TEMAPLAN FOR 1.TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMAPLAN FOR 1.TRINN"

Transkript

1 Forkortelser: FLL: Felles Lokalt Lærestoff, DV: Digitale Verktøy TEMAPLAN FOR 1.TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Tema: KONG VINTER (uke 1-4) FAG Emne Innhold Kompetansemål i MATEMATIKK Dag, dato og måned Repetere 10- tallet Tabeller og diagrammer 100dagers fest Telle hver skoledag med tellepinner Ordenstall Kjenne igjen og bruke tallet 10 Tallinja Søylediagram Gruppene ordner forskjellige 100-mengder læreplanen Telle (opp til 30) Nevne dag, måneder Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram Telle til 100 Læringsmål (faglige mål) Kunne addisjon opp til 10 Kunne bruke tallinja til subtraksjon Bruke tellestreker og tallsymboler i en tabell og kunne lese av opplysninger fra tabellen

2 NORSK ENGELSK RLE NATURFAG SAMFUNNSFAG Språkleker: Fonemer Bokstaver Skriving Veileda lesing Enkel analyse av bildebøker, sammenligne bilder og finne forskjeller Winter The weather Filosofi og etikk Steg for steg Treet vårt om vinteren Dyr og dyrespor Gutter og jenter Rettferdighet Leker som går ut på å skjelne mellom alle lydene i et ord Bokstavinnlæring Skriving i ulike sammenhenger Oppmuntre til mer lesing og utvikle leseferdighetene Samtale, høytlesing Finne engelske ord vi bruker i norsk (snowboard) Mitt og ditt Vi deler Empati studere rognebærtreet Se etter dyrespor Å dele Leke, improvisere og eksperimentere med språklyder, ord og meningsbærende elementer Smnh mlm språklyd og bokstav, talespråk og skriftspråk Bruke bokstaver og eksperimentere med ord i egen håndskrift og på tastatur Samtale om person og handling Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk Respekt, toleranse, motvirke mobbing i praksis Gjenkjenne og beskrive noen plante og dyrearter Beskrive egne observasjoner fra naturen Gi eksempler på ulike forventninger til gutter og jenter, drøfte hvordan Analyse av ord Kunne bokstavnavn, språklyd og skrivemåte til de bokstaver som er gjennomgått Kunne lese enkle tekster ut ifra sitt nivå Lære å bruke boksskjema Lær minst 5 engelske vinterord Forstå andres følelser, sette seg inn i andres tankegang, ha medfølelse for andre Kunne beskrive rognebærtreets endringer Kunne kjenne igjen harespor Kunne si noe om ansvar, plikter, rettigheter i familien

3 KUH Nyttår Lage skrapebilde med oljestift Lage snøkrystaller KR.ØVING Ski/skøyter Variert motorisk trening Lek med rockeringer Leker i MUSIKK gymsalen Vinter Musikkvalg Vinter/årstidssanger Egen musikksmak forventninger kan oppleves Uttrykke egne opplevelse gjennom tegning Bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det Vise evne til samhandling Samtale om egen bruk av musikk, egen musikksmak Kjenne til hvordan vi klipper 6-kantet snøkrystall Prøve og gjøre sitt beste i ski og skøyteaktivitet Være aktivt med i leiker Ta med en cd/tekst hjemmefra

4 Tema: FAMILIEN MIN (uke 5-9, uke 8 er vinterferie) FAG Emne Innhold Kompetansemål i MATEMATIKK Tallene Bruke tallinja til å vise tallstørrelser Addisjon og subtraksjon i tallområdet Lære om ener og tierplass Veksling: bruke mynter til konkretiseringsmateriell Dele større mengder opp i passende mindre mengder for å utvikle regnestrategier Bruke tallinja læreplanen Telle (opp til 20) Sette sammen og dele opp tiergrupper Kjenne igjen de norske myntene Bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser Læringsmål (faglige mål) Kjenne igjen tallene fra Kjenne igjen myntene 1 kr, 5 kr og 10 kr Vite hva som er enerog tierplass Kunne bruke tallinja til subtraksjon og addisjon NORSK Regnefortellinger Matematikkens dag Bokstavene Y-B-Å-D Ord og setninger Skriving Barnebok: Heksejakten/ Stasjoner med ulike aktiviteter Bokstavinnlæring Ordpusling Skriving i ulike sammenhenger Høytlesing over tid, følge Leke, improvisere og eksperimentere med språklyder, ord og meningsbærende elementer Smnh mlm språklyd og bokstav, talespråk og skriftspråk Bruke bokstaver og eksperimentere med ord i egen håndskrift og på tastatur Uttrykke egne Muntliglige regnefortellinger for å øke tallforståelsen Analyse av ord Kunne bokstavnavn, språklyd og skrivemåte til de bokstaver som er gjennomgått Kunne fylle ut boksskjema med

5 Prinsen av Pæremyra en lengre historie tekstopplevelser gjennom ord, tegninger og bilder opplysninger ut ifra boka Lage Fronterdokument ENGELSK RLE The family Tallene mellom 0 og 10 Jødedom Steg for steg Lære de engelske ordene mum, dad, brother, sister, grandmother og grandfather Tellerim Counting Få litt kjennskap til jødedommen Synagogen Forstå og bruke en del vanlige engelske ord knyttet til nære omgivelser Bruke tall i kommunikasjon Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler Kunne fortelle på engelsk litt om familien sin Kunne telle fra 0-10 Vite at jødenes gudshus heter synagoge. NATURFAG SAMFUNNSFAG Familien min Ulike typer familier Regler i familien Familien din for menneskealdre siden Familietre KUH Skulptur Se på skulpturen Dans Malvik vg skole/biblioteket Bilde Lage egen skulptur Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer Kjenne til oldeforeldrenes fortid, hvor de bodde og hva de levde av da de var små Kjenne til hva en skisse og en skulptur er

6 Tegne skisse KR.ØVING Ski/skøyter Balansering og klatring Samhandling, parøvelser. Stafetter Variert motorisk trening Skidag for hele skolen 9.mars Bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter Prøve og gjøre sitt beste i ski og skøyteaktivitet Være aktivt med i leiker MUSIKK I tråd med musikken Karneval Forestilling, kulturelle skolesekken Samarbeid skole/barnehage Samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi Delta i framføring med sang, samspill og dans Kle seg ut og gå inn i roller

7 Tema:DET GÅR MOT VÅR/BUTIKK (uke 10-17,uke 14 er påske) FAG Emne Innhold Kompetansemål i læreplanen Læringsmål MATEMATIKK NORSK Kjøp og salg Tallene Veileda lesing Bokstavinnlæring Enkel analyse av film Sammensatte tekster Butikk Barnebøker Arbeide videre med addisjon og subtraksjon Vi lager butikk Dyrt og billig, finne varer i reklame Bank Kalkulator Penger Tier og enerplass Oppmuntre til mer lesing og utvikle leseferdighetene Samtale, høytlesing Film og boksskjema Bruke skrift og lyd (musikk eller lese inn) sammen med bilder i ph.story Reklame Skrive handleliste Lese ulike typer barnebøker Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i kjøp og salg. Samtale om person og handling Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, bilder, musikk og bevegelser Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing (faglige mål) Kunne finne riktig beløp når man handler flere ting Kjenne igjen de norske myntene Kunne lese enkle tekster ut ifra sitt nivå Kunne lage en sammensatt tekst ved hjelp av photostory Kunne skrive enkle ord Kunne gjenfortelle innholdet i ei kortere bok

8 ENGELSK In the shop Navn på noen vanlige matvarer RLE Påske Muhammed I moskeen Steg for steg Påskens innhold Islam Empati Impulskontroll NATURFAG Vår Tankekart Vårblomster; leirfivel og hvitveis Lære om: Marihøne, maur, mark, edderkopp Treet vårt om våren SAMFUNNSFAG KUH Ornamentikk Eksperimentere med form, farge og rytme i border Forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser Fortelle om profeten Muhammeds liv Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert Beskrive viktige kjennetegn ved årstiden ved å observere naturen Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet Lære gloser som: Milk, bread, butter, Lære frasen Can I have some., please Kjenne til en påskesang Kjenne til profeten Muhammed Vite hva som er blomst, blad, stengel og rot på en plante Kjenne til og kunne fortelle om insekter /mark Påske Natur Påskepynt Bark og stein som underlag Male marihøne KR.ØVING Enkel orientering Lage ferdig kart ut ifra skisse, finne fram etter kart Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærmiljøet Kunne se retning ut ifra enkle karttegninger

9 Småredskaper Svømming Stasjoner Leik i vann MUSIKK Instrumenter Lytte og prøve ulike instrumenter Kjenne igjen lyden og kunne navn på noen instrumenter Gjenkjenne lyden av og kunne navn på f.eks fiolin, cello, piano, noen rytme- og blåseinstrumenter.

10 Tema: JA, VI ELSKER uke FAG Emne Innhold Kompetansemål i MATEMATIKK NORSK Måling med ulike redskap Speilsymmetri Fortellinger: lage overskrifter Småord Samtale om lengde og størrelse Sammenligne lengder. Telle opp antall ganger de må bruke en viss form for å dekke en figur Bruke speil Lage symmetriske bilder Symmetrilinjer i symboler Skrive fantasifortelling Skrive fortelling etter bilde Ukens ord læreplanen Sammenligne størrelser som gjelder lengde Kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk Læringsmål (faglige mål) Kjenne til og bruke begrepene lengre enn og kortere enn Bruke figurer og enheter til måling Bruke en grunnfigur som måleredskap for areal Lære om symmetrilinja Lage symmetriske figurer Oppleve glede ved å uttrykke seg på sin måte Lære de mest høyfrekvente småordene Snakke om innhold og form i Ja, vi elsker Synge og forklare ord Samtale om språket som er brukt og hvem som har diktet og tonesatt sangen Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger Bli kjent med nasjonalsangen vår ENGELSK The flag: red, white and blue Engelske leker: Det engelske og norske flagget Teddy Bear, Bluebird Forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser Ta del i engelsk barnekultur gjennom Kunne fargene i flagget på engelsk Lære seg noen engelske Sangleiker

11 RLE NATURFAG Humanisme Steg for steg Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av luft Å tenke Å samarbeide Impulskontroll Papirfly, helikopter og drake SAMFUNNSFAG 17. mai Hvorfor vi feirer 17. mai Flagget Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Wergeland bruk av musikk og bevegelse Samtale om hvordan livssynshumanisme kommer tiluttrykk gjennom leveregler og seremonier Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av luft og fortelle om det de har laget Forklare hvorfor en feirer 17. mai KUH Brette i papir Spå, båt, katt, hund og gris Lage enkle gjenstander i papir KR.ØVING Ball-leiker Hull i hatten, stikkball Bruke ball i noen Ballspill Kanonball, dødball og leiker og ballspill kurvball MUSIKK Huskonsert Øve på sanger Delta i framføring med sang Kjenne til humanismen Vite hva som skal til for at gjenstander skal kunne fly Kunne første vers av Ja, vi elsker dette landet Kunne følge enkle instruksjoner for å brette Følge regler i ballspill og leik Opptre for mange voksne og barn Lære seg sanger utenat

12 Tema: SOMMER KOMMER uke22-25 FAG Emne Innhold Kompetansemål i MATEMATIKK Repetisjon Tellestreker og tall Addisjon og subtraksjon i tallområdet 0-20 Mønster Statistikk Norske mynter NORSK Veileda lesing Oppmuntre til mer lesing og utvikle leseferdighetene Samtale, høytlesing Høytlesing Tegneserier Lese høyt for klassen Lytte og gi respons til andre ved høytlesing Lage tegneserie med snakkebobler. Ungene skal lese opp sin egen tegneserie læreplanen Alle mål som står i Kunnskapsløftet under tall, geometri, måling og statistikk (beregnet for 1. trinn) Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger Lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Læringsmål (faglige mål) Utvikle tallforståelse og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i system og mønster Få kjennskap til ulike genre og litt kjennskap til tegnsetting. Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse slik at andre forstår teksten Lære å gi positiv respons til medelever Lære å uttrykke fantasi gjennom ord og tegninger ENGELSK The weather På reise Lære ordene: sunny, rainy,cloudy Forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser Lære uttrykk som beskriver været Lære å stille enkle

13 RLE NATURFAG Filosofi og etikk Kristendom Treeet vårt Smådyr Planter Bli kjent med noen viktige ord en trenger når en er ute og reiser Å tilgi Skapelsen Se på treet om sommeren Repetere og se på maur, marihøne og bie Løvetann og prestekrage Gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Gjenkjenne og beskrive noen planteog dyrearter og sortere dem spørsmål på engelsk Lære seg at for at vi skal leve godt, må vi kunne tilgi og bli tilgitt Elevene får kjennskap til den kristne tro på at verden er skapt av Gud Vite hvilke vekster og smådyr vi finner i nærmiljøet SAMFUNNSFAG Kart Skattejakt Sette navn på og plassere Vikhammer, Malvik, Sør- Trøndelag og Norge på kartet Samarbeid med skolestarterne på barnehagen Sette navn på og plassere heimstedet, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på kartskisser Utforme og praktisere regler for samspill med andre KUH Collage Lage fellesbilde Lage enkle gjenstander og Bli kjent med hvor vi bor i landet Gjøre overgangen fra barnehage til skole lettere Bli enige om hvordan bilde skal bli og samarbeide

14 KR.ØVING Blomsterkrans Ballspill Lage krans av løvetann eller hvitveis Fotball og slåball ute former i papir og tekstil gjennom å klippe, lime tvinne og flette Bruke ball i leiker og noen ballspill Lære teknikken med å binde sammen blomster Være en god lagspiller Aktivitetsdager Felles tur for hele skolen Idrettsdag MUSIKK Skoleavslutning Dikt, dramatisering, dans, sang og bevegelser Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter Delta i leiker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser Få kunnskap om at en ikke kaster søppel ut i naturen Det beste er å delta- ikke å vinne Være positiv til å opptre for foreldre og søsken

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 2. klasse BBU Anne Lise Skånseng Laila H. Hallvig Mette Skottnes Tøgersen Brønnøysund barne- og ungdomsskole 2013-2014 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk:

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for blå gruppe 2012/2013

Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Matematiske fenomener I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV.

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV. 1trinn Sangskattekiste Øving hele året på skolene. Konsert på Kulturskolemarka i juni. Ord i bevegelse Når: uke 46,45,46. Hvor: på skolene 2trinn Kroppen min danseforestilling Når: uke 43. Hvor: på skolene

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer