GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015"

Transkript

1 GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015 Grunnleggende kriterier: (Alle er obligatoriske å svare på) I. Løser din idé et betydelig problem barn og unge møter på i Norge? (Ja / Nei) II. Er barn og unge primærmålgruppen for ditt løsning eller din idé? (Ja / Nei) III. Er du opphavsmannen/damen bak ideen og grunnlegger eller medgründer bak virksomheten som vil tilby den foreslåtte løsningen? (Ja / Nei) IV. Bekreft at du er, eller vil være lederen av virksomheten som er grunnlagt for å levere nevnte løsning. (Ja / Nei) V. Er du opptatt av å skape varig endring for så mange barn som mulig, som er berørt av dette problemet i ditt land? (Ja / Nei) VI. Forplikter du deg til å jobbe mot å skape en økonomisk bærekraftig modell for din løsning, hvis du vinner konkurransen? (Ja / Nei) VII. Vil du forplikte deg til å jobbe heltid med å utvikle virksomheten som tilbyr nevnte løsning, hvis du vinner konkurransen? (Ja / Nei) Om Problemet du har identifisert: 1. Beskriv det spesifikke samfunnsproblemet du har identifisert, som barn og unge møter på i Norge, i en setning. Obligatorisk: maks 250 tegn Å ha fokus på kjerneproblemet vil gjøre deg i stand til å skape en klar og fokusert løsning og vil hjelpe deg til å tiltrekke deg andre som vil jobbe med deg, som bryr seg om det samme spesifikke problemet. Beskriv problemet i én setning, slik at selv en som aldri har møtt deg før umiddelbart kan forstå problemet du prøver å løse. For eksempel; "Barn med nedsatt funksjonsevne ikke har tilgang til de tjenester og støtte de trenger for å leve et fullverdig og lykkelig liv"; "Barn lider i økende grad av angst og depresjon"; "Barn dør av sykdommer som kan unngås"; "Fedme blant barn vokser". 2. Vennligst oppgi relevant statistikk og referanser som beviser at dette er et problem som må adresseres.

2 Fakta og statistikk fra kilder med ekspertise på området gjør at du er i stand til å overbevise andre om at dette er et problem som må håndteres. I tillegg er du i bedre stand til å skape en effektiv og varig løsning, jo bedre du kjenner og forstår problemet. Her kan du legge inn fakta eller referanser du har samlet fra egne opplevelser og erfaringer, fra nyhetene eller artikler du har lest eller fra akademia eller forskningsartikler eller rapporter. 3. Lag en liste over hva du mener er de mest betydningsfulle og grunnleggende årsakene til problemet. Beskriv også hvorfor du mener dette er hovedårsakene. Obligatorisk: maks 500 tegn Å forstå årsakene til problemet du ønsker å løse, vil hjelpe deg i å skape en effektiv løsning. Det er første steg mot å forstå hvordan å skape en varig løsning. For eksempel: du kan hjelpe gatebarn ved å gi dem mat og husly, men hvis du forstår hvordan og hvorfor barn ender opp på gaten i utgangspunktet, og du kan starte med å løse nettopp denne utfordringen, så vil du på sikt sørge for at det ikke finnes gatebarn. List opp her hva du vet er eller hva du tror er de 1 3 mest betydningsfulle underliggende årsakene til problemet. Forklar kort for hver av punktene hvorfor de er betydningsfulle. Om din løsning til nettopp dette problemet: 4. Beskriv din innovative løsning på problemet med to setninger. Obligatorisk: maks 500 tegn Å være i stand til å beskrive kjernen av løsningen din på et par setninger, inkludert det som gjør løsningen din unik, er kritisk om du ønsker å la andre forstå hva du gjør. Beskriv med to setninger kjerneelementene ved din løsning slik at en som aldri har møtt deg før kan forstå ideen din umiddelbart. 5. Beskriv hvordan hver av dine spesifikke programmer eller produkter fungerer, slik at det tydelig viser hvordan du vil nå dine mål og hjelpe målgruppen. Det er viktig at du kan beskrive konkret hvordan løsningen din fungerer. Dette innebærer at du kan forklare hvordan hver av programmene eller produktene fungerer og hvordan hvert program eller produkt fører til det ønskelige utfallet

3 og er med på å løse problemet. 6. Beskriv hvem som er primærmålgruppen for din løsning. Obligatorisk: maks 500 tegn Akkurat som for kommersielle aktører er hvert produkt eller hver tjeneste skapt for å møte et behov hos en spesifikk målgruppe. Forklar hvilke(n) gruppe av barn og unge som er primærmålgruppen for dine produkter eller tjenester. Inkluder et estimat på antall barn og unge som er påvirket av overnevnte problem (markedsomfang), kjønn, alder, geografisk område eller annen viktig informasjon som bidrar til å definere målgruppen. 7. På hvilke konkrete måter vil din løsning forbedre livene til de barna og/eller ungdommene du støtter? Gi et eksempel på hvordan et barns liv i primærmålgruppen vil bli direkte forbedret som følge av ditt arbeid. For å få støtte fra investorer må du kunne forklare tydelig hva som er forventede resultater og utfall av ditt arbeid. Sagt på en annen måte, hvordan din løsning vil forbedre livene til de barna som mottar dine tjenester eller benytter dine produkter. Tenk på et barn eller ungdom som opplever problemet du har identifisert. Hvordan vil deres hverdag ha endret seg, som et resultat av å benytte seg av dine produkter/tjenester? 8. Hvordan har du tenkt å måle at løsningen din faktisk fungerer? Hva konkret ønsker du å måle og hvordan vil du måle det, for å se hvorvidt løsningen din skaper den ønskede effekten? Innsamling av data/informasjon som omhandler bruk av din løsning, gjør at du ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette hjelper deg i å lage smarte forbedringer raskt og gjør at du kan skape nettopp den effektive løsningen du ønsket å tilby. Vi ønsker å vite hva du anser som hovedelementene som skal måles ved din løsning, slik at du kan vurdere om løsningen din fungerer som planlagt. 9. Hvilke andre organisasjoner eller virksomheter forsøker å løse den samme utfordringen som deg, hvordan er din løsning annerledes og bedre?

4 Ved å kjenne til de andre organisasjonene og virksomhetene som allerede jobber med å løse det samme problemet som deg, se hva de gjør og å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer vil spare deg mye tid. Samtidig vil du få tydeliggjort for deg selv, dine unike salgsargumenter (Unique Selling Points), gi deg ideer til ditt eget prosjekt og vil hjelpe deg å identifisere potensielle partnere. Dette er en analyse av hvor konkurransedyktig din virksomhet er, som er standard prosedyre for tradisjonelle virksomheter. Det viser også investorer at du forstår og kjenner det markedet du jobber i. 10. Reach for Change arbeider med sosiale entreprenører som ønsker å skalere sin virksomhet for å kunne forbedre livene til så mange barn og unge som mulig. Hvordan vil du utvikle, skalere eller replisere din idé, for å nå ut til så mange barn og unge som mulig, i fremtiden? Hvis du ønsker å løse det identifiserte problemet, for alle barn og unge som rammes av dette problemet i Norge må du finne en måte å skalere den sosiale virkningen av arbeidet ditt. Det er flere måter å gjøre dette på. Å skalere ut innebærer å tilby tjenestene eller produktene dine på nye lokasjoner (for eksempel ved å trene opp andre til å tilby din metode på andre geografiske områder enn der du selv er tilstede). Å skalere opp involverer å sikte seg inn mot innflytelsesrike nøkkelpersoner (for eksempel politikere eller opinionsledere innen feltet) og overbevise dem om å gjøre nettopp din løsning til standard praksis under deres myndighetsområde (for eksempel bedrive lobbyvirksomhet opp mot regjeringen for å endre lovverket, på en slik måte at alle offentlige instanser må handle annerledes basert på din løsning). Begge fremgangsmåter har sine fordeler og ulemper, men vellykkede skaleringsstrategier omfatter en blanding av begge. Skalering tar tid, men å ha en langtidsstrategi på plass gjør at du tidlig kan påbegynne det viktige grunnarbeidet (for eksempel bygge relasjoner med viktige nøkkelpersoner). Fortell hvordan du ser for deg å skalere virkningen av ditt arbeid. 11. I 2021 (5 år fra nå), hvor mange barn og unge forventer du å ha påvirket? Obligatorisk: maks 250 tegn Når du lager vekststrategier er det nyttig å sette opp et estimat med hvilken hastighet du forventer å vokse. Som med alle andre målsettinger bør anslaget være ambisiøst med realistisk og du benytter disse anslagene til å gi et klarere

5 bilde over hvor du forventer å være på et gitt tidspunkt i fremtiden, til dine medarbeidere og dine investorer. For å hjelpe oss å forstå dine forventninger rundt skaleringen av virkningen av ditt arbeid, skriv inn hvor mange barn og unge du forventer å støtte og påvirke om 5 år. 12. Reach for Change jobber med sosiale entreprenører som vil lage bærekraftige økonomiske modeller for sine løsninger, slik at den sosiale effekten de skaper kan bli produsert, levert og skalert også på lang sikt. Hvilke finansieringskilder har du allerede sett på? Hvilke andre finansieringskilder finnes så du kan drive og skalere virksomheten? Som sosial entreprenør er utfordringen å finne en bærekraftig økonomisk modell som tillater deg å levere dine tjenester eller produkter og skalere din virksomhet og virkningen av ditt arbeid på en bærekraftig måte. Det kan ta tid å finne forretningsmodellen som er best for din virksomhet, og dette er noe vi ofte jobber med, sammen med de sosiale entreprenørene vi støtter. For å få en bedre forståelse av den finansielle delen av din virksomhet, fortell hvilke finansieringskilder du allerede har forsøkt deg på, nevn også salg, donasjoner, lån, bruk av egne midler osv. Fortell også om hvilke finansieringskilder du skal forsøke deg på i fremtiden. 13. List opp dine planlagte nøkkelaktiviteter og budsjett for de neste 12 månedene. Obligatorisk: maks 500 tegn Med nøkkelaktiviteter menes aktivitetene som er kritiske for din suksess og for virksomhetens overlevelsesevne. Ved å forstå forskjellen mellom nøkkelaktivieter og andre aktiviteter holder du fokus på det som er viktigst og hjelper deg samtidig til å ta gode avgjørelser når det kommer til å prioritere ressurser. Når man vet hva som er nøkkelaktivitetene du er nødt til å gjennomføre og vet om kostnadene tilknyttet gjennomføringen av disse, vil du få en god forståelse av minimumsbeløpet du trenger å generere for det kommende året. List opp her dine planlagte nøkkelaktiviteter samt budsjett for de neste 12 månedene. 14. Hvor mye forventer du å hente inn av inntekter gjennom følgende kilder: i. Arbeidsinntekt (gjennom å selge varer og tjenester) ii. Tilskudd og donasjoner iii. Investeringer (gjeld eller investert kapital)

6 iv. Annet Obligatorisk: maks 500 tegn For å hjelpe oss å forstå forventede inntektsstrømmer for de neste 12 månedene, list opp antatt inntekt du forventer å få gjennom de ulike kategoriene. Totalsummen bør være den samme som, eller større enn planlagt budsjett for samme periode som du oppgav i spørsmålet overfor. Om deg, den sosiale entreprenøren 15. Når og hvordan kom du opp med denne ideen? Hva inspirerte deg til å komme opp med denne ideen? Hvor var du? Når var det? Vi ønsker å få en forståelse av din opprinnelige inspirasjon rundt nettopp denne ideen. 16. List opp navn på eventuelle medgründere og deres rolle i teamet. Obligatorisk: maks 250 tegn Reach for Change jobber med grunnleggeren eller lederen av virksomheten, opphavspersonen bak ideen, ettersom det er viktig at den eller de vi arbeider med er beslutningstakeren i virksomheten. Noen virksomheter har flere grunnleggere. Hvis du startet opp virksomheten med andre medgründere vil vanligvis daglig leder være den vi arbeider med. List opp navnene på eventuelle medgründere og deres rolle i ditt team. 17. Fortell hvorfor du brenner for nettopp denne utfordringen og målgruppen. Å dele en personlig historie er en av de sterkeste måtene å engasjere andre og få de til å involvere seg i ditt arbeid eller din sak. Ved å fortelle andre hva som motiverte deg til å utvikle din løsning/ komme på din idé, kan hjelpe andre til å forstå hvorfor nettopp dette problemet er viktig å håndtere og det kan inspirere dem til å støtte deg og ditt arbeid. Så å si alle sosiale entreprenører har en kort med sterk personlig historie som omhandler det sosiale problemet

7 de ønsker å løse, og hvorfor de følte på at de måtte gjøre noe med situasjonen og løsningen de kom frem til. Vi ønsker å høre din historie. 18. Har du allerede etablert virksomheten som vil levere denne løsningen? (Ja / Nei) b. Navn på virksomheten (Valgfritt: maks 250 tegn) Om du allerede har etablert en virksomhet, skriv navnet på virksomheten. Om du ikke har etablert din virksomhet enda lar du feltet stå tomt. c. Er du gründer eller medgründer av denne virksomheten? (Valgfritt: Ja / nei) d. Hvilket år ble virksomheten etablert? (Valgfritt: maks 50 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, skriv ned året den ble etablert. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten lar du feltet stå tomt. e. Er virksomheten offisielt registrert i Brønnøysund registeret? (Valgfritt: ja / nei) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. f. Organisasjonsnummer (Valgfritt: 50 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. g. Organisasjonsform (Valgfritt: maks 250 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. h. Antall ansatte per dags dato (Obligatorisk: 50 tegn)

8 Vi ønsker å vite omfanget av din daglige drift. Vennligst oppgi antall ansatte som arbeider i din virksomhet. Inkluder både heltids- og deltidsansatte. Om du ikke har noen ansatte, skriv 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda skriver du inn ikke i drift. i. Antall frivillige per dags dato (Valgfritt: 50 tegn) Vi ønsker å vite omfanget av din daglige drift. Vennligst oppgi antall frivillige som arbeider i din virksomhet. Om du ikke har noen frivillige, skriv 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda lar du feltet stå tomt. j. Totale inntekter (inntjening, donasjoner og kreditt) for det siste finansielle året (Obligatorisk: 50 tegn) Vi ønsker å vite omfanget av din virksomhets drift. Vennligst skriv inn totale inntekter for sist regnskapsår. Om du ikke har vært i drift i et helt regnskapsår enda, vennligst oppgi totale inntekter frem til nå. Inkluder alle donasjoner, salg og lån mottatt i ditt totalbeløp. Om du ikke har hatt noen inntekt enda skriver du 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda skriver du inn ikke i drift. k. Virksomhetens plattformer og antall følgere: i. Webside: ii. Facebook side_ iii. Twitter_ iv. Blog: v. Annet: vi. (Valgfritt: 50 tegn på hver) Vennligst oppgi linker til overnevnte plattformer om du benytter deg av dem for din virksomhet. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda lar du feltet stå tomt. 19. Sosiale entreprenører søker etter å gjøre verden et bedre sted. Hva er det ved deg som gjør at du er en slik leder og pådriver?

9 Vellykkede sosiale entreprenører har en rekke viktige karakteristikker, som blant annet inkluderer en sterk pasjon og drivkraft når det gjelder å skape varig endring i samfunnet, en evig optimisme, og evnen til å inspirere og tiltrekke seg andre til å dele samme pasjon. Vi ønsker å vite hva det er ved deg som gjør at du har potensialet til å bli en vellykket sosial entreprenør? Vennligst gi to eksempler på ting du har gjort som demonstrerer at du har det som trengs for å bli en vellykket sosial entreprenør. 20. Fortell om en gang du feilet og hva du lærte av det. Å være en effektiv entreprenør handler ikke om å aldri gjøre feil, men heller om å lære av de feilene man har gjort. Gi et eksempel på en gang du feilet og hva du lærte av det. 21. Hvilke steg har du allerede tatt for å komme i gang med å tilby din løsning? Vi ønsker å vite hva du allerede har gjort for å gjøre din idé om til virkelighet. Har du allerede begynt å implementere din løsning i samfunnet? Hvilke steg har du tatt så langt? Om du ikke har begynt å implementere din løsning, så har du sannsynligvis gjort flere steg som for eksempel å undersøke problemet og nåværende løsninger, samt snakket med målgruppen og andre som ønsker å støtte deg i ditt arbeid. Fortell oss om hvor langt du har kommet. Entreprenør passer med Reach for Change 22. Forklar i en setning hvorfor du ønsker å vinne Game Changer konkurransen. Obligatorisk: maks 250 tegn Tenk på de ulike grunnene til at du ønsker å vinne denne konkurransen og summer så opp de viktigste grunnene i én setning. 23. Hvordan ønsker du å motta støtte fra inkubatorprogrammet til Reach for Change, for å akselerere utviklingen av din virksomhet?

10 Reach for Change inkubatorprogrammet tilbyr støtte hovedsakelig på fire måter: såkornsfinansiering/tilskudd, forretningsutvikling og kompetansehevende kurs og workshops, nettverk og troverdighet. Hvordan vil denne støtten hjelpe deg til å videreutvikle din virksomhet? 24. Video- pitch Vi ønsker å få et bedre inntrykk av deg og din lidenskap innen nettopp det feltet du jobber. Vennligst lag en kort (maks 2 min) video hvor du forteller oss om din virksomhet / idé. Filmen kan lages ved hjelp av en mobil eller et web- kamera. Last opp videoen til en webside og legg linken til websiden med filmen her. Eksempler på websider for å laste opp filmen er: ; ; Referanser: Vennligst oppgi kontaktinformasjon for to referanser. Dine referansepersoner skal være to personer som kjenner deg profesjonelt. De må ikke være dine familiemedlemmer eller nære venner. De kan kjenne deg eller ha veiledet deg i eksempelvis en arbeidssituasjon, utdanningssituasjon eller som frivillig. Vennligst oppgi kontaktinformasjon til hver referanse og beskrive ditt forhold til dem, f.eks tidligere sjef, kollega: 25. Om din første referanse: l. Navn m. Yrke/ tittel n. Arbeidsgiver o. Telefonnummer p. Epost adresse q. Deres relasjon 26. Om din andre referanse: r. Navn s. Yrke/ tittel t. Arbeidsgiver u. Telefonnummer v. Epost adresse w. Deres relasjon Om deg og Kinnevikgruppen Vi er interessert i å høre om du har eller har hatt en profesjonell relasjon med noen

11 av våre partnerselskaper. Vi hverken ekskluderer eller foretrekker søkere med en relasjon til våre partnere. 27. Jobber du, eller har du tidligere jobbet innen Kinnevik Gruppen eller med noen av våre partnere; Metro, MTG, Tele2, Millicom (Tigo), Hugo Stenbeck Foundation, Viasat 1, Bayport? Obligatorisk: Ja / Nei 28. Hvis ja, i hvilket selskap og hvordan rolle hadde du? Valgfritt: maks 250 tegn Hvis du har svart ja på overnevnte spørsmål, vennligst oppgi svar her. 29. Vennligst opplys om navn, telefonnummer og epost adresse til noen i selskapet vi kan kontakte for å bekrefte dette. Valgfritt: maks 250 tegn Hvis du har svart ja på overnevnte spørsmål, vennligst oppgi svar her.

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Søknadsskjema Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Fødselsnummer: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Yrke: Takk for at du

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere For at du skal kunne ta deg selv ut av businessen og bygge opp en gjentagende og passiv inntekt trenger du å ha et system som alle kan jobbe etter, og som er enkelt for alle å gjøre/formidle videre. Basic

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Kidsa er ikke som før! höegh

Kidsa er ikke som før! höegh Kidsa er ikke som før! höegh E D PRT L8R? E D PRT L8R? er det party senere? 1001? Hva med et eventyr? 7K Sjuk G9 Geni GID Glad i deg QLT Kult ASAP As soon as possible U Du, you OXO Også FOFL Ruller på

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0 BizTools Salg Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler Mars 2010 Versjon 1.0 Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS Hvorfor kompendiet Prospektering og møtebooking Dette

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Internet undersøkelse relatert til Periodisk Kjøretøy Kontroll (PKK) for motorkjøretøy og hengere

Internet undersøkelse relatert til Periodisk Kjøretøy Kontroll (PKK) for motorkjøretøy og hengere Internet undersøkelse relatert til Periodisk Kjøretøy Kontroll (PKK) for motorkjøretøy og hengere I. INFORMASJON VERØRENDE BESVARELSE Jeg svarer på vegne av: (obligatorisk) meg selv (som innbygger) en

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Praktisk informasjon Navn Fødselsdato Kjønn Nærmeste pårørende (hvis du er under 18 år) ([ ]) ([ ]) ([ ]) ([ ]) Telefon, privat Mobil/tlf.

Detaljer

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv Stiftelsen 1995 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Oslo, februar Spørreliste nr. 170 HUMOR Denne gangen handler spørrelisten om humor. Humor spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Detaljer

Society and workplace diversity group

Society and workplace diversity group Rekruttering i flerkulturelle samfunn Professor Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen Ab-konferansen, Fornebu 08.november 2012 Society and workplace diversity group http://www.uib.no/psyfa/isp/diversity/index.htm

Detaljer

2.2 Markedsvurdering

2.2 Markedsvurdering 2.2 Markedsvurdering Målsetting med temaet: Analyse av potensiale i bransje og marked Analyse Bransje(r) Beskriv bransjen(e) (=type næringslivsvirksomhet) Analyse Markeder Beskriv markeder (=hvor det omsettes

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet Velg den rette målgruppen På Facebook betaler du bare for å målrette annonsene dine mot akkurat de folkene du vil nå. Ved å målrette annonsene dine kan du: finne de rette kundene på alle enheter, inkludert

Detaljer

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hilde Elin Haaland Kramer Universitetet i Bergen Katrine Moland Hansen SIU Gardermoen 03.02.2015 Evalueringskriterier Relevans (30%) Prosjektutforming

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel:

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24.

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. oktober Oddvar Bakken, Inner AS oddvar@inner.no, www.inner.no Innledning Hvorfor

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Kapital Kompetanse Møteplasser

Kapital Kompetanse Møteplasser Kapital Kompetanse Møteplasser Pre-såkornkapital Pre-såkornkapital/ «matching ordningen» Hensikt Gjøre bedriftene investorklare, tilføre kapital og kompetanse Utvikle innovasjonsmiljøene Utvikle engleinvestormiljøene

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Bedre liv, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Sidespor, fallgruver og motbakker og prosjektsuksess GEVINSTREALISERING. Seniorrådgiver Einar Holand

Sidespor, fallgruver og motbakker og prosjektsuksess GEVINSTREALISERING. Seniorrådgiver Einar Holand Sidespor, fallgruver og motbakker og prosjektsuksess GEVINSTREALISERING Man kan rive på omdømme. «Vi hadde som mål å være markedsleder og ha det beste omdømmet. Akkurat det med omdømme er fortsatt et mål,

Detaljer

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon Utstiller- og Sponsorinvitasjon GRÜNDERMESSEN 2015 MØTEPLASSEN FOR GRÜNDERE OG VEKSTBEDRIFTER BERGEN 23. APRIL GRIEGHALLEN TRONDHEIM 9. SEPTEMBER SCANDIC LERKENDAL OSLO 18.-19. NOVEMBER OSLO KONGRESSENTER

Detaljer

Idé- og prisskisse Infotorg Ørland Kommune Kommunikasjon gjennom web og video

Idé- og prisskisse Infotorg Ørland Kommune Kommunikasjon gjennom web og video Idé- og prisskisse Infotorg Ørland Kommune Kommunikasjon gjennom web og video Utgangspunkt Denne idé- og prisskissen er utarbeidet på bakgrunn av dialog i møter mellom Ørland Kommune og mann AV huse, og

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Implementering: Å få til et løft for ungdomshelse i organisasjonen. Ragnhild Hals og Kirsti Almås NK LMH

Implementering: Å få til et løft for ungdomshelse i organisasjonen. Ragnhild Hals og Kirsti Almås NK LMH Implementering: Å få til et løft for ungdomshelse i organisasjonen. Ragnhild Hals og Kirsti Almås NK LMH Effekt Prosjektperioden Fra blaff til varig virkning? Vi jobber intenst for å skape bedre integrering

Detaljer

Budskapsformidling 2

Budskapsformidling 2 Mediehåndtering Budskapsformidling 2 Kommunikasjonsmodell 3 Kommunikasjon er ikke alltid lett 4 Bruk av media Å forstå behovene og arbeidsmetodene til journalister er viktig hvis Diabetesforbundet ønsker

Detaljer

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb?

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb? Klientens navn: Adresse: Klient-ID: Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Henvisningsdato: Primærbehandler: Beste måte å få tak i klienten på: Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS NK nr: Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS Terapiavgift: 300:-/sesjon inkl. moms. Betales direkte til terapeutkandidaten. KONFIDENSIELT

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon Utstiller- og Sponsorinvitasjon GRÜNDERMESSEN 2015 MØTEPLASSEN FOR GRÜNDERE OG VEKSTBEDRIFTER BERGEN 23. APRIL GRIEGHALLEN TRONDHEIM 9. SEPTEMBER SCANDIC LERKENDAL OSLO 19. NOVEMBER OSLO KONGRESSENTER

Detaljer

Verdiforslag (value proposition) som åpner dører

Verdiforslag (value proposition) som åpner dører Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 14.08.2011 Verdiforslag (value proposition) som åpner dører Salg har alltid handlet om å kjenne kunden så godt, at du kan se dine produkter og deg selv med kundens

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK Agenda Del 2 Advanced: 1. Budsje/Årshjul 2. Hvorfor bruke penger på Facebook? 3. 10 ps for å lykkes med annonsering på Facebook 4. Applikasjoner fra tredjepart

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives LOLA Looking for Likely Alternatives REPORTER BOK En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon Navn: Klasse: År: Målbeskrivelse: Forestill deg at du er en journalist som leter etter måter

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid.

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid. Øvinger ENT4000 Generelt om øvingsopplegg for ENT4000 Veileder: B. Meling E-post: miriam.meling@sfe.uio.no Først av alt, velkommen til Gründerskolen og ENT4000! Emnets mål er å gi dere en teoretisk og

Detaljer

Spredning av nye ideer og produkt - Rogers diffusjonsmodell

Spredning av nye ideer og produkt - Rogers diffusjonsmodell Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 07.10.2011 Spredning av nye ideer og produkt - Rogers diffusjonsmodell Tiden det tar for en nyhet å nå ut til markedet er avhengig av hvor raskt det enkelte individ

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer