Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien"

Transkript

1 Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

2 Partnere i Landsbygdsutvikling i Skandinavia Danmark: Norddjurs kommune, Skive kommune, VIA University College, Videncentret for Landbrug Norge: Birkenes kommune, Evje og Hornnes kommune, Songdalen kommune, Vennesla kommune, Universitetet i Agder, Knutepunkt Sørlandet Sverige: Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun, Högskolan i Halmstad, Region Halland (Lead partner)

3 Kontaktuppgifter Danmark: Kontaktperson: Telefon: Videncentret for Landbrug Jorgen Korning (dansk projektägare) Norddjurs kommune Kirsten Helby Skive kommune Ditte Staun Munch Ledet VIA University College Århus Per Fischer Nielsen Norge: Kontaktperson: Telefon: Birkenes kommune Arild Tvejde Evje og Hornnes kommune Knut Kjetil Moen Knutepunkt Sørlandet (norsk proj.ägare) Svein Øderud Randi Røinaas Lomeland Songdalen kommune Thor Skjevrak Universitetet i Agder Roger Normann Vennesla kommune Olav Norheim Sverige: Kontaktperson: Telefon: Falkenbergs kommun Inger Karlsson Hylte kommun Lena Hagman Högskolan i Halmstad Mikael Jonasson Laholms kommun Reino Jacobsson Region Halland (lead partner) Susanne Paulsson Varbergs kommun Kristina Hylander

4 Projektorganisation LISA KASK Bilaga 10 Lead partner Region Halland Prosjektansvarlig EU Ulrika Bertilsson Økonomisk kontaktperson Region Halland Per Bilén Prosjektleder Susanne Paulsson Prosjektsekretær Dansk prosjektkoordinator Videncentret for Landbrug Lokal prosjektorganisasjon Lead partner Norsk prosjekteier Knutepunkt Sørlandet Dansk Koordinator Jörgen Korning Økonomisk kontaktperson Thomas Dunker Nielsen Revisor Prosjektansvarlig NO Svein Øderud Revisor Jan Egil Larssen Lokal prosjektorganisasjon Lokal prosjektorganisasjon Generell skiss på lokal projektorganisation på kommunnivå. Formen blir kompetensgrupper, arbetsgrupper och styrgrupper i den utsträckning som utvecklingsarbetet kräver, olika för varje partner. Andra berörda förvaltningar Tjänstemän och politiker Lokal projektledare Svara mot alla de andra på samma nivå i partnerskapet Högskolorna och kommunkationsplan Även andra stödstrukturer kopplas på Föreningar i lokalt och interregionalt samarbete Företag i lokalt och interregionalt samarbete Boende i lokalt och interregionalt samarbete

5 Projektmodell

6 Bilaga nr. 6 Tids- och aktivitetsschema Projektets start och slutdatum: Beskriv huvudaktiviteten och markera tidsperioden den varar Beskriv aktiviteten och markera tidsperioden som aktiviteten varar Start Slut Antal proj.dagar (max 1080*) : *360 dagar/år EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden År Månad Lokal mobilisering/planer Kartläggning /inventering genom deltagande Problembeskrivning Konferens/Seminarier Skriva lokala utvecklingsplaner Rådgivning till handling Årets förening Elevarbete Attraktivt boende Kreativa etableringsmöjligheter Inflyttning Nybyggnation Visuella byar Elevarbete Affärsutveckling Stimulering Affärsplaner Riktad rådgivning Årets företag Elevarbete Besöksnäringskluster Inventera Sammanföra/mötas kompetensutveckla Text fysiskt genom möten och teoretisk genom studier av olika slag dokumentera presentera, jämföra, knyta kontakter levande dokument med god förankring. Både visioner och omedelbara konkreta mål ta vara på mobiliseringen, fysiska möten och kompetensutveckling, Slussa vidare in i de andra huvudaktiviteterna Lyfta fram några framgångsrika varje år utifrån Triple Helix men på kommunernas budgetar/reskostnader Se på möjligheterna att få fram annorlunda etableringsmöjligheter både för företagare och distansarbetare Arbeta med metoder för inflyttning Arbeta med metoder för att få igång byggandet arbeta med att komma med konstruktiva förslag hur bykärnor kan förbättras visuellt för att bli mer attraktiva utifrån Triple Helix men på kommunernas budgetar/reskostnader Stimulera genom olika aktiviteter till nya affärsidéer, landsövergripande Få några av dessa att gå vidare med att göra en affärsplan genom att med handledning göra den själv Riktad rådgivning i förhållande till företagsidéen, Nätverksbyggnade, marknadsföring, utvecklingsmöjligheter Lyfta fram några framgångsrika varje år inom området utifrån Triple Helix men på kommunernas budgetar/reskostnader Inventera och kontakt turistföretagare i området Få dem som är intresserade att mötas Kompetensutveckla efter behov jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Tid- och aktivitetsplan version 1.0

7 Bilaga nr. 6 Tids- och aktivitetsschema Projektets start och slutdatum: Beskriv huvudaktiviteten och markera tidsperioden den varar Beskriv aktiviteten och markera tidsperioden som aktiviteten varar Start Slut Antal proj.dagar (max 1080*) : *360 dagar/år EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden År Månad Kvalitetssäkra Marknadsföra Årets företag Elevarbete Triple Helix Kompetensgrupper Elevarbete Forskning Projektadministration Kommunikationsplan Utvärdering Administration Rapportskrivning Text Kvalitetssäkra för ett gemensamt varumärke marknadsföra konceptet Lyfta fram några framgångsrika varje år inom området Utifrån Triple Helix men på kommunernas budgetar/reskostnader Dialogiske fora for kunnspasutveksling og læring mellom praksis og forskning (nasjonal aktivitiet). genom att ett antal studenter får möjlighet att göra studentarbete i projektet får vi ett lärande även på den nivån, Arbete med eleverna Genom aktionsinriktad deltagande forskning följer vi processen. Attraktivt boende är ett forskningsområde som ska presenteras i artikelform. Metoder blir bland annat möten och workshops kommunikation inåt och utåt jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Tid- och aktivitetsplan version 1.0

8 Pressinformation LISA Om LISA Projektet Landsbygdsutveckling i Skandinavien, LISA, är ett gränsöverskridande samarbete mellan partnerna i Norge, Sverige och Danmark. Projektet har 16 partner från tre länder. Syftet är att stimulera till nytänkande för landsbygdens utveckling genom samarbete mellan boende, näringsliv, föreningsliv och kommun. Fokus ligger på positiv utveckling i bygderna. LISAs huvudmål: Metodutveckling för framtida arbete med landsbygdsutveckling Positiv utveckling av landsbygden Engagerade invånare Motverka frånflyttning, öka attraktivitet och inflyttning Underlätta för näringsliv och besöksnäring Gränsöverskridande utbyte av samarbetet Fakta: LISA är ett treårigt projekt från 1 juni 2009 till 31 maj Totalbudget Euro, varav hälften är egenfinansiering från partnerna i projektet. Resterande är ekonomiskt stöd från Interreg IV A / Kattegat Skagerack- programmet (KASK) och från den norska staten via Østfold fylkeskommune. KASK är ett program för Europeisk samarbete över gränserna (interreg.). Det stöttar gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan partnerna från Danmark, Sverige och Norge för ökad tillväxt och hållbar utveckling. För information om Interreg 4A, besök För mer informationom LISA, besök: Kontaktinformation för alla parter i LISA finns på Projektledare Susanne Paulsson, Lead partner Region Halland E-post: Mobil: Kommunikationsansvarig Randi Røinaas Lomeland, Knutepunkt Sørlandet E-post: Mobil:

9

10 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Landsbygdsutvikling i Skandinavia Målsetting Partnere Retningslinjer fra Interreg Intern kommunikasjon Intern kommunikasjon 4 3. Ekstern kommunikasjon Budskapet Målgrupper Kommunikasjonsmål Kommunikasjonskanaler Eksterne kommunikasjonskanaler Lokal kommunikasjon Designregler Kommunikasjonsorganisasjon Evaluering av kommunikasjonsarbeidet 9

11 1. Innledning Landsbygdsutvikling i Skandinavia er et skandinavisk samarbeidsprosjekt som har fått økonomisk støtte gjennom Interreg IVA-prosjektet. Interreg IVA tilbyr mange muligheter til å dele innovative ideer for økt verdivekst i landdistriktene. En viktig suksessfaktor i prosjektet er en solid kommunikasjonsstrategi. Et godt kommunisert prosjekt vil styrke forankringen, styrke positive effekter, forenkle finansieringen og styrke muligheten til å attrahere ressurser til prosjektet og prosjektorganisasjonen. Denne kommunikasjonsstrategien danner en basis for en helhetlig kommunikasjon i de regioner som er berørt, men det er også behov for lokale planer som spesifikt henvender seg til egen region. Informasjon handler om å tilgjengeliggjøre, kommunikasjon handler om å engasjere, skape forståelse for og synliggjøre verdien av informasjonen. Kommunikasjon inkluderer mottakerne i prosessen gjennom å åpne for tilbakemelding og innflytelse på sluttproduktet. Gjennom deltakelse i kommunikasjonsprosessen oppnås en dypere forståelse av emnene, større engasjement og dermed også større gjennomslagskraft. 1.1 Landbygdsutvikling i Skandinavia Prosjektet Landbygdsutvikling i Skandinavia inneholder flere elementer som alle er rettet mot utvikling av tradisjoner og nyskaping av næring, turisme og bygdemobilisering i det området som ligger innenfor kystbeltet. Den naturlige fritidsparken er en ofte brukt betegnelse på det området som kan gi et uttall av opplevelser, historiske, naturmessige og kulinariske. Prosjektet er sammensatt av aktiviteter som hver for seg er enkeltstående prosjekter, men som sammensatt skal bidra til gi næringen i disse områdene et virkelig løft. Kommunikasjonsarbeidet skal være en integrert del av prosjektet. Å synliggjøre aktiviteter og arbeid er et viktig redskap for å nå frem med et budskap, kommunisere en verdi eller et mål. Ved å integrere kommunikasjonsarbeidet i hovedaktivitetene vil sammenhengen mellom målene for prosjektet, og midlene som brukes for å oppnå målene, bli tydeligere. 1.2 Målsetting Projektets mål er å styrke, støtte og stimulere attraktiviteten og næringsutviklingen i indre bygder gjennom rådgivning, kartleggninger, forskning, lokal deltakelse, innovative lokale virksomhetsformer og lokal mobilisering. For kommunikasjonsmål, se punkt Partnere Prosjektet har 16 partnere fra Danmark, Norge og Sverige: Svenske partnere: Region Halland (lead partner) Laholms kommun Falkenbergs kommun Varbergs kommun Hylte kommun Högskolan i Halmstad Danske partnere: Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning (dansk samordnende partner) VIA University College Århus Norddjurs kommune Skive kommune Norske partnere: Knutepunkt Sørlandet (norsk prosjekteier) Birkenes kommune Evje og Hornnes kommune 3

12 Songdalen kommune Vennesla kommune Universitetet i Agder 1.4 Retningslinjer fra Interreg Prosjektet plikter å følge EUs regler om informasjons- og offentliggjøringstiltak, som angitt i Kommisjonens forordning (EG) nr 1828/2006. Det er dessuten viktig å presisere at prosjektet er støttet gjennom Interreg IV A programmet. Det innebærer at prosjektet i samtlige informasjonskampanjer skal anvende EU-logoen samt programmets logo, og informere om at prosjektet har blitt medfinansiert av det Europeiske Regionale Utviklingsfondet (ERUF). Hvis man glemmer eller ikke anvender Interreg IVA og EU logoen med den tilhørende teksten på sine produkter og materiale, kan det medføre at de omkostningene som er forbundet med produktet/materialet ikke blir godkjent, eller ved en senere revisjon skal tilbakebetales. Foruten at samtlige av prosjektets deltakere skal være vel informert om dette, skal finansieringen offentliggjøres i følgende tilfeller: Informasjonsmateriell På alt informasjonsmateriell som brevpapir, annonser, brosjyrer, videoer eller annet som publiseres eller produseres i prosjektets navn, samt materiale som publiseres elektronisk, f.eks. hjemmeside, skal EUs logo tydelig framgå. Informasjonsarrangement Ved konferanser, møter, utdanning, messer, utstillinger m.m. skal deltakerne informeres om EU og det regionale utviklingsfondets bidrag til prosjektet. Prosjektstedet På det sted der prosjektet drives i eller fra, skal informasjon om EUs og det regionale utviklingsfondets deltagelse finnes, for eksempel med et skilt eller bilde (poster). 2. Intern kommunikasjon Intern kommunikasjon er den faktiske kommunikasjon som foregår innen selve prosjektet, blant prosjektdeltakerne. Denne planen skal skissere hvilke kommunikasjonskanaler vi skal benytte i den interne kommunikasjonen. 2.1 Intern kommunikasjon Hver partnerregion har sin egen prosjektleder og en prosjektgruppe som gjennomfører aktivitetene. Prosjektlederen støttes av lokale funksjoner og prosjektmedarbeidere. Følgende kommunikasjonskanaler skal brukes i den interne kommunikasjonen: Sharepoint Den interne kommunikasjonen skal i hovedsak foregå i Microsofts program Sharepoint. Lead partner Region Halland har lisens på den tekniske løsningen, og skal etablere et digitalt prosjektrom åpent for alle prosjektdeltakerne. Her vil aktuelle dokumenter, møter, kalender, adresselister, bilder, forum og maler med mer, være tilgjengelig for aktiv bruk. Partnerne plikter å legge dokumenter i Sharepoint, herunder all publisering på web og medieoppslag. Hensikten med å dele dokumenter i Sharepoint er at partnerne holder hverandre oppdatert om utviklingen innen aktivitetene og øvrige prosjektaktiviteter. Ut over dette kan det benyttes for å dele informasjon og kunnskap. All informasjon på nettet kan benyttes av alle partnere. På denne måten kan man utnytte hverandre ekspertise og kompetanse. 4

13 E-post E-post benyttes som kommunikasjonskanal mellom partnerne, støttet opp av informasjon i Sharepoint. Prosjektperm Vi har som mål at det skal utarbeides en prosjektperm med relevante dokumenter og informasjon til bruk for prosjektdeltakerne og samarbeidspartnere. Prosjektlogo og designregler Det utvikles en grafisk profil for prosjektet. Denne profilen skal benyttes sammen med logoen til EU og Interreg IVA i all skriftlig kommunikasjon internt og eksternt, og det skal utvikles maler for hvordan disse skal brukes, for eksempel mal for innbydelser, referat, deltakerlister med mer. Se for øvrig punkt 1.4. Mediehåndtering Synlighet i norske, svenske og danske medier er et sentralt mål for LISA, og partnerne vil trenes i mediekompetanse med hjelp av interne ressurser. Grenseoverskridende møter Møter med direkte kontakt mellom personer i prosjektet er en av de viktigste kanalene for intern kommunikasjon. I løpet av prosjektperioden vil det bli arrangert ulike typer møter: Konferanser, der man også inkluderer politikere og andre interessenter Prosjektmøter, som omhandler status i prosjektet som helhet Aktivitetsmøter, som omhandler aktivitetene eller annet prosjektrelatert arbeid Interaktive møter via web, videokonferanse og telefonkonferanse Direkte kontakt, eks ved studiebesøk, studentreiser, møter for eksterne prosjektdeltakere To til tre politikere fra hver partner inviteres til start- og sluttkonferanse. Prosjektmøte og aktivitetsmøte arrangeres over to dager med en overnatting. På prosjektmøter deltar i hovedsak en representant fra hver partner; på aktivitetsmøter inviteres deltakere etter emne og status i aktiviteten. I forbindelse med aktivitetsmøtene legges det inn ekskursjoner relatert til aktivitetene. Møtelokaler og måltider organiseres og betales av møtearrangør. Reise- og oppholdsutgifter betales av hver partner som deltar på møtet. Møteoversikt: Tidpunkt Datum Händelse Målgrupp Tema Tid Arrangör Plats em LP, NP, AL, Knutepunkt Sep Utökat Projektmöte P em Sørlandet Norge Okt Startkonferens Alla fm 21 em 22 Projektmöte 1 från varje partner Huvudaktiviteterna Markering av start av projektet Status på aktiviteter fm 21 em 22 Aktivitetsmöte Excursion 1 från varje partner lunch Region Halland Danmark lunch NP Danmark lunch Danmark lunch NP Danmark Jan Projektmöte Kommunikation Konferens Problemst/lokala Bestämmer Apr utvecklingsplaner utökad styrgrupp lunch Norge 1 från varje Status på Projektmöte partner aktiviteter lunch NP Norge Aktivitetsmöte Excursion lunch Norge 1 från varje Projektmöte partner Status på Okt Studieinriktat/boende (utökat) aktiviteter (Utökat) lunch NP Sverige Aktivitetsmöte Excursion Sverige 5

14 Feb Sep Jan Konferens Näringsliv/ehverv Projektmöte Aktivitetsmöte Projektmöte Aktivitetsmöte Slutkonferens Utvärdering, resultat, fortsättning Projektmöte Aktivitetsmöte Mar Projektmöte LP - Lead Part NP - Nationell projektledare AL - Aktivitetsledare P - Partnersföreträdare E - Ekonomer 1 från varje partner 1 från varje partner 1 från varje partner Bestämmer utökad styrgrupp Status på aktiviteter Excursion Status på aktiviteter Excursion Bestämmer utökad styrgrupp Status på aktiviteter Excursion Avslutning lunch lunch Sverige lunch NP Sverige lunch Sverige lunch NP Norge lunch Norge lunch Sverige lunch NP Sverige lunch Sverige lunch NP Danmark 3. Ekstern kommunikasjon Prosjektet Landsbygdsutvikling i Skandinavia vil være på offensiven i kommunikasjonsarbeidet, ved aktiv bruk av medier og andre kommunikasjonskanaler for å nå fram med budskapet til de riktige målgruppene til rett tid. Selve grunnlaget for kommunikasjon i prosjektet ligger prosjektets egenart og de grenseoverskridende mulighetene prosjektet gir. 3.1 Budskapet Landsbygdsutvikling i Skandinavia har som mål å få flere besøkende, flere arbeidsplasser og flere innflyttere til bygdene. Budskapet som til enhver tid kommuniseres, skal tilpasses til de ulike målgruppene og sammenhengene/situasjonene, ettersom prosjektet har mange interessenter. Eksempel på et budskap som kan være viktig i arbeidet med besøksnæringen er å gjenta budskapet Skandinavias indrefilet. 3.2 Målgrupper Prosjektet henvender seg til en rekke forskjellige målgrupper som har ulike interesser. Det må derfor vurderes nøye hvilke kommunikasjonskanaler som skal brukes. Den viktigste eksterne målgruppen er potensielle næringsetableringer og innbyggere i regioner. Den nest viktigste eksterne målgruppen er turister og besøkende vi ønsker å trekke til regionen. De viktigste kommunikasjonskanalene er prosjektets hjemmeside, mediene og digitale nyhetsbrev. Vi skiller mellom følgende målgrupper: Prosjekt Prosjektpartnere (prosjektkommunikasjon, se pkt 2) Internt Prosjektmedarbeidere (fra samme organisasjon) Aktuelle samarbeidspartnere i kommunene 6

15 Høgskolene Lokale foreninger, organisasjoner og nettverk Lokalt næringsliv Lokale ressurspersoner Eksternt Regionalt Innbyggere i regionen Potensielle innflyttere Kommuner Fylkeskommunene i Norge, regioner i Danmark og län og regioner i Sverige Politikere på lokalt og regionalt nivå Høgskolene Regionalt næringsliv Turistnæring i regionen Aktuelle organisasjoner Grenseoverskridende Interreg IV A programmet / KASK Politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå Høgskolene Næringsliv i regionen Turistnæring i regionen Potensielle turister Nasjonalt Danske nasjonale myndigheter Norske nasjonale myndigheter Svenske nasjonale myndigheter Kommuneforbund og andre nasjonale organisasjoner 3.3 Kommunikasjonsmål LISA-prosjektet har følgende hovedmål for sitt kommunikasjonsarbeid: Kunnskap Skape bevissthet og forståelse for prosjektet, gjennom publisitet og informasjon. Holdninger Skape positive holdninger til indre bygder gjennom aktiv bruk av mediene og andre kommunikasjonskanaler. Atferd Aktiv deltagelse i aktivitetene. Utvikling av strategier, prosjekter og konkrete tiltak 3.4 Kommunikasjonskanaler Dette punktet gir en oversikt over hvilke måter vi kan kommunisere på overfor eksterne målgrupper. Når det gjelder intern (lokal) målgruppe, så anbefales det at man nytter egne måter å informere på (ref pkt 6.2 under) Eksterne kommunikasjonskanaler I hovedsak skal det etterstrebes digitale kommunikasjonskanaler så langt det lar seg gjøre. For å nå den eksterne målgrupper kan følgende kommunikasjonsmidler tas i bruk: Hjemmeside Det viktigste kommunikasjonskanalen er prosjektets hjemmeside, som vil gi rask og oppdatert informasjon til alle målgrupper. Knutepunkt Sørlandet vil ha redaktøransvaret for hjemmesiden 7

16 (delegert fra Lead partner). Det må tilstrebes at det er link til prosjektets hjemmeside fra partnernes egne hjemmesider, samt KASK-programmets hjemmeside. Nyhetsbrev Et digitalt nyhetsbrev brukes mellom prosjektpartnere og mot den grenseoverskridende målgruppen for å holde dem informert om relevante og viktige saker. Nyhetsbrevet kommer ut 4 ganger i året. Ved spesielle hendelser kan det gis ut en ekstrautgave. Trykksaker/brosjyrer/flyers Utarbeides etter behov. Hver partner har et lokalt ansvar for utarbeidelse, og for å påse at de grafiske retningslinjene følges. Det utarbeides en felles digital brosjyre om LISA, som partnerne kan trykke opp etter behov. Mediene Prosjektet vil ha et aktivt forhold til mediene, og vil forsøke å selge inn saker for å spre informasjon om prosjektet til en større målgruppe. Aktuelle mediekanaler det skal etableres kontakt med er allmedier, faktamedier og daglig presse gjennom aviser, radio, TV, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi vil også sørge for at partnerne i prosjektet utvikler kompetanse i mediehåndtering gjennom kurs og praktisk trening. Firmaet Meltwater er, gjennom Knutepunkt Sørlandet, engasjert til medieovervåkning av medier og andre aktuelle nettsteder i de tre landene, og registrerer informasjon om prosjektet. Vi legger selv inn aktuelle søkeord på dansk, norsk og svensk. Sosiale medier Nytte sosiale nettjenester i kommunikasjonsarbeidet, legge til rette for bruk av blogg og diskusjonsforum på LISAs nettsider, og blant annet lage egen gruppe for LISA på nettsamfunnet Facebook. Presentasjoner (Power Point) Det lages en utformingsmal for en Power Point presentasjon som inneholder de logoer og tekst som EU-forordring 1828/2006 krever. Denne kan kombineres med logo for egen organisasjon. Informasjonsmøter / eventer Direkte møter med målgruppene, folkemøter, bygdemøter og andre arrangementer, hvor kommunikasjonen foregår ansikt til ansikt Lokal kommunikasjon Retningslinjene som er beskrevet i denne kommunikasjonsplanen må også følges lokalt. Partnere står fritt når det gjelder bruk av egne måter å kommunisere på. Kommunikasjons-ansvarlig for prosjektet skal orienteres om kommunikasjonsaktivitetene, og alle oppslag på nettsider og i medier skal deles i Sharepoint Designregler Med alle de kommunikasjonsmidler som nyttes skal en felles design brukes, slik at alle utsendelser har et likt utseende. Det må fremgå overfor alle interessenter hvem som er utsteder av informasjon. Punkt 1.4 gir retningslinjer om bruk av logo samt annet obligatorisk informasjon. Det utvikles felles maler for alle mulige utsendelser, nyhetsbrev, PowerPoint-presentasjoner, innkallinger og referat, deltakerlister, flyers, annonser med mer. De ulike partnerne vil videre ha muligheten til å kombinere disse malene med f eks egen logo. 3.5 Kommunikasjonsorganisasjon Ansvarsfordeling kommunikasjonsarbeid i LISA. Lokal kommunikasjon Alle partnerne har selvstendig ansvar for kommunikasjon på lokalt nivå. 8

17 Regional kommunikasjon Lead partners prosjektleder, prosjektets kommunikasjonsansvarlig, norsk prosjekteier og dansk samordnende partner deler ansvaret for kommunikasjon på regionalt nivå. Nasjonal kommunikasjon Lead partners prosjektleder, prosjektets kommunikasjonsansvarlig, norsk prosjekteier og dansk samordnende partner deler ansvaret for kommunikasjon på regionalt nivå. Interreg kommunikasjon (skandinaviske land) Lead partners prosjektleder og prosjektets kommunikasjonsansvarlig deler ansvaret for kommunikasjon over landegrenser. Internasjonal kommunikasjon (øvrige land) Lead partners prosjektleder og prosjektets kommunikasjonsansvarlig deler ansvaret for kommunikasjon over landegrenser. Lead partner Region Halland har delegert kommunikasjonsansvaret til Knutepunkt Sørlandet, som har ansatt en kommunikasjonsrådgiver i 30 % stilling for dette formål. Kommunikasjons-ansvarlig har det overordnede ansvar for at prosjektet når sine kommunikasjonsmål, i tett samarbeid med lead partner og prosjektdeltakerne. Hver partner har også et selvstendig ansvar for kommunikasjon fra lokalt/eget nivå. 4. Evaluering Overvåking og evaluering av kommunikasjonsarbeidet er viktig for å kunne justere strategien. Kommunikasjonsarbeidet bør evalueres etter ett år for å se om vi er på rett vei. Når prosjektet avsluttes om tre år, vil også en evaluering av kommunikasjonsarbeidet gjennom hele perioden være nødvendig. 9

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no 2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap www.womeninbusiness.no Women in Business Et nettverk der bedrifter, myndigheter og forskere arbeider med entreprenørskap i Skagerrakregionen.

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Versjon: 30.06.2008

Kommunikasjonsplan. Versjon: 30.06.2008 Kommunikasjonsplan Versjon: 30.06.2008 1 PURA: Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget gjennomføring av EUs vannrammedirektiv 1. Innledning Kommunikasjonsplanen for prosjektet PURA,

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Landsbygdsutveckling i Skandinavien. Landsbygdsutvikling i Skandinavia gjennom tre år

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Landsbygdsutveckling i Skandinavien. Landsbygdsutvikling i Skandinavia gjennom tre år EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Landsbygdsutveckling i Skandinavien Landsbygdsutvikling i Skandinavia gjennom tre år Det var en gang en mann i Birkenes kommune som hadde en idé.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Omstilling for arbeids- og næringsliv Indre Fosen 2017 2022 Illustrasjon; Trondheimsfjordbrua Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Tidsperiode... 3 3. Kommunikasjonsmål... 4

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Kommunikasjonsplanen ble vedtatt i komitéen for det svensk-norske elsertifikatmarkedet 11. desember 2012 Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Bakgrunn Sverige og Norge har fra

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia 1. Information Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia Projektets NYPS ID: 00140484 Rapportens : 2009/10/01 2010/03/31 Statusrapportnummer: 2 Prioriterat område X 1: Främja hållbar ekonomisk

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Kommunikasjonsstrategi for det nordiske miljøsamarbeidet NA2013:917 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-917

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Østlandssamarbeidet

Kommunikasjonsstrategi Østlandssamarbeidet Kommunikasjonsstrategi 2017-2019 Østlandssamarbeidet Behandles på møte i Kontaktutvalget Gjøvik 27. oktober 2017 1 Innhold... 1 1: Bakgrunn... 3 2: Mål... 3 3: Målgrupper... 3 3.1 Interne målgrupper...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 30. mai 2013 kl. 10.00 Sted: Pilgrimshotellet, Gäddede Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli - Ordfører - Lierne

Detaljer

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Styringsgruppemøte 19.oktober 2017

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Styringsgruppemøte 19.oktober 2017 Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen Styringsgruppemøte 19.oktober 2017 Dagsorden styringsgruppemøte 19.10.17 Konstituering av styringsgruppa Introduksjon og bakgrunn for prosjektet Hvorfor

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Hobøl kommune Sammen på vei til Nye Askim 2020. Prosjektkoordinator

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Markedsføring og pressearbeid. Markedsføringen. Plandokument. Modul 2 Markedsføringsplan

Markedsføring og pressearbeid. Markedsføringen. Plandokument. Modul 2 Markedsføringsplan Markedsføring og pressearbeid Modul 2 Markedsføringsplan 1 Markedsføringen Hva er markedsføring for dere? Hva gjør dere? Hvordan forbereder dere markedsføringen? Suksesshistorier Katastrofehistorier 2

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Att skapa attraktivitet Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Hvorfor vokser steder? Hvilke drivkrefter er strukturelle eller ytre drivkrefter? Hvilke er indre drivkrefter

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,.

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,. Søknad Utmarksforvaltning Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune Prosjektbeskrivelse For Åfjord kommune,. Åfjord, 15.10.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Ønsket situasjon

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer