Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland"

Transkript

1 Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1

2 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik André Norsk søker og prosjektansvarlig: Sarpsborg kommune v/einar Evensen. Prosjektledelsen og økonomisvaret på norsk side er delegert til COWI AS v/ Egil Erstad Energinettverk Västra Götaland og og Østfold Styringsgruppe Energiråd EnergirådVäst, Väst, Østfold Østfold fylkeskommune fylkeskommune Fylkesmannen Fylkesmannen i i Østfold, Østfold, Innovasjon Innovasjon Norge Norge mfl. mfl. Prosjektgruppe Energiråd Väst, COWI AS AS Deltakere Sverige Uddevalla kommun Strömstad kommun Tanum kommun Mellerud kommun Åmål Åmålkommun Deltakere Norge Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Halden kommune Våler Våler kommune Rygge kommune Råde Råde kommune 2

3 Målet med forprosjektet Fra den siste reviderte søknaden (10. mars): Forprosjektet skal etablere et energisamarbeid basert på kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom kommuner i Västra Götaland og Østfold. Dette skal skje ved at det i hver kommune startes et arbeid med en energistrategi som beskriver hvordan kommunen skal ta hensyn til energieffektivisering og fornybar energi i det kommunale planarbeidet. Energistrategien skal på sikt integreres i kommunens øvrige strategidokumenter. 3

4 Deltakende kommuner Kommun Innvånare Kommune Innbyggere Uddevalla Fredrikstad Strömstad Sarpsborg Tanum Halden Mellerud Våler Åmål Rygge Råde

5 Finansiering av prosjektet Kommuneforbund Dalsland ,- EG s regionala fond ,- Deltagande svenske kommuner, kontanter ,- Deltagande svenske kommuner, egeninnsats , ,- Statlige norske Interreg-midler ,- Enova SF ,- Fylkesmannen i Østfold ,- Innovasjon Norge ,- Østfold fylkeskommune ,- Deltagende norske kommuner, kontanter ,- Deltagende norske kommuner, egeninnsats , ,- 5

6 Prosjektets grenseregionale merverdi Både Sverige og Norge har stor fokus på energispørsmål. Den felles utfordringen er å redusere energibruken og å øke bruken av nye fornybare energikilder for å tilfredsstille internasjonale klimagassmålsetninger. Sverige har kommet langt innenfor bl.a. bruk av bioenergi mens Norge hittil har satset mest innenfor energieffektivisering. Gjennom et samarbeide mellom kommunene i grenseregionen vil man kunne starte en nyttig erfaringsutveksling der man lærer av hverandre. Man vil kunne finne ut hva som har fungert bra og hva som har fungert dårlig, både når det gjelder teknikk og utstyr men også innenfor det organisatoriske og administrative arbeidet med energieffektivisering og fornybar energi. En slik læring vil kunne også ha nasjonal interesse i begge landene. Det har hittil vært liten kontakt mellom de svenske og norske kommunene i energispørsmål. Et forprosjekt vil kunne legge grunnlaget for et slikt samarbeid. 6

7 Innholdet i forprosjektet I forprosjektet vil det avholdes en fellessamling med alle kommunene. På denne samlingen vil kontakten bli opprettet og man vil få fram kommunenes utfordringer og ønsker for det videre samarbeidet. Vi vil i tillegg arrangere 4 (3) temamøter i forprosjektperioden der følgende temaer blir presentert og diskutert: Kommunal energistrategi og energiplanlegging (tas med på fellessamlingen) Energieffektivisering i kommunens bygningsmasse Økt bruk av bioenergi og fjern- og nærvarme i kommunene Økt bruk av varmepumper i kommunene I et eventuelt senere hovedprosjekt vil kommunene kunne få hjelp til kartlegging og gjennomføring av tiltak i egen bygningsmasse og få mulighet til å arbeide fram en kommunal strategi for energispørsmål i kommuneplanleggingen. 7

8 Resultatvurdering Ved prosjektstart vil det bli registrert hvor mange av kommunene som har vedtatte energistrategier og hvor mange av de kommunale byggene som har gjennomført energieffektiviseringstiltak samt hvor mange bioenergianlegg og varmepumper som er installert. Ved prosjektslutt vil man så registrere hvor mange tiltak som er utført eller planlagt utført innenfor de samme områdene. 8

9 Framdriftsplan Aktivitet Start Slutt Etablere nettverkssamarbeidet Mars 06 Mai 06 Prosjektledelse Temamøte 1 Energistrategier ( august) Temamøte 2 Energieffektivisering (28. september) Temamøte 3 Bioenergi, fjernvarme (9. november) Temamøte 4 Varmepumper (1. desember) Oppsummering, plan for videre arbeid Mars 06 Mai 06 Aug 06 Nov 06 Jan 07 Mars 07 Mai 07 Juni 06 Okt 06 Des 06 Feb 07 Mai 07 Informasjonsspredning Rapportering, evaluering Start og sluttdato Feb 07 Mai 07 Mai 07 Mai

10 Tidsrapporteringen i prosjektet For at vi skal kunne gjennomføre prosjektet er vi HELT avhengig av at deltakerne rapporterer tiden dere legger ned i arbeidet med energi Vi må be om at dere fører opp alle de personene i kommunen som er engasjert i prosjektet og at timeregistreringsskjemaet sendes inn til oss umiddelbart etter at vi har sendt e-post og bedt om å få skjemaet Eksempel på riktig utfylt skjema:..\..\timelister\timeregistrering I - energinettverk Sarpsborg 0206.xls 10

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Forstudie Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning 2. oktober 2002 STØ OR.37.02 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD Oppdragsrapport fra Skog og landskap 10/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD - Brukerundersøkelse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE MATRUTE LANGS NASJONALE TURISTVEGER HELGELAND www.matruta.com

PROSJEKTBESKRIVELSE MATRUTE LANGS NASJONALE TURISTVEGER HELGELAND www.matruta.com PROSJEKTBESKRIVELSE MATRUTE LANGS NASJONALE TURISTVEGER HELGELAND www.matruta.com Torgar Næringshage AS Hovedprosjekt: Matrute langs Nasjonal Turistveg Helgelandskysten «Vegstrekningen Helgelandskysten

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet over statsbudsjettet kap 769 post 21/70 for 2013 Rapporten tar utgangspunkt i Helse

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

1. ENERGISYSTEMER 1.1 Miljøvennlig utvikling og oppgradering av tradisjonelle energikilder

1. ENERGISYSTEMER 1.1 Miljøvennlig utvikling og oppgradering av tradisjonelle energikilder Nyhetsbrev nr.2/2005, mars 0. GENERELT 0.1 Nytt programstyre i Renergi 0.2 Planlagte utlysninger av prosjektmidler på energiområdet for 2005 0.3 Finn samarbeidspartnere ved hjelp av DETECT-it 1. ENERGISYSTEMER

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Årsrapport 2008. for. Bangsund 24.02.09. Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 +

Årsrapport 2008. for. Bangsund 24.02.09. Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 + Årsrapport 2008 for Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 + Bangsund 24.02.09 1.0 INNLEDNING Fiske etter atlantisk laks blir av mange sportsfiskere regnet som noe av det gjeveste av alt fiske,

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer