Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst"

Transkript

1 Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 1

2 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 191 jaktlag ca jegere daa. I 2012: - Kvote dyr - Skutt ". 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 2

3 Elgregionråd Øst Arealgrunnlag EIDSKOG - 7 vald SØR-ODAL - 3 vald KONGSVINGER - 1 vald NES - 3 vald FET / SØRUM - 1 vald AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt Totalt areal ca daa 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 3

4 Viser alle vald i Sør-Odal I ERRØ er kun vald 1, 2 og 6 med Sør-Odal kommune Arealgrunnlag Totalt areal - ca daa Maarud-Sæther 2 - Galterud, Sander og Disen 3 - Slåstad / Odals Værk 5 - Oppstad og Ullern 6 - Disenå 7 - Strumse jaktlag 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 4

5 ELGREGIONRÅD ØST Avskytning og mål - år jan-13 LOJ AREAL - Daa KVOTE 2012 TOTALT SKUTT 2012 KUER SKU 2012 OKSER SK KOM. KOMMUNE Valdene Andel pr. dyr 2012 Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre Totalt Eldre NR. samlet % kvote skutt Endring Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt , ,2 % , FET / SØRUM - 1 vald , ,2 % , NES - 3 vald , ,2 % , KONGSVINGER - 1 vald , ,0 % , SØR-ODAL - 3 vald , ,9 % , EIDSKOG - 7 vald , ,5 % , SAMLET - 29 vald ,6 % , Nedklassifiseringer (antall og justert prosent) (53) (14) 16 (39) 19 MÅL FOR AVSKYTING (andel type dyr) 30 % 40 % 30 % 47 % 16 % 53 % 16 % - i prosent 16 % -8 % -6 % -6 % 1 % 5 % 17 % - i prosentpoeng -17,7 % 5 % -3 % -2 % -3 % 0 % 3 % 3 % - i forhold til avskyting (ant. dyr) i forhold til kvote (ant. dyr) Avvik Kommentarer: - En kvotereduksjon på 5,6 % i 2012 var er trolig for lite da fellingsprosenten samlet er redusert med 10 % i de to siste år. - Kjønnsfordelingen 44 / 56 har gjort at forholdet ku / okse er endret. Det er nå 2,15, og var 1,83 i Samlet avskyting av eldre dyr er 40 %, 43 % i Registrerer at avskyting av eldre ku er som anbefalt, mens eldre okse har stor avskyting. - Samlet ble 53 eldre dyr nedklassifisert. Vi ser en reduksjon i forhold til årene der antallene var 73 og Avskyting varierer fra 1540 til 2958 daa. pr. dyr i kommunene. - I alle kommunene, bortsett fra Fet / Sørum, har man utvidet jakttid. Tre kommuner har 14 dager i november og to frem til 23. desember. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 5

6 SØR-ODAL KOMMUNE - Anbefalt kvote år Elgforvaltning - Avskytning år 2012 LOJ Fra Oppstad Ullern elgvald ble etablert og Heiberg jaktlag ble tilsluttet Galterud, Sander og Disenå elgvald. Fra Løvberget og Amundsen jaktlag ble tilsluttet Slåstad / Odals Værk elgvald. Fra Noe justert arealgrunnlag - Opp ca da. i Vald 2. Fra Ny bestandsplan som gjelder i tre år. Arealene endret noe etter nye avtaler med rettighetshaverne. Fra Gjersøyen / Kjus jaktlag (lag nr. 9) overføres til Maarud-Sæther elgvald (vald nr. 1). Fra Vald 3 og 4 slått sammen (Belgen, Nordsett- og Duåsberget inn i Slåstad / Odals Værk) Fra Disenå elgvald med tre jaktlag ble etablert. De gikk ut av Galterud, Sander og Disenå elgvald som samtidig endret navn til Galterud, Sander og Disen elgvald. NR. - AREAL 2012 KVOTE OG TYPE DYR I ÅR 2012 TOTALT SKUTT KUER SKUTT OKSER SKUTT VALD / Antall da. ÅR 2012 Kvote Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv LAG Totalt Pr. dyr Just.(*) Tot. E.oks. E.ku Ungd. V.oks. V.ku. Kalv Just.% Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % ,2 % ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,0 % SUM / SNITT ,4 % , (*) = justering i forhold til foregående år. NEDKKLASSIFISERT (antall og andel) (16) (5) (11) MÅL (andel i posent) AVVIK (skutte dyr mot målsatt fordeling) AVVIK % (målsatt fordeling) -22,9 % 38 % 38 % 24 % 47 % 18 % 17 % 12 % 53 % 20 % 21 % 5 % -13 % 7 % -1 % -5 % -18 % 0 % -12 % 3 % -2 % -7 % -9 % 3 % -1 % 1 % -11 % 2 % -3 % -5 % -9 % 12 % 5 % 1 % AVVIK antall (målsatt fordeling) Kommentarer og vurderinger: - Målsatt avskyting var utenkelig på sydsiden av Glomma. Vald / lag i kommunen : - Kvotereduksjonen og fellingsprosenten ble sterkt redusert i de sydlige vald. Nr. Vald ( antall lag i valdet ) Nr. Lag ( ansvarlig vald ) - Fellingsprosenten i det sydlige vald var fra 73 til 57 %. 1 Maarud-Sæther elgvald ( 5 jaktlag ) 7 Strumse jaktlag ( vald nr. 2 ) - Avskytingen samlet ble 77 % - den var i ,8 %. 2 Galterud, Sander og Disen elgvald ( 4 jaktlag ) - Nedklassifisering er redusert fra 18 til 16 dyr. 3 Slåstad / Belgen elgvald ( 12 jaktlag ) - I november og desember i 2012 ble 13,2 % av dyrene skutt. 5 Oppstad Ullern elgvald ( 7 jaktlag ) - Bestandsreduksjonen som flere valg har vedtatt ser ut til å være nådd. 6 Disenå elgvald ( 3 jaktlag ) - Observervasjoner av ulv er 8, og trolig har rovdyra tatt sin del av kvoten februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 6

7 Sør-Odal kommunes elgvald Avskytning med måloppfølging LOJ Nr. - Vald 1 - MAARUD - SÆTHER Nes AREAL - daa 2 - GALTERUD, SANDER OG DISEN 6 - DISENÅ SUM / SNITT Kvote 2012 TOTALT SKUTT KUER SKUTT OKSER SKUTT Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt % Pr. dyr Just.% Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % , ,2 % , , ,7 % , , ,7 % , ,9 % , Nedklassifisering ( antall og justert prosent ) (13) (3) (10) MÅL 38,0 % 37,0 % 25,0 % 48,0 % 18,0 % 17,0 % 13,0 % 52,0 % 20,0 % 20,0 % 12,0 % Avvik % Avvik i forhold til avskyting (antall dyr) Avvik i forhold til kvote (antall dyr) -34,7 % 6 % -8 % 2 % -4 % 3 % -10 % 3 % 4 % 3 % 2 % -1 % Kommentarer: - Kjønnsfordelingen på 44 / 56 - ku / okse er trolig greit grunnet svak produksjon. Ønsket bestandsreduksjon er nådd på et tidlig tidspunkt. - Fellingsprosenten er nå redusert til 65,3, den var 80 % i Dette samtidig som kvoten ble reddusert med 17 %. - Kvotenivået samlet er på 1406 daa pr. dyr. Det er i 2012 redusert fra 1167 daa. - Bestandens størrelse ser ut til å variere sterkt, og en årsak kan være at ulven har sitt sentrale revir i området. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 7

8 10,0 % Elgregionråd Øst Kvoteendringer Pro osent 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -0,2 % -3,2 % 0,0 % -5,5 % -5,6 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % -22,2 % -16,9 % Kvoteendring Snitt kvoteendring Kommunenr. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 8

9 Variasjoner fra 1067 til 2777 daa pr. dyr - snitt snitt i 2010 var 1471 Vald i Elgregionråd Øst Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Kommune Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 9 Daa

10 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2012 Antall da. pr. dyr i tildelt kvote Da Snitt Da pr. dyr Da pr. dyr i snitt Nr. på vald / lag 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 10

11 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2012 Antall da. pr. skutt elg Da Da pr. skutte dyr 2 3 Da pr. dyr i snitt 5 6 Nr. på vald / lag 7 Snitt 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 11

12 Gjennomsnittlig fellingsprosent i 2010 og 2011 var 91,4 og 86,3 nå 82,3 Elgregionråd Øst Fellingsprosent ,1 Pr rosent ,6 85,7 83,9 82, ,6 65, Felt i % Snitt felt i % Kommunenr. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 12

13 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - 1 1/2 år og eldre 68 65, ,7 61,4 Pro osent , ,5 51, ,2 53,0 SKUTT OKSE SNITT OKSE MÅL KJØNNSFORD. Kommunenr. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 13

14 Vald i Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling , Mål Snitt Kommunenr. OKSE SNITT OKSE MÅL KJØNNSFORD. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 14 Prosent

15 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2012 Avvik i forhold til målsatt avskyting (avvik) Antall E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet -31 Okse samlet -32 Ku samlet 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Pr rosent Avvik fra målsatt kvote Avvik i % -2,9-1,6-9,0-9,4 0,0-22,9-11,2-11,7 Avvik fra målsatt kvote Avvik i % 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 15

16 70 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2012 Andel eldre dyr 60 Prosent ,9 27, SNITT Nr. på vald / lag OKSE KU SNITT OKSE SNITT ELDRE DYR 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 16

17 Sør-Odal kommune - vald / lag 2012 Skutt type dyr - alder sent Pro 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Snitt MÅL Nr. på vald / lag Kalv Ungdyr E. ku E. okse februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 17

18 Utvidet jakttid i Aurskog-Høland, Nes, Kongsvinger, Sør-Odal og Eidskog Deltakelse, observasjoner og utbytte i november PROSENT (deltakelse) Aurskog- Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog SAMLET PROSENT (innsats og utb bytte) Jaktlag - andel Jegerdager Sett elg Skutt elg 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 18

19 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 19

20 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 20

21 Så vel hjorten som ulven kommer Vi registrerer: - hjort - Samlet de 4 siste åren sett over 80 - ulv - Økning fra 4 til 11 så 20 og nå februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 21

22 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 22

23 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 23

24 Fallvilt i Elgregionråd Øst Oversikten omfatter elg som er påkjørt og drept, avlivet etter påkjørsler eller omkommet av andre årsaker. Dataene fra 2006 og tidligere er hentet fra fallviltstatistikk i kommunene. Fra 2007 er dataene i hovedsak hentet fra hjorteviltregisteret. Fallvilt Sør-Odal - ELG År Hele Sør-Odal kommune Fra 1/4 til 31/3 Voksen Voksen Ukjent Sydøst for Nord for året etter. hann hunn Ungdyr Kalv kjønn Sum Glomma Glomma ? / / / Året 1.1 til 31.12: 2007? ? ? ? ? ? ? ? ?? SUM februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 24

25 Annet ca 35 %, bil ca 45 % og tog ca 20 Antall el lg Sør-Odal kommune Fallvilt Årstall 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 25 Annet Bil Tog

26 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 26

27 Sør-Odal 3 vald Kvote, avskyting, observasjoner, innsats og vekter Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Kvote * Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt * Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager * Jeger-timer * Timer pr. skutt dyr * Timer pr. observasjon * Observ. pr. skutt dyr 4,6-5 5,7 24 4,4-22 4,3-2 5,4 26 * Gjennomsn. vekt: Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Kalv hunndyr 21 75, , , , ,8 6 * Kalv hanndyr 18 69, , , , ,4 3 * Kvige , , , , ,8 6 * Åring , , , , ,0 8 * Ku , , , , ,4-1 * Okse , , , , ,8 2 * Samlet utbytte (kg.) (8) (1) (29) * 28-jan-13 * = % av foreg. år = herav hunndyr 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 27

28 JAKTSTATISTIKK ELG - Samlet for Sør-Odal - 5 vald og 1 jaktlag Kvote, avskytning, observasjoner, innsats, "nøkkeltall" og vekter. LOJ Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Kvote * Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt * Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager * Jeger-timer * Timer pr. skutt dyr * Timer pr. observasjon * Observ. pr. skutt dyr * Gjennomsn. vekter: Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Kalv hunndyr 42 74, ,5 (8) 33 71, ,7 (1) 31 74,0 5 * Kalv hanndyr 39 73, ,4 (1) 52 72, , ,2 0 * Kvige ,9 (2) , ,4 (5) ,9 (3) ,5 7 * Åring , ,0 (4) ,1 (2) ,1 (3) ,0 1 * Ku , , ,9 (8) , ,1 (2) * Okse ,8 (0) ,6 (2) , ,2 (3) ,0 (0) * Samlet utbytte (kg.) (6) (16) * 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 28

29 Pr rosent 100,0 96,0 92,0 88,0 84,0 80,0 76,0 92, Elgregionråd Øst Kvote og fellingsprosent ,7 94,7 93,0 93,8 93,4 92, , , , Fellingsprosent KVOTE SKUTTE DYR An ntall 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 29

30 Sør-Odal - 3 vald - Fellingsprosent Pro rosent ,2 97,3 93,0 93,8 94,7 93,4 91,4 92,2 93,8 86,3 94,7 94,7 92,2 91,8 82,3 85,8 85,8 88,1 80,2 65, SØR-ODAL 3-V. REGRÅD ØST 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 30

31 Elgregionråd Øst - Observasjon per dagsverk Del av dyret i en jegerdag 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,21 0,21 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0, , SNITT OKSE KU KALV 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 31

32 på en jegerdag Del av elgen 0,22 0,18 0,14 0,10 0,06 0,19 0,12 0,09 EIDSKOG - Observasjon per dagsverk 0,21 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18 0,21 0,19 0,18 0,16 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,19 0,13 0, SNITT OKSE KU KALV 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 32

33 NES - Observasjon per dagsverk på en jegerdag Del av elgen 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,17 0,10 0,11 0,16 0,11 0,10 0,19 0,18 0,17 0,17 0,14 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,09 0,11 0,18 0,16 0,14 0,11 0,11 0,10 0,14 0,10 0,07 0,12 0,07 0,06 0,16 0,11 0, SNITT OKSE KU KALV 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 33

34 Kongsvinger - Observasjon per dagsverk på en jegerdag Del av elgen 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0,29 0,23 0,24 0,19 0,20 0,18 0,14 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,27 0,23 0,16 0,16 0,13 0,11 0,22 0,13 0,13 0,21 0,14 0,12 0,20 0,12 0,11 0,20 0,11 0,08 0,23 0,14 0, SNITT OKSE KU KALV 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 34

35 Sør-Odal - Observasjon per dagsverk Del av elgen på en jegerdag 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,17 0,12 0,09 0,18 0,11 0,10 0,18 0,13 0,10 0,15 0,12 0,10 0,17 0,12 0,10 0,17 0,12 0,10 0,17 0,15 0,12 0,12 0,10 0,09 0,14 0,08 0,07 0,11 0,07 0,06 0,16 0,10 0, SNITT OKSE KU KALV 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 35

36 Antall Elgregionråd Øst SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 3,0 2,5 2,15 1,83 2,0 1,83 1,83 1,93 1,83 1,92 1,82 1,81 1,83 1,5 1,17 1,19 1,31 1,22 1,22 1,22 1,25 1,23 1,20 1,21 1,0 0,61 0,64 0,75 0,66 0,66 0,67 0,74 0,70 0,60 0,64 0,5 0,46 0,46 0,47 0,47 0,52 0,49 0,54 0,48 0,43 0,42 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 36

37 Kart over ERRØ er markert med farger fra: - mørke rød til - lys gul. Lys farge betyr mange okser i forhold til antall kuer. Mørk farge betyr det motsatte. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 37

38 Lav produksjon Stor oksebestand Ant tall elg 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1, Sør-Odal - 3 vald SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 1,81 1,70 1,93 1,29 1,34 0,73 0,62 1,31 0,72 0,44 0,46 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 0,55 1,19 0,66 0,46 1,08 1,65 1,18 0,57 0,27 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 38

39 Elgregionråd Øst Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs. ANTAL LL TIMER , , , , ,9 8,0 80 7,6 7,7 6, ,0 82 6,7 6,8 60 6,4 6,6 6,0 40 5, ,6 13,6 12,8 13,2 11,8 12,0 11,1 12,0 13,8 14,1 4,0 0 3, TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR ANT. OBS SERVASJONER 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 39

40 Timer Sør-Odal - 3 vald - Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs ,5 5,7 5,4 5,2 4,8 4,4 15,8 19,1 22,2 14,5 14, TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR Antall observasjoner 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 40

41 God produksjon i 2001, 2002, 2005 og 2009 Elgregionråd Øst Observasjoner - Kuenes produksjon PRO OSENT KU MED TO KALVER KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 41

42 Pros sent Sør-Odal - 3 vald fra 2010 Observasjoner - Kuenes produksjon KU MED TO KALVER KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 42

43 Sør-Odal - 3 vald - Kjønnsfordeling - skutte dyr rosent P HUNDYR HANDYR SNITT HUNNDYR 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 43

44 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - Skutte åringer / kviger og eldre dyr PROSENT , HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 44

45 PROS SENT Sør-Odal - 3 vald Kjønnsfordeling - Skutte åringer / kviger og eldre dyr , HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 45

46 Sør-Odal - 3 vald - Vektutvikling - Summert snittvekt på ungdyr 430, Ant tall kg. 420,0 410, ,1 400, , Samlet vekt åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 46

47 Sør-Odal - 3 vald - Vektutvikling snittvekt på alle type dyr An ntall kg. 820, , , , , , , Samlet vekt eldre, åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 47

48 Antal ll kg Galterud, Sander og Disen elgvald Snittvekt på ungdyr (kalver og 1 1/2 åringer) Samlet vekt - åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 48

49 900 Galterud, Sander og Disen elgvald - Summert snittvekt på alle type dyr Anta all kg Samlet vekt eldre, åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 49

50 Snittvekt kalv + ungdyr i årene Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er gode vekter. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 50

51 Snittvekt kalv + ungdyr i Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 51

52 Sør-Odal kommune - 3 vald - Samlet status etter jakta i 2012 Bestanden I de to siste årene er bestanden sterkt redusert. Til tross for en kvotereduksjon det siste året på 19 % er fellingsprosenten gått ned fra 80 til 65 %. Produksjonen er meget lav da kun 48 % av kuene har kalv, og tvillingkalver er redusert til det halve. Mye tyder på at ulven er aktiv. Observasjoner per dagsverk er på alle typer dyr (kalver, kuer og okser) redusert med ca 40 % de tre siste år. Bestanden er som planlagt noe redusert. Målet var %. Mye tyder på at reduksjonen i enkelte områder er større. Kvotene Arealgrunnlaget for kvoten var i 2012 på 1406 daa bak hvert dyr, og resultatet ble 2152 daa bak hvert felte dyr. Erfaringer fra jakta i 2012 gir grunnlag for ytterligere kvotereduksjon i Avskyting Av samlet kvote på 147 dyr ble 95 skutt; en fellingsprosent på 65 mot 80 i Samtidig var kvoten redusert med 17 %. Andel eldre dyr var hele 57 %. Andel 1 ½ år var på beskjedne 16 % mens kalvene representerte 27 %. Kjønnsfordelingen av skutte dyr er 44 % hunn og 56 % hann. Vekter Registrerer stabile vekter på et nivå som er høyere enn ERRØ samlet. Utvidet jakt Frem til 2017 har kommunen jakt i perioden fra 5.oktober til 23. desember. Vurdering Bestanden er sterkt redusert, og man bør vurdere reduserte kvoter. Dette på grunnlag av at det registreres lav produksjon. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 52

53 Elgregionråd Øst 29 vald / jaktfelt - Samlet status etter jakta i 2011 Bestanden Bestanden er i de siste 2 år redusert med ca 20 %. Målet som ble satt av Aurskog- Høland, Eidskog og Sør-Odal, en bestandsreduksjon på % er nådd. Kjønnsfordelingen er noe skjev. Forholdet ku / okse er steget fra 1,83 til 2,15 (anbefalt 1,80). Produksjonen er fortsatt på et lavt nivå, men er vesentlig bedre enn i Mye tyder på at ulven har tatt en del av kalvene. Kvotene Etter meget høy kvote i 2010, 1426 elg, er den redusert i 2011 og ytterligere i Samlet en reduksjon på 11 %.. Nåværende kvotenivå bør trolig reduseres ytterligere i noen kommuner / områder. Flere bestandsplaner har redusert bestand som mål grunnet beitegrunnlaget. Kvotenes størrelse vil for enkelte vald / jaktfelt endres i bestandsplanens periode. Grunnen er at samlet kvote gis for planperioden og de kan selv vedta avskytingsplan innenfor disse rammer. Avskyting Avskytingen gav reduserte fellingsprosenter i 2011 og Dette samtidig som kvotene var redusert. Skjeve kjønnsfordeling ku / okse bør det ta hensyn til. Det er viktig at oksebestanden bedres og at eldre produksjonsdyr vernes i noen områder. Fellingsprosenten som var 91,4 % i 2010 er redusert til 82,2 i Dette til tross for kvotereduksjonen. Andel avskyting av eldre dyr har stabilt vært på over 40 %. Det vil trolig bli anbefalt vesentlig reduksjon. Vekter I de to siste år har vektene hatt en positiv utvikling. I 2012 var vektene godt over de ti siste års gjennomsnitt. Jaktform Til tross for ulven med sitt revir sentralt i ERRØs område er det i overkant av 70 % av jaktlagene som anvender løshund. Bandhund benyttes av ca 50 % av jaktlagene. Utvidet jakt Utvidet jakttid ble benyttet av 69 % av jaktlagene, og innsats, observasjoner og avskyting var henholdsvis 17, 15 og 15 % i perioden. Vurdering Avskyting av type dyr bør vurderes når bestandsplanene legger opp til bestandsreduksjon. Mye tyder på at det i noen områder har skjedd en omfattende, og kanskje uheldig, endring. I tillegg til avskytingen har ulvens tilstedeværelse stor betydning. Det anbefales at valdene vurderer om det er grunnlag for endringer i gjeldende bestandsplaner. Det blir en oppgave å finne den riktige størrelsen på elgbestanden i forhold til beitegrunnlaget, og det blir en utfordring å finne riktig avskytingsnivå ut fra målsettinger, beitegrunnlag og predasjonstrykk. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 53

54 Vurderinger gir følgende grunnlag for målrettet forvaltning Elgregionråd Øst (ERRØ) vil på bakgrunn av sine vurderinger anbefale følgende mål for kvoter og avskyting i 2013: KVOTE - Samme kvotenivå i 2012 vil for flere vald / jaktfelt resultere i at bestand reduseres ytterligere. Målsatte bestandsreduksjoner er i noen områder nådd, og det registreres noen som har meget svak bestand. Vi ser også det motsatte. AVSKYTING Det har vært grunnlag for å redusere bestanden, og dette har i de siste årene skjedd ved høy andel produksjonsdyr. Flere vald / jaktfelt har avskyting på 50 til 65 % av skutte dyr som er eldre. Avskyting av eldre dyr bør begrenses. Svake produksjonsdyr bør fortsatt prioriteres ved avskyting, men bør begrense dette til de virkelig svake kuene. Det finnes kun ett område som kan forsvare sterkere uttak, og det er Fet & Sørum. PRODUKSJONSDYR Forholdet ku / okse har endret seg fra 1,83 i 2011 til 2,15 i Vi ser en svak oksebestand i forhold til en redusert bestand av kuer. KJØNNSFORDELING - Kjønnsfordeling målsettes med 1 ½ åringer og eldre. Målet bør være prosentandel 47 / 53 for ku / okse, men det er 45,5 / 55,5. Av den grunn er oksebestanden sterkt redusert. VEKTER - Vi har registrerer en negativ vektutvikling over tid. I år 2011 kom vektene opp på snittnivå i ERRØs funksjonstid, og i 2012 har vi vekter på sammen nivå som i 2005 meget gode. NEDKLASSIFISERING Nedklassifiseringsgrensen for eldre ku til 150 kg. ble anbefalt i 1012, og vi oppfordrer til at alle følger endringen. Piggokser resulterer i de fleste nedklassifiseringer av okse. Dette legger forholdene til rette for jegerne. Igjen anbefales det å begrense nedklassifiseringene ved å sette en vektgrense på 180 kg for nedklassifisering av piggokse dersom jaktlaget har eldre okse igjen på kvoten. Okse skutt i desember uten gevir anbefales det ikke å nedklassifisere. VI OPPNÅR FØLGENDE - Vi tar fortsatt ut svake eldre dyr, hjelper jegerens vanskelige vurderinger, får lettere målsatt kjønnsfordeling og får høy fellingsprosent. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 54

55 Anbefalte mål for kvoter og avskyting: Kvote Målgruppe I 2011 ble kvotegrunnlaget 1576 daa. pr. dyr etter en kvotereduksjon på 6,5 %. I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 996 til 2083 daa. Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres mot 1600 daa. i flere områder. Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med elgtettheten målt i timer pr. observasjon. Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også vurderes. Eldre dyr Prosent av skutte dyr: Ku 16 / Okse 16 Deler av kvota kan holdes igjen for å oppnå ønsket fellingsprosent. Alternativt kan det styres med restkvote. Kalv Egen vurdering Egen vurdering I 2012 ble kvotegrunnlaget 1670 daa. pr. dyr etter en kvotereduksjon på 5,6 %. I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 1067 til 2777 daa. Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres mot 1700 daa. i flere områder. Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med tettheten av elg målt i timer pr. observasjon. Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også vurderes. Prosent av skutte dyr: Ku 15 / Okse 14 Deler av kvoten kan holdes igjen for å oppnå ønsket fellingsprosent. Alternativt kan det styres med restkvote. Kjønnsfordeling Ku / okse - 47 / 53 (1½ år og eldre) Ku / okse - 50 / 50 (1½ år og eldre) Nedklassifisering okse 150 kg. eller piggokse. Veier piggoksen over 180 kg. nedklassifiseres den ikke om man har eldre okse igjen på kvoten. Nedklassifisering ku 150 kg. 150 kg. 150 kg eller piggokse. Veier piggoksen over 180 kg nedklassifiseres den ikke om man har eldre okse igjen på kvoten. Okse uten gevir i desember nedklassifiseres ikke. 4. februar 2013 Elgregionråd Øst Sør-Odal 2 vald 55

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer Utviklingen i perioden 2002 2011 Hva er spesielt i 2011? Samlet status 23. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner

Detaljer

Elgregionråd Øst (ERRØ)

Elgregionråd Øst (ERRØ) Elgregionråd Øst (ERRØ) 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 194 jaktlag ca. 2.000 jegere 2.104.105 daa. I 2013: - Kvote 1.084 elg - Skutt 911 ". I ERRØs periode på 13 år er det skutt 14.190 elg. 1 1

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 31. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 10. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 28 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2002-2011 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2011 2. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag vekt ungdyr i årene 00-00: - Elgregionråd Øst samlet - Hver kommune samlet - Områder i Aurskog-Høland og Eidskog - Alle vald og

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2005-2009 Avtalepartnere Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen) Vald: Galterud, Sander og Disenå elgvald (valdet) Bestandsperiode Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år :

Detaljer

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Sten Ivar Tønsberg - Stangeskovene

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014 Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Sten Ivar Tønsberg

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD

SØRSKOGBYGDA ELGVALD SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2016 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/lokallag/sorskogbygda/ Til Jaktlagene i Sørskogbygda 29. november 2016

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen.

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. Bestandsplan for Baron Ljøner Fjeldskogen, Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. STATUS: Planområde: Denne bestandsplanen omfatter Stangeskovenes areal nord i AurskogHøland, i Nes og i Eidskog. Den

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Bestandsplan

Bestandsplan Bestandsplan 2016-18 Aurskog-Høland elgvald Jaktfelt Areal Hareton 59.975 Kjølen 71.677 Mangenskogen 53.463 Setta 68.803 Setskog 78.480 Soprim og Skullerud 53.379 Hølvannet 41.267 Langstranda 31.095 Snartjernåsen

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Oslo Fylkeskommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Driftsplan Rælingen Elgvald

Driftsplan Rælingen Elgvald Driftsplan 2014 2016 for Rælingen Elgvald Vedtatt i viltnemnda 27. mai 2014 i sak 14/13 Grunneiere innen Tyrihuken Jaktfelt, Midtre Rælingen Jaktfelt og Ytre Rælingen Jaktfelt Forord Dette er driftsplanen

Detaljer

BESTANDSPLANMØTE 2010

BESTANDSPLANMØTE 2010 BESTANDSPLANMØTE for KAUTOKEINO og KARASJOK SØR Referat fra bestandsplanmøte i Jergul, 3. mars TIL STEDE Anders A. Triumf, Kautokeino kommune Maria Keskitalo, Kautokeino kommune Per Nils Saari, Kautokeino

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1)

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) En vurdering av elgbestandene i fylket ved Rune Hedegart Oddvar Hallås Tor Kvam Geir Modell Erling Solberg T. Kvam, HiNT 1 Gjennomsnittsvekter

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Ane Johansen Tangvik Bodil Haukø Erling J. Solberg 1 Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2003 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den 21.04. 2010 BESTANDSPLAN FOR ELG I Avtalepartnere: Kommune Vald Sør-Odal Disenå elg- og hjortevald Bestandsplanperiode 5 - årig plan for årene 2010-2014

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag

Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag Forord Dette er en bestandsplan for elg for Askim Elgvald for femårsperioden 2013-2017. Askim viltnemnd vedtok i 2012 en Forvaltningsplan for elg i Askim

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Karasjok elgjegerforening

Karasjok elgjegerforening Karasjok elgjegerforening Evaluering av elgjakt 2015 I forhold til bestandsplan Sett elg skjema Elgjakt 2016 Bestandsplan Info: Bjørn/elg banen Event. År 2012 2013 2014 2015 Gj.snitt Antall jegerdager

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer