Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst"

Transkript

1 Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1

2 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 188 jaktlag ca jegere daa. I 2010: - Kvote dyr - Skutt ". Elgregionråd Øst es 3 vald 2

3 Elgregionråd Øst Arealgrunnlag EIDSKOG - 7 vald SØR-ODAL - 3 vald KONGSVINGER - 1 vald NES - 3 vald FET / SØRUM - 1 vald AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt Totalt areal ca daa Elgregionråd Øst es 3 vald 3

4 Elgvald i es Arealgrunnlag SAGSTUEN ØSTRE UDNES 3 - DRAGSJØEN Totalt areal daa Elgregionråd Øst es 3 vald 4

5 es - 3 vald fra JAKTSTATISTIKK ELG Kvote, avskytning, observasjoner, innsats og vekter. LOJ oen forhold: - Fellingsprosent 98 - Innsats øket med 23 % - Observasjoner øket - Sterk oksebestand - Skutt flere ungdyr - Vektene stabile - Produksjonen bedret Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Kvote * Skutte dyr: Totalt Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt * Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager * Jeger-timer * Timer pr. skutt dyr * Timer pr. observasjon * Observ. pr. skutt dyr 6,0-3 7,2 19 6,4-11 6,6 4 7,3 10 * Gjennomsn. vekt: Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Kalv hunndyr 17 65, , , , ,3 2 * Kalv hanndyr 12 75, , , , ,4-9 * Kvige 7 127, , , , ,6 3 * Åring , , , , ,6-8 * Ku , , , , ,8-6 * Okse , , , , ,2 12 * Samlet utbytte (kg.) (5) (9) * Elgregionråd Øst es 3 vald 5

6 Jaktlagenes avskyting, merknader og nedklassifisering på eget ark i "Sett elg"-programmet Elgregionråd Øst 2010 Jaktlagenes avskyting, nedklassifisering og kommentarer 28-des-10 LOJ Kommune Vald / Jaktfelt (A-H) Kvote 0221 Aurskog-Høland 14 Linken 29 nr. Jaktlag navn Skutte dyr - reell alder Kalver 1,5-åringer Voksne Okse- Ku- Okse- Ku- Eldre Eldre kalv kalv 1½ år 1½ år okse ku Sum Herav nedklassifisert p.g.a. pigg / vekt / div. Okse antall Ku antall Kommentarer, herunder årsak til nedklassifisering 14 1 J. Matheson jaktlag Tilleggsdyr enslig hunndyr skutt som oksekalv Haugrim Jaktlag Pigg 14 3 S. Haneborg jaktlag Sum - reell alder Sum - etter nedklassifisering Antall nedkl. totalt: Leders underskrift: ERRØ søker nå en løsning med plass til kommentarer for jaktlagene. Beste løsning er trolig et vedlegg til SETT ELG skjemaet på linje med dette. Elgregionråd Øst es 3 vald 6

7 es kommunes elgvald Avskytning med måloppfølging LOJ r. - Vald 1 - SAGSTUE 2 - ØSTRE UD ES 3 - DRAGSJØE es AREAL - daa SUM / S ITT TOTALT SKUTT KUER SKUTT OKSER SKUTT Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt Eldre 1,5 år Kalv Totalt % Pr. dyr Just.% Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % , ,6 % , , ,0 % , , ,3 % , ,8 % , edklassifisering ( antall og justert prosent ) (10) (7) (3) MÅL 32,5 % 34,0 % 33,5 % 48,0 % 15,0 % 16,0 % 17,0 % 52,0 % 17,5 % 18,0 % 16,5 % Avvik % Kvote ,5 % -2 % 4 % -2 % -5 % -5 % 3 % -3 % 5 % 3 % 1 % Avvik i forhold til avskyting (antall dyr) Avvik i forhold til kvote (antall dyr) % Kommentarer: - Kjønnsfordelingen på 43 / 57 - ku / okse er tilfredsstillende da det registreres en står oksebestand. - Avskyting på 97,5 % bekrefter at det er en stor bestand i forhold til planlagt avskyting. - Generelt er avskytingen meget nær mål for driftsplanene. - Kvotenivået er ca 2000 daa pr. dyr i es. Dette er ca 20 % lavere enn ERRØS gjennomsnitt. Elgregionråd Øst es 3 vald 7

8 20,0 % 15,0 % 15,9 % Elgregionråd Øst Kvoteendringer 18,4 % Prosent 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 14,3 % 0,4 % 3,8 % 0,0 % Kommunenr. Kvoteendring Snitt kvoteendring 8,9 % Elgregionråd Øst es 3 vald 8

9 Elgvald i es Kvoteendring fra foregående år 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,8 % Prosent 3,0 % 2,0 % 1,0 % 2,6 % 5,0 % 5,3 % 0,0 % -1,0 % Snitt Kvoteendring Samlet kvotejustering r. på vald / lag Elgregionråd Øst es 3 vald 9

10 Variasjoner fra til daa pr. dyr - snitt snitt i 2009 var Vald i Elgregionråd Øst Antall daa pr. dyr i tildelt kvote Kommune Daa pr. dyr Daa pr. dyr i snitt Elgregionråd Øst es 3 vald 10 Daa

11 100,0 98,0 97,9 Elgregionråd Øst Fellingsprosent 97,5 98,2 Prosent 96,0 94,0 92,0 92,5 91,4 90,0 88,1 88,5 88, Felt i % Snitt felt i % Kommunenr. Elgregionråd Øst es 3 vald 11

12 Prosent ,8 428 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - 1 1/2 år og eldre 54,8 57,4 56,8 55,2 49, OKSE S ITT OKSE MÅL KJØ SFORD. 53,0 51,2 SKUTT Kommunenr. Elgregionråd Øst es 3 vald 12

13 Elgvald i es Kjønnsfordeling ,0 63,2 Prosent , ,0 52,0 Skutt 1 2 r. på vald / lag 3 Snitt OKSE S ITT OKSE MÅL KJØ SFORD. A TALL DYR I VALD/LAG Elgregionråd Øst es 3 vald 13

14 4 Elgvald i es Avvik i forhold til målsatt avskyting Antall (avvik) E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Avvik fra målsatt kvote E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Elgregionråd Øst es 3 vald 14

15 60 Elgvald i es Andel eldre dyr Prosent ,0 24, Skutt r. på vald / lag 3 Snitt OKSE KU S ITT OKSE S ITT ELDRE DYR Elgregionråd Øst es 3 vald 15

16 Elgvald i es Skutt type dyr - alder 100 % Prosent 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % % 10 % % Snitt Mål Kalv Ungdyr E. ku E. okse r. på vald / lag Elgregionråd Øst es 3 vald 16

17 PROSE T (deltakelse) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Utvidet jakttid i Aurskog-Høland, es, Kongsvinger, Sør-Odal og Eidskog Deltakelse, observasjoner og utbytte i november 8,0 7,9 7,4 49 Aurskog- Høland 12,3 9,3 42 6,3 6,8 9,3 50 7,0 13,9 12,8 12,0 13,3 10,3 11, ,3 es Kongsvinger Sør-Odal Eidskog SAMLET Jaktlag - andel Jegerdager Sett elg Skutt elg 9,9 9,1 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 PROSE T (innsats og utbytte) Elgregionråd Øst es 3 vald 17

18 Jaktform Bandhund Løshund Drivjakt Annet Ikke oppgitt Jaktform i 2010: % 73 % 8 % 2 % 3 % 2009: % 74 % 8 % 2 % 4 % 2008: % 73 % 1 % 27 % 2005: % 57 % 4 % 61 % Antall jaktlag Elgregionråd Øst es 3 vald 18

19 ELGREGIO RÅD ØST Gevirenes størrelse jan-11 LOJ Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Snitt antall pigger Åring 1 1/2 år Eldre okse Antall pigger på elg og flere Antall okser 0221 Aurskog-Høland 2,2 6, Fet og Sørum Nes 2 8, Kongsvinger Sør-Odal 2,1 6, Eidskog 2,2 5, Totalt fra 188 jaktlag 2,1 6, Andel i prosent 70 % 22 % 7 % 1 % 100 % Elgregionråd Øst es 3 vald 19

20 Så vel hjorten som ulven kommer Vi registrerer: - hjort - fra 10 til 15 og nå 30 - ulv - fra 9 til 4 og nå 11 ELGREGIO RÅD ØST Sett og skutt merket elg og sett andre dyr des-10 LOJ KOM. R. KOMMU E Totalt Bukk Sett hjort Sett rovdyr Hind Kalv Ukjent Bjørn Gaupe Ulv 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt FET / SØRUM - 1 vald NES - 3 vald KONGSVINGER - 2 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald SAMLET Elgregionråd Øst es 3 vald 20

21 ELGREGIO RÅD ØST edklassifisering jan-11 LOJ edklassifiseringer Ku Okse Begge KOM. KOMMU E Vekt Vekt Horn Annet Samlet kjønn R. Grense Antall Grense Antall Pigg totalt 0221 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt FET / SØRUM - 1 vald NES - 3 vald KONGSVINGER - 2 vald SØR-ODAL - 3 vald EIDSKOG - 7 vald SAMLET Elgregionråd Øst es 3 vald 21

22 ELGREGIO RÅD ØST Hjortelusflue 20-jan-11 LOJ 2010 Observert hårløs elg Kom. Vald / Jaktfelt (A-H) Ingen Hjortelusflue observert på skutt elg Under Over 100 Antall elg vurdert 0221 Aurskog-Høland Fet og Sørum Nes Kongsvinger Sør-Odal Eidskog Totalt fra 188 jaktlag Andel i prosent 0,16 % 16 % 37 % 36 % 11 % Elgregionråd Øst es 3 vald 22

23 JAKTSTATISTIKK ELG - Elgregion Øst - samlet - 29 vald / jaktfelt Kvote, avskytning, observasjoner, innsats, "nøkkeltall" og vekter. LOJ Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Kvote , , , , ,9 * Skutte dyr: Totalt , , , , ,4 Kalver Alder = 1 1/2 år Alder > 1 1/2 år Hunndyr Hanndyr Observasjoner: Totalt * Kalver Kuer Okser Ukjent Ku - uten kalv Ku - en kalv Ku - to kalver Jeger-dager * Jeger-timer * Timer pr. skutt dyr * Timer pr. observasjon 13,2 4 11, ,0 2 11,1-7 12,0 8 * Observ. pr. skutt dyr 6,4-6 7,6 19 7,2-5 8,2 13 6,9-16 * Gjennomsn. vekt: Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Ant. Kg. Kalv hunndyr ,6 (4) ,9 (2) , ,6 (5) ,8 (1) * Kalv hanndyr ,9 (2) ,0 (4) , , ,7 (3) * Kvige ,6 (2) ,6 (3) , ,2 (1) ,4 (4) * Åring ,5 (2) ,8 (2) , ,5 (2) ,9 (3) * Ku ,4 (2) ,5 (4) , ,9 (0) ,8 (1) * Okse , ,6 (5) , ,2 (2) ,2 (2) * Samlet utbytte (kg.) Elgregionråd Øst es vald * 24-jan-11

24 Elgregionråd Øst Kvote og fellingsprosent Prosent 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 92, , ,2 93, , , , , , , Antall Fellingsprosent KVOTE SKUTTE DYR Elgregionråd Øst es 3 vald 24

25 ES - 3 vald Fellingsprosent 103 Prosent ES - 3 V. REGRÅD ØST Elgregionråd Øst es 3 vald 25

26 Antall 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Elgregionråd Øst SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 1,95 1,90 1,83 1,83 1,26 1,25 1,17 1,19 1,93 1,31 0,72 0,70 0,61 0,64 0,75 0,44 0,49 0,46 0,46 0,47 1,83 1,22 0,66 0,47 1,82 1,22 1,81 1,22 0,66 0,67 0,52 0,49 1,83 1,25 0,74 0,54 1,92 1,23 0,70 0, Kalv pr. ku Kalv pr. kalvku Ku pr. okse Elg pr. dagsverk Elgregionråd Øst es 3 vald 26

27 God produksjon Stor oksebestand Antall elg 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,75 1,24 0,81 0, ES - 3 vald SETT / Kalv - ku / Ku - okse / Elg - dagsverk 1,03 0,50 2,24 0,70 1,49 1,41 1,14 1,14 0,63 0,59 0,45 0,41 0,45 1,66 1,38 1,21 1,14 0,63 0,51 0,55 1,80 1,13 0,65 0,45 1,64 1,18 1,20 0,54 0,43 1,32 0,58 0,48 1,39 1,15 0,64 0, Kalv pr. ku Ku pr. okse Kalv pr. kalvku Elg pr. dagsverk Elgregionråd Øst es 3 vald 27

28 Tid per skutt dyr synkende Elgregionråd Øst økkeltall - timer / skutte dyr / obs. A TALL TIMER ,8 15,3 96 7,0 13,6 94 6,4 14,6 91 6,7 13,6 87 6,8 12,8 85 6,4 13,2 90 7,6 11,8 87 7,2 12,0 8, ,1 82 6,9 12,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 A T. OBSERVASJO ER 0 3, TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR Elgregionråd Øst es 3 vald 28

29 0236 ES - 3 vald økkeltall - timer / skutte dyr / obs. TIMER , , ,2 6,2 6,9 6,2 6,4 7,3 6,0 6,6 11,1 10,0 15,0 15,5 14,6 12,0 12,6 13,2 11,2 12, TIMER PR. SKUTT DYR TIMER PR. OBS. DYR OBS. PR. SKUTT DYR OBSERVASJO ER Elgregionråd Øst es 3 vald 29

30 Elgregionråd Øst God produksjon Observasjoner i 2001, - Kuenes 2002, produksjon 2005 og 2009 PROSE T KU MED TO KALVER KU MED E KALV KU UTE KALV KU UTE KALV KU MED E KALV KU MED TO KALVER Elgregionråd Øst es 3 vald 30

31 0236 ES - 3 vald - Observasjoner - Kuenes produksjon 100 KU MED TO KALVER PROSE T KU MED E KALV KU UTE KALV KU UTE KALV KU MED E KALV KU MED TO KALVER Elgregionråd Øst es 3 vald 31

32 Elgregionråd Øst Kjønnsfordeling - Skutte åringer / kviger og eldre dyr PROSE T , HU DYR HA DYR S ITT HU DYR Elgregionråd Øst es 3 vald 32

33 0236 ES - 3 vald Kjønnsfordeling - Skutte åringer / kviger og eldre dyr PROSE T , HU DYR HA DYR S ITT HU DYR Elgregionråd Øst es 3 vald 33

34 0236 ES - 3 vald Vektutvikling - Summert snittvekt ungdyr (1 1/2 år og kalver) 450,0 Antall kg. 425,0 400,0 375, , Samlet vekt åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ Elgregionråd Øst es 3 vald 34

35 Antall kg. 850,0 800,0 750,0 700, ES - 3 vald Vektutvikling - Summert snittvekt på alle type dyr Samlet vekt eldre, åring og kalv (begge kjønn) Snittvekt alle år ERRØ 779,0 Elgregionråd Øst es 3 vald 35

36 es kommune - 3 vald Samlet status etter jakta i 2010 Bestanden Stabilt stor bestand som tåler kvoteøkning. Produksjonen er stabil, men noe lav. Meget stor oksebestand ku / okse 1,32 og 1,39 de to siste år. Observasjoner og innsats er øket henholdsvis 11 og 23 %. Avskyting Kvotenivået er ca 2000 daa pr. dyr. Dette er ca 35 % lavere enn ERRØS gjennomsnitt. Avskyting fortsatt meget høy, nå med fellingsprosenten 97,5. Generelt er avskytingen meget nær mål for driftsplanene. Jakt i november ble utnyttet av 42 % av jaktlagene. Innsats og avskyting på henholdsvis 9,3 og 6,3 % skjedde i utvidet jakttid. Kjønnsfordelingen på 43 / 57 - ku / okse. Det er grunnlag for stort uttak av okse. Andel eldre dyr 43 % før nedklassifisering. Etter nedklassifisering på 10 dyr er andel eldre dyr 30 %. Avskytingen har tidligere vært preget av høy andel kalver. Kalveandelen er i 2010 redusert til 32 %. Vekter Det er positivt å registrere at vektene holder seg på samme snittnivå som ERRØ har i de seneste år. Generelt for de fleste områder og kommuner et lavt vektnivå i Elgregionråd Øst es 3 vald 36

37 Elgregionråd Øst - Samlet status etter jakta i 2010 Bestanden Observasjoner sunket med 11 % og en innsatsreduksjon på 4. God kjønnsfordeling, oksebestanden noe redusert. Produksjonen i 2010 er noe lavere enn foregående år. Beregnet bestandsutvikling viser et avskytningsnivå som gir redusert bestand. Det er kun registrert 2 dyr med mindre håravfall. Kvotene Arealgrunnlaget varierer i vald og kommuner fra 1120 til 2081 daa. I snitt er grunnlaget redusert med 126 daa til 1471 daa per dyr. Samlet en kvoteøkning på 8,9 %. Trolig belaster elgbestanden beitegrunnlag for sterkt. Flere bestandsplaner har redusert bestand som mål. Kvotenes størrelse vil for enkelte vald / jaktfelt endres i bestandsplanens periode. Grunnen er at samlet kvote gis for planperioden og de kan selv vedta avskytingsplan innenfor disse rammer. Avskyting Fellingsprosenten 91,4 er den laveste i ERRØs historie. Trolig forårsaket i stor kvoteøkning. Registrerer at utvidet jakttid ble benyttet av 54 % av jaktlagene. Disse hadde ca. 10 % av innsatsen, observasjonene og avskytingen i den utvidede jakttid. Andel eldre dyr har økt fra 39,2 til 42,5 %. Økningen er preget av avskytingsmodeller som benyttes for å redusere bestanden. edklassifiserte eldre dyr redusert fra 22,5 til 16,2 %. Kjønnsfordeling alle skutte dyr ble 49 / 51 ku / okse. Fordelingen av 1 ½ åringer og eldre ble 48,8 / 51,2. Målsatt nivå var 47 / 53. Vekter Vektene er nede på samme nivå som i 2007, det laveste som er registrert. Den største svikten ser vi på 1 ½ åringene. Det er mye som tyder det på at bestandens størrelse og beitegrunnlaget ikke er i ballanse. Jaktform Registrerer at jakt med slepphund har lagt seg stabilt på 73 % i årene I 2005 var andelen 56 %. Mindre ulv i områdene er vel en årsak. Bandhund benyttes av 48 % av jaktlagene. Informasjon om jaktform er gitt av 97 % av jaktlagene. Utvidet jakt I 2010 registrerer vi gode erfaringer med utvidet jaktform ved at 27 av 28 vald / jaktfelt og 54 % av jaktlagene hadde jakt i november. Elgregionråd Øst es 3 vald 37

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2011? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2011 med kommentarer Utviklingen i perioden 2002 2011 Hva er spesielt i 2011? Samlet status 23. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Elgregionråd Øst (ERRØ)

Elgregionråd Øst (ERRØ) Elgregionråd Øst (ERRØ) 2 fylker 7 kommuner 29 vald / jaktfelt 194 jaktlag ca. 2.000 jegere 2.104.105 daa. I 2013: - Kvote 1.084 elg - Skutt 911 ". I ERRØs periode på 13 år er det skutt 14.190 elg. 1 1

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 31. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag

Elgregionråd Øst. Elgens vekt. Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgregionråd Øst Prosjekt: Vektutvikling - beitegrunnlag Elgens vekt Elgregionråd Øst 2002-2011 Ungdyr (kalver og 1 ½ åringer) i 10 områder 2003-2011 2. januar 2012 Elgregionråd Øst 1 Vekttap på ungdyr,

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 10. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 28 vald

Detaljer

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag

Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag Beregninger med datagrunnlag fra prosjektet Vektutvikling - Beitegrunnlag vekt ungdyr i årene 00-00: - Elgregionråd Øst samlet - Hver kommune samlet - Områder i Aurskog-Høland og Eidskog - Alle vald og

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2005-2009 Avtalepartnere Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen) Vald: Galterud, Sander og Disenå elgvald (valdet) Bestandsperiode Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år :

Detaljer

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Bestandsplan

Bestandsplan Bestandsplan 2016-18 Aurskog-Høland elgvald Jaktfelt Areal Hareton 59.975 Kjølen 71.677 Mangenskogen 53.463 Setta 68.803 Setskog 78.480 Soprim og Skullerud 53.379 Hølvannet 41.267 Langstranda 31.095 Snartjernåsen

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD

SØRSKOGBYGDA ELGVALD SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2016 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/lokallag/sorskogbygda/ Til Jaktlagene i Sørskogbygda 29. november 2016

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Oslo Fylkeskommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

Karasjok elgjegerforening

Karasjok elgjegerforening Karasjok elgjegerforening Evaluering av elgjakt 2015 I forhold til bestandsplan Sett elg skjema Elgjakt 2016 Bestandsplan Info: Bjørn/elg banen Event. År 2012 2013 2014 2015 Gj.snitt Antall jegerdager

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Sett pr JDV - NOTODDEN

Sett pr JDV - NOTODDEN 2007 2008 2009 2010 2011 291 260 253 278 285 324 353 367 2006 2005 2004 350 2003 Felt elg i Notdden 545 573 448 415 391 1999 2000 2001 2002 431 1998 399 1997 366 1996 375 416 1994 1995 1993 185 233 269

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Sør-Odal rådhus 16.2.2010 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Sten Ivar Tønsberg - Stangeskovene

Detaljer

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen.

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. Bestandsplan for Baron Ljøner Fjeldskogen, Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. STATUS: Planområde: Denne bestandsplanen omfatter Stangeskovenes areal nord i AurskogHøland, i Nes og i Eidskog. Den

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 -Elgforvaltningen og stor okse? -Tilrettelagt elgjakt. Ulike utleie former? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014

Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014 Referat fra: Årsmøte og Informasjonsmøte i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på Fet rådhus torsdag 20. mars 2014 Årsmøte kl. 16:00 17.30 - Årsmøtedelegater var: Lorentz Sæthern - Eidskog Sten Ivar Tønsberg

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

BESTANDSPLANMØTE 2010

BESTANDSPLANMØTE 2010 BESTANDSPLANMØTE for KAUTOKEINO og KARASJOK SØR Referat fra bestandsplanmøte i Jergul, 3. mars TIL STEDE Anders A. Triumf, Kautokeino kommune Maria Keskitalo, Kautokeino kommune Per Nils Saari, Kautokeino

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Driftsplan Rælingen Elgvald

Driftsplan Rælingen Elgvald Driftsplan 2014 2016 for Rælingen Elgvald Vedtatt i viltnemnda 27. mai 2014 i sak 14/13 Grunneiere innen Tyrihuken Jaktfelt, Midtre Rælingen Jaktfelt og Ytre Rælingen Jaktfelt Forord Dette er driftsplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 5 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Velkommen til infokveld

Velkommen til infokveld Velkommen til infokveld Nøkkeltall fra elgjakta i 2010 Det ble felt 169 elger av en kvote på 181 (178 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 93,3 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Ane Johansen Tangvik Bodil Haukø Erling J. Solberg 1 Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

1. Bestandsplanområdets avgrensing og størrelse... 3. 3. Status... 3. a) Arealbruk og ernæring... 4. b) Naturlig dødelighet... 5. c) Beskatning...

1. Bestandsplanområdets avgrensing og størrelse... 3. 3. Status... 3. a) Arealbruk og ernæring... 4. b) Naturlig dødelighet... 5. c) Beskatning... 1 Innhold 1. Bestandsplanområdets avgrensing og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Status... 3 a) Arealbruk og ernæring... 4 b) Naturlig dødelighet... 5 c) Beskatning... 6 d) Bestandens størrelse, sammensetning

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg Nøkkeltall fra jakta 2009 Total kvote 172 dyr (ble i tillegg utdelt 3 dyr sør for Drevsjø) Felte dyr 160 av 175 (fellingsprosent 91,4) 81 hunndyr og 79 hanndyr Prosentvis fordeling av de felte dyrene etter

Detaljer