GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015"

Transkript

1 GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015 Grunnleggende kriterier: (Alle er obligatoriske å svare på) I. Løser din idé et betydelig problem barn og unge møter på i Norge? (Ja / Nei) II. Er barn og unge primærmålgruppen for ditt løsning eller din idé? (Ja / Nei) III. Er du opphavsmannen/damen bak ideen og grunnlegger eller medgründer bak virksomheten som vil tilby den foreslåtte løsningen? (Ja / Nei) IV. Bekreft at du er, eller vil være lederen av virksomheten som er grunnlagt for å levere nevnte løsning. (Ja / Nei) V. Er du opptatt av å skape varig endring for så mange barn som mulig, som er berørt av dette problemet i ditt land? (Ja / Nei) VI. Forplikter du deg til å jobbe mot å skape en økonomisk bærekraftig modell for din løsning, hvis du vinner konkurransen? (Ja / Nei) VII. Vil du forplikte deg til å jobbe heltid med å utvikle virksomheten som tilbyr nevnte løsning, hvis du vinner konkurransen? (Ja / Nei) Om Problemet du har identifisert: 1. Beskriv det spesifikke samfunnsproblemet du har identifisert, som barn og unge møter på i Norge, i en setning. Obligatorisk: maks 250 tegn Å ha fokus på kjerneproblemet vil gjøre deg i stand til å skape en klar og fokusert løsning og vil hjelpe deg til å tiltrekke deg andre som vil jobbe med deg, som bryr seg om det samme spesifikke problemet. Beskriv problemet i én setning, slik at selv en som aldri har møtt deg før umiddelbart kan forstå problemet du prøver å løse. For eksempel; "Barn med nedsatt funksjonsevne ikke har tilgang til de tjenester og støtte de trenger for å leve et fullverdig og lykkelig liv"; "Barn lider i økende grad av angst og depresjon"; "Barn dør av sykdommer som kan unngås"; "Fedme blant barn vokser". 2. Vennligst oppgi relevant statistikk og referanser som beviser at dette er et problem som må adresseres.

2 Fakta og statistikk fra kilder med ekspertise på området gjør at du er i stand til å overbevise andre om at dette er et problem som må håndteres. I tillegg er du i bedre stand til å skape en effektiv og varig løsning, jo bedre du kjenner og forstår problemet. Her kan du legge inn fakta eller referanser du har samlet fra egne opplevelser og erfaringer, fra nyhetene eller artikler du har lest eller fra akademia eller forskningsartikler eller rapporter. 3. Lag en liste over hva du mener er de mest betydningsfulle og grunnleggende årsakene til problemet. Beskriv også hvorfor du mener dette er hovedårsakene. Obligatorisk: maks 500 tegn Å forstå årsakene til problemet du ønsker å løse, vil hjelpe deg i å skape en effektiv løsning. Det er første steg mot å forstå hvordan å skape en varig løsning. For eksempel: du kan hjelpe gatebarn ved å gi dem mat og husly, men hvis du forstår hvordan og hvorfor barn ender opp på gaten i utgangspunktet, og du kan starte med å løse nettopp denne utfordringen, så vil du på sikt sørge for at det ikke finnes gatebarn. List opp her hva du vet er eller hva du tror er de 1 3 mest betydningsfulle underliggende årsakene til problemet. Forklar kort for hver av punktene hvorfor de er betydningsfulle. Om din løsning til nettopp dette problemet: 4. Beskriv din innovative løsning på problemet med to setninger. Obligatorisk: maks 500 tegn Å være i stand til å beskrive kjernen av løsningen din på et par setninger, inkludert det som gjør løsningen din unik, er kritisk om du ønsker å la andre forstå hva du gjør. Beskriv med to setninger kjerneelementene ved din løsning slik at en som aldri har møtt deg før kan forstå ideen din umiddelbart. 5. Beskriv hvordan hver av dine spesifikke programmer eller produkter fungerer, slik at det tydelig viser hvordan du vil nå dine mål og hjelpe målgruppen. Det er viktig at du kan beskrive konkret hvordan løsningen din fungerer. Dette innebærer at du kan forklare hvordan hver av programmene eller produktene fungerer og hvordan hvert program eller produkt fører til det ønskelige utfallet

3 og er med på å løse problemet. 6. Beskriv hvem som er primærmålgruppen for din løsning. Obligatorisk: maks 500 tegn Akkurat som for kommersielle aktører er hvert produkt eller hver tjeneste skapt for å møte et behov hos en spesifikk målgruppe. Forklar hvilke(n) gruppe av barn og unge som er primærmålgruppen for dine produkter eller tjenester. Inkluder et estimat på antall barn og unge som er påvirket av overnevnte problem (markedsomfang), kjønn, alder, geografisk område eller annen viktig informasjon som bidrar til å definere målgruppen. 7. På hvilke konkrete måter vil din løsning forbedre livene til de barna og/eller ungdommene du støtter? Gi et eksempel på hvordan et barns liv i primærmålgruppen vil bli direkte forbedret som følge av ditt arbeid. For å få støtte fra investorer må du kunne forklare tydelig hva som er forventede resultater og utfall av ditt arbeid. Sagt på en annen måte, hvordan din løsning vil forbedre livene til de barna som mottar dine tjenester eller benytter dine produkter. Tenk på et barn eller ungdom som opplever problemet du har identifisert. Hvordan vil deres hverdag ha endret seg, som et resultat av å benytte seg av dine produkter/tjenester? 8. Hvordan har du tenkt å måle at løsningen din faktisk fungerer? Hva konkret ønsker du å måle og hvordan vil du måle det, for å se hvorvidt løsningen din skaper den ønskede effekten? Innsamling av data/informasjon som omhandler bruk av din løsning, gjør at du ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette hjelper deg i å lage smarte forbedringer raskt og gjør at du kan skape nettopp den effektive løsningen du ønsket å tilby. Vi ønsker å vite hva du anser som hovedelementene som skal måles ved din løsning, slik at du kan vurdere om løsningen din fungerer som planlagt. 9. Hvilke andre organisasjoner eller virksomheter forsøker å løse den samme utfordringen som deg, hvordan er din løsning annerledes og bedre?

4 Ved å kjenne til de andre organisasjonene og virksomhetene som allerede jobber med å løse det samme problemet som deg, se hva de gjør og å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer vil spare deg mye tid. Samtidig vil du få tydeliggjort for deg selv, dine unike salgsargumenter (Unique Selling Points), gi deg ideer til ditt eget prosjekt og vil hjelpe deg å identifisere potensielle partnere. Dette er en analyse av hvor konkurransedyktig din virksomhet er, som er standard prosedyre for tradisjonelle virksomheter. Det viser også investorer at du forstår og kjenner det markedet du jobber i. 10. Reach for Change arbeider med sosiale entreprenører som ønsker å skalere sin virksomhet for å kunne forbedre livene til så mange barn og unge som mulig. Hvordan vil du utvikle, skalere eller replisere din idé, for å nå ut til så mange barn og unge som mulig, i fremtiden? Hvis du ønsker å løse det identifiserte problemet, for alle barn og unge som rammes av dette problemet i Norge må du finne en måte å skalere den sosiale virkningen av arbeidet ditt. Det er flere måter å gjøre dette på. Å skalere ut innebærer å tilby tjenestene eller produktene dine på nye lokasjoner (for eksempel ved å trene opp andre til å tilby din metode på andre geografiske områder enn der du selv er tilstede). Å skalere opp involverer å sikte seg inn mot innflytelsesrike nøkkelpersoner (for eksempel politikere eller opinionsledere innen feltet) og overbevise dem om å gjøre nettopp din løsning til standard praksis under deres myndighetsområde (for eksempel bedrive lobbyvirksomhet opp mot regjeringen for å endre lovverket, på en slik måte at alle offentlige instanser må handle annerledes basert på din løsning). Begge fremgangsmåter har sine fordeler og ulemper, men vellykkede skaleringsstrategier omfatter en blanding av begge. Skalering tar tid, men å ha en langtidsstrategi på plass gjør at du tidlig kan påbegynne det viktige grunnarbeidet (for eksempel bygge relasjoner med viktige nøkkelpersoner). Fortell hvordan du ser for deg å skalere virkningen av ditt arbeid. 11. I 2021 (5 år fra nå), hvor mange barn og unge forventer du å ha påvirket? Obligatorisk: maks 250 tegn Når du lager vekststrategier er det nyttig å sette opp et estimat med hvilken hastighet du forventer å vokse. Som med alle andre målsettinger bør anslaget være ambisiøst med realistisk og du benytter disse anslagene til å gi et klarere

5 bilde over hvor du forventer å være på et gitt tidspunkt i fremtiden, til dine medarbeidere og dine investorer. For å hjelpe oss å forstå dine forventninger rundt skaleringen av virkningen av ditt arbeid, skriv inn hvor mange barn og unge du forventer å støtte og påvirke om 5 år. 12. Reach for Change jobber med sosiale entreprenører som vil lage bærekraftige økonomiske modeller for sine løsninger, slik at den sosiale effekten de skaper kan bli produsert, levert og skalert også på lang sikt. Hvilke finansieringskilder har du allerede sett på? Hvilke andre finansieringskilder finnes så du kan drive og skalere virksomheten? Som sosial entreprenør er utfordringen å finne en bærekraftig økonomisk modell som tillater deg å levere dine tjenester eller produkter og skalere din virksomhet og virkningen av ditt arbeid på en bærekraftig måte. Det kan ta tid å finne forretningsmodellen som er best for din virksomhet, og dette er noe vi ofte jobber med, sammen med de sosiale entreprenørene vi støtter. For å få en bedre forståelse av den finansielle delen av din virksomhet, fortell hvilke finansieringskilder du allerede har forsøkt deg på, nevn også salg, donasjoner, lån, bruk av egne midler osv. Fortell også om hvilke finansieringskilder du skal forsøke deg på i fremtiden. 13. List opp dine planlagte nøkkelaktiviteter og budsjett for de neste 12 månedene. Obligatorisk: maks 500 tegn Med nøkkelaktiviteter menes aktivitetene som er kritiske for din suksess og for virksomhetens overlevelsesevne. Ved å forstå forskjellen mellom nøkkelaktivieter og andre aktiviteter holder du fokus på det som er viktigst og hjelper deg samtidig til å ta gode avgjørelser når det kommer til å prioritere ressurser. Når man vet hva som er nøkkelaktivitetene du er nødt til å gjennomføre og vet om kostnadene tilknyttet gjennomføringen av disse, vil du få en god forståelse av minimumsbeløpet du trenger å generere for det kommende året. List opp her dine planlagte nøkkelaktiviteter samt budsjett for de neste 12 månedene. 14. Hvor mye forventer du å hente inn av inntekter gjennom følgende kilder: i. Arbeidsinntekt (gjennom å selge varer og tjenester) ii. Tilskudd og donasjoner iii. Investeringer (gjeld eller investert kapital)

6 iv. Annet Obligatorisk: maks 500 tegn For å hjelpe oss å forstå forventede inntektsstrømmer for de neste 12 månedene, list opp antatt inntekt du forventer å få gjennom de ulike kategoriene. Totalsummen bør være den samme som, eller større enn planlagt budsjett for samme periode som du oppgav i spørsmålet overfor. Om deg, den sosiale entreprenøren 15. Når og hvordan kom du opp med denne ideen? Hva inspirerte deg til å komme opp med denne ideen? Hvor var du? Når var det? Vi ønsker å få en forståelse av din opprinnelige inspirasjon rundt nettopp denne ideen. 16. List opp navn på eventuelle medgründere og deres rolle i teamet. Obligatorisk: maks 250 tegn Reach for Change jobber med grunnleggeren eller lederen av virksomheten, opphavspersonen bak ideen, ettersom det er viktig at den eller de vi arbeider med er beslutningstakeren i virksomheten. Noen virksomheter har flere grunnleggere. Hvis du startet opp virksomheten med andre medgründere vil vanligvis daglig leder være den vi arbeider med. List opp navnene på eventuelle medgründere og deres rolle i ditt team. 17. Fortell hvorfor du brenner for nettopp denne utfordringen og målgruppen. Å dele en personlig historie er en av de sterkeste måtene å engasjere andre og få de til å involvere seg i ditt arbeid eller din sak. Ved å fortelle andre hva som motiverte deg til å utvikle din løsning/ komme på din idé, kan hjelpe andre til å forstå hvorfor nettopp dette problemet er viktig å håndtere og det kan inspirere dem til å støtte deg og ditt arbeid. Så å si alle sosiale entreprenører har en kort med sterk personlig historie som omhandler det sosiale problemet

7 de ønsker å løse, og hvorfor de følte på at de måtte gjøre noe med situasjonen og løsningen de kom frem til. Vi ønsker å høre din historie. 18. Har du allerede etablert virksomheten som vil levere denne løsningen? (Ja / Nei) b. Navn på virksomheten (Valgfritt: maks 250 tegn) Om du allerede har etablert en virksomhet, skriv navnet på virksomheten. Om du ikke har etablert din virksomhet enda lar du feltet stå tomt. c. Er du gründer eller medgründer av denne virksomheten? (Valgfritt: Ja / nei) d. Hvilket år ble virksomheten etablert? (Valgfritt: maks 50 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, skriv ned året den ble etablert. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten lar du feltet stå tomt. e. Er virksomheten offisielt registrert i Brønnøysund registeret? (Valgfritt: ja / nei) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. f. Organisasjonsnummer (Valgfritt: 50 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. g. Organisasjonsform (Valgfritt: maks 250 tegn) Hvis du allerede har etablert virksomheten, vennligst svar på spørsmålet. Hvis du enda ikke har etablert virksomheten svarer du nei. h. Antall ansatte per dags dato (Obligatorisk: 50 tegn)

8 Vi ønsker å vite omfanget av din daglige drift. Vennligst oppgi antall ansatte som arbeider i din virksomhet. Inkluder både heltids- og deltidsansatte. Om du ikke har noen ansatte, skriv 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda skriver du inn ikke i drift. i. Antall frivillige per dags dato (Valgfritt: 50 tegn) Vi ønsker å vite omfanget av din daglige drift. Vennligst oppgi antall frivillige som arbeider i din virksomhet. Om du ikke har noen frivillige, skriv 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda lar du feltet stå tomt. j. Totale inntekter (inntjening, donasjoner og kreditt) for det siste finansielle året (Obligatorisk: 50 tegn) Vi ønsker å vite omfanget av din virksomhets drift. Vennligst skriv inn totale inntekter for sist regnskapsår. Om du ikke har vært i drift i et helt regnskapsår enda, vennligst oppgi totale inntekter frem til nå. Inkluder alle donasjoner, salg og lån mottatt i ditt totalbeløp. Om du ikke har hatt noen inntekt enda skriver du 0. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda skriver du inn ikke i drift. k. Virksomhetens plattformer og antall følgere: i. Webside: ii. Facebook side_ iii. Twitter_ iv. Blog: v. Annet: vi. (Valgfritt: 50 tegn på hver) Vennligst oppgi linker til overnevnte plattformer om du benytter deg av dem for din virksomhet. Om du ikke har etablert noen virksomhet enda lar du feltet stå tomt. 19. Sosiale entreprenører søker etter å gjøre verden et bedre sted. Hva er det ved deg som gjør at du er en slik leder og pådriver?

9 Vellykkede sosiale entreprenører har en rekke viktige karakteristikker, som blant annet inkluderer en sterk pasjon og drivkraft når det gjelder å skape varig endring i samfunnet, en evig optimisme, og evnen til å inspirere og tiltrekke seg andre til å dele samme pasjon. Vi ønsker å vite hva det er ved deg som gjør at du har potensialet til å bli en vellykket sosial entreprenør? Vennligst gi to eksempler på ting du har gjort som demonstrerer at du har det som trengs for å bli en vellykket sosial entreprenør. 20. Fortell om en gang du feilet og hva du lærte av det. Å være en effektiv entreprenør handler ikke om å aldri gjøre feil, men heller om å lære av de feilene man har gjort. Gi et eksempel på en gang du feilet og hva du lærte av det. 21. Hvilke steg har du allerede tatt for å komme i gang med å tilby din løsning? Vi ønsker å vite hva du allerede har gjort for å gjøre din idé om til virkelighet. Har du allerede begynt å implementere din løsning i samfunnet? Hvilke steg har du tatt så langt? Om du ikke har begynt å implementere din løsning, så har du sannsynligvis gjort flere steg som for eksempel å undersøke problemet og nåværende løsninger, samt snakket med målgruppen og andre som ønsker å støtte deg i ditt arbeid. Fortell oss om hvor langt du har kommet. Entreprenør passer med Reach for Change 22. Forklar i en setning hvorfor du ønsker å vinne Game Changer konkurransen. Obligatorisk: maks 250 tegn Tenk på de ulike grunnene til at du ønsker å vinne denne konkurransen og summer så opp de viktigste grunnene i én setning. 23. Hvordan ønsker du å motta støtte fra inkubatorprogrammet til Reach for Change, for å akselerere utviklingen av din virksomhet?

10 Reach for Change inkubatorprogrammet tilbyr støtte hovedsakelig på fire måter: såkornsfinansiering/tilskudd, forretningsutvikling og kompetansehevende kurs og workshops, nettverk og troverdighet. Hvordan vil denne støtten hjelpe deg til å videreutvikle din virksomhet? 24. Video- pitch Vi ønsker å få et bedre inntrykk av deg og din lidenskap innen nettopp det feltet du jobber. Vennligst lag en kort (maks 2 min) video hvor du forteller oss om din virksomhet / idé. Filmen kan lages ved hjelp av en mobil eller et web- kamera. Last opp videoen til en webside og legg linken til websiden med filmen her. Eksempler på websider for å laste opp filmen er: ; ; Referanser: Vennligst oppgi kontaktinformasjon for to referanser. Dine referansepersoner skal være to personer som kjenner deg profesjonelt. De må ikke være dine familiemedlemmer eller nære venner. De kan kjenne deg eller ha veiledet deg i eksempelvis en arbeidssituasjon, utdanningssituasjon eller som frivillig. Vennligst oppgi kontaktinformasjon til hver referanse og beskrive ditt forhold til dem, f.eks tidligere sjef, kollega: 25. Om din første referanse: l. Navn m. Yrke/ tittel n. Arbeidsgiver o. Telefonnummer p. Epost adresse q. Deres relasjon 26. Om din andre referanse: r. Navn s. Yrke/ tittel t. Arbeidsgiver u. Telefonnummer v. Epost adresse w. Deres relasjon Om deg og Kinnevikgruppen Vi er interessert i å høre om du har eller har hatt en profesjonell relasjon med noen

11 av våre partnerselskaper. Vi hverken ekskluderer eller foretrekker søkere med en relasjon til våre partnere. 27. Jobber du, eller har du tidligere jobbet innen Kinnevik Gruppen eller med noen av våre partnere; Metro, MTG, Tele2, Millicom (Tigo), Hugo Stenbeck Foundation, Viasat 1, Bayport? Obligatorisk: Ja / Nei 28. Hvis ja, i hvilket selskap og hvordan rolle hadde du? Valgfritt: maks 250 tegn Hvis du har svart ja på overnevnte spørsmål, vennligst oppgi svar her. 29. Vennligst opplys om navn, telefonnummer og epost adresse til noen i selskapet vi kan kontakte for å bekrefte dette. Valgfritt: maks 250 tegn Hvis du har svart ja på overnevnte spørsmål, vennligst oppgi svar her.

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere For at du skal kunne ta deg selv ut av businessen og bygge opp en gjentagende og passiv inntekt trenger du å ha et system som alle kan jobbe etter, og som er enkelt for alle å gjøre/formidle videre. Basic

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Søknadsskjema Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Fødselsnummer: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Yrke: Takk for at du

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Kidsa er ikke som før! höegh

Kidsa er ikke som før! höegh Kidsa er ikke som før! höegh E D PRT L8R? E D PRT L8R? er det party senere? 1001? Hva med et eventyr? 7K Sjuk G9 Geni GID Glad i deg QLT Kult ASAP As soon as possible U Du, you OXO Også FOFL Ruller på

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

2.2 Markedsvurdering

2.2 Markedsvurdering 2.2 Markedsvurdering Målsetting med temaet: Analyse av potensiale i bransje og marked Analyse Bransje(r) Beskriv bransjen(e) (=type næringslivsvirksomhet) Analyse Markeder Beskriv markeder (=hvor det omsettes

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Bedre liv, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Detaljer

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv Stiftelsen 1995 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Oslo, februar Spørreliste nr. 170 HUMOR Denne gangen handler spørrelisten om humor. Humor spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Detaljer

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet Velg den rette målgruppen På Facebook betaler du bare for å målrette annonsene dine mot akkurat de folkene du vil nå. Ved å målrette annonsene dine kan du: finne de rette kundene på alle enheter, inkludert

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives LOLA Looking for Likely Alternatives REPORTER BOK En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon Navn: Klasse: År: Målbeskrivelse: Forestill deg at du er en journalist som leter etter måter

Detaljer

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0 BizTools Salg Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler Mars 2010 Versjon 1.0 Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS Hvorfor kompendiet Prospektering og møtebooking Dette

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb?

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb? Klientens navn: Adresse: Klient-ID: Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Henvisningsdato: Primærbehandler: Beste måte å få tak i klienten på: Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

STYRKE ROTARY STRENGTHENING ROTARY Inger-Britt Zeiner, Rotary Public Image Coordinator sone 16 TØNSBERG ROTARY KLUBB

STYRKE ROTARY STRENGTHENING ROTARY Inger-Britt Zeiner, Rotary Public Image Coordinator sone 16 TØNSBERG ROTARY KLUBB STYRKE ROTARY STRENGTHENING ROTARY Inger-Britt Zeiner, Rotary Public Image Coordinator sone 16 TØNSBERG ROTARY KLUBB 22.10.2013 1 BAKGRUNN Mai 2011 Rotary Internasjonal besluttet å se på Rotarys varemerke

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS NK nr: Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS Terapiavgift: 300:-/sesjon inkl. moms. Betales direkte til terapeutkandidaten. KONFIDENSIELT

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Bedre liv, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Detaljer

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24.

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. oktober Oddvar Bakken, Inner AS oddvar@inner.no, www.inner.no Innledning Hvorfor

Detaljer

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager?

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? DEtte bilaget er en annonse fra dytt.no Helse & Teambuilding Høstens Store Aktivitetskonkurranse! Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? Start: 15. september Målgang: 15. november 2011 Dytt.no

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

INFORMASJONSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING TIL DEG SOM HAR SAGT JA TIL INTERVJU ROUNT TEMAET HÅP OG LIVSKVALITET

INFORMASJONSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING TIL DEG SOM HAR SAGT JA TIL INTERVJU ROUNT TEMAET HÅP OG LIVSKVALITET INFORMASJONSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING TIL DEG SOM HAR SAGT JA TIL INTERVJU ROUNT TEMAET HÅP OG LIVSKVALITET Formålet med dette intervjuet er å hente informasjon, som skal brukes til å produsere en dokumentar-film.

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hilde Elin Haaland Kramer Universitetet i Bergen Katrine Moland Hansen SIU Gardermoen 03.02.2015 Evalueringskriterier Relevans (30%) Prosjektutforming

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Vårens store aktivitetskonkurranse!

Vårens store aktivitetskonkurranse! DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DYTT.NO Friskere og Gladere medarbeidere Hardanger/ Eidfjord Haugastøl/ Rallarvegen Finse Flåm Kaupanger Jostedalsbreen Stryn Aurlandsvangen Geirangerfjorden Trollstigen

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon Utstiller- og Sponsorinvitasjon GRÜNDERMESSEN 2015 MØTEPLASSEN FOR GRÜNDERE OG VEKSTBEDRIFTER BERGEN 23. APRIL GRIEGHALLEN TRONDHEIM 9. SEPTEMBER SCANDIC LERKENDAL OSLO 18.-19. NOVEMBER OSLO KONGRESSENTER

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Internet undersøkelse relatert til Periodisk Kjøretøy Kontroll (PKK) for motorkjøretøy og hengere

Internet undersøkelse relatert til Periodisk Kjøretøy Kontroll (PKK) for motorkjøretøy og hengere Internet undersøkelse relatert til Periodisk Kjøretøy Kontroll (PKK) for motorkjøretøy og hengere I. INFORMASJON VERØRENDE BESVARELSE Jeg svarer på vegne av: (obligatorisk) meg selv (som innbygger) en

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer