Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?"

Transkript

1 Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

2 Cecilie vil ha 5 eller 6! Hvordan skal C vite hva som forventes av en 5-er eller en 6-er? For å innfri forventningene trenger C kjennetegn på måloppnåelse. Dere skoleledere og lærere vet hva som ligger i en 5- er eller en 6-er. Hvordan skal dere formidle dette til Cecilie?

3 Svar: Først må C få vite at dette er en kompetanse hun er forventa å mestre på et lavt, middels eller høyt nivå. Kompetansemål sier noe om hva som skal nås. Så må C få vite at det finnes kjennetegn som forteller noe om ulik grad av mestring. Kjennetegn sier noe om hvordan eleven mestrer kompetansemålene. Dere må utvikle gode kjennetegn på måloppnåelse. Hvordan gjør dere det?

4 Fellestrekk ved kjennetegnene: Kjennetegnene skal være: Beskrivelser av hva elevene faktisk mestrer Beskrivelser som kan skape tolkningsfellesskap Beskrivelser som kan være utgangspunkt for lokalt arbeid med vurdering Beskrivelser som knytter seg til flere kompetansemål av gangen (Og husk forskriften: Innsats og aktivitet er ingen kompetanse!)

5 Oppgave: Bruk skjemaene som ligger foran dere. Kompetansemål: Muntlige tekster: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører (Vg1) bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv (Vg2) Fyll inn kjennetegn for lav, middels og høy grad av måloppnåelse (men ikke fyll ut raden der det står vurdering).

6 Bedre vurderingspraksis ved Adolf Øiens skole -!

7 Modell D: Skolene utvikler selv og prøver ut kjennetegn på måloppnåelse i ulike fag knyttet til karakterskalaen. I videregående opplæring skal det utvikles kjennetegn på måloppnåelse knyttet til karakterskalaen i norsk og matematikk, + fag i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram (her kunne skolene velge sjøl)

8 Modell D på Adolf Øien: Norsk: 3 lærere Matematikk (T): 3 lærere Engelsk: 3 lærere 1 prosjektleder

9 Hva tenkte vi? (dette burde de vel klare sjøl ) Hvor starta Udir? Vi kjente oss ikke igjen i den (elendighets)beskrivelse av vurderingspraksisen i den videregående skolen. Hvilke erfaringer rundt vurdering har vi? Mange! (Og mye mer enn smilefjes og surfjes ) MEN: Eleven trenger/ønsker flere og tydeligere konkrete tilbakemeldinger på hva som skiller det ene nivået fra det andre.

10 Hva tenker vi? Kan vi komme fram til mer gjennomgripende og systematisk tenking rundt elevvurdering ved Adolf Øiens skole? Kan vi lage planer - som også tydeliggjør kjennetegn på måloppnåelse? Kan vi lære elevene å jobbe systematisk med disse kjennetegnene? Vil det være slik at det å tydeliggjøre kjennetegnene kan øke elevens bevissthet om egen læring og mål for denne læringa?

11 Hva gjør vi? Kjennetegnene utvikles av faggruppene. De fleste faglagene jobber mot helt konkrete opplæringsopplegg. Elevene involveres i den grad at vi presenterer, diskuterer og evaluerer kjennetegnene med dem. Håp: Våren 2009 skal de utprøvde elevene ha en klarere forståelse av hvordan de kan arbeide for å komme videre i faget. Prosessen: For lærerne: Super! Elevene: Positive tilbakemeldinger.

12 Hva strever vi med (I)? Eleven trenger/ønsker konkrete tilbakemeldinger, men Dere skal utvikle kjennetegnene som om de skulle gjelde for alle skoler. Derfor er det viktig at kjennetegnene formuleres slik at de gir mulighet for tilpasning til lokale forhold og ulike vurderingssituasjoner. Dette betyr at de må formuleres på et overordnet nivå, slik at de kan fungere som utgangspunkt for vurderingsarbeidet på den enkelt skole. (modellbeskrivelse, skolenettet ) Udirs bestilling er generelle formuleringer som kan muliggjøre lokal forankring: Å finne balansegangen mellom for vage og for konkrete (lokale) kjennetegn = vanskelig

13 Hva strever vi med (II)? Å lage gode beskrivelser av hva eleven mestrer ved lav grad av måloppnåelse. Stort sprik mellom elever innenfor samme grad av måloppnåelse. Underveisvurdering? Sluttvurdering? Vurdering for eller av læring? Utarbeiding av kjennetegn + implementering i elevgruppa = stort tidsforbruk/ skjemavelde/ byråkratisering

14 Hva strever vi ikke med? Fra lunkne :- til ivrige Norsklærerne har oppdaga (utrolig nok!) at de kan lære noe av realistene! Vi har satt av tid (og betaler de involverte lærerne) til å jobbe med dette prosjektet. Dokumentert underveisvurdering Et praksisnært prosjekt med direkte overføringsverdi til klasserommet.

15 Hva tenker de som er med i prosjektet? Skolerapport 2, februar 2009: Hele 89 prosent av lærerne som deltar i prosjektet mener at kjennetegnene på måloppnåelse bidrar til mer faglig relevante tilbakemeldinger til elevene. Og 88 prosent av lærerne mener at kjennetegnene klargjør hva som ligger i de ulike karakterene.

16 Eksempel: Vg1 hadde sett og lest Mannen som elsket Yngve av Tore Renberg. De hadde jobba en god del med begreper knytta til tolking og analyse av litterære tekster. Nå skulle de gjennomføre en faglig samtale om romanen i små grupper.

17 PROSJEKT OM MANNEN SOM ELSKET YNGVE, VG1 - Kjennetegn på måloppnåelse, samtale om roman Kompetansemål: Eleven skal kunne tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk. gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har. mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører. bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon. bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse.

18 Kjennetegn, samtale om roman Lav grad av måloppnåelse Kan gjengi innholdet i romanen med egne ord Kan gjenkjenne sjangertrekk Kjenner igjen noen språklige virkemidler i teksten Middels grad av måloppnåelse Kan formidle selvstendige tanker om innholdet i teksten Kan gjenkjenne og vurdere bruken av sjanger Kan gjøre rede for noen få virkemidler og peke på hvilken funksjon disse har i teksten. Drøfter deler av teksten. Høy grad av måloppnåelse Uttrykker selvstendige tanker om teksten på en drøftende og vurderende måte. Viser evne til å problematiser egne påstander. Kan gjøre rede for, vurdere og drøfte bruken av flere virkemidler i lys av teksten helhet. Kan uttrykke, utdype og diskutere sammenhengen mellom sjanger, innhold og virkemidler.

19 Vurdering av eget arbeid: Gammelt nytt men: verbalisert og tydeliggjort. Noe å ta vare på for eleven? Tydeliggjort læringsprosess/ underveisvurdering Få noen flere: Er kvantitative kjennetegn greit? Blir det ikke fryktelig instrumentelt? Hva med det ene gode som er superbra gjennomgått? Hva betyr drøfte, gjøre rede for, problematisere? Er taksonomien fremdeles stuerein? (Eller kan man mestre drøfting på et lavt nivå?)

20 Hva ønsker vi oss? NASJONALE KJENNETEGN I fag med sentralt gitt eksamen, må det utvikles nasjonale kjennetegn. Mangel på tid og ressurser ved den enkelte skole gjør utviklinga av kjennetegn for tilfeldig det er faglig krevende å lage gode kjennetegn. Dette åpner for en ny form for privatpraksis (kjennetegn til salgs!): Og det ønsker vi oss ikke! Vi ønsker oss solide, nasjonale faggrupper som utvikler solide, gjennomtenkte nasjonale kjennetegn innenfor hovedområdene i fagene.

21 Tid for vurdering: Bruk skjemaet dere har laget. Nå skal det vurderes: Fyll inn rutene for vurdering sett kryss eller gi kommentarer. (2 minutts hardt arbeid) Lever til eleven (som takker for seg og tar med seg alle gode råd videre i livet)!

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Rettferdig standpunktvurdering det (u)muliges kunst?

Rettferdig standpunktvurdering det (u)muliges kunst? RAPPORT 16/2010 Rettferdig standpunktvurdering det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen Tine Sophie Prøitz og Jorunn Spord Borgen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Ny GIV - påbygging norsk Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Avgjørende for læring og kompetanseutvikling i fag 1. At eleven arbeider hardt og mye 2. og fokuserer på det som er viktig i faget

Detaljer