«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya».

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya»."

Transkript

1 13 GOD LOKALKOKKEN Møt Kari Støfringsdal SIDE FRISPARK Av Knut Magnussen SIDE 20 SKRIVEKLØE av Ingvild R. Myklebust SIDE 21 BLIKKET av Bent Are Iversen SIDE 21 FOTO : BENT ARE IVERSEN «Skya» har landa DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya». SIDE 14 TIL 17

2 14 FIRDA SNART KLARE: Dagleg leiar i Bluefjords, Edvin Brun, står her saman med salssjef i Serit Fjordane IT, Harald Gil Sætre, og dagleg leiar i same firma, Dagmunn Fauske. Dei slår snart på straumen i det nye datasenteret. Om lag seks kilometer frå Gaupne, oppover Jostedalen, ligg der eit lite blått bygg. Det er ein usannsynleg stad for eit kontor. Eigentleg også for eit lagerbygg. Langt frå det meste som treng lagring. Men det er eit lager. Og det som er lagra der har lite med Jostedalen å gjere. Ikkje kan du ta på det heller, sjølv om det er alt frå vaskefiller, musikk, flyreiser og kartposisjonar, til bedriftsløyndommar og kanskje din helseinformasjon. For eigentleg er det berre nullar og eitt-tal på rekke og rad, i store svarte boksar. Tal som lagar system, held oversikt og utfører oppgåver. REPORTASJE TEKST: Frode Grimelid FOTO: Bent Are Iversen «I SKYA», blir det sagt. Alt blir sendt til, og henta frå, skya. Og det skjer så raskt, at det nesten er som om alt ligg inne i telefonen eller pc-en din. Større og større datamengder, går fram og tilbake mellom dingsane våre og «skya». Truleg er det få som tenker mykje på kvar ho er, denne skya. Men somme brukar svært mykje tankekraft på akkurat det. Mange av kundane våre er opptekne av å vite kvar verdiane deira er, seier Dagmunn Fauske, dagleg leiar i Serit Fjordane IT, som lagrar data for ei rekke bedrifter. I dag har dei to datarom. Eitt i Førde og eitt i Gaupne. No vil dei ha plass til å vekse. Kapasiteten er sprengd. Kundane krev dessutan meir og meir av dei. Driftsstopp er ikkje akseptabelt. Alt må vere tilgjeng eleg. Døgnet rundt. Kvart einaste sekund. Og med lysets hastigheit. NOR TEKSTIL-SJÅFØREN hoppar ut av bilen og går inn på bensinstasjonen. Han bøyer seg ned, plukkar opp golvmatta ved døra og tar ho med seg tilbake til bilen. Slike matter, vaskefiller, dukar og serviettar finst på butikkar, kontor, hotell over heile landet. Det blir nokre millionar gjenstandar, som selskapet helst må ha god kontroll på. På vaskeriet blir alt registrert, før det går gjennom vaskemaskinene og ut igjen i bilane i andre enden, på veg tilbake dit dei kom frå. Nor Tekstil er ei av vestlandets største bedrifter, med hovudkontor i Florø og 17 vaskeri over heile landet. Informasjonen, som held styr på alt, ligg på nokre harddiskar i Førde. Snart skal dei flyttast til Jostedalen i Luster. Kvifor? Fordi her er det sikkert. Om systemet ikkje fungerer, blir det ganske kritisk. Vi kan klare oss ein time, men etter det, begynner det å balle på seg, seier Dag Atle Bøe, som jobbar med IT i Nor Tekstil. Er systemet nede over lenger tid, får dei ikkje fakturert og heller ikkje tatt nye bestillingar. Alt stoppar opp. SERIT FJORDANE IT og Enivest har investert, og eig til saman 35 prosent, av selskapet Bluefjords. Og det er Blue-

3 15 ANONYMT: Dei færraste vil gjette kva dei køyrer forbi om dei tek turen opp i Jostedalen, men her ligg det fleire hundre tusen songar, millionar av tekstmeldingar og informasjon om nesten alle vaskefiller i heile Norge. Ved foten av fjellet, inne i ein dal, der vatnet og krafta ein gong la grunnlaget for annan industri. No startar der eit nytt eventyr... BLUEFJORDS Selskapet Bluefjords AS er eigd av ei rekke investorar. Største investor er Serit Fjordane IT AS, med kring ein fjerdedel av aksjane. Elles er Enivest AS, som nettopp har kjøpt seg inn med ti prosent, ein stor eigar. Andre investorar er Aaberge Invest AS, Bach AS, Arne Myklebust AS og Sand Hill Service. Bluefjords har investert 35 millionar i datasenteret i Jostedalen. Det inkluderer ikkje datautstyret, som dei som leiger plass stiller med. Serit Fjordane IT er blant leigetakarane, som tek med seg mange bedrifter inn i datasenteret. Senteret skal vere klart for opning i løpet av mars i år. fjords som eig datasenteret i Jostedalen. Fjordane IT og Enivest er også mellom selskapa som skal leige hybel for datautstyret sitt i det vesle blå lagerbygget. I dag står det 66 hyblar i bygget. Ein slik hybel, eller eit stort svart høgskap, kan lagre all informasjonen i ein heil kommune. Innanfor dei fire brannsikre veggane, i dei 66 hyblane, kan all informasjon frå alle bedrifter og offentlege institusjonar i heile fylket få plass. Det trur Fauske at fleire og fleire vil nytte seg av. SJØLV OM datasenteret kan romme eit heilt fylke, er det lite i sin klasse. Likevel er alt bygd i full skala, for målet er å utvide. Hundre mål er tilgjengeleg for utbygging. Bluefjordssjef Edvin Brun håpar i alle fall på eitt lagerbygg til. Det får han, om utviklinga held fram, og fleire vel å plassere informasjonen sin hos han, framfor hos seg sjølve. Kommunane i Sunnfjord har allereie samla alt utstyret ein stad, det er berre første steg på vegen, meiner Fauske. I Bluefjords trur dei både offentlege etatar og private bedrifter vil slite med å halde eige utstyr. Dei trur det blir billegare og sikrare å lagre informasjonen i datasenter, framfor eigne datarom. Her bygger vi med heilt anna utstyr, og med ein heilt annan kvalitet, enn om ein skal bygge eit datarom på seks kvadratmeter, seier Brun. SYS-IKT ER eit samarbeid mellom ni kommunar. Åge Klausen er sjef for datatrafikken til desse ni kommunane, og har passa på å lagre informasjonen to stader. Utfordringa er tryggleik.

4 16 FIRDA KJØLING: Temperatur er vanlegvis ei stor utfordring og er svært energikrevjande. Her skal dei to kjølemaskinene gjere jobben på ned mot ti prosent av det totale energiforbruket. Det er difor ikkje utenkeleg for oss å finne fleire lagringsplassar i framtida, seier han. Det er mange ting som skal vurderast før ein bestemmer seg for kvar ein vil lagre informasjonen sin. Er det sikker straum? Er personopplysningar sikre? Det finst etter kvart mange tilbod, men vi har den ekstra utfordringa at personopplysningar må vere sikre. Då er det lettare innanlands. Eg kjenner ikkje tilbodet i Luster så godt, men dei har den store fordelen med mykje tilgjengeleg kraft, spørsmålet er kva som skjer om ei gravemaskin grev over datakabelen? VI er livredde for alt som berre er ein, seier Brun. To av alt og det beste av det beste. Det er filosofien i Bluefjords. Krava til sikker lagring, blir berre strengare og strengare. Bluefjords har difor grave ned sin eigen kraftleidning, direkte frå Leirdøla kraftverk, berre nokre hundre meter vekke. Eit punkt der tre ulike kraftverk matar inn straum. I tillegg er anlegget kopla på det vanlege straumnettet. Kvar av linjene er knytt til bygget med eigen trafo. Skulle det likevel gå gale, står det 80 batteri klare, som liknar bilbatteri. Dei kan ta over nokre minutt, medan dieselaggregatet startar opp. Bluefjords er kopla til resten av verda gjennom det vanlege fibernettet, men dei har også grave ned eigen fiber, som ikkje kjem i nærleiken av den andre. Dei går separate vegar heilt til Oslo. Inga gravemaskin på ville vegar, skal få stoppe Link mobility As Sender tekstmeldingar for bedrifter, kommunar, skular og liknande over heile landet. Mellom anna sender dei alle meldingane for Wideroe. Nor Tekstil Har kontor i Florø, Drammen, Ski, Oslo, Kristiansand, Skien, Sogndal, Bergen, Mongstad, Voss, Valen, Stavanger, Trondheim, Molde, Ålesund og Bodø. All datatrafikk skal gå til Luster. Pretre As Trevarebedrift med kontor i Stryn, Gausdal, Steinkjer, Tvedestrand. Airlift Kontor i Gaular, Kinsarvik og på Ljosland. dataflyten til og frå skya i Jostedalen. Det er eit stort ansvar, men eg søv godt om natta, seier Brun. "Det er eit stort ansvar, men eg søv godt om natta DAGMUNN FAUSKE Serit Fjordane IT KORTREIST STRAUM er den store fordelen. Det reduserer sjansen for utfall, fordi det er enkel tilgang og fleire koplingar. Det er også meir energieffektivt, for di ein slepp straumtapet på vegen. Pris er eit tredje moment. Fordi dei eig linja si sjølve, slepp dei unna ein del nettleige, om ikkje all. Vi kan dessutan garantere at straumen er grøn, fordi han ikkje er blanda med resten av straumnettet, seier Brun. Ein annan viktig ting, er fredelege tilhøve og lovverk, som vernar informasjonen. Det finst mange datasenter i verda, men skya må vere ein stad, og mange av dei største sentera ligg i USA. Eit land med eit anna regelverk enn Norge. No bygger teknologigiganten Apple eit stort datasenter i Danmark, basert på billeg straum frå Norge. Men som SYS- IKT, og andre som forvaltar persondata er svært merksame på, er også landegrenser viktig for kvar ein plasserer informasjonen sin. Her vil det også vere kundar som

5 17 STRAUM: To straumlinjer kjem inn i huset. Dei har kvar sin trafo og kjem inn gjennom kvart sitt rom. Her ser du ein av dei to straum-«leidningane». ikkje vil ha namnet sitt offentleg. Ingen skal vite kvar dei har sin intellektuelle kapital, seier Brun. Men namnet på Fjordane IT sine kundar får vi vite namnet på. Det er mellom andre Nor Tekstil, Firda Billag, Phonofile, Bach Technology, Link mobility og Airlift. Somme av desse bedriftene samlar og sender informasjon til og frå heile verda. Kartet viser eit utval av den informasjonsstraumen som no skal innom Jostedalen, og det er berre kundane til Fjordane IT som fyller nokre få av hyblane. Resten skal leigast ut til konkurrerande bedrifter. DU VANDRAR ned avgangshallen på Gardermoen, og i lomma tikkar det inn ei melding. Flyet heim att til Bringeland er forseinka. Du setter deg ned ved utgangen og tar fram mobilen igjen. Øyretelefonane kjem fram, og du spelar av ei låt av bandet «Highasakite». No har du allereie vore i kontakt med datasenteret i Jostedalen to gongar. Det er her tekstmeldinga kjem frå, og det er her musikken blir distribuert frå. Her finst det datamaskiner, som overvakar kva radiostasjonane spelar. Radiostasjonar som ligg så langt vekke som i Sør- Amerika. Datasenteret hentar allereie verda til Luster, så får vi sjå kven andre som vil ha plass oppe i dalen. "Her vil det også vere kundar som ikkje vil ha namnet sitt på trykk, ingen skal vite kvar dei har sin intellektuelle kapital EDVIN BRUN Bluefjords Bach Technology Hentar informasjon frå 4500 radiostasjonar i Europa, radiostasjonar i Nord-, Sør- og Mellom-Amerika og 1900 radiostasjonar i resten av verda. Phonofile Phonofile har avtalar med meir enn 1500 plateselskap over heile verda. Dei distribuerer over låtar for ulike artistar.

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk!

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk! Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14 Godt folk! Som teolog er eg van med at preika skal ta utgangspunkt i ei autoritativ tekst, og skriftstaden for denne talen er eit av dei mindre kjende

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer