Mål Tiltak Resultat. Tilby normalkost Evt iv. Ved kvalme gis Zofran iv etter legeforordning. Sitte på sengekanten x 1 Mobilisering kl Sengekant x1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål Tiltak Resultat. Tilby normalkost Evt iv. Ved kvalme gis Zofran iv etter legeforordning. Sitte på sengekanten x 1 Mobilisering kl Sengekant x1"

Transkript

1 Standard pleieplan Forrige side Operasjonsdag (på intensiv) Sirkulasjon Mål Tiltak Resultat Lårlange kompresjonsstrømper - grad I tas på av sykepleier (Fysioterapeut har tatt mål og lagt klart) Respirasjon Videre etter prosedyre for Kirugisk Intensiv SSK link postoperativ intensiv behandling av akutt og elektiv AAA Intermitterende Cpap påbegynnes operasjonsdagen på intensiv avdeling Cpap kl kl kl kl kl kl Dag Kveld Spise normal kost Drikke etter pasientens ønske Forebygge kvalme Pasienten følger aktivitetsprogrammet Sitte på sengekanten x 1 Mobilisering kl Sengekant x1 Smerte/søvn hvile/velvære = NRS < 3 Observere smerter etter NRS skala Gi smertestillende etter Sovetbl etter behov

2 1 p.o dag (intensiv) Mål Tiltak Resultat D A N Retur til 4A senest kl Mobilisering Opp x 1 Sitte i stol 2 timer 1 p.o dag 4A Mål Tiltak Resultat D A N Signatur Psykisk/ kunnskap Informere pas ved ankomst 4A Åndedrett Pas er informert om opr forløp og deltar i program for dag 1 SpO2 > 93% (avhenging av pre opr tilstand) Tilfredsstillende respirasjon Gjennomgang av dagens program Måle SpO2, gi O2 ved behov Cpap etter liste 2 ganger pr vakt Cpap kl kl Systolisk BT < 130mmHg Måles BT/puls x1 pr vakt Føres i pasientens kurve God perifert ved Y-graft opr Sjekke fotpuls hver vakt Puls Ve hø Unngå vekttap (max 3 kg økning post opr) infeksjonsfokus vurderes Vekt daglig Føres i pasientens kurve Vekt = kg Forsøke å holde pas kvalmefri Unngå UVI Døgndiurese måles, tilby 4 proteindrikker Furix ved overskudsvekt Obserevers Overskuddsvek t = kg Flatus avgang og evt normal Laxoberal dråper daglig Hud Vev Bandasjen er tørr Operasjonssåret reaksjonsfritt Opr såret observeres og bandasjen skiftes ved behov Unngå infeksjon av CVK Pas er følger aktivitetsprogrammet, unngå fall CVK evt seponeres Opp i stol til alle måltider Gangtrening 2 x 50m med prekestol/spl CVK seponert kl Mobilisering kl kl kl Gangtrening x 2 Smerte/søvn hvile/velvære = NRS < 4 Observere smerter etter NRS skala Unngå infeksjoner/komplikasjoner i forbindelse med EDA Gi fast smertestillende etter Sovetbl etter behov

3 2 p.o dag Mål Tiltak Resultat D A N Kunnskap/ Deltar i 2. p.o dagsprogram Gjennomgang av dagens utvikling program Andedrett/ Sao2 > 93% (avhenging av pre opr tilstand) Måle Sao2, gi O2 ved behov C-pap kl kl Puls Ve hø Har god respirasjon C-pap etter liste 2 ganger pr vakt Systolisk BT > 130mmHg Måles BT/puls x1-2 pr vakt Pas har god perifert ved Y-graft opr Unngå vekttap (max 3 kg økning post opr) Sjekke fotpuls hver vakt infeksjonsfokus vurderes Vekt dgl Vekt kg Overskuddsvekt kg Forsøke å holde pas kvalmefri Unngå UVI Ved kvalme gis Zofran iv SIK ved behov Abdomen bløt/uøm Hud/Vev Flatus avgang og evt normal Pas er selvstelt Bandasjer tørre/opr sår reaksjonsløst Pas følger aktivitetsprogrammet, unngå fall Laxoberal 5dråper x 2 daglig Hjelp til personlig hygiene Obeservere opr såret, skifte aquacel ved gjennomsiv Opp i stol til alle måltider Gangtrening 4 x 50m med prekestol/spl Mobilisering kl kl kl Gangtrening x4 NRS < 4 Unngå infeksjoner/komplikasjoner i forbindelse med EDA Observere smerter etter Gi fast smertestillende etter Sovetablett etter behov 3. p.o dag Mål Tiltak Resultat D A N

4 Kunnskap/ utvikling Deltar i 2. p.o dagsprogram og har forståelse for planlagt utskrivelsesdag Gjennomgang av dagens program Utskrivelse planlegges etter avd prosedyre Planlagt utskrivelsedag dato Åndedrett/ SaO2 > 93% (avhenging av pre opr tilstand) Måle Sao2 C-pap kl kl Puls Ve hø Har god respirasjon Systolisk BT > 130mmHg Pas har god perifert ved Y-graft opr Unngå vekttap (max 3 kg økning post opr) Forsøke å holde pas kvalmefri Abdomen bløt/uøm Flatus avgang og normal Spontan urin C-pap etter liste 2 ganger pr vakt Måles BT/puls x1 pr vakt Sjekke fotpuls hver vakt infeksjonsfokus vurderes Vekt dgl Drikkeliste Laxoberal 5 dråper x 2 daglig, evt sep ved normal Klyx ved manglende Sep. KAD Vekt kg Overskuddsvekt kg Kateter seponert kl. Hud Vev Pas klarer selv personlig hygiene Hjelp til evt dusj Observasjon av opr såret At pas er i normal aktivitet Opp i stol til alle måltider Gangtrening 6x 50m uten hjelpemidler Mobilise ring kl kl kl Gangtren ing x6 Pas er tilstrekkelig smertelindret Observere smerter etter Gi fast smertestillende etter EDA seponert kl Sovetablett etter behov 4-6 p.o dag Mål Tiltak Resultat D A N

5 Kunnskap/utvikl ing Åndedrett/sirkul asjon Pas deltager i dagens program og er motivert for utskrivelse Utskrivelse 5-6 dag etter opr Pas er trygg på utskrivelsen Normal SaO2 Normal blod Utskrivningssamtale Evt sykepleieplan for hjemmesykepleie Dato for kontrolltime på kir pol Måle BT/puls x2 daglig Unngå tromboser Unngå vekttap (max 3 kg økning post opr) Spiser normalt Settes på blodfortynnende tbl og kolestrol medisin Vekt daglig daglig Normal Observeres, evt fortsette med laksantia videre Hud/vev Opr reaksjonsløst uten tegn til infeksjon Pas har normal aktivitetsnivå Tilstrekkelig smertelindret Bytte bandasje ved behov og ved utskrivelse Oppe det meste av dagen/kvelden uten hjelpemidler, minst 8 timer dgl Kun paracetamol fast, evt gabapentin frem til dag 5

FO Mål 2 Føler trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert 8 Er tilfredsstillende smertelindret 3 Er stabil respiratorisk og sirkulatorisk

FO Mål 2 Føler trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert 8 Er tilfredsstillende smertelindret 3 Er stabil respiratorisk og sirkulatorisk FUNKSJONSOMRÅDER (FO) 1. Kommunikasjon/sanser 5. Eliminasjon 9. Seksualitet/reproduksjon 2. Kunnskap/utvikling/psykisk 6. Hud/vev/sår 10. Sosialt/planlegging av utskriving 3. Åndedrett/sirkulasjon 7. Aktivitet/funksjonsstatus

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor.

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor. SENSORVEILEDER TIL EKSAMEN I SYKEPLEIE 3, kull S08 VÅR 2010 Kilder: Almås, H. (2001) Klinisk sykepleie 1, 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. kap.2, 5, 8. Grønseth, R. & Markestad, T. (2005) Pediatri og

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres i nakken

Informasjon til deg som skal opereres i nakken Informasjon til deg som skal opereres i nakken Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Anatomi Virvelsøylen består av en rekke virvler: 7 nakkevirvler,

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Til deg som skal hjerteopereres Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Foto: Oslo universitetssykehus HF Dette informasjonsheftet er en orientering til deg som skal hjerteopereres. Vi håper du har anledning

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom

Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom Informasjonsmodellen er en videreutviklet av prosjektet; Kreftforeningens satsning for barn

Detaljer

Palliasjon for lungepasienter

Palliasjon for lungepasienter Palliasjon for lungepasienter Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Til deg som skal opereres } Kirurgisk avdeling, SI Lillehammer Per november 2012 Kjære pasient Du skal legges inn på Kirurgisk sengepost,

Detaljer

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte forskning nr 4, 2012; 7: 380-387 doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158 ORIGINALARTIKKEL > Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Foto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Lang eller kort transport tid, stor eller liten tjeneste Likheter, forskjeller og behov for kompetanse Basert på ambulansepraksis fra Sandnes og Egersund

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 4.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 4.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 4.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Farvel til intensiv hva nå?

Farvel til intensiv hva nå? Farvel til intensiv hva nå? Tilbake til hverdagen etter intensiv behandling Dette heftet er ment som en hjelp for deg og dine nærmeste. Heftet inneholder informasjon og veiledning om problemer eller bekymringer

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer