Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst"

Transkript

1 Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 1 1

2 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 194 jaktlag ca jegere daa. I 2013: - Kvote dyr - Skutt 911 ". 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 2 2

3 Elgregionråd Øst Arealgrunnlag EIDSKOG - 7 vald SØR-ODAL - 3 vald KONGSVINGER - 1 vald NES - 3 vald FET / SØRUM - 1 vald AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt Totalt areal ca daa 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 3 3

4 Viser alle vald i Sør-Odal I ERRØ er kun vald 1, 2 og 6 med Sør-Odal kommune Arealgrunnlag Maarud-Sæther 2 - Galterud, Sander og Disen 3 - Slåstad / Odals Værk 5 - Oppstad og Ullern 6 - Disenå 7 - Strumse jaktlag 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 4 4

5 ELGREGIONRÅD ØST Avskytning og mål - år jan-14 LOJ AREAL - Daa KVOTE 2013 TOTALT SKUTT 2013 KUER SKU 2013 OKSER SKU KOM. KOMMUNE Valdene Andel pr. dyr 2013 Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre Totalt Eldre NR. samlet % kvote skutt Endring Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt , ,0 % , FET / SØRUM - 1 vald , ,1 % , NES - 3 vald , ,3 % , KONGSVINGER - 1 vald , ,1 % , SØR-ODAL - 3 vald , ,8 % , EIDSKOG - 7 vald , ,0 % , SAMLET - 29 vald ,8 % , Nedklassifiseringer (antall og justert prosent) (64) (29) 12 (35) 15 MÅL FOR AVSKYTING (andel type dyr) - i prosent Avvik - i prosentpoeng - i forhold til avskyting (ant. dyr) - i forhold til kvote (ant. dyr) 30 % 40 % 30 % 47 % -10 % -11 % 25 % -7 % -23 % 15 % 53 % -16,0 % -3 % -4 % 8 % -3 % -3 % 3 % % 6 % 10 % Kommentarer: - Samlet er det en kvotereduksjon på 13,8 %, og siden 2010 er reduksjonen 24 %. Antall felte elg er redusert med 124, og i forhold til år 2010 er reduksjonen 392 elg. - Kjønnsfordelingen 44 / 56 (ku / okse) er preget av at noen vald har fredet eldre kuer. Det registreres at oksebestanden er redusert slik at ku / okseforholdet nå er på 2,5. - Samlet avskyting eldre dyr er 34 %, en reduksjon fra 41 i Etter nedklassifisering registrerer vi 27 % som er 2 % lavere enn anbefalt nivå. - Nedklassifiseringen er nå på 64 hvorav ku / okse er 29 / 35, samlet en økning fra 53 i I årene var 73, 92, 108, 128 og 159. En stor andel svake dyr er tatt ut. Noe av reduksjonen i årene 2010 og 2012 var forårsaket av at kuer ikke nedklassifiseres i Aurskog-Høland. Aurskog-Høland nedklassifiserte kuer i Avskyting varierer fra 1575 til 3280 daa. pr. dyr i kommunene. - I alle kommunene, bortsett fra Fet / Sørum, har man utvidet jakttid på 14 dager i november. Tre av kommunen kan jakte frem til 23. desember. 1 % januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 5 5

6 SØR-ODAL KOMMUNE Elgforvaltning - Avskytning år 2013 LOJ Kommentarer til kvotene i 2013: Vald 1 Har valgt å frede 1 1/2 år og eldre kuer. De ungdyr som er oppgitt, 13 stykker, er kalver. Vald 2 De kuer som er oppgitt, 6 stykker, vil først bli fordelt etter 5 jaktdager om observasjoner gir grunnlag for det. Hertil vil det bli vurdert om tre eldre dyr og et ungdyr fra 2012 blir fordelt. Vald 3 Har den samme kvote som i Vald 5 Har redusert kvoten med 3 voksne kuer og 1 okse. Kvoten i 2012 var 36 mens det ble skutt 37. Vald 6 De kuer som er oppgitt, 3 stykker, vil først bli fordelt etter 5 jaktdager om observasjon er gir grunnlag for det. Jaktlag 7 Hadde tidligere år hatt ett eldre dyr og en kalv. I 2012 en eldre okse og en kalv. Med sterkt redusert elgbestand syd/øst for Glomma er det grunnlag for at kvoten reduseres, og at ku blir spart. Ved behandling i kommunen er eldre ku spart og kvoten satt til en eldre okse og en kalv. NR. - AREAL 2014 KVOTE OG TYPE DYR I ÅR 2013 TOTALT SKUTT KUER SKUTT OKSER SKUTT VALD / Antall da. ÅR 0 Kvote Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv LAG Totalt Pr. dyr Just.(*) Tot. E.oks. E.ku Okse 1 1/2 Ungd. V.oks. V.ku. Kalv Just.% Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % ,2 % ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,0 % SUM / SNITT ,4 % , (*) = justering i forhold til foregående år. NEDKKLASSIFISERT (antall og andel) (3) (3) MÅL (andel i posent) AVVIK (skutte dyr mot målsatt fordeling) AVVIK % (målsatt fordeling) -24,7 % 24 % 47 % 29 % 47 % 10 % 23 % 14 % 53 % 14 % 24 % 11 % -19 % 9 % -7 % 2 % -26 % -1 % -17 % 8 % 3 % -14 % -16 % -1 % -4 % 7 % -7 % 3 % -1 % -5 % -10 % 15 % 10 % 4 % AVVIK antall (målsatt fordeling) Kommentarer og vurderinger etter jakta i 2012: - Målsatt avskyting var utenkelig på sydsiden av Glomma Kvotereduksjonen og fellingsprosenten er sterkt redusert i de sydlige vald. Vald / lag i kommunen : - Fellingsprosenten i de sydlige vald var fra 85 til 50 %. Nr. Vald ( antall lag i valdet ) Nr. Lag ( ansvarlig vald ) - Avskytingen samlet ble 75,3 % - den var i %. 1 Maarud-Sæther elgvald ( 5 jaktlag ) 7 Strumse jaktlag ( vald nr. 2 ) - Nedklassifisering er redusert fra 18 til 3 dyr. 2 Galterud, Sander og Disen elgvald ( 4 jaktlag ) - I november og desember i 2013 ble 8 % av dyrene skutt. 3 Slåstad / Belgen elgvald ( 12 jaktlag ) - Observervasjoner av ulv er 8, og trolig har rovdyra tatt sin del av kvoten. 5 Oppstad Ullern elgvald ( 7 jaktlag ) 6 Disenå elgvald ( 3 jaktlag ) januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 6 6

7 Sør-Odal kommunes elgvald Avskytning med måloppfølging LOJ Nr. - Vald 1 - MAARUD - SÆTHER 2 - GALTERUD, SANDER OG DISEN 6 - DISENÅ Nes AREAL - daa SUM / SNITT Kvote 2013 TOTALT SKUTT KUER OKSER Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre Totalt Eldre Totalt % Pr. dyr Just.% Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % , ,0 % , , ,3 % , , ,9 % , ,8 % , Nedklassifisering ( antall og justert prosent ) (3) (3) 21 MÅL 28,0 % 45,0 % 27,0 % 35,0 % 8,0 % 65,0 % 20,0 % Avvik % Avvik i forhold til avskyting (antall dyr) Avvik i forhold til kvote (antall dyr) -30,0 % 5 % -18 % 13 % 0 % 5 % Kommentarer: - Kjønnsfordelingen på 35 / 65 - ku / okse er påvirket av fredning av eldre ku grunnet svak produksjon. Ønsket bestandsreduksjon er nådd på et tidlig tidspunkt. - Fellingsprosenten er nå på 70, en reduksjon på 10 % siden I den perioden er kvoten redusert med 60 %. - Kvotenivået samlet er på 2296 daa pr. dyr. Et kvotenivå som er redusert fra 1167 daa i Bestandens størrelse er sterkt redusert men variere sterkt i områdene. En årsak kan være at ulven har sitt sentrale revir i området. 0 % 1 % 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 7 7

8 Elgregionråd Øst Kvoteendringer Prosent 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -21,0 % 1,1 % -6,3 % -7,1 % -1,0 % -13,8 % -30,0 % -35,0 % -40,0 % -38,8 % Fet/Sørum Aurskog-Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog ERRØ Kvoteendring Snitt kvoteendring Kommunenr. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 8 8

9 10,0 % Elgregionråd Øst Kvoteendringer Pro osent 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -0,2 % -3,2 % 0,0 % -5,5 % -5,6 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % -22,2 % -16,9 % Kvoteendring Snitt kvoteendring Kommunenr. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 9 9

10 Variasjoner fra 1318 til 3193 daa pr. dyr - snitt snitt i 2010 var 1471 Vald i Elgregionråd Øst Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Aurskog-Høland Fet / Sørum 1 Nes Kongsvinger 1 Sør-Odal Eidskog Kommune og vald-/jaktfelt nummer Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 10 Daa

11 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2013 Antall da. pr. dyr i tildelt kvote Da Snitt Da pr. dyr Da pr. dyr i snitt Nr. på vald / lag 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 11 11

12 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2013 Antall da. pr. skutt elg Da Da pr. skutte dyr 2 3 Da pr. dyr i snitt 5 6 Nr. på vald / lag 7 Snitt 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 12 12

13 Gjennomsnittlig fellingsprosent i 2010, 2011 og 2012 var 91,4, 86,3 og 82,3. I %. Elgregionråd Øst Fellingsprosent Prosent ,5 Fet/Sørum Aurskog-Høland 97,8 91,5 Nes 84,6 70,0 Sør-Odal 85,5 Eidskog 84,0 Kongsvinger Felt i % Snitt felt i % Kommunenr. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 13 13

14 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling alle dyr 379 Prosent ,5 56,2 63,0 65,1 53,9 56, Fet/Sørum Aurskog-Høland 40,9 Nes Sør-Odal Eidskog ERRØ OKSE Kongsvinger SNITT OKSE Kommunenr. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 14 14

15 Vald i Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling Aurskog-Høland Fet / Sørum 1 Nes Kongsvinger 1 Sør-Odal Eidskog Kommune og vald- jaktfeltnummer OKSE SNITT OKSE MÅL KJØNNSFORD. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 15 Prosent

16 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2013 Avvik i forhold til målsatt avskyting 20 10,0 0,0 Anta all (avvik) E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Okse samlet Ku samlet -10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0 Prosent Avvik fra målsatt kvote Avvik i % -1,4 3,5-9,6-16,5-0,6-24,7-7,4-17,2 Avvik fra målsatt kvote Avvik i % 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 16 16

17 60 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2013 Andel eldre dyr 50 Pr rosent ,4 18, SNITT Nr. på vald / lag OKSE KU SNITT OKSE SNITT ELDRE DYR 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 17 17

18 70 Sør-Odal kommune - vald / lag i 2012 Andel eldre dyr 60 Prosent ,9 27, SNITT Nr. på vald / lag OKSE KU SNITT OKSE SNITT ELDRE DYR 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 18 18

19 Sør-Odal kommune - vald / lag 2013 Skutt type dyr - alder Prosent 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Snitt MÅL Nr. på vald / lag Kalv Ungdyr E. ku E. okse januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 19 19

20 SETT KALV pr KU Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er mange kalver. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 20 20

21 SETT KU pr OKSE Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er få okser. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 21 21

22 Vekt ungdyr og kalv Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 22 22

23 SNITTVEKT UNGDYR og KALV 2003 til Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 23 23

24 SNITTVEKT UNGDYR og KALV Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 24 24

25 SETT ELG pr JEGERDØGN Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er mange observasjoner. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 25 25

26 Antall daa pr skutt elg i Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er det skutt mange og minst daa pr elg. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 26 26

27 PROSENT (deltakelse) Utvidet jakttid i Aurskog-Høland, Nes, Kongsvinger, Sør-Odal og Eidskog Deltakelse, observasjoner og utbytte i november og desember Aurskog- Høland Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog SAMLET T (innsats og bytte) PROSENT utb Jaktlag - andel Jegerdager Sett elg Skutt elg 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 27 27

28 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 28 28

29 ELGREGIONRÅD ØST Gevirenes størrelse jan-14 LOJ Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Snitt antall pigger Åring 1 1/2 år Eldre okse Antall pigger på elg og flere Antall okser 0221 Aurskog-Høland 2,2 5, Fet og Sørum 2,3 6, Nes 2,0 4, Kongsvinger 2,0 5, Sør-Odal 1,9 5, Eidskog 2,2 4, Totalt fra 191 jaktlag 2,1 5, Andel i prosent 72 % 24 % 4 % 0,0 % Andel i 2012 Andel i % 26 % 8 % 1 % 67 % 23 % 9 % 0 % 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 29 29

30 Vi registrerer: - hjort - Samlet de 4 siste åren sett over 80 I stk. - ulv - Økning fra 4, 11, 20 og 26 i I 2013 kun 9. ELGREGIONRÅD ØST Observasjoner av hjort og rovdyr jan-14 LOJ KOM. NR. KOMMUNE Totalt Bukk Sett hjort Sett rovdyr Hind Kalv Ukjent Bjørn Ulv Gaupe 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt FET / SØRUM - 1 vald NES - 3 vald KONGSVINGER - 2 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald SAMLET januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 30 30

31 ELGREGIONRÅD ØST Nedklassifisering jan-14 LOJ Nedklassifiseringer Ku Okse KOM. KOMMUNE Vekt Vekt Horn Annet Samlet kjønn NR. Grense Antall Grense Antall Pigg totalt 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt FET / SØRUM - 1 vald NES - 3 vald KONGSVINGER - 1 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 31 Begge SAMLET

32 ELGREGIONRÅD ØST Hjortelusflue jan-14 LOJ Observert hårløs elg Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Ingen Hjortelusflue observert på skutt elg Under Over 100 Antall elg vurdert 0221 Aurskog-Høland Fet og Sørum Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog Totalt fra 190 jaktlag Andel i prosent 0,1 % 8 % 57 % 29 % 6 % 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 32 32

33 JAKTSTATISTIKK ELG - Elgregion Øst - samlet - 29 vald / jaktfelt Kvote, avskytning, observasjoner, innsats, "nøkkeltall" og vekter. LOJ Kvote Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager Jeger-timer Timer pr. skutt dyr Timer pr. observasjon Observ. pr. skutt dyr Gjennomsn. vekt: Kalv hunndyr Kalv hanndyr Kvige Åring Ku Okse Samlet utbytte (kg.) Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % , , , (6,5) 1258 (5,0) 1084 (13,8) * , , , , , , * * * * 12,0 2 11,1-7 12,0 8 13, ,1 2 14,2 1 * 7,2-5 8,2 13 6,9-16 6,6-4 7,7 17 7,7-0 * Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg , ,6 (5) ,8 (1) , , ,4 (10) * , , ,7 (3) , , ,2 (8) * , ,2 (1) ,4 (4) , , ,5 (2) * , ,5 (2) ,9 (3) , , ,4 (3) * , ,9 (0) ,8 (1) , ,8 (2) ,9 (2) * , ,2 (2) ,2 (2) , ,8 (3) ,5 (0) * (10) (12) (21) * * = % av foreg. år = herav hunndyr 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 33 33

34 Sør-Odal 3 vald Kvote, avskyting, observasjoner, innsats og vekter Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Kvote * Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt * Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager * Jeger-timer * Timer pr. skutt dyr * Timer pr. observasjon * Observ. pr. skutt dyr 5,7 24 4,4-22 4,3-2 5,4 26 6,8 25 * Gjennomsn. vekt: Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Kalv hunndyr 23 69, , , , ,3-15 * Kalv hanndyr 17 72, , , , ,5-8 * Kvige 9 131, , , , ,3 12 * Åring , , , , ,1 3 * Ku , , , , ,4-15 * Okse , , , , ,1 3 * Samlet utbytte (kg.) (8) (1) (29) (44) * 23-jan-14 * = % av foreg. år = herav hunndyr = herav hunndyr 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 34 34

35 JAKTSTATISTIKK ELG - Samlet for Sør-Odal - 5 vald og 1 jaktlag Kvote, avskytning, observasjoner, innsats, "nøkkeltall" og vekter. LOJ Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Kvote * Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt * Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager * Jeger-timer * Timer pr. skutt dyr * Timer pr. observasjon * Observ. pr. skutt dyr * Gjennomsn. vekter: Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Kalv hunndyr 42 74, ,5 (8) 33 71, ,7 (1) 31 74, ,5 (11) * Kalv hanndyr 39 73, ,4 (1) 52 72, , , ,1 (8) * Kvige ,9 (2) , ,4 (5) ,9 (3) , ,8 (1) * Åring , ,0 (4) ,1 (2) ,1 (3) , ,8 4 * Ku , , ,9 (8) , ,1 (2) ,0 (5) * Okse ,8 (0) ,6 (2) , ,2 (3) ,0 (0) ,2 9 * Samlet utbytte (kg.) (6) (16) (30) * 23-jan januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 35 35

36 Prosent 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 93, Elgregionråd Øst Kvote og fellingsprosent 94,7 93, , Antall 70,0 65, Fellingsprosent KVOTE SKUTTE DYR januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 36 36

37 Sør-Odal - 3 vald - Fellingsprosent Pro rosent ,3 94,7 93,8 94,7 93,0 97,2 91,8 91,4 86,3 94,7 84,0 93,8 92,2 93,4 82,3 85,8 88,1 80,2 70,0 65, SØR-ODAL 3-V. REGRÅD ØST 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 37 37

38 Sør-Odal Fellingsprosent Pr rosent ,1 93,8 93,4 92,1 90,3 86,9 89,4 89,0 87,0 82,3 84,1 83,9 82,5 80,5 81,1 78,7 77,1 75, Sør-Odal HEDMARK NORGE Elgreg. Øst 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 38 38

39 Prosent Slåstad / Odals Værk elgvald - Belgen med fra 2005 Fellingsprosent SLÅSTAD SØR-ODAL 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 39 39

40 5 - Oppstad Ullern elgvald - Fellingsprosent Pr rosent OPPSTAD SØR-ODAL 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 40 40

41 Elgregionråd Øst - Observasjon per dagsverk Del av dyre et i en jegerdag 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,19 0,12 0,10 0,14 0,21 0,21 0,15 0,11 0,11 0,18 0,12 0,07 0,19 0,13 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 41 41

42 EIDSKOG - Observasjon per dagsverk på en jegerdag Del av elgen 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0,19 0,12 0,09 0,13 0,19 0,18 0,21 0,16 0,13 0,10 0,10 0,08 0,11 0,09 0,18 0,12 0,06 0,19 0,13 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 42 42

43 NES - Observasjon per dagsverk Del av el lgen på en jegerdag 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,16 0,11 0,10 0,19 0,14 0,18 0,14 0,14 0,16 0,12 0,10 0,11 0,08 0,10 0,09 0,06 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 43 43

44 Kongsvinger - Observasjon per dagsverk Del av elge en på en jegerdag 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0,29 0,19 0,13 0,20 0,14 0,10 0,27 0,16 0,11 0,14 0,12 0,19 0,11 0,07 0,22 0,14 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 44 44

45 Sør-Odal - Observasjon per dagsverk Del av elg gen på en jegerdag 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,18 0,11 0,10 0,18 0,13 0,10 0,15 0,12 0,10 0,17 0,12 0,11 0,13 0,08 0,06 0,16 0,10 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 45 45

46 Sør-Odal - Alle vald - Observasjon per dagsverk 0,20 Del av dyre et i en jegerdag 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,16 0,10 0,10 0,08 0,12 0,15 0,09 0,16 0,11 0,10 0,08 0,11 0,14 0,12 0,08 0,15 0,10 0,09 0,04 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 46 46

47 Sør-Odal - Vald 3 - Observasjon per dagsverk 0,18 Del av dyr ret i en jegerdag 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,14 0,11 0,09 0,06 0,10 0,07 0,15 0,12 0,08 0,07 0,14 0,10 0,13 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,04 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 47 47

48 Sør-Odal - Vald 5 - Observasjon per dagsverk Del av dyret i en jegerdag 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,16 0,13 0,08 0,16 0,07 0,14 0,10 0,08 0,15 0,08 0,17 0,12 0,10 0,17 0,11 0, SNITT OKSE KU KALV 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 48 48

49 ANTA ALL ELG 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Elgregionråd Øst SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 1,93 1,83 1,83 1,82 1,81 1,83 1,31 1,19 1,22 1,22 1,22 1,25 1,23 0,64 0,75 0,66 0,66 0,67 0,74 0,46 0,47 0,52 0,49 0,54 0,47 1,92 1,83 2,15 2,46 1,20 1,21 1,28 0,70 0,60 0,64 0, ,48 0,43 0,42 0,41 Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 49 49

50 Kart over ERRØ er markert med farger fra: - mørke rød til - lys gul. Lys farge betyr mange okser i forhold til antall kuer. Mørk farge betyr det motsatte. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 50 50

51 Antall elg 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,77 1,18 0, Sør-Odal - 3 vald SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 0,72 1,29 1,22 0,68 1,34 1,44 0,66 0,63 0,40 0,42 0,42 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk 1,61 2,17 1,19 0,62 0, januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 51 51

52 Elgregionråd Øst Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs. ANTALL L TIMER ,7 6,4 13,6 13, ,0 8, ,0 6,6 13,8 14, ,7 14,2 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 ANT. OBSE ERVASJONER TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 52 52

53 Ti imer Sør-Odal - 3 vald - Nøkkeltall - timer / skutte dyr / obs , ,5 4, ,3 15,7 13,8 22,2 19, TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR servasjoner Antall ob 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 53 53

54 Den beste produksjonen var i Elgregionråd Øst Observasjoner - Kuenes produksjon 100 KU MED TO KALVER PR ROSENT KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 54 54

55 Pros sent Sør-Odal - 3 vald fra 2010 Observasjoner - Kuenes produksjon KU MED TO KALVER KU MED EN KALV KU UTEN KALV KU UTEN KALV KU MED EN KALV KU MED TO KALVER 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 55 55

56 Sør-Odal Kjønnsfordeling - skutte dyr PRO OSENT HUNDYR HANDYR SNITT HUNNDYR 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 56 56

57 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - Skutte åringer / kviger og eldre dyr PROSENT , HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 57 57

58 Sør-Odal - Kjønnsfordeling - skutte eldre dyr (inkl. 1 1/2 åringer) SENT PRO HUNDYR HANDYR SNITT HUNDYR 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 58 58

59 Sør-Odal - Vektutvikling - Summert snittvekt på ungdyr 440,0 Ant tall kg. 430,0 420,0 410, , , , Samlet vekt åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 59 59

60 Sør-Odal - Vektutvikling snittvekt på alle type dyr 820,0 810, Ant tall kg. 800,0 790,0 780, ,0 760, Samlet vekt eldre, åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 60 60

61 Ant tall kg Galterud, Sander og Disen elgvald Snittvekt på ungdyr (kalver og 1 1/2 åringer) SNITT Samlet vekt - åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 61 61

62 900 Galterud, Sander og Disen elgvald - Summert snittvekt på alle type dyr Anta all kg Samlet vekt eldre, åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 62 62

63 Vekt ungdyr og kalv Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er høye vekter. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 63 63

64 Vekt Ungdyr og kalv. Snitt Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er gode vekter. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 64 64

65 Vekt ungdyr og kalv. Snitt 2013 mot snitt Kartet viser vald / jaktfelt i ERRØ. Mørk farge er gode vekter. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 65 65

66 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 66 66

67 Sør-Odal kommune - 3 vald - Samlet status etter jakta i 2013 Bestanden I årene fra 2011 er bestanden sterkt redusert. Til tross for en kvotereduksjonen på 17 % i 2012 ble reduksjonen ytterligere 39 % i Fellingsprosenten gikk da opp fra 65 til 70 %. Produksjonen er fortsatt lav, antall kuer ned kalv er øket med 3 %, og antall tvillingkalver er øket fra 6 til 8. Årsaken til dette kan være er at det i 2013 ble observert få ulver. Observasjoner per dagsverk er stabilt, men alt er redusert med ca 20 % det siste året. Bestanden er som planlagt noe redusert. Målet var %. Mye tyder på at reduksjonen i enkelte områder er større. Kvotene Kvoten ble redusert fra 147 til 90 elg, en reduksjon på 39 %. Arealgrunnlaget for kvoten var i 2013 på 2296 daa bak hvert dyr, og resultatet ble 3280 daa bak hvert felte dyr. Flere vald fredet i 2013 eldre kuer. Avskyting Av samlet kvote på 90 dyr ble 63 skutt; en fellingsprosent på 70 mot 65 i Andel skutte eldre dyr var 33 %, som er en positiv endring. I 2012 var hele 57 % av de skutte eldre dyr. Andel 1 ½ år var 27 % mens 40 % var kalv. Kjønnsfordelingen av skutte dyr er 44 % hunn og 56 % hann. Forholdet ku / okse er øket fra 1.67 til Det gir grunnlag for å reduseres avskytingen av eldre okse. Vekter Veltene i Sør-Odal er tilfredsstillende etter to er som var meget gode. Det registreres imidlertid sterkt reduserte vekter i de fleste områder i ERRØ. Utvidet jakt Frem til 2017 har kommunen jakt i perioden fra 5. oktober til 23. desember. Bruk av utvidet jakttid er stor i de fleste kommuner. Vurdering Bestanden har nok fått en reduksjon som er noe større enn planlagt. For fremtiden bør man være oppmerksom på at bestanden rettes opp. Vi ser at forholdet ku / okse er skjevt, og bestanden er negativt preget av at det er få eldre dyr. Det gjelder så vel kuer som okser. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 67 67

68 Elgregionråd Øst 29 vald / jaktfelt - Samlet status etter jakta i 2013 Bestanden Observasjoner og innsats gir signaler om at bestanden er redusert med ca. 30 %. Målet som ble satt av Aurskog-Høland, Eidskog og Sør-Odal om en bestandsreduksjon på % ser ut til å være nådd. Kjønnsfordelingen er noe skjev. Forholdet ku per okse er steget fra 1,83 til ca. 2,5 (anbefalt ca 1,80 ku per okse). Produksjonen er bra. Det ble observert 2046 kalver i 2013, noe som tilnærmet er det samme antall som i Dette til tross for at antall observerte elg er redusert fra 7957 i 2012 til 6989 i Videre registreres det at forholdet kalv per ku i 2013 er 0,66. Det er en økning fra 0,58 og 0,64 i årene 2011 og Kvotene Etter meget høy kvote i 2010, 1426 elg, er den redusert i 2011 og ytterligere i 2012 og Samlet reduksjon siden 2010 er ca. 24 %. Flere bestandsplaner har bestandsreduksjon som mål. Kvotenes størrelse vil for enkelte vald / jaktfelt endres i bestandsplanens periode. Grunnen er at samlet kvote gis for planperioden, og de kan selv vedta avskytingsplan innenfor disse rammer. Avskyting Avskytingen av kalver er øket fra 292 i 2012 til 342. Dette representerer 28 og 38 % av samlet avskyting. Skjev kjønnsfordeling ku / okse bør det tas hensyn til. Det er viktig at oksebestanden bedres og at eldre produksjonsdyr vernes i noen områder. Samlet er forholdet ku / okse 2,46. I 2013 ble det skutt 56 % hanndyr og 44 % hunndyr. Fellingsprosenten, som var 91,4 % i 2010, er redusert til 82 og 84 % i årene 2012 og Dette til tross for en kvotereduksjon på ca. 25 %. Andel avskyting av eldre dyr har ligget stabilt over 40 %. I 2013 ble avskytingen av eldre dyr redusert til 34 %. Noe skjevt ble dette ved at 56 % var hanndyr. Det var anbefalt 14 % eldre okse, det ble 19 %. Man bør unngå ekstrem avskyting, for eksempel ved å felle bare hanndyr. Vekter I årene 2011 og 2012 har vektene hatt en positiv utvikling. Vi registrerer imidlertid meget lave vekter i Jaktform Til tross for at ulv observeres og er aktiv i ERRØs områder er det i overkant av 70 % av jaktlagene som anvender løshund. Bandhund benyttes av ca 50 % av jaktlagene. Utvidet jakt Utvidet jakttid ble benyttet av 65 % av jaktlagene, og innsats, observasjoner og avskyting var henholdsvis 17, 17 og 17 % i perioden. Andre observasjoner Det er observert 9 ulv i I tidligere år er følgende antall observert: - I årene er det observert 4, 11, 20 og 26, men kun 9 i Det ble i 2013 observert 3 gauper. Vurdering Avskyting av type dyr bør vurderes når bestandsplanene legger opp til bestandsreduksjon. Mye tyder på at det i noen områder har skjedd en omfattende, og kanskje uheldig, endring. I tillegg til avskytingen har ulvens tilstedeværelse stor betydning. Det anbefales at valdene vurderer om det er grunnlag for endringer i gjeldende bestandsplaner. Det blir en oppgave å finne den riktige størrelsen på elgbestanden i forhold til beitegrunnlaget, og det blir en utfordring å finne riktig avskytingsnivå ut fra målsettinger, beitegrunnlag og predasjonstrykk. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 68 68

69 Vurderinger gir følgende grunnlag for målrettet forvaltning Råd fra Elgregionråd Øst (ERRØ) for videre forvaltning. Elgregionråd Øst (ERRØ) vil på bakgrunn av sine vurderinger anbefale følgende mål for kvoter og avskyting i 2014: KVOTE - Samme kvotenivå som i 2013 vil for flere vald / jaktfelt resultere i at bestand reduseres ytterligere. Målsatte bestandsreduksjoner er i noen områder nådd, og det registreres noen som har meget svak bestand. Vi ser også det motsatte. AVSKYTING Det har vært grunnlag for å redusere bestanden, og dette har i de siste årene skjedd ved høy andel produksjonsdyr. Avskyting av eldre dyr redusert fra 37 % i 2012 til 34 % i Det er behov for en reduksjon ned til 25 % hvorav okse er redusert til 10 %.. Svake produksjonsdyr bør fortsatt prioriteres ved avskyting, men bør begrense dette til de virkelig svake kuene. Det finnes kun ett område som kan forsvare sterkere uttak, og det er Fet & Sørum. PRODUKSJONSDYR Forholdet ku / okse har endret seg fra 1,83 i 2011 til 2,46 i Vi ser en svak oksebestand i forhold til bestanden av kuer. KJØNNSFORDELING - Kjønnsfordeling målsettes med 1½ åringer og eldre. Målet bør være prosentandel 50 / 50 for ku / okse, men det er 40 / 60. Av den grunn er oksebestanden sterkt redusert. VEKTER - Vi har registrerer en negativ vektutvikling over tid. I år 2011 kom vektene opp på snittnivå i ERRØs funksjonstid, og i 2012 har vi vekter på sammen nivå som i 2005 meget gode. I 2013 er vektene meget negative. Vi bør som tidligere kartlegge områdenes vekter. NEDKLASSIFISERING Det registreres at nedklassifisering har negative effekter på bestanden. Dette ved at bestanden av eldre dyr som er svak blir ytterligere belastet. ERRØ vil av den grunn anbefale at hverken okse eller ku nedklassifiseres. Om man fortsatt velger nedklassifisering anbefaler vi at grensen settes til 140 kg for både ku og okse. Piggokser resulterer i de fleste nedklassifiseringer, og igjen anbefales det å begrense nedklassifiseringene ved å sette en vektgrense på 170 kg for nedklassifisering av piggokse dersom jaktlaget har eldre okse igjen på kvoten. Okse skutt i desember uten gevir bør absolutt ikke nedklassifiseres. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 69 69

70 Anbefalte mål for kvoter og avskyting: Rød skrift markerer anbefalte endringer! Målgruppe Kvote I 2012 ble kvotegrunnlaget 1670 daa. pr. dyr etter en kvotereduksjon på 5,6 %. I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 1067 til 2777 daa. Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres mot 1700 daa. i flere områder. Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med tettheten av elg målt i timer pr. observasjon. Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også vurderes. Eldre dyr Prosent av skutte dyr: Ku 15 / Okse 14 Deler av kvoten kan holdes igjen for å oppnå ønsket fellingsprosent. Alternativt kan det styres med restkvote. Kalv Egen vurdering Egen vurdering I 2013 ble kvotegrunnlaget 1941 daa. pr. dyr etter en kvotereduksjon på 13.8 %. I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 1318 til 3193 daa. Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres mot 1800 daa. i flere områder. Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med tettheten av elg målt i timer pr. observasjon. Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også vurderes. Prosent av skutte dyr: Ku 15 / Okse 10. Deler av kvoten kan holdes igjen for å oppnå ønsket fellingsprosent. Alternativt kan det styres med restkvote. Kjønnsfordeling Ku / okse - 47 / 53 (1½ år og eldre) Ku / okse - 51 / 49 (1½ år og eldre). Nedklassifisering 150 kg. eller piggokse. Veier piggoksen over 180 kg. nedklassifiseres den ikke om man har eldre okse igjen på kvoten. Okse uten gevir i desember nedklassifiseres ikke. Ku 150 kg. Det anbefales, gjeldende fra år 2014, at hverken ku eller okse nedklassifiseres. Om man velger fortsatt nedklassifisering anbefales: Ku - Maksimalt 140 kg. Okse - Maksimalt 140 kg eller pigg. Veier piggoksen over 170 kg nedklassifiseres den ikke om man har eldre okse igjen på kvoten. Okse uten gevir i desember nedklassifiseres ikke. 23. januar 2014 Elgregionråd Øst Sør-Odal 3 vald 70 70

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer Utviklingen i perioden 2002 2011 Hva er spesielt i 2011? Samlet status 23. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner

Detaljer

Elgregionråd Øst (ERRØ)

Elgregionråd Øst (ERRØ) Elgregionråd Øst (ERRØ) 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 194 jaktlag ca. 2.000 jegere 2.104.105 daa. I 2013: - Kvote 1.084 elg - Skutt 911 ". I ERRØs periode på 13 år er det skutt 14.190 elg. 1 1

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 31. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 10. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 28 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2002-2011 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2011 2. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag vekt ungdyr i årene 00-00: - Elgregionråd Øst samlet - Hver kommune samlet - Områder i Aurskog-Høland og Eidskog - Alle vald og

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2005-2009 Avtalepartnere Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen) Vald: Galterud, Sander og Disenå elgvald (valdet) Bestandsperiode Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år :

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Sten Ivar Tønsberg - Stangeskovene

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014 Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Sten Ivar Tønsberg

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen.

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. Bestandsplan for Baron Ljøner Fjeldskogen, Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. STATUS: Planområde: Denne bestandsplanen omfatter Stangeskovenes areal nord i AurskogHøland, i Nes og i Eidskog. Den

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD

SØRSKOGBYGDA ELGVALD SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2016 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/lokallag/sorskogbygda/ Til Jaktlagene i Sørskogbygda 29. november 2016

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Oslo Fylkeskommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 -Elgforvaltningen og stor okse? -Tilrettelagt elgjakt. Ulike utleie former? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Bestandsplan

Bestandsplan Bestandsplan 2016-18 Aurskog-Høland elgvald Jaktfelt Areal Hareton 59.975 Kjølen 71.677 Mangenskogen 53.463 Setta 68.803 Setskog 78.480 Soprim og Skullerud 53.379 Hølvannet 41.267 Langstranda 31.095 Snartjernåsen

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Driftsplan Rælingen Elgvald

Driftsplan Rælingen Elgvald Driftsplan 2014 2016 for Rælingen Elgvald Vedtatt i viltnemnda 27. mai 2014 i sak 14/13 Grunneiere innen Tyrihuken Jaktfelt, Midtre Rælingen Jaktfelt og Ytre Rælingen Jaktfelt Forord Dette er driftsplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

BESTANDSPLANMØTE 2010

BESTANDSPLANMØTE 2010 BESTANDSPLANMØTE for KAUTOKEINO og KARASJOK SØR Referat fra bestandsplanmøte i Jergul, 3. mars TIL STEDE Anders A. Triumf, Kautokeino kommune Maria Keskitalo, Kautokeino kommune Per Nils Saari, Kautokeino

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2003 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

Velkommen til infokveld

Velkommen til infokveld Velkommen til infokveld Nøkkeltall fra elgjakta i 2010 Det ble felt 169 elger av en kvote på 181 (178 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 93,3 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Elg 2014-2016 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Sett pr JDV - NOTODDEN

Sett pr JDV - NOTODDEN 2007 2008 2009 2010 2011 291 260 253 278 285 324 353 367 2006 2005 2004 350 2003 Felt elg i Notdden 545 573 448 415 391 1999 2000 2001 2002 431 1998 399 1997 366 1996 375 416 1994 1995 1993 185 233 269

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer