Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi?"

Transkript

1 Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi? HUSK Mot samme mål Sandnes 11 mars 2009 Tor-Johan Professor dr.philos. Høgskulen i Volda

2 Korleis veit vi det vi trur vi veit? Kunnskap:.skapt kunnen Vitskap:.skapt viten

3 Det begynte med eit eple..

4 og deretter det tapte paradis Den som aukar kunnskapen aukar smerten.

5 Kunnskap og handling Kunnskap og handling er integrert Vi handlar i verda i samsvar med vår oppfatning av ho Sosial og menneskelege fenomen lar seg forme av vår oppfatning av dei

6 Makt og kunnskap Makt og kunnskap forutsetter hverandre gjensidig. Intet maktforhold uten at det dannes et kunnskapsområde og heller ingen kunnskap som ikke på samme tid forutsetter og danner visse maktforhold. (Foucault, 1997:30).

7 Diskurs Diskurs er her sett på som ein bestemt måte å tolke, begrepsette og å snakke om eit fenomenområde på Diskurs øver makt i den tyding at den skaper grenser mellom det legitimite og illegitimite, mellom innanfor og utanfor Diskurser er praksis (vi handlar i verda i samsvar med vår oppfatning av ho)

8 Kampen om kunnskapen Produsenter Profesjon Vitenskap Stat Praksis Marked

9 Vegen og målet For to hundre år sidan: I dag Lokalsamfunn Lokalsamfunn Sosial eksklusjon Sosial integrasjon Institusjon Institusjon

10 Hegemonisk diskurs Den biomedisinske arkitekturen Sjukdom kan gjerast greie for som universelle einingar Einingane kan tilbakeførast til biologisk nivå Biologisk nivå er primært Einingane har spesifikk patologi og etiologi Det kan utviklast spesifikk terapi for spesifikke einingar Diagnose predikerer behandling Implikasjon: sjukdom kan studerast uavhengig av den sjuke personen

11 Gamle heltar nye diskursar? Sigmund Freud ( ) Den andre Subjektivering Emil Kraepelin ( ) Det andre Objektivering

12 Kampen om diskursen: Psykiatri har over lang tid lidd under mangelen på et enhetlig forklaringsparadigme. Vi mener at tiden er inne til å hevde nevrobiologi som grunnlag for alle psykiatriske forståelsesmodeller (Ringen & Dahl, 2002, s. 2024)

13 Den rådende diskurs: Blaming the brain?

14 Ny teknologi (PET, fmri og MEG)

15 Frenologi (1790 ca 1920) Franz-Joseph Gall ( )

16 Biologi og psykiske lidingar Det vi har trodd har vore årsak kan like gjerne vere verknad Psykiske lidingar er sosiale einingar (tankar, kjensler, atferd) Det som er unormalt (patologisk) sosialt sett, er ikkje utan vidare patologisk (sjukt) biologisk sett Det er miljøet som avgjerd korleis ulike genetiske disposisjonar kjem til å utvikle seg

17 Filosofien i opptrappingsplanen Auke integrering og autonomi over eige liv Kvar person sett som individ og medborgar med behov og rettar som andre Deltaking i same arenaer som andre skal gi grunnlag for identitet som ikkje byggjer på sjukdom (medborgarskap) Kva slags kunnskap trengs for å nå desse måla?

18 Pasientar med ulike behandlingsformer: (Alle døgninstitusjoner i Hagen&Ruud, 2004) Medikament Individualsamtalar Gruppesamtaler Familiesamtaler Treningsopplegg Rusbehandling (prosent) Halvparten innlagt mindre enn 8 dager, ¾ mindre enn ein månad

19 Førti års forsking på samtaleterapi Terapi verkar (80% i høve ikkje terapi) Betring er hos dei fleste varig Ingen forskjell mellom ulike metodar Liten samanheng mellom teknikk/metode og resultat Beste prediktor er relasjonen og tidleg betring Systematisk prosessevaluering betrar utbyttet

20 Bergin og Garfield (1994) held det som eit viktig funn at «...it is the client more than the therapist who implements the change process» (s.824)

21 Når brukarar svarar på what works God utvikling vanskeleg å predikere Godt forløp ikkje knytt til objektive behandlingsvariablar Like tiltak for same tilstand gir ulike erfaringar Viktige vendepunkt Bustad, økonomi Fungerande daglegliv Aksept, respekt, meiningsfull verksemd Verdige roller (anti-stigma) Involverte, truverdige hjelparar Gjenerobring av eige ansvar

22 Davidson et al 2007 Bedringsprosessen dreier seg om å gjenskape en opplevelse av tilhørighet i sitt lokalmiljø samt en positiv følelse av identitet utenfor ens problemer, i arbeidet med å skape seg et liv på tross av eller innenfor begrensningene ved situasjonen man er i.

23 Kva betyr det at tiltak/behandling er evidensbasert? Evidensbasert kunnskap: At ei brukargruppe som får tiltaket i gjennomsnitt kjem betre ut enn gjennomsnittet av ei tilsvarande gruppe som ikkje får behandlinga Evidensbasert praksis: Implementering av denne kunnskapen gjennom diagnoseutløyste prosedyrar

24 Min konklusjon Dette er kunnskap basert på ein objektivert brukar Der er ingen evidens for evidensbasert behandling når det gjeld kommunikativ praksis Slik praksis må vere skreddarsaum Vi treng kunnskap som styrker den relasjonelle og kommunikative kompetansen

25 Den andre eller en av de andre? "Møtet med klienten er alltid møtet med noe ukjent. Å formulere hypoteser og stille diagnoser er å forsøke å inkorporere den andre i din verden og dine kategorier. Dette er dømt til å mislykkes. Det unike andre mennesket kan bare erkjennes ved å lytte og se så åpent som mulig. Forståelsen vokser frem spontant" (Smedslund 1998, s. 1092).

26 Utfordringar i praksis Å få subjektet i tale Skape håp om mestring Skape oppleving av mestring Vedlikehalde tillit til mestringsevne Skape tillit til gjenoppretting av a speaking I Den biomedisinske arkitekturen hemmar dette: Fokuserer patologi/problem framfor ressursar Ignorerer kontekst (lokal og kulturell) Objektiverer brukaren Ignorerer brukarens eigen handlingskraft

27 Konklusjon på behandlingsforskinga Frå Frå behandling Til Samhandling Det andre (sjukdomen) Til Den andre (den sjuke personen)

28 Etter mitt syn Bør hovedfokuset vere den psykisk lidande framfor den psykiske lidinga Implikasjonar: Relasjonelt og kommunikativ metaperspektiv Eit integrert/samla lokalbasert tenestetilbod Breiare førstelinje, spissare spesialistteneste Meir brukarorientert og brukarstyrt forsking Nedtrapping av ekspertspråk og avmystifisering av psykiske lidingar Opptrapping av: Samhandling Rehabiliteringstenkning - ressursar Fokus på livssituasjon og dagleg mestring (bolig/arbeid etc) Sosial integrering Care Nedtrapping av: Medikalisering Psykologisering Behandling - patologi Cure

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern erfarings kompetanse.no 2011:1 1 Tor-Johan Ekeland erfarings kompetanse.no 2011:1 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve

Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve Notat 12/2004 Eldrid Digernes Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Eldrid Digernes Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Ein kritisk diskursanalyse av brev til pasientar og brukarar Lydia Aud Marit Eidsnes Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske stadium Universitetet i

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie Short papers Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie 49 Margrete Tytlandsvik, cand. polit Stig Heskestad, cand.med EXPERIENCES WITH USER CONTROLLED ADMISSIONS

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA»

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» Finn Berg «Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» En undersøkelse av foreldre i intensiv familieterapi, med fokus på om relasjonene i familien endres Masteroppgave i familiebehandling Høgskolen i Oslo

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Vestibularisnevritt/ virus på balansenerven Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit.

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Hvordan ivareta seg selv som hjelper. Fagdag i Lindrende omsorg Høgskolen i Gjøvik

Hvordan ivareta seg selv som hjelper. Fagdag i Lindrende omsorg Høgskolen i Gjøvik Hvordan ivareta seg selv som hjelper Fagdag i Lindrende omsorg Høgskolen i Gjøvik I møte med alvorlig syke, døende og mennesker i krise, skjer det noe alvorlig med oss - Hva betyr det? Det betyr at når

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer