Handlingsrommet læreplanen gir oss som lærere i vgs. Gardermoen 24. september Svein-Erik Andreassen, Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsrommet læreplanen gir oss som lærere i vgs. Gardermoen 24. september 2012. Svein-Erik Andreassen, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Handlingsrommet læreplanen gir oss som lærere i vgs. Gardermoen 24. september 2012 Svein-Erik Andreassen, Universitetet i Tromsø

2 Mål for forelesning Læreren skal kunne - begrunne og kritisere egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

3 Læreren skal kunne Mål for forelesning HANDLING - begrunne og kritisere INNHOLD egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

4 Mål for forelesning Læreren skal kunne HANDLING - begrunne og kritisere INNHOLD egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse sette opp læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse (egentlig et annet mål?)

5 Det er ikke uvanlig at det lokale læreplanarbeidet detaljerer og spesifiserer innholdet i kompetansemålene (Dale et. al 2009) Det er ikke uvanlig at lokalt læreplanarbeid med kjennetegn på måloppnåelse tar utgangspunkt i Blooms taksonomi (Throndsen et. al (2009) Jeg forsøker å bevise at dette ikke er i tråd med Kunnskapsløftets Intensjoner Lete etter alternativer

6 Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (ENG1Z05 - Engelsk, Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram) lese tekster i ulike sjangere og med ulike formål skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige og samfunnsmessige temaer

7 Et meningsprosjekt jf. Edvardsen (2004) A B Anstrengelse Aktivitet Begrunnelse Bruk Før skolen var oppfunnet omgangsskole obligatorisk skole for alle

8 Et meningsprosjekt jf. Edvardsen (2004) A B Anstrengelse Aktivitet Begrunnelse Bruk Mine metaforer: Shoot/Match vs. shoppingtur i London Støvsuge Før skolen var oppfunnet omgangsskole obligatorisk skole for alle

9 Et meningsprosjekt jf. Edvardsen (2004) «B» er skolens stand-in for B A «B» Anstrengelse Aktivitet Begrunnelse Bruk Karakterprotokollen Rødpenna Ros fra læreren Unngå kjeft fra læreren

10 Norsk skihistorie fra 1890-tallet Svensk skihistorie fra 1980-tallet Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen på ski mot Nordpolen, 86*14*nord Gunde Svan med staven og Tomas Wassberg med teipen

11 Norsk skihistorie fra 1890-tallet Svensk skihistorie fra 1980-tallet Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen N-39 på ski mot Nordpolen, 86*14*nord Dette hundreår, men ikke dette århundre Sterk (+) innramming jf Bernstein Lg Ng G M - S Gunde Svan med staven og innramming M74/ Tomas Wassberg med teipen Svak (-) jf Bernstein Langrennspolitisk konflikt i FIS internasjonal konflikt? M85

12 To målformuleringer fra R94 og LK06 Hovedmoment fra grunnkurs kroppsøving i R94 (området grunntrening): Eleven skal kjenne til betydningen av utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk på å forebygge skader. Kompetansemål fra KL06, vg1kroppsøving i K06 (området trening og trivsel): Eleven skal kunne forklare, demonstrere og bruke gode arbeidsteknikkar og stillingar.

13 To målformuleringer fra R94 og K06 med motsatte fortegn i faget kroppsøving Målbetegnelse Atferdsdimensjonen Innramming Innholdsdimensjonen Innramming R94 Hovedmoment 2a Eleven skal kjenne til betydningen av (-) svak / åpen utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk på å forebygge skader (+) sterk / lukket K06 Kompetansemål forklare, demonstrere og bruke (+) sterk / lukket gode arbeidsteknikkar og stillingar (-) svak / åpen eleven skal kunne

14 To målformuleringer fra R94 og K06 med motsatte fortegn i faget kroppsøving Målbetegnelse Handlingsdimensjon Innramming Åpen del i Innholdsdimensjonen Presisering av innholdsdimensjonen R94 Hovedmoment 2a Eleven skal kjenne til betydningen av (-) svak / åpen utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk på å forebygge skader K06 Kompetansemål eleven skal kunne forklare, demonstrere og bruke (+) sterk / lukket gode arbeidsteknikkar og stillingar (i f. eks)

15 undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (HIS1Z07 - Historie, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse)

16 To målformuleringer fra L97 og LK06 Samfunnsfag 9. trinn fra L97 I opplæringa skal elevene arbeide med krefter, konflikter og valg som førte til de to verdenskrigene, og sammenhenger mellom dem Samfunnsfag etter 10. trinn fra LK06 Eleven skal kunne lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane

17 To målformuleringer fra L97 og K06 med motsatte fortegn i faget samfunnsfag Målbetegnelse Handlingsdimensjonen Innramming Innholdsdimensjonen Innramming L97 Hovedmoment fra 9. trinn i opplæringa skal elevene arbeide med (-) svak krefter, konflikter og valg som førte til de to verdenskrigene, og sammenhenger mellom dem (+) sterk K06 Kompetansemål etter 10. trinn eleven skal kunne lage spørsmål om formulere (+) sterk sentrale internasjonale konflikter på 1900-talet og i vårt eget hundreår årsaksforklaringer (-) svak diskutere konsekvenser av konfliktene

18 To målformuleringer fra L97 og K06 med motsatte fortegn i faget samfunnsfag Målbetegnelse Handlingsdimensjon Innramming Svak (åpen) del i Innholdsdimensjonen Sterk (lukket) del i innholdsdimensjonen L97 Hovedmoment fra 9. trinn i opplæringa skal elevene arbeide med (-) svak/åpen krefter, konflikter og valg som førte til de to verdenskrigene, og sammenhenger mellom dem K06 Kompetansemål etter 10. trinn eleven skal kunne lage spørsmål om formulere (+) lukket/sterk sentrale internasjonale konflikter på 1900-talet og i vårt eget hundreår årsaksforklaringer (som f. eks?) (til de valgte konflikter) diskutere konsekvenser av konfliktene (som ble valgt)

19 Hvorfor disse endringene? - en konkret verbaldel (handlingsdimensjonen) som skal beskrive hva elevene skal mestre (U.dir. 2010: 3 / 2004: 10, NOU 2003 s 81) - en åpen objektdel (innholdsdimensjonen) slik at skolen lokalt og den enkelte lærer kan definere innholdet i stor grad selv (St.meld. 30, : 25 / 31, : 72)

20 SAMFUNNSFAG: 2.verdenskrig (lokal læreplan) Uke trinn K-06: - presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier - lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene HVA DERE SKAL LÆRE: a) Skal kunne forklare begrepene: nazisme, fascisme, holocaust, Den brente jords taktikk, partisanene, propaganda b) Skal kunne noe om årsakene til 2.verdenskrig. c) Skal kunne beskrive krigens utvikling og konsekvensene av denne. d) Skal ha kunnskap om jødeforfølgelsene og livet i konsentrasjonsleirene. e) Skal kjenne til Norges rolle i krigen og si noe om hverdagslivet i Norge under okkupasjonen. f) Skal vite hva nordmenn gjorde for å bekjempe tyskerne motstandskampen. g) Skal kjenne til brenninga av Finnmark og senkinga av Tirpitz h) Skal ha kjennskap til forholdene rundt Krøkebærsletta Fangeleir og hvorfor vi markerer 8. mai på Tromstun

21 Nasjonal L97 Åpning og lukking Handling Innhold Nasjonal K06 Lokal Tromstun

22 Tankeeksperiment om innholdsdimensjonen Nasjonale kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn Noen mulige lokale læringsmål - lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane -- Lage spørsmål om 1. verdenskrig -- Lage spørsmål om 2 verdenskrig -- Lage spørsmål om krigen mot terror -- Formulere årsaksforklaringer til 1. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til 2. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til krigen mot terror -- Diskutere konsekvenser av 1. verdenskrig (for Europa og andre v.d.) -- Diskutere konsekvenser av 2. verdenskrig (for Norge og andre land) -- Diskutere konsekvenser av krigen mot terror

23 - Varme eller kalde kriger : Nasjonale kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn Noen mulige lokale læringsmål - lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane -- Lage spørsmål om 1. verdenskrig -- Lage spørsmål om 2 verdenskrig -- Lage spørsmål om krigen mot terror -- Formulere årsaksforklaringer til 1. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til 2. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til krigen mot terror -- Diskutere konsekvenser av 1. verdenskrig (for Europa og andre v.d.) -- Diskutere konsekvenser av 2. verdenskrig (for Norge og andre land) -- Diskutere konsekvenser av krigen mot terror Case: Det viser seg at en elev har måloppnåelse tilsvarende karakter 2 til de lokale læringsmålene over. Imidlertid viser det seg, etter at eleven følges nærmere opp, at han/hun har måloppnåelse tilsvarende karakteren 5 innenfor innhold tilknyttet: - Den arabisk-israelske konflikt, Gulfkrigen og Irakkrigen Hvilken karakter skal da eleven ha?

24 INNHOLD MED POTENSIAL FOR DIDAKTISK MØTE ROM 4: Kunnskap om oteren og andre dyr fra hverdagsområdet oppgitt i den lokale læreplanen ROM 1: Utgangspunkt i oteren, men kunnskap om oteren spesielt må kunne generaliseres til noe allment om dyr SPESIFISERT INNHOLD ROM 3: Kunnskap om flodhesten og andre dyr utenfor hverdagsområdet oppgitt i den lokale læreplanen EKSEMPLIFISERT INNHOLD ROM 2: Utgangspunkt i flodhesten, men kunnskap om flodhesten må kunne generaliseres til noe allment om dyr FREMMEDGJØRENDE INNHOLD (Med hverdagsområdet her sikter jeg til elevens livsverden det som eleven interesserer seg for, uavhengig om dette er fra geografisk lokalt eller globalt kunnskapsområde. )

25 Det eksemplariske prinsipp jf Klafki som alternativ Klafki (2002: 165) skriver at grunntanken i eksemplarisk undervisning og læring er dannende læring som fremmer den lærendes selvstendighet, som altså fører fram til ytterligere viten, evner og holdninger. Dette nås ikke gjennom reproduktiv overtagelse av en størst mulig mengde enkelthendelser, - evner, - og ferdigheter, men derimot med at den lærende ut fra et begrenset antall utvalgte eksempler arbeider seg fram til allmenngyldig kunnskaper, evner og holdninger. Eleven arbeider seg fra det spesielle til det allmenne (ibid: 166).

26 Eksempel Kompetansemål matematikk vg1p: gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy. Oppdeling - gjere lønnsberekningar ved hjelp av ulike verktøy - gjere budsjettering ved hjelp av ulike verktøy - gjere rekneskap ved hjelp av ulike verktøy.

27 INNHOLD MED POTENSIAL FOR DIDAKTISK MØTE ROM 4: Kunnskap om budsjett og regnskap i FIFA Football Manager og i andre kontekster fra hverdagsområdet SPESIFISERT INNHOLD ROM 3: Kunnskap om budsjett og regnskap i forhold til ulike kontekster utenfor hverdagsområdet ROM 1: Utgangspunkt i FIFA Football manager, men kunnskap om budsjett og regnskap i denne konteksten spesielt må kunne generaliseres til noe allment om budsjett regnskap EKSEMPLIFISERT INNHOLD ROM 2: Utgangspunkt i budsjett og regnskap i en kontekst utenfor hverdagsområdet men kunnskap fra denne konteksten må kunne generaliseres til noe allment om budsjett og regnskap FREMMEDGJØRENDE INNHOLD

28 Tylers atferdsdimensjon og innholdsdimensjon kombinert med Bernsteins svak og sterk innramming Sterk innramming av atferdsbeskrivelse Målbart/observerbart jf Mager (utførelse/krav/forhold) Svak innramming innholdsbeskrivelse Ekspressive mål Jf Eisner Lpo94 (Sverige)? Lp11 (Sverige)? ROM 4 ROM 1 K-06 Lokal K06 med spesifisert innhold Lokal K06 med eksemplifisert innhold jf Klafki ROM 3 ROM 2 Svak innramming av atferdsbeskrivelse R94 Sterk innramming av innholdsbeskrivelse L97

29 L97/R94 og K06 to ulike læreplantyper Undertegnedes tolkning: L97/R94 LK06 kunne om noe kunne få til noe, med noe L97/R94 LK06 kunne om noe konkret kunne få til noe generelt, vist gjennom konkrete eksempler

30 Kompetansemål Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram - skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige og samfunnsmessige temaer - drøfte engelskspråklige tekster fra et utvalg av sjangrene dikt, novelle, roman, film og skuespill fra ulike deler av verden og tidsepoker

31 Har vi to ulike læreplaner en standpunktslæreplan og en eksamenslæreplan? Kompetansemålene Standpunktslæreplan 3/4 av året Brev og fortelling / prøveformer tilpasset den enkelte elev? Eksamensøving/repetisjon Eksamenslæreplan 1/4 av året Essay / 5-timers skoleeksamen

32 Kompetansemål gir mange muligheter, men inneholder også feller Kompetansemål med uklar/åpen Innholdsdimensjon Innhold som lærebokforfatteren har foreslått Innhold som skolen lokalt eller den enkelte lærer mener er viktig Innhold som den enkelte elev interesserer seg for eller behersker Innhold som læreren tror kommer på eksamen Tilfeldig

33 Tankeeksperiment om handlingsdimensjonen Typiske L97 (R94)-verb Typiske LK06-verb Delta i Arbeide med Observerbart Gjengi Sammenfatte, redegjøre, beskrive Anvende, bruke Diffus verbaldel Konkret verbaldel Ha innsikt i Få kjennskap til Skjønnbart Sammenligne, identifisere Skape, sette sammen, drøfte, diskutere Begrunne, utlede, vurdere Jf Engelsen (2008: 86), Dale (2009: 121)

34 Høyt på Blooms taksonomi (handlingsdimensjon/verbaler) Vurdering: bedømme, drøfte, kritisere, avgjøre i forhold til kriterier Åpen handlingsdimensjon ha innsikt i ha kjennskap til arbeide med delta i Syntese: generalisere, organisere, oppsummere, trekke konklusjoner Analyse: dele opp, identifisere, sammenlikne, undersøke Anvendelse: fortolke, tilpasse, overføre, bruke Forståelse: forklare, tolke, vise forskjeller/likheter/særtrekk Lukket handlingsdimensjon Faktakunnskap: gjengi, beskrive, definere, regne opp Lavt på Blooms taksonomi (handlingsdimensjon/verbaler)

35 Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram - bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider - analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett Ved bruk av Blooms taksonomi: Er det ikke mulig å oppnå mer en lav/middels måloppnåelse på det første kompetansemålet? Gir måloppnåelse på det andre kompetansemålet automatisk høy måloppnåelse? Er det andre kompetansemålet mer verdt enn det første?

36 Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram - bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider Bruk av Blooms taksonomi i lokalt arbeid med kjennetegn på måloppnåelse Det første kompetansemålet: - bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider (lav måloppnåelse) - bruke ulike medier for å sammenlikne og undersøke tekster fra ulike tider (middels måloppnåelse) - bruke ulike medier for å drøfte og vurdere tekster fra ulike tider (høy måloppnåelse)

37 Handlingsdimensjonen i K06 en uoversiktlig jungel Verb i grunnskolens kompetansemål Verb i vgs. kompetansemål

38 Definisjon av verbalene i lokalt læreplanarbeid Bør skolen definere de ulike verbalene slik at elevene kjenner betydningen av dem? Er det forskjell mellom å drøfte og å diskutere? Er det forskjell mellom å analysere, å tolke og å reflektere over? osv. En mulig begynnelse: Analysere eleven sier noe om egenskapene til et fenomen Tolke eleven sier noe om en eller flere forståelser av et fenomen Drøfte eleven viser hvordan en sak kan ses på som fordel eller ulempe fra ulike perspektiver eller i ulike kontekster Gjøre rede for eleven lister opp ulike deler av et fenomen eller en gruppering av fenomener

39 Konklusjoner Innholdsdimensjonen Det synes ikke som at det er i tråd med intensjonene for lokalt arbeid med LK06 s Kompetansemål, at det svakt innrammede nasjonale innholdet spesifiseres og detaljeres lokalt Det bør letes etter alternative måter å bearbeide innhold lokalt Handlingsdimensjonen Det synes ikke som at Blooms taksonomi er egnet for lokalt læreplanarbeid med kjennetegn på måloppnåelse. Det bør letes etter alternativer

40 Noen metaforer Lengdemåler i skihopp - måling AV Stildommer i skihopp - vurdering AV Trener i skihopp - vurdering FOR

41 Alternativer vurdering av måloppnåelse i to dimensjoner Kompetansemål: - analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett analysere og vurdere grundig Enkle sjangrer i tekster hentet fra TV, film og Internett Komplekse sjangrer i tekster hentet fra TV, film og Internett analysere og vurdere overfladisk

42 Alternativer vurdering av måloppnåelse i to dimensjoner Kompetansemål: - analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett analysere og vurdere grundig Middels Høy Enkle sjangrer i Komplekse sjangrer i tekster hentet fra Middels tekster hentet fra TV, film og Internett TV, film og Internett Lav Middels analysere og vurdere overfladisk

43 Karaktersoner Høy mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Enkelt innhold (objektdel) Komplekst innhold (objektdel) 1 Lav mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Svein-Erik Andreassen, UIT 2011

44 Høy mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Enkelt innhold (objektdel) Komplekst innhold (objektdel) Lav mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Svein-Erik Andreassen, UIT 2011

45 Høy mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Elev A Vurdering FOR læring Veiledes hit Enkelt innhold (objektdel) Komplekst innhold (objektdel) Elev B Vurdering FOR læring Elev C Vurdering FOR læring Lav mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Svein-Erik Andreassen, UIT 2011

46 Informant B: UKE KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Bruke formlikhet og Pytagoras` setning til beregninger og i praktisk arbeid AVKLARING AV BEGREP: Bruke Formlikhet II Beregninger Praktisk arbeid Pytagoras` læresetning Bruke formlikhet til beregninger Bruke formlikhet i praktisk arbeid Bruke Pytagoras` setning til beregninger HANDLING Bruke delvis INNHOLD: formlikhet til beregninger der mange opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke delvis INNHOLD: formlikhet i praktisk arbeid der mange opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke delvis HANDLING: Bruke fullt ut INNHOLD: formlikhet til beregninger der få opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke fullt ut INNHOLD: formlikhet i praktisk arbeid der få opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke fullt ut Bruke Pytagoras` setning i praktisk arbeid INNHOLD: Pytagoras` setning til beregninger der mange opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke delvis INNHOLD: Pytagoras` setning til beregninger der få opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke fullt ut INNHOLD: Pytagoras` setning i praktisk arbeid der mange opplysninger er oppgitt INNHOLD: Pytagoras` setning i praktisk arbeid der få opplysninger er oppgitt I alle fire læringsmålene er (type 1) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom delvis og fullt ut ) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom mange opplysninger oppgitt og få opplysninger oppgitt ) Her kan det diskuteres om ikke handlingsdimensjonen bør være konstant kan en f. eks bruke formlikhet delvis til beregninger? En debatt for fagfolket.

47 Informant H: KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon AVKLARING AV BEGREP: Bruke Teknisk informasjon Kommunikasjon Matematisk informasjon OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: bruke teknisk informasjon i kommunikasjon bruke matematisk informasjon i kommunikasjon LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse Eleven skal kunne: HANDLING: Bruke enkel INNHOLD: teknisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks sosiale medier, Fronter, NTG hjemmeside, kildesøk, nettvett, timespotting, skolearena, mobiltelefon/iphone, opprette private profiler og sikre brukerkontoen (FB, nettbank, netthandel, mail etc) HANDLING: bruke enkel INNHOLD: matematisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks pass (personnummer/fødselsnummer), telefonnummer, ulike tidtabeller, å lese statistiske framstillinger (fra idretten) LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: HANDLING: bruke avansert INNHOLD: teknisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks å utføre en teknisk operasjon ut ifra en engelsk bruksanvisning, bruke kilder kritisk HANDLING: bruke avansert INNHOLD: matematisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks å regne om fra norske måleenheter til måleenheter i UK og USA (strekning, vekt, valuta, temperatur, tidssoner), utføre sikker netthandel I det første læringsmålet er (type 1) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkel og avansert ) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom f. eks sosiale medier og f. eks å utføre en teknisk ) I det andre læringsmålet er (type 1) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkel og avansert ) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom f. eks pass og f. eks å regne om fra )

48 Informant F: KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse Du skal kunne: LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Du skal kunne: 4a: bruke sentrale regler i likestillingsloven og diskrimineringsloven og analysere deres innvirkning på samfunnet Bruke sentrale regler i likestillingsloven HANDLING: Bruke enkelte INNHOLD: sentrale regler i likestillingsloven HANDLING: Bruke alle relevant INNHOLD: sentrale regler i likestillingsloven AVKLARING AV BEGREP: Bruke sentrale regler i diskrimineringsloven HANDLING: Bruke enkelte HANDLING: Bruke alle relevante Sentral Likestilling Diskriminering Analysere Innvirkning Analysere deres virkning på samfunnet INNHOLD: sentrale regler i diskrimineringsloven HANDLING: Analysere grunnleggende INNHOLD: sentrale regler i diskrimineringsloven HANDLING: Analysere grundig INNHOLD: deres virkning på samfunnet èn/noen synsvinkler INNHOLD: deres virkning på samfunnet fra flersidige synsvinkler I det første læringsmålet er (type 3) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkelt og alle relevante ) - innholdsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) I det andre læringsmålet er (type 3) - handlingsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom enkelt og alle relevante ) - innholdsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) I det tredje læringsmålet er (type 1) - handlingsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom grunnleggende og grundig ) innholdsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom èn/noen synsvinkler og fra flersidige synsvinkler )

49 Informant L: KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Du skal kunne: Du skal kunne: Gjøre rede for implikasjon og ekvivalens, og gjennomføre direkte og kontrapositive bevis Gjøre rede for implikasjon HANDLING: Gjøre rede for INNHOLD: enkle implikasjoner HANDLING: Gjøre rede for INNHOLD: avanserte implikasjoner AVKLARING AV BEGREP: Gjøre rede for ekvivalens Nordmann Europeer HANDLING: Gjøre rede for x=2 x 2 = 4 HANDLING: Gjøre rede for Gjøre rede for Implikasjoner Ekvivalens Direkte bevis Kontrapositive bevis Gjennomføre direkte bevis INNHOLD: enkle ekvivalensformer Stemmerett over 18 år, myndig norsk statsborger HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: enkle former for direkte bevis INNHOLD: avanserte ekvivalensformer 3x 2 = 75 x = 5, x= -5 HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: avanserte former for direkte bevis Gjennomføre kontrapositive bevis Eks. pytagoras ved direkte HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: enkle former for kontrapositive bevis Bevis for partall er delelig med 2 HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: avanserte former for kontrapositive bevis Vis at denne implikasjonen ikke stemmer x 2 = y 2 x = y La x = 5 og y = -5 Bevis for at brøk ikke kan skrives som Alle fire læringsmålene (type 2) - handlingsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkle og avanserte )

50 Informant J: KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Du skal kunne: Du skal kunne: Gje døme på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold AVKLARING AV BEGREP: Gje døme teorier om befolkningsutvikling drøfte globale befolkningsforhold Gje døme på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold HANDLING: Gje døme på INNHOLD: de to viktigste teorier om befolkningsutvikling Malthus, Boserup HANDLING: Drøfte overflatisk på en enkel måte INNHOLD: globale befolkningsforhold HANDLING: Gje døme på INNHOLD: flere teorier om befolkningsutvikling Malthus, Boserup, Nymalthusianere, Ehrlich HANDLING: Drøfte på en grundig måte INNHOLD: globale befolkningsforhold (økonomiske, sosiale, politiske, miljømessig forhold i utviklingen av befolkningsvekst) I det første læringsmålet er (type 2) - handlingsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom de to viktigste og flere ) I det andre læringsmålet er (type 3) - handlingsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom overfladisk på en enkel måte og på en grundig måte ) - innholdsdimensjonen er KONSTANT (samme formulering i lav og høy)

51 Mål for forelesning Læreren skal kunne HANDLING - begrunne og kritisere INNHOLD egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG:

OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG: OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG: De forskjellige skolene starter der skolen føler mest behov NTG Tromsø kick-off på Hurtigruta i februar+ ressurspersoner fra de andre skolene NTG Lillehammer: Vurderingskriterier

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

.det er ikke kjønn det kommer an på..

.det er ikke kjønn det kommer an på.. .det er ikke kjønn det kommer an på.. En undersøkelse av ulike holdninger til historie og historieundervisning blant gutter og jenter His - 3905 Camilla Reinholdtsen Mastergradsoppgave i historie integrert

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Opprettet per 8. juli 1999 Læreplan for videregående opplæring B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, juli 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring

Detaljer

Halvdan Eikeland En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk»

Halvdan Eikeland En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk» Halvdan Eikeland En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk» Utvikling av historiebevissthet og narrativ kompetanse Tønsberg : Høgskolen i Vestfold,

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Cecilie vil ha 5 eller 6! Hvordan skal C vite hva som forventes av en 5-er eller en 6-er? For å innfri forventningene trenger C kjennetegn

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving.

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Trondheim 15. november 2013 Endring av regelverk og læreplan. Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Lene Flagestad og Ingrid Nelvik, Trondheim 15. november

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer