ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret ORMESTAD SKOLE

2 Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: VENNSKAP NORSK MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN MUNTLIG KOMMUNIKASJON fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. TALL: telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. LOKALE LÆRINGSMÅL fortelle om en opplevelse eller erfaring i en liten gruppe, vente på tur og ta ordet. lytte til andre i samtaler og ta ordet etter tur. rekketelle en og en, fem og fem og ti og ti til 100, to og to til 20 og baklengs Kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-20, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og tiervenner. ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- MUNTLIG KOMMUNIKASJON: hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. FORSKERSPIREN bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. FILOSOFI OG ETIKK gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis. SAMFUNNSKUNNSKAP: lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og forklare konsekvenser ved å bryte normene. si hei, hvordan har du det, god morgen, ha det bra. beskrive og sammenligne naturen rundt huset der jeg bor og skolen jeg går på. si noe om hvordan man liker at andre er mot en. Kan gi eksempler på normer Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 2

3 KROPPS- ØVING MUSIKK AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. MUSISERE: bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. vise hvilken side av veien en fotgjenger skal gå på. forklare hvilken side av veien en fotgjenger skal gå på. synge ulike typer sanger. KUNST OG HÅNDVERK uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. VK kjenne til forskjellige tegneredskaper. PALS Jeg henger klærne mine på knaggen. Jeg setter skoene mine på plass og tar på innesko. Jeg er alltid presis. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 3

4 2. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: VENNSKAP NORSK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. LOKALE LÆRINGSMÅL Kan gjenta eller videreføre en muntlig beskjed. MATE- MATIKK TALL: telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. rekketelle en og en, fem og fem og ti og ti til 100, to og to til 20 og baklengs Kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-20, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og tiervenner. ENGELSK MUNTLIG KOMMUNIKASJON: hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. si hei, hvordan har du det, god morgen, ha det bra. NATUR FORSKERSPIREN: bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. beskrive og sammenligne naturen rundt huset der jeg bor og skolen jeg går på. RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING FILOSOFI OG ETIKK samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. SAMFUNNSKUNNSKAP: utforme og praktisere regler for samspill med andre og delta i demokratiske avgjørelser i skolesamfunnet. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret. beskrive egen rolle for at andre har det bra. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. delta i demokratiske avgjørelser. finne ut hva elevrådet er og hvordan det fungerer på skolen. leke sangleker. MUSIKK MUSISERE: imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter. gjenta/imitere ulike enkle rytmer og melodier. KUNST OG HÅNDVERK lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. D bruke saks og lim. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 4

5 PALS Jeg holder armer og bein for meg selv. Jeg går raskt og rolig til plassen min. Jeg bruker innestemme Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 5

6 3. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: ÅRET RUNDT NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skriv etter mønster etter enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. TALL: gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter. KULTUR, SAMFUNN OG LITTERATUR: ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse. MANGFOLD I NATUREN gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. MANGFOLD I NATUREN gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i grupper. FILOSOFI OG ETIKK bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. Samfunnskunnskap: gi eksempler på barns rettigheter, på ulike forventninger jenter og gutter møter i hverdagen, og samtale om hvordan forventningene kan oppleves. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organiserte aktiviteter. Lytte: gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. K LOKALE LÆRINGSMÅL skrive ord etter mønster. gjøre overslag med mindre mengder ved bruk av konkreter. Foreta opptelling og sammenligne tall og mengder opp til 10. ta del i noen enkle engelske barnesanger, regler, rim og bevegelsesleker. identifisere fem ulike blomster, trær og dyr i nærområdet. klassifisere trær i nærmiljøet beskrive kjennetegn ved en blomst. beskrive hvorfor barn er viktige. gi eksempler på barns rettigheter. krype, springe, hinke, vende og rulle. fortelle om musikkopplevelser gjennom språk,enkel dramatisering og dans. kjenne til forskjellige bilder fra nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 6

7 PALS Jeg bruker vennlig stemme og høflig språk. Jeg lar andres ting være i fred. Jeg arbeider rolig uten å forstyrre noen. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 7

8 4. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: ÅRET RUNDT NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. Geometri: gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater. Sortere og navngi figurene etter disse trekkene. KULTUR, SAMFUNN OG LITTERATUR: ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse. KROPP OG HELSE sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen. KROPP OG HELSE samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp. FILOSOFI OG ETIKK føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier SAMFUNNSKUNNSKAP: samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: samarbeide med andre i ulike aktiviteter. LYTTE: samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak. LOKALE LÆRINGSMÅL kan kjenne igjen periodens bokstaver, si bokstavene med språklyd og bokstavnavn og avkode korte lydrette ord ved hjelp av lydbinding. kjenne igjen, tegne og navngi figurene sirkel, kvadrat, trekant og rektangel, finne disse formene i omgivelsene og kunne forklare hva hjørner og kanter er. ta del i noen enkle engelske barnesanger, regler, rim og bevegelsesleker. beskrive kroppen og sette navn på noen kroppsdeler. beskrive grensesetting i forhold til egen kropp. forklare hva ordet samvittighet betyr. fortelle om egne og familiemedlemmers oppgaver. delta på en positiv måte i ulike lagaktiviteter. fortelle om hvordan musikk brukes under høytider. KUNST OG HÅNDVERK bygge med enkle geometriske grunnformer. D kjenne igjen trekant, firkant og sirkel. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 8

9 PALS Jeg deler med andre. Jeg lar andre være med på leken. Jeg hører etter og følger beskjeder. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 9

10 5. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: ÅRET RUNDT NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON lese store og små trykte bokstaver. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON trekke lyder sammen til ord. GEOMETRI: lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig. STATISTIKK: samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet. MUNTLIG KOMMUNIKASJON: lytte til og forstå ord, i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. KROPP OG HELSE beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne. FENOMENER OG STOFFER beskrive og illustrere hvordan jorda, sola og månen beveger seg i forhold til hverandre og beskrive årstider, døgn og månefaser. KRISTENDOM fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamentet. Utforskeren: formulere spørsmål om samfunnsfaglige temaer, reflektere og delta i fagsamtaler om de. Historie: bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. LOKALE LÆRINGSMÅL skrive periodens bokstaver med små og store bokstaver på papir og digitalt. avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding/sammensynging. lage og utforske enkle mønstre ved hjelp av konkreter. samle og sortere enkle data, telle opp antall i kategorier med tellestreker og tallsymboler. noen enkle engelske barnesanger, regler, rim. forklare hvilke sanser man har forklare og anvende våre fem sanser i hverdagslige aktiviteter. reflektere om hvorfor vi har dag og natt og ulike årstider. forklare hvem Jesus var. samtale omkring egne eller andres spørsmål. fortelle om noe som har skjedd, og om noe som skjer nå, og om noe som skal skje, ved å bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 10

11 KROPPS- ØVING MUSIKK AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: samarbeide med andre i ulike aktiviteter. Musisere: delta i framføring med sang, samspill og dans. delta på en positiv måte i ulike lagaktiviteter. vise fram sanger eller danser for et publikum. KUNST OG HÅNDVERK PALS bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider. K kjenne til forskjellige bilder fra nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører. Jeg rekker opp hånda når jeg vil si noe og venter til jeg får ordet. Jeg rydder opp etter meg. Jeg er innenfor tillatt område. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 11

12 6. ARBEIDSPERIODE UKE 1-4 TVERRLIG TEMA: VÆR OG VIND NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN MUNTLIG KOMMUNIKASJON: leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, meningsbærende elementer og ord. TALL: bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. MUNTLIG KOMMUNIKASJON: forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser og egne interesser. FORSKERSPIREN stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. FILOSOFI OG ETIKK uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker. Utforskeren: bruke grunnleggende nettvett i digital samhandling og ha kunnskap om regler for personvern i digitale medium. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter MUSISERE: improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør LOKALE LÆRINGSMÅL fortelle om oppleste ord rimer eller ikke og finne rimord til oppleste ord. Kan klappe stavelser i ord. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 20. svare når noen på engelsk spør om f.eks. hva «jeg» heter, hvor gammel «jeg» er, hvor «jeg» bor og hvordan været er i dag (bruke jeg-formen). sammenligne og finn likheter og ulikheter mellom mennesker, dyr og planter. ta del i samtaler og diskusjoner om eget liv og livet sammen med andre. forklare hva et brukernavn og passord er. hoppe tau og strikk. 1. herme etter en annens stemme. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 12

13 KUNST OG HÅNDVERK gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander. D kjenne igjen forskjellige kjøkkenredskaper. fortelle hvorfor kjøkkenredskapene ser ut som de gjør. PALS Jeg kaster snøball på oppsatte blinker. Jeg henter hjelp når noen trenger det. Jeg kan fortelle hva jeg kan. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 13

14 7. ARBEIDSPERIODE UKE 5-7 TVERRLIG TEMA: VÆR OG VIND NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN MUNTLIG KOMMUNIKASJON sette ord på egne følelser og meninger. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. TALL: gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. MUNTLIG KOMMUNIKASJON: forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser og egne interesser. FORSKERSPIREN beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen. MANGFOLD I NATUREN bruke observasjoner til å beskrive noen kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. FILOSOFI OG ETIKK samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn. HISTORIE: Samtale om hvorfor man feirer 17. mai og 6. februar, og undersøke og fortelle om nasjonaldagene i noen andre land. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. LOKALE LÆRINGSMÅL uttrykke egne meninger om konkrete spørsmål. lytte til en tekst og samtale om innholdet i teksten. si hvilket tall som kommer før og etter et ensifret tall (nabotall). svare når noen på engelsk spør om f.eks. hva «jeg» heter, hvor gammel «jeg» er, hvor «jeg» bor og hvordan været er i dag (bruke jeg-formen). navngi hvilke måneder som er i de ulike årstidene. utforme en hypotese ut i fra egne observasjoner og forsøk. navngi årstidene og månedene i hver årstid. gjengi kort hva en skikk og en høytid er. kjenne til at samene har sin egen nasjonaldag. Kjenne igjen datoen 17. mai og navnet på dagen. leke med ulike balltyper. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 14

15 MUSIKK Musisere: delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser leke sangleker i en liten gruppe. KUNST OG HÅNDVERK blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid. VK kunne peke ut primærfargene som er rød, gul og blå. Male med rød, gul og blå. Blande primærfarger og bruke disse i et bilde. PALS Jeg kan fortelle hva jeg vil. Jeg er stolt av hvem jeg er. Jeg kan lytte til andre. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 15

16 8. ARBEIDSPERIODE UKE 9-11 TVERRLIG TEMA: DET SPIRER OG GROR NORSK MATE- MATIKK ENGELSK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN MUNTLIG KOMMUNIKASJON uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, sang og andre estetiske uttrykk. GEOMETRI: gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater. Sortere og navngi figurene etter disse trekkene. MÅLING: måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal ved hjelp av ikke standariserte og standariserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene. SPRÅK OG SPRÅKLÆRING: finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål. LOKALE LÆRINGSMÅL uttrykke muntlig egne opplevelser av en opplest tekst. kjenne igjen, tegne og navngi figurene sirkel, kvadrat, trekant og rektangel, finne disse formene i omgivelsene og kunne forklare hva hjørner og kanter er. sammenligne størrelse ved å benytte ikke standardiserte måleenheter, måle lengder med ulike enkle redskaper ute og inne. si noen ord som er like, eller har fellestrekk på engelsk og norsk (for eksempel: bus, taxi, hamburger, milkshake, juice, hotel, tv, dvd). NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK FORSKERSPIREN gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys. KRISTENDOM fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente. UTFORSKEREN: gi eksempler på hvordan mennesker har ulike meninger, diskutere hvorfor møter mellom mennesker kan være både givende og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: utforske, leke og uttrykke seg med ulike rytmer og musikk. KOMPONERE: sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner. kjenne igjen og kjenne igjen faresymboler for farlig lys. nevne minst tre personer fra 1. og 2. Mosebok. finne eksempler i klassen på områder hvor elevene har ulike meninger og hvordan dette kan skape konflikter. delta i ulike former for sangleker. danse spontant etter ulike typer musikk. lage en enkel melodi. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 16

17 KUNST OG HÅNDVERK eksperimentere med form, farge og rytme i border. VK diskutere hvordan farger ser ut sammen. gjenkjenne et mønster som repeteres. lage forskjellige border i ulike farger. PALS Jeg unner andre å lykkes. Jeg bruker vennlig stemme og høflig språk. Jeg deler med andre Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 17

18 9. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: DET SPIRER OG GROR NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. MÅLING: nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. MUNTLIG KOMMUNIKASJON: bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser. FENOMENER OG STOFFER beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn og gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer. FENOMENER OG STOFFER gjøre forsøk med vann og lys, samtale om observasjonene og gjenkjenne faresymbol for farlig lys. KRISTENDOM lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger. GEOGRAFI: plassere hjemsted, egen kommune og eget fylke på kart AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. Komponere: utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse. LOKALE LÆRINGSMÅL svare på spørsmål knyttet til temaet i en tekst ut fra egne erfaringer. ukedagene i rekkefølge. telle og addere/subtrahere med tallene kjenne igjen faresymboler for farlige stoffer. kjenne igjen faresymbolet for farlig stråling nevne navnet på en apostel og en helgen plassere Sandefjord og Vestfold på et norgeskart. hoppe tau og strikk. synge og spille høye og lave toner. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 18

19 KUNST OG HÅNDVERK PALS lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. D lage ting ved å rive, klippe og lime. tips: Lage for eksempel blomst i papp, så rive silkepapirstrimler og krølle disse sammen og lime på pappblomsten. Jeg henger klærne mine på knaggen. Jeg setter skoene mine på plass og tar på innesko. Jeg er alltid presis. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 19

20 10. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: SLIK BOR VI NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skrive setninger med store og små bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. SPRÅK, KULTUR OG LITTERATUR finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing. MÅLING: kjenne igjen de norske myntene og sedlene opp til Høst 100 og bruke dem i kjøp og salg. MUNTLIG KOMMUNIKASJON: bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser. TEKNOLOGI OG DESIGN lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og samtale om hvordan de virker. JØDEDOM fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen. Historie: samtale om hvorfor man feirer 17. mai og 6. februar, og undersøke og fortelle om nasjonaldagene i noen andre land. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. Lytte: samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det klang gi. LOKALE LÆRINGSMÅL skrive periodens bokstaver med små og store bokstaver på papir og digitalt. gå sammen med en voksen til biblioteket og med hjelp finne en bok som passer for seg. kjenne igjen de norske myntene. telle og addere/subtrahere med tallene kunne gi eksempler på ting som beveger seg ved hjelp av luft. beskrive hvem Moses var. kjenne til at samene har sin egen nasjonaldag. Kjenne igjen datoen 17. mai og navnet på dagen. leke med ulike balltyper. fortelle hvordan melodi, rytme og klang gir assosiasjoner Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 20

21 KUNST OG HÅNDVERK lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. D lage ting ved å rive, klippe og lime. PALS Jeg holder armer og bein for meg selv. Jeg går raskt og rolig til plassen min. Jeg bruker innestemme. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 21

22 11. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: SLIK BOR VI NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR RLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. SPRÅK, KULTUR OG LITTERATUR Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. TALL: bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser SPRÅK OG SPRÅKLÆRING: finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål. TEKNOLOGI OG DESIGN lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker. ISLAM fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen. GEOGRAFI: samtale om steder, folk og språk og planlegge og presentere en reise. AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: utforske, leke og uttrykke seg med ulike rytmer og musikk. MUSISERE: delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. MUSISERE: delta i framføring med sang, samspill og dans LOKALE LÆRINGSMÅL lese enkle tekster og gjengi innholdet. illustere en opplest tekst. Kan fortelle hva et eventyr handler om. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 20. si noen ord som er like, eller har fellestrekk på engelsk og norsk (for eksempel: bus, taxi, hamburger, milkshake, juice, hotel, tv, dvd). reflektere om hvor man kan se refleksjon av lys i hverdagen. gjengi i hovedtrekk hvem Muhammed var. samtale om steder, folk og språk. delta i ulike former for sangleker. danse spontant etter ulike typer musikk. leke sangleker i en liten gruppe. vise fram sanger eller danser for et publikum. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 22

23 KUNST OG HÅNDVERK PALS LYTTE: samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo LYTTE: gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter LYTTE: lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid. VK fortelle om minst tre ulike musikktyper. navngi flere rytmeinstrumenter. finne og beskrive lyder i dagliglivet. peke ut primærfargene som er rød, gul og blå. Male med rød, gul og blå. Blande primærfarger og bruke disse i et bilde. Jeg lar andres ting være i fred. Jeg arbeider rolig uten å forstyrre noen. Jeg rekker opp hånda når jeg vil si noe og venter til jeg får ordet. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole side 23

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE HALVÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2016-2017 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1. TRINN UKE 1-4 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 48-50 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Jødedommen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider.

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN 2015-2016 Arbeidsperiode 1 Uke 34-36 FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne TEMA/NØKK ELORD

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2017-2018 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 33-36 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 45-47 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK... 8 KUNST OG HÅNDVERK...

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 41-44 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Tall: Kap. 6: Tallene 7-10 telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 41-44 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016 ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2015-2016 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk Krle samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1 KOMPETANSE 1. KLASSE FAG: Engelsk Hovedlæreverk: Stairs 1 Numbers Hilse på engelsk og presentere seg selv Spørre hverandre hva de heter Telle til 6 Colours 4 farger Spørre om hvilken farge som blir vist

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN Eleven skal kunne Matte Måling Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. Norsk Geometri Kjenne igjen, bruke og samtale

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2016-2017 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-51

Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODEPLAN 4.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-1 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PRAKTISK INFORMASJON: Denne perioden skal vi jobbe med bokstavene P, K og Æ. Vi begynner med orddiktat

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Musisere. Komponere. Lytte

Musisere. Komponere. Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler 34 føre en enkel dialog om samvittighet,

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 34-38... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 8 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Krle Filosofi og etikk: Samtale om familieskikker i hverdagen på tvers av religioner Kapittel

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE : UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: VI I VERDEN 4 av Beate Børresen, Tove Larsen

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter.

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter. Årsplan MATEMATIKK 1. TRINN 2016/2017 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Jeg kan nevne alle dagene i en uke. - Bruke kalender

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag !

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag ! Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2015-2016! Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Underveisvurdering Observasjon.

Detaljer

PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål Læreplan i musikk - kompetansemål Etter 2. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 PERIODE 1 UKE 34-38...5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 6 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 8 KRLE... 10 KROPPSØVING... 11

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Læreboka: Vi i verden 2 Kopier fra Vi i verden- lærerens perm og elevboka. Digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler Muntlig og

Detaljer

HALVÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret

HALVÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret HALVÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2016-2017 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse Fag: Musikk Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-42 e - Klappeleker - Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok KOMPETANSE 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok Bokstavene Skriftforming Lesetrening: - ulike sjangere - innholdsforståelse Tekstskaping Ordklasser Muntlig bruk av språket

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Barna har det gøy med fysisk aktivitet og lek. Vi Samarbeide med andre i ulike aktiviteter

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 34-38...5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 8 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

Halvårsplan høst 2017

Halvårsplan høst 2017 Halvårsplan høst 2017 Periode og tema August Uke 31-33 Nye venner Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de satsningsområdene Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi skal ha fokus på vennskap

Detaljer

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 2-4 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..)

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 1.-2. Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016 Antall timer pr uke: 1 timer Lærer: Judith E. Omland Læreverk: Musikkisum 1-2, Å. Berre: Lek med de minste 1-2, B. Brox: Lekerbisken, T. Næss: Den mystiske boks, Smikk, smikk, smekk Barnas aktivitetsbok

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hanne Andersen

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hanne Andersen ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE 1.trinn Sist revidert: 16.06.2015 av Hanne Andersen Læreverk: Cumulus 1 + arbeidsbok Mylder 1 arbeidsbok + Mylder 2 Spire grønn arbeidsbok Nettressurser: naturfag.no,

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Jødedom Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Samtale om:

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 3. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 3. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

PERIODEPLAN 4.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

PERIODEPLAN 4.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 4.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016

ÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016 ÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2015-2016 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1 UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Bli kjent og lære rutiner i musikksamling

uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Bli kjent og lære rutiner i musikksamling ÅRSPLAN I MUSIKK 2017/2018 1.TRINN uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Sangleker regler 35 Delta i leker med et variert regler Bli kjent og lære rutiner

Detaljer

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018 Bjølsen Aktivitetsskole Tilbudskatalog Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018 1 Interne læringsstøttende påmeldingsaktiviteter - Disse aktivitetene drives av oss som er ansatte på AKS - Aktiviteten

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

2.trinn musikk

2.trinn musikk 2.trinn musikk 2016-2017 Uke Musisere Komponere Lytte Kompetansemål Elevene skal kunne Vurdering 34 Lik start hver time: - Eg ser på deg og du ser 35 på meg (folkedans, trad sang) 36 - Lasse inn i ringen

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Heidi M. Bråthen. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Laila Ween. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende

Detaljer