Vår kognitiv-semiotiske modell gir muligheten til å forstå kunnskapsdynamikken som finner sted i individet og i en innovasjonsprosess.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår kognitiv-semiotiske modell gir muligheten til å forstå kunnskapsdynamikken som finner sted i individet og i en innovasjonsprosess."

Transkript

1 Sammendrag Innledning Organisatorisk innovasjon følges ofte av problemer [e.g. van de Ven 1986; Leonard-Barton 1988/1995; Geerts 1999; Laudon & Laudon 2000/2002; van Stijn 2006]. Vi mener at kunnskap er en avgjørende faktor for å kunne forstå organisatorisk innovasjon og dermed også de typiske problemene som følger med en slik prosess. Vi presenterer en kognitiv-semiotisk modell som kan brukes i forbindelse med utprøvning av hypoteser i empirisk forskning. Vi fokuserer på individet fordi vi først og fremst er interessert i kunnskapsdynamikken ved organisatorisk innovasjon og mener at denne finner sted i individet. Vi stiller følgende spørsmål: Hva skjer egentlig med kunnskapen til individer som gjennomgår en organisatorisk innovasjonsprosess? Vårt mål er å kartlegge dynamikken og forstå forholdet mellom en innovativ situasjon på den ene siden og individers kunnskap i den samme sitasjonen på den andre. Vi vil legge vekt på å sammenligne teori og praksis. Teoretisk rammeverk Boisot [1995/1998] gir et godt utgangspunkt for forskning på kunnskapsdynamikk i organisasjoner. Hans modell Information Space analyserer informasjonsstrømmen i organisasjoner. Denne kjennetegnes av tre faktorer, 1) nivået for kodifisering, 2) nivået for abstraksjon og 3) nivået for diffusjon. De forskjellige kombinasjonene av disse tre faktorene kan kartlegge forandringer i kunnskap og dermed også kunnskapsdynamikk. Vi ser på kodifisering og abstraksjon som viktige faktorer for selve defineringen av kunnskap; disse faktorene er parallelle med våre dimensjoner av kodet og teoretisk kunnskap. Allikevel mangler denne Information Space modellen et element som er viktig for vårt forskningsmål, et element som vi mener former grunnlaget for kunnskapsdynamikk, nemlig sensorisk kunnskap. Denne dimensjonen skiller seg sterkt fra faktorfordelingen til Boisot. Den kognitiv-semiotiske modellen som vi presenterer i denne undersøkelsen kombinerer det empiriske fokuset fra den kognitive vitenskapen med det teoretiske fokuset fra semiotikkens forandringsprosess. Vår modell skiller mellom tre typer kunnskap som er kumulativt relatert; sensorisk, kodet og teoretisk 211

2 The Knowledge Dynamics of Organizational Innovation kunnskap. Sensorisk kunnskap danner grunnlaget; dette er kunnskap som (enda) ikke er kodet. Sensorisk kunnskap kan sees som stilltiende kunnskap. Denne kunnskapen gjør seg gjeldende i oppførsel og persepsjon er her essensielt. Den andre typen kunnskap er kodet kunnskap og referer til alle type koder; alt fra matematiske tabeller, alfabetiske symboler til tegn og bilder. Den tredje typen er teoretisk kunnskap; denne gir struktur, sammenheng og legger bånd i interkommunikative forhold. Kodet kunnskap forutsetter sensorisk kunnskap. Teoretisk kunnskap igjen forutsetter kodet kunnskap og dermed også sensorisk kunnskap. Det tar altså lengst tid å bygge opp teoretisk kunnskap. Vår kognitiv-semiotiske modell gir muligheten til å forstå kunnskapsdynamikken som finner sted i individet og i en innovasjonsprosess. Utførelse Den empiriske situasjonen vi undersøkte var implenteringen av et software for oppsett av arbeidskalender innenfor helsevesenet. Vi fokuserte på følgende tre kunnskapsfaktorer; 1) samling av informasjon, 2) forhandling og 3) selve oppsettsprosessen. Vi foretok tre målinger; 1) før implenteringen (altså den gamle måten for oppsett), 2) etter opplæring til det nye softwaren og 3) etter at planleggerne hadde jobbet med softwaren i et halvt år. I den første målingen deltok 35 personer, i den andre deltok 31 personer og i den siste deltok 24 personer. På grunn av organisatoriske forandringer og personlige preferanser var det 18 personer som deltok i alle målingene. Undersøkelsen tok i alt ett og et halvt år. Ved målingene brukte vi spørreskjemaer. Vi formulerte følgende hypotese: Overgangen fra å jobbe manuelt til å jobbe digitalt, spesielt ved en så kognitiv oppgave som planlegging, gjør at kunnskapsovergangen skjer parallelt med vår kognitiv-semiotiske modell. Dette betyr altså at mengden kodet kunnskap vil øke. Konklusjon Våre resultater viser at digital støtte til planlegging fører til en sterkere koding. I bunn og grunn betyr dette økt standardisering og bekreftelse. Ut ifra et metodologisk synspunkt har vi med vår undersøkelse gjort et viktig steg mot å gjøre innovasjon håndgripelig i forhold til kunnskap: Vi har målt kunnskapsformene til mennesker innenfor en organisatorisk innovasjonsprosess og 212

3 Sammendrag på flere tidspunkter innenfor denne prosessen. På denne måten kunne vi også gjøre kunnskapsdynamikken håndgripelig for disse menneskene. Ut ifra et teoretisk perspektiv kan vi si følgende: Vi har samlet data fra helseinstitusjonen Bartiméus. Denne institusjonen kjennetegnes som en stor institusjon som tilbyr små boenheter og omsorg av handikappede mennesker. For å forstå verdien av våre resultater i forhold til generalisering vil vi vektlegge kunnskapsformen koding. Ettersom kodet kunnskap baserer seg på konsensus kan man argumentere for at å oppnå enighet innenfor en liten gruppe er forskjellig fra å oppnå enighet i en større gruppe. Siden Bartiméus er en stor institusjon er det mulig at dette påvirker økningen av kodet kunnskap på en annen måte enn den ville gjort hvis institusjonen var mindre. I tillegg er det mulig at mindre enheter er mer avhengig av sensorisk kunnskap, noe som igjen kan føre til en tilbakegang av kodet kunnskap i en liknende prosess, slik som den ved helseinstitusjonen Bartiméus. Når det gjelder generalisering forventer vi liknende resultater ved andre helseinstitusjoner. Videre retter vi oss mot kunnskapsområdet planlegging. Vi har valgt dette kunnskapsområdet fordi det involverer en høy grad av kognitiv aktivitet og fordi vårt fakultet har utviklet ekspertise på dette området. Disse valgene har altså ikke ført til en begrensning av forståelsen av våre resultater. Videre var planleggingen satt opp som en generell oppgave. Det vil si at den besto av flere uavhengige oppgaver. Planlegging som kunnskapsområde ble altså valgt vilkårlig og vi forventer derfor at andre kognitive oppgaver vil gi liknende resultater. På grunnlag av de overstående argumenter forventer vi at våre resultater også vil gjelde for andre typer planlegging, eksempelvis transportplanlegging og produksjonsplanlegging. Videre har vi fokusert på følgene implikasjonsprosessen kan ha på kunnskapsaspektene. Når en organisasjon vil innovere vil vi understreke at særegenheter i kunnskap har enkelte konsekvenser. Ettersom kunnskap alltid er et kumulativt resultat bør det være klart at et ønsket kunnskapsresultat kan kun oppnås når den nødvendige kunnskapen er tilgjengelig. Med andre ord, du kan ikke starte en implikasjonsprosess uten at de involverte parter har kunnskap om deres egen kunnskap, fordi det da ikke er noe fundament å bygge på. Kunnskap kan ikke forandre seg selv. Bare målrettet forandring kan føre til ønsket effekt, og dette må fasiliteres av strukturerte retningslinjer. Dette 213

4 The Knowledge Dynamics of Organizational Innovation krever en regelmessig oppfølging og ikke bare sporadisk. Det må skapes et miljø hvor de involverte kan utfolde seg. For å konkludere, den kognitiv-semiotiske modellen som vi har satt frem ble brukt empirisk for å undersøke kunnskapsdynamikken til individer som gjennomgikk en organisatorisk innovasjonsprosess. Denne innovasjonsprosessen inneholdt en ytre påvirkning. Andre former for innovasjonsprosesser kan også ha fordel av vår modell, for eksempel produktinnovasjon. 214

5

6

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Rapporter 9/6 Arne Jensen Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester En analyse av data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer