Meldal Kommune. Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldal Kommune. Sluttrapport"

Transkript

1 Meldal Kommune

2 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Målrealisering Prosjektorganisering Erfaringer som samspill kommune Viktige erfaringer Regnskap Avslutning... 6 Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 Godkjent av: Side 3 av 3 1. Sammendrag Forprosjektet hadde sin start med samling på Gardermoen den 27. og 28 november i 2008 og skal dras i land med en sluttrapport innen den 10. april Utgangspunktet for forprosjektet var å tilrettelegge og forberede avdelinger og systemer for å kunne ta i bruk E-meldinger mellom legekontor, pleie-og omsorg, hjelpetjeneste og sykehus. Samspillprosjektet i Meldal har vært forankret i ledergruppa i kommunen ved sektorsjef for pleie-og omsorg. Prosjektgruppa har hatt en tverrsektoriell sammensetning. Den har bestått av representanter fra legekontor, hjelpetjeneste, pleie-og omsorg og IT. Det har vært kontakt med Norsk helsenett med tanke på oppkobling. Acos, som har levert vårt pleie-og omsorgssystem, CosDoc, har det også vært kontakt med, og vi har fått tilbud på CosDoc E-meldinger inkludert Well Communicator. Dette er klarert og vil være en del av hovedprosjektet. Prosjektgruppa har også gjennomført informasjonsmøter hvor ansatte som skal bli involvert har vært med. I etterkant av disse ble det satt ned arbeidsgrupper som skulle arbeide med ROS-analyse. Dette er også en del som skal sluttføres i hovedprosjektet. Hovedsakelig har forprosjektperioden vært en forberedelsestid slik at hovedprosjektet kan gjennomføres på en god og sikker måte. 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Aktivitet November Desember Januar Februar Mars April Opprette styringsgruppe og prosjektgruppe Beskrive EPJ-systemene Informasjon til ansatte om Samspill Kartlegge de enkeltes avdelingers behov for opplysninger Utarbeide finansieringsplan og få den godkjent Utarbeide plan for ROS-analyse Oppsummering av forprosjekt -- evaluering Det ble ved prosjektstart laget en statusrapport hvor det bl.a. ble beskrevet hva som var bakgrunnen for å bli med i Samspillprosjektet. Vi beskrev også status for bruk av elektronisk pasientjournal og en del om erfaringer vi hadde omkring avvikshåndtering i helse-og omsorg. Nedetid på vårt datasystem har vært tema lenge før vi ble med i Samspillprosjektet og det er laget rutiner i forbindelse med datafunksjon i regi av IT-avdelingen. Når det gjelder tilgang til IT-utstyr er det meget bra.

4 Godkjent av: Side 4 av 4 3. Målrealisering Hovedmålet var at: Forprosjektet skal tilrettelegge for en sikker elektronisk overføring av informasjon mellom legekontor, pleie-og omsorg, hjelpetjeneste og sykehus. Det er startet på flere oppgaver som vi føler hører til i hovedprosjektet og som det så langt er lagt grunnlag for å arbeide videre med. Når vi har en ROS-analyse klar vil det være viktig å få på plass klare rutiner og prosedyrer for den samhandling som skal utøves. Vi skal utforme avtale med legekontoret og har nå funnet en mal som vi mener å kunne tilpasses Meldal. Videre har vi: Informasjon til ansatte. Fellesmøte legekontor og Hjelpetjenesten og fellesmøte Hjemmetjenesten og Helsetunet gjennomført torsdag Utarbeide plan for ROS-analyse. Konvertering til ny tilknytning til Norsk Helsenett. I vårt forprosjekt beskrev vi at vi ville planlegge oppkobling og testing mot Norsk Helsenett og av funksjonen mot CosDoc. Vi har vært i kontakt med leverandørene og det er klarlagt for slik tilgang, men vi fant ut at oppkoblin og testing måtte komme som et punkt i hovedprosjektet. 4. Prosjektorganisering Prosjektgruppa har bestått av: Olav Bergsrønning Prosjektleder May Britt Kvaale Hjemmetjenesten Berit Øverøyen Rikstad Legekontoret Kari Skjølberg IT-sjef Ole E. Sandvik Meldal Helsetun Jon Erik Grut Hjelpetjenesten Prosjektgruppa har bestått av deltagere fra både Hjelpetjeneste, Helsetunet, Hjemmetjenesten, Legekontoret og IT-avdelingen. Denne sammensetningen har fungert godt, da de kontorer som blir berørt er godt representert i gruppa. Det har vært avholdt 5 prosjektgruppemøter. Prosjektleder har deltatt på 2 nettverkssmøter på Gardermoen og ved den andre samlinga stilte Meldal med to deltagere. Prosjektleder har også informert på møte i styringsgruppa. Det har vært viktig at IT-sjef har vært medlem i gruppa, både i forhold til kompetanse, eierforhold og involvering i arbeidet med prosjektet. Legekontoret sender og mottar i dag elektroniske meldinger. Det har derfor vært nyttig å ha med en representant med denne erfaringa inn i prosjektgruppa Vi ser i etterkant at det er en forutsetning for hovedprosjektet at prosjektleder får frikjøp fra deler av sin nåværende stilling, i arbeidet videre med prosjektet. Vi ser også at i arbeidet med hovedprosjektet vil det være nyttig at prosjektgruppa møtes på møterom der det er datatilgang og projektor.

5 Godkjent av: Side 5 av 5 5. Erfaringer som samspill kommune Vår erfaring er at et prosjekt av denne typen krever mye tid det er flere deltagere fra flere fagområder og fagpersoner som skal samspille. Skal nettverkssamling fungere som nettverksbyggende, må det være avsatt tid til kommunikasjon og møteplass for dette. Den andre såkalte nettverkssamlinga opplevdes som et godt informasjonsmøte, men ikke nettverksbyggende. Ønsker man at slike møter skal arrangeres for at man skal kunne utveksle erfaring og knytte nye kontakter, bør det arrangeres over 2 dager. Telefonmøtene har vært nyttig, både informative og veiledende. Det var også nyttig å ha kontaktopplysninger til andre samspillkommuner. Det var nyttig med deltagerliste med e-postadresse fra nettverksamlinger, da vi har benyttet oss av å ta kontakt med andre samspillkommuner for å etterspørre erfaring og å få informasjon. Vi har opplevd at det er svært vanskelig å få kontakt med Norsk Helsenett. Dette gjelder både tilbakemelding på mail og få kontakt pr tlf. Når det gjelder opplysninger fra leverandør av vårt pleie-og omsorgssystem i forbindelse med prosjektet, har den vært som vanlig, meget god. Med den erfaring vi har gjort i forprosjektet, og det arbeidet som er nedlagt i forberedelse, vil vi tro at hovedprosjektet vil gå greitt. Vi tror likevel at det vil være stor nytte av å ha kontakt med andre kommuner og med samspill sentralt i det videre arbeid. 6. Viktige erfaringer Vi har sett at det må utnevnes en systemansvarlig i kommunen som har ansvar for elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren i Meldal, når dette skal settes i gang. Vi vil ha en elektronisk form for avviksmelding når det gjelder elektronisk meldingsutveksling. Kommunen har allerede et Share-point som egner seg å bruke for å organisere dette med elektronisk avviksmeling. Vi ser det må være god opplæring i avviksmelding før meldingsutveksling settes i gang.

6 Godkjent av: Side 6 av 6 7. Regnskap Forprosjektet har holdt seg godt innen de satte rammene. Vi budsjetterte med opplæring i forprosjektet, men det vil være utgifter som kommer i hovedprosjektet. Dette vil kunne gi betydelige kostnader da det stort sett må leies inn for de som skal få opplæring. 8. Avslutning Den siste måneden av prosjektperioden ble ganske hektisk. En påskeferie i slutten av første halvdel av måneden gjorde det heller ikke lettere. Like over påske er det planlagt møte i prosjektgruppa for å komme i gang med hovedprosjektplan

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport ELIN-k Kristiansand kommune Sluttrapport Mai 2008 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer

Detaljer

Samspillkommuneprosjektet

Samspillkommuneprosjektet et Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 14 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn 3 4.

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen Ellen Normannseth Ås Kommune Ca 3 mil sør for Oslo. Ca 15 000 innbyggere. Status per i dag Kommunen benytter Gerica

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport Rapport Nasjonalt meldingsløft Sluttrapport IS-2016 Heftets tittel: Sluttrapport Nasjonalt meldingsløft Utgitt: 09/2012 Publikasjonsnummer: IS-2016 ISBN-nr. 978-82-8081-268-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

ELIN-k prosjektet Sluttrapport

ELIN-k prosjektet Sluttrapport Vedlegg 06b ELIN-k prosjektet Sluttrapport Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Prosjektleder: Sissel Skarsgaard

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Regionalt Senter for Sykelig Overvekt (RSSO), OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Nyhetsbrev Januar 2009 Et vellykket prosjekt som er med på å fremme folkehelse

Detaljer