Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst"

Transkript

1 Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

2 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 194 jaktlag ca jegere daa. I 2014: - Kvote 970 elg - Skutt 792 ". 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

3 Elgregionråd Øst Arealgrunnlag EIDSKOG - 7 vald SØR-ODAL KONGSVINGER - 3 vald - 1 vald NES - 3 vald FET / SØRUM - 1 vald AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt Totalt areal ca daa 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

4 Totalt areal daa Elgvald i Eidskog Arealgrunnlag 1 - REGION NORD 2 - REGION FJELD 3 - EIDSKOG MIDTRE 4 - STANGESKOVENE 5 - EIDSKOG VESTRE 6 - EIDSKOG ØSTRE 7 - EIDSKOG SYD 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

5 ELGREGIONRÅD ØST Avskytning og mål - år jan-15 LOJ 0 TOTALT SKUTT 0 KUER SKUTT 0 OKSER SKUTT KOM. KOMMUNE Valdene Andel pr. dyr 0 Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv NR. samlet % kvote skutt Endring Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt , ,0 % , FET / SØRUM - 1 vald , ,0 % , NES - 3 vald , ,8 % , KONGSVINGER - 1 vald , ,4 % , SØR-ODAL - 3 vald , ,3 % , EIDSKOG - 7 vald , ,6 % , SAMLET - 29 vald ,5 % , Nedklassifiseringer (antall og justert prosent) (38) (19) (19) MÅL FOR AVSKYTING (andel type dyr) - i prosent - i prosentpoeng - i forhold til avskyting (ant. dyr) - i forhold til kvote (ant. dyr) Avvik AREAL - Daa KVOTE 30 % 40 % 30 % 47 % 3 % -7 % 6 % -5 % 1 % -29 % 15 % 20 % 12 % 53 % -18,4 % 1 % -3 % 2 % -2 % 0 % -6 % 3 % 2 % Kommentarer: - Samlet er det en kvotereduksjon på 13,8 %, og siden 2010 er reduksjonen 24 %. Antall felte elg er redusert med 124, og i forhold til år 2010 er reduksjonen 392 elg. - Kjønnsfordelingen 44 / 56 (ku / okse) er preget av at noen vald har fredet eldre kuer. Det registreres at oksebestanden er redusert slik at ku / okseforholdet nå er på 2,5. - Samlet avskyting eldre dyr er 34 %, en reduksjon fra 41 i Etter nedklassifisering registrerer vi 27 %som er 2 %lavere enn anbefalt nivå. - Nedklassifiseringen er nå på 64 hvorav ku / okse er 29 / 35, samlet en økning fra 53 i I årene var 73, 92, 108, 128 og 159. En stor andel svake dyr er tatt ut. Noe av reduksjonen i årene 2010 og 2012 var forårsaket av at kuer ikke nedklassifiseres i Aurskog-Høland. Aurskog-Høland nedklassifiserte kuer i Avskyting varierer fra 1575 til 3280 daa. pr. dyr i kommunene. - I alle kommunene, bortsett fra Fet / Sørum, har man utvidet jakttid på 14 dager i november. Tre av kommunen kan jakte frem til 23. desember. 28 % 4 % 13 % -12 % februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i % 26 % 13 % % 2 % -3 % 4 %

6 Eidskog kommunes elgvald Avskytning med måloppfølging LOJ Et jaktlag ( Vestmarka ) flyttet fra Eidskog midtre til Stangeskovene i 2011 (areal ). Nr. - Vald 1 - REGION NORD TOTALT SKUTT KUER SKUTT OKSER SKUTT Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt % Pr. dyr Endring Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % , ,5 % , , ,1 % , , ,5 % , , ,1 % , , ,3 % , EIDSKOG SYD , ,9 % , SUM / SNITT ,6 % , Nedklassifisering ( antall og justert prosent ) MÅL 30,0 % 35,0 % 35,0 % 50,0 % 17,0 % 15,5 % 17,5 % 50,0 % 13,0 % 19,5 % 17,5 % Avvik % Eidskog AREAL - daa 3 - EIDSKOG MIDTRE 4 - STANGESKOVENE 5 - EIDSKOG VESTRE 6 - EIDSKOG ØSTRE Avvik i forhold til avskyting (antall dyr) Avvik i forhold til kvote (antall dyr) Kvote ,3 % 1 % -11 % 10 % -3 % 0 % -6 % 4 % 3 % 1 % -5 % 7 % Kommentarer i 2014: - Det registreres at kjønnsfordelingen på 47 / 53 - ku / okse er det samme som En god løsning i og med at andel eldre er begrenset til 31 %. - Det viktig å sikre at forholdet ku / okse bedres, og forholdet 2,99 i 2013 er nå redusert til 2,60. Målet bør være å komme under 2. - Fellingsprosenten er nå redusert til 79,7 fra 86,2, 83,9 og 85,5 i de tre siste åra. Dette skjer til tross for omfattende kvotereduksjoner. - Avskytingen er tilnærmet målsatt nivå om man ser bort fra at oksene er utsatt. - Nedklassifisering er det ikke åpnet for i flere kommuner i Dette for å sikre en kontrollert avskyting av produksjonsdyr, 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

7 Elgregionråd Øst Fellingsprosent Prosent ,9 93,4 81,8 72,7 68,1 79,7 81,6 Fet/Sørum Aurskog-Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog Felt i % Snitt felt i % Kommunenr. 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

8 Elgvald i Eidskog Kvoteendring 40,0 % Prosent 20,0 % 0,0 % -20,0 % -40,0 % 0,0 % -17,5 % -14,1 % 42,5 % -14,3 % -10,9 % -18,6 % -60,0 % -80,0 % -71,1 % Snitt Kvoteendring Snitt kvoteendring Nr. på vald / lag 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

9 Elgvald i Eidskog Kvoteendring 1,0 % Prosent 0,0 % -1,0 % -2,0 % -1,0 % -3,0 % -2,7 % -2,8 % -4,0 % Snitt Kvoteendring Snitt kvoteendring Nr. på vald / lag 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

10 Elgvald i Eidskog Kvoteendring 0,0 % -5,0 % -5,5 % Prosent -10,0 % -15,0 % -11,1 % -15,7 % -20,0 % Nr. på vald / lag Snitt Kvoteendring Snitt kvoteendring 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

11 Variasjoner fra 1478 til 5737 daa pr. dyr - snitt snitt i 2010 var 1471 Vald i Elgregionråd Øst Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Daa Kommune og vald-/jaktfelt nummer Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

12 Variasjoner fra 1318 til 3193 daa pr. dyr - snitt snitt i 2010 var 1471 Vald i Elgregionråd Øst Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Daa Aurskog-Høland Kommune og vald-/jaktfelt nummer Fet / Sørum 1 Nes Kongsvinger 1 Sør-Odal Eidskog Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

13 Elgvald i Eidskog Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Daa Snitt Nr. på vald / lag Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

14 Areal i snitt pr. elg i Elgregionråd Øst er daa Elgvald i Eidskog Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Daa Snitt Nr. på vald / lag Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

15 Areal i snitt pr. elg i Elgregionråd Øst er daa Elgvald i Eidskog Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Daa Daa pr. dyr Snitt Nr. på vald / lag Daa pr. dyr i snitt 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

16 Areal i snitt pr. elg i Elgregionråd Øst er daa Elgvald i Eidskog Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Daa Daa pr. dyr Snitt Nr. på vald / lag Daa pr. dyr i snitt 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

17 Gjennomsnittlig fellingsprosent. i 2010 og 2013 var 91,4, 86,3, 82,3 og 84. I 2014 er den 81,6. Elgregionråd Øst Fellingsprosent Prosent ,9 93,4 81,8 72,7 68,1 79,7 81,6 Fet/Sørum Aurskog-Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog Felt i % Snitt felt i % Kommunenr. 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

18 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - skutt 1 1/2 år og eldre 76,0 72,0 68,0 72,0 66,7 Prosent 64,0 60,0 56,0 52,0 48,0 56,1 58,1 Fet/Sørum Aurskog-Høland 60,0 51,8 56,8 Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog ERRØ OKSE SNITT OKSE 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

19 Elgvald i Eidskog Kjønnsfordeling Prosent ,5 50,0 SKUTT Snitt Nr. på vald / lag OKSE SNITT OKSE MÅL KJØNNSFORD. ANTALL DYR I VALD/LAG 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

20 70 Elgvald i Eidskog Kjønnsfordeling Prosent ,9 50,0 SKUTT Snitt Nr. på vald / lag OKSE SNITT OKSE MÅL KJØNNSFORD. ANTALL DYR I VALD/LAG 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

21 Elgvald i Eidskog Kjønnsfordeling Prosent ,2 50, SKUTT Snitt Nr. på vald / lag OKSE SNITT OKSE MÅL KJØNNSFORD. ANTALL DYR I VALD/LAG 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

22 Elgvald i Eidskog Målsatt fordeling skutte dyr Antall (avvik) E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Okse Ku Avvik fra målsatt fordeling ,5-6,5 E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Okse Ku 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

23 Elgvald i Eidskog Avvik i forhold til målsatt avskyting Antall (avvik) E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Avvik fra målsatt kvote E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

24 50 Elgvald i Eidskog Andel eldre dyr 50 Prosent ,0 14, SKUTT Snitt Nr. på vald / lag OKSE KU SNITT OKSE SNITT ELDRE DYR 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

25 Prosent 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Elgvald i Eidskog Skutt type dyr - alder Snitt Mål Kalv Ungdyr E. ku E. okse Nr. på vald / lag 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

26 Utvidet jakttid: Alle kommuner bortsett fra Fet & Sørum har utvidet jakttid til 23. desember Utvidet jakttid i Aurskog-Høland, Nes, Kongsvinger, Sør-Odal og Eidskog Deltakelse, observasjoner og utbytte i november og desember PROSENT (deltakelse) Aurskog- Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog SAMLET PROSENT (innsats og utbytte) Jaktlag - andel Jegerdager Sett elg Skutt elg 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

27 SETT KALV pr KU Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er mange kalver. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 27

28 SETT KU pr OKSE Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 28

29 Vekt ungdyr og kalv Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 29

30 SNITTVEKT UNGDYR og KALV 2011 til Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 30

31 SETT ELG pr JEGERDØGN Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er mange observasjoner. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 31

32 Antall daa pr skutt elg i Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er det skutt mange og minst daa pr elg. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 32

33 J a k t f o r m B a n d - h u n d L ø s - h u n d D r i v - j a k t A n n e t I k k e o p p g i t t A n t a l l j a k t la g J a k t f o r m i : : % 7 0 % 5 % 1 % 2 % % 7 5 % 7 % 2 % 0 % : % 7 2 % 9 % 3 % 2 % : : 5 4 % 7 2 % 8 % 2 % 6 % % 7 3 % 8 % 2 % 3 % : % 7 4 % 8 % 2 % 4 % : % 7 3 % 1 % 2 7 % : % 5 7 % 4 % 6 1 % 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

34 ELGREGIONRÅD ØST Gevirenes størrelse jan-15 LOJ Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Snitt antall pigger Åring 1 1/2 år Eldre okse Antall pigger på elg og flere Antall okser 0221 Aurskog-Høland 2,2 6, Fet og Sørum 2,4 5, Nes 2,7 5, Kongsvinger 2,2 4, Sør-Odal 2,0 7, Eidskog 1,8 4, Totalt 192 jaktlag 2,2 5, Andel i prosent 75 % 21 % 5 % 0,0 % Prosent Prosent Prosent % 26 % 8 % 1 % 67 % 23 % 9 % 0 % 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

35 ELGREGIONRÅD ØST Observasjoner av hjort og rovdyr jan-15 LOJ Vi registrerer: HJORT - Samlet årene ble det observert ca. 80 hjort - i stk. ULV - Registreringer fra 2009 til 2012 var 4, 11, 20 og 26 ulv - i 2013 observerte ERRØ kun 9. GAUPE - Observert kun 3 gauper. BJØRN - Ingen observert. KOM. NR. KOMMUNE Totalt Sett hjort Sett rovdyr 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i Bukk Hind Kalv Ukjent Bjørn Ulv Gaupe 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt FET / SØRUM - 1 vald NES - 3 vald KONGSVINGER - 2 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald SAMLET

36 ELGREGIONRÅD ØST Nedklassifisering jan-15 LOJ Nedklassifiseringer Ku KOM. KOMMUNE Vekt Vekt Horn Annet Samlet kjønn NR. Grense Antall Grense Antall Pigg totalt 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt 150? ? FET / SØRUM - 1 vald 140? 2 150? NES - 3 vald KONGSVINGER - 1 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald Okse Begge SAMLET februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

37 ELGREGIONRÅD ØST Hjortelusflue 30-jan-15 LOJ 2014 Observert hårløs elg Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Ingen Hjortelusflue observert på skutt elg Under Over 100 Antall elg vurdert 0221 Aurskog-Høland Fet og Sørum Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog Totalt fra 190 jaktlag Andel i prosent 0,0 % 6 % 42 % 37 % 15 % 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

38 JAKTSTATISTIKK ELG - Elgregion Øst - samlet - 28 vald / jaktfelt Kvote, avskytning, observasjoner, innsats, "nøkkeltall" og vekter. Kvote Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager Jeger-timer Timer pr. skutt dyr Timer pr. observasjon Observ. pr. skutt dyr Gjennomsn. vekt: Kalv hunndyr Kalv hanndyr Kvige Åring Ku Okse Samlet utbytte (kg.) Antall % Antall % Antall % Antall % A ntall % , (6,5) 1258 (5,6) 1084 (13,8) 970 (10,5) , , , , , ,0 8 13, ,1 2 14,2 1 14,7 3 6,9-16 6,6-4 7,7 17 7,7-0 7,7 1 Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg ,8 (1) , , ,4 (10) , ,7 (3) , , ,2 (8) , ,4 (4) , , ,5 (2) ,1 (3) ,9 (3) , , ,4 (3) , ,8 (1) , ,8 (2) ,9 (2) ,2 (0) ,2 (2) , ,8 (3) ,5 (0) ,9 (0) (10) (12) (21) (9) 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

39 Eidskog - 7 vald - JAKTSTATISTIKK ELG Kvote, avskytning, observasjoner, innsats og vekter. LOJ Kvote Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager Jeger-timer Timer pr. skutt dyr Timer pr. observasjon Observ. pr. skutt dyr Gjennomsn. vekt: Kalv hunndyr Kalv hanndyr Kvige Åring Ku Okse Samlet utbytte (kg.) Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 418 0, , ,7 10 6,2-19 6,4 3 7,1 11 6,9-4 7,8 13 Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (12) (12) (8) (25) 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

40 Elgregionråd Øst - Kvote og fellingsprosent Prosent 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 94, , Fellingsprosent KVOTE SKUTTE DYR Antall 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

41 0420 Eidskog Fellingsprosent Prosent ,3 94,7 81,6 79, EIDSKOG - 5 V. REGRÅD ØST 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

42 Del av elgen på en jegerdag 0,22 0,18 0,14 0,10 0,06 EIDSKOG - Observasjon per dagsverk 0,21 0,18 0,17 0,16 0,13 0,19 0,13 0,11 0,10 0,07 0,08 0, SNITT OKSE KU KALV 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

43 Elgregionråd Øst SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk Antall 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,33 1,93 1,83 1,31 1,23 1,20 0,75 0,74 0,60 0,48 0,47 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

44 Antall 0420 Eidskog - SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 3,5 3,0 2,5 2,2 2,6 2,0 1,5 1,31 1,15 1,0 0,69 0,63 0,5 0,0 0,44 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

45 Elgregionråd Øst Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs. ANTALL TIMER ,8 7,6 7,2 6,4 12,8 13,2 11,8 12,0 8, ,1 6,9 6, ,0 13,8 7, , ,7 14, ,5 15,1 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 ANT. OBSERVASJONER TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

46 0420 Eidskog - Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs ,0 ANTALL TIMER ,4 14, ,8 15,3 9,0 8,0 7,0 6,0 ANTALL OBSERVASJONER 0 5, TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

47 God produksjon i 2001, 2002, 2005, 2009 og I 2014 er den dårlig. PROSENT Elgregionråd Øst Observasjoner - Kuenes produksjon KU MED TO KALVER KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

48 PROSENT Eidskog - Observasjoner - Kuenes produksjon KU MED TO KALVER KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

49 0420 Eidskog - Kjønnsfordeling - skutte kalver PROSENT HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

50 0420 Eidskog - Kjønnsfordeling skutte dyr 60 PROSENT HUNDYR HANDYR SNITT HUNNDYR 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

51 0420 Eidskog - Kjønnsfordeling skutte åringer / kviger og eldre dyr PROSENT , HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

52 0420 Eidskog - Vektutvikling Summert snittvekt ungdyr (1 1/2 åringer og kalver begge kjønn) 440,0 Antall kg. 430,0 420,0 410, ,5 400,0 390, Samlet vekt åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

53 0420 Eidskog - Vektutvikling summert snittvekt på alle type dyr 830,0 820, ,0 Antall kg. 800,0 790,0 780, ,0 760, , Samlet vekt eldre, åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

54 Snitt Eidskog, kommunen og valdene Vekt ungdyr (snitt samlet) Vekt ungdyr (kg) Vekt ungdyr Snitt - Eidskog 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

55 Snit Eidskog, kommunen og valdene Vekt ungdyr (snitt samlet) Vekt ungdyr (kg) Vekt ungdyr Snitt - Eidskog 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

56 Snit Eidskog, kommunen og valdene Vekt ungdyr (snitt samlet) Vekt ungdyr (kg) Vekt ungdyr Snitt - Eidskog 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

57 Eidskog 6 vald status etter jakta 2014 Bestanden Varierende avskyting og fellingsprosent innad i kommunen. Tilgrensende vald har svært ulik beskatning av stammen. Imidlertid en generelt nedgang i avskytinga mot tidligere år. Observasjonsraten ligger på nivå med resten av ERRØ, og er moderat varierende innad i kommunen. Observasjonsraten for okse har en positiv utvikling i 2014, men for ku har denne vært negativ siden Generelt er observasjonsraten svakt negativ sammenlignet med tidligere år. Produksjonen er stabil og viser ingen negativ utvikling fra foregående år. Flere vald kan vise til en positiv økning i et år hvor mange vald i ERRØ har en nedgang i observerte kalver. Kjønnsforholdet er generelt skeivt med få okser. Og er for kommunen under ett, det området i ERRØ med færrest observerte hanndyr. Vekt Vektmessig har Eidskog stor variasjon mellom valdene. Lengst i øst og syd er elgen generelt tyngre enn «innpå skogen». I 2014 har imidlertid vektene størst nedgang i tungvektsvaldene. I nord og vest er forholdet stabilt. Avskytingen og videre forvalting Moderat avskyting av eldre hunndyr (17 %) og relativt lav avskyting av eldre hanndyr (14 %). Skeivt uttak 1,5 års hanndyr (14 %) mot 1,5 års hunndyr (9 %). Ved ønske om å stabilisere stammen, eller legge til rette for økning, er 45 % uttak av kalv på et bra nivå. Det anbefales å legge fremtidig avskyting på 1,5 års dyr og gjerne kalv, inntil man ser at observasjonsraten av eldre dyr økes. Avskytingsprosent på 82 % tilsier at kvotene ikke bør økes. Differensiert avskyting mellom øst og nordvest bør etterstrebes. Det anbefales kommunikasjon mellom valdene rundt avskyting. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 57

58 Oppsummering ERRØ Antall skutte dyr går ned, fra 1300 dyr i 2010 til under 800 dyr i Nedgangen er størst i øst. Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog. Avskytingen er generelt forsiktig med eldre dyr. Uttaket av 1,5 år okse er høyt i forhold til 1,5 år ku. Bestanden er fortsatt synkende, men dataene preges av lav produksjon og få observerte kalver. Produksjonene har gått ned mot foregående år. Nedgangen synes størst i flere av de normalt høyproduktive områdene. Kjønnsfordelingen er fortsatt skeiv med få okser, og vi fortsetter å beskatte oksene høyt. Spesielt få okser observeres syd i Aurskog-Høland og i det meste av Eidskog. Okseforholdet er imidlertid forbedret i flere vald mot foregående år, spesielt i deler av Eidskog, Kongsvinger og Sør-Odal. Slaktevekter på kalv er forbedret fra året før og er nå på et akseptabelt nivå. Vektene på ungdyr er imidlertid lave, men preges av lette kalver i Forventer at vektene på 1,5 åringer går opp i Slaktevekter på eldre dyr har fortsatt en negativ utvikling siden Dette kan indikere en yngre stamme. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 58

59 Å jobbe med i 2015 Uttaket av 1,5 åringene må jevnes ut mot 50/50 ku og okse. F.eks ved å nedklasse lette yngre hunndyr under 140 kg. Det bør etterstrebes å stabilisere elgstammen på dagens nivå, eventuelt legge forholdene til rette for en økning. Dette bør gjøres gjennom en fortsatt lav avskyting. Avskytingen bør i hovedsak legges på ungdyr og kalv frem til vekt og andel observasjoner av eldre dyr øker. Anbefalt uttak av eldre dyr ned mot 10 % eldre okse og 10 % eldre ku. Ved innslag av ulv bør man redusere avskytingen og ta ut en høyere andel kalv. 9. februar 2015 Elgregionråd Øst Kongsvinger 1 vald 59

60 6. februar 2015 Elgregionråd Øst Eidskog Fra 7 til 6 vald i

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2013 samt årene 2004 2013 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 23. januar 2014 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2012?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2012? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer Utviklingen i perioden 2003 2012 Hva er spesielt i 2012? Samlet status 7. januar 2013 Elgregionråd Øst 1 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer Utviklingen i perioden 2002 2011 Hva er spesielt i 2011? Samlet status 23. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2003-2012 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2012 31. januar 2013 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2001-2010 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2010 30. desember 2010 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Elgregionråd Øst (ERRØ)

Elgregionråd Øst (ERRØ) Elgregionråd Øst (ERRØ) 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 194 jaktlag ca. 2.000 jegere 2.104.105 daa. I 2013: - Kvote 1.084 elg - Skutt 911 ". I ERRØs periode på 13 år er det skutt 14.190 elg. 1 1

Detaljer

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag vekt ungdyr i årene 00-00: - Elgregionråd Øst samlet - Hver kommune samlet - Områder i Aurskog-Høland og Eidskog - Alle vald og

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 31. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2002-2011 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2011 2. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 10. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 28 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst - Felte av sett dyr

Elgregionråd Øst - Felte av sett dyr ELGREGIO RÅD ØST (ERRØ) - GRAFISKE BEREG I GER ÅRE E 23-212 - Fellingsprosent Prosent 1 9 9 8 7 94,7 93, 93,4 92,2 92,2 92, 92,7 88,3 92,1 89,9 89,4 86,9 86,1 84, 82,3 82,6 79, HEDMARK AKERSHUS, % - Felte

Detaljer

Elgregionsråd Østs styre:

Elgregionsråd Østs styre: Representantene i Elgregionsråd Østs styre: Stangeskovene Thorvald Grini ( leder ) Aurskog-Høland Didrik Holmsen Nes Knut Drognes Kongsvinger Jens Chr. Delphin Sør-Odal Svein Peder Sund Eidskog Anne Haneborg

Detaljer

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1.1 Områdebeskrivelse Området er avgrenset av E6 i øst og Rv4 i vest, og inkludere de deler av Gran og Lunner kommuner i Oppland som er organisert i Øvre Romerike Elgregion

Detaljer

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum Antall felte elg Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum 1.1 Områdebeskrivelse Området omfatter vestre del av Nittedal kommune, Oslo kommune nord for E6 samt hele Asker og Bærum. Region Vest er relativt

Detaljer

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg 1. Region Follo 1.1 Områdebeskrivelse Follo Omfatter bestandsplanområdet Follo Elgregion, som er valdene Ski Viltstell og Kråkstad Grunneierlag i Ski kommune, samt hele Vestby, Ås, Frogn,

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Eidskog - ordfjeld onsdag

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Eidskog - ordfjeld onsdag Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Eidskog - ordfjeld onsdag 15.2.2012 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Didrik Holmsen

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Eidskog Nes Aurskog-Høland SUM da Planperiode

Eidskog Nes Aurskog-Høland SUM da Planperiode Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland i Akershus. Jaktvaldets har størst utstrekning i Eidskog, som da blir kommunen valdet

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2005-2009 Avtalepartnere Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen) Vald: Galterud, Sander og Disenå elgvald (valdet) Bestandsperiode Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år :

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD

SØRSKOGBYGDA ELGVALD SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2016 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/lokallag/sorskogbygda/ Til Jaktlagene i Sørskogbygda 29. november 2016

Detaljer

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 28 Flå kommune mai 29 Innhold: Innledning... Avskytning elg... 2 Bestandskondisjon elg... 4 Elgtetthet og kjønnsforhold... 7 Hjort... 9 Fallvilt... Innledning Elgavskytingen

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 27 Flå kommune april 28 INNHOLD: INNLEDNING... AVSKYTING ELG... 2 BESTANDSKONDISJON ELG... 3 ELGTETTHET, KJØNNSFORHOLD... 6 HJORT... 8 INNLEDNING Elgavskytingen i

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Oslo Fylkeskommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG

Detaljer

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg Region Østmarka 1.1 Områdebeskrivelse Østmarka omfatter Østmarka Elgregion, som er hele Rælingen, Lørenskog, og Enebakk kommuner, samt deler av Oslo og Ski kommune. Tillegg omhandles valdene

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen.

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. Bestandsplan for Baron Ljøner Fjeldskogen, Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. STATUS: Planområde: Denne bestandsplanen omfatter Stangeskovenes areal nord i AurskogHøland, i Nes og i Eidskog. Den

Detaljer

Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd

Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd 29.05.2019 Sett elg data Sett kalv pr. ku og andel kalv pr. kalvku Brydalen Tildelt ekstradyr (1 stk kolle fallvilt) Grønnfjellia-Haveren: tildelte 4 i utgangs. Felte 1

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

RAFJELLET/KUBERGET ELGVALD FORVALTNINGSPLAN. BESTANDSPLAN/DRlFTSPLAN

RAFJELLET/KUBERGET ELGVALD FORVALTNINGSPLAN. BESTANDSPLAN/DRlFTSPLAN RAFJELLET/KUBERGET ELGVALD FORVALTNINGSPLAN BESTANDSPLAN/DRlFTSPLAN 2016-2020. Rafiellet/Kuberget elgvald - forvaltningssplan 2016-2020 Innhold 1. VALDET 1.1. Medlemmer 1.2. Organisering 2. PLANPERIODE

Detaljer

BESTANDSPLANMØTE 2010

BESTANDSPLANMØTE 2010 BESTANDSPLANMØTE for KAUTOKEINO og KARASJOK SØR Referat fra bestandsplanmøte i Jergul, 3. mars TIL STEDE Anders A. Triumf, Kautokeino kommune Maria Keskitalo, Kautokeino kommune Per Nils Saari, Kautokeino

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Bestandsplan

Bestandsplan Bestandsplan 2016-18 Aurskog-Høland elgvald Jaktfelt Areal Hareton 59.975 Kjølen 71.677 Mangenskogen 53.463 Setta 68.803 Setskog 78.480 Soprim og Skullerud 53.379 Hølvannet 41.267 Langstranda 31.095 Snartjernåsen

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent Bestandsplan for hjortevilt i Iveland 219-221-godkjent Iveland viltlag Innhold Bestandsplanområdet Iveland viltlag... 2 Elg... 2 Bestandstall elg i Iveland... 2 Fellingstall for Iveland... 2 Kjønns- og

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Sten Ivar Tønsberg - Stangeskovene

Detaljer

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG RINGEBU FJELLSTYRE RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG 2018 2021 1. Område/areal: Driftsplanen for elg omfatter følgende områder og areal: Statsallmenning Totalareal

Detaljer

Hjorteviltrapport 2017

Hjorteviltrapport 2017 Hjorteviltrapport 2017 Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1 2 Innhold Elg... 3 Avskyting... 3 Bestandsutvikling... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 Skrantesyke... 6 Fallvilt... 6 Rapportering... 6

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERLAG SA

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERLAG SA SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2018 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERLAG SA 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 23. desember 2018 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus tom. jakta 2017

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus tom. jakta 2017 Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus tom. jakta 2017 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forord Denne rapporten er utarbeidet av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold på oppdrag fra Akershus

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Froland viltlag Driftsplan for elg Foto Svein E Kristiansen

Froland viltlag Driftsplan for elg Foto Svein E Kristiansen Froland viltlag Driftsplan for elg 2019-2021 Foto Svein E Kristiansen 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 19 734 Oland/Røysland 14 177 Askland/Rosef

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 -Elgforvaltningen og stor okse? -Tilrettelagt elgjakt. Ulike utleie former? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA

Detaljer

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021 Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde omfatter følgende elgvald: Evenes, som består av Skar, Tårstad, Evenes/Myrnes, Liland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2013 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 146 44 30 % 39 27 % 21 14 % 16 11 % 17

Detaljer

VEDLEGG. OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER

VEDLEGG. OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER 30 VEDLEGG. OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER 1998 - BAKGRUNN Driftsplanen er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å sikre en bærekraftig og kontrollert forvaltning av elgbestanden, sammen med den årlige

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Elg 2014-2016 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

2.1 Elg Mål for elgforvaltningen Rakkestad kommune skal ha en stabil elgbestand innen bærekraftig rammer.

2.1 Elg Mål for elgforvaltningen Rakkestad kommune skal ha en stabil elgbestand innen bærekraftig rammer. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rakkestad kommune. Den kommunale målsetting for hjorteviltforvaltning i Rakkestad baserer seg på en tilnærmet felles målsetting for alle kommuner i østre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort og rådyr i Averøy kommune 2018 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 23.01.2019

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer