Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf"

Transkript

1 Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje s k u l e å r e t o g w w w. s u f h. n o p o s s u f h. n o T l f

2 Skulen er ein heim, og denne heimen er ein skule! Velkomen til oss Har du planen klar? Brosjyra du sit med i handa er eit av mange studietilbod som haglar inn over deg som skal velgje vegen vidare. Kva er spesielt med vårt tilbod, og kva skil oss frå dei andre folkehøgskulane? På Sunnmøre folkehøgskule har vi ein visjon: vi skal få utrulige ting til å skje, noko vi opplever kvart år på ulikt vis. Vi lovar ikkje at vi kan endra livet ditt på 10 min (slik enkelte reklamer lovar), men vi trur dette året vil vere med å prege livet ditt vidare. Vi som jobbar her likar det vi held på med, og vi ynskjer å legge til rette for at du kan vere deg sjølv og utvikle deg vidare, saman med mange andre. Ein av styrkene våre, er breidda. Vi har linjer innan både musikk, dans, idrett, og friluftsliv, noko som gjer at vi har ei flott samansetning av elevar med ulike interesser som inspirerer og lærer av kvarandre. Ein annan styrke er alle fellesopplegga og fellesturane i inn og utland, som ved skuleslutt er noko av det elevane har sett mest pris på. Vi må vel også få lov å skryte litt av fasilitetane våre. Vi har eit fantastisk bygg med utrulige mulegheiter. Likevel er det først og fremst dei menneska du møter her som gjer året kanonbra. Eg har enno ikkje snakka med ein einaste elev som har angra på at dei valde folkehøgskule eller at dei valde SUFH, og eg ser ingen grunn til at du skal bli den første. Vi håper denne brosjyra gjev deg lyst til å bli med på å få utrulige ting til å skje, for nettopp her vil du, saman med dei andre, spele ei viktig rolle. Velkomen til Sunnmøre folkehøgskule! Helsing Arnt Ole Grimstad -rektor- Modulfag Skuleåret på SUFH er delt inn i tre modular. Gjennom heile året har du linjefaget ditt, men ut over det får du høve til å setje saman din personlege timeplan med ulike modulfag. Døme på modulfag: Segling/friluftsliv/ dykking, klatring, golf, gitar, kunstfag og ulike formingsaktivitetar, vokalgruppe, pilates, etikk, foto, ulike ballspel, aerobic, leiartrening, dans, matlaging, band/musikk. På SUFH er alt som skjer ein del av undervisninga: livet i internatet, arrangement og skuletimar. Skulen er eksamens- og karakterfri, men du får kunnskap og praktisk erfaring som vil bli nyttig for deg ved vidare utdanning og arbeid. På SUFH er det unge, entusiastiske lærarar og andre tilsette som tek del i dei fleste sider av livet på skulen. Sunnmøre folkehøgskule: - tek utgangspunkt i at vi er heile menneske; med kropp, sjel og ånd - har ein rusfri profil - er ein av 77 folkehøgskular i Norge - er eigd og driven av Norges KFUK-KFUM, ein internasjonal, kristen ungdomsorganisasjon - har elevinternat under same tak som undervisnings- og fellesrom - har ca. 30 tilsette, og av desse er ca.10 pedagogisk personale - har ca. 100 elevar og aldersgrense på 18 år - har eit skuleår som varer 33 veker (frå slutten av august til midten av mai) - gjev undervisning minimum 4 timar 6 dagar i veka - tilbyr frihelg ein gong pr. månad - har haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie - har ein timeplan som inneheld linjefag, modulfag (valfag) og fellesfag - lærarar og elevar deler ansvaret for å skape eit godt miljø, både i undervisning og internatmiljø - lærarar og elevar deler også ansvaret for innhaldet og gjennomføringa av undervisninga, med utgangspunkt i planane som finst for kvart fag - mykje av undervisninga går føre seg i form av rettleiing - staben deler ansvaret med elevane for å halde huset i orden - staben saman med elevar og lokalmiljø legg til rette for ulike aktivitetar på skulen og i lokalmiljøet som elevane kan delta i på fritida - reiser på tur fleire gonger i løpet av året, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt - gjev elevane vitnemål og 2 studiepoeng ved minimum 90% frammøte - gjev elevane verdifull erfaring og livskompetanse som også har verdi for vidare utdanning og arbeid. Elevane får tilbod om ein valfri utanlandstur til Cuba, Sør-Afrika, Backpacker Europa eller Tanzania/Zanzibar i november (turane er ikkje knytta til linjene). Bu- og arbeidstrening reiser til Spania. For meir informasjon, sjå heimesida Kurs I tillegg til vitnemålet kan du ta: - dykkarsertifikat - "vegen til golf" - båtførarbevis - instruktør treningssenter - brattkortet (klatring/sikring) Desse kursa er ikkje inkl. i skulepengane. Sjå heimeside for meir info. Fellesfag Noko undervisning er felles for alle: seminar laurdag, aktuelt/inspektørs time, musisk/ skulekor, planlegging av skuletur, reingjering og ferdaniste (tru og liv). side 3 På SUFH ynskjer vi at du i eit kreativt og sosialt miljø tufta på kristne verdiar som kjærleik, respekt, og likeverd skal få utvikle deg på ein positiv måte. Arnt Ole Grimstad (36) - rektor. Har vore ved skulen i 9 år. Jostein Sæbø (45) - undervisningsinspektør. Har vore ved skulen i 14 år.

3 Det er litt som 71 grader nord, berre at ingen vert sendt heim igjen - Ole-Kristoffer Tveiten, elev - Toppturar i Sunnmørsalpane - Grotte/Breklatring - Bølgjesurfing/Juving - Klatring - Downhill/Crosscountry (sykkel) - Ski/Brett (pudderjakt i Sunnmørsalpane) - Multi-10-kamp - Møte med det ukjende - Squash/Treningssenter - Curling - Snøscooter - Vannski/Segling/Dykking - Høve til å ta dykkarlappen Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Våg, prøv og finn deg sjølv i fartsfylt aktivitet eller i stille ro. MULTISPORT Multisport er ei linje prega av sterkt mangfald både innan friluftsliv og idrett. På hausten tek vi i bruk minibuss, sykkel, ribbåt, fjellsko, klatretau, stegjern, kart og kompass, alt for å nå fjelltoppane i Sunnmørsalpane. Vi ferdast også på eller i sjøen. Her bruker vi segljoller, surfebrett, vannski, samt våt/ tørrdrakter. I november har du også høve til å reise til Sør-Afrika for å utøve ein god del Multisport-aktiviteter. Sunnmørsalpane er kjent for fantastiske forhold for ski og brett. Etter å ha auka ferdigheitene våre på ski og brett i trekk, ser vi fram til våren, då vi skal få bestige toppane med hjelp av feller og truger. Køyringa ned ei urørt fjellside i perfekt puddersnø er heilt fantastisk! Multisport er den linja på SUFH som har flest overnattingsdøgn, og du må vere innstilt på at du ikkje alle dagar er ferdig til middagstid. side 5 Utbytte - Utvikle evner til å takle nye utfordringar - Utvikle personlegdomen din i eit miljø og natur som er unik - Større tru på deg sjølv: dette fiksar eg - Lære deg å kle deg rett i all slags vér - Gode kunnskaper i å planlegge og gjennomføre turar - Fjellvett og sjøvett kart og kompass Henrik Petersson (41) Lærar, 13 års erfaring frå sjø og fjell på Sunnmøre, brei aktiv idrettsbakgrunn.

4 "If I could tell you what I mean, there would be no point in dancing Isadora Duncan - Dans - Koreografi - Formidling - Danseteknisk trening i jazz, moderne og klassisk ballett - Improvisasjon og koreografi - Pilates - Grunntrening og teori - Dansehistorie - Temabasert undervisning med gjestelærar (f.eks. hip hop, breakdance, salsa, swing, flamenco) - Framsyningar både internt og eksternt - Oppsetting av danseforestilling - Musikal (fellesprosjekt for heile skulen) - Klassetur til London Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Opptreden i Sjøborg kulturhus - finaste scena på Sunnmøre. DANS+ Gjennom arbeid med dans, koreografi og formidling vil vi legge til rette for at elevane får vidareutvikle og bruke sine danseriske ferdigheiter og kreative evner, og slik styrke sjølvtillit, kroppsbeherskelse og forståelse for dans. Undervisninga tek høgde for at elevane har ulik grad av danserisk erfaring, kunnskap og ferdigheiter. Vi legg vekt på å ha eit godt klassemiljø, og å ta vare på kvarandre er ein viktig del av undervisninga. Du må ha vilje til eigentrening og øving på fritida. For utfyllande informasjon, sjå Fagkombinasjon Dansefaget utgjer 75% av linjefaget og idrett/friluftsliv 25%. Dans+Idrett Friluftsliv - Opplegget vert gjennomført haust, vinter og vår både ute og inne - Temabasert undervisning, som f.eks. ballspel, grunntrening, surfing, ski, tur i skog og fjell side 7 Utbytte - Du har lært grunnleggande teknikk og trinn i ulike dansestilar - Du har blitt mjukare, sterkare og fått bedre balanse - Du har fått bedre kroppsbeherskelse og koordinasjon - Du har fått prøve deg både som utøvande dansar og koreograf - Du har fått eit år i eit kreativt og positivt miljø Hilde Charlotte R. Hanken (30) er utdanna dansepedagog ved Universitetet i Stavanger. Ho har jobba som dansar og koreograf på ulike prosjekt både i Stavanger og Ålesund. Våren 2008 vart ho også utdanna Pilatesinstruktør.

5 Livet er ikke bare en lek, det er også en dans på roser - Rolf Wesenlund Butrening: - Mat og helse - Rydding og vask av eige rom - Klesvask - Eigen økonomi - Personleg hygiene Andre fag: - Kunst og handverk - Musikk/Drama - Refleksjonsgruppe - Loggbok - Modulfag - Kroppsøving Fritid: - Treningssenter - Data - Musikk/band - Elevkveldar - Kapellsamlingar - Turar og bålkos Turar: - Opningstur (Bli-kjent tur med heile skulen) - Linjetur - Fjell og skogsturar - Skiveke i Sunnmørsalpane - Hjelpesending til Latvia - Tur til fuglefjellet Runde - Tur til Geiranger - Klassa legg i november opp til studietur til den norske sjømannskirka i Calahonda utanfor Malaga i Spania. Arbeidstrening: - Utplassering i bedrift eller arbeidstrening på skulen inntil 1 dag i veka Fellesskapsopplevingar er viktig både på linja og på folkehøgskulen generelt. BU- OG ARBEIDSTRENING Dette er ei linje som tilbyr tilrettelagt opplæring for deg som etter kvart ynskjer å flytte i eigen bustad. Her bur du på eige rom med bad, og gjennom det øver på å bli meir sjølvstendig. Noko av undervisninga på linja er fag som mat og helse, stell av rom og klede, økonomi, idrett og leik, musikk og song, kunst og handtverk, data, sosial trening og aktiv bruk av fritida. Dette året vil bety mykje for deg, og for alle oss andre som blir kjende med deg. Organisering Linja har plass til inntil 6 elevar. Innhaldet i undervisninga vil variere noko ut i frå gruppe-samansetjing og individuelle føresetnader og målsetjingar. I samarbeid med heimen og evt. hjelpeapparatet i heimkommunen din utarbeider vi ein individuell opplæringsplan for deg. Du får trening for eit mest mogleg sjølvstendig liv i eigen bustad gjennom opplæring i aktivitetar i dagleglivet. Undervisninga blir organisert i einetimar og linjetimar. Nokre valfag og fellesfag har du saman med elevar frå dei andre linjene. Opplegget på denne linja krev ekstra økonomiske ressursar frå di heimkommune, NAV, fylkeskommune eller andre. Utbytte - Du har blitt meir sjølvstendig - Du har fått utvikle deg gjennom å prøve nye ting - Du har fått fleire vener - Du har fått reiseerfaring - Du har fått prøvd deg i arbeidslivet - Du har fått eit år i eit kreativt og positivt miljø side 9 Martin Endresen (53) er utdanna både lærar og vaktmester i tillegg til at han har utdanning innan arbeidslivskunnskap. Linja har fleire lærarar og assistentar. Ingfrid Grimstad (42) er utdanna adjunkt med hovudvekt på musikk og rettleiing.

6 "Det var ikke jeg som begynte, det var alle dere andre som sluttet." Arne Næss, filosof og fjellklatrar, då han vart spurd om kvifor han byrja å klatre HOVUDAKTIVITETAR - Treningssenter: squash, spinning, apparat, sal m.m. - Klatring/Buldring - Kampsport/Mudo - Trampett/Trampoline - Løp/Sykling - Ski/Snowboard/Langrenn - Teambuilding I TILLEGG KAN DU PRØVE/VELJE: - Bootcamp - Zumba & Dans-aerobic - Slakk line/balansetrening - Rollerblades/Skike/Rulleski - Yoga/Pilates - Vibrasjonstrening - Kajakk I LØPET AV ÅRET KAN DU TA: - Brattkort sikringskurs i klatring - Klatreinstruktørkurs - Instruktørkurs Gruppetimer (aerobic, step m.m.) - Instruktørkurs Spinn & treningsrettleiar - Ulike form- og pulstestar Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Både på skulen og i området rundt er det lagt godt til rette for å vere aktiv. AKTIV Ei opplevings og aktivitetsbasert linje! Du vil få allsidig trening, varierte aktivitetar, utvikle deg som leiar og instruktør i eit positivt miljø, bli bevisst eiga helse og god treningsplanlegging! Sunnmøre folkehøgskule ligg vegg i vegg med treningssenteret Aktiv Trening. Som elev på AKTIV vil du få innblikk i kva det vil seie å drifte eit treningssenter, og korleis bli ein dyktig og inspirerande instruktør eller treningsveiledar. Du vil få timar med personlig trenar (PT), kurs og praksis på senteret, og du har fri trening heile året! Du vil få prøve deg innan aktivitetar som utfordrar viljestyrke, koordinasjon og bevegelegheit, aktivitetar der du trener utholdenheit og styrke, og aktivitetar til avkobling, leik og moro. Klatring vil vere ein sentral aktivitet for alle, med fokus på grunnleggande sikringsteknikk inne og ute, på boltar og på naturlige sikringar. Du vil lære klatreteknikk, og du får mulegheit til å ta instruktørkurs. Med fantastiske utendørs klatrefelt både for nybyrjarar og vidarekomne får du ei unik mulegheit til å utvikle deg som klatrar. Fasilitetar i området: - Treningssenter m/ squashbaner, vektrom, speilsal og spinningsal med landets beste utsikt - Klatrehall og mange utendørs buldre- og klatrefelt - Eigen gymsal og beach-volleyballbane - Flotte sandstrender og opent hav - Utendørs rulleskøytebane - Eit uttal av treningsløyper og sykkelstier - Sunnmørsalpane toppturar, skitrekk og lysløype - Badstu og stamp - Badstu og stamp side 11 Utbytte - Du får vere AKTIV - Du får lære meir om helse og god treningsplanlegging - Du får god leiartrening og får med deg nyttige kursbevis Aktiv & engasjert! Som elev på AKTIV får du også anledning til å engasjere deg i Aktiv mot kreft. Team AKTIV gir deg høve til å få flotte idrettsopplevingar samtidig som du støttar ei god sak. Les meir: Hilde Maria Nicolaisen (39) har 4-års utdanning frå Norges Idrettshøgskule + etterutdanning i Fitness. I tillegg fagene musikk, journalistikk og kr.dom. Har undervist på danselinja i mange år og dei siste 7 åra m.a. undervist i modulfag klatring og halde instruktørkurs på skulen. Er også instruktør på Aktiv Trening.

7 Beskrive musikk på SUFH i ei setning? Du ber oss om det umulige Cathrine Nyrud, elev - Sang - Samspel - Formidling - Grunnleggande opplæring på ulike bandinstrument, med vekt på besifringsspel på piano og gitar - Grunnleggande sangteknikk - Musikkteori og høyrelære - Arrangering og komponering - Studioarbeid - Seminar om ulike tema, både teori og praksis - Konsertar og musikalske bidrag internt og eksternt - CD-prosjekt med sjølvskrive materiale - Musikal (fellesprosjekt for heile skulen) Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/ Zanzibar i november. Musikklinja er ein viktig del av det miljøskapande arbeidet ved skulen, slik som til dømes elevkveldar og konsertar. MUSIKK+ Gjennom arbeid med sang, samspel og formidling vil vi legge til rette for at elevane får vidareutvikle og bruke sine musiske og musikalske evner og ferdigheiter, og slik styrke sjølvtillit og frimot generelt, og i høve til det musiske og musikalske spesielt. Undervisninga tek høgde for at elevane har ulik grad av musikalsk erfaring, kunnskap og ferdigheiter. For utfyllande informasjon, sjå Fagkombinasjon Musikk+Idrett Friluftsliv Musikkfaget utgjer 75% av linjefaget og idrett/friluftsliv 25%. - Undervisninga i idrett/friluftsliv skjer i vekeperiodar, som utgjer 2-3 linjeveker i haustsemesteret og tilsvarande i vårs mesteret - Opplegget vert gjennomført haust, vinter og vår i fjellet, i skogen eller på sjøen - Eksempel på opplegg: ballspel, klatring, bølgjesurfing, golf, topptur, kano, ski/brett - Ein bør disponere eigen sykkel side 13 Utbytte - Du forstår kvintsirkelen og kan bruke den i teori og praksis - Du kan akkompagnere deg sjølv og andre på piano og gitar - Du har framført musikk i ulike genrar og på fleire ulike instrument i samspel med andre elevar - Du har komponert og arrangert eit musikkstykke - Du har sunge solo, live og på CD - Du har fått styrka sjølvtilliten din Øyvin Sønnesyn (49), utdanna adjunkt med tilleggsutdanning med vekt på musikk og kristendom. Han er utøvande musikar på bass, gitar, piano og sang.

8 Og dette får du betalt for? elev Eirik Bøchmann til lærar på Sjø.Snø.Surf - Bølgjesurfing skjer ved ein av Noregs finaste plassar for surfing; Hoddevika ved Stadt. Hit reiser vi fleire gongar. Er du glad i surfing, er dette linja, for det blir mange timar på brettet - Seglinga er basert på moderne seglejoller der det er plass til 3-4 elevar i kvar båt. Vi tek også del i onsdagsregattaen til Ulstein Seglforening - Tur med Sunnmørsjekta ut på det åpne hav er ei mektig oppleving. Fast hausttur til Ålesund - Vannski/ wakeboard - Kajakk. Grunnopplæring/ våttkort. Kajakktur - Sjøliv. Vi dreg på sjøen med både raske og langsame båtar - Fisketur med fiskeskøyte - Fridykking. Klippehopp/stuping. Bassengtrening - Møte med det ukjende - Multi 10-kamp - Ski/brett (pudderjakt i Sunnmørsalpane) - Toppturar i Sunnmørsalpane (ski/snowboard). Ein tur er kombinert båt/topptur. Både haust og vår - Snøholetur - Elvebuldring - Høve til å ta dykkarlappen - Sjødykk for dei som har teke dykkarlappen på hausten, eller har den frå før Pudderjakt i Sunnmørsalpane. Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. SJØ.SNØ.SURF SUFH ligg nær vatn. Enten du er ute etter fossande elvar, brølande hav eller vatn i laus fin pudderform, finn du det her. Surfing, segling, kajakk eller dykking er det gode forhold for heile året. Vi har gode våtdrakter som gjer at vi kan vere i og på sjøen så ofte som vi vil. Vi leikar i, over og under vatn, samstundes som vi ynskjer å skape respekt for dei kreftene som vatnet rommar. Når snøen kjem, vil vi utfolde oss både i preparerte skibakkar og i laussnøen langt frå skitrekk og varmestove. Ingenting er som å trakke opp ei nysnødd fjellside, ta på seg tørre klede og legge inn på ei skive med brunost og litt sjokolade. Og så kjem høgdepunktet; ei urørt fjellside uten eit spor, før du kjem ned med laussnøen rundt øyrene. Snødelen blir i hovudsak saman med Multisport. Vi har mykje vêr på Sunnmøre. Og det er vi glade for. Det skiftande vêret og det spesielle lyset gir oss unike opplevingar i variert natur. Vi forsøker å drive eit aktivt friluftsliv på Sjø. Snø.Surf, og uansett vêr blir ein god del netter ute i det fri slik at du får oppleve Sunnmørsnaturen frå alle sider! side 15 Utbytte: - Du vil lære å surfe og segle og får god vannkjensle - Du får høve til å ta båtførarprøven (som alle må ha) - Du har lært å ferdast trygt på sjøen - Du har besteget fleire Sunnmørsfjell på snø, og køyrt ned igjen - Du har lært om tryggleik og ferdsel i fjellet - Du har lært mykje om å vere ute i all slags vér - Du blir glad i å vere ute i all slags vér - Du veit at du tør Jan-Einar Roos (42), utdanna adjunkt med vekt på kristendom og friluftsliv. 13 års erfaring frå sjø og fjell på Sunnmøre.

9 Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste - Pave Johannes Paul II - Fotball - Golf (høve til å ta grønt kort) - Volleyball/beachvolleyball - Ski, telemark, alpint, snowboard - Squash/badminton - Basketball/handball - Bølgjesurfing på Stadt - Klatring inne og ute - Stup/svømming - Topptur haust og vår - Treningsstudio - Grunntrening - Multi 10-kamp - Go-kart - Frisbeegolf - Bowling - Innføring i Taekwondo - Paintball Studietur Alle elevar får tilbod om valfri utanlandstur til Sør-Afrika, Cuba, Europa eller Tanzania/Zanzibar i november. Osnessanden ligg berre ein kort sykkeltur unna skulen. IDRETT.BALLSPEL Idrettslinja på SUFH legg mest vekt på variert ballspel. Fotball, volleyball og golf vil vere sentrale aktivitetar, men vi skal óg innom mykje anna. Fasiliteter på og rundt skulen, naturen og området er ideellt for å drive med idrett. Topptur i Sunnmørsalpane, paintball, Go-cart, klatring og bølgjesurfing er med på å sprite opp kvardagen og skape eit godt miljø! Fasilitetar i nærområdet: - Gymsal - Nytt treningssenter m/squashbaner, spinningsal m.m - Flott uteområde til ulike former for trening Nærområdet: - Kunstgrasbane - Ulsmohallen; innandørs kunstgrasbane - Golfbaner (m.a ny bane 5 min frå skulen) - Drivingrange m/treningsområde til golf - Fin sandstrand - Beachvolleybane - Klatrehall og utandørs klatrefelt - Sunnmørsalpane og Strandafjellet - Ulsteinhallen til handball - Sunnmørshallen i Ålesund - Gokart-bane - Bowlinghall - Svømmehall m/stupetårn i Volda side 17 Utbyt te - betre f ysisk form - grunnleggande kunnskap om ulike idret tsgreiner - erfaring med ulike øv ingar og treningsmetoder - få instruktørbev is - veien til golfkurs - brat tkor t i klatring Per Bernt Aske (38), har vore 12 år i drømmejobben! Glad i all slags idrett, men særleg ulike ballspel.

10 H a l v å r s k u r s Fr i t i d s a k t i v i t e t a r INTERNASJONAL LINJE FRITID OG MILJØ Halvtårskurset vil ha base på Sunnmøre folkehøgskule (SUFH). Vi vil jobbe med eit lokalt utgangspunkt og eit globalt perspektiv. Kurset er lagt opp som ei god blanding av praktiske erfaringar, foredrag og refleksjon i grupper. Her er nokre tema vi vil jobbe med: SUFH er ein skule med 100 elevar. Dette gjev eit godt og oversiktleg miljø, både for elevar og tilsette. SUFH har i tillegg gjennom skuleåret mange fleire menneske innom, t.d. gjennom kurs, konferansar, forestillingar, konsertar, selskap og møter. - kultur- og religionsforståing - dialog og konfliktløysning - møte med norsk kultur og natur - globalisering og internasjonal politikk, - utvikling og bistand - kampanjearbeid - teambuilding og gruppedynamikk - samfunnsansvar i næringslivet - menneskerettar - miljø og klimautfordringar - praksisplass hjå partnerar (Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp) og lokale aktørar på Sunnmøre - fellesskapsopplevingar i sunnmørsnatur Korleis jobbar vi? Vi jobbar med tema mellom anna gjennom gruppeoppgåver, foredrag frå fagpersonar, besøk hjå institusjonar og praksisplass. Opplegget er utarbeida i samarbeid med SUFH sine partnerar, Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp og deira internasjonale søsterorganisasjonar. Mykje av den erfaringsbaserte læringa vil skje i samarbeid med dei. På linja vil vi ha med oss ca 10 internasjonale elevar. Ein viktig ledd i kulturforståing og utveksling skjer difor internt i gruppa. Første del av opplegget vil vere på Sunnmøre folkehøgskule. Ein vil då få input i nokre av tema som er nemnde ovanfor. I tillegg vil ein denne perioden få innføring i informasjonsarbeid. Neste bolk er praksisbasert. Ein vert delt i grupper og vitjar einingar av KFUK-KFUM, kyrkjer, skular, ungdomsklubbar. Denne erfaringsbaserte delen vert fulgt av ei oppsummeringsrunde med praksisrefleksjon og evaluering. Siste del vil sette fokus på utvikling, rettferd og kulturforståing gjennom møte med ulike fagpersonar og besøk hjå institusjonar. Heile vegen vil vi jobbe med gruppedynamikk internt i gruppa og sosialpedagogisk saman med dei andre elevane på huset. Dette vil mellom anna skje gjennom turar og opplegg i lokalområdet. Vi legg opp til dagsturar til; Geiranger, Ålesund, Runde og topptur til ein av Sunnmørsalpane for dei som ønsker det. Tre dagar i februar reiser vi til Fjellsetra i Sunnmørsalpane og har skidagar både for vidarekomande og for dei som aldri har hatt ski på beina før. Når du bur på SUFH ilag med 100 andre ungdomar, vil du alltid kunne finne nokon som har lyst til å gjere det same som du; - bak eit bollebrett på elevkjøkkenet og overrask bursdagsbarnet - spel sandvolley og avslutt med eit bad på Osnessanden - ver kreativ og lag julegåver i formingsalen - samle gjengen i bandet til ein jam session på musikkrommet - slå av ein prat med husvert eller tilsynslærar - surf på weben, og skriv om siste turen på Facebook (trådlaust nettverk i fellesareal) - bli med på fotball- og volleyballtrening i gymsalen - tenn eit lys i kapellet, der du har utsikt over fjell, himmel og hav - ta ei runde sjakk, biljard, bordtennis, bowling eller frisbee-golf - sjå ein film på storskjerm i Kjellaren - bli med stipendiatane på X og Y - ver med i husgruppe og snakk om tru og liv - inviter til te- og kjeks på rommet (elevrom med eige bad. Alle dobbeltrom har altan) - ta ein squash-kamp, spinning, pump, step eller core på treningssenteret - skriv namnet ditt i taket på klatrehallen - gå eller sykle deg ein tur på fjellet eller i trimløypa/lysløypa - finn ut kva som er dine kle på servicestasjonen for vask og tørk av klede - ta med treklang-boka og syng med på samling i kapellet - lær nokre nye moves i dansesalen - sjå Champions leage på TV-rommet - bli ein del av den lokale KFUK-KFUM-speidaren, Ten Sing-gruppa eller KRIK - bli med på onsdagsregattaen i Ulstein seglforening - leit fram garn og strikkeoppskrifter og bli med i klubben - nyt og opplev sunnmørsalpane som ligg berre ein halvtime frå skulen! - ta badstu eller fyr opp badestampen og chill side 19 Utbytte - Du får forståing for vår rolle som verdsborgarar - Du får engasjement for forandring - Du vil kunne gi handlingsalternativ i kampen for ei rettferdig verd - Du får praksis i informasjonsarbeid knytt til fattigdom og rettferd

11 OPNINGSTUR SKIVEKE LATVIATUR AVSLUTNINGSTUR CUBA SØR-AFRIKA TANZANIA/ZANZIBAR BACKPACKER EUROPA SPANIA Studieturar utanlands i grupper Alle elevane ved skulen får tilbod om tur til Cuba, Sør-Afrika, Tanzania/Zanzibar eller Europa i november. Fellesturar SUFH har fleire fellesturar, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det lagt opp til studieturar i grupper til utlandet der elevane sjølve vel eitt av fire reisemål. Studieturane er ikkje knytt opp til linjefaga. Opningstur/ littera-tur Vi reiser ei veke til den idylliske leirstaden Orreneset, der vi får bli endå betre kjent med kvarandre, nyte flott natur og lese gode bøker. Skiveke Å setje sin eigen signatur ned ei fjellside i Sunnmørsalpane bør alle få oppleve! I skiveka reiser vi til Fjellsetra skisenter, der vi gjennom øving og litt instruksjon kan få det endå kjekkare på telemark, alpint, snowboard og langrenn. Tur til Latvia Ein kontrastfylt tur, rik på opplevingar, der vi m.a. skal ha med klede og utstyr til ein barneheim og til ein internatskule for vanskelegstilte barn og ungdom. I tillegg vitjar vi den flotte, historiske byen Riga. Avslutningsturar Buss- og båttur til UNESCO sitt verdsarvområde Geiranger med besøk på fjellgarden Skageflå. Tur til turistattraksjonen Runde, og fuglefjellet der m.a. den fargerike lundefuglen held til. Møte med framande kulturar er ein naturleg del av det å vekse opp i eit moderne samfunn. Sunnmøre folkehøgskule er ein del av dei verdsvide organisasjonane YWCA og YMCA. I samarbeid med partnarane våre i YMCA arrangerer vi turar der vi legg til rette for at du skal få lære og oppleve ting du ikkje får gjennom ein vanleg chartertur eller når du reiser på eiga hand. Målet for turane våre er å lære meir om eit anna land og ein annan kultur, få reiseerfaring og spennande og minneverdige opplevingar i lag med medelevar og dei vi møter. Reisemål: - Cuba (Havana) - Sør-Afrika (Cape Town) - Tanzania/Zanzibar - Europa Backpacker (reiserute/reisemål vert avklart i lag med reisegruppa) - Spania: eigen tilrettelagt tur for bu- og arbeidstrening Cuba Her snakkar vi om folkeliv, musikk-klubbar, salsa og strender. Bli med og opplev musikken, historia, rytmen og dansen slik berre cubanarane gjer det. Gjennom guiding, seminar, konsertar og salsakurs vil vi lære meir om dette landet. Vi vil også reise litt ut av Havana og få med oss andre aktivitetar. Det vil nok ikkje gå mange år før det karakteristiske cubanske samfunnet ser annleis ut. Sør-Afrika Reis til den spennande byen Cape Town, som er ein smeltedigel både når det gjeld folkeliv og musikk. I 1994 vart apartheid oppheva i Sør-Afrika, men det er framleis store sosiale skilnader. Området rundt Cape Town har også fantastisk natur og folk er svært imøtekomande og sjenerøse, sjølv om dei har lite. Vi vil m.a. overnatte i vertsfamiliar, besøke Robben Island, Table Mountain og Kapp det gode håp. Du vil også kunne få med deg aktivitetar som t.d. safari, dykking, rappellering frå Table Mountain, tur og gudstenester i township ane. Tanzania/Zanzibar Opplev afrikansk kultur, natur og folkeliv på nært hald. Gjennom lokale partnarar får vi sjå ulike sider av Tanzania, også sider som ein vanlegvis ikkje opplever som turist. Vi besøker lokale familier, kyrkje, ein barneheim og andre prosjekt som jobbar med bekjemping av fattigdom. Vi startar i Dar es Salaam og reiser derifrå innover i landet til ein typisk tanzaniansk småby. Deretter går turen til ein av dei flotte nasjonalparkane i Tanzania. Her er det gode sjansar for å sjå både løver, elefantar og sjiraffar i fleng i sitt rette element. Turen vert runda av på krydderøya Zanzibar, med nokon av dei vakraste strendene i verda. Karibuni (velkommen til) Tanzania! Desse tre turane vil koste ekstra utover skulepengane. Pris vil bli klar når vi veit pris på flybillettar og avgifter, men vil truleg ligge på rundt ,- kr ekstra inkl. alt Spania Bli med BOA til Sør-Spania og få ein smakebit av spansk kultur, natur og folkeliv på ei veke. Vi bur i ei unik atmosfære på den norske sjømannskyrkja i Cala Honda utanfor Malaga og har mange spanande opplevingar på programmet. Kva med å få nærkontakt med ville aper i britiske Gibraltar, bade i Middelhavet, oppleve forrykande Flamenco-dans eller ri på muldyr i ein gamal fjellandsby, handle med Euro på eit bugnande marked og snakke nye språk? Vi får innblikk i livet på sjømannskyrkja gjennom møte med tilsette og deltaking i aktivitetar på huset. Europa Backpacker Opplev det europeiske kontinentet gjennom togvindauget eller vandrande med sekk på ryggen. Kva med frukost i Köbenhavn, middag i Berlin og ein kveldstur over Karlsbrua i Praha? Eller rett og slett non-stop tog til Barcelona, langs Rivieraen vidare til Italia, og segltur i Middelhavet, for så å våkne ein tidleg morgon i Istanbul? Denne turen er inkl. i skulepengane. For alle turane Kvar gruppetur har si minimums- og maksimumsgrense når det gjeld antal elevar. Vi skal få utrulege ting til å skje! Sjå nettsida for utfyllande informasjon side 21

12 Sentralt God kommunikasjon KFUK-KFUM Pris Stipend Søknad Gode fasilitetar Sunnmøre folkehøgskule i Ulsteinvik SUFH ligg i Ulsteinvik på Hareidlandet, vest for Ålesund. Ulsteinvik er regionsenter for eit område med ca menneske. Her er eit aktivt kultur-, idretts- og organisasjonsliv. Ulsteinvik har bystatus, og har bl.a. to større kjøpesentra, fleire utestader og kaffibarar, og nytt hotell med kultursal og kino. Her er treningssenter og idrettshall, fotballanlegg med både gras og kunstgras ute og inne i tillegg 9-hols golfbane 5 minutt frå folkehøgskulen. SUFH har eit nært og godt samarbeid med det lokale treningssenteret, som ligg på tunet. Folkehøgskulen ligg fint plassert med utsikt over fjell og hav, med turterreng og lysløype like utanfor døra. Dei kvite sandstrendene inviterer både til volleyball og bading. Sunnmøre folkehøgskule overtok det tidlegare kurs-og konferansehotellet SAS Radisson Ulstein Hotel i desember Med nokre endringar framstår skulen som ein av dei flottaste folkehøgskulane i landet. Vi har også eindel kurs- og arrangement som kjem elevane til gode på ulike måtar. Kommunikasjon - 45 minutt til Ålesund sentrum med buss og hurtigbåt - 45 minutt til Ålesund Lufthamn Vigra med buss og hurtigbåt - 30 minutt til Ørsta/Volda lufthamn Hovden med buss - ekspressbussar til Bergen, Oslo og Trondheim - kort veg til turistattraksjonar som Runde, Geiranger, Vestkapp og Sunnmørsalpane Eit år på SUFH kostar? Lurer du på noko? Ta gjerne kontakt med skulen dersom du har spørsmål. Du vil då kunne møte nokon av desse: 1. Innmeldingspengar 1500,- 2. Opphaldspengar/dobbeltrom ,- Enkeltrom, tillegg (8.000,-) 3. Diverse felleskostnadar Songbøker, fellesturar, klesvask, kopiering, m.m ,- 4. Linjetillegg (gjennomsnitt) 9500,- 5. Studieturar ,- I denne summen ligg Backpacker Europa i november (evt. Spania) og fellestur til Latvia på våren inne. Cuba, Tanzania og Sør-Afrika er dyrare, og her må ein betale mellomlegget. Sjå heimesida for meir informasjon om turane. Lars Erling B. Hovlid Leiar kurs og arrangement Arve Ertesvåg Avdelingsleiar kjøkken Bodil Muren Voldsund Kontorfullmektig Kathrine H. Sætrenes Husvert Oddgeir Nygjerde Økonomileiar Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad. Ein gjer nærare avtale med kjøkkensjef etter skulestart, men meld ifrå på førehand. Er det forhold vi burde vite om deg, for eksempel av fysisk eller psykisk art (medisin, matallergi osv.), er det viktig at du melder frå om dette på førehand. Feil eller mangelfull informasjon kan føre til at ein misser plassen. side 23 Norges KFUK-KFUM eig og driv skulen. KFUK-KFUM kurssenter, som er det nasjonale kurssenteret til organisasjonen, ligg på SUFH. Også krinskontoret for Noregs KFUK-KFUM i Møre og Romsdal, ligg på folkehøgskulen. Stipend Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no). Skulen tek atterhald om endringar. Opptak frå 1.februar Gå inn på nettsida - for å søke.

13 Søk no på Layout og utarbeiding: Ulstein IT Senter - Sunnmøre folkehøgskule 6065 Ulsteinvik Tlf Faks

Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv

Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv Sport og Fitness Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje s k u l e å r e t 2 0 1 0 o g 2 0 1

Detaljer

Nordfjordfolk. Dra til sjøs! Ti friluftslivlinjer. Møt tre tidlegare elevar. Med Statsraaden til Shetland. Velg din favoritt

Nordfjordfolk. Dra til sjøs! Ti friluftslivlinjer. Møt tre tidlegare elevar. Med Statsraaden til Shetland. Velg din favoritt NORDFJORD Magasin for Nordfjord folkehøgskule, friluftslivskulen mellom bre, fjell og fjord Skuleåret 2015/16 Nordfjordfolk Møt tre tidlegare elevar Dra til sjøs! Med Statsraaden til Shetland Ti friluftslivlinjer

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole.

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. 1 skuleåret 14/15 Informasjonshefte Informasjonshefte Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. I dette heftet finner du det meste av info som du trenger. Linjelærer gir deg utfyllende opplysninger.

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

E N T E R. fris r f rskulelïrar snikkar. tannlege politi formgj. Øystese gymnas. infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese

E N T E R. fris r f rskulelïrar snikkar. tannlege politi formgj. Øystese gymnas. infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese E N T E R 2010 infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar advokat Norheimsund

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

volda vidaregåande skule

volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule sin visjon er Mot høgare mål. Skulen vår skal først og fremst vere kjenneteikna av læringslyst, innsats og inkludering. Det var

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015 #tidtil Studiekatalog 2014/2015 2 3 Et år med tid til! Først har jeg lyst til å ønske velkommen til et innblikk i hva Bakketun folkehøgskole er, og hva vi ønsker å utfordre våre elever til neste skoleår.

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Skolebrosjyre LA KROPPEN LEVE!

Skolebrosjyre LA KROPPEN LEVE! Skolebrosjyre LA KROPPEN LEVE! 2 Velkommen til Idrettsskolen Til en skole som liker å være aktiv. Som er opptatt av at du lærer gjennom å gjøre. Som elsker å gi unge mennesker utfordringer som kan gi ny

Detaljer