Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H"

Transkript

1 Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den heller ikke utendørs.(hvis den ikke er designet til utendørsbruk.) Hold maskinen unna sterk varme, direkte sollys og fuktighet (dypp den aldri i vann) og hold den borte fra skarpe gjenstander. Bruk ikke maskinen med våte hender. Dersom maskinen blir våt eller fuktig, ta ut kontakten. Ved rengjøring og når maskinen ikke er i bruk, må en huske å skru av maskinen og ta ut kontakten. Forlat aldri maskinen med unger til stede. Unger skal ikke ha tilgang til maskinen. Sjekk maskinen og ledningen for skade regelmessig. Bruk ikke maskinen dersom den er ødelagt. Ikke prøv å reparere maskinen selv dersom den går i stykker. Ta alltid kontakt med en autorisert elektriker. Bruk bare originale reservedeler. Les de følgende instruksjonene nøye. Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for denne maskinen ADVARSEL!! FORSINKET KOKING! I løpet av koking, spesielt når væske (vann)blir varmet opp på ny, er det mulig at koke temperaturen er nådd, men at boblene ikke har startet enda. Væsken koker ikke jevnt. Dersom bollen med væske blir tatt ut og rørt oppi er det en mulighet for at bobler oppstår og væsken renner over. Det er da fare for skolling. For ar væsken skal koke jevnt kan en plassere en glasspinne eller lignende i bollen. OBS! Ikke metall. En må aldri varme opp væske i en lukket skål, det er da fare for eksplosjon. Dersom ovnen ikke blir rengjort kan dette skade overflaten og levetiden på produktet minsker. Dersom det oppstår røyk, skru av ovnen og trekk ut kontakten. Hold døren lukket for å slukke flammene. Barnemat som blir varmet opp i mikrobølgeovnen må røres i eller ristes før den brukes. Sjekk også at den ønskede temperaturen er nådd her, for å unngå at barna brenner seg. ADVARSEL: Det er vanskelig for en ikke kvalifisert person å vedlikeholde mikrobølgeovnen dersom det gjelder å åpne maskinen og lignende. Dette fordi maskinen kan avgi mikrobølge energi. Lever heller ovnen inn på verksted dersom den trenger en overhaling. Oversikt over komponentene 1. Dørlås. 2. Vindu en kan se gjennom.* 3. Deksel **

2 4. Drivaksel. 5. Roterende ring. 6. Roterende fat. 7. Timer funksjon. 8. Grilling 9. Fat for grilling. * Ta aldri bort belegget på innsiden. ** Ta aldri bort dekselet. Informasjon om grilling og kombinerte operasjoner På grunn av at det brukes gjennomstrålet varme i grill prosessen og de kombinerte prosessene må en kun bruke boller / fat og lignende som tåler varme. Når en kun skal bruke grillfunksjonen må en kun bruke serviser av metall eller aluminium. Dette gjelder ikke de kombinerte funksjonene. En må ikke plassere noe oppå ovnen, da overflaten her blir veldig varm. En må alltid la ventilasjonslukene være klare / ikke tildekket. En må bruke fatet for grilling (9) når en griller. Førstegangs bruk av ovnen En må passe på at det er nok rom rundt mikrobølgeovnen. La det være luft over ovnen, minimum 10 centimeter. Ta ut alle delene fra ovnen. Pakk dem opp og plasser den roterende ringen i midten. Sett glassplaten på drivakselen slik at den passer i hulltverrsnittet på drivakselen. Sjekk at ovnen ikke har synlig skade, spesielt i området rundt døren. Dersom en oppdager noen form for skade på ovnen bør den ikke brukes. For at det ikke skal forekomme noen forstyrrelse fra annet elektronisk utstyr når en bruker mikrobølgeovnen, må en ikke plassere den i nærheten av andre elektriske produkter. Ta bort all folie og lignende fra ovnen. En må aldri ta bort belegget på innsiden av døren. Sett kontakten i et 230 V, 50 Hz støpsel. En må aldri løsne deler på maskinen. Still inn tiden Her må en trykke på UHR / TIMER knappen. Snu på ZEIT / MENU regulatoren for å stille inn antall timer. Bruk ZEIT / MENU knappen igjen for å stille inn antall minutter. Trykk på UHR / TIMER knappen og innstilt tid vil nå vises i displayet. Hvordan bruke ovnen Hva en bør vite om mikrobølgeovn operasjoner:

3 Mikrobølgeovnen fungerer med mikrobølge stråling som varmer opp vannpartiklene i mat veldig raskt. Det er ingen varme stråling og derfor ingen bruningsprosess. Av denne grunn virker ikke ovnen til å tørke produkter. Kun mat skal varmes i denne ovnen. Maskinen skal ikke brukes til frityrkoking. Ikke varm opp for store mengder mat samtidig. Maskinen blir da mindre effektiv. For å bryte inn i matlagingsprosessen kan en trykke på STOP / RESET knappen. Ikke varm opp mat som er lukket som for eksempel egg, pølser og glass med lokk. Dette kan føre til eksplosjon. Mikrobølge energi tilfører mye energi umiddelbart. Forvarming er derfor ikke nødvendig. Mikrobølgeovnen erstatter ikke en vanlig komfyr. Den skal hovedsakelig brukes til: - Tining av frossen mat. - Rask oppvarming av mat og drikke. - Noen typer matlaging. Kun servise som er beregnet på mikrobølgeovner bør brukes, som for eksempel: - Glass, porselen, keramikk, plastikk som tåler sterk varme eller servise som er laget spesielt for mikrobølgeovner. Bruk ikke plastikk og papir tallerkener og kopper. I skjemaet nedenfor vises hvilke type serviser en bør bruke til de ulike formål: MASKIN MIKROBØLGE GRILL VARM LUFT KOMBINASJON Varmebestandig JA JA JA JA glass Ikke-varmebestandig NEI NEI NEI NEI glass Varmebestandig JA JA JA JA keramikk Plastikk servise for JA NEI NEI NEI mikrobølgeovn Kjøkken papir JA NEI NEI NEI Metall fat NEI JA JA NEI Grill fat NEI JA JA NEI Aluminiumsfolie / boks NEI JA JA NEI Operasjon kun som mikrobølgeovn 1. Plasser maten som skal varmes opp i en passende bolle/ på et passende fat. 2. Åpne døren på ovnen og plasser bollen på midten av glassfatet. Lukk deretter døren. (For sikkerhetsmessige årsaker virer mikrobølgeovnen kun når døren er lukket. 3. Trykk på MIKROWELLE knappen.

4 4. Still inn ønsket matlagingstid med ZEIT / MENU regulatoren. Tiden som trenges for å tilberede maten avhenger av mengden mat og konsistensen på denne. Med litt øvelse finner en raskt ut hvor lang tid de forskjellige matrettene trenger. Vennligst merk: 5. Tilberedning av mat i en mikrobølgeovn går mye raskere enn i en vanlig ovn. Still inn korte tidsintervaller dersom en ikke er sikker på hvor lang tid som trenges. Er maten ikke ferdig når tiden går ut, kan en bare stille inn noen ekstra minutter. 6. Kontroll lampen på START knappen blinker. Trykk da på START knappen. Maskinen skrus på automatisk og lampen inne i ovnen går på. 7. Når tiden er ute vil ovnen skru seg av automatisk og en kan da ta ut maten. OBS: Maten bør dekkes til når den tilberedes i mikrobølgeovnen. Skjemaet nedenfor viser hvordan en skal stille inn de forskjellige strømstyrkenivåene i de ulike situasjonene: For å velge prosent må en trykke på MIKROWAVE knappen. TRYKK: STRØMSTYRKE BESKRIVELSE 1 x 100 % (P HI) Full styrke 2 x 90 % (P - 90) 3 x 80 % (P - 80) 4 x 70 % (P - 70) Høy 5 x 60 % (P - 60) 6 x 50 % (P - 50) Medium 7 x 40 % (P - 40) 8 x 30 % (P - 30) Lav 9 x 20 % (P - 20) 10 x 10 % (P - 10) Veldig lav 11 x 0 % (P - 0) Kun bruk av grill Grill funksjonen på denne ovnen kan brukes til å tilberede både mat som tar kort tid og på den andre siden er den bra til å tilberede mat som også trenger lengre tid. ( Eksempler her er pølser, kylling, kebab, stek, kalkun og lignende. En kan også bruke denne grill funksjonen for å lage en skorpe på mat og brune mat. Dersom en for eksempel ønsker å grille en matvare i 12 minutter gjør som beskrevet nedenfor: 1. Sjekk at ingen programmer allerede er innstilt. 2. Trykk på grillfunksjon knappen. 3. Snu på ZEIT / MENU knappen til 12:00 4. Trykk deretter på START knappen.

5 Hvordan bare bruke varmluft Ved matlaging med varmluft sirkulerer den varme luften inne i ovnen. Dette medfører at maten brunes raskere og blir mer sprø. Mikrobølgeovnen kan bli programmert til 10 forskjellige temperaturer og opp til maksimalt 9 timer og 30 minutter. Matlaging med varmluft Trykk på HEISSLUFT knappen og still inn ønsket temperatur TRYKK PÅ: TEMPERATUR (celsius) 1 x x x x x x x x x x 95 Tenk et eksempel hvor en ønske å lage mat i onen i 40 minutter på 185 grader, gjør da som følgende: 1. Trykk på HEISSLUFT knappen fire ganger. 2. Snu på ZEIT / MENU knappen med klokken til 40. Det vil nå komme frem H 40 i displayet. H står for timer og 40 for minutter som er stilt inn. Vennligst merk at det ikke er mulig å stille inn antall sekunder. 3. Trykk deretter på START knappen :00 kommer frem i displayet. Vennligst merk: 1. Det er mulig å stille inn maksimalt 9 timer og 30 minutter. Når tiden er ute hører en 4 pip og ordet END kommer frem i displayet. Trykk på STOP / RESET knappen fr å åpne døren. Ordet END vil forsvinne. 2. Når en lager mat med varmluft funksjonen er det mulig å sjekke temperaturen ved å trykke på HEISSLUFT knappen. Forvarming og matlaging med varmluft funksjonen Det er mulig å programmere denne ovnen slik at ovnen først blir forvarmet for deretter at varmluftfunksjonen skal brukes. Tenk et eksempel hvor en ønsker å varme opp ovnen til 170 grader før en skal bruke varmluftfunksjonen i 35 minutter: 1. Trykk på HEISSLUFT knappen fem ganger.

6 2. Trykk deretter på START knappen. PREH blinker i displayet. 3. Når ønsket temperatur er nådd høres et signal og PREH lyser opp. 4. Åpne døren på ovnen og plasser maten som skal lages i midten av den roterende platen. 5. Skru på ZEIT / MENU knappen og still inn tiden til 35 minutter. 6. Trykk så på START knappen en gang til. Kombinert bruk av grill og mikrobølgeovn Denne kombinasjonen tillater en å bruke grillen og mikrobølgeovnen i to ulike situasjoner. 1. Trykk på GRILL + MIKROWELLE knappen en aller to ganger (se kombinasjon 1 og kombinasjon 2 nedenfor) for å stille inn ønsket kombinasjon. 2. Still nå inn ønsket tid ved å bruke ZEIT / MENU regulatoren. Etter at en har trykket på START knappen begynner tiden å telles ned. MERK: 1. Her er det mulig å stille inn opptil 95 minutter. 2. En kan se innstillingene i koketiden ved å trykke på GRILL + MIKROWELLE knappen. Kombinasjon 1* Maksimums matlagingstid som kan stilles inn er 95 minutter. Prosentandelen for bruk av grill og mikrobølgeovnen i denne kombinasjonen er 70 % grill og 30 % mikrobølgeovn. Tenk deg at du ønsker å benytte deg av denne kombinasjonen (1) i 25 minutter: 1. Trykk på STOP / RESET knappen. 2. Trykk deretter på GRILL + MIKROWELLE knappen en gang. 3. Still inn tiden til Trykk så på START knappen. Kombinasjon 2 * Maksimums matlagingstid som kan stilles inn er 95 minutter. Prosentandelen for bruk av grill og mikrobølgeovnen i denne kombinasjonen er 45 % grill og 55 % mikrobølgeovn. Denne funksjonen kan brukes for omeletter, poteter og fjærkre. Tenk deg at du ønsker å benytte deg av denne kombinasjonen (2) i 12 minutter: 1. Trykk på STOP / RESET knappen. 2. Trykk deretter på GRILL + MIKROWELLE knappen to ganger. 3. Still inn tiden til Trykk så på START knappen. Kombinert bruk av varmluft og mikrobølgeovn. Denne ovnen har fire ferdig programmerte programmer. Dette gjør det lettere for en å arbeide med både varmluft og mikrobølgeovn.

7 Trykk på HEISSLUFT + MIKROWELLE knappen for å velge varmlufttemperaturene. Program Trykk Temperatur (C ) COMB 1 1 x 230 COMB 2 2 x 200 COMB 3 3 x 180 COMB 4 4 x 150 Eksempel: Dersom en ønsker å bruke kombinasjon 3 i 24 minutter for å bake en kake, gjør følgende: 1. Trykk på HEISSLUFT + MIKROWELLE knappen tre ganger. 2. Still inn tiden til 24 med ZEIT / MENU knappen. 3. Trykk på START knappen for å starte prosessen. Vennligst merk: Maksimumstiden som kan programmeres er 9 timer og 30 minutter. Etter innstilt tid er nådd hører en fire pip og ordet END kommer frem i displayet. Trykk på STOP / RESET knappen for å åpne døren. Ordet END går bort. I matlagingstiden med bruk av varmluft kan en sjekke temperaturen ved å trykke på HEISSLUFT + MIKROWELLE knappen. Rask tining av frossen mat Tenk deg at du ønsker å tine frossen mat og still inn tiden på 5 minutter: Merk: 1. Still inn ZEIT / MENU regulatoren til 08. Trykk deretter på IND knappen (individuell). 2. Bruk deretter ZEIT / MENU knappen til å stille inn ønsket tid, her 5 minutter (5:00 min). 1. Som en generell regel trenger ca. 500 gram frossen mat 5 minutters tining. 2. Dersom maten ikke er ferdig tint etter disse 5 minuttene bør en stille inn korte intervaller på 1 minutt etter dette. Dersom den frosne maten er blitt fryst ned i en plastikkbolle er det å anbefale at maten tines forsiktig for deretter å plasseres i en bolle som er egnet til mikrobølgeovner. Maksimumstiden som kan stilles inn for tining er 45 minutter Etter innstilt tid er nådd hører en fire pip og ordet END kommer frem i displayet. Trykk på STOP / RESET knappen for å åpne døren. Ordet END går bort. Matlaging i flere skritt

8 En kan stille inn programmene på tre ulike måter Tenk deg at du velger følgende program for matlaging: Hurtig tining Tilberede mat i mikrobølgeovnen Matlaging med varmluft (uten forvarming) 1. Snu på ZEIT / MENU regulatoren til 08. Ordet Code kommer frem i displayet. 2. Trykk inn IND (individuell) knappen. 3. Velg deretter ZEIT / MENU knappen for å velge tid for tiningsprosessen. 4. Trykk på MIKROWELLE knappen for å starte maskinen. 5. Snu på ZEIT / MENU regulatoren en gang til for å stille inn ønsket tid. 6. Trykk på HEISSLUFT knappen for å stille inn ønsket tid 7. Snu på ZEIT / MENU regulatoren. 8. Trykk til slutt på START knappen. Kode Kode nr i displayet Mengde i gram Trykk på IND knappen g 1 x 5: g 2 x 9: g 3 x 13: g 4 x 17: g 1 x 2: g 2 x 4: g 3 x 5: g 4 x 7: Uten separat innstilling av vekten 1 x 2 x 04 - Uten separat innstilling av vekten 1 x 3: Uten separat innstilling av 1 x 1: 10 vekten 2 x 3: g 1 x 12: g 2 x 15: g 3 x 23: g 4 x 30: 00 Matlagingstid i minutter 2: 30 ind. tidsvalg x 2 x 40: 00 ind. Tidsvalg x Tining med ind. tidsvalg Dersom en ønsker å varme opp en pizza på gram, gjør følgende:

9 Merk: 1. Snu på ZEIT / MENU knappen til 05 og ordet CODE kommer frem i displayet. 2. Trykk på IND knappen en gang og matlagingstiden (1: 10) vises. 3. Trykk på START knappen. 4. Dersom en ønsker å varme opp en større pizza må en trykke på ZEIT / MENU knappen til 05 kommer frem. 5. Trykk på IND knappen to ganger og matlagingstiden (3: 30) kommer frem i displayet. 6. Trykk deretter på START knappen. Individuelle matlagingsprogrammer 1. Snu på ZEIT / MENU regulatoren til kode nummer 07. Ordet CODE kommer frem i displayet. 2. Trykk deretter på IND knappen. Den lagrede tiden kommer frem i displayet. 3. Dersom en ønsker å endre denne lagrede tiden må en trykke en gang til på IND knappen. Bruk deretter ZEIT / MENU regulatoren til å stille inn tiden en ønsker. 4. Trykk så på START knappen. Den tiden en nå stilte inn forblir lagret i ovnen til denne endres på nytt, eller ved strømbrudd. Ekstra praktiske tips Timer funksjon: Hold UHR / TIMER knappen inne i tre sekunder. Snu på ZEIT / MENU knappen til ønsket tid. Denne tiden vil da komme frem i displayet. Trykk deretter på START knappen. Denne funksjonen kan brukes parallelt til de andre programmene: mikrobølgeovn funksjon, grill funksjonen og varmluft funksjonen. Merk: Maksimumstiden som kan stilles inn er 94 minutter. Tiden som stilles inn er synlig i displayet i 3 sekunder. Etter dette er det klokken eller matlagingstiden som vises i displayet. Når den innstilte tiden utløper hører en et langt signal Trykk på UHR / TIMER knappen og deretter STOP / RESET knappen for å stoppe klokken. Barnesikring Barnesikringen beskytter mot at barn kan bruke denne uten at de blir holdt under oppsyn. Barnesikringen aktiveres som følgende: Hold STOP /RESET knappen inne i tre sekunder. Et signal høres og ordet LOCK ( lås) kommer frem i displayet. Alle knapper er nå blokkert. Barnesikringen deaktiveres som følgende: Repeter prosedyren ovenfor. Ordet LOCK (lås) går bort.

10 Raskt start / stopp En kan bruke denne innstillingen for prosedyrer som ofte blir repetert. Mikrobølgeovnen går da på 100 %. Trykk på START knappen ved raske intervaller, dette for å stille inn matlagingstiden. Maksimums tiden her for å skru på er 10 minutter. Mikrobølgeovnen starter automatisk etter 2 sekunder. Når den første tiden renner ut hører en et signal og ordet END kommer frem i displayet. Displayet går av når en trykker på STOP / RESET knappen og døren åpnes. En kan avbryte program som følgende: 1. Trykk på STOP / RESET knappen en gang (lampen i START knappen blinker). For å fortsette prosessen igjen kan en trykke på START knappen en gang til. 2. Dersom en ønsker å bryte inn i prosessen må en trykke på STOP / RESET knappen. 3. Istedenfor å trykke på STOP / RESET knappen for å avslutte prosessen kan en enkelt åpne døren. Oppskrifter til mikrobølgeovner kan en få kjøpt på bokhandlere. Rengjøring Ta ut kontakten Vask innsiden av ovnen med en fuktig klut. Vask tilbehøret i varmt såpevann. Døren må vaskes nøye når denne er skitten med en varm klut. Ovnen er CE merket.

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7

MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7 MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7 BRUKSANVISNING Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464

Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464 Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464 FUNKSJON DISPLAY 1 ON/OFF AV/PÅ TAST Trykk og hold tasten inne i noen sekunder for å slå PÅ eller AV ovnen. 2 START/STOP TAST Trykk for START eller STOPP av

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M181DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M181DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 BRUKSANVISNING Mikrobølgeovn Easy Tronic Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 1. Les denne anvisningen grundig før du installerer eller bruker ovnen. Oppbevar

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099

Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099 Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099 Les brukerveiledningen nøye før installasjon og bruk av ovnen. Skriv ned og oppbevar serienummeret på navneplaten til mikrobølgeovnen for fremtidig referanse.

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

HÅNDBOK. For mikrobølgeovn Beha MB 380 MB 380

HÅNDBOK. For mikrobølgeovn Beha MB 380 MB 380 HÅNDBOK For mikrobølgeovn Beha MB 380 MB 380 I N N H O L D Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha mikrobølgeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP130BE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218669 Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display Easyglide display

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN Varenr 26345 Sikkerhetsinstrukser: Ved bruk av Sous vide maskinen, vennligst følg disse instruksene: - Ikke dypp enheten i vann - Ikke la barn være i nærheten uten tilsyn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B SFP3900X 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B EAN13: 8017709184452 Ovnsvolum: Netto: 80 liter Brutto: 90 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8 Produktskjema Betjeningspanel 4 Varmeskuff 4 Funksjon 4 Valg av temperatur 5 Oppvarmingstider 5 Kapasitet 6 Holde matvarene varme 7 Uttrekking av skuffen 8 Betjeningspanel 1. Temperaturbryter 2. Lysende

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Art. Nr. 305035 Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Varmetårn Mini 1500w Brukermanual

Varmetårn Mini 1500w Brukermanual Varmetårn Mini 1500w Brukermanual Mod. HF MINI Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Instruks ovner i kiosk

Instruks ovner i kiosk Instruks ovner i kiosk ATOLL SPEED ovn (den øverste) Start med å rengjøre kald ovn med sprayen Oven Cleaner. Viktig å ikke spraye i taket inni ovnen. Vask så deretter over med en fuktig ren klut. Så skal

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

SFP6925BPZE1. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS OG PIZZAFUNKSJON, HVIT, SOFT CLOSE, ENERGIKLASSE: A+

SFP6925BPZE1. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS OG PIZZAFUNKSJON, HVIT, SOFT CLOSE, ENERGIKLASSE: A+ 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS OG PIZZAFUNKSJON, HVIT, SOFT CLOSE, ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709241735 10 funksjoner Ovnsvolum: Netto: 65 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280 C 5 nivåer (stekebrett)

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

SFP6390XE. Funksjoner. Tilbehør. classic 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRITT STÅL, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP6390XE. Funksjoner. Tilbehør. classic 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRITT STÅL, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP6390XE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRITT STÅL, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218829 Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280 C 5 nivåer Digital ur

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A TR4110IX Nyheter 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709195076 Induksjonstopp med 5 soner Venstre bak: Ø 215 mm, 2300 W Venstre foran: 1300 W Midten: Ø

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1 svart/stål 29990 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 67 l k 15 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Gourmetpanne Elektrisk multipanne Bruksanvisning og instruksjoner for sikkert bruk Type MP 107N

Gourmetpanne Elektrisk multipanne Bruksanvisning og instruksjoner for sikkert bruk Type MP 107N Gourmetpanne Elektrisk multipanne Bruksanvisning og instruksjoner for sikkert bruk Type MP 107N Elektrisk multipanne MP 107N Gourmetpanne Innhold Sikkerhetsinstruksjoner..... 2 Beskrivelse....4 Innhold

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP6925BPZE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218874 Ovnsvolum: Netto: 65 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280 C 5 nivåer (stekebrett) LCD-display

Detaljer

VAKUUM PAKKER VS100. 220-240V~50Hz 175W

VAKUUM PAKKER VS100. 220-240V~50Hz 175W BRUKSANVISNING VAKUUM PAKKER VS100 220-240V~50Hz 175W Viktig for din sikkerhet Les og forstå alle instrukser og advarsler ved bruk av denne maskinen. Din sikkerhet er viktigst. 1. Les bruksanvisningen

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer