Nr årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP. Sjå s. 3. BOK OM KJETIL HASUND s. 6. OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3-5. årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP. Sjå s. 3. BOK OM KJETIL HASUND s. 6. OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9"

Transkript

1 Nr årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP Sjå s. 3 BOK OM KJETIL HASUND s. 6 OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9

2 NYTT MÅLØY BY Bredt spekter Reklameservice er blant landets ledende leverandører av skilt, selvklebende dekor, print, utstillingsmateriell og skjermløsninger. Med 30 års erfaring og egen produksjon ivaretar vi alle forhold rundt innkjøpet. Dette omfatter også utforming, prosjektering, montering og vedlikehold. ) SKILT OG DEKOR SKJERMLØSNINGER UTENDØRSREKLAME Måløy By er eit informasjonsmagasin om Måløy som distribuerast i post til alle innbyggarar i Vågsøy, Eid, Selje, Vanylven og Bremanger. - La oss framsnakke kvarandre i staden for å baksnakke kvarandre. La oss få til ting i regionen vår «på grunn av noko» i staden for «trass noko». La oss rett og slett vise MOT og skape vår eiga lykke saman i regionen!, seier ordførar Morten Hagen i Vågsøy kommune. Konseptet «Måløy By», som blant anna har resultert i magasinet som snart kjem i postkassene, er ein del av Fantastiske Osberget si satsing i Måløy og omegn. Likeeins satsar Fantastiske Osberget på Søre Sunnmøre med magasinet Móre, eit featuremagasin som skal syne regionen vi er så stolte av å høyre til. Både i Måløy By og Móre satsar vi på gode artiklar, flotte bilde av ulike fotografar og ikkje minst portrett av og intervju med interessante personlegheiter frå områda. Måløy By er allereie ute med sitt andre nummer. a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

3 OSBERGET CMS 2.0 ER LANSERT Osberget CMS 2.0 er tilpassa responsiv design, det vil seie for skjerm, lesebrett og smarttelefonar. Bildet nedanfor syner påloggingsvinduet til Osberget CMS. Per Eide er fotograf. Osberget CMS 2.0 er lansert! Dette er den største og viktigaste oppdateringa av nettløysinga vår sidan starten for 10 år sidan. CMS tyder content management solution og kan oversettast med dynamisk nettløysing. Den største endringa ligg i sjølve motoren i løysing, i den tekniske delen. Osberget CMS 2.0 er meir stabil og sikker. I tillegg har vi oppgradert designen slik at det er enklare for kunden å bruke verktøyet. Vi samanliknar vår nettløysing med eit skipsverft som set saman ulik delar til eit heilt skip. Osberget CMS 2.0 nyttar kjent og velprøvd teknologi gjennomgåande i heile løysinga og set dette saman til eit stabilt og sikkert verktøy - sjå eiga faktaboks for teknisk interesserte. Enkelt å bruke Vi har lagt stor vekt på å forenkle løysinga. Det skal vere enkelt for kunden å nytte løysinga. Kan du bruke Word, så kan du bruke Osberget CMS 2.0. Vi har ein kraftig bildemotor som genererar ned filstorleiken på bilde og tilpassar dei for nettet. Mogleg å gje ulik tilgongskontroll for redigering. Stor kundemasse Osberget CMS 2.0 har per dags dato 350 kundar. Kundeporteføljen varierer frå små selskap til store selskap og frå enkle nettside til komplekse nettsider. Kundane har vore den viktigaste kjelde for utvikling og innovasjon. Service Vi har lagt vekt på god service. Dataverda er ikkje perfekt og det er viktig at kunden får rask og god oppfølging på vanskane dei møter. Vi får gode tilbakemeldingar på servicen vår. Kjetil Andre Aamodt skriv: «Jeg er veldig fornøyd med servicen Osberget leverer. De responderer raskt på mine henvendelser og utfører arbeidsoppgavene på en perfekt måte.» Anniken Hagen, leiar i Norsk Dystoniforening sendte oss denne e-posten: "Servicen har vært upåklagelig! Når vi ringer, - og det har vi gjort hyppig i perioder, blir vi møtt av motiverende og serviceinnstilte ansatte som gledelig hjelper oss med våre utfordringer. Osberget er raske og effektive. Vi er svært fornøyd med den hjelpen vi har fått. Responsiv design Responsive design betyr at websiden nyttar media queries for automatisk å tilpasse designen til storleiken til skjermen. Tilpassinga kan skje trinnvis, glidande (fluid) eller i ein kombinasjon av desse. For å sjå korleis det fungerer kan du ta tak i nettleservinduet og gjere det smalare. Osberget CMS 2.0 leverar responsiv design, dvs tilpassa skjerm, lesebrett og smarttelefon. Multipublisering Osberget CMS er eit fleksibelt publiseringsverktøy der ein kan styre nyhende til å visast fleire stader avhengig av korleis design og funksjonalitet er sett opp. Multipublisering kan gjerast etter ynskje og i samråd med kunden. Ein kan sjølv bestemme om ein vil ha med eller utan bilde, begrensning av tekstomfang osv. osv. FOR DEN TEKNISK INTERESSERTE HTML 5 Fleksibel og moderne bruk av kjeldekode. Objektorientert PHP-kode Enklare å oppdatere og halde vedlike kode. Symfony 2.0 PHP framework Avansert funksjonalitet og meir påliteleg kode. Nettfletting Verdata blir ofte brukt som nettfletting. Nettfletting (mashup) er ein vevapplikasjon som integrerar data frå fleire ulike kjelder og presenterer desse på nettsidene. Datakilde brukt i nettfletting stammar ofte frå offentlege APIer eller tilsvarande som er gratis tilgjengeleg. Eit typisk døme er nettstedar som kombinerer data over bustader til sals frå eiendomsmeglarar og plottar desse inn på kart ved hjelp av Google maps. I Norge er Yr ein mykje nytta nett-teneste, og denne publiserar eit API som nyttast for nettfletting. Osberget CMS 2.0 nyttar kjent teknologi gjennomgåande i heile løysinga. Her er dei viktigaste tekniske løysingane: Ajax teknologi Raskare behandling av kommandoane til brukaren. Doctrine 2.0 database Høgare yting og meir sikkert arbeid med data. jquery Raskare og finare design i administrasjonsverktøyet. 4 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

4 FANTASTISKE OSBERGET Lanserer bokprosjekt om Hødd og profilen Kjetil Hasund Dagleg leiar Åge Arne Grimstad (t.v.), saman med kollega Ellen Skodjevåg Bø, Kjetil Hasund og kollega Stine Johnsen. Gjennom heile karrieren samla Kjetil Hasund på avisutklipp. Han har i alt 50 «bøker» med utklipp i sitt eige arkiv. Det dreier seg om kampreferat, intervju, avisomtaler og eigne billete av laget som skapte slik furore den gongen for år sidan. Designog kommunikasjonsbyrået Fantastiske Osberget ser for seg eit monumentalverk på vel 600 sider og frir samstundes til næringslivet. Både klubben Hødd og spelarprofilen Kjetil Hasund er lokale identitetsskaparar utan like. Begge partar har gjennom den eventyrlege historia si frå tidleg på 1960-talet, gjort så mykje for å gjere Ulsteinvikregionen kjend - at det knappast er råd å måle. - No vil vi samle denne historia gjennom avisutklipp og artiklar frå 1959 og til 1980, ei unik samling som fortel mykje både om utviklinga av sporten og om avisspråket, seier Åge Arne Grimstad, dagleg leiar i Fantastiske Osberget. Han viser til at utklippa ikkje minst fortel om den rolla Hasund og Hødd spelte i eit land som kanskje dyrka utkantane meir enn noko anna land i Europa. Lansering 2014 Lansering er tenkt i samband med opninga av nye Høddvoll hausten I den samanheng frir Fantastiske Osberget til næringslivet om å vere med på prosjektet. - Vi inviterer alle gode, lokale, regionale og nasjonale krefter til å bli med på å lyfte fram ein del av vår unike lokalhistorie, nemleg fotballklubben Hødd generelt og fenomenet Kjetil Hasund spesielt, seier Grimstad til Fantastiske Osberget Magasinet. I fjor blei Hødd norsk cupmeister i fotball. I 2014 opnar klubben ny stadion. Hødd har fostra mange gode fotballspelarar opp gjennom åra. Den aller største av dei har blitt ein legende, både på grunn av sine sportslege kvalitetar og fordi han var så sentral då Hødd spelte i toppserien på og 70-talet. Kjetil Hasund (f. 1942) har 646 kampar og 460 scoringar for klubben sin, av dette er 93 kampar og 47 mål i øvste divisjon ( ). I denne perioden spelte han også 16 kampar for det norske landslaget og scora tre mål. 50 utklippsbøker Gjennom heile karrieren samla Kjetil Hasund på avisutklipp. Han har i alt 50 «bøker» med utklipp heime. Det dreier seg om kampreferat, intervju og avisomtale av laget som skapte slik furore den gongen for år sidan. I samband med opninga av ny stadion på Høddvoll i 2014 ønskjer både Kjetil og klubben at ein del av desse utklippa skal bli tilgjengelege for publikum. Fantastiske Osberget ser fram til å ta på seg arbeidet med å samle noko av dette i ei bok. Kjetil Hasund vil sjølv velje ut stoffet, og det vil dreie seg om kopi av avisartiklar og -bilete frå 1960-og 70-talet. Opplaget vil ligge ein stad mellom 50 og 200 eksemplar, og boka vil etter planen ligge tilgjengeleg i klubblokala på Høddvoll. - Vi har fått løyve frå alle aktuelle aviser og blad til å publisere dette stoffet. No treng vi berre ein liten, lokal, regonal og nasjonal dugnad for å kunne gjennomføre eit unikt lyft for ein viktig del av vår felles kulturhistorie, for bygdene våre sin del, for borna våre og ungdommen, for oss alle, seier Åge Arne Grimstad, som ser fram til eit positivt svar frå næringslivet. 6 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

5 3d-designar ROBIN 3D-printing som hobby Det er ulike måtar å printe 3D i dag. Robin Arvidsson nyttar ein teknikk som heiter Fused Deposition modeling (FDM). Dette resulterer i at 3D-printeren trykker ut plastikk lag på lag til at ein 3D-modell vert bygd opp. Med si utdanning og bakgrunn innan 3D-grafikk kan Arvidsson tilby både å laga 3D-modellen som skal printast, og sjølve printet av modellen. funksjon, seier 3D-designaren til FO Magasinet. Kva erfaring har du med 3D-printing? - Mi erfaring vert stadig oppdatert innen dette faget. Mange er imponert over kva ein kan få til, og mange blir overraska over kva ein kan skape. I løpet av dei to siste åra har eg bygd fire 3D-printerar og har såleis skaffa meg mykje kunnskap kring faget. Det er ein enkel teknikk som blir brukt på ein veldig effektiv måte, påpeikar Arvidsson. Arvidsson, som er tilsett som 3D-designar i design- og kommunikasjonsbyrået Fantastiske Osberget (FO), fortel at dette er ein måte å få laga ein prototype veldig raskt, til ein brøkdel av kostnaden om produktet skulle byggast på ei konvensjonell måte. - Dei som er mest interesserte i denne teknikken, er dei som utviklar eit produkt med tanke på å få ein prototype raskt i hendene for å få ein kjensle av fysisk form og På fritida 3D-printing er førebels noko han berre driv med på fritida, men han skulle absolutt likt å få ta dette med i portefølgjen til Fantastiske Osberget, og såleis kunne tilby 3D-printing til kundane. -Så langt er det berre Fantastiske Osberget som har brukt modellane. Dette har vore print som ein har nytta som feste til kamera og andre praktiske løysingar som FO har hatt behov for til ulike oppdrag, seier han. PORTRETT DESIRÈ GUGELMANN Robin Arvidsson, 3D-designar i Fantastiske Osberget, viser fram ulike 3D modellar som han har skapt gjennom 3D-printing. Vår nye superhelt Desiré Gugelmann har funne seg sjølv i Elastigirl frå The Incredibles. Ja, eg lever jo eit heilt vanleg liv, men frå tid til anna, når ein superhelt krevst, kan eg strekke meg langt for å redde situasjonen, seier ei strålande blid Desiré. Vår marknadsansvarlege Desiré starta i Fantastiske Osberget 1. januar i år, etter å ha flytta til Ulsteinvik berre få månader i forkant. Desiré kjem frå Tyskland, og med seg har ho sju år med utdanning, geograf M.A. (master), med hovudfag marknadsføring, økonomi og reiseliv. Heile Europa har vore arbeidsplassen til Desiré tidlegare. Då ho jobba med konseptutvikling for reiseliv og var marknads-rådgjevar for kundar med nettsider med base i Tyskland. Etter å ha vore snart eit år i norsk jobb, ser ho ulikskapar mellom Tyskland og Noreg. - Det er nok litt forskjell i jobbkulturen, små ting som at i Tyskland tek ein ALDRI av seg sko på jobb, så eg fekk store auge då fleire rusla rundt i sokkelesten her på kontoret, ler Desiré. Også større ting som at i Tyskland er det meir hierarkisk inndeling i bedriftene, og å få gjennomslag for td. eit forslag kan vere tidkrevjande, grunna alle ledd det skal gjennom. Noreg ligg også langt framføre når det kjem til fødselspermisjonsordningar. I Tyskland har vi berre nettopp innført statlege barnehagar for barn under tre år. Desiré bur no på Sundgotmarka saman med mannen Yves Gugelmann og katten Tassen. Begge er glade i friluftsliv, dei går mykje på fjellet i nærområdet, og er ofte å finne ute på fisketur på sjøen i båten sin. - Vi trivst veldig godt her på Sunnmøre, med sjø og fjell rett utanfor huset. Men språket er fortsatt ei utfordring - norskkurset vi gjekk på var jo på bokmål! Desiré er også stadig overraska over korleis folk er knytt i hop med kvarandre på eit vis her i Ulsteinvik og omegn. Det er alltid nokon som kjenner nokon, som gjer at det finst ei tilknyting mellom dei fleste, og det er ikkje enkelt å halde styr på når ein kjem ny til ein stad. Inspirasjon til arbeidet finn ho gjennom teamwork, reiser, magasin. Desiré ser moglegheiter i det meste, elskar å treffe folk og har med seg mykje erfaring og kunnskap inn i sin jobb som marknadsansvarleg. - Det er veldig inspirerande å jobbe så tett saman med designerane og alt det kreative som skjer her på jobben hos Fantastiske Osberget - eit ganske crazy miljø, men på ein veldig god måte, avsluttar Desiré. BILDET: Marknadsansvarleg Desiré Gugelmann basert på Elastigirl frå The Incredibles. 8 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

6 aina baade hasund tijera frisørsalong FANTASTISKE OSBERGET har fått seg båt Arkitektstudenten John Haddal Mork og Marin Teknikkstudenten John Martin Kleven Godø står bak den nye båten til Fantastiske Osberget. Dagleg leiar Åge Grimstad har dermed blitt skipsreiar saman med dei to kreative stundentane. Haddal Mork har i fleire år vore knytta til byrået. - I regionen vår er det uendeleg mange underleverandørar til avanserte skip som treng å vise fram produkta sine virtuelt. Vår idè var å lage ein båt som kan fungere som eit virtuelt showroom. Eit skip som våre kundar kan bruke som statist i sine produktvisualiseringar og videoar, seier John Haddal Mork til Fantastiske Osberget Magasinet. Båten skal framover brukast til produktillustrasjonar og showoff. Aggressiv og offensiv Dei to studentane og båtbyggarane fortel at skipet er designa nokolunde konvensjonelt under vasslinja, men med ein integrert «bulb» i baugen. - Vi har prøvd å gjere båten aggressiv og offensiv. Osberget-skipet kan då ikkje sjå ut som nokon leikebåt, påpeikar Haddal Mork, som viser til at den utstyrsmessig er designa mest mogleg fleksibelt. På den måten kan den tilpassast til dei fleste typer produktillustrasjonar. Osbergetskipet kan sjølvsagt også utsmukkast i dei ulike bedriftene sin profil som ønskjer å bruke skipet i sine videoar/bilete, seier han. TindekrafT småbedrift Tindekraft Småbedrift er ein enkel straumavtale for bedrifter som brukar under kwh i året. Du betalar det same som vi kjøper straumen for på NordPool + 3 kr pr. dag. Avtalen set krav til elektronisk kommunikasjon og e-postfaktura må nyttast som betalingsmåte. bestill på tussa.no FOTO: MARIUS BECK DAHLE 10 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

7 HAR LANSERT MAGASIN FOR SØRE SUNNMØRE MÓRE SKAL GJERE FOLK STOLTE Presten i Ulsteinvik stilte opp for intervju og førstesidestoff i første utgåva av MÓRE. Magasinet inneheld featurestoff om lokalmiljøet. Redaktør Ellen Skodjevåg Bø viser stolt fram første eksemplar av MÓRE. Vi lever i ein region med mange dyktige menneske. Her er iver og vilje. Ein slik region bør ha sitt eige magasin. MÓRE skal gjere oss endå meir stolte av staden vår. Det seier redaktør Ellen Skodjevåg Bø om magasinet som folk i området fekk i postkassa i midten av august. Ho håper MORE også kan bidra til at fleire flyttar heim til regionen og finn seg arbeid her. Skodjevåg Bø har med seg erfaring frå forlagsbransjen i Oslo når ho no lagar eit magasin med ambisjonar om å spegle Søre Sunnmøre på ein unik og flott måte. -Vi bur i ein blå region, både når det gjeld bedrifter og det politiske. Målet med magasinet er å fjerne seg litt frå dette og stå fram litt meir rosa. Magasinet skal presentere aktuelle og nære historier som er interessante både for kvinner og menn - og inkluderer alle. Reportasjar, intervju og småstoff Det er design- og kommunikasjonsbyrået Fantastiske Osberget i Ulsteinvik som står bak det nye magasinet. MORE er krydra med reportasjar og intervju, flotte bilete, småstoff og reklame for næringslivet i Ulstein, Hareid, Sande, Herøy og Vanylven. Det var også i desse kommunane magasinet si første utgåve vart distribuert. Sokneprest Margit Lovise Holte i Ulstein pryder framsida av det første nummeret. Ideen dukka opp i ein samtale under cupfinaletreffet på Youngstorget. Så gav Fantastiske Osberget ut magasinet Måløy By i Nordfjord. Suksessen inspirerte reklamebyrået til å gjere noko liknande på Søre Sunnmøre. Lang levetid Målgruppa for magasinet er kvinner og menn med interesse for heimstaden sin. - Vi ønskjer å vise mangfaldet i regionen vår: interessante personlegdomar, aktivitetar, natur, næringsliv, kultur, shopping med meir. Søre Sunnmøre er unikt, og menneska i kvart område har sitt å vere stolte av. Det ønskjer vi å presentere i MÓRE, seier den engasjerte redaktøren, som peiker på at magasinet har lang levetid og såleis vil vere attraktivt for annonsørane som marknadsføringskanal. Ho er ikkje i tvil om at det er marknad for eit nytt magasin i regionen. Godt motteke Fantastiske Osberget ser at MÓRE har blitt godt motteke både av lesarar og næringsliv. Byrået vil sjå an marknaden litt, men er allereie i sving med å planlegge ei ny utgåve før jul. På årsbasis ser byrået i første omgang for seg fire utgåver. - Regionen, og vi som bur her, bestemmer innhaldet i magasinet. Vi er i stadig utvikling, og det er dette som gjer det heile så spennande. Kvart magasin vil ha nytt innhald, og då innanfor tema som kultur, næringsliv, shopping og reiseliv. For å få best mogleg dekning av heile regionen ønskjer vi gjerne å ta imot innspel frå lesarane om aktuelle tema, personar og aktivitetar, oppmodar Ellen Skodjevåg Bø. MÓRE sine første utgåve vart sendt ut til alle husstandar og bedrifter i Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Vanylven. - For neste utgåve ønskjer vi også å inkludere Ørsta og Volda. Både næringslivet og folk flest har teke vel imot magasinet, og vi gler oss til neste utgåve som vil kome ut i midten av november. I den utgåva er det fokus på førebuing til jul, julegåver, mat, portrettintervju, samt andre spennande reportasjer, lovar redaktøren. 12 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

8 INSPIRASJON Fantastiske Osberget TIL RONDANE Fantastiske Osbergeti dramatisk augeblikk på Sjoa: Ei fall ufrivillig i elva i dei verste stryka, ein enda på fanget til padlaren bak, og ein gøymde seg i botnen på båten for å «berge livet». I slutten av august, 26. til 28., reiste alle tilsette i Fantastiske Osberget på firmatur til Rondane. Det vart tre fantastiske dagar med rafting i Sjoa og fjelltur til Peer Gynt Hytta som to av hovudingrediensane. Målet med turen var å skape meistring og samle seg om nye og spennande utfordringar i tida som kjem. - Det var tre fantastiske dagar i strålande seinsommarsol og utbytte av turen var nærast maksimalt, seier Magne Grimstad jr, dagleg leiar i Fantastiske Osberget til FO Magasinet. Saman med tvillingbror Åge Arne Grimstad, som også er dagleg leiar i Fantastiske Osberget, talde reisefølgjet 16 personar. Sosialt fellesskap Måndag kveld hadde alle passert Strynefjellet og funne vegen fram til Putten Seter ved Høvringen i Rondane. Alle saman fekk plass i ei stor hytte med god standard og ein heimleg atmosfære. Putten Seter ligger lunt i sørhellinga ved foten av Formokampen og inngangen til Rondane, Norges første nasjonalpark. Det er flott utsikt mot Jotunheimen. Etter å ha ete ei nydeleg kjøtsuppe var det fellesmøte med Magne Grimstad jr. og eit nyttig og tankevekkande føredrag om å takle stress i kvardagen. Det var nok både den eine og den andre som nikkande måtte erkjenne at vi både har følt på og måtte takle hektiske kvardagar. Då var det godt å tips om korleis ein kan takle stress på ein betre måte. Resten av kvelden var det sosialt fellesskap med gode historier til ut i dei små timar. Utandørs yoga - ein perfekt start på dagen! Rafting i Sjoa Tysdag morgon starta med yoga etter ein god frukost på Putten Seter. Instruktør Linn Urke prøvde med vekslande hell å få litt for stive og støle musklar og ledd til å forme seg ute i den vakre naturen i Rondane. Likevel, dei som hadde prøvd yoga før, imponerte oss andre til å få trua. Dagens høgdepunkt var likevel rafting i Sjoa. Rett nok var enkelte i gruppa ein smule skeptiske i å skulle kaste seg ut i «dødselva», som har krevd fleire menneskeliv på uorganisert rafting, men vi trøysta oss med at vi hadde leigd inn godt kvalifisert personell til å følgje oss i elva. Godt humør på veg til Peer Gynt-hytta. Det vart ein fantastisk tur, der alle fekk prøve ut meistringskjensla på sitt eige nivå. At både vassredde og vasskåte kom heilskinna til mål var både gledeleg og smått overraskande. Skjønt, våre utanlandske guidar meiner dei hadde full kontroll på våre tre båtar heile vegen og vi trur dei gjerne. Då får det heller vere godkjent at ei fall ufrivillig i elva i dei verste stryka, ein enda på fanget til padlaren bak, og ein gøymde seg i botnen på båten for å «berge livet». Det enda, godt og alle fekk seg eit kick frå Sjoa, spegla i den strålande augustsola. Nytt dataprogram Åge Arne Grimstad nytta også høve på Putten Seter til å presenterte det nye dataprogrammet til Fantastiske Osberget for å få betre oversikt av kva den enkelte gjer kvar dag. Det kan vere fornuftig å sjå kven som har ansvaret for kvart enkelt prosjekt og få betre oversikt over timetalet for den enkelte og kva den enkelte brukar arbeidstida si til. Såleis blir det enklare å fakturere korrekt, noko som også vil kome kundane til gode. Samlinga skapte etter kvart stort engasjement og gode innspel til forbetringar vart også lufta. Etter ein ny nydeleg middag var det tid for quiz i peisestova på Putten Seter. At enkelte hadde fått litt for mykje frisk luft i løpet av dagen, og til og med måtte smøre seg med Aftersun, påvirka kanskje resultatet i quizen men etter at quizmaster Magne J. Krumsvik hadde tald opp, skilde det berre to poeng mellom vinnarlaget og dei to på andreplass. Vinnarlaget med Åge, Ellen, Lena, Bjørn, Robin og Ella kan hermed kalle seg prestisjetunge quizmeister fram til nese samling og ein ny quiz. Heftig fjelltur Den siste dagen på Putten Seter skulle alle saman på fjelltur til Peer Gynt-hytta. Rett nok starta også denne dagen med god frukost og yoga, for dei mest spreke av oss, men snart var alle klar for å utforske fjellheimen i nok ein dag med strålande sol. Peer Gynt-hytta har fått namn etter sagnet om Peer Gynt. Forteljinga om Peer Gynt og Rondane inspirerte også hovudpersonen og miljøet i Peer Gynt av Henrik Ibsen. Den om lag to mil lange turen vart ei fantastiske naturoppleving både fram og tilbake, men for enkelte vart den litt for lang. Slik er det gjerne når ein arbeidsplass skal ut på tur, men alle kom etter kvart tilbake til Putten Seter der vertskapet for plassen diska opp med treretters middag. For smått slitne og kreative medarbeidarar vart denne middagen som balsam for sjela. Blomkålsuppe, kjøt av storfe og sorbè til dessert var direkte himmelsk, og fleire tok nesten til tårene. Rett og slett ei fantastisk avslutning på ein fantastisk flott firmatur. Ny inspirasjon er samla inn, inspirasjon som vil kome de som kundar til gode. 14 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

9 Til Dagleg leiar / Marknadsansvarleg B Returadresse: Fantastiske Osberget AS, Pb Ulsteinvik ER DU FORBEREDT TIL JUL? Vi tek i mot dine julebestillingar! Superheltane og nissefar vil snart få mykje å gjer, så ver tidleg ute! REM OFFSHORE MED NY NETTSTAD REM Offshore kontakta Fantastiske Osberget då tida var inne for å fornye heimesida deira. Fokuset var på brukarvenlegheit, behagelig design og eit tidlaust uttrykk. Vi gratulerer REM Offshore med den nye nettstaden sin, på Fantastiske Osberget Haustmagasin Utgjevar: Fantastiske Osberget Framsidefoto: Fantastiske Osberget m: w: nu: neste utgåve desember 2013

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

LITEN, MEN STOR - ANDRÈ NEVSTAD DAGLEG LEIAR OG SPORTSSJEF, IL HØDD FOTBALL. Når vi no skal få oppleve vårt kjære Hødd spele

LITEN, MEN STOR - ANDRÈ NEVSTAD DAGLEG LEIAR OG SPORTSSJEF, IL HØDD FOTBALL. Når vi no skal få oppleve vårt kjære Hødd spele IL Hødd - Tromsø IL LITEN, MEN STOR FOTBALL HANDLAR OM FELLESSKAP, KULTUR, IDENTITET, SAMSPEL OG OPPLEVINGAR. HØDD- HISTORIA FORTEL OSS AT NETTOPP DESSE VERDIANE HAR VORE SENTRALE FOR KLUBBEN SINE PRESTASJONAR

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET

PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET PRODUKTKATALOG 2013 PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO FANTASTISKE OSBERGET 1 FANTASTISKE OSBERGET GRAFISK DESIGN 8 FANTASTISKE OSBERGET 4 20 WEB- DESIGN FINN DU VEGEN? Stjernehimmelen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer