumsavstanden mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm. Ved en nisjeplate av ikke brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramiske fliser) må minimumsavstanden mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm minus tykkelsen på nisjeplaten. Eksempel: Tykkelse på nisjeplaten 15 mm 50 mm - 15 mm = minimumsavstand 35 mm Murverk Nisjeplate Mål x = tykkelse på nisjeplaten Benkeplate Utskjæring i benkeplaten Minimumsavstand ved brennbare materialer 50 mm ved ikke brennbare materialer 50 mm - mål x 34

35 Apparatmål CS Klemfjærer Foran Innbyggingshøyde Tilkoblingsledning, L = 2000 mm 35

36 Klargjøring av benkeplaten Skjær ut benkeplaten for ett eller flere apparatet iht. målskissen. Ta hensyn til minsteavstanden til bakveggen og til en sidevegg på høyre eller venstre side. Se kapittel "Sikkerhetsregler for innbygging". For benkeplater av tre: forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå oppsvulming på grunn av fuktighet. De anvendte materialene må være temperaturbestandige. Pass på at slike midler ikke havner på benkeplatens overflate. Hvis det blir fastslått ved innbyggingen at rammepakningen ikke ligger riktig inntil benkeplaten ved hjørnene, kan hjørneradiene, R4, bearbeides forsiktig med en stikksag. 36

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk CS 1112 CS 1122 CS 1134 Bruks- og monteringsanvisnigen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopp av glasskeramikk med induksjon CS 1234-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Elektrisk grill CS 1312 CS 1322 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monterings- anvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 / KM 6383 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6316 KM 6319 KM 6321 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2150, DA 2170 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 723 530

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 194 470 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 200

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3360 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725 920 Innhold

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 420-4, DA 420-4 EXT DA 420-4 U DA 424-4, DA 424-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 710 040 Innhold

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 110 150 Innhold

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 100 090 Innhold

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisning FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 829 410 Aktivt

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 813 570 Innhold

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO INNEBYGD KERAMISK TOPP Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre er pakket i miljøvennlige materialer som

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 110 200 Innhold

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT HÅNDBOK Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT BESKRIVELSE AV KOKETOPP T624KT MED KERAMISK GLASS Kjære kunde Det er viktig at du leser denne håndboken for å sikre lengst mulig levetid

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Montering og vedlikehold

Montering og vedlikehold Montering og vedlikehold av heltre benkeplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer