Handlingsrommet læreplanen gir oss som lærere i vgs. Gardermoen 24. september Svein-Erik Andreassen, Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsrommet læreplanen gir oss som lærere i vgs. Gardermoen 24. september 2012. Svein-Erik Andreassen, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Handlingsrommet læreplanen gir oss som lærere i vgs. Gardermoen 24. september 2012 Svein-Erik Andreassen, Universitetet i Tromsø

2 Mål for forelesning Læreren skal kunne - begrunne og kritisere egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

3 Læreren skal kunne Mål for forelesning HANDLING - begrunne og kritisere INNHOLD egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

4 Mål for forelesning Læreren skal kunne HANDLING - begrunne og kritisere INNHOLD egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse sette opp læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse (egentlig et annet mål?)

5 Det er ikke uvanlig at det lokale læreplanarbeidet detaljerer og spesifiserer innholdet i kompetansemålene (Dale et. al 2009) Det er ikke uvanlig at lokalt læreplanarbeid med kjennetegn på måloppnåelse tar utgangspunkt i Blooms taksonomi (Throndsen et. al (2009) Jeg forsøker å bevise at dette ikke er i tråd med Kunnskapsløftets Intensjoner Lete etter alternativer

6 Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (ENG1Z05 - Engelsk, Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram) lese tekster i ulike sjangere og med ulike formål skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige og samfunnsmessige temaer

7 Et meningsprosjekt jf. Edvardsen (2004) A B Anstrengelse Aktivitet Begrunnelse Bruk Før skolen var oppfunnet omgangsskole obligatorisk skole for alle

8 Et meningsprosjekt jf. Edvardsen (2004) A B Anstrengelse Aktivitet Begrunnelse Bruk Mine metaforer: Shoot/Match vs. shoppingtur i London Støvsuge Før skolen var oppfunnet omgangsskole obligatorisk skole for alle

9 Et meningsprosjekt jf. Edvardsen (2004) «B» er skolens stand-in for B A «B» Anstrengelse Aktivitet Begrunnelse Bruk Karakterprotokollen Rødpenna Ros fra læreren Unngå kjeft fra læreren

10 Norsk skihistorie fra 1890-tallet Svensk skihistorie fra 1980-tallet Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen på ski mot Nordpolen, 86*14*nord Gunde Svan med staven og Tomas Wassberg med teipen

11 Norsk skihistorie fra 1890-tallet Svensk skihistorie fra 1980-tallet Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen N-39 på ski mot Nordpolen, 86*14*nord Dette hundreår, men ikke dette århundre Sterk (+) innramming jf Bernstein Lg Ng G M - S Gunde Svan med staven og innramming M74/ Tomas Wassberg med teipen Svak (-) jf Bernstein Langrennspolitisk konflikt i FIS internasjonal konflikt? M85

12 To målformuleringer fra R94 og LK06 Hovedmoment fra grunnkurs kroppsøving i R94 (området grunntrening): Eleven skal kjenne til betydningen av utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk på å forebygge skader. Kompetansemål fra KL06, vg1kroppsøving i K06 (området trening og trivsel): Eleven skal kunne forklare, demonstrere og bruke gode arbeidsteknikkar og stillingar.

13 To målformuleringer fra R94 og K06 med motsatte fortegn i faget kroppsøving Målbetegnelse Atferdsdimensjonen Innramming Innholdsdimensjonen Innramming R94 Hovedmoment 2a Eleven skal kjenne til betydningen av (-) svak / åpen utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk på å forebygge skader (+) sterk / lukket K06 Kompetansemål forklare, demonstrere og bruke (+) sterk / lukket gode arbeidsteknikkar og stillingar (-) svak / åpen eleven skal kunne

14 To målformuleringer fra R94 og K06 med motsatte fortegn i faget kroppsøving Målbetegnelse Handlingsdimensjon Innramming Åpen del i Innholdsdimensjonen Presisering av innholdsdimensjonen R94 Hovedmoment 2a Eleven skal kjenne til betydningen av (-) svak / åpen utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk på å forebygge skader K06 Kompetansemål eleven skal kunne forklare, demonstrere og bruke (+) sterk / lukket gode arbeidsteknikkar og stillingar (i f. eks)

15 undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (HIS1Z07 - Historie, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse)

16 To målformuleringer fra L97 og LK06 Samfunnsfag 9. trinn fra L97 I opplæringa skal elevene arbeide med krefter, konflikter og valg som førte til de to verdenskrigene, og sammenhenger mellom dem Samfunnsfag etter 10. trinn fra LK06 Eleven skal kunne lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane

17 To målformuleringer fra L97 og K06 med motsatte fortegn i faget samfunnsfag Målbetegnelse Handlingsdimensjonen Innramming Innholdsdimensjonen Innramming L97 Hovedmoment fra 9. trinn i opplæringa skal elevene arbeide med (-) svak krefter, konflikter og valg som førte til de to verdenskrigene, og sammenhenger mellom dem (+) sterk K06 Kompetansemål etter 10. trinn eleven skal kunne lage spørsmål om formulere (+) sterk sentrale internasjonale konflikter på 1900-talet og i vårt eget hundreår årsaksforklaringer (-) svak diskutere konsekvenser av konfliktene

18 To målformuleringer fra L97 og K06 med motsatte fortegn i faget samfunnsfag Målbetegnelse Handlingsdimensjon Innramming Svak (åpen) del i Innholdsdimensjonen Sterk (lukket) del i innholdsdimensjonen L97 Hovedmoment fra 9. trinn i opplæringa skal elevene arbeide med (-) svak/åpen krefter, konflikter og valg som førte til de to verdenskrigene, og sammenhenger mellom dem K06 Kompetansemål etter 10. trinn eleven skal kunne lage spørsmål om formulere (+) lukket/sterk sentrale internasjonale konflikter på 1900-talet og i vårt eget hundreår årsaksforklaringer (som f. eks?) (til de valgte konflikter) diskutere konsekvenser av konfliktene (som ble valgt)

19 Hvorfor disse endringene? - en konkret verbaldel (handlingsdimensjonen) som skal beskrive hva elevene skal mestre (U.dir. 2010: 3 / 2004: 10, NOU 2003 s 81) - en åpen objektdel (innholdsdimensjonen) slik at skolen lokalt og den enkelte lærer kan definere innholdet i stor grad selv (St.meld. 30, : 25 / 31, : 72)

20 SAMFUNNSFAG: 2.verdenskrig (lokal læreplan) Uke trinn K-06: - presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier - lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene HVA DERE SKAL LÆRE: a) Skal kunne forklare begrepene: nazisme, fascisme, holocaust, Den brente jords taktikk, partisanene, propaganda b) Skal kunne noe om årsakene til 2.verdenskrig. c) Skal kunne beskrive krigens utvikling og konsekvensene av denne. d) Skal ha kunnskap om jødeforfølgelsene og livet i konsentrasjonsleirene. e) Skal kjenne til Norges rolle i krigen og si noe om hverdagslivet i Norge under okkupasjonen. f) Skal vite hva nordmenn gjorde for å bekjempe tyskerne motstandskampen. g) Skal kjenne til brenninga av Finnmark og senkinga av Tirpitz h) Skal ha kjennskap til forholdene rundt Krøkebærsletta Fangeleir og hvorfor vi markerer 8. mai på Tromstun

21 Nasjonal L97 Åpning og lukking Handling Innhold Nasjonal K06 Lokal Tromstun

22 Tankeeksperiment om innholdsdimensjonen Nasjonale kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn Noen mulige lokale læringsmål - lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane -- Lage spørsmål om 1. verdenskrig -- Lage spørsmål om 2 verdenskrig -- Lage spørsmål om krigen mot terror -- Formulere årsaksforklaringer til 1. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til 2. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til krigen mot terror -- Diskutere konsekvenser av 1. verdenskrig (for Europa og andre v.d.) -- Diskutere konsekvenser av 2. verdenskrig (for Norge og andre land) -- Diskutere konsekvenser av krigen mot terror

23 - Varme eller kalde kriger : Nasjonale kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn Noen mulige lokale læringsmål - lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane -- Lage spørsmål om 1. verdenskrig -- Lage spørsmål om 2 verdenskrig -- Lage spørsmål om krigen mot terror -- Formulere årsaksforklaringer til 1. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til 2. verdenskrig -- Formulere årsaksformuleringer til krigen mot terror -- Diskutere konsekvenser av 1. verdenskrig (for Europa og andre v.d.) -- Diskutere konsekvenser av 2. verdenskrig (for Norge og andre land) -- Diskutere konsekvenser av krigen mot terror Case: Det viser seg at en elev har måloppnåelse tilsvarende karakter 2 til de lokale læringsmålene over. Imidlertid viser det seg, etter at eleven følges nærmere opp, at han/hun har måloppnåelse tilsvarende karakteren 5 innenfor innhold tilknyttet: - Den arabisk-israelske konflikt, Gulfkrigen og Irakkrigen Hvilken karakter skal da eleven ha?

24 INNHOLD MED POTENSIAL FOR DIDAKTISK MØTE ROM 4: Kunnskap om oteren og andre dyr fra hverdagsområdet oppgitt i den lokale læreplanen ROM 1: Utgangspunkt i oteren, men kunnskap om oteren spesielt må kunne generaliseres til noe allment om dyr SPESIFISERT INNHOLD ROM 3: Kunnskap om flodhesten og andre dyr utenfor hverdagsområdet oppgitt i den lokale læreplanen EKSEMPLIFISERT INNHOLD ROM 2: Utgangspunkt i flodhesten, men kunnskap om flodhesten må kunne generaliseres til noe allment om dyr FREMMEDGJØRENDE INNHOLD (Med hverdagsområdet her sikter jeg til elevens livsverden det som eleven interesserer seg for, uavhengig om dette er fra geografisk lokalt eller globalt kunnskapsområde. )

25 Det eksemplariske prinsipp jf Klafki som alternativ Klafki (2002: 165) skriver at grunntanken i eksemplarisk undervisning og læring er dannende læring som fremmer den lærendes selvstendighet, som altså fører fram til ytterligere viten, evner og holdninger. Dette nås ikke gjennom reproduktiv overtagelse av en størst mulig mengde enkelthendelser, - evner, - og ferdigheter, men derimot med at den lærende ut fra et begrenset antall utvalgte eksempler arbeider seg fram til allmenngyldig kunnskaper, evner og holdninger. Eleven arbeider seg fra det spesielle til det allmenne (ibid: 166).

26 Eksempel Kompetansemål matematikk vg1p: gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy. Oppdeling - gjere lønnsberekningar ved hjelp av ulike verktøy - gjere budsjettering ved hjelp av ulike verktøy - gjere rekneskap ved hjelp av ulike verktøy.

27 INNHOLD MED POTENSIAL FOR DIDAKTISK MØTE ROM 4: Kunnskap om budsjett og regnskap i FIFA Football Manager og i andre kontekster fra hverdagsområdet SPESIFISERT INNHOLD ROM 3: Kunnskap om budsjett og regnskap i forhold til ulike kontekster utenfor hverdagsområdet ROM 1: Utgangspunkt i FIFA Football manager, men kunnskap om budsjett og regnskap i denne konteksten spesielt må kunne generaliseres til noe allment om budsjett regnskap EKSEMPLIFISERT INNHOLD ROM 2: Utgangspunkt i budsjett og regnskap i en kontekst utenfor hverdagsområdet men kunnskap fra denne konteksten må kunne generaliseres til noe allment om budsjett og regnskap FREMMEDGJØRENDE INNHOLD

28 Tylers atferdsdimensjon og innholdsdimensjon kombinert med Bernsteins svak og sterk innramming Sterk innramming av atferdsbeskrivelse Målbart/observerbart jf Mager (utførelse/krav/forhold) Svak innramming innholdsbeskrivelse Ekspressive mål Jf Eisner Lpo94 (Sverige)? Lp11 (Sverige)? ROM 4 ROM 1 K-06 Lokal K06 med spesifisert innhold Lokal K06 med eksemplifisert innhold jf Klafki ROM 3 ROM 2 Svak innramming av atferdsbeskrivelse R94 Sterk innramming av innholdsbeskrivelse L97

29 L97/R94 og K06 to ulike læreplantyper Undertegnedes tolkning: L97/R94 LK06 kunne om noe kunne få til noe, med noe L97/R94 LK06 kunne om noe konkret kunne få til noe generelt, vist gjennom konkrete eksempler

30 Kompetansemål Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram - skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige og samfunnsmessige temaer - drøfte engelskspråklige tekster fra et utvalg av sjangrene dikt, novelle, roman, film og skuespill fra ulike deler av verden og tidsepoker

31 Har vi to ulike læreplaner en standpunktslæreplan og en eksamenslæreplan? Kompetansemålene Standpunktslæreplan 3/4 av året Brev og fortelling / prøveformer tilpasset den enkelte elev? Eksamensøving/repetisjon Eksamenslæreplan 1/4 av året Essay / 5-timers skoleeksamen

32 Kompetansemål gir mange muligheter, men inneholder også feller Kompetansemål med uklar/åpen Innholdsdimensjon Innhold som lærebokforfatteren har foreslått Innhold som skolen lokalt eller den enkelte lærer mener er viktig Innhold som den enkelte elev interesserer seg for eller behersker Innhold som læreren tror kommer på eksamen Tilfeldig

33 Tankeeksperiment om handlingsdimensjonen Typiske L97 (R94)-verb Typiske LK06-verb Delta i Arbeide med Observerbart Gjengi Sammenfatte, redegjøre, beskrive Anvende, bruke Diffus verbaldel Konkret verbaldel Ha innsikt i Få kjennskap til Skjønnbart Sammenligne, identifisere Skape, sette sammen, drøfte, diskutere Begrunne, utlede, vurdere Jf Engelsen (2008: 86), Dale (2009: 121)

34 Høyt på Blooms taksonomi (handlingsdimensjon/verbaler) Vurdering: bedømme, drøfte, kritisere, avgjøre i forhold til kriterier Åpen handlingsdimensjon ha innsikt i ha kjennskap til arbeide med delta i Syntese: generalisere, organisere, oppsummere, trekke konklusjoner Analyse: dele opp, identifisere, sammenlikne, undersøke Anvendelse: fortolke, tilpasse, overføre, bruke Forståelse: forklare, tolke, vise forskjeller/likheter/særtrekk Lukket handlingsdimensjon Faktakunnskap: gjengi, beskrive, definere, regne opp Lavt på Blooms taksonomi (handlingsdimensjon/verbaler)

35 Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram - bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider - analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett Ved bruk av Blooms taksonomi: Er det ikke mulig å oppnå mer en lav/middels måloppnåelse på det første kompetansemålet? Gir måloppnåelse på det andre kompetansemålet automatisk høy måloppnåelse? Er det andre kompetansemålet mer verdt enn det første?

36 Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram - bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider Bruk av Blooms taksonomi i lokalt arbeid med kjennetegn på måloppnåelse Det første kompetansemålet: - bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider (lav måloppnåelse) - bruke ulike medier for å sammenlikne og undersøke tekster fra ulike tider (middels måloppnåelse) - bruke ulike medier for å drøfte og vurdere tekster fra ulike tider (høy måloppnåelse)

37 Handlingsdimensjonen i K06 en uoversiktlig jungel Verb i grunnskolens kompetansemål Verb i vgs. kompetansemål

38 Definisjon av verbalene i lokalt læreplanarbeid Bør skolen definere de ulike verbalene slik at elevene kjenner betydningen av dem? Er det forskjell mellom å drøfte og å diskutere? Er det forskjell mellom å analysere, å tolke og å reflektere over? osv. En mulig begynnelse: Analysere eleven sier noe om egenskapene til et fenomen Tolke eleven sier noe om en eller flere forståelser av et fenomen Drøfte eleven viser hvordan en sak kan ses på som fordel eller ulempe fra ulike perspektiver eller i ulike kontekster Gjøre rede for eleven lister opp ulike deler av et fenomen eller en gruppering av fenomener

39 Konklusjoner Innholdsdimensjonen Det synes ikke som at det er i tråd med intensjonene for lokalt arbeid med LK06 s Kompetansemål, at det svakt innrammede nasjonale innholdet spesifiseres og detaljeres lokalt Det bør letes etter alternative måter å bearbeide innhold lokalt Handlingsdimensjonen Det synes ikke som at Blooms taksonomi er egnet for lokalt læreplanarbeid med kjennetegn på måloppnåelse. Det bør letes etter alternativer

40 Noen metaforer Lengdemåler i skihopp - måling AV Stildommer i skihopp - vurdering AV Trener i skihopp - vurdering FOR

41 Alternativer vurdering av måloppnåelse i to dimensjoner Kompetansemål: - analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett analysere og vurdere grundig Enkle sjangrer i tekster hentet fra TV, film og Internett Komplekse sjangrer i tekster hentet fra TV, film og Internett analysere og vurdere overfladisk

42 Alternativer vurdering av måloppnåelse i to dimensjoner Kompetansemål: - analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett analysere og vurdere grundig Middels Høy Enkle sjangrer i Komplekse sjangrer i tekster hentet fra Middels tekster hentet fra TV, film og Internett TV, film og Internett Lav Middels analysere og vurdere overfladisk

43 Karaktersoner Høy mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Enkelt innhold (objektdel) Komplekst innhold (objektdel) 1 Lav mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Svein-Erik Andreassen, UIT 2011

44 Høy mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Enkelt innhold (objektdel) Komplekst innhold (objektdel) Lav mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Svein-Erik Andreassen, UIT 2011

45 Høy mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Elev A Vurdering FOR læring Veiledes hit Enkelt innhold (objektdel) Komplekst innhold (objektdel) Elev B Vurdering FOR læring Elev C Vurdering FOR læring Lav mestringsgrad av den definerte handling (verbaldel) Svein-Erik Andreassen, UIT 2011

46 Informant B: UKE KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Bruke formlikhet og Pytagoras` setning til beregninger og i praktisk arbeid AVKLARING AV BEGREP: Bruke Formlikhet II Beregninger Praktisk arbeid Pytagoras` læresetning Bruke formlikhet til beregninger Bruke formlikhet i praktisk arbeid Bruke Pytagoras` setning til beregninger HANDLING Bruke delvis INNHOLD: formlikhet til beregninger der mange opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke delvis INNHOLD: formlikhet i praktisk arbeid der mange opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke delvis HANDLING: Bruke fullt ut INNHOLD: formlikhet til beregninger der få opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke fullt ut INNHOLD: formlikhet i praktisk arbeid der få opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke fullt ut Bruke Pytagoras` setning i praktisk arbeid INNHOLD: Pytagoras` setning til beregninger der mange opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke delvis INNHOLD: Pytagoras` setning til beregninger der få opplysninger er oppgitt HANDLING: Bruke fullt ut INNHOLD: Pytagoras` setning i praktisk arbeid der mange opplysninger er oppgitt INNHOLD: Pytagoras` setning i praktisk arbeid der få opplysninger er oppgitt I alle fire læringsmålene er (type 1) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom delvis og fullt ut ) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom mange opplysninger oppgitt og få opplysninger oppgitt ) Her kan det diskuteres om ikke handlingsdimensjonen bør være konstant kan en f. eks bruke formlikhet delvis til beregninger? En debatt for fagfolket.

47 Informant H: KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon AVKLARING AV BEGREP: Bruke Teknisk informasjon Kommunikasjon Matematisk informasjon OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: bruke teknisk informasjon i kommunikasjon bruke matematisk informasjon i kommunikasjon LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse Eleven skal kunne: HANDLING: Bruke enkel INNHOLD: teknisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks sosiale medier, Fronter, NTG hjemmeside, kildesøk, nettvett, timespotting, skolearena, mobiltelefon/iphone, opprette private profiler og sikre brukerkontoen (FB, nettbank, netthandel, mail etc) HANDLING: bruke enkel INNHOLD: matematisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks pass (personnummer/fødselsnummer), telefonnummer, ulike tidtabeller, å lese statistiske framstillinger (fra idretten) LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: HANDLING: bruke avansert INNHOLD: teknisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks å utføre en teknisk operasjon ut ifra en engelsk bruksanvisning, bruke kilder kritisk HANDLING: bruke avansert INNHOLD: matematisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks å regne om fra norske måleenheter til måleenheter i UK og USA (strekning, vekt, valuta, temperatur, tidssoner), utføre sikker netthandel I det første læringsmålet er (type 1) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkel og avansert ) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom f. eks sosiale medier og f. eks å utføre en teknisk ) I det andre læringsmålet er (type 1) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkel og avansert ) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom f. eks pass og f. eks å regne om fra )

48 Informant F: KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse Du skal kunne: LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Du skal kunne: 4a: bruke sentrale regler i likestillingsloven og diskrimineringsloven og analysere deres innvirkning på samfunnet Bruke sentrale regler i likestillingsloven HANDLING: Bruke enkelte INNHOLD: sentrale regler i likestillingsloven HANDLING: Bruke alle relevant INNHOLD: sentrale regler i likestillingsloven AVKLARING AV BEGREP: Bruke sentrale regler i diskrimineringsloven HANDLING: Bruke enkelte HANDLING: Bruke alle relevante Sentral Likestilling Diskriminering Analysere Innvirkning Analysere deres virkning på samfunnet INNHOLD: sentrale regler i diskrimineringsloven HANDLING: Analysere grunnleggende INNHOLD: sentrale regler i diskrimineringsloven HANDLING: Analysere grundig INNHOLD: deres virkning på samfunnet èn/noen synsvinkler INNHOLD: deres virkning på samfunnet fra flersidige synsvinkler I det første læringsmålet er (type 3) - handlingsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkelt og alle relevante ) - innholdsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) I det andre læringsmålet er (type 3) - handlingsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom enkelt og alle relevante ) - innholdsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) I det tredje læringsmålet er (type 1) - handlingsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom grunnleggende og grundig ) innholdsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom èn/noen synsvinkler og fra flersidige synsvinkler )

49 Informant L: KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Du skal kunne: Du skal kunne: Gjøre rede for implikasjon og ekvivalens, og gjennomføre direkte og kontrapositive bevis Gjøre rede for implikasjon HANDLING: Gjøre rede for INNHOLD: enkle implikasjoner HANDLING: Gjøre rede for INNHOLD: avanserte implikasjoner AVKLARING AV BEGREP: Gjøre rede for ekvivalens Nordmann Europeer HANDLING: Gjøre rede for x=2 x 2 = 4 HANDLING: Gjøre rede for Gjøre rede for Implikasjoner Ekvivalens Direkte bevis Kontrapositive bevis Gjennomføre direkte bevis INNHOLD: enkle ekvivalensformer Stemmerett over 18 år, myndig norsk statsborger HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: enkle former for direkte bevis INNHOLD: avanserte ekvivalensformer 3x 2 = 75 x = 5, x= -5 HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: avanserte former for direkte bevis Gjennomføre kontrapositive bevis Eks. pytagoras ved direkte HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: enkle former for kontrapositive bevis Bevis for partall er delelig med 2 HANDLING: Gjennomføre INNHOLD: avanserte former for kontrapositive bevis Vis at denne implikasjonen ikke stemmer x 2 = y 2 x = y La x = 5 og y = -5 Bevis for at brøk ikke kan skrives som Alle fire læringsmålene (type 2) - handlingsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom enkle og avanserte )

50 Informant J: KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL LOKALE LÆRINGSMÅL -lav måloppnåelse LOKALE LÆRINGSMÅL -høy måloppnåelse Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Du skal kunne: Du skal kunne: Gje døme på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold AVKLARING AV BEGREP: Gje døme teorier om befolkningsutvikling drøfte globale befolkningsforhold Gje døme på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold HANDLING: Gje døme på INNHOLD: de to viktigste teorier om befolkningsutvikling Malthus, Boserup HANDLING: Drøfte overflatisk på en enkel måte INNHOLD: globale befolkningsforhold HANDLING: Gje døme på INNHOLD: flere teorier om befolkningsutvikling Malthus, Boserup, Nymalthusianere, Ehrlich HANDLING: Drøfte på en grundig måte INNHOLD: globale befolkningsforhold (økonomiske, sosiale, politiske, miljømessig forhold i utviklingen av befolkningsvekst) I det første læringsmålet er (type 2) - handlingsdimensjon er KONSTANT (samme formulering i lav og høy) - innholdsdimensjon er VARIABEL (skiller mellom de to viktigste og flere ) I det andre læringsmålet er (type 3) - handlingsdimensjonen er VARIABEL (skiller mellom overfladisk på en enkel måte og på en grundig måte ) - innholdsdimensjonen er KONSTANT (samme formulering i lav og høy)

51 Mål for forelesning Læreren skal kunne HANDLING - begrunne og kritisere INNHOLD egne valg av læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG:

OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG: OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG: De forskjellige skolene starter der skolen føler mest behov NTG Tromsø kick-off på Hurtigruta i februar+ ressurspersoner fra de andre skolene NTG Lillehammer: Vurderingskriterier

Detaljer

Forstår vi læreplanen?

Forstår vi læreplanen? Forstår vi læreplanen? - Læreplanarbeid for tilpasset opplæring, og for læreres læring Svein-Erik Andreassen fra Tjeldøya, Tjeldsund, nord i Nordland Mål for forelesning Læreren og skolelederen skal kunne

Detaljer

Hensikt. Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i

Hensikt. Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i Fagdag i matematikk Hensikt Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i overgangen grunnskole og videregående skole slik at elevene oppnår en faglig trygghet i matematikk.

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder Aspekter ved regning som skal vektlegges i ulike fag Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder ARTIKKEL SIST

Detaljer

Læreplanforståelse og de reviderte læreplanene. Maria Duus og Mary Ann Ronæs

Læreplanforståelse og de reviderte læreplanene. Maria Duus og Mary Ann Ronæs Læreplanforståelse og de reviderte læreplanene Maria Duus og Mary Ann Ronæs Først litt om læreplanforståelse Er reviderte læreplaner en anledning til å ta opp igjen det lokale arbeidet med læreplaner?

Detaljer

Eksempel fra veiledning til læreplan i matematikk. Se skolenettet.no/veiledninger

Eksempel fra veiledning til læreplan i matematikk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 Detaljert eksempel om Matematikk i restaurant- og matfag Dette forslaget til undervisningsopplegg viser hvordan kompetansemål fra læreplan i matematikk kan knyttes til kompetansemål i felles programfag

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Forståelse for kompetansebegrepet må ligge til grunn for arbeidet med læreplaner og vurdering.

Forståelse for kompetansebegrepet må ligge til grunn for arbeidet med læreplaner og vurdering. Å forstå kompetanse Med Kunnskapsløftet ble det innført kompetansebaserte læreplaner i fag. Det vil si at læreplanene beskriver den kompetansen eleven skal tilegne seg i faget. Å forstå hva kompetanse

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven.

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven. Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Reviderte læreplaner

Reviderte læreplaner Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Maria Duus Utdanningsdirektoratet Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Befolkningsutvik lingen i verden. Befolkningen har utviklet seg i faser. Folk flytter og flykter. 36 En bærekraftig befolkningsvekst. Verdenshandelen øker. Kompetansemål

Detaljer

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende Gjelder fra 01.08.2007 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/his2-01 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger

Detaljer

INNHOLD. Satsingsområde: Klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06. Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving.

INNHOLD. Satsingsområde: Klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06. Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving. INNHOLD Satsingsområde: Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving Analyseverktøy Klasseledelse Åpne dører Kvalitet i skolens kjerneoppgaver Personlig utvikling

Detaljer

Det første prinsippet for god underveisvurdering - regelverk, læreplaner og begreper

Det første prinsippet for god underveisvurdering - regelverk, læreplaner og begreper Det første prinsippet for god underveisvurdering - regelverk, læreplaner og begreper 19.03.13 Fire prinsipper for god underveisvurdering 1. Elevene/lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes

Detaljer

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepets relevans for realkompetansevurdering Realkompetansevurdering skal ta utgangspunkt i kompetansemålene Læreplanene for fag angir læringsutbyttet (kompetanser),

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Hva er likeverdig kompetanse?

Hva er likeverdig kompetanse? Hva er likeverdig kompetanse? Astri Gjedrem Avdeling for læreplanutvikling Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, 2. desember 2015 Realkompetanse Kompetanse i følge Kunnskapsløftet Realkompetansevurdering

Detaljer

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/geo2-01 Formål Formålet med geografifaget er å utvikle bevissthet om forholdet mellom

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Regler for muntlig eksamen

Regler for muntlig eksamen Regler for muntlig eksamen Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, der fylkeskommunene kan utarbeide egne retningslinjer. Disse bygger på felles nasjonale rammer gitt fra Utdanningsdirektoratet: 48

Detaljer

Religion, kompetansemål Etter Vg3

Religion, kompetansemål Etter Vg3 Relevante læreplanmål til Trønderbrura Kompetansemål samfunnsfag Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring Individ og samfunn forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Demokratiet i Norge 36-37 Norge utviklet velferdsstaten. Kompetansemål (K-06) Gjøre greie for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering. NOFA 2 Fredag 15.5.2009

Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering. NOFA 2 Fredag 15.5.2009 Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering NOFA 2 Fredag 15.5.2009 Innhold i presentasjonen-artikkelen Målet for artikkelen Demokratisk kompetanse Om, med og til-perspektiver

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: GEO1001, SAF1001, REL1001, HIS1002, HIS1003, SAM3001, SAM3003, SAM3017, SAM3018, SAM3019, SAM3021, SAM3037,

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10 uke Emne/tema Kompetansemål Nedbrutte mål/ læringsmål Lærestoff/ kilder Arbeidsmetoder aktiviteter Vurderingsformer 33-37 Den store fedrelands-krigen Holocaust Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale

Detaljer

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Oppdrag: Refleksjoner omkring læreplaner og kjemifagets plass Ambisjonsnivået i norske

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Vurdering for læring som gjennomgående tema Pedagogiske nettressurser Åpne dører

Detaljer

Hva måler nasjonal prøve i regning?

Hva måler nasjonal prøve i regning? Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2002, IDR2003 Felles programfag Årstrinn: Vg2, Vg3 Forberedelsestid:

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Årsaker til medhald 3 % 5 % 20 % 50 % 7 % 15 %

Årsaker til medhald 3 % 5 % 20 % 50 % 7 % 15 % 1 Årsaker til medhald 3 % 5 % 20 % 50 % 7 % 15 % Ikke vurdert etter KM eller VK Ikke individuell vurdering Karakter satt lavt grunnet fravær For smalt/feil vurderingsgrunnlag Ikke samsvar mellom underveis-

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag: Samfunnsfag Hovedområde: Historie finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom

Detaljer

Hvordan er progresjon uttrykt i læreplanene for fag og hva er det lokale handlingsrommet for å tilpasse progresjon?

Hvordan er progresjon uttrykt i læreplanene for fag og hva er det lokale handlingsrommet for å tilpasse progresjon? Å forstå progresjon Hvordan er progresjon uttrykt i læreplanene for fag og hva er det lokale handlingsrommet for å tilpasse progresjon? ARTIKKEL SIST ENDRET: 04.08.2016 Læreplanene inneholder progresjon

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Cecilie vil ha 5 eller 6! Hvordan skal C vite hva som forventes av en 5-er eller en 6-er? For å innfri forventningene trenger C kjennetegn

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 22. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene Europa og verden en geografisk oversikt (Integreres i resten av emnene) Geografi: lokalisere og

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG, 9. KLASSE 2015/2016

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG, 9. KLASSE 2015/2016 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG, 9. KLASSE 2015/2016 I løpet av skoleåret blir samfunnsfag delt inn i tre temaer som vi skal bruke tilnærmet lik tid på. Temaene vi skal jobbe med er samfunnskunnskap, geografi og

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus februar 2014 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E.

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E. Oslo VO Sinsen Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF Oslo VO Sinsen Ranveig E. Prøven Eksempel på RKV Top / Down Oslo VO Sinsen Rammene rundt

Detaljer

Læreplan og vurdering - to sider av samme sak? v/utdanningsdirektoratet

Læreplan og vurdering - to sider av samme sak? v/utdanningsdirektoratet Læreplan og vurdering - to sider av samme sak? v/utdanningsdirektoratet Formålet med økten Å reflektere over o o o validitet i opplæringen å «lese" læreplan hvordan vurdering kan være et verktøy for å

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 NOR0214 NOR0215 NOR1415 EKSAMEN 2013: HEILT HELT? EKSEMPELOPPGAVER: EN HELT HAR MANGE ANSIKTER 2014??? Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 Eksamen i norsk

Detaljer

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram 2.12.2016 Læreplan i - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Formål Programmering er et emne som stadig blir viktigere i vår moderne tid. Det er en stor fordel å kunne forstå og bruke programmering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Fremmedspråk nivå I og II Nynorsk/Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del

Detaljer

Treningsledelse 2+ 3 Programfag Idrettsfag

Treningsledelse 2+ 3 Programfag Idrettsfag Treningsledelse 2+ 3 Programfag Idrettsfag Fagkode Fagnavn IDR2014 Treningsledelse 2+3 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag, 112 årstimer Privatistordning: Privatistene må opp en muntlig-praktisk

Detaljer

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september Vurdering FOR læring Fra mål og kriterier til refleksjon og læring Line Tyrdal 24.september Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvordan? Når? Hvem? VURDERINGS- KULTUR Hvorfor? Hvordan

Detaljer

Kosmos 9 Geografikapittel 1: Landskapa våre, s Kosmos 9 Dei livsviktige naturressursane s

Kosmos 9 Geografikapittel 1: Landskapa våre, s Kosmos 9 Dei livsviktige naturressursane s ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2012/2013 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017 Årsplan engelsk fordypning 016/017 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk fordypning 8 016/017 Sondre Rue Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner: «Let

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

Kompetansemål som læreplanlogikk Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU

Kompetansemål som læreplanlogikk Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU Kompetansemål som læreplanlogikk Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU Presentasjon ved seminaret «Utdanning mellom styring og danning» i anledning lansering av festskrift til Gustav Karlsen Thon Hotel

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Eksamensveiledning til sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro Grete Sevje 1 Innhold Kurset starter med en generell introduksjon om vurdering i forhold til Læreplanen Kursholder viser eksempler på kjennetegn

Detaljer

Lokal læreplan 10. Trinn

Lokal læreplan 10. Trinn Lokal læreplan 10. Trinn Lærebok: Matrix Antall uker 3 Befolkning To-veis dialog, diskusjoner s. 4-25 Toklonne med nye begreper Samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling,

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Samfunnsfag 10.kl / 2017

Samfunnsfag 10.kl / 2017 Samfunnsfag 10.kl. 016 / 017 34 36 Verda s. 10 7 * Prøve med hovudvekt på kart og nokre omgrep geografiske verdsdelane og verdshav utvalde fjellkjeder, øyer / øygrupper, innsjøar og elver kort repetisjon

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan: Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Kristian Stensgård og Ole André Ljosland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Halvårsplan i kroppsøving 8B høsten 2017

Halvårsplan i kroppsøving 8B høsten 2017 Vurderingskriteriene i kroppsøving Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at læreren har grunnlag for å vurdere elevenes oppnådde kompetanse i fag. Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i utdanningsvalg for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Læreplan for faget utdanningsvalg s. 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 5

Detaljer