Nr årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP. Sjå s. 3. BOK OM KJETIL HASUND s. 6. OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3-5. årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP. Sjå s. 3. BOK OM KJETIL HASUND s. 6. OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9"

Transkript

1 Nr årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP Sjå s. 3 BOK OM KJETIL HASUND s. 6 OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9

2 NYTT MÅLØY BY Bredt spekter Reklameservice er blant landets ledende leverandører av skilt, selvklebende dekor, print, utstillingsmateriell og skjermløsninger. Med 30 års erfaring og egen produksjon ivaretar vi alle forhold rundt innkjøpet. Dette omfatter også utforming, prosjektering, montering og vedlikehold. ) SKILT OG DEKOR SKJERMLØSNINGER UTENDØRSREKLAME Måløy By er eit informasjonsmagasin om Måløy som distribuerast i post til alle innbyggarar i Vågsøy, Eid, Selje, Vanylven og Bremanger. - La oss framsnakke kvarandre i staden for å baksnakke kvarandre. La oss få til ting i regionen vår «på grunn av noko» i staden for «trass noko». La oss rett og slett vise MOT og skape vår eiga lykke saman i regionen!, seier ordførar Morten Hagen i Vågsøy kommune. Konseptet «Måløy By», som blant anna har resultert i magasinet som snart kjem i postkassene, er ein del av Fantastiske Osberget si satsing i Måløy og omegn. Likeeins satsar Fantastiske Osberget på Søre Sunnmøre med magasinet Móre, eit featuremagasin som skal syne regionen vi er så stolte av å høyre til. Både i Måløy By og Móre satsar vi på gode artiklar, flotte bilde av ulike fotografar og ikkje minst portrett av og intervju med interessante personlegheiter frå områda. Måløy By er allereie ute med sitt andre nummer. a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

3 OSBERGET CMS 2.0 ER LANSERT Osberget CMS 2.0 er tilpassa responsiv design, det vil seie for skjerm, lesebrett og smarttelefonar. Bildet nedanfor syner påloggingsvinduet til Osberget CMS. Per Eide er fotograf. Osberget CMS 2.0 er lansert! Dette er den største og viktigaste oppdateringa av nettløysinga vår sidan starten for 10 år sidan. CMS tyder content management solution og kan oversettast med dynamisk nettløysing. Den største endringa ligg i sjølve motoren i løysing, i den tekniske delen. Osberget CMS 2.0 er meir stabil og sikker. I tillegg har vi oppgradert designen slik at det er enklare for kunden å bruke verktøyet. Vi samanliknar vår nettløysing med eit skipsverft som set saman ulik delar til eit heilt skip. Osberget CMS 2.0 nyttar kjent og velprøvd teknologi gjennomgåande i heile løysinga og set dette saman til eit stabilt og sikkert verktøy - sjå eiga faktaboks for teknisk interesserte. Enkelt å bruke Vi har lagt stor vekt på å forenkle løysinga. Det skal vere enkelt for kunden å nytte løysinga. Kan du bruke Word, så kan du bruke Osberget CMS 2.0. Vi har ein kraftig bildemotor som genererar ned filstorleiken på bilde og tilpassar dei for nettet. Mogleg å gje ulik tilgongskontroll for redigering. Stor kundemasse Osberget CMS 2.0 har per dags dato 350 kundar. Kundeporteføljen varierer frå små selskap til store selskap og frå enkle nettside til komplekse nettsider. Kundane har vore den viktigaste kjelde for utvikling og innovasjon. Service Vi har lagt vekt på god service. Dataverda er ikkje perfekt og det er viktig at kunden får rask og god oppfølging på vanskane dei møter. Vi får gode tilbakemeldingar på servicen vår. Kjetil Andre Aamodt skriv: «Jeg er veldig fornøyd med servicen Osberget leverer. De responderer raskt på mine henvendelser og utfører arbeidsoppgavene på en perfekt måte.» Anniken Hagen, leiar i Norsk Dystoniforening sendte oss denne e-posten: "Servicen har vært upåklagelig! Når vi ringer, - og det har vi gjort hyppig i perioder, blir vi møtt av motiverende og serviceinnstilte ansatte som gledelig hjelper oss med våre utfordringer. Osberget er raske og effektive. Vi er svært fornøyd med den hjelpen vi har fått. Responsiv design Responsive design betyr at websiden nyttar media queries for automatisk å tilpasse designen til storleiken til skjermen. Tilpassinga kan skje trinnvis, glidande (fluid) eller i ein kombinasjon av desse. For å sjå korleis det fungerer kan du ta tak i nettleservinduet og gjere det smalare. Osberget CMS 2.0 leverar responsiv design, dvs tilpassa skjerm, lesebrett og smarttelefon. Multipublisering Osberget CMS er eit fleksibelt publiseringsverktøy der ein kan styre nyhende til å visast fleire stader avhengig av korleis design og funksjonalitet er sett opp. Multipublisering kan gjerast etter ynskje og i samråd med kunden. Ein kan sjølv bestemme om ein vil ha med eller utan bilde, begrensning av tekstomfang osv. osv. FOR DEN TEKNISK INTERESSERTE HTML 5 Fleksibel og moderne bruk av kjeldekode. Objektorientert PHP-kode Enklare å oppdatere og halde vedlike kode. Symfony 2.0 PHP framework Avansert funksjonalitet og meir påliteleg kode. Nettfletting Verdata blir ofte brukt som nettfletting. Nettfletting (mashup) er ein vevapplikasjon som integrerar data frå fleire ulike kjelder og presenterer desse på nettsidene. Datakilde brukt i nettfletting stammar ofte frå offentlege APIer eller tilsvarande som er gratis tilgjengeleg. Eit typisk døme er nettstedar som kombinerer data over bustader til sals frå eiendomsmeglarar og plottar desse inn på kart ved hjelp av Google maps. I Norge er Yr ein mykje nytta nett-teneste, og denne publiserar eit API som nyttast for nettfletting. Osberget CMS 2.0 nyttar kjent teknologi gjennomgåande i heile løysinga. Her er dei viktigaste tekniske løysingane: Ajax teknologi Raskare behandling av kommandoane til brukaren. Doctrine 2.0 database Høgare yting og meir sikkert arbeid med data. jquery Raskare og finare design i administrasjonsverktøyet. 4 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

4 FANTASTISKE OSBERGET Lanserer bokprosjekt om Hødd og profilen Kjetil Hasund Dagleg leiar Åge Arne Grimstad (t.v.), saman med kollega Ellen Skodjevåg Bø, Kjetil Hasund og kollega Stine Johnsen. Gjennom heile karrieren samla Kjetil Hasund på avisutklipp. Han har i alt 50 «bøker» med utklipp i sitt eige arkiv. Det dreier seg om kampreferat, intervju, avisomtaler og eigne billete av laget som skapte slik furore den gongen for år sidan. Designog kommunikasjonsbyrået Fantastiske Osberget ser for seg eit monumentalverk på vel 600 sider og frir samstundes til næringslivet. Både klubben Hødd og spelarprofilen Kjetil Hasund er lokale identitetsskaparar utan like. Begge partar har gjennom den eventyrlege historia si frå tidleg på 1960-talet, gjort så mykje for å gjere Ulsteinvikregionen kjend - at det knappast er råd å måle. - No vil vi samle denne historia gjennom avisutklipp og artiklar frå 1959 og til 1980, ei unik samling som fortel mykje både om utviklinga av sporten og om avisspråket, seier Åge Arne Grimstad, dagleg leiar i Fantastiske Osberget. Han viser til at utklippa ikkje minst fortel om den rolla Hasund og Hødd spelte i eit land som kanskje dyrka utkantane meir enn noko anna land i Europa. Lansering 2014 Lansering er tenkt i samband med opninga av nye Høddvoll hausten I den samanheng frir Fantastiske Osberget til næringslivet om å vere med på prosjektet. - Vi inviterer alle gode, lokale, regionale og nasjonale krefter til å bli med på å lyfte fram ein del av vår unike lokalhistorie, nemleg fotballklubben Hødd generelt og fenomenet Kjetil Hasund spesielt, seier Grimstad til Fantastiske Osberget Magasinet. I fjor blei Hødd norsk cupmeister i fotball. I 2014 opnar klubben ny stadion. Hødd har fostra mange gode fotballspelarar opp gjennom åra. Den aller største av dei har blitt ein legende, både på grunn av sine sportslege kvalitetar og fordi han var så sentral då Hødd spelte i toppserien på og 70-talet. Kjetil Hasund (f. 1942) har 646 kampar og 460 scoringar for klubben sin, av dette er 93 kampar og 47 mål i øvste divisjon ( ). I denne perioden spelte han også 16 kampar for det norske landslaget og scora tre mål. 50 utklippsbøker Gjennom heile karrieren samla Kjetil Hasund på avisutklipp. Han har i alt 50 «bøker» med utklipp heime. Det dreier seg om kampreferat, intervju og avisomtale av laget som skapte slik furore den gongen for år sidan. I samband med opninga av ny stadion på Høddvoll i 2014 ønskjer både Kjetil og klubben at ein del av desse utklippa skal bli tilgjengelege for publikum. Fantastiske Osberget ser fram til å ta på seg arbeidet med å samle noko av dette i ei bok. Kjetil Hasund vil sjølv velje ut stoffet, og det vil dreie seg om kopi av avisartiklar og -bilete frå 1960-og 70-talet. Opplaget vil ligge ein stad mellom 50 og 200 eksemplar, og boka vil etter planen ligge tilgjengeleg i klubblokala på Høddvoll. - Vi har fått løyve frå alle aktuelle aviser og blad til å publisere dette stoffet. No treng vi berre ein liten, lokal, regonal og nasjonal dugnad for å kunne gjennomføre eit unikt lyft for ein viktig del av vår felles kulturhistorie, for bygdene våre sin del, for borna våre og ungdommen, for oss alle, seier Åge Arne Grimstad, som ser fram til eit positivt svar frå næringslivet. 6 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

5 3d-designar ROBIN 3D-printing som hobby Det er ulike måtar å printe 3D i dag. Robin Arvidsson nyttar ein teknikk som heiter Fused Deposition modeling (FDM). Dette resulterer i at 3D-printeren trykker ut plastikk lag på lag til at ein 3D-modell vert bygd opp. Med si utdanning og bakgrunn innan 3D-grafikk kan Arvidsson tilby både å laga 3D-modellen som skal printast, og sjølve printet av modellen. funksjon, seier 3D-designaren til FO Magasinet. Kva erfaring har du med 3D-printing? - Mi erfaring vert stadig oppdatert innen dette faget. Mange er imponert over kva ein kan få til, og mange blir overraska over kva ein kan skape. I løpet av dei to siste åra har eg bygd fire 3D-printerar og har såleis skaffa meg mykje kunnskap kring faget. Det er ein enkel teknikk som blir brukt på ein veldig effektiv måte, påpeikar Arvidsson. Arvidsson, som er tilsett som 3D-designar i design- og kommunikasjonsbyrået Fantastiske Osberget (FO), fortel at dette er ein måte å få laga ein prototype veldig raskt, til ein brøkdel av kostnaden om produktet skulle byggast på ei konvensjonell måte. - Dei som er mest interesserte i denne teknikken, er dei som utviklar eit produkt med tanke på å få ein prototype raskt i hendene for å få ein kjensle av fysisk form og På fritida 3D-printing er førebels noko han berre driv med på fritida, men han skulle absolutt likt å få ta dette med i portefølgjen til Fantastiske Osberget, og såleis kunne tilby 3D-printing til kundane. -Så langt er det berre Fantastiske Osberget som har brukt modellane. Dette har vore print som ein har nytta som feste til kamera og andre praktiske løysingar som FO har hatt behov for til ulike oppdrag, seier han. PORTRETT DESIRÈ GUGELMANN Robin Arvidsson, 3D-designar i Fantastiske Osberget, viser fram ulike 3D modellar som han har skapt gjennom 3D-printing. Vår nye superhelt Desiré Gugelmann har funne seg sjølv i Elastigirl frå The Incredibles. Ja, eg lever jo eit heilt vanleg liv, men frå tid til anna, når ein superhelt krevst, kan eg strekke meg langt for å redde situasjonen, seier ei strålande blid Desiré. Vår marknadsansvarlege Desiré starta i Fantastiske Osberget 1. januar i år, etter å ha flytta til Ulsteinvik berre få månader i forkant. Desiré kjem frå Tyskland, og med seg har ho sju år med utdanning, geograf M.A. (master), med hovudfag marknadsføring, økonomi og reiseliv. Heile Europa har vore arbeidsplassen til Desiré tidlegare. Då ho jobba med konseptutvikling for reiseliv og var marknads-rådgjevar for kundar med nettsider med base i Tyskland. Etter å ha vore snart eit år i norsk jobb, ser ho ulikskapar mellom Tyskland og Noreg. - Det er nok litt forskjell i jobbkulturen, små ting som at i Tyskland tek ein ALDRI av seg sko på jobb, så eg fekk store auge då fleire rusla rundt i sokkelesten her på kontoret, ler Desiré. Også større ting som at i Tyskland er det meir hierarkisk inndeling i bedriftene, og å få gjennomslag for td. eit forslag kan vere tidkrevjande, grunna alle ledd det skal gjennom. Noreg ligg også langt framføre når det kjem til fødselspermisjonsordningar. I Tyskland har vi berre nettopp innført statlege barnehagar for barn under tre år. Desiré bur no på Sundgotmarka saman med mannen Yves Gugelmann og katten Tassen. Begge er glade i friluftsliv, dei går mykje på fjellet i nærområdet, og er ofte å finne ute på fisketur på sjøen i båten sin. - Vi trivst veldig godt her på Sunnmøre, med sjø og fjell rett utanfor huset. Men språket er fortsatt ei utfordring - norskkurset vi gjekk på var jo på bokmål! Desiré er også stadig overraska over korleis folk er knytt i hop med kvarandre på eit vis her i Ulsteinvik og omegn. Det er alltid nokon som kjenner nokon, som gjer at det finst ei tilknyting mellom dei fleste, og det er ikkje enkelt å halde styr på når ein kjem ny til ein stad. Inspirasjon til arbeidet finn ho gjennom teamwork, reiser, magasin. Desiré ser moglegheiter i det meste, elskar å treffe folk og har med seg mykje erfaring og kunnskap inn i sin jobb som marknadsansvarleg. - Det er veldig inspirerande å jobbe så tett saman med designerane og alt det kreative som skjer her på jobben hos Fantastiske Osberget - eit ganske crazy miljø, men på ein veldig god måte, avsluttar Desiré. BILDET: Marknadsansvarleg Desiré Gugelmann basert på Elastigirl frå The Incredibles. 8 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

6 aina baade hasund tijera frisørsalong FANTASTISKE OSBERGET har fått seg båt Arkitektstudenten John Haddal Mork og Marin Teknikkstudenten John Martin Kleven Godø står bak den nye båten til Fantastiske Osberget. Dagleg leiar Åge Grimstad har dermed blitt skipsreiar saman med dei to kreative stundentane. Haddal Mork har i fleire år vore knytta til byrået. - I regionen vår er det uendeleg mange underleverandørar til avanserte skip som treng å vise fram produkta sine virtuelt. Vår idè var å lage ein båt som kan fungere som eit virtuelt showroom. Eit skip som våre kundar kan bruke som statist i sine produktvisualiseringar og videoar, seier John Haddal Mork til Fantastiske Osberget Magasinet. Båten skal framover brukast til produktillustrasjonar og showoff. Aggressiv og offensiv Dei to studentane og båtbyggarane fortel at skipet er designa nokolunde konvensjonelt under vasslinja, men med ein integrert «bulb» i baugen. - Vi har prøvd å gjere båten aggressiv og offensiv. Osberget-skipet kan då ikkje sjå ut som nokon leikebåt, påpeikar Haddal Mork, som viser til at den utstyrsmessig er designa mest mogleg fleksibelt. På den måten kan den tilpassast til dei fleste typer produktillustrasjonar. Osbergetskipet kan sjølvsagt også utsmukkast i dei ulike bedriftene sin profil som ønskjer å bruke skipet i sine videoar/bilete, seier han. TindekrafT småbedrift Tindekraft Småbedrift er ein enkel straumavtale for bedrifter som brukar under kwh i året. Du betalar det same som vi kjøper straumen for på NordPool + 3 kr pr. dag. Avtalen set krav til elektronisk kommunikasjon og e-postfaktura må nyttast som betalingsmåte. bestill på tussa.no FOTO: MARIUS BECK DAHLE 10 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

7 HAR LANSERT MAGASIN FOR SØRE SUNNMØRE MÓRE SKAL GJERE FOLK STOLTE Presten i Ulsteinvik stilte opp for intervju og førstesidestoff i første utgåva av MÓRE. Magasinet inneheld featurestoff om lokalmiljøet. Redaktør Ellen Skodjevåg Bø viser stolt fram første eksemplar av MÓRE. Vi lever i ein region med mange dyktige menneske. Her er iver og vilje. Ein slik region bør ha sitt eige magasin. MÓRE skal gjere oss endå meir stolte av staden vår. Det seier redaktør Ellen Skodjevåg Bø om magasinet som folk i området fekk i postkassa i midten av august. Ho håper MORE også kan bidra til at fleire flyttar heim til regionen og finn seg arbeid her. Skodjevåg Bø har med seg erfaring frå forlagsbransjen i Oslo når ho no lagar eit magasin med ambisjonar om å spegle Søre Sunnmøre på ein unik og flott måte. -Vi bur i ein blå region, både når det gjeld bedrifter og det politiske. Målet med magasinet er å fjerne seg litt frå dette og stå fram litt meir rosa. Magasinet skal presentere aktuelle og nære historier som er interessante både for kvinner og menn - og inkluderer alle. Reportasjar, intervju og småstoff Det er design- og kommunikasjonsbyrået Fantastiske Osberget i Ulsteinvik som står bak det nye magasinet. MORE er krydra med reportasjar og intervju, flotte bilete, småstoff og reklame for næringslivet i Ulstein, Hareid, Sande, Herøy og Vanylven. Det var også i desse kommunane magasinet si første utgåve vart distribuert. Sokneprest Margit Lovise Holte i Ulstein pryder framsida av det første nummeret. Ideen dukka opp i ein samtale under cupfinaletreffet på Youngstorget. Så gav Fantastiske Osberget ut magasinet Måløy By i Nordfjord. Suksessen inspirerte reklamebyrået til å gjere noko liknande på Søre Sunnmøre. Lang levetid Målgruppa for magasinet er kvinner og menn med interesse for heimstaden sin. - Vi ønskjer å vise mangfaldet i regionen vår: interessante personlegdomar, aktivitetar, natur, næringsliv, kultur, shopping med meir. Søre Sunnmøre er unikt, og menneska i kvart område har sitt å vere stolte av. Det ønskjer vi å presentere i MÓRE, seier den engasjerte redaktøren, som peiker på at magasinet har lang levetid og såleis vil vere attraktivt for annonsørane som marknadsføringskanal. Ho er ikkje i tvil om at det er marknad for eit nytt magasin i regionen. Godt motteke Fantastiske Osberget ser at MÓRE har blitt godt motteke både av lesarar og næringsliv. Byrået vil sjå an marknaden litt, men er allereie i sving med å planlegge ei ny utgåve før jul. På årsbasis ser byrået i første omgang for seg fire utgåver. - Regionen, og vi som bur her, bestemmer innhaldet i magasinet. Vi er i stadig utvikling, og det er dette som gjer det heile så spennande. Kvart magasin vil ha nytt innhald, og då innanfor tema som kultur, næringsliv, shopping og reiseliv. For å få best mogleg dekning av heile regionen ønskjer vi gjerne å ta imot innspel frå lesarane om aktuelle tema, personar og aktivitetar, oppmodar Ellen Skodjevåg Bø. MÓRE sine første utgåve vart sendt ut til alle husstandar og bedrifter i Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Vanylven. - For neste utgåve ønskjer vi også å inkludere Ørsta og Volda. Både næringslivet og folk flest har teke vel imot magasinet, og vi gler oss til neste utgåve som vil kome ut i midten av november. I den utgåva er det fokus på førebuing til jul, julegåver, mat, portrettintervju, samt andre spennande reportasjer, lovar redaktøren. 12 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

8 INSPIRASJON Fantastiske Osberget TIL RONDANE Fantastiske Osbergeti dramatisk augeblikk på Sjoa: Ei fall ufrivillig i elva i dei verste stryka, ein enda på fanget til padlaren bak, og ein gøymde seg i botnen på båten for å «berge livet». I slutten av august, 26. til 28., reiste alle tilsette i Fantastiske Osberget på firmatur til Rondane. Det vart tre fantastiske dagar med rafting i Sjoa og fjelltur til Peer Gynt Hytta som to av hovudingrediensane. Målet med turen var å skape meistring og samle seg om nye og spennande utfordringar i tida som kjem. - Det var tre fantastiske dagar i strålande seinsommarsol og utbytte av turen var nærast maksimalt, seier Magne Grimstad jr, dagleg leiar i Fantastiske Osberget til FO Magasinet. Saman med tvillingbror Åge Arne Grimstad, som også er dagleg leiar i Fantastiske Osberget, talde reisefølgjet 16 personar. Sosialt fellesskap Måndag kveld hadde alle passert Strynefjellet og funne vegen fram til Putten Seter ved Høvringen i Rondane. Alle saman fekk plass i ei stor hytte med god standard og ein heimleg atmosfære. Putten Seter ligger lunt i sørhellinga ved foten av Formokampen og inngangen til Rondane, Norges første nasjonalpark. Det er flott utsikt mot Jotunheimen. Etter å ha ete ei nydeleg kjøtsuppe var det fellesmøte med Magne Grimstad jr. og eit nyttig og tankevekkande føredrag om å takle stress i kvardagen. Det var nok både den eine og den andre som nikkande måtte erkjenne at vi både har følt på og måtte takle hektiske kvardagar. Då var det godt å tips om korleis ein kan takle stress på ein betre måte. Resten av kvelden var det sosialt fellesskap med gode historier til ut i dei små timar. Utandørs yoga - ein perfekt start på dagen! Rafting i Sjoa Tysdag morgon starta med yoga etter ein god frukost på Putten Seter. Instruktør Linn Urke prøvde med vekslande hell å få litt for stive og støle musklar og ledd til å forme seg ute i den vakre naturen i Rondane. Likevel, dei som hadde prøvd yoga før, imponerte oss andre til å få trua. Dagens høgdepunkt var likevel rafting i Sjoa. Rett nok var enkelte i gruppa ein smule skeptiske i å skulle kaste seg ut i «dødselva», som har krevd fleire menneskeliv på uorganisert rafting, men vi trøysta oss med at vi hadde leigd inn godt kvalifisert personell til å følgje oss i elva. Godt humør på veg til Peer Gynt-hytta. Det vart ein fantastisk tur, der alle fekk prøve ut meistringskjensla på sitt eige nivå. At både vassredde og vasskåte kom heilskinna til mål var både gledeleg og smått overraskande. Skjønt, våre utanlandske guidar meiner dei hadde full kontroll på våre tre båtar heile vegen og vi trur dei gjerne. Då får det heller vere godkjent at ei fall ufrivillig i elva i dei verste stryka, ein enda på fanget til padlaren bak, og ein gøymde seg i botnen på båten for å «berge livet». Det enda, godt og alle fekk seg eit kick frå Sjoa, spegla i den strålande augustsola. Nytt dataprogram Åge Arne Grimstad nytta også høve på Putten Seter til å presenterte det nye dataprogrammet til Fantastiske Osberget for å få betre oversikt av kva den enkelte gjer kvar dag. Det kan vere fornuftig å sjå kven som har ansvaret for kvart enkelt prosjekt og få betre oversikt over timetalet for den enkelte og kva den enkelte brukar arbeidstida si til. Såleis blir det enklare å fakturere korrekt, noko som også vil kome kundane til gode. Samlinga skapte etter kvart stort engasjement og gode innspel til forbetringar vart også lufta. Etter ein ny nydeleg middag var det tid for quiz i peisestova på Putten Seter. At enkelte hadde fått litt for mykje frisk luft i løpet av dagen, og til og med måtte smøre seg med Aftersun, påvirka kanskje resultatet i quizen men etter at quizmaster Magne J. Krumsvik hadde tald opp, skilde det berre to poeng mellom vinnarlaget og dei to på andreplass. Vinnarlaget med Åge, Ellen, Lena, Bjørn, Robin og Ella kan hermed kalle seg prestisjetunge quizmeister fram til nese samling og ein ny quiz. Heftig fjelltur Den siste dagen på Putten Seter skulle alle saman på fjelltur til Peer Gynt-hytta. Rett nok starta også denne dagen med god frukost og yoga, for dei mest spreke av oss, men snart var alle klar for å utforske fjellheimen i nok ein dag med strålande sol. Peer Gynt-hytta har fått namn etter sagnet om Peer Gynt. Forteljinga om Peer Gynt og Rondane inspirerte også hovudpersonen og miljøet i Peer Gynt av Henrik Ibsen. Den om lag to mil lange turen vart ei fantastiske naturoppleving både fram og tilbake, men for enkelte vart den litt for lang. Slik er det gjerne når ein arbeidsplass skal ut på tur, men alle kom etter kvart tilbake til Putten Seter der vertskapet for plassen diska opp med treretters middag. For smått slitne og kreative medarbeidarar vart denne middagen som balsam for sjela. Blomkålsuppe, kjøt av storfe og sorbè til dessert var direkte himmelsk, og fleire tok nesten til tårene. Rett og slett ei fantastisk avslutning på ein fantastisk flott firmatur. Ny inspirasjon er samla inn, inspirasjon som vil kome de som kundar til gode. 14 a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t: a: Fantastiske Osberget AS, Sjøgata ULSTEINVIK m: w: t:

9 Til Dagleg leiar / Marknadsansvarleg B Returadresse: Fantastiske Osberget AS, Pb Ulsteinvik ER DU FORBEREDT TIL JUL? Vi tek i mot dine julebestillingar! Superheltane og nissefar vil snart få mykje å gjer, så ver tidleg ute! REM OFFSHORE MED NY NETTSTAD REM Offshore kontakta Fantastiske Osberget då tida var inne for å fornye heimesida deira. Fokuset var på brukarvenlegheit, behagelig design og eit tidlaust uttrykk. Vi gratulerer REM Offshore med den nye nettstaden sin, på Fantastiske Osberget Haustmagasin Utgjevar: Fantastiske Osberget Framsidefoto: Fantastiske Osberget m: w: nu: neste utgåve desember 2013

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET

PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET PRODUKTKATALOG 2013 PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO FANTASTISKE OSBERGET 1 FANTASTISKE OSBERGET GRAFISK DESIGN 8 FANTASTISKE OSBERGET 4 20 WEB- DESIGN FINN DU VEGEN? Stjernehimmelen

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

HAFS kan vere med å redde klimaet

HAFS kan vere med å redde klimaet Framtid i karrieremesse 2010 HAFS kan vere med å redde klimaet Lutelandet kan bli ein viktig plass når Norge skal redusere sine CO2-utslepp. Her skal det lagast fornybar energi, og her kan offshore vindmøller

Detaljer

Kreativt taktskifte på Giske s.32-34

Kreativt taktskifte på Giske s.32-34 HAVNEVIK FOTO: MARIUS BECK DAHLE & TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 4 2013 Kreativt taktskifte på Giske s.32-34 Skodespelar Inger Bakke: Ein blir meir kreativ når ein må jobbe

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK Fordjupningsoppgåve TDT4730 Informasjonssystemer, haust 2004 Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

Leverte farty 1.halvår 2011 Januar

Leverte farty 1.halvår 2011 Januar Internt meldingsblad for alle tilsette i Kleven Maritime Leverte farty 1.halvår 2011 Januar Bnr 334/336 VS 491 CD, til Siem Offshore Sommar 2011 Siem Opal Mars Bnr 348 VS 485, til O.H. Meling Siddis Mariner

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer