Multisport Dans+ Musikk+ Kunst+ Sjø.Snø.Surf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multisport Dans+ Musikk+ Kunst+ Sjø.Snø.Surf"

Transkript

1 Multisport Dans+ Musikk+ Kunst+ Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje skuleåret 2012 og Tlf

2 "Skulen er ein heim, og denne heimen er ein skule!" På SUFH er alt som skjer ein del av undervisninga: livet i internatet, arrangement og skuletimar. Skulen er eksamens- og karakterfri, men du får kunnskap og praktisk erfaring som vil bli nyttig for deg ved vidare utdanning og arbeid. På SUFH er det unge, entusiastiske lærarar og andre tilsette som tek del i dei fleste sider av livet på skulen. Sunnmøre folkehøgskule: - tek utgangspunkt i at vi er heile menneske; med kropp, sjel og ånd - har ein rusfri profil - er ein av 78 folkehøgskular i Norge - er eigd og driven av Norges KFUK-KFUM, ein internasjonal, kristen ungdomsorganisasjon - har elevinternat under same tak som undervisnings- og fellesrom - har ca. 30 tilsette, og av desse er ca.10 pedagogisk personale - har ca. 100 elevar og aldersgrense på 18 år - har eit skuleår som varer 33 veker (frå slutten av august til midten av mai) - gjev undervisning minimum 4 timar 6 dagar i veka - har haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie - har ein timeplan som inneheld linjefag, modulfag (valfag) og fellesfag - lærarar og elevar deler ansvaret for å skape eit godt miljø, både i undervisning og internatmiljø - lærarar og elevar deler også ansvaret for innhaldet og gjennomføringa av undervisninga, med utgangspunkt i planane som finst for kvart fag - mykje av undervisninga går føre seg i form av rettleiing - staben deler ansvaret med elevane for å halde huset i orden - staben saman med elevar og lokalmiljø legg til rette for ulike aktivitetar på skulen og i lokalmiljøet som elevane kan delta i på fritida - reiser på tur fleire gonger i løpet av året, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt - gjev elevane vitnemål og 2 studiepoeng ved minimum 90% frammøte - gjev elevane verdifull erfaring og livskompetanse som også har verdi for vidare utdanning og arbeid. Elevane får tilbod om ein valfri utanlandstur til Cuba, Sør-Afrika, Backpacker Europa eller Tanzania/Zanzibar i november (turane er ikkje knytta til linjene). Bu- og arbeidstrening reiser til Spania. For meir informasjon, sjå heimesida Velkomen til oss Har du planen klar? Brosjyra du sit med i handa er eit av mange studietilbod som haglar inn over deg som skal velgje vegen vidare. Kva er spesielt med vårt tilbod, og kva skil oss frå dei andre folkehøgskulane? På Sunnmøre folkehøgskule har vi ein visjon: vi skal få utrulige ting til å skje, noko vi opplever kvart år på ulikt vis. Vi lovar ikkje at vi kan endra livet ditt på 10 min (slik enkelte reklamer lovar), men vi trur dette året vil vere med å prege livet ditt vidare. Vi som jobbar her likar det vi held på med, og vi ynskjer å legge til rette for at du kan vere deg sjølv og utvikle deg vidare, saman med mange andre. Ein av styrkene våre, er breidda. Vi har linjer innan både musikk, dans, idrett, og friluftsliv, noko som gjer at vi har ei flott samansetning av elevar med ulike interesser som inspirerer og lærer av kvarandre. Ein annan styrke er alle fellesopplegga og fellesturane i inn og utland, som ved skuleslutt er noko av det elevane har sett mest pris på. Vi må vel også få lov å skryte litt av fasilitetane våre. Vi har eit fantastisk bygg med utrulige mulegheiter. Likevel er det først og fremst dei menneska du møter her som gjer året kanonbra. Eg har enno ikkje snakka med ein einaste elev som har angra på at dei valde folkehøgskule eller at dei valde SUFH, og eg ser ingen grunn til at du skal bli den første. Vi håper denne brosjyra gjev deg lyst til å bli med på å få utrulige ting til å skje, for nettopp her vil du, saman med dei andre, spele ei viktig rolle. Velkomen til Sunnmøre folkehøgskule! Helsing Arnt Ole Grimstad -rektor- Modulfag Skuleåret på SUFH er delt inn i tre modular. Gjennom heile året har du linjefaget ditt, men ut over det får du høve til å setje saman din personlege timeplan med ulike modulfag. Døme på modulfag: Segling/friluftsliv/ dykking, klatring, golf, gitar, kunstfag og ulike formingsaktivitetar, vokalgruppe, pilates, etikk, foto, ulike ballspel, aerobic, leiartrening, dans, matlaging, band/musikk. Kurs I tillegg til vitnemålet kan du ta: - dykkarsertifikat - "vegen til golf" - båtførarbevis - instruktør treningssenter - brattkortet (klatring/sikring) Desse kursa er ikkje inkl. i skulepengane. Sjå heimeside for meir info. Fellesfag Noko undervisning er felles for alle: seminar laurdag, aktuelt/inspektørs time, musisk/ skulekor, planlegging av skuletur, reingjering og ferdaniste (tru og liv). side 3 På SUFH ynskjer vi at du i eit kreativt og sosialt miljø tufta på kristne verdiar som kjærleik, respekt og likeverd skal få utvikle deg på ein positiv måte. Arnt Ole Grimstad (37) - rektor. Har vore ved skulen i 10 år. Jostein Sæbø (46) - undervisningsinspektør. Har vore ved skulen i 15 år.

3 Det er litt som 71 grader nord, berre at ingen vert sendt heim igjen - Ole-Kristoffer Tveiten, elev Linjefaget inneheld: - Toppturar i Sunnmørsalpane - Grotte/breklatring - Bølgjesurfing/juving - Klatring både inne og ute - Downhill/crosscountry (sykkel) - Ski/brett (pudderjakt i Sunnmørsalpane) - Multi-10-kamp - Møte med det ukjende - Squash/treningssenter - Curling - Snøscooter - Vannski/dykking - Kajakk - Snøholetur - Høve til å ta dykkarlappen Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Eit hendelsesrikt år i sterkt samhold gjennom fartsfylte aktivitetar og stille ro! MULTISPORT Multisport er ei linje prega av sterkt mangfald både innan friluftsliv og idrett. Linja er for deg som er glad i å trene og ynskjer ein aktiv kvardag. På hausten tek vi i bruk minibussen, sykkel, ribbåt, fjellsko, klatretau og stegjern, alt for å nå fjelltoppane i Sunnmørsalpane. Vi ferdast også på eller i sjøen. Her bruker vi kajakk, surfebrett, vannski og våtdrakter. Etter ein aktiv og krevande dag er det godt å sette seg ned rundt leirbålet med god mat og dele dagens følelsar. I november har du også høve til å reise til Sør-Afrika for å utøve ein god del Multisport aktivitetar. Sunnmørs alpane er kjent for fantastiske forhold for ski og brett. Etter å ha auka ferdigheitene våre på ski og brett i trekk, ser vi fram til våren, då vi skal få bestige toppane med hjelp av fellar og truger. Køyringa ned ei urørt fjellside i perfekt puddersnø er heilt fantastisk! Multisport er den linja på SUFH som har flest overnattingsdøgn ute, og du må vere innstilt på at du ikkje alle dagar er ferdig til middagstid. Følg gjerne med på årets multisportelevar i loggboka, der dei deler sine erfaringer og bilder. side 5 - Utvikle evner til å takle nye utfordringar - Utvikle personlegdomen din i eit miljø og natur som er unik - Større tru på deg sjølv: dette fikser eg - Lære deg å takle naturens vilkår - Kunnskap i å planlegge og gjennomføre turar - Fjellvett og sjøvett - Bedre fysisk form Henrik Petersson (42) Lærar, 14 års erfaring frå sjø og fjell på Sunnmøre, brei aktiv idrettsbakgrunn.

4 "If I could tell you what I mean, there would be no point in dancing Isadora Duncan Linjefaget inneheld: - Dans - Koreografi - Formidling - Danseteknisk trening i jazz, moderne og klassisk ballett - Improvisasjon og koreografi - Pilates - Temabasert undervisning med gjestelærar - Framsyningar både internt og eksternt - Oppsetting av danseforestilling - Musikal (fellesprosjekt for heile skulen) - Klassetur til London Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Opptreden i Sjøborg kulturhus - finaste scena på Sunnmøre. DANS+ Gjennom arbeid med dans, koreografi og formidling vil vi legge til rette for at elevane får vidareutvikle og bruke sine danseriske ferdigheiter og kreative evner, og slik styrke sjølvtillit, kroppsbeherskelse og forståelse for dans. Undervisninga tek høgde for at elevane har ulik grad av danserisk erfaring, kunnskap og ferdigheiter. Vi legg vekt på å ha eit godt klassemiljø, og å ta vare på kvarandre er ein viktig del av undervisninga. Du må ha vilje til eigentrening og øving på fritida. For utfyllande informasjon, sjå Fagkombinasjon: Dansefaget utgjer 75% av linjefaget og idrett/ friluftsliv 25%. I tillegg til at du får fordjupe deg i faget Dans, ynskjer vi at du skal få oppleve naturen på Sunnmøre og få nye fysiske utfordringar vekk frå skulebygget. Eit mål er å hente inspirasjon frå friluftslivturar til vidare bruk i linjefaget - Undervisninga i idrett/friluftsliv skjer i vekeperioder som utgjer 2-3 linjeveker haust og vår. - Opplegget vert gjennomført både ute og inne. - Eksempel på opplegg: topptur, klatring, snøholetur, kajakk, ski/brett, ballspel, treningssenter. side 7 - Du har lært grunnleggande teknikk og trinn i ulike dansestilar - Du har blitt mjukare, sterkare og har trent opp balanse - Du har utvikla kroppsbeherskelse og koordinasjon - Du har fått prøve deg både som utøvande dansar og koreograf - Du har fått eit år i eit kreativt og positivt miljø Hilde Charlotte R. Hanken (31) er utdanna dansepedagog ved Universitetet i Stavanger. Ho har jobba som dansar og koreograf på ulike prosjekt både i Stavanger og Ålesund. Våren 2008 vart ho også utdanna Pilatesinstruktør.

5 "Livet er ikke bare en lek, det er også en dans på roser" - Rolf Wesenlund Butrening: - Mat og helse - Rydding og vask av eige rom - Klesvask - Eigen økonomi - Personleg hygiene Andre fag: - Kunst og handverk - Musikk/Drama - Tema/refleksjonsgruppe - Loggbok - Modulfag (valfag) - Kroppsøving Fritid: - Treningssenter - Data - Musikk/band - Elevkveldar - Torsdagsmøte - Husgruppe - Turar og bålkos Turar: - Opningstur (Bli-kjent tur med heile skulen) - Linjetur - Fjell og skogsturar - Skiveke i Sunnmørsalpane - Hjelpesending til Latvia - Tur til fuglefjellet Runde - Tur til Geiranger - Klassa legg i november opp til studietur til den norske sjømannskirka i Calahonda utanfor Malaga i Spania. Arbeidstrening: - Utplassering i bedrift eller arbeidstrening på skulen inntil 1 dag i veka Fellesskapsopplevingar er viktig både på linja og på folkehøgskulen generelt. BU- OG ARBEIDSTRENING Dette er ei linje som tilbyr tilrettelagt opplæring for deg som etter kvart ynskjer å flytte i eigen bustad. Her bur du på eige rom med bad, og gjennom det øver på å bli meir sjølvstendig. Noko av undervisninga på linja er fag som mat og helse, stell av rom og klede, økonomi, idrett og leik, musikk og song, kunst og handtverk, data, sosial trening og aktiv bruk av fritida. Dette året vil bety mykje for deg, og for alle oss andre som blir kjende med deg. Organisering Linja har plass til inntil 6 elevar. Innhaldet i undervisninga vil variere noko ut i frå gruppesamansetjing og individuelle føresetnader og målsetjingar. I samarbeid med heimen og evt. hjelpeapparatet i heimkommunen din utarbeider vi ein individuell opplæringsplan for deg. Du får trening for eit mest mogleg sjølvstendig liv i eigen bustad gjennom opplæring i aktivitetar i dagleglivet. (ADL) Undervisninga blir organisert i einetimar og linjetimar. Nokre valfag og fellesfag har du saman med elevar frå dei andre linjene. Opplegget på denne linja krev ekstra økonomiske ressursar frå di heimkommune, NAV, fylkeskommune eller andre. - Du har blitt meir sjølvstendig - Du har fått utvikle deg gjennom å prøve nye ting - Du får fleire vener - Du får reiseerfaring - Du får prøvd deg i arbeidslivet - Du får eit år i eit kreativt og positivt miljø side 9 Martin Endresen (54) er utdanna både lærar og vaktmester i tillegg til at han har utdanning innan arbeidslivskunnskap. - Linja har fleire lærarar, assistentar og stipendiatar. Ingfrid Grimstad (43) er utdanna adjunkt med hovudvekt på musikk og vegleiing. Ho har vore ved skulen i 13 år.

6 Kreativitet er å finne opp, å eksperimentere, å vokse, ta sjanser, bryte regler, gjere feil og ha det gøy Mary Lou Cook Innhald og metode: - Individuelle prosjekt - Gruppeoppgåver - Kunsthistorie og teori - Utstillingsprosjekt og galleribesøk - Redesign kle, møblar, lamper o.l. - Maling akryl, collage, linotrykk - Serigrafi (silketrykk) t-skjorte design, mønsterdesign - Foto bildekomposisjon, bildebehandling, styling, portrett, landskap - Trendy handarbeid hue, veske, vottar, kle o.l. - Kostyme, scene, lys - Døme på andre prosjekt: smykke, støyping i sement, handlaga papir, land art, longboard - Fellesprosjekt saman med andre linjer - Musikal (fellesprosjekt for heile skulen) For utfyllande informasjon og bilder, sjå Studietur London: kunstekskursjon med utstillingar og forestilling (foto, mote, design, scenekunst) Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Både på skulen og i området rundt er det lagt godt til rette for å vere kreativ. KUNST+ På linja Kunst+ kan du få utvikle kreativiteten din gjennom ei rekke ulike kunstneriske uttrykksformer. I arbeid med ulike teknikkar vil du som skapande person bli tryggare på eige uttrykk og slik styrke sjølvtillit og frimod både kunstnerisk og generelt. Året vil innehalde både gruppeoppgåver og eigne prosjektoppgåver innanfor ein eigen valgt teknikk. Undervisninga tek høgde for at elevane har ulik grad av erfaring, kunnskap og ferdigheiter, og vi ynskjer å legge til rette for at du skal få utvikle deg ut ifrå dine forutsetningar. Kunstfaget utgjer 75% av linjefaget og idrett/ friluftsliv 25%. I tillegg til at du får fordjupe deg i kunstfaget, ynskjer vi at du skal få oppleve naturen på Sunnmøre og få nye fysiske utfordringar vekk frå skulebygget. Eit mål er å hente inspirasjon frå friluftslivturar til vidare bruk i linjefaget - Undervisninga i idrett/friluftsliv skjer i vekeperioder som utgjer 2-3 linjeveker haust og vår. - Opplegget vert gjennomført både ute og inne - Eksempel på opplegg: topptur, klatring, snøholetur, kajakk, ski/brett, ballspel, treningssenter side 11 - Du har møtt likesinna kreative personar som du har inspirert og latt deg inspirere av - Du har stilt ut dine eigne prosjekt, og fått erfaring med kreative fellesprosjekt - Du har sett ideane dine ta form og bli til ferdige produkt - Du har lært ulike teknikkar - Du har fått styrka sjølvtilliten din - Du har fått lært litt om kunst før og no Beate Hopland Langnes (39), utdanna adjunkt med tilleggsutdanning innanfor kunst og design.

7 Beskrive musikk på SUFH i ei setning? Du ber oss om det umulige Cathrine Nyrud, elev Linjefaget inneheld: - Sang - Samspel - Formidling - Grunnleggande opplæring på ulike bandinstrument, med vekt på besifringsspel på piano og gitar - Grunnleggande sangteknikk - Musikkteori og høyrelære - Arrangering og komponering - Studioarbeid - Seminar om ulike tema, både teori og praksis - Konsertar og musikalske bidrag internt og eksternt - CD-prosjekt med sjølvskrive materiale - Musikal (fellesprosjekt for heile skulen) Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Musikklinja er ein viktig del av det miljøskapande arbeidet ved skulen, slik som til dømes elevkveldar og konsertar. MUSIKK+ Gjennom arbeid med sang, samspel og formidling vil vi legge til rette for at elevane får vidareutvikle og bruke sine musiske og musikalske evner og ferdigheiter. Slik styrker vi sjølvtillit og frimot generelt, og det musiske og musikalske spesielt. Undervisninga tek høgde for at elevane har ulik grad av musikalsk erfaring, kunnskap og ferdigheiter. For meir informasjon, sjå Musikkfaget utgjer 75% av linjefaget og idrett/friluftsliv 25%. I tillegg til at du får fordjupe deg i musikkfaget, ynskjer vi at du skal få oppleve naturen på Sunnmøre og få nye fysiske utfordringar vekk frå skulebygget. Eit mål er å hente inspirasjon frå friluftslivturar til vidare bruk i linjefaget. - Undervisninga i idrett/friluftsliv skjer i vekeperioder som utgjer 2-3 linjeveker haust og vår. - Opplegget vert gjennomført både ute og inne. - Eksempel på opplegg: topptur, klatring, snøholetur, kajakk, ski/brett, ballspel, treningssenter. side 13 - Du forstår kvintsirkelen og kan bruke den i teori og praksis - Du kan akkompagnere deg sjølv og andre på piano og gitar - Du har framført musikk i ulike genrar og på fleire ulike instrument i samspel med andre elevar - Du har komponert og arrangert eit musikkstykke - Du har sunge solo, live og på CD - Du har fått styrka sjølvtilliten din Øyvin Sønnesyn (50), utdanna adjunkt med tilleggsutdanning med vekt på musikk og kristendom. Han er utøvande musikar på bass, gitar, piano og sang.

8 "Og dette får du betalt for?" elev Eirik Bøchmann til lærar på Sjø.Snø.Surf Linjefaget inneheld: - Bølgjesurfing - Segling med små og store båtar - Vannski/wakeboard - Kajakk/våttkort/kajakktur - Sjøliv/båtturar - Hausttur til ein av toppane i Sunnmørsalpane - Fisketur med fiskeskøyte - Fridykking/bassengtrening - Solodøgn - Klippehopp/stuping - Møte med det ukjende - Multi 10-kamp - Ski/brett (pudderjakt i Sunnmørsalpane) - Toppturar i Sunnmørsalpane (ski/snowboard). Ein tur er kombinert båt/topptur. - Snøholetur - Elvebuldring - Høve til å ta dykkelappen - Sjødykk for dei som har teke dykkerlappen på hausten, eller har den frå før På vannski rett utanfor Ulsteinvik Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. SJØ.SNØ.SURF SUFH ligg nær vatn. Enten du er ute etter fossande elvar, brølande hav eller vatn i laus fin pudderform, finn du det her. Surfing, segling, kajakk eller dykking er det gode forhold for heile året. Vi har gode våtdrakter som gjer at vi kan vere i og på sjøen så ofte som vi vil. Vi leikar i, over og under vatn, samstundes som vi ynskjer å skape respekt for dei kreftene som vatnet rommar. Når snøen kjem, vil vi utfolde oss både i preparerte skibakkar og i laussnøen langt frå skitrekk og varmestove. Ingenting er som å trakke opp ei nysnødd fjellside, ta på seg tørre klede og legge inn på ei skive med brunost og litt sjokolade. Og så kjem høgdepunktet; ei urørt fjellside utan eit spor, før du kjem ned med laussnøen rundt øyrene. Snødelen blir i hovudsak saman med Multisport. Vi har mykje vér på Sunnmøre. Og det er vi glade for. Det skiftande véret og det spesielle lyset gjev oss unike opplevingar i variert natur. Vi forsøker å drive eit aktivt og enkelt friluftsliv på SjøSnøSurf, og uansett vér blir ein god del netter ute i det fri, slik at du får oppleve Sunnmørsnaturen fra alle sider! side 15 : - Du vil lære å surfe og segle og får god vannfølelse - Du får høve til å ta båtførarprøva (som alle må ha) - Du har lært å ferdast trygt på sjøen - Du har bestege fleire Sunnmørsfjell på snø, og køyrt ned igjen - Du har lært om tryggleik og ferdsel i fjellet - Du har lært mykje om å vere ute i all slags vér - Du blir glad i å vere ute i all slags vér - Du veit at du tør Jan-Einar Roos (43), utdanna adjunkt med vekt på kristendom og friluftsliv. 15 års erfaring frå sjø og fjell på Sunnmøre.

9 "Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste" - Pave Johannes Paul II Linjefaget inneheld: - Fotball - Golf - Volleyball/beachvolleyball - Ski, telemark, alpint, snowboard - Squash/badminton - Basketball/handball - Bølgjesurfing på Stadt - Klatring inne og ute - Stup/svømming - Topptur haust og vår - Treningsstudio med eigentrening - Grunntrening - Multi 10-kamp - Go-kart - Frisbeegolf - Bowling - Taekwondo-Mudo - Paintball og teambuilding - Leirdueskyting - Paragliding; teori og testdag Osnessanden ligg berre ein kort sykkeltur unna skulen. Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. IDRETT.BALLSPEL Idrettslinja på SUFH legg mest vekt på variert ballspel. Fotball, volleyball og golf vil vere sentrale aktivitetar, men vi skal óg innom mykje anna. Fasiliteter på og rundt skulen, naturen og området er ideelt for å drive med idrett. Topptur i Sunnmørsalpane, paintball, go-cart, leirdueskyting og bølgjesurfing er med på å sprite opp kvardagen, bidreg til variasjon og til å skape eit godt miljø! Fasilitetar på skulen - Gymsal - Nytt og flott treningssenter med squash-baner, spinngssal m.m - Flott uteområde til ulike former for trening Nærområdet - Kunstgrasbaner og innandørs fotballhall - Høddvoll til fotball og friidrettt - Sunnmøre golfklubb - Fine sandstrender - Beachvolleybane - Klatrehall og utandørs klatrefelt - Sunnmørsalpane og Strandafjellet - Ulsteinhallen til handball - Sunnmørshallen i Ålesund - Gokart-bane - Bowlinghall - Svømmehall m/stupetårn i Volda side 17 - Få prøve nye idrettar og aktiviteter - Kome i form ved deltaking i timar og fritidsøkter - Få grunnleggande kunnskap om ulike idrettsgreiner - Ta kurset veien til golf - Ta brattkort i klatring Per Bernt Aske (39), har vore 13 år i drømmejobben! Glad i all slags idrett, men særleg ulike ballspel.

10 Halvårskurs Fritidsaktivitetar INTERNASJONAL LINJE FRITID OG MILJØ Halvtårskurset vil ha base på Sunnmøre folkehøgskule (SUFH). Vi vil jobbe med eit lokalt utgangspunkt og eit globalt perspektiv. Kurset er lagt opp som ei god blanding av praktiske erfaringar, foredrag og refleksjon i grupper. Her er nokre tema vi vil jobbe med: SUFH er ein skule med 100 elevar. Dette gjev eit godt og oversiktleg miljø, både for elevar og tilsette. SUFH har i tillegg gjennom skuleåret mange fleire menneske innom, t.d. gjennom kurs, konferansar, forestillingar, konsertar, selskap og møter. - kultur- og religionsforståing - dialog og konfliktløysning - møte med norsk kultur og natur - globalisering og internasjonal politikk - utvikling og bistand - kampanjearbeid - teambuilding og gruppedynamikk - samfunnsansvar i næringslivet - menneskerettar - miljø og klimautfordringar - praksisplass hjå partnerar (Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp) og lokale aktørar på Sunnmøre - fellesskapsopplevingar i sunnmørsnatur Korleis jobbar vi? Vi jobbar med tema mellom anna gjennom gruppeoppgåver, foredrag frå fagpersonar, besøk hjå institusjonar og praksisplass. Opplegget er utarbeida i samarbeid med SUFH sine partnerar, Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp og deira internasjonale søsterorganisasjonar. Mykje av den erfaringsbaserte læringa vil skje i samarbeid med dei. På linja vil vi ha med oss ca 15 internasjonale elevar. Ein viktig ledd i kulturforståing og utveksling skjer difor internt i gruppa. Første del av opplegget vil vere på Sunnmøre folkehøgskule. Ein vil då få input i nokre av tema som er nemnde ovanfor. I tillegg vil ein denne perioden få innføring i informasjonsarbeid. Neste bolk er praksisbasert. Ein vert delt i grupper og vitjar einingar av KFUK-KFUM, kyrkjer, skular, ungdomsklubbar. Denne erfaringsbaserte delen vert fulgt av ei oppsummeringsrunde med praksisrefleksjon og evaluering. Siste del vil sette fokus på utvikling, rettferd og kulturforståing gjennom møte med ulike fagpersonar og besøk hjå institusjonar. Heile vegen vil vi jobbe med gruppedynamikk internt i gruppa og sosialpedagogisk saman med dei andre elevane på huset. Dette vil mellom anna skje gjennom turar og opplegg i lokalområdet. Vi legg opp til dagsturar til; Geiranger, Ålesund, Runde og topptur til ein av Sunnmørsalpane for dei som ønsker det. Tre dagar i februar reiser vi til Fjellsetra i Sunnmørsalpane og har skidagar både for vidarekomande og for dei som aldri har hatt ski på beina før. Når du bur på SUFH ilag med ca 100 andre elevar, vil du alltid kunne finne nokon som har lyst til å gjere det same som du; - bak eit bollebrett på elevkjøkkenet og overrask bursdagsbarnet - spel sandvolley og avslutt med eit bad på Osnessanden - ver kreativ og lag julegåver i formingsalen - samle gjengen i bandet til ein jam session på musikkrommet - slå av ein prat med husvert eller tilsynslærar - surf på weben, og skriv om siste turen på Facebook (trådlaust nettverk i fellesareal) - bli med på fotball- og volleyballtrening i gymsalen - tenn eit lys i kapellet, der du har utsikt over fjell, himmel og hav - ta ei runde sjakk, biljard, bordtennis, bowling eller frisbee-golf - sjå ein film på storskjerm i Kjellaren - bli med stipendiatane på X og Y - ver med i husgruppe og snakk om tru og liv - inviter til te- og kjeks på rommet - ta ein squash-kamp, spinning, pump, step eller core på treningssenteret - skriv namnet ditt i taket på klatrehallen - gå eller sykle deg ein tur på fjellet eller i trimløypa/lysløypa - vask og tørk kleda dine på servicestasjonen - ta med treklang-boka og syng med på samling i kapellet - lær nokre nye moves i dansesalen - sjå Champions leage på TV-rommet - bli ein del av den lokale KFUK-KFUM-speidaren, Ten Sing-gruppa eller KRIK - bli med på onsdagsregattaen i Ulstein seglforening - leit fram garn og strikkeoppskrifter og bli med i klubben - nyt og opplev sunnmørsalpane som ligg berre ein halvtime frå skulen! - ta badstu eller fyr opp badestampen side 19 - Du får forståing for vår rolle som verdsborgarar - Du får engasjement for forandring - Du vil kunne gi handlingsalternativ i kampen for ei rettferdig verd Vi skal få utrulege ting til å skje! - Du får praksis i informasjonsarbeid knytt til fattigdom og rettferd

11 OPNINGSTUR SKIVEKE LATVIATUR AVSLUTNINGSTUR CUBA SØR-AFRIKA TANZANIA/ZANZIBAR BACKPACKER EUROPA SPANIA Studieturar utanlands i grupper Alle elevane ved skulen får tilbod om tur til Cuba, Sør-Afrika, Tanzania/Zanzibar eller Europa i november. Fellesturar SUFH har fleire fellesturar, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det lagt opp til studieturar i grupper til utlandet der elevane sjølve vel eitt av fire reisemål. Studieturane er ikkje knytt opp til linjefaga. Opningstur Vi reiser ei veke til den idylliske leirstaden Orreneset, der vi får bli endå betre kjent med kvarandre, nyte flott natur og lese gode bøker. Skiveke Å setje sin eigen signatur ned ei fjellside i Sunnmørsalpane bør alle få oppleve! I skiveka reiser vi til Fjellsetra skisenter, der vi gjennom øving og litt instruksjon kan få det endå kjekkare på telemark, alpint, snowboard og langrenn. Tur til Latvia Ein kontrastfylt tur, rik på opplevingar, der vi m.a. skal ha med klede og utstyr til ein barneheim og til ein internatskule for vanskelegstilte barn og ungdom. I tillegg vitjar vi den flotte, historiske byen Riga. Avslutningsturar Buss- og båttur til UNESCO sitt verdsarvområde Geiranger med besøk på fjellgarden Skageflå. Tur til turistattraksjonen Runde, og fuglefjellet der m.a. den fargerike lundefuglen held til. Møte med framande kulturar er ein naturleg del av det å vekse opp i eit moderne samfunn. Sunnmøre folkehøgskule er ein del av dei verdsvide organisasjonane YWCA og YMCA. I samarbeid med partnarane våre i YMCA arrangerer vi turar der vi legg til rette for at du skal få lære og oppleve ting du ikkje får gjennom ein vanleg chartertur eller når du reiser på eiga hand. Målet for turane våre er å lære meir om eit anna land og ein annan kultur, få reiseerfaring og spennande og minneverdige opplevingar i lag med medelevar og dei vi møter. Reisemål: - Cuba (Havana) - Sør-Afrika (Cape Town) - Tanzania/Zanzibar - Europa Backpacker (reiserute/reisemål vert avklart i lag med reisegruppa) - Spania: eigen tilrettelagt tur for bu- og arbeidstrening Cuba Her snakkar vi om folkeliv, musikk-klubbar, salsa og strender. Bli med og opplev musikken, historia, rytmen og dansen slik berre cubanarane gjer det. Gjennom guiding, seminar, konsertar og salsakurs vil vi lære meir om dette landet. Vi vil også reise litt ut av Havana og få med oss andre aktivitetar. Det vil nok ikkje gå mange år før det karakteristiske cubanske samfunnet ser annleis ut. Sør-Afrika Reis til den spennande byen Cape Town, som er ein smeltedigel både når det gjeld folkeliv og musikk. I 1994 vart apartheid oppheva i Sør-Afrika, men det er framleis store sosiale skilnader. Området rundt Cape Town har også fantastisk natur og folk er svært imøtekomande og sjenerøse, sjølv om dei har lite. Vi vil m.a. overnatte i vertsfamiliar, besøke Robben Island, Table Mountain og Kapp det gode håp. Du vil også kunne få med deg aktivitetar som t.d. safari, dykking, rappellering frå Table Mountain, tur og gudstenester i township ane. Tanzania/Zanzibar Opplev afrikansk kultur, natur og folkeliv på nært hald. Gjennom lokale partnarar får vi sjå ulike sider av Tanzania, også sider som ein vanlegvis ikkje opplever som turist. Vi besøker lokale familier, kyrkje, ein barneheim og andre prosjekt som jobbar med bekjemping av fattigdom. Vi startar i Dar es Salaam og reiser derifrå innover i landet til ein typisk tanzaniansk småby. Deretter går turen til ein av dei flotte nasjonalparkane i Tanzania. Her er det gode sjansar for å sjå både løver, elefantar og sjiraffar i fleng i sitt rette element. Turen vert runda av på krydderøya Zanzibar, med nokon av dei vakraste strendene i verda. Karibuni (velkommen til) Tanzania! Desse tre turane vil koste ekstra utover skulepengane. Pris vil bli klar når vi veit pris på flybillettar og avgifter, men vil truleg ligge på rundt ,- kr ekstra inkl. alt Spania Bli med BOA til Sør-Spania og få ein smakebit av spansk kultur, natur og folkeliv på ei veke. Vi bur i ei unik atmosfære på den norske sjømannskyrkja i Cala Honda utanfor Malaga og har mange spanande opplevingar på programmet. Kva med å få nærkontakt med ville aper i britiske Gibraltar, bade i Middelhavet, oppleve forrykande Flamenco-dans eller ri på muldyr i ein gamal fjellandsby, handle med Euro på eit bugnande marked og snakke nye språk? Vi får innblikk i livet på sjømannskyrkja gjennom møte med tilsette og deltaking i aktivitetar på huset. Europa Backpacker Opplev det europeiske kontinentet gjennom togvindauget eller vandrande med sekk på ryggen. Kva med frukost i Köbenhavn, middag i Berlin og ein kveldstur over Karlsbrua i Praha? Eller rett og slett non-stop tog til Barcelona, langs Rivieraen vidare til Italia, og segltur i Middelhavet, for så å våkne ein tidleg morgon i Istanbul? Denne turen er inkl. i skulepengane. For alle turane Kvar gruppetur har si minimums- og maksimumsgrense når det gjeld antal elevar. side 21 Sjå for utfyllande informasjon Hilde Maria Nicolaisen (40) har 4-års utdanning frå Norges Idrettshøgskule + etterutdanning i Fitness. Ho har undervist på danselinja i mange år, og er ein av reiseleiarane for Cuba-turen. I tillegg er ho ansvarleg for pluss-delen både på musikk, dans, kunst, og har mellom anna modulfag i klatring.

12 Sentralt God kommunikasjon KFUK-KFUM Pris Stipend Søknad Gode fasilitetar Treningssenter Sunnmøre folkehøgskule i Ulsteinvik SUFH ligg i Ulsteinvik på Hareidlandet, vest for Ålesund. Ulsteinvik er regionsenter for eit område med ca menneske. Her er eit aktivt kultur-, idretts- og organisasjonsliv. Ulsteinvik har bystatus, og har bl.a. to større kjøpesentra, fleire utestader og kaffibarar, og nytt hotell med kultursal og kino. Her er treningssenter og idrettshall, fotballanlegg med både gras og kunstgras ute og inne i tillegg 9-hols golfbane 5 minutt frå folkehøgskulen. SUFH har eit nært og godt samarbeid med det lokale treningssenteret, som ligg på tunet. Folkehøgskulen ligg fint plassert med utsikt over fjell og hav, med turterreng og lysløype like utanfor døra. Dei kvite sandstrendene inviterer både til volleyball og bading. Sunnmøre folkehøgskule overtok det tidlegare kurs-og konferansehotellet SAS Radisson Ulstein Hotel i desember Med nokre endringar framstår skulen som ein av dei flottaste folkehøgskulane i landet. Vi har også eindel kurs- og arrangement som kjem elevane til gode på ulike måtar. Kommunikasjon - 45 minutt til Ålesund sentrum med buss og hurtigbåt - 45 minutt til Ålesund Lufthamn Vigra med buss og hurtigbåt - 30 minutt til Ørsta/Volda lufthamn Hovden med buss - ekspressbussar til Bergen, Oslo og Trondheim - kort veg til turistattraksjonar som Runde, Geiranger, Vestkapp og Sunnmørsalpane Lurer du på noko? Treningssenter Som elev på SUFH har du fri tilgong til det moderne treningsenteret som ligg på tunet. Her finn du 2 squash baner, gymsal, spinning-amfi, treningsapparat og lause vekter. Sjekk ut for å lese meir om treningsformer og timar. Eit år på SUFH kostar? 1. Innmeldingspengar 2000,- 2. Opphaldspengar/dobbeltrom ,- Enkeltrom, tillegg 8.000,- 3. Diverse felleskostnadar Songbøker, fellesturar, klesvask, kopiering, m.m ,- 4. Linjetillegg (gjennomsnitt) ,- 5. Studieturar ,- Ta gjerne kontakt med skulen dersom du har spørsmål. Du vil då kunne møte nokon av desse: Til saman ,- (i dobbeltrom) I denne summen ligg Backpacker Europa i november (evt. Spania) og fellestur til Latvia på våren inne. Cuba, Tanzania og Sør-Afrika er dyrare, og her må ein betale mellomlegget. Sjå heimesida for meir informasjon om turane. Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad. Ein gjer nærare avtale med kjøkkensjef etter skulestart, men meld ifrå på førehand. Er det forhold vi burde vite om deg, for eksempel av fysisk eller psykisk art (medisin, matallergi osv.), er det viktig at du melder frå om dette på førehand. Lars Erling B. Hovlid Leiar kurs og arrangement Arve Ertesvåg Avdelingsleiar kjøkken Bodil Muren Voldsund Kontorfullmektig Kathrine H. Sætrenes Husvert Oddgeir Nygjerde Økonomileiar Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no). Skulen tek atterhald om endringar. Feil eller mangelfull informasjon kan føre til at ein misser plassen. side 23 Norges KFUK-KFUM eig og driv skulen. KFUK-KFUM kurssenter, som er det nasjonale kurssenteret til organisasjonen, ligg på SUFH. Også krinskontoret for Noregs KFUK-KFUM i Møre og Romsdal, ligg på folkehøgskulen. Opptak frå 1.februar Gå inn på for å søke.

13 Søk no på Layout og utarbeiding: Sunnmøre folkehøgskule 6065 Ulsteinvik Tlf Faks

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole.

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. 1 skuleåret 14/15 Informasjonshefte Informasjonshefte Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. I dette heftet finner du det meste av info som du trenger. Linjelærer gir deg utfyllende opplysninger.

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

volda vidaregåande skule

volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule sin visjon er Mot høgare mål. Skulen vår skal først og fremst vere kjenneteikna av læringslyst, innsats og inkludering. Det var

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015 #tidtil Studiekatalog 2014/2015 2 3 Et år med tid til! Først har jeg lyst til å ønske velkommen til et innblikk i hva Bakketun folkehøgskole er, og hva vi ønsker å utfordre våre elever til neste skoleår.

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Av Inger Helene Midtgård, Lindås kommune Innleiing I denne artikkelen ynskjer eg orientera om ein ny type avlasting etablert i Lindås kommune med

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer