OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG:"

Transkript

1 OPPSTART FOR SATSNINGEN PÅ NTG: De forskjellige skolene starter der skolen føler mest behov NTG Tromsø kick-off på Hurtigruta i februar+ ressurspersoner fra de andre skolene NTG Lillehammer: Vurderingskriterier høst 2009 Forsiktig oppstart for satsningen på lærermøte 7. mars Oppstartsamling med Oppland Fylkeskommune onsdag 23. mars (Roar Engh) Utkast til «skoleeiers plan for satsingen» ble presentert for kollegiet 23. mars. Planen er nå ute på høring.

2 HVORDAN ER FORANKRINGSPROSESSEN OG PLANER VEDRØRENDE SATNINGEN SÅ LANGT? NTG har et «løst» nettverk -geografisk spredning Utviklingsansvaret ligger på hver enkelt skole v/rektor Ressursperson på hver skole Felles VFL-rom i Fronter VFL tema på skolelederkomite møter. I mai skal ressurspersonene fra hver enkelt skole være med -> utvikling og forankring NTG Lillehammer: Prosjektgruppe på skolen: Rektor, ressursperson, 3 lærere (14 totalt i kollegiet) Samarbeid med Lillehammer Fylkeskommune + Lillehammer kommune (pulje 1) geografisk nærhet Erfaringsutveksling på lærermøter en gang per måned Tyngste kompetansehevingsperiode til høsten 1. Felles pedagogisk plattform 2. Arbeid i faggrupper

3 HVORDAN VELGER VI UT FOKUSOMRÅDER/PRINSPIPPER SOM VI BEGYNNER MED? HVORDAN INTEGRERES LÆRERE I VURDERING FOR LÆRING ARBEIDET? K06 (Nasjonale kompetansemål) pensum LOKAL LÆREPLAN for NTG Tromsø plan for elevens læring. Læringsmål med lokale valg/tilpasninger Avklaring av begrep Ulike arbeidsformer - prøveformer vurderingsmåter Oppgavetyper - stå i stil med læringsmål (kompetansemål) Elever som aktive deltakere: oskape felles begrepsforståelse ohvordan kan eleven kan få vist kompetansen sin på best mulig måte? ohvilke arbeidsformer fører til målet? ovurderingsdialogen - underveiskroken oros/råd ved presentasjoner

4 Et eksempel på velfungerende underveisvurdering, NTG Tromsø. Litt av forsida på en prøve: Kompetansemåla fra K06: regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter, og bruke dette i praktiske sammenhenger gjøre suksessive renteberegninger og regne praktiske oppgaver med eksponentiell vekst Oppg Læringsmål: - TALL & ALGEBRA - - MÅLOPPNÅELSE - 1 bruke potensreglene flere potensregler og kunne regne med mer enn en potensregel om gangen at eksponenten i en potens kan være null eller negativ 2 skrive tall på standardform regne med tall på standardform både for hånd og med lommeregner 3 regne med potenser og tall på standardform i praktiske sammenhenger regne ut kvadratrot og tredjerot 4 hva vi mener med eksponentiell vekst, og kunne regne med eksponentiell vekst bestemme prosenten ved å regne med n-te rot 5 løse oppgaver med eksponentiell vekst grafisk og ved regning 6 bruke vekstfaktor og å regne med n-te rot i renteregning Lav Middels Høy

5 OPPGAVE 1 Bruke potensreglene Flere potensregler og kunne regne med mer enn en potensregel om gangen At eksponenten i en potens kan være null eller negativ a 3 2 ( 3a ) 5 a 2 3

6 NTG Tromsø er heldige som har samarbeid med UiT forskende partnerskap, Aksjonsforsker Svein-Erik Andreassen Intervju, veiledning, utprøving, diskusjoner, seminar, framlegg etc Skape kultur for læring - arbeide med felles forståelse av mange ulike begrep som vi skal benytte oss av i en forhåpentligvis ny og bedre vurderingskultur Bør skolen definere hva de ulike verbene betyr, slik at elevene kjenner betydningen av dem? Er det forskjell mellom å drøfte og å diskutere? Er det forskjell mellom å analysere, å tolke og å reflektere over? osv. For eksempel kan ei VERB - ordbok være noe å lage? En begynnelse? Analysere Anvende Begrunne Beherske Beregne Beskrive Bruke Diskutere Drøfte Eksperimentere Finne Forklare Formulere Framstille Gjennomføre Gruppere Gjøre Gjøre rede for Hente Kombinere eleven sier noe om egenskapene til et fenomen eleven viser hvordan en sak kan ses på som fordel eller ulempe fra ulike perspektiver eller i ulike kontekster eleven lister opp ulike deler av et fenomen eller en gruppering av fenomener

7 Verbaler i kompetansemål v.g.s. i de kompetansemål som har flere enn ett verb er alle telt Norsk, studieforberede nde Vg1 Vg2 Vg3 1 P Mestre 2 Beherske 1 1 Matematikk Tilarbeide 1 1 Gjøre 1 2 Bruke Gjennomfør 1 1 e Planlegge 1 Finne 1 2 Representer 1 e Omsette 1 Samtale 1 Lese 1 1 Gjøre rede for Skrive Regne Anvende 1 Tegne 1 2 P 1T Beskrive Framstille 1 Presentere 1 Formulere 1 1 Løse 1 2 Beregne Forklare 3 2 Gruppere 1 Omforme 1 Lage eksempel 1 Undersøke 2 Diskutere 1 Sammenligne 1 Hente 1 Begrunne 1 Sette sammen 1 Lage 2 Eksperimenter 1 e Kombinere 1

8 KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL -lav måloppnåelse -høy måloppnåelse IDEBANK bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon AVKLARING AV BEGREP: Bruke Teknisk informasjon Kommunikasjon L Matematisk informasjon bruke teknisk informasjon i kommunikasjon bruke matematisk informasjon i kommunikasjon Bruke enkel teknisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks sosiale medier, Fronter, NTG hjemmeside, kildesøk, nettvett, timespotting, skolearena, mobiltelefon/iphone, opprette private profiler og sikre brukerkontoen (FB, nettbank, netthandel, mail etc) bruke enkel matematisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks pass (personnummer/fødselsnummer), telefonnummer, ulike tidtabeller, å lese statistiske framstillinger (fra idretten) bruke avansert teknisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks å utføre en teknisk operasjon ut ifra en engelsk bruksanvisning, bruke kilder kritisk bruke avansert matematisk informasjon i hverdagen som kommunikasjon, som for eks å regne om fra norske måleenheter til måleenheter i UK og USA (strekning, vekt, valuta, temperatur, tidssoner), utføre sikker netthandel Sosiale medier (Facebook, blogg, chat etc) Timespotting Elektronisk ID (pass, bankkort, førerkort, fødselsattest, MinID) Fronter Skolearena Nettbank Netthandel NTG hjemmeside - Kildesøk Nettvett (www.nettvett.no) Personvern Tidtabell Bruksanvisninger Digitale verktøy Måleenheter fra UK og USA Statistikk (Formkurve, ulike tester) 1. Lærer delt opp i handling og innhold 2. Lærer forsøker å gradere både handling og innhold ut av det kommer da 4 mulige måloppnåelser i skjemaet 3. Fire mulige måloppnåelser, begge diagonalt - middels måloppnåelse 4. Lærer satt inn noen røde/blåe ord lærer kan legge inn presise forklaringer med rødt og blått, elevmedvirkning 5. Blått innhold har lærer tenkt som eksempler: Lærer kan velge detaljert innhold Elever kan velge detaljert innhold Eksempler som innhold 6. Engelsklærer gradert både handling og innhold ULIKE KOMPETANSEMÅL GRADERES ULIKT I FORHOLD TIL HANDLINGS - OG INNHOLDSDIMENSJON.

9 KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL -lav måloppnåelse Du skal kunne: -høy måloppnåelse Du skal kunne: IDEBANK Gjøre rede for implikasjon og ekvivalens, og gjennomføre direkte og kontrapositive bevis Gjøre rede for implikasjon Gjøre rede for ekvivalens AVKLARING AV BEGREP: Gjøre rede for Implikasjoner Ekvivalens Direkte bevis Kontrapositive bevis Gjennomføre direkte bevis Gjennomføre enkle former for direkte bevis Eks. pytagoras ved direkte Gjennomføre avanserte former for direkte bevis Bevis for partall er delelig med 2 Gjennomføre kontrapositive bevis

10 KOMPETANSEMÅL OPPDELING AV KOMPETANSEMÅL -lav måloppnåelse Du skal kunne: -høy måloppnåelse Du skal kunne: IDEBANK 4a: bruke sentrale regler i likestillingsloven og diskrimineringsloven og analysere deres innvirkning på samfunnet AVKLARING AV BEGREP: Sentral Likestilling Diskriminering Analysere Innvirkning Bruke sentrale regler i likestillingsloven Bruke sentrale regler i diskrimineringsloven Bruke enkelte sentrale regler i likestillingsloven Bruke enkelte sentrale regler i diskrimineringsloven Bruke alle relevant sentrale regler i likestillingsloven Bruke alle relevante sentrale regler i diskrimineringsloven gjelder alle samfunnsforhold - Arbeidsliv - Utdanning - Læremidler - Foreninger og utvalg sentrale regler i likestillingsloven 1,2,3,3a, 4, 5, 6, 7 og 8 sentrale regler i diskrimineringsloven Analysere deres virkning på samfunnet Analysere grunnleggende Analysere grundig 1, 2, 3, 4, 5, 8 deres virkning på samfunnet èn/noen synsvinkler deres virkning på samfunnet fra flersidige synsvinkler

11

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner side 1 Detaljert eksempel om Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner Dette er et forslag til undervisningsopplegg der elevene gjennom arbeid med matematikk

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer