Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!"

Transkript

1 Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre / føresette til ei orientering kl Opninga er kl Vi gler oss til å treffa deg Vi er spente på kven du er, kva du har med av gleder, interesser og historier. Vi vil skapa ein skule for livet ein skule der du står i sentrum. Vi vil at du får oppleva glede og læring, respekt og toleranse mellom medelevar og tilsette på skulen. Linjer og valgfag nytt valfag: luftsport! Du har vald linje; her finn du eit eige brev frå linjelærar. Valfaga vel du etter at du har kome til skulen. Valfaga skiftar kvart år, men du kan sjå på nettet kva som er utgangspunktet i år. Luftsport er eit heilt nytt fag i år. Luftsport gjer deg mogelegheit for å få sertifikat for fallskjerm, paragliding og speedriding. Valfaga går i periodar, nokre går gjennom heile året, som Luftsport, til dømes. Faget går ein dag i veka, det kostar ekstra, kr (ca 50% av full pris!). Fellesskap og aktivitet Aktiv livsstil og fellesskap står i fokus. Vi har mange aktivitetar der vi er fysisk aktive, i bevegelse og leik. Du må ha utstyr for trening, for tur i sol og regn, og gode tursko/terrengsko. Sjå utstyrsliste. På Voss Folkehøgskule får du prøve nye ting. Kom med eit opent sinn! Du vil bli utfordra på kva du liker og ikkje liker. Kanskje oppdagar du ein ny lidenskap? Det er berre fantasien som set grensar for kva du kan fylla året ditt med, så vi håpar du er klar for eit aktivt skuleår På Voss kan du laga dine eigne prosjekt, filmproduksjonar, elevkveldar, bingo, volleyball, bading i Vangsvatnet, trening i treningsstudio, dans, LAN, rollespel, pysjamasparty, karaokekveldar... Fellesskapet er viktig; at alle deltek! Her får du undervisning i linjefag og valfag, du får masse sosialt samvær på linja, i valfag, på turar, i peisetova, på internatet Vær aktiv så får du energi! Vær en ven så får du vener! Beste helsing frå alle oss på Voss Folkehøgskule!

2 Viktig informasjon Reiser linjetur pass - forsikring Gyldig pass og eigen reise- og helseforsikring MÅ du ha før linjeturen. Vi har kollektiv ulykkesforsikring på elevane våre, men du må ha innbuforsikring for dine eigne ting. Sjekk pass og forsikring i dag! Internat Internata heiter Jomsborg, Oppigard og Midtgard. Vi har mest dobbeltrom, enkeltrom kostar ekstra. Fordeling av internatrom blir gjort i august. Fyll ut skjema og kryss av for ditt ynskje! Dei som av viktige grunnar ynskjer seg einerom vil bli prioritert. Kryss også av for om du røykjer/røykjer ikkje; vi vil ikkje leggja røykjarar og ikkje-røykarar på same rom. Klesvask Du ordnar med eigen klesvask på internatet. Du må merke kleda dine med namn. 100 ungdommar driv vaskeriet saman. Sjekk nettstader der du kan kjøpe lappar/stempel. Internett Vi har trådlaust internett i alle undervisningsrom og fellesrom. Elevromma har ikkje trådlaust nett. Mat diett Våre måltider er: Kvardagar: frukost kl 0745 lunsj kl 1130 middag kl 1600 kveldsmat kl 2000 Laurdagar: frukost kl 0830 middag kl 1300 kveldsmat kl 1800 Sundagar: frukost kl 0900 middag kl 1600 kveldsmat kl 2000 Har du matintoleranse, eller treng spesialdiett, må du gje beskjed om dette på førehand. Send ein epost til kjøkkenleiar Osmine seinast ei veke før du kjem: Dersom du har spesialdiett som vil koste ekstra for oss, vil det vera ein eigendel for deg. Lege - fastlege Du kan gå inn på og velje deg ein lege for året du er på Voss. Dei som ikkje har fastlege her, må bruka legevakta. Kva skal du ta med deg? Dette MÅ du ha med: Dette BØR du ha med: Sengetøy: dyne, pute, laken, trekk Sykkel med god lås! Sengeteppe/pledd 5 min m sykkel til sentrum; 20 min å gå Håndklær, store og små Undertøy i ull/ullblanding evt kunstfiber Toalettsaker Ullsokkar Treningstøy og treningssko Vindtett bukse Regntøy og støvlar Allværsjakke Gode tursko for terreng Tursekk Sovepose Lue og vottar Badetøy Tykk genser Klede og undertøy for ute og inne Solbriller og solkrem Innesko Termos/drikkeflaske Vaskemidlar til klede, helst flytande Musikkinstrument (viss du har)

3 Økonomi kostnader betalingsplan Skulepengar dekker kost, losji og felleskostnader. Tilleggskostnader betalast i november. Kostnader 1. innmeldingspengar: kr studietur: (avhengig av linje/reisemål): betaling 15. august, faktura vedlagt. 3. skulepangar: i dobbeltrom / i enkeltrom: betaling kvar månad, sjå under. 4. tillegg: ca : heiskort, instrumentundervisning og anna, avhengig av linje Skulen brukar AvtaleGiro. Betalingsforfall er den 15. i kvar månad. Dei fylgjer utbetalingane frå Lånekassen den 15. i kvar månad. Beløpsgrense er sett likt for alle (maks beløp for enkeltrom er kr , sjå septembersatsen). Trekket frå din konto er sjølvsagt berre på det du skal betala. Send tilbake vedlagt AvtaleGiro-skjema til oss snarast! Søk om lån snarast! Gå til nettsida for søknad og info. Her finn du oversikt over Lånekassen sine utbetalingar for maks lån NB! Utbetaling frå lånekassen skjer først etter at skulen har bekrefta at du har møtt * Betaling dobbeltrom Betaling enkeltrom Du får frå Lånekassen 1 Betaling 15 august studietur studietur * Betaling 15 september Betaling 15 oktober Betaling 15 november Betaling 15 desember Betaling 15 januar Betaling 15 februar Betaling 15 mars Betaling 15 april Betaling 15 mai Totalt Ved for sein betaling, vert det rekna rente med 0,8 % pr mnd. Eleven er sjølv ansvarleg for betaling til Voss Folkehøgskule om ikkje anna er avtala. Vi brukar AvtaleGiro. Fakturabeløpet vil alltid vera mindre enn utbetalinga du har fått frå Lånekassen. Du betalar til skulens bankkonto: Studieturen betalar du innan 15. august; faktura er vedlagt her. NB! Dersom du sluttar i skuleåret, uansett årsak, må du betala skulepengar 10 veker frå sluttdato. Skulebevis og identitetskort Skulebevis: gjer moderasjon på reiser for studentar og vert ordna på skulen når du er komen hit. Identitetskort: Du må ha godkjend legitimasjon t.d. bankkort/pass/førarkort. Skulebeviset er ikkje godkjent som legitimasjon.

4 Skulerute haust vår August 23 laurdag skulestart Oktober 3 laurdag haustfest for elever og foreldre/familie 4-12 sundag-måndag haustferie November 6-8 laurdag-sundag elevstemne for alle noverande og tidlegare elevar uke reiseveker Desember 17 torsdag juleavslutning heimreise, skulen stengjer kl 12 Januar 5 tysdag skulestart skulen opnar 4 jan kl 17 Februar laurdag-sundag vinterferie skulen opnar 29 febr kl 17 Mars fredag-onsdag påskeferie skulen opnar 30 mars kl 17 April Mai 12 torsdag avslutningsfest for elever og foreldre/familie 13 fredag avreise skulen stengjer kl 12 NB! atterhald om endringar - Datoane viser fridagar frå og med til og med. Skulen er stengt i alle feriar: haust- jul- vinter- og påskeferie. Reglement Rus & rusmidlar Voss Folkehøgskule er eit aktivt miljø utan rus. Du kan ikkje vere rusa, bruka eller oppbevara alkohol, narkotika eller nokon andre rusmidlar på skulen eller skulen sitt nærområde. Dette omfattar og skulen sine arrangement/besøk/turar og liknande. Bryt du reglane for narkotika blir du utvist for resten av skuleåret og må reise innan 24 timar. Bryt du reglane for alkohol vil du bli bortvist frå skulen ein periode, -ved gjentaking vil du bli utvist frå skulen for resten av skuleåret og må reise innan 24 timar. Brot på norsk lov Brot på norsk lov kan meldast til politiet og kan også medføre disiplinærsak. Oppmøte, fråvær og permisjon Det er frammøteplikt til alle timar, arrangement og turar i skulens sin regi. Fråværet ditt vil stå i vitnemålet. Elevar som har meir enn 10 % fråvær må rekne med å miste skuleplassen. Alt fråvær skal dokumenterast. Sjukdom meldes med ein gong til lærar/kontor og du leverer eigenmelding når du er frisk att. Alt planlagt fråvær og permisjonar skal avtalast med skulen på førehand. Rektor kan i spesielle tilfelle godkjenne dokumentert fråvær. Sjå eige skriv. Skjema får du på kontoret og leverast lærar. Konsekvensar ved avbrote år Blir du utvist for resten av skuleåret, eller du sluttar frivillig, må du betale skulepengar i 10 veker frå sluttdato/heimreisedato. Viss du mister skuleplassen eller avsluttar før skuleslutt mister du dei to konkurransepoenga, og Lånekassen vil ikkje konvertere låna til stipend. Disiplinærutval og anke Skulen har eit eige disiplinærutval i hht Lov om folkehøgskolar 5. Disiplinærutvalet består av lærarråd og rektor. Vedtak gjort i Disiplinærutvalet kan ankes. Anke på vedtak i disiplinærutvalet sendes styret for skulen v/rektor innan 3 veker. Din underskrift Du må underskriva på at du kjenner desse reglane, og vil samarbeida på desse premissane.

5 Svarskjema dette er ditt eksemplar; det gule må du sende tilbake til oss snarast! Ønske om rom på internatet: Set X framfor ønske ditt: (totalprisane finner du over) Vi prøver så godt vi kan å imøtekoma romynskje ditt, men kan ikkje lova at du får det. Har du spesielle grunnar for ynskje om einerom kan du skriva det under. Dobbeltrom Enkeltrom tillegg kr for heile skuleåret Røykjer ikkje Røykjer Eg har matallergi og sender Har du andre opplysningar som du bør informera skulen om? Skriv her, evt send oss epost! Reglement / trivselsreglar (se reglement over) All undervisning er obligatorisk, også fellesaktivitetar, øvingar og turar Alkohol er forbode, både bruk, oppbevaring på skulen og å vera påverka av alkohol Narkotika er forbode, i det heile, frå skulestart og gjennom heile skuleåret Som elev må du vera einig i skulen sine rammer. Dersom du sluttar i skuleåret uansett årsak, må du betala skulepengar for 10 veker ekstra. Eg underteiknar på at eg er kjent med skulen sitt reglement og vil samarbeida på desse premissane. Eg samtykker i at skulen, i samarbeid med helsepersonell, kan ta medisinsk prøve dersom det er mistanke om bruk av narkotika. Eg samtykker i at rektor får vita resultatet av ein medisinsk prøve. Namn:... Linje... Adresse:. Epost... Telefon.. Din underskrift Underskrift føresette: (underskrift av føresette for deg som er under 18 år) Returner svarskjema - med din, og evt føresette sine underskriftar - saman med AvtaleGiro snarast! Send til Voss Folkehøgskule, Eskelandsvegen 28, 5704 Voss, eller scan og send til

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG!

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Til deg som skal være elev ved Namdals folkehøgskole 2015/16 VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Vi har nettopp tatt en tårevåt avskjed med årets kull og du er kanskje i gang med eksamen?

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer