GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015"

Transkript

1 GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015 Grunnleggende kriterier: (Alle er obligatoriske å svare på) I. Løser din idé et betydelig problem barn og unge møter på i Norge? (Ja / Nei) II. Er barn og unge primærmålgruppen for ditt løsning eller din idé? (Ja / Nei) III. Er du opphavsmannen/damen bak ideen og grunnlegger eller medgründer bak virksomheten som vil tilby den foreslåtte løsningen? (Ja / Nei) IV. Bekreft at du er, eller vil være lederen av virksomheten som er grunnlagt for å levere nevnte løsning. (Ja / Nei) V. Er du opptatt av å skape varig endring for så mange barn som mulig, som er berørt av dette problemet i ditt land? (Ja / Nei) VI. Forplikter du deg til å jobbe mot å skape en økonomisk bærekraftig modell for din løsning, hvis du vinner konkurransen? (Ja / Nei) VII. Vil du forplikte deg til å jobbe heltid med å utvikle virksomheten som tilbyr nevnte løsning, hvis du vinner konkurransen? (Ja / Nei) Om Problemet du har identifisert: 1. Beskriv det spesifikke samfunnsproblemet du har identifisert, som barn og unge møter på i Norge, i en setning. Obligatorisk: maks 250 tegn Å ha fokus på kjerneproblemet vil gjøre deg i stand til å skape en klar og fokusert løsning og vil hjelpe deg til å tiltrekke deg andre som vil jobbe med deg, som bryr seg om det samme spesifikke problemet. Beskriv problemet i én setning, slik at selv en som aldri har møtt deg før umiddelbart kan forstå problemet du prøver å løse. For eksempel; "Barn med nedsatt funksjonsevne ikke har tilgang til de tjenester og støtte de trenger for å leve et fullverdig og lykkelig liv"; "Barn lider i økende grad av angst og depresjon"; "Barn dør av sykdommer som kan unngås"; "Fedme blant barn vokser". 2. Vennligst oppgi relevant statistikk og referanser som beviser at dette er et problem som må adresseres.

2 Fakta og statistikk fra kilder med ekspertise på området gjør at du er i stand til å overbevise andre om at dette er et problem som må håndteres. I tillegg er du i bedre stand til å skape en effektiv og varig løsning, jo bedre du kjenner og forstår problemet. Her kan du legge inn fakta eller referanser du har samlet fra egne opplevelser og erfaringer, fra nyhetene eller artikler du har lest eller fra akademia eller forskningsartikler eller rapporter. 3. Lag en liste over hva du mener er de mest betydningsfulle og grunnleggende årsakene til problemet. Beskriv også hvorfor du mener dette er hovedårsakene. Obligatorisk: maks 500 tegn Å forstå årsakene til problemet du ønsker å løse, vil hjelpe deg i å skape en effektiv løsning. Det er første steg mot å forstå hvordan å skape en varig løsning. For eksempel: du kan hjelpe gatebarn ved å gi dem mat og husly, men hvis du forstår hvordan og hvorfor barn ender opp på gaten i utgangspunktet, og du kan starte med å løse nettopp denne utfordringen, så vil du på sikt sørge for at det ikke finnes gatebarn. List opp her hva du vet er eller hva du tror er de 1 3 mest betydningsfulle underliggende årsakene til problemet. Forklar kort for hver av punktene hvorfor de er betydningsfulle. Om din løsning til nettopp dette problemet: 4. Beskriv din innovative løsning på problemet med to setninger. Obligatorisk: maks 500 tegn Å være i stand til å beskrive kjernen av løsningen din på et par setninger, inkludert det som gjør løsningen din unik, er kritisk om du ønsker å la andre forstå hva du gjør. Beskriv med to setninger kjerneelementene ved din løsning slik at en som aldri har møtt deg før kan forstå ideen din umiddelbart. 5. Beskriv hvordan hver av dine spesifikke programmer eller produkter fungerer, slik at det tydelig viser hvordan du vil nå dine mål og hjelpe målgruppen. Det er viktig at du kan beskrive konkret hvordan løsningen din fungerer. Dette innebærer at du kan forklare hvordan hver av programmene eller produktene fungerer og hvordan hvert program eller produkt fører til det ønskelige utfallet

3 og er med på å løse problemet. 6. Beskriv hvem som er primærmålgruppen for din løsning. Obligatorisk: maks 500 tegn Akkurat som for kommersielle aktører er hvert produkt eller hver tjeneste skapt for å møte et behov hos en spesifikk målgruppe. Forklar hvilke(n) gruppe av barn og unge som er primærmålgruppen for dine produkter eller tjenester. Inkluder et estimat på antall barn og unge som er påvirket av overnevnte problem (markedsomfang), kjønn, alder, geografisk område eller annen viktig informasjon som bidrar til å definere målgruppen. 7. På hvilke konkrete måter vil din løsning forbedre livene til de barna og/eller ungdommene du støtter? Gi et eksempel på hvordan et barns liv i primærmålgruppen vil bli direkte forbedret som følge av ditt arbeid. For å få støtte fra investorer må du kunne forklare tydelig hva som er forventede resultater og utfall av ditt arbeid. Sagt på en annen måte, hvordan din løsning vil forbedre livene til de barna som mottar dine tjenester eller benytter dine produkter. Tenk på et barn eller ungdom som opplever problemet du har identifisert. Hvordan vil deres hverdag ha endret seg, som et resultat av å benytte seg av dine produkter/tjenester? 8. Hvordan har du tenkt å måle at løsningen din faktisk fungerer? Hva konkret ønsker du å måle og hvordan vil du måle det, for å se hvorvidt løsningen din skaper den ønskede effekten? Innsamling av data/informasjon som omhandler bruk av din løsning, gjør at du ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette hjelper deg i å lage smarte forbedringer raskt og gjør at du kan skape nettopp den effektive løsningen du ønsket å tilby. Vi ønsker å vite hva du anser som hovedelementene som skal måles ved din løsning, slik at du kan vurdere om løsningen din fungerer som planlagt. 9. Hvilke andre organisasjoner eller virksomheter forsøker å løse den samme utfordringen som deg, hvordan er din løsning annerledes og bedre?

4 Ved å kjenne til de andre organisasjonene og virksomhetene som allerede jobber med å løse det samme problemet som deg, se hva de gjør og å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer vil spare deg mye tid. Samtidig vil du få tydeliggjort for deg selv, dine unike salgsargumenter (Unique Selling Points), gi deg ideer til ditt eget prosjekt og vil hjelpe deg å identifisere potensielle partnere. Dette er en analyse av hvor konkurransedyktig din virksomhet er, som er standard prosedyre for tradisjonelle virksomheter. Det viser også investorer at du forstår og kjenner det markedet du jobber i. 10. Reach for Change arbeider med sosiale entreprenører som ønsker å skalere sin virksomhet for å kunne forbedre livene til så mange barn og unge som mulig. Hvordan vil du utvikle, skalere eller replisere din idé, for å nå ut til så mange barn og unge som mulig, i fremtiden? Hvis du ønsker å løse det identifiserte problemet, for alle barn og unge som rammes av dette problemet i Norge må du finne en måte å skalere den sosiale virkningen av arbeidet ditt. Det er flere måter å gjøre dette på. Å skalere ut innebærer å tilby tjenestene eller produktene dine på nye lokasjoner (for eksempel ved å trene opp andre til å tilby din metode på andre geografiske områder enn der du selv er tilstede). Å skalere opp involverer å sikte seg inn mot innflytelsesrike nøkkelpersoner (for eksempel politikere eller opinionsledere innen feltet) og overbevise dem om å gjøre nettopp din løsning til standard praksis under deres myndighetsområde (for eksempel bedrive lobbyvirksomhet opp mot regjeringen for å endre lovverket, på en slik måte at alle offentlige instanser må handle annerledes basert på din løsning). Begge fremgangsmåter har sine fordeler og ulemper, men vellykkede skaleringsstrategier omfatter en blanding av begge. Skalering tar tid, men å ha en langtidsstrategi på plass gjør at du tidlig kan påbegynne det viktige grunnarbeidet (for eksempel bygge relasjoner med viktige nøkkelpersoner). Fortell hvordan du ser for deg å skalere virkningen av ditt arbeid. 11. I 2021 (5 år fra nå), hvor mange barn og unge forventer du å ha påvirket? Obligatorisk: maks 250 tegn Når du lager vekststrategier er det nyttig å sette opp et estimat med hvilken hastighet du forventer å vokse. Som med alle andre målsettinger bør anslaget være ambisiøst med realistisk og du benytter disse anslagene til å gi et klarere

5 bilde over hvor du forventer å være på et gitt tidspunkt i fremtiden, til dine medarbeidere og dine investorer. For å hjelpe oss å forstå dine forventninger rundt skaleringen av virkningen av ditt arbeid, skriv inn hvor mange barn og unge du forventer å støtte og påvirke om 5 år. 12. Reach for Change jobber med sosiale entreprenører som vil lage bærekraftige økonomiske modeller for sine løsninger, slik at den sosiale effekten de skaper kan bli produsert, levert og skalert også på lang sikt. Hvilke finansieringskilder har du allerede sett på? Hvilke andre finansieringskilder finnes så du kan drive og skalere virksomheten? Som sosial entreprenør er utfordringen å finne en bærekraftig økonomisk modell som tillater deg å levere dine tjenester eller produkter og skalere din virksomhet og virkningen av ditt arbeid på en bærekraftig måte. Det kan ta tid å finne forretningsmodellen som er best for din virksomhet, og dette er noe vi ofte jobber med, sammen med de sosiale entreprenørene vi støtter. For å få en bedre forståelse av den finansielle delen av din virksomhet, fortell hvilke finansieringskilder du allerede har forsøkt deg på, nevn også salg, donasjoner, lån, bruk av egne midler osv. Fortell også om hvilke finansieringskilder du skal forsøke deg på i fremtiden. 13. List opp dine planlagte nøkkelaktiviteter og budsjett for de neste 12 månedene. Obligatorisk: maks 500 tegn Med nøkkelaktiviteter menes aktivitetene som er kritiske for din suksess og for virksomhetens overlevelsesevne. Ved å forstå forskjellen mellom nøkkelaktivieter og andre aktiviteter holder du fokus på det som er viktigst og hjelper deg samtidig til å ta gode avgjørelser når det kommer til å prioritere ressurser. Når man vet hva som er nøkkelaktivitetene du er nødt til å gjennomføre og vet om kostnadene tilknyttet gjennomføringen av disse, vil du få en god forståelse av minimumsbeløpet du trenger å generere for det kommende året. List opp her dine planlagte nøkkelaktiviteter samt budsjett for de neste 12 månedene. 14. Hvor mye forventer du å hente inn av inntekter gjennom følgende kilder: i. Arbeidsinntekt (gjennom å selge varer og tjenester) ii. Tilskudd og donasjoner iii. Investeringer (gjeld eller investert kapital)

6 iv. Annet Obligatorisk: maks 500 tegn For å hjelpe oss å forstå forventede inntektsstrømmer for de neste 12 månedene, list opp antatt inntekt du forventer å få gjennom de ulike kategoriene. Totalsummen bør være den samme som, eller større enn planlagt budsjett for samme periode som du oppgav i spørsmålet overfor. Om deg, den sosiale entreprenøren 15. Når og hvordan kom du opp med denne ideen? Hva inspirerte deg til å komme opp med denne ideen? Hvor var du? Når var det? Vi ønsker å få en forståelse av din opprinnelige inspirasjon rundt nettopp denne ideen. 16. List opp navn på eventuelle medgründere og deres rolle i teamet. Obligatorisk: maks 250 tegn Reach for Change jobber med grunnleggeren eller lederen av virksomheten, opphavspersonen bak ideen, ettersom det er viktig at den eller de vi arbeider med er beslutningstakeren i virksomheten. Noen virksomheter har flere grunnleggere. Hvis du startet opp virksomheten med andre medgründere vil vanligvis daglig leder være den vi arbeider med. List opp navnene på eventuelle medgründere og deres rolle i ditt team. 17. Fortell hvorfor du brenner for nettopp denne utfordringen og målgruppen. Å dele en personlig historie er en av de sterkeste måtene å engasjere andre og få de til å involvere seg i ditt arbeid eller din sak. Ved å fortelle andre hva som motiverte deg til å utvikle din løsning/ komme på din idé, kan hjelpe andre til å forstå hvorfor nettopp dette problemet er viktig å håndtere og det kan inspirere dem til å støtte deg og ditt arbeid. Så å si alle sosiale entreprenører har en kort med sterk personlig historie som omhandler det sosiale problemet

7 de ønsker å løse, og hvorfor de følte på at de måtte gjøre noe med situasjonen og løsningen de kom frem til. Vi ønsker å høre din historie. 18. Har du allerede etablert virksomheten som vil levere denne løsningen? (Ja / Nei) b. Navn på virksomheten (Valgfritt: maks 250 tegn) Om du allerede har etablert en virksomhet, skriv navnet på virksomheten. Om du ikke har etablert din virksomhet enda lar du feltet stå tomt. c. Er du gründer eller medgründer av denne virksomheten? (Valgfritt: Ja / nei) d. Hvilket år ble virksomheten etablert? (Valgfritt: maks 50 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, skriv ned året den ble etablert. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten lar du feltet stå tomt. e. Er virksomheten offisielt registrert i Brønnøysund registeret? (Valgfritt: ja / nei) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. f. Organisasjonsnummer (Valgfritt: 50 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. g. Organisasjonsform (Valgfritt: maks 250 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. h. Antall ansatte per dags dato (Obligatorisk: 50 tegn)

8 Vi ønsker å vite omfanget av din daglige drift. Vennligst oppgi antall ansatte som arbeider i din virksomhet. Inkluder både heltids- og deltidsansatte. Om du ikke har noen ansatte, skriv 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda skriver du inn ikke i drift. i. Antall frivillige per dags dato (Valgfritt: 50 tegn) Vi ønsker å vite omfanget av din daglige drift. Vennligst oppgi antall frivillige som arbeider i din virksomhet. Om du ikke har noen frivillige, skriv 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda lar du feltet stå tomt. j. Totale inntekter (inntjening, donasjoner og kreditt) for det siste finansielle året (Obligatorisk: 50 tegn) Vi ønsker å vite omfanget av din virksomhets drift. Vennligst skriv inn totale inntekter for sist regnskapsår. Om du ikke har vært i drift i et helt regnskapsår enda, vennligst oppgi totale inntekter frem til nå. Inkluder alle donasjoner, salg og lån mottatt i ditt totalbeløp. Om du ikke har hatt noen inntekt enda skriver du 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda skriver du inn ikke i drift. k. Virksomhetens plattformer og antall følgere: i. Webside: ii. Facebook side_ iii. Twitter_ iv. Blog: v. Annet: vi. (Valgfritt: 50 tegn på hver) Vennligst oppgi linker til overnevnte plattformer om du benytter deg av dem for din virksomhet. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda lar du feltet stå tomt. 19. Sosiale entreprenører søker etter å gjøre verden et bedre sted. Hva er det ved deg som gjør at du er en slik leder og pådriver?

9 Vellykkede sosiale entreprenører har en rekke viktige karakteristikker, som blant annet inkluderer en sterk pasjon og drivkraft når det gjelder å skape varig endring i samfunnet, en evig optimisme, og evnen til å inspirere og tiltrekke seg andre til å dele samme pasjon. Vi ønsker å vite hva det er ved deg som gjør at du har potensialet til å bli en vellykket sosial entreprenør? Vennligst gi to eksempler på ting du har gjort som demonstrerer at du har det som trengs for å bli en vellykket sosial entreprenør. 20. Fortell om en gang du feilet og hva du lærte av det. Å være en effektiv entreprenør handler ikke om å aldri gjøre feil, men heller om å lære av de feilene man har gjort. Gi et eksempel på en gang du feilet og hva du lærte av det. 21. Hvilke steg har du allerede tatt for å komme i gang med å tilby din løsning? Vi ønsker å vite hva du allerede har gjort for å gjøre din idé om til virkelighet. Har du allerede begynt å implementere din løsning i samfunnet? Hvilke steg har du tatt så langt? Om du ikke har begynt å implementere din løsning, så har du sannsynligvis gjort flere steg som for eksempel å undersøke problemet og nåværende løsninger, samt snakket med målgruppen og andre som ønsker å støtte deg i ditt arbeid. Fortell oss om hvor langt du har kommet. Entreprenør passer med Reach for Change 22. Forklar i en setning hvorfor du ønsker å vinne Game Changer konkurransen. Obligatorisk: maks 250 tegn Tenk på de ulike grunnene til at du ønsker å vinne denne konkurransen og summer så opp de viktigste grunnene i én setning. 23. Hvordan ønsker du å motta støtte fra inkubatorprogrammet til Reach for Change, for å akselerere utviklingen av din virksomhet?

10 Reach for Change inkubatorprogrammet tilbyr støtte hovedsakelig på fire måter: såkornsfinansiering/tilskudd, forretningsutvikling og kompetansehevende kurs og workshops, nettverk og troverdighet. Hvordan vil denne støtten hjelpe deg til å videreutvikle din virksomhet? 24. Video- pitch Vi ønsker å få et bedre inntrykk av deg og din lidenskap innen nettopp det feltet du jobber. Vennligst lag en kort (maks 2 min) video hvor du forteller oss om din virksomhet / idé. Filmen kan lages ved hjelp av en mobil eller et web- kamera. Last opp videoen til en webside og legg linken til websiden med filmen her. Eksempler på websider for å laste opp filmen er: ; ; Referanser: Vennligst oppgi kontaktinformasjon for to referanser. Dine referansepersoner skal være to personer som kjenner deg profesjonelt. De må ikke være dine familiemedlemmer eller nære venner. De kan kjenne deg eller ha veiledet deg i eksempelvis en arbeidssituasjon, utdanningssituasjon eller som frivillig. Vennligst oppgi kontaktinformasjon til hver referanse og beskrive ditt forhold til dem, f.eks tidligere sjef, kollega: 25. Om din første referanse: l. Navn m. Yrke/ tittel n. Arbeidsgiver o. Telefonnummer p. Epost adresse q. Deres relasjon 26. Om din andre referanse: r. Navn s. Yrke/ tittel t. Arbeidsgiver u. Telefonnummer v. Epost adresse w. Deres relasjon Om deg og Kinnevikgruppen Vi er interessert i å høre om du har eller har hatt en profesjonell relasjon med noen

11 av våre partnerselskaper. Vi hverken ekskluderer eller foretrekker søkere med en relasjon til våre partnere. 27. Jobber du, eller har du tidligere jobbet innen Kinnevik Gruppen eller med noen av våre partnere; Metro, MTG, Tele2, Millicom (Tigo), Hugo Stenbeck Foundation, Viasat 1, Bayport? Obligatorisk: Ja / Nei 28. Hvis ja, i hvilket selskap og hvordan rolle hadde du? Valgfritt: maks 250 tegn Hvis du har svart ja på overnevnte spørsmål, vennligst oppgi svar her. 29. Vennligst opplys om navn, telefonnummer og epost adresse til noen i selskapet vi kan kontakte for å bekrefte dette. Valgfritt: maks 250 tegn Hvis du har svart ja på overnevnte spørsmål, vennligst oppgi svar her.

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter.

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter. Start smart Innhold Velkommen til eqology business 04 Slik går du frem 08 Navneliste 09 Prioritere 15 Topp 20 kunder 16 Topp 20 distributører 17 Booke møter 19 Skape nysgjerrighet 20 Presentere Eqology

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar 2 09 Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar Vi utvikler og forvalter lønnsomme kunderelasjoner. Erik Johnsen Bring Dialogue Vi i Bring Dialogue er CRM-spesialister. Vi hjelper deg å finne flere

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer