2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE"

Transkript

1 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2 Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK... 8 KUNST OG HÅNDVERK... 8 SOSIAL KOMPETANSE... 9 PERIODE 2 UKE TEMA: HUSDYR NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 3 UKE TEMA: SANSENE NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG SAMFUNNSFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 4 UKE TEMA: JUL FØR OG NÅ NORSK... 18

3 MATEMATIKK ENGELSK SAMFUNNSFAG KRLE KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 5 UKE TEMA: EVENTYR NORSK MATEMATIKK ENGELSK KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 6 UKE TEMA: VINTER NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG SAMFUNNSFAG KRLE KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 7 UKE TEMA: I GAMMEL TID (FRA ISTID TIL STEINALDER) NORSK MATEMATIKK ENGELSK KRLE SAMFUNNSFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK MAT OG HELSE SOSIAL KOMPETANSE... 31

4 PERIODE 8 UKE TEMA: LANDET MITT NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG SAMFUNNSFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 9 UKE TEMA: SOLA, JORDA og MÅNEN NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE... 37

5 PERIODE 1 UKE TEMA: VENNER LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om demsette ord på egne følelser og meninger. samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening. skriv etter mønster etter enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. MATEMATIKK telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. Astrid Lindgren Tankekart Multi 2a kap 1 (kap 2)

6 ENGELSK lytte til og forstå ord, i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål. forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser. eksperimentere med å lese og skrive engelske ord og uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser.

7 SAMFUNNSFAG utforme og praktisere regler for samspill med andre og delta i demokratiske prosesser i skolesamfunnet. gi eksempler på hvordan mennesker har ulike meninger, diskutere hvorfor møter mellom mennesker kan være både givende og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd. bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdre siden, og om hvordan levevis og levekår har endra seg. samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker, og forklare konsekvenser ved å bryte normene. KRLE føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis. samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis.

8 KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. samarbeide med andre i ulike aktiviteter. anerkjenne kroppslige forutsetninger og forskjeller mellom seg selv og andre. MUSIKK bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. KUNST OG HÅNDVERK uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette.

9 SOSIAL KOMPETANSE se/legge merke til merke til når noen blir lei seg. si ifra hvis jeg ser andre blir plaget. prøve å trøste når noen blir lei seg. si unnskyld når han/hun har gjort noe galt. KJENNETEGN Empati og prososial atferd LÆRESTOFF

10 PERIODE 2 UKE TEMA: HUSDYR LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Aktivisere bakgrunnskunnskap

11 MATEMATIKK telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. samle og sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram, samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet. ENGELSK lytte til og forstå ord, i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk. forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. Kap 2 Kap 3

12 NATURFAG gjenkjenne og beskrive noen planteog dyrearter i nærområdet og sortere dem i grupper. KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. MUSIKK delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. KUNST OG HÅNDVERK uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.

13 SOSIAL KOMPETANSE bruke vær så god riktig. be om noe på en høflig måte. si takk når han/hun får noe eller får lov til noe. si takk for lånet eller takk for hjelpen. KJENNETEGN Empati og prososial atferd LÆRESTOFF

14 PERIODE 3 UKE TEMA: SANSENE LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: FRA LÆREPLANEN NORSK skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur. lese store og små trykte bokstaver. MATEMATIKK måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal ved hjelp av ikke standariserte og standariserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene. samle og sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram, samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet. (2) Kap 4 Kap. 5 ENGELSK

15 lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. bruke digitale ressurser i opplevelse av språket. forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. NATURFAG bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen. beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne. samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp. SAMFUNNSFAG

16 plassere hjemsted, egen kommune og eget fylke på kart. KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. samarbeide med andre i ulike aktiviteter. leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinatsjon blir utfordret. MUSIKK bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet. KUNST OG HÅNDVERK lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette.

17 SOSIAL KOMPETANSE hilse på de han/hun møter. håndhilse og si hva han/hun heter. si ha det, takk for i dag eller lignende når vi går fra hverandre. vente på tur. sitte rolig mens han/hun spiser. KJENNETEGN Empati og prososial atferd LÆRESTOFF

18 PERIODE 4 UKE TEMA: JUL FØR OG NÅ LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk. MATEMATIKK telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall og vurdere hvor rimelige svarene er. Alf Prøysen x 2 (Kap. 5) Kap 6 (Kap. 7) Aktivoisere bakgrunns-kunnskap Forfatterens håndverk

19 ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land. ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse. SAMFUNNSFAG finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdre siden, og om hvordan levevis og levekår har endra seg. peke ut og orientere seg etter himmelretninger og gjøre greie for hvorfor det er tidsforskjeller. NATURFAG KRLE samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn

20 KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. MUSIKK delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. KUNST OG HÅNDVERK lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. SOSIAL KOMPETANSE si ifra til en voksen når han/hun blir plaget eller ikke har det bra. følge reglene i leker og spill. leke sammen med andre og bestemme litt hver. KJENNETEGN Positiv selvhevdelse LÆRESTOFF

21 PERIODE 5 UKE 1-4 TEMA: EVENTYR LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening. lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, sang og andre estetiske uttrykk. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. MATEMATIKK gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. Gjenfortelle (2) Kap 7 (Kap 8)

22 ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter. lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre. KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det. MUSIKK delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør. samtale om hva som er særegent for et musikkstykke og hvilke assosiasjoner det kan gi. samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo. Eventyr

23 KUNST OG HÅNDVERK uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider. SOSIAL KOMPETANSE KJENNETEGN LÆRESTOFF delta i opptredener på scenen sammen med andre. klare å komme inn i lek med andre uten hjelp. leke med mange forskjellige barn. Positiv selvhevdelse

24 PERIODE 6 UKE 5-10 TEMA: VINTER LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. MATEMATIKK telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. doble og halvere. gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser Kap 8 Kap 9 Kap 10

25 NATURFAG bruke observasjoner til å beskrive noen kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. SAMFUNNSFAG beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristningen av samene. KRLE fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen. samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koranlesing, matregler og høytider. gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam. fortelle om en av hinduismens guder og gudinner. samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider. gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduisme (2)

26 KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det. utforske, leke og uttrykke seg med bevegelse til ulike rytmer og mysikk. MUSIKK bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter. delta i framføring med sang, samspill og dans. gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. KUNST OG HÅNDVERK uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid. lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette.

27 SOSIAL KOMPETANSE KJENNETEGN LÆRESTOFF takle at noen av og til bestemmer over meg. være sint uten å gjøre vondt mot andre. Selvkontroll

28 PERIODE 7 UKE TEMA: I GAMMEL TID (FRA ISTID TIL STEINALDER) LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. MATEMATIKK telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter. måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal ved hjelp av ikke standariserte og standariserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene. kjenne igjen de norske myntene og sedlene opp til 100 og bruke dem i kjøp og salg Kap. 10 Kap. 11

29 ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter. delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. KRLE beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter SAMFUNNSFAG samtale om hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere om de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden. bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. (2) Istiden

30 KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. MUSIKK bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. KUNST OG HÅNDVERK lage enkle gjenstander i leire. gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander.

31 MAT OG HELSE velge ut mat og drikke som er med i et sunt kosthold. bidra til trivsel i forbindelse med måltidene. dekke bordet og beskrive hvordan måltidsskikker blir praktisert i ulike kulturer. bruke mål og vekt i forbindelse med oppskrifter og matlaging. Påskelunsj SOSIAL KOMPETANSE le sammen med andre når noe er morsomt. vise og snakke om at han/hun gleder seg til noe. prøve å gjøre andre glade. le og gi applaus når andre opptrer. KJENNETEGN Glede og humor LÆRESTOFF

32 PERIODE 8 UKE TEMA: LANDET MITT LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK sette ord på egne følelser og meninger skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur lese store og små trykte bokstaver Tankekart (3) MATEMATIKK kjenne igjen de norske myntene og sedlene opp til 100 og bruke dem i kjøp og salg. måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal ved hjelp av ikke standariserte og standariserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene. ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter. kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre. Kap. 11 Kap. 12

33 NATURFAG lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og samtale om hvordan de virker. SAMFUNNSFAG samtale om hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere om de første menneskene som kom til landet vårt etter istida. samtale om hvorfor man feirer 17. mai og 6. februar, og undersøke og fortelle om nasjonaldagene i noen andre land. drøfte oppfatninger av rettferdighet og likeverd KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. Steinalder

34 MUSIKK delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. gjenkjenne lyder og kunne navn på noen instrumenter. sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner. utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse. KUNST OG HÅNDVERK K lage enkle modeller av hus i naturmaterialer. tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og rett fra siden. samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet SOSIAL KOMPETANSE delta aktivt i felles aktiviteter. rydde arbeidsplassen hans/hennes. sette sko, støvler og klær på rett plass i garderoben. kaste søppel på riktig sted. KJENNETEGN Ansvarsfølelse LÆRESTOFF

35 PERIODE 9 UKE TEMA: SOLA, JORDA og MÅNEN LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. skriv etter mønster etter enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing. samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk. MATEMATIKK gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredismensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater. Sortere og navngi figurerene etter disse trekkene. Styrkenotat (Kap. 12) Kap. 13 Kap. 14

36 ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. samtale omsider ved barns dagligliv i engelskspråklige land. NATURFAG gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys. beskrive og illustrere hvordan jorda, sola og månen beveger seg i forhold til hverandre og beskrive årstider, døgn og månefaser. gjøre forsøk med vann og lys, samtale om observasjonene og gjenkjenne faresymbol for farlig lys. lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker. KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill.

37 MUSIKK delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak. KUNST OG HÅNDVERK bygge med enkle geometriske grunnformer SOSIAL KOMPETANSE ta imot og følge en beskjed. sitte stille i samlinger. rekke opp hånda og vente med å snakke til han/hun får ordet. KJENNETEGN Arbeidsvaner LÆRESTOFF

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN Eleven skal kunne Matte Måling Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. Norsk Geometri Kjenne igjen, bruke og samtale

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Tall: Kap. 6: Tallene 7-10 telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette

Detaljer

Årsplan for 1. steg, Trengereid oppveksttun Mål i det mellomlange tidsspennet (frå Kunnskapsløftet)

Årsplan for 1. steg, Trengereid oppveksttun Mål i det mellomlange tidsspennet (frå Kunnskapsløftet) Årsplan for 1. steg, Trengereid oppveksttun 2017-2018 Periode Frå utviklingshjule t Fag Mål i det mellomlange tidsspennet (frå Kunnskapsløftet) Vurderingsmetodar i perioden (korte og mellomlange tidsspennet)

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 PERIODE 1 UKE 34-38...5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 6 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 8 KRLE... 10 KROPPSØVING... 11

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Jødedommen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk Krle samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

HAUKEDALEN SKOLE Felles prosjekt: Vennskapsuken med FN-dagen. Metode Vurdering Norsk

HAUKEDALEN SKOLE Felles prosjekt: Vennskapsuken med FN-dagen. Metode Vurdering Norsk HAUKEDALEN SKOLE 34-45 Sosiale mål: Roller, relasjoner og samhandling Felles prosjekt: Vennskapsuken med FN-dagen Fag Kompetansemål Metode Vurdering Norsk Musikk KRLE Engelsk Muntlig: lytte, ta ordet etter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Halvårsplan Høst 2018

Halvårsplan Høst 2018 Halvårsplan Høst 2018 Periode Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål fra læreplan August uke 31-33 Aks er heldagsåpent fra onsdag 01.08 17.08. Påmelding og eget September og Oktober uke 34-37

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1 KOMPETANSE 1. KLASSE FAG: Engelsk Hovedlæreverk: Stairs 1 Numbers Hilse på engelsk og presentere seg selv Spørre hverandre hva de heter Telle til 6 Colours 4 farger Spørre om hvilken farge som blir vist

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

Læringspartner informasjon leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme,

Læringspartner informasjon leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, Norsk 1.-2.trinn - Rev. november, skoleåret 17-18 FAG KOMPETANSEMÅL TRINN LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler 1. lytte til andre Deltakelse

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag !

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag ! Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2015-2016! Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Underveisvurdering Observasjon.

Detaljer

PERIODEPLAN NORSK, NATURFAG OG SAMFUNNSFAG 1. OG 2. TRINN LAUDAL SKOLE

PERIODEPLAN NORSK, NATURFAG OG SAMFUNNSFAG 1. OG 2. TRINN LAUDAL SKOLE PERIODEPLAN NORSK, NATURFAG OG SAMFUNNSFAG 1. OG 2. TRINN 2017-2018 LAUDAL SKOLE Tidsrom Dato uke 34 35 36 37 Læringsmål 1.trinn -Jeg kan bokstavene og lydene I-i, S-s, R-r, O-o, L-l, A-a, F-f (lytte ut

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016 ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2015-2016 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019.

ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. 34 i Bli kjent på skolen Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtalar. 1. Lære palsreglene. 2. Lære om rutiner. 3. Skape trygghet/bli kjent med hverandre og med skolens bygninger og uteområde.

Detaljer

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla.

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla. Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, meningsbærende elementer og ord. sette ord på egne følelser

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse,

Årsplan i norsk 1.klasse, Årsplan i norsk 1.klasse, 2017-2018 Kompetansemål (LK06) Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. *Lytte til tekster på bokmål og nynorsk, og samtale om dem

Detaljer

ÅRSPLAN 4. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 4. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 4. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 4. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 4. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2016 / 2017

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2016 / 2017 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2016 / 2017 2. klasse BBU Lærere: Laila Hallvig - kontaktlærer Wenche Einvold - kontaktlærer Thomas Sletholdt kontaktlærer og spesialpedagog Tove Saltnes Norsk2 Katarina Einvold Kvaløy

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

HAUKEDALEN SKOLE Sosiale mål: Inkludering og vennskap Felles prosjekt: Vennskapsuken med FN-dagen

HAUKEDALEN SKOLE Sosiale mål: Inkludering og vennskap Felles prosjekt: Vennskapsuken med FN-dagen HAUKEDALEN SKOLE 34-45 Sosiale mål: Inkludering og vennskap Felles prosjekt: Vennskapsuken med FN-dagen Fag Kompetansemål Metode Vurdering Norsk Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1. TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Barna har det gøy med fysisk aktivitet og lek. Vi Samarbeide med andre i ulike aktiviteter

Detaljer

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter. Høst 2018

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter. Høst 2018 Bjølsen Aktivitetsskole Tilbudskatalog Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter Høst 2018 1 Interne læringsstøttende påmeldingsaktiviteter - Disse aktivitetene drives av oss som er ansatte på AKS - Aktiviteten

Detaljer

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018 Bjølsen Aktivitetsskole Tilbudskatalog Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018 1 Interne læringsstøttende påmeldingsaktiviteter - Disse aktivitetene drives av oss som er ansatte på AKS - Aktiviteten

Detaljer

Halvårsplan høst 2017

Halvårsplan høst 2017 Halvårsplan høst 2017 Periode og tema August Uke 31-33 Nye venner Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de satsningsområdene Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi skal ha fokus på vennskap

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 48-50 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Halvårsplan Lillebasen

Halvårsplan Lillebasen Halvårsplan Lillebasen Vår 2019 Periode og tema Temaområde/grunnleggende ferdigheter og beskrivelse Kompetansemål Januar Planleggingsdag onsdag 2. januar. AKS holder stengt Vinter Fysisk aktivitet. Natur,

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN 2015-2016 Arbeidsperiode 1 Uke 34-36 FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne TEMA/NØKK ELORD

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 3. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 3. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

4. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

4. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 4. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: MITT NÆRMILJØ... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 NATURFAG... 7 MAT OG HELSE... 7 SAMFUNNSFAG... 8 KRLE... 9 KROPPSØVING...

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino

HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino eventyrbøker film samtale om personer og handling i eventyr

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 34-38... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 8 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino

HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino eventyrbøker film samtale om personer og handling i eventyr

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Jødedom Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Samtale om:

Detaljer

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsmål for perioden: Norsk - Lytte til og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. - Uttrykke egne tekstopplevelser

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2016-2017 Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Vi øver oss på å bevege oss

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011 Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk:

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 34-38...5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 8 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

Realfagsnettverket for barhehage - 2.trinn i Sandefjord kommune Kristoffer Hauge Tarjei Aasen

Realfagsnettverket for barhehage - 2.trinn i Sandefjord kommune Kristoffer Hauge Tarjei Aasen BEEBOT KURS Realfagsnettverket for barhehage - 2.trinn i Sandefjord kommune 30.01.2019 Kristoffer Hauge (kh@du-verden.no) Tarjei Aasen (tma@du-verden.no ) PLAN FOR DAGEN Fagfornyelse Bli kjent med Beebot

Detaljer

3. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

3. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 3. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: FAMILIEN... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 NATURFAG... 7 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 8 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE HALVÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2016-2017 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Krle Filosofi og etikk: Samtale om familieskikker i hverdagen på tvers av religioner Kapittel

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok KOMPETANSE 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok Bokstavene Skriftforming Lesetrening: - ulike sjangere - innholdsforståelse Tekstskaping Ordklasser Muntlig bruk av språket

Detaljer

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Læreverk: Zeppelin elevbok som basisbok, Salto 1+2 (arbeidsbok), Haugstad sitt leseverk som lesebok etter veke 43. Årsplanen vil bli jobba etter på ein dynamisk måte. Det

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE : UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Samarbeide med andre i ulike aktiviteter Barna har det gøy med fysisk aktivitet og

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Læreboka: Vi i verden 2 Kopier fra Vi i verden- lærerens perm og elevboka. Digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: 14.06.2016 av Randi Bakke Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåte Tverrfaglig august uke 34 36 Klasseregler og demokrati Eleven

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2017-2018 Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Bli kjent i nærmiljøet Nat.

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN KOMPETANSEMÅL: Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering. Tema. Muntlig kommunikasjon. Salto elevbok A og B Alderstilpassede barnebøker

Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering. Tema. Muntlig kommunikasjon. Salto elevbok A og B Alderstilpassede barnebøker Årsplan «Norsk» 2018-2019 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Ingrid Wicklund Messel, Bao Nguyen og Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2018/2019 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Astrid Fløgstad og Anita Nordland

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2018/2019 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Astrid Fløgstad og Anita Nordland 33 34 35 36 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2018/2019 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Astrid Fløgstad og Anita Nordland UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og

Detaljer

Emne Delemne/læringsmål Vurderingskriterier Høg måloppnåing - Kunne gjennkjenna, lydera og skriva - Lytte

Emne Delemne/læringsmål Vurderingskriterier Høg måloppnåing - Kunne gjennkjenna, lydera og skriva - Lytte PERIODE 1: Skulestart til haustferien - Bokstav og lyd innlæring - Lære seg desse store og små - Rim, rytme og lytteleikar bokstavane: i,s, v,e,l,a,m - Sjangerlære: Ellingar og eventyr. - Kunne gjennkjenna,

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Bli kjent og lære rutiner i musikksamling

uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Bli kjent og lære rutiner i musikksamling ÅRSPLAN I MUSIKK 2017/2018 1.TRINN uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Sangleker regler 35 Delta i leker med et variert regler Bli kjent og lære rutiner

Detaljer

Årsplan Nasa 2016/17

Årsplan Nasa 2016/17 Årsplan Nasa 2016/1 Overordnet plan for fagene Fag: Natur- og samfunnsfag Trinn: 1. trinn Skole: Årnes skole Lærer: Ingrid Høyland År: 2016/1 Lærestoff: Gaia start Grunnleggende ferdigheter (GRF) a) Å

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler 34 føre en enkel dialog om samvittighet,

Detaljer

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål 34 35 Jeg kan! Fortelling Alfabetet Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Kan skrive en kort fortelling. opplevelser,

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst.

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst. Uk e 33 Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff - lytte, ta ordet etter tur Zeppelin 2A s. 4 og 5 og gi respons til andre i Jeg kan navnet på alle

Detaljer

Årsplan i matematikk, 4.trinn, , Eidsvåg skole

Årsplan i matematikk, 4.trinn, , Eidsvåg skole Årsplan i matematikk, 4.trinn, 2018-19, Eidsvåg skole Faglærer: Lars Ivar Papp Uke 34-36 Ingen KRLE pga bolker naturfag Uke 37 Filosofi og etikk Bruke Rettighetsslottet laget av Redd Barna. Und.oppl.1

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 41-44 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder,

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler Muntlig og

Detaljer

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen Årsplan 2015 / 2016 Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle Trinn: 1.trinn Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden Faglærer(e): Linda Lauritsen Uke Kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 4. årstinn Tema Utfyllende

Detaljer

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 34 35 Bli kjent Lese store og små trykte bokstaver. Trekke sammen lyder til ord. Jeg kan fortelle hva og hvem teksten handler om. Jeg kan skrive

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011 Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk:

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer