GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE"

Transkript

1 STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk og referanser, hvor mulig. Maks 1000 tegn. Fortell oss om et spesifikt problem barn i Norge opplever, som du ønsker å løse. Er det et allment problem for mange barn? Beskriv problemet så detaljert som mulig. Hvis tilgjengelig, vennligst oppgi opplysninger om omfanget ved bruk av statistikk og ekspertuttalelser Beskriv din innovative løsning til problemet du har identifisert, i én setning. Maks 150 tegn. Beskriv hovedelementene ved ditt initiativ i én setning, på en slik måte at noen som aldri har truffet deg før kan forstå din idé umiddelbart. For eksempel: «Et nasjonalt bevissthets- og utdanningsprogram som lærer barn om trafikksikkerhet» Hvordan meningsfull endring (sosial verdiskapning) vil din løsning skape for barna som blir berørt? Maks 1000 tegn. Vi ønsker at du forklarer hvordan du vil skape en betydelig sosial endring for barn, I tillegg til å skape en systemendring. Forklar hvilke spesifikke fordeler barn vil oppnå som et resultat av ditt arbeid. Fortell om visjonen og strategien du har for å forandre samfunnet og oppnå langsiktige samfunnsendringer, som strekker seg lenger enn endringer for enkelte individer. Vi ønsker å støtte modige initiativer som har potensiale til å endre samfunnet og gjøre en forskjell i et lengre perspektiv for barn i hele landet Definer dine mål gjennom et fem års perspektiv. Hva vil du oppnå? Oppgi hvor mange barn du forventer at din organisasjon vil støtte direkte i årene 1, 3, og 5. Maks 1000 tegn. Hvordan vil ditt arbeid ha betydning? Hvilke mål ønsker du at din organisasjon skal ha nådd i løpet av de neste fem årene? Hva vil organisasjonen ha oppnådd om den er vellykket? Vi ønsker også å få en oversikt over antall barn du forventer å jobbe med og ha påvirket i det og 5. året, så vi kan få innsikt i hvordan utvikling du planlegger for ditt initiativ. Dette er ment som en indikasjon på ditt beste estimat på nåværende tidspunkt Hvilken metode vil du benytte for å nå dine mål? Vennligst inkluder et spesifikt program, produkt eller en arbeidsmodell du planlegger å anvende. Maks 1000 tegn. Hvordan ser din idé ut nå? Vennligst beskriv program aktiviteter. Beskriv metoden du vil benytte for å møte behov og adressere selve problemet du har identifisert. Beskriv hvordan denne metoden vil muliggjøre at du kan nå antall barn du forventet at organisasjonen ville kunne støtte direkte i løpet av år 1, 3 og 5.

2 1.6. Beskriv din tidsplan og milepæler for det kommende året. Maks 1000 tegn. Beskriv din plan for det kommende året, inkluder de viktigste milepælene du ønsker å oppnå i løpet av dette året. Vi ønsker å se at dine mål er realistiske og kan bli implementert Hvem er dine konkurrenter? Hvem løser det samme problemet og hvordan gjøres det? Hvordan passer ditt initiativ inn med politiske prioriteringer og nåværende arbeid innen dette feltet? Maks 1000 tegn. Du er sannsynligvis ikke den eneste aktøren som adresserer denne utfordringen. Er det mulig at andre aktører, som for eksempel organisasjoner i lokalsamfunnet, offentlige etater, internasjonale aktører eller andre, også jobber med dette? Vennligst navngi andre aktører som arbeider med samme problemstilling og hvordan de arbeider. Skal du samarbeide med noen av disse aktørene? 1.8. Hva tilbyr du som ingen andre gjør? Maks 1000 tegn. Hvordan er ditt initiativ annerledes og sterkere enn andre initiativer? Hva gjør ditt initiativ i større grad sannsynlig til å lykkes enn andre aktører innen samme felt? Hva tror du vil være komparative styrker ved din organisasjon? 1.9. Beskriv hvordan du vil sikre en langsiktig finansiering av din løsning? Hvordan vil du skape en bærekraftig forretningsmodell? Hva er dine neste skritt? Maks 1000 tegn. Vennligst spesifiser potensiell funding og en bærekraftig økonomisk modell for din organisasjon for de neste 3-5 årene. Nevn noen potensielle kilder til inntekt og argumenter for disse kildene samtidig som du henviser til risikofaktorer Vennligst beskriv ditt budsjett for det kommende året. Før opp forventede inntekter og utgifter. Maks 1000 tegn. Beskriv alle forventede driftsutgifter, inkludert menneskelige ressurser, innkjøp, transport, fasiliteter osv. Sett opp en oversikt over forventede inntekter for det kommende året. Vi ønsker å forstå din organisasjons nåværende økonomiske situasjon og hvordan du anser budsjettet for det kommende året Hvis du vinner Game Changers konkurransen og mottar støtte gjennom Reach for Change sitt inkubatorprogram, hvilken læring og utvikling ønsker du å oppnå? Maks 1000 tegn. Hvilket aspekt ved inkubatorprogrammet finner du spesielt interessant? Hvilke evner og hvordan kompetanse ønsker du å utvikle? Beskriv hva det er som motiverer deg til å bli en sosial entreprenør og hva som motiverer deg til å jobbe med nettopp den problemstillingen du ønsker å løse. Maks 1000 tegn. Du kan velge å gjøre hva som helst, så vi ønsker å forstå hvorfor du vil gjøre nettopp dette. Hvorfor betyr det noe for deg å løse nettopp dette problemet? Du må gjerne inkludere personlige evner og erfaringer, i tillegg til din personlige motivasjon for å bli en sosial entreprenør Vennligst bekreft at du er eller vil være (for organisasjoner som enda ikke er etablert) lederen av organisasjonen, og at du vil levere løsningen, som du her søker om støtte til å skape. Huk av riktig boks.

3 Jeg bekrefter at jeg er/vil være lederen. Jeg er ikke/vil ikke være lederen. Reach for Change kan kun støtte ledere av organisasjoner, ikke ansatte eller arbeidere under noen andres ledelse. Som Game Changer og en sosial entreprenør må du være den primære beslutningstakeren i din organisasjon Vennligst bekreft at du er bosatt i Norge. Huk av riktig boks. Jeg bekrefter at jeg er bosatt i Norge. Jeg er ikke bosatt i Norge Din VIDEO- PITCH (valgfritt): Vennligst last opp en link til en video, hvor du pitcher din idé. Link hvor URL skal lastes opp. Maks 2 minutter lang. Vi oppfordrer deg til å legge til en link til din video- pitch med en lengde på 1-2 minutter. Vi ønsker å se deg og ditt initiativ som du søker med. Video- pitchen kan anses som din mulighet til å fortelle oss, i dine egne ord, om deg selv, din idé og din visjon, som gjør hverdagen bedre for barn i Norge. Du kan benytte en mobiltelefon, videokamera eller pc. Deretter laster du opp videoen til for eksempel eller Når du har lastet opp videoen til ett av disse nettstedene, kan du kopiere inn linken til videoen her. Referanser Dine referanser bør være to personer du kjenner fra en profesjonell situasjon. De kan kjenne deg fra, eller ha veiledet deg i arbeidslivet, under utdanning eller fra frivillig arbeid. Vi ønsker å forstå hvem du er, hvilke erfaringer du har og hvordan du arbeider. Dine referanser bør være mennesker du har en profesjonell relasjon til. Dette innebærer at de ikke kan være familiemedlemmer, nære venner eller en partner. Vennligst oppgi kontaktinformasjon til hver referanse og beskriv ditt forhold til vedkommende, for eksempel: tidligere leder eller arbeidsgiver Om din første referanse: Navn (obligatorisk) I de kommende spørsmålene ber vi deg om å oppgi informasjon om den første referansen du har ført opp Yrke (Obligatorisk) Arbeidsgiver/arbeidssted (Obligatorisk) Telefonnummer (Valgfritt) Mobilnummer (Obligatorisk) Epost (Obligatorisk) Deres relasjon (Obligatorisk) Om din andre referanse: Navn (obligatorisk) I de kommende spørsmålene ber vi deg om å oppgi informasjon om den andre referansen du har ført opp Yrke (Obligatorisk) Arbeidsgiver/arbeidssted (Obligatorisk) Telefonnummer (Valgfritt) Mobilnummer (Obligatorisk) Epost (Obligatorisk)

4 1.29. Deres relasjon (Obligatorisk) Om deg og Kinnevikgruppen: Er du i, eller har du tidligere vært i, noen arbeidsrelasjon med Kinnevikgruppen eller noen andre av våre partnere; Korsnäs, Metro, MTG, Tele2, Millicom, (Tigo), Hugo Stenbeck Foundation. (Obligatorisk) STEG 2: SAMMENDRAG AV SØKNAD Spørsmål til søkere som har kommet videre til steg to i konkurransen Problemet Beskriv problemet barn møter på, som du ønsker å arbeide med. Hva er situasjonen for barna og hvorfor er det viktig å få inn en ny aktør? Obligatorisk; maks 300 tegn. Beskriv problemet og hvorfor det er viktig å løse. Vær objektiv i dine svar og forsøk å bruke forskning og statistikk hvor mulig. Benytt også gjerne informasjon fra eksperter, som forklarer hvorfor behovet eksisterer. Kan du overbevise oss om at du virkelig har identifisert et behov, som ikke dekkes i dag? 2.2. Løsningen Beskriv din løsningsmodell. Forklar «hvordan». Vær så konkret som mulig om løsningen du har utviklet. Obligatorisk; maks 350 tegn. Beskriv din innovasjon og hvordan din unike løsning vil adressere problemstillingen du har identifisert Sosial verdi Beskriv hvordan du vil skape en stor sosial verdi for barn. Obligatorisk; maks 250 tegn. Hvordan vil ditt formål og løsning skape store sosiale forandringer og forbedre levevilkårene for barn? Hvilken form for sosial verdi vil du skape? 2.4. Systemforandring Beskriv systemforandringen du ønsker å oppnå og forklar hvordan din visjon og strategi vil kunne forandre samfunnet og oppnå langsiktige samfunnsendringer, som strekker seg lenger enn endringer for enkelt individet. Obligatorisk; maks 350 tegn. Vi ønsker å støtte modige ideer med potensiale til endre samfunnet og gjøre en forskjell i et langsiktig perspektiv. Forklar hvordan din idé kan skape slik endring Skalerbarhet Beskriv hvordan ditt initiativ er designet til å kunne skaleres, kopieres, eller franchises. Hvordan har din idé potensiale til å vokse seg stort og forandre hverdagen for mange barn? Obligatorisk; maks 250 tegn. Beskriv hvordan ditt initiativ kan vokse og nå bredt; regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Er ditt initiativ fra starten designet til skalering, kopiering eller franchise? Vil du skape et nettverk og jobbe med partnerskap for å skalere effekten av ditt arbeid? Vil du skalere din sosiale effekt mot å oppnå systemforandring, gjennom opplysning og påvirkning? Vi ønsker å vite om ditt initiativ har potensiale til å skaleres for å på sikt kunne forandre mange barn sine liv.

5 2.6. Forretningsmodell Beskriv din forretningsmodell og finansieringsstrategi, som kan sikre drift i det lange løp, eller hvordan du forventer å finne finansiering og fra hvilke kilder. Obligatorisk; maks 250 tegn. Beskriv hvordan du strategisk vil jobbe for flere inntektsmuligheter og skape en bærekraftig organisasjon. Beskriv din strategi for langsiktig finansiering. Vi ønsker å forstå hvordan du tenker rundt langsiktig finansiering og hvordan du vil samle inn eller skape nok inntekter til drift og kontinuerlig utvikling Den Sosiale Entreprenøren Beskriv dine erfaringer og personlige evner, som viser at du kan skape og lede en organisasjon som kan gjøre en forskjell i verden. Obligatorisk; maks 250 tegn. Beskriv hvordan du har demonstrert din sosiale lidenskap for å skape forandring for barn og dermed gjøre en forskjell. Beskriv hvordan du tidligere har demonstrert lederskap, som har inspirert og ledet andre. Beskriv dine entreprenørielle ferdigheter og gi eksempler på hvordan du er resultatdrevet, målbevisst, pragmatisk og fleksibel. Vi ønsker at du overbeviser oss om at du er den beste entreprenøren vi er på utkikk etter, med ekstraordinære evner Ditt navn 2.9. Navn på din organisasjon Byen du vil være bosatt i

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Du er alltid mer COACHING

Du er alltid mer COACHING COACHING Du er alltid mer Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer