Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst"

Transkript

1 Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1

2 Elgregionråd Øst (ERRØ) 2 fylker 7 kommuner 28 vald / jaktfelt 192 jaktlag ca jegere daa Kvote 970 elg Skutt 792 " I ERRØs periode på 13 år er det skutt elg. 2

3 Elgregionråd Øst Arealgrunnlag EIDSKOG - 7 vald SØR-ODAL KONGSVINGER - 3 vald - 1 vald NES - 3 vald FET / SØRUM - 1 vald AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt Totalt areal ca daa 3

4 Fet & Sørum (øst) elgvald Arealgrunnlag Totalt areal daa Grunneierlaget 2 - Byseterlaget 3 - Fet komm. skog jaktlag 4 - N. Enebakkneset jaktlag 5 - S. Enebakkneset jaktlag 6 - Mork og Kvevli jaktlag 7 - Fossum og S.sand jaktlag 8 - Krogstad jaktlag 9 - Svarstad jaktlag 10 - Fjuk jaktlag 11 - Sørum komm. skog 12 - Heiberg jaktlag 13 - S.G. Bøler jaktlag 4

5 ELGREGIONRÅD ØST Avskytning og mål - år jan-15 LOJ 0 TOTALT SKUTT 0 KUER SKUTT 0 OKSER SKUTT KOM. KOMMUNE Valdene Andel pr. dyr 0 Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv NR. samlet % kvote skutt Endring Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt , ,0 % , FET / SØRUM - 1 vald , ,0 % , NES - 3 vald , ,8 % , KONGSVINGER - 1 vald , ,4 % , SØR-ODAL - 3 vald , ,3 % , EIDSKOG - 7 vald , ,6 % , SAMLET - 29 vald ,5 % , Nedklassifiseringer (antall og justert prosent) (38) (19) (19) MÅL FOR AVSKYTING (andel type dyr) - i prosent - i prosentpoeng - i forhold til avskyting (ant. dyr) - i forhold til kvote (ant. dyr) Avvik AREAL - Daa KVOTE 30 % 40 % 30 % 47 % 3 % -7 % 6 % -5 % 1 % -29 % 15 % 20 % 12 % 53 % -18,4 % 1 % -3 % 2 % -2 % 0 % -6 % 3 % 2 % Kommentarer: - Samlet er det en kvotereduksjon på 13,8 %, og siden 2010 er reduksjonen 24 %. Antall felte elg er redusert med 124, og i forhold til år 2010 er reduksjonen 392 elg. - Kjønnsfordelingen 44 / 56 (ku / okse) er preget av at noen vald har fredet eldre kuer. Det registreres at oksebestanden er redusert slik at ku / okseforholdet nå er på 2,5. - Samlet avskyting eldre dyr er 34 %, en reduksjon fra 41 i Etter nedklassifisering registrerer vi 27 %som er 2 %lavere enn anbefalt nivå. - Nedklassifiseringen er nå på 64 hvorav ku / okse er 29 / 35, samlet en økning fra 53 i I årene var 73, 92, 108, 128 og 159. En stor andel svake dyr er tatt ut. Noe av reduksjonen i årene 2010 og 2012 var forårsaket av at kuer ikke nedklassifiseres i Aurskog-Høland. Aurskog-Høland nedklassifiserte kuer i Avskyting varierer fra 1575 til 3280 daa. pr. dyr i kommunene. - I alle kommunene, bortsett fra Fet / Sørum, har man utvidet jakttid på 14 dager i november. Tre av kommunen kan jakte frem til 23. desember. 14 % 26 % 13 % 28 % 4 % 13 % -12 % % 2 % -3 % 4 %

6 Fet og Sørum - 1 vald - JAKTSTATISTIKK ELG Kvote, avskytning, observasjoner, innsats og vekter. LOJ Noen forhold: - Fellingsprosent 98 - Innsats redusert 5 % - Observasjoner øket 11 % - Oksebestanden redusert - Stabil avskyting - Vektene - kalv redusert - Produksjonen god Kvote Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager Jeger-timer Timer pr. skutt dyr Timer pr. observasjon Observ. pr. skutt dyr Gjennomsn. vekt: Kalv hunndyr Kalv hanndyr Kvige Åring Ku Okse Samlet utbytte (kg.) Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % ,6 0 15, ,9 1 15,9-0 13, ,9 14 7,2 4 5,7-21 5,2-8 5,5 6 6,1 11 5,8-6 Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (5) (3) 6

7 FET & SØRUM (ØST) VALD Avskytning med måloppfølging LOJ 7 - Fossum og S.sand jaktlag 8 - Krogstad jaktlag 9 - Svarstad jaktlag 10 - Fjuk jaktlag VALDET AREAL - daa Nr. - Jaktfelt 1 - Grunneierlaget 2 - Byseterlaget 3 - Fet komm. skog jaktlag 4 - N. Enebakkneset jaktlag 5 - S. Enebakkneset jaktlag 6 - Mork og Kvevli jaktlag 11 - Sørum komm. skog 12 - Heiberg jaktlag 13 - S.G. Bøler jaktlag SUM / SNITT Kvote 2014 TOTALT SKUTT KUER SKUTT OKSER SKUTT Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt % Pr. dyr Just.% Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % , ,0 % , ,5 % , ,0 % , ,0 % , ,5 % , ,0 % , ,0 % , ,3 % , ,7 % , ,0 % , ,0 % , ,0 % , ,0 % ,2 % , Nedklassifisering ( antall og justert prosent ) (2) (2) MÅL 38 % 32 % 30 % 48 % 18 % 15 % 15 % 52 % 20 % 17 % 15 % Avvik % -6 % 3 % 0 % -3 % -3 % 3 % -6 % -1 % 3 % 0 % 5 % -2 % Avvik i forhold til avskyting (antall dyr) Avvik i forhold til kvote (antall dyr) Kommentarer i 2014: - Kjønnsfordelingen ku / okse - 45 / 55 er stabil. Det er en sterk avskyting av okser, og nå er forholdet ku / okse er øket fra 1.15 til 2,21. - Andel eldre dyr 44 % er tilnærmet målsatt nivå, og som tidligere år som var i 2009, 2010, 2011, 2012 og %. - Avskytingen bekrefter at det er en stor bestand, men fremtiden bør sikre at forholdet ku - okse bedres. - Registrerer at det kun er nedklassifisert er 2 dyr. - Generelt en stor og sund bestand. - Kvotenivået er tilfredsstillende. På grunn av reduserte bestander i nabokummunene bør man ikke legge opp til kvoteøkning. 7

8 Elgregionråd Øst Kvoteendringer Prosent 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -2,0 % 0,0 % -6,8 % -15,4 % -23,3 % -18,6 % -10,5 % -30,0 % Fet/Sørum Aurskog-Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog ERRØ Kvoteendring Snitt kvoteendring 8

9 Variasjoner fra 1478 til 5737 daa pr. dyr - snitt snitt i 2010 var 1471 Vald i Elgregionråd Øst Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Daa Kommune og vald-/jaktfelt nummer Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt 9

10 Gjennomsnittlig fellingsprosent. i 2010 og 2013 var 91,4, 86,3, 82,3 og 84. I 2014 er den 81,6. Elgregionråd Øst Fellingsprosent Prosent ,9 93,4 81,8 72,7 68,1 79,7 81,6 Fet/Sørum Aurskog-Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog Felt i % Snitt felt i % Kommunenr. 10

11 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - skutt 1 1/2 år og eldre 76,0 72,0 68,0 72,0 66,7 Prosent 64,0 60,0 56,0 52,0 48,0 56,1 58,1 Fet/Sørum 60,0 51,8 56,8 Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog ERRØ Aurskog-Høland OKSE SNITT OKSE 11

12 Fet & Sørum (øst) elgvald - lag Kjønnsfordeling alle dyr Prosent ,3 52, Sn Nr. på vald / lag OKSE SNITT OKSE MÅL KJØNNSFORD. ANTALL DYR I VALD/LAG 12

13 10 Fet & Sørum (øst) elgvald Avvik i forhold til målsatt avskyting 5 Antall (avvik) E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Okse samlet Ku samlet Avvik fra målsatt kvote E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Okse samlet Ku samlet 13

14 Fet & Sørum (øst) elgvald - lag Andel eldre dyr Prosent ,5 20, OKSE KU SNITT OKSE SNITT ELDRE DYR Nr. på jaktlag 14

15 Prosent 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fet & Sørum (øst) elgvald - lag 2014 Skutt type dyr - alder Snitt Mål Kalv Ungdyr E. ku E. okse Nr. på vald / lag 15

16 SETT KALV pr KU Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er mange kalver. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 16

17 SETT KU pr OKSE Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 17

18 Vekt ungdyr og kalv Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 18

19 SNITTVEKT UNGDYR og KALV 2011 til Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 19

20 SETT ELG pr JEGERDØGN Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er mange observasjoner. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 20

21 Antall daa pr skutt elg i Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er det skutt mange og minst daa pr elg. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 21

22 Uvidet jakttid: Alle kommuner bortsett fra Fet & Sørum har utvidet jakttid til 23. desember Utvidet jakttid i Aurskog-Høland, Nes, Kongsvinger, Sør-Odal og Eidskog Deltakelse, observasjoner og utbytte i november og desember PROSENT (deltakelse) Aurskog- Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog SAMLET PROSENT (innsats og utbytte) Jaktlag - andel Jegerdager Sett elg Skutt elg 22

23 Jaktform Jaktform i 2014: 2013: % 70 % 5 % 1 % 2 % % 75 % 7 % 2 % 0 % 2012: % 72 % 9 % 3 % 2 % 2011: : Bandhund Løshund Drivjakt Annet Ikke oppgitt 54 % 72 % 8 % 2 % 6 % % 73 % 8 % 2 % 3 % 2009: % 74 % 8 % 2 % 4 % 2008: % 73 % 1 % 27 % 2005: % 57 % 4 % 61 % Antall jaktlag 23

24 ELGREGIONRÅD ØST Gevirenes størrelse jan-15 LOJ Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Snitt antall pigger Åring 1 1/2 år Eldre okse Antall pigger på elg og flere Antall okser 0221 Aurskog-Høland 2,2 6, Fet og Sørum 2,4 5, Nes 2,7 5, Kongsvinger 2,2 4, Sør-Odal 2,0 7, Eidskog 1,8 4, Totalt 192 jaktlag 2,2 5, Andel i prosent 75 % 21 % 5 % 0,0 % Prosent Prosent Prosent % 26 % 8 % 1 % 67 % 23 % 9 % 0 % 24

25 ELGREGIONRÅD ØST Observasjoner av hjort og rovdyr jan-15 LOJ Vi registrerer: HJORT - Samlet årene ble det observert ca. 80 hjort - i stk. ULV - Registreringer fra 2009 til 2012 var 4, 11, 20 og 26 ulv - i 2013 observerte ERRØ kun 9. GAUPE - Observert kun 3 gauper. BJØRN - Ingen observert. KOM. NR. KOMMUNE Totalt Bukk Sett hjort Hind Kalv Ukjent Bjørn Sett rovdyr Ulv Gaupe 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt FET / SØRUM - 1 vald NES - 3 vald KONGSVINGER - 2 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald SAMLET

26 ELGREGIONRÅD ØST Nedklassifisering jan-15 LOJ Nedklassifiseringer KOM. KOMMUNE Vekt Vekt Horn Annet Samlet kjønn NR. Grense Antall Grense Antall Pigg totalt 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt 150? ? FET / SØRUM - 1 vald 140? 2 150? NES - 3 vald KONGSVINGER - 1 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald Ku Okse Begge SAMLET

27 ELGREGIONRÅD ØST Hjortelusflue 30-jan-15 LOJ 2014 Observert hårløs elg Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Ingen Hjortelusflue observert på skutt elg Under Over 100 Antall elg vurdert 0221 Aurskog-Høland Fet og Sørum Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog Totalt fra 190 jaktlag Andel i prosent 0,0 % 6 % 42 % 37 % 15 % 27

28 Fallvilt i Elgregionråd Øst (ERRØ) Oversikten omfatter elg som er påkjørt og drept, avlivet etter påkjørsler eller omkommet av andre årsaker. Dataene fra 2006 og tidligere er hentet fra fallviltstatistikk i kommunene. Fra 2007 er dataene i hovedsak hentet fra hjorteviltregisteret. Sørum Jaktår Øst for Glomma (ERRØ) Vest for Glomma Totalt Fra 1/4 til 31/3 Voksen Voksen Voksen Voksen året etter. hann hunn Ungdyr Kalv Ukjent Sum hann hunn Ungdyr Kalv Ukjent Sum / / / / / / / / / / SUM

29 Fallvilt i Elgregionråd Øst (ERRØ) Oversikten omfatter elg som er påkjørt og drept, avlivet etter påkjørsler eller omkommet av andre årsaker. Dataene fra 2006 og tidligere er hentet fra fallviltstatistikk i kommunene. Fra 2007 er dataene i hovedsak hentet fra hjorteviltregisteret. Fet Jaktår Hele Fet kommune Fra 1/4 til 31/3 Voksen Voksen året etter. hann hunn Kalv Ukjent Sum Registrert i Hjorteviltregisteret: / / / Tidligere registrert: 2007/ / / / SUM

30 JAKTSTATISTIKK ELG - Elgregion Øst - samlet - 28 vald / jaktfelt Kvote, avskytning, observasjoner, innsats, "nøkkeltall" og vekter. Kvote Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager Jeger-timer Timer pr. skutt dyr Timer pr. observasjon Observ. pr. skutt dyr Gjennomsn. vekt: Kalv hunndyr Kalv hanndyr Kvige Åring Ku Okse Samlet utbytte (kg.) Antall % Antall % Antall % Antall % A ntall % , (6,5) 1258 (5,6) 1084 (13,8) 970 (10,5) , , , , , ,0 8 13, ,1 2 14,2 1 14,7 3 6,9-16 6,6-4 7,7 17 7,7-0 7,7 1 Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg ,8 (1) , , ,4 (10) , ,7 (3) , , ,2 (8) , ,4 (4) , , ,5 (2) ,1 (3) ,9 (3) , , ,4 (3) , ,8 (1) , ,8 (2) ,9 (2) ,2 (0) ,2 (2) , ,8 (3) ,5 (0) ,9 (0) (10) (12) (21) (9) 30

31 JAKTSTATISTIKK Fet og Sørum ELG - 1 vald - Samlet - JAKTSTATISTIKK for Fet & Sørum (øst) ELG elgvald Kvote, Kvote, avskytning, avskytning, observasjoner, innsats, innsats "nøkkeltall" og vekter. og vekter. - Valdet etablert i 1999 LOJ LOJ Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Kvote * Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt * Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager * Jeger-timer * Timer pr. skutt dyr * Timer pr. observasjon 12,6 5 12,6 0 15, ,9 1 15,9-0 13, ,9 14 * Observ. pr. skutt dyr 7,0-8 7,2 4 5,7-21 5,2-8 5,5 6 6,1 11 5,8-6 * Gjennomsn. vekt: Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Kalv hunndyr 13 70, , , , , , ,3 13 * Kalv hanndyr 10 74, , , , , , ,1 15 * Kvige , , , , , , ,0-16 * Åring 8 149, , , , , , ,6 6 * Ku , , , , , , ,5-8 * Okse , , , , , , ,2 2 * Samlet utbytte (kg.) (5) (3) * 31

32 Elgregionråd Øst - Kvote og fellingsprosent Prosent 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 94, , Fellingsprosent KVOTE SKUTTE DYR Antall 32

33 0227 FET / SØRUM - 1 vald - Fellingsprosent 105 Prosent ,7 94,4 93, , FET / SØRUM - 1 V. REGRÅD ØST 33

34 Elgregionråd Øst - Observasjon per dagsverk Del av dyret i en jegerdag 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,19 0,19 0,19 0,14 0,13 0,10 0,10 0,10 0,11 0,16 0,10 0,07 0, SNITT OKSE KU KALV 34

35 0227 Fet & Sørum - Observasjon per dagsverk Del av elgen på en jegerdag 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,13 0,12 0,09 0,16 0,11 0,07 0,16 0,12 0, SNITT OKSE KU KALV 35

36 Elgregionråd Øst SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk Antall 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,33 1,93 1,83 1,31 1,23 1,20 0,75 0,74 0,60 0,48 0,47 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 36

37 Antall elg 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,56 1,35 1,11 0, FET / SØRUM - 1 vald SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 2,27 1,36 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 0,37 37

38 Elgregionråd Øst Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs. ANTALL TIMER ,8 12, ,5 15,1 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 ANT. OBSERVASJONER 0 3, TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR 38

39 0227 FET / SØRUM - 1 vald Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs. TIMER ,2 16,1 92 5,8 15, OBSERVASJONER TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR 39

40 PROSENT Elgregionråd Øst Observasjoner - Kuenes produksjon KU MED TO KALVER KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 40

41 0227 FET / SØRUM - 1 vald Observasjoner Kuenes produksjon 100 KU MED TO KALVER PROSENT KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 41

42 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - Skutte åringer og kviger (1 1/2 år) PROSENT , HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 42

43 0227 FET / SØRUM - 1 vald Kjønnsfordeling - Skutte åringer / kviger og eldre dyr PROSENT , HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 43

44 FET & SØRUM (ØST) ELGVALD Vekt ungdyr 470,0 460,0 450, Vekt ungdyr (kg) 440,0 430,0 420,0 410, ,0 390, Ungdyr samlet FET&SØRUM Snitt FET&SØRUM ERRØ 44

45 450, FET / SØRUM - 1 vald - Vektutvikling Summert snittvekt på ungdyr (1 1/2 åringer og kalv begge kjønn) Antall kg. 425,0 400,0 422,3 417,4 417,1 410,0 407,9 414,7 375,0 392, Samlet vekt åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 45

46 0227 FET / SØRUM - 1 vald Vektutvikling - Summert snittvekt på alle type dyr 850,0 Antall kg. 825,0 800,0 775, ,0 750, Samlet vekt eldre, åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 46

47 Fet&Sørum, 1 vald status etter jakta 2014 Bestanden Bestanden er høy i forhold til mange andre vald i ERRØ. Det virker som det er godt samsvar mellom fellingsprosent (93 %) og avskyting. Observasjonsraten viser en markant negativ utvikling fra foregående år (2013) som riktig nok lå svært høyt. Dette gjelder for alle kategorier dyr. Den ligger imidlertid på snittet fra de tre siste årene ( ). Produksjonsutviklingen er negativ, men på linje med de omkringliggende valdene, spesielt i Aurskog- Høland. Kjønnsforholdet er akseptabelt og under 2 kuer pr observerte okser, men utviklingen viser en negativ utvikling i observerte hanndyr. Vekt Vektmessig ligger Fet&Sørum stabilt med en svak negativ trend i Vektene er imidlertid på nivå med omkringliggende vald og omtrent på snittet for ERRØ. Avskytingen og videre forvalting Avskytningen av eldre dyr er relativt høy, og med en nedgang i stammen i omkringliggende vald må Fet&Sørum forvente en reduksjon av elgstammen. Avskytningen av 1,5 års dyr er skeivt med 23 % skutte 1,5 års okser mot 17 % skutte 1,5 års kuer. 27 % uttak av kalv er moderat. Det ser ut som om Fet&Sørum er i en nedskytingsfase av elgstammen og at dette har begynt å virke. Det anbefales å moderere avskytingen mot nabovald, spesielt mot Nes, som opplever en langt lavere elgstamme. Det anbefales å i større grad spare hanndyr, både eldre og 1,5 åringer, for om mulig å stoppe den negative utviklingen med færre hanndyr. Erfaringer fra andre vald i ERRØ viser at dette fort eskalerer. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 47

48 Oppsummering ERRØ Antall skutte dyr går ned, fra 1300 dyr i 2010 til under 800 dyr i Nedgangen er størst i øst. Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog. Avskytingen er generelt forsiktig med eldre dyr. Uttaket av 1,5 år okse er høyt i forhold til 1,5 år ku. Bestanden er fortsatt synkende, men dataene preges av lav produksjon og få observerte kalver. Produksjonene har gått ned mot foregående år. Nedgangen synes størst i flere av de normalt høyproduktive områdene. Kjønnsfordelingen er fortsatt skeiv med få okser, og vi fortsetter å beskatte oksene høyt. Spesielt få okser observeres syd i Aurskog-Høland og i det meste av Eidskog. Okseforholdet er imidlertid forbedret i flere vald mot foregående år, spesielt i deler av Eidskog, Kongsvinger og Sør-Odal. Slaktevekter på kalv er forbedret fra året før og er nå på et akseptabelt nivå. Vektene på ungdyr er imidlertid lave, men preges av lette kalver i Forventer at vektene på 1,5 åringer går opp i Slaktevekter på eldre dyr har fortsatt en negativ utvikling siden Dette kan indikere en yngre stamme. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 48

49 Å jobbe med i 2015 Uttaket av 1,5 åringene må jevnes ut mot 50/50 ku og okse. F.eks ved å nedklasse lette yngre hunndyr under 140 kg. Det bør etterstrebes å stabilisere elgstammen på dagens nivå, eventuelt legge forholdene til rette for en økning. Dette bør gjøres gjennom en fortsatt lav avskyting. Avskytingen bør i hovedsak legges på ungdyr og kalv frem til vekt og andel observasjoner av eldre dyr øker. Anbefalt uttak av eldre dyr ned mot 10 % eldre okse og 10 % eldre ku. Ved innslag av ulv bør man redusere avskytingen og ta ut en høyere andel kalv. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 49

50 50

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2013 samt årene 2004 2013 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 23. januar 2014 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2012?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2012? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer Utviklingen i perioden 2003 2012 Hva er spesielt i 2012? Samlet status 7. januar 2013 Elgregionråd Øst 1 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer Utviklingen i perioden 2002 2011 Hva er spesielt i 2011? Samlet status 23. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2003-2012 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2012 31. januar 2013 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Elgregionråd Øst (ERRØ)

Elgregionråd Øst (ERRØ) Elgregionråd Øst (ERRØ) 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 194 jaktlag ca. 2.000 jegere 2.104.105 daa. I 2013: - Kvote 1.084 elg - Skutt 911 ". I ERRØs periode på 13 år er det skutt 14.190 elg. 1 1

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2001-2010 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2010 30. desember 2010 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 31. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 10. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 28 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2002-2011 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2011 2. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Elgregionråd Øst - Felte av sett dyr

Elgregionråd Øst - Felte av sett dyr ELGREGIO RÅD ØST (ERRØ) - GRAFISKE BEREG I GER ÅRE E 23-212 - Fellingsprosent Prosent 1 9 9 8 7 94,7 93, 93,4 92,2 92,2 92, 92,7 88,3 92,1 89,9 89,4 86,9 86,1 84, 82,3 82,6 79, HEDMARK AKERSHUS, % - Felte

Detaljer

Elgregionsråd Østs styre:

Elgregionsråd Østs styre: Representantene i Elgregionsråd Østs styre: Stangeskovene Thorvald Grini ( leder ) Aurskog-Høland Didrik Holmsen Nes Knut Drognes Kongsvinger Jens Chr. Delphin Sør-Odal Svein Peder Sund Eidskog Anne Haneborg

Detaljer

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag vekt ungdyr i årene 00-00: - Elgregionråd Øst samlet - Hver kommune samlet - Områder i Aurskog-Høland og Eidskog - Alle vald og

Detaljer

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum Antall felte elg Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum 1.1 Områdebeskrivelse Området omfatter vestre del av Nittedal kommune, Oslo kommune nord for E6 samt hele Asker og Bærum. Region Vest er relativt

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 28 Flå kommune mai 29 Innhold: Innledning... Avskytning elg... 2 Bestandskondisjon elg... 4 Elgtetthet og kjønnsforhold... 7 Hjort... 9 Fallvilt... Innledning Elgavskytingen

Detaljer

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1.1 Områdebeskrivelse Området er avgrenset av E6 i øst og Rv4 i vest, og inkludere de deler av Gran og Lunner kommuner i Oppland som er organisert i Øvre Romerike Elgregion

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD

SØRSKOGBYGDA ELGVALD SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2016 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/lokallag/sorskogbygda/ Til Jaktlagene i Sørskogbygda 29. november 2016

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Hjorteviltrapport 2017

Hjorteviltrapport 2017 Hjorteviltrapport 2017 Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1 2 Innhold Elg... 3 Avskyting... 3 Bestandsutvikling... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 Skrantesyke... 6 Fallvilt... 6 Rapportering... 6

Detaljer

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg 1. Region Follo 1.1 Områdebeskrivelse Follo Omfatter bestandsplanområdet Follo Elgregion, som er valdene Ski Viltstell og Kråkstad Grunneierlag i Ski kommune, samt hele Vestby, Ås, Frogn,

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 27 Flå kommune april 28 INNHOLD: INNLEDNING... AVSKYTING ELG... 2 BESTANDSKONDISJON ELG... 3 ELGTETTHET, KJØNNSFORHOLD... 6 HJORT... 8 INNLEDNING Elgavskytingen i

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd

Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd 29.05.2019 Sett elg data Sett kalv pr. ku og andel kalv pr. kalvku Brydalen Tildelt ekstradyr (1 stk kolle fallvilt) Grønnfjellia-Haveren: tildelte 4 i utgangs. Felte 1

Detaljer

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERLAG SA

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERLAG SA SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2018 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERLAG SA 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 23. desember 2018 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg Region Østmarka 1.1 Områdebeskrivelse Østmarka omfatter Østmarka Elgregion, som er hele Rælingen, Lørenskog, og Enebakk kommuner, samt deler av Oslo og Ski kommune. Tillegg omhandles valdene

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2005-2009 Avtalepartnere Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen) Vald: Galterud, Sander og Disenå elgvald (valdet) Bestandsperiode Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år :

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Eidskog - ordfjeld onsdag

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Eidskog - ordfjeld onsdag Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Eidskog - ordfjeld onsdag 15.2.2012 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Didrik Holmsen

Detaljer

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2013 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 146 44 30 % 39 27 % 21 14 % 16 11 % 17

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Eidskog Nes Aurskog-Høland SUM da Planperiode

Eidskog Nes Aurskog-Høland SUM da Planperiode Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland i Akershus. Jaktvaldets har størst utstrekning i Eidskog, som da blir kommunen valdet

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort og rådyr i Averøy kommune 2018 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 23.01.2019

Detaljer

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021 Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde omfatter følgende elgvald: Evenes, som består av Skar, Tårstad, Evenes/Myrnes, Liland

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Oslo Fylkeskommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Bestandsplan

Bestandsplan Bestandsplan 2016-18 Aurskog-Høland elgvald Jaktfelt Areal Hareton 59.975 Kjølen 71.677 Mangenskogen 53.463 Setta 68.803 Setskog 78.480 Soprim og Skullerud 53.379 Hølvannet 41.267 Langstranda 31.095 Snartjernåsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Ane Johansen Tangvik Bodil Haukø Erling J. Solberg 1 Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent Bestandsplan for hjortevilt i Iveland 219-221-godkjent Iveland viltlag Innhold Bestandsplanområdet Iveland viltlag... 2 Elg... 2 Bestandstall elg i Iveland... 2 Fellingstall for Iveland... 2 Kjønns- og

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

RAFJELLET/KUBERGET ELGVALD FORVALTNINGSPLAN. BESTANDSPLAN/DRlFTSPLAN

RAFJELLET/KUBERGET ELGVALD FORVALTNINGSPLAN. BESTANDSPLAN/DRlFTSPLAN RAFJELLET/KUBERGET ELGVALD FORVALTNINGSPLAN BESTANDSPLAN/DRlFTSPLAN 2016-2020. Rafiellet/Kuberget elgvald - forvaltningssplan 2016-2020 Innhold 1. VALDET 1.1. Medlemmer 1.2. Organisering 2. PLANPERIODE

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm,

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm, Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune Noe av denne statistikken kan også hentes ut fra: www.hjorteviltregisteret.no og SSB. Resultatene av kjeveanalysene mhp alder og vektutvikling

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen.

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. Bestandsplan for Baron Ljøner Fjeldskogen, Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. STATUS: Planområde: Denne bestandsplanen omfatter Stangeskovenes areal nord i AurskogHøland, i Nes og i Eidskog. Den

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

VEDLEGG. OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER

VEDLEGG. OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER 30 VEDLEGG. OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER 1998 - BAKGRUNN Driftsplanen er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å sikre en bærekraftig og kontrollert forvaltning av elgbestanden, sammen med den årlige

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Elg 2014-2016 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

Froland viltlag Driftsplan for elg Foto Svein E Kristiansen

Froland viltlag Driftsplan for elg Foto Svein E Kristiansen Froland viltlag Driftsplan for elg 2019-2021 Foto Svein E Kristiansen 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 19 734 Oland/Røysland 14 177 Askland/Rosef

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1)

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) En vurdering av elgbestandene i fylket ved Rune Hedegart Oddvar Hallås Tor Kvam Geir Modell Erling Solberg T. Kvam, HiNT 1 Gjennomsnittsvekter

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne 15/122-4 K40 Statistikk hjorteviltforvaltning 2014 - Hemne (Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapporteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 5 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

BESTANDSPLANMØTE 2010

BESTANDSPLANMØTE 2010 BESTANDSPLANMØTE for KAUTOKEINO og KARASJOK SØR Referat fra bestandsplanmøte i Jergul, 3. mars TIL STEDE Anders A. Triumf, Kautokeino kommune Maria Keskitalo, Kautokeino kommune Per Nils Saari, Kautokeino

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus tom. jakta 2017

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus tom. jakta 2017 Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus tom. jakta 2017 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forord Denne rapporten er utarbeidet av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold på oppdrag fra Akershus

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 -Elgforvaltningen og stor okse? -Tilrettelagt elgjakt. Ulike utleie former? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer