Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4"

Transkript

1 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: KONTONUMMER: Telefon: ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap Agder: 1719 ungdommer møter på Kick-off 2008 Aust-Agder Fylkeskommune Vest-Agder Fylkeskommune

2 Årsmelding 2008 Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 2. Foreningens organer Styret, valgkomité, delegater, regnskapsfører, revisjon, medlemskap og ansatte Programmer 2008 Progresjonsmodellen Kort presentasjon av de ulike programmen Aktiviteter og statistikk Samlet aktivitet for foreningen Aktivitet i grunnskolen. 15 Aktivitet i videregående skole.. 16 Aktivitet i høyere utdanning 18 Prosjektaktivitet Samarbeidspartnere og næringslivskontakt UE i media Forskning og resultater Regnskap og revisjonsrapport. 23 Oversikt over våre samarbeidspartnere i

3 Årsmelding 2008 Side 3 av 28 Innledning Ungt Entreprenørskap Agder er en aktiv forening og har forrige år gjennomført entreprenørskapsaktiviteter i hele regionen. Foreningen var også i 2008 blant fylkesforeningene med størst aktivitet i landet. UE - Agder har gått igjennom et år preget av ekspansjon. I arbeidsåret 2008 har vi utvidet antall entreprenørskapsprogrammer i grunnskolen betydelig, og entreprenørskapsopplæringen har med dette fått en bredere satsing. I tillegg til dette har vi startet flere nye entreprenørskapsprosjekter og utvidet antall kommersielle samarbeidspartnere vesentlig. Den økte aktiviteten er i tråd med styrets strategiplan for perioden Ungt Entreprenørskap arbeider i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv. Flere av våre nye programmer forutsetter direkte kontakt mellom elever og representanter fra arbeids- og næringsliv. Denne kontakten er viktig for elevene og fremtidens voksne kan gjennom denne kontakten få et virkelighetsnært møte med det som venter. Ungt Entreprenørskap skal legge forholdene til rette for at møteplasser mellom skole og næring kan oppstå. Vi arbeider derfor målrettet mot så vel arbeids- og næringsliv som skoleverket. Vi har fortsatt en lang vei å gå før balansen mellom læring og næring er slik vi ønsker, men vi har startet på veien og håper å ytterligere styrke næringslivssatsingen de kommende år. Samlet personalgruppe leverte også i 2008 strålende resultater og foreningen mottar gode tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidet. UE Agder har dyktige medarbeidere som tar sitt arbeid som igangsettere, rådgivere og motivatorer alvorlig. Dette er en vesentlig årsak til at også 2008 ble et rekordår. UE-Agder nådde all time high med hele elever som deltakere på entreprenørskapsprogrammer i 2008, og foreningen hevder seg høyt på samtlige statistikker. Aktiviteten pr. årsverk er den høyeste i landet. Foreningens arbeid blir lagt merke til også utover skoleverket. Dette ble tydeliggjort gjennom nominasjonen fra Markedsføringsforeningen i Kristiansand. UE-Agder ble, som en av tre kandidater, nominert til prisen Årets Markedsfører 2008 i Vest-Agder. Årets nominerte var, foruten UE-Agder, Colorline (Superspeed) og Kristiansand Kino. Ungt Entreprenørskap Agder måtte se seg slått av Colorline, og sammen med Kristiansand Kino fikk vi en fin delt andreplass. En slik nominasjon viser at vår organisasjon og vårt arbeid blir lagt merke til og verdsatt. Nominasjonen var en flott anerkjennelse for vårt arbeid og en vitamininnsprøytning hva gjelder fremtidig satsing.

4 Årsmelding 2008 Side 4 av Foreningens fundament FORMÅL Foreningens formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: gi ungdom lyst til selv å etablere egen virksomhet og til å sette ideer ut i livet fremme barns, ungdoms og studenters kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet knytte næringslivet og skolene tettere sammen gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i arbeids- og næringsliv gi ungdom forståelse for god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper Entreprenørskap handler om å se muligheter, og å gjøre noe med dem. Både kreativitet, annerledestenkning og handlekraft er med andre ord viktige entreprenørielle egenskaper som det påligger foreningen å vektlegge. Dette oppsummeres i foreningens ledestjerne, visjonen. VISJON UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier! KJERNEVERDIER Vårt arbeid bygger på tre kjerneverdier Framtid, Samspill og Skaperglede. Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

5 Årsmelding 2008 Side 5 av 28 Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte "Lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet. SLAGORD Som inspirasjon for våre tanker og som basis for våre handlinger ligger foreningens slagord, Vi ønsker at mot skal være inspirasjon for våre tanker og basis for våre handlinger. Vi ønsker å strekke oss etter det eksepsjonelle og vi tror at det eksepsjonelle ligger i grenseland mellom det mulige og det umulige. VI VÅGER skal inspirere og utfordre de ulike bidragsyterne i organisasjonen til å våge å tenke nye tanker, våge å ta modige valg, og til å våge å gå nye veier.

6 Årsmelding 2008 Side 6 av Foreningens organer Styret Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2007: Styreleder Anne Tove Løvland (Agder Energi) Anne Christine Broll (GE-healthcare) Fred Skagestad (NHO) Maiken Messel (Utdanningskontoret Fylkesmannen i Vest-Agder) Johan Pensgård (Regionalavdelingen Vest-Agder fylkeskommune) Wenche Fresvik (Regionalavdelingen Aust-Agder fylkeskommune) André Pedersen (LO) 1. Varamedlem Erik Arntsen (UiA) 2. Varamedlem Aust-Agder fylkeskommune, Utdanningsavdelingen (I perioden representert ved Karen Grundesen) 3. Varamedlem Vest-Agder fylkeskommune, Utdanningsavdelingen (I perioden representert ved Kirsti Solvang Salvesen) 4. Varamedlem KS (i perioden representert ved Per Bendixen og Torbjørn Torblå) André Pedersen fra LO søkte fritak som følge av jobbskifte, og Erik Arntsen fra UiA ble flyttet til fast plass fra og med mai Styret utarbeidet våren 2008 foreningens strategiplan og har i perioden avholdt 5 styremøter. Valgkomité Som valgkomite har disse fungert: Ole Bjerkås, Gro industrier (leder) Kjellaug Øverås, Fylkesmannen i Aust-Agder Jan-Ludvig Levinsen, Møglestu videregående skole Styrets delegater til general- og rådsforsamlingen i UE-Norge Styreleder og daglig leder er styrets delegater til general- og rådsforsamlingen i UE-Norge. Det har vært avholdt to rådsmøter i perioden. Regnskapsfører Regnskap & Revisjon, Kristiansand Revisjon Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesrevisjonen

7 Årsmelding 2008 Side 7 av 28 Medlemskap Årlig medlemskap har i 2008 vært kr. 0,50 pr. innbygger for kommuner, og kr i medlemskap for bedrifter og organisasjoner. Følgende kommuner har betalt medlemskap i Ungt Entreprenørskap Agder 2008: Aust-Agder: Lillesand, Froland, Åmli, Iveland, Vegårshei, Arendal, Valle, Bykle og Birkenes. Vest-Agder: Audnedal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne og Kristiansand. Følgende organisasjoner er medlemmer: NHO Agder, LO Aust-Agder, LO Vest-Agder, KS, BI, UiA Ansatte Foreningen har i perioden hatt fire ansatte fordelt på 3,6 årsverk. Daglig leder Bjørn Egil Hansen ble sykemeldt fra mars til august. I perioden fungerte Jan Ole Rypestøl i stillingen. Videre søkte Hansen permisjon fra stillingen som daglig leder fra august 08 til juli 09. Hansen ønsket etter sin sykdomsperiode å tre inn i en stilling som seniorrådgiver i foreningen i denne perioden. Permisjonssøknaden ble innvilget, og Jan Ole Rypestøl ble innsatt som daglig leder i perioden. Foreningen har hatt følgende personer ansatt i perioden: Jan Ole Rypestøl Daglig leder (fra 1. mars 2008) Bjørn Egil Hansen, Seniorrådgiver (daglig leder i januar og februar) Solveig Kullerud Gonsholt Rådgiver Gladys M. Vimme Kontorassistent 60% Utleie av arbeidskraft: Foreningen har i 2008 leid ut følgende personer til arbeid i andre stillinger: Bjørn Egil Hansen Gladys M. Vimme Utleid i 50% stilling fra som prosjektleder for Ungt Entreprenørskap i Lillesand Kommune. Utleid i 20% stilling som kontorassistent for utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder

8 Årsmelding 2008 Side 8 av Programmer 2008 Ungt Entreprenørskap har utviklet programmer for hele utdanningsløpet. Alle programmene har fokus på entreprenørskap, og kan ha en varighet fra 5 timer til 80+ timer. Her følger en oversikt over programmer som tilbys i PROGRESJONSMODELLEN for Ungt Entreprenørskap viser foreningens ulike program knyttet til utdanningsnivå 1-7 trinn Barne- og mellomtrinn - Vårt lokalsamfunn - SMART - SikkSakk EUROPA trinn Videregående skole - Ungdomsbedrift - Gründercamp - Leder for en dag - Jenter og ledelse - Inkluderende arbeidsliv - Cambridge eksamen 8-10 trinn Ungdomsskolen - Elevbedrift - Gründercamp - Økonomi og karrierevalg Universitet/ Høyskole - Studentbedrift - Leder for en dag - Cambridge eksamen Porteføljen av programmer har i 2008 blitt kraftig utvidet. Foreningen supplerer de tunge entreprenørskapsprogrammene, som bedriftskonseptene, med kortere temabaserte programmer. Programmene har fortsatt entreprenørskap i fokus, men har et snevrere innhold. Dette gjør at det kan være lettere for flere å ta del i programmene og derved også at flere blir trent i ulike entreprenørskapstemaer. UE-Agder har tilbudt og gjennomført samtlige programmer i 2008.

9 Årsmelding 2008 Side 9 av 28 KORT PRESENTASJON AV PROGRAMMENE VÅRT LOKALSAMFUNN ( trinn) Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd på samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn. Rammen er et lokalsamfunn hvor alle er aktive medspillere. Elevene lærer hvordan lokalt næringsliv og offentlig virksomhet påvirker deres hverdag og hvordan de selv kan bidra med positive forandringer i eget lokalmiljø. Programmet synliggjør at det handler om prioriteringer og at alle kan være med på å påvirke. Metode: Programmet er basert på elevaktivitet gjennom diskusjon, refleksjon, samarbeid og problemløsing. Arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv som veileder for elevene. Trinnets lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen. Tidsbruk: Fem arbeidsøkter med ekstern veileder. Hver arbeidsøkt er beregnet til en time. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene med veileder. Stimulerer til: Bevissthet om lokal identitet, kunnskap om lokalt ressursgrunnlag, kunnskap om næringsvirksomhet og yrkesgrupper, forståelse for enkel samfunnsøkonomi, forståelse for demokratiske prosesser. SIKKSAKK EUROPA ( trinn) SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Gjennom spennende og morsomme aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er gjensidig avhengig av hverandre, ikke minst når det gjelder økonomi og næring. Metode: Programmet er basert på elevaktivitet gjennom diskusjon, refleksjon, samarbeid, spill og problemløsing. De fire arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv som veileder for elevene. Trinnets lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen, i tillegg til å legge opp relevant for- og etterarbeid. Således har både lærer og veiledere sentrale roller i gjennomføringen av SikkSakk Europa. Tidsbruk: Programmet består av fire veilederøkter som hver er beregnet til ca tre timer. Disse skal være en introduksjon til en bredere gjennomgang av stoffet som elevene gjør sammen med lærer. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene.

10 Årsmelding 2008 Side 10 av 28 SMART (5. 7. trinn) SMART inspirerer elevene til skaperglede, handling og samarbeid. Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting stimulerer SMART elevenes nysgjerrighet, forskertrang og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Gjennom observasjoner og kartlegginger bruker elevene sine egne ideer til å løse problemer. Løsningene gir positive forandringer for dem selv og andre. SMART kan også kobles til Nysgjerrigper. Metode: Programmet er basert på elevaktiv læring der elevene selv er aktive i å definere problemområder, forske på mulige løsninger og bruke sitt nettverk for å finne løsninger som kommer til nytte for seg selv og andre. Det er vesentlig at elevene bruker læringsarenaer utenfor skole og at lærer har rollen som veileder i elevenes prosess. Tidsbruk: Programmet er delt inn i fem faser. Hvor mye tid man velger å bruke på hver fase er fleksibelt. Stimulerer til: Å kunne bruke kreative prosesser, bevissthet om eget nettverk, bevissthet om nødvendigheten av verdiskaping, forskningstrang og ideutvikling, selvtillitt og selvstendighet, å se nytten av egen formidlingsevne, å se verdien av prøving og feiling ELEVBEDRIFT ( trinn) - En annerledes skolehverdag med fokus på kreative prosesser, samarbeid, handlingskompetanse og verdiskaping. Grunnlaget for elevbedriften er elevenes egne ideer, basert på kunnskap om lokale ressurser. Elevbedrift er utviklet med tanke på ungdomsskolen, men det er fullt mulig å tilrettelegge elevbedriftsmetoden for både mellomtrinnet og barnetrinnet. Ved å registrere bedriften på våre nettsider blir bedriften medlem av Ungt Entreprenørskap Agder. Metode: Elevbedrift som metode er basert på elevaktiv læring hvor elevene samarbeider om å utvikle sin egen bedrift, med lærere og andre som veiledere. For å lykkes er det viktig at de utvider sine læringsarenaer og bevisstgjøres på nytten av å bruke egne og andres nettverk. Hensikten med Elevbedrift er å gi elevene tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke muligheter rundt seg. Sentralt i metoden er "learning by doing". Tidsbruk: Gjennomføringen av en elevbedrift kan variere fra noen få uker til å strekke seg over et helt skoleår. Stimulerer til: Å kunne bruke kreative prosesser, bevissthet om lokalt ressursgrunnlag, økt samarbeidsevne, nettverksbevissthet, utvikle endringskompetanse, forståelse for mangfold og muligheter ved verdiskaping, innsikt i strukturer og roller i yrkeslivet.

11 Årsmelding 2008 Side 11 av 28 ØKONOMI OG KARRIEREVALG ( trinn) Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdanningsog yrkesvalg og hvordan det påvirker framtidige valgmuligheter. Hensikten med Økonomi og karrierevalg er at elevene gjennom økt selvinnsikt skal ha bedre forutsetninger for å ta riktige beslutninger knyttet til fremtidige karrierevalg, fritid og økonomi. Metode: Programmet er basert på elevaktiv læring gjennom diskusjon, refleksjon og ulike arbeidsoppgaver elevene blir utfordret med. Arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt næringsliv som veileder for elevene. Trinnets lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen. Tidsbruk: De tre arbeidsøktene er hver beregnet til 90 minutter. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene med veileder. Stimulerer til: Refleksjon og selvinnsikt, bevissthet om egen beslutningsevne, bevissthet om egen valgkompetanse, bevissthet om økonomi knyttet til yrkesvalg, innsikt i personlig økonomi, kunnskap om rettigheter og plikter som bankkunde. GRÜNDERCAMP ( trinn) Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningene for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. Metode: Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en Gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse oppdraget de får presentert. Elevene får trening Gründercamp for fire hundre elever ved Møglestu Vgs i å jobbe kreativt og løsningsorientert i grupper i et avgrenset tidsrom. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Det er naturlig at oppdragsgiver stiller som veiledere. Gründercampen avsluttes med at elevene presenterer sine løsninger for en jury. Tidsbruk: En Gründercamp arrangeres over ett til tre døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut fra lokale rammebetingelser. Stimulerer til: Bruk av kreative prosesser, samarbeid og gruppedynamikk, trening i organisering og arbeidsfordeling, evne til å prøve og feile, å kunne nyttiggjøre seg veiledning, bevissthet om informasjonsinnhenting, bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker.

12 Årsmelding 2008 Side 12 av 28 UNGDOMSBEDRIFT ( trinn) - Å delta i programmet Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med støtte fra lærere og mentor fra det lokale næringslivet. Gjennom ungdomsbedriften markedsfører og produserer elevene et produkt eller en tjeneste. Elevene arbeider ut fra virkelige ideer, virkelig produksjon, virkelig salg, virkelige kunder, virkelige penger og virkelig regnskap. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift skal registreres hos Ungt Entreprenørskap og Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever. Stimulerer til: Bruk av kreative prosesser Samarbeid og gruppedynamikk Trening i organisering og arbeidsfordeling Evne til å kommunisere Trening i problemløsning Evne til å prøve og feile Å kunne nyttiggjøre seg veiledning Bevissthet om informasjonsinnhenting Bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjel besøker standen til Fin Vin UB fra Arendal Videregående Skole. NM 2008 Metode Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i programmet Ungdomsbedrift. Å etablere en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om "learning by doing" (erfaringslæring). Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den elevene tilegner seg selv. Ulike fag får relevans etter hvert som ulike arbeidsoppgaver i Ungdomsbedriften dukker opp. Elevene får trening i å jobbe kreativt og løsningsorientert. Gruppen må samarbeide som et team for å nå felles mål. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

13 Årsmelding 2008 Side 13 av 28 STUDENTBEDRIFT (Høyere utdanning) - Studentbedrift gir studenter kunnskap om bedriftsetablering med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift i løpet av ett år. Her er muligheter for å utvikle en forretningsidé og drive en bedrift innenfor trygge rammer. Studentbedrift kan etableres som eget fag eller som en del av et eksisterende studium/fag. Målgruppe: Studenter ved høgskoler og universitet. Metode: Studentbedrift er en problembasert læringsmetode (PBL) hvor studentene er kjernen i undervisningen og må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Studentbedrift gir mer enn bare entreprenørskapskompetanse. Fokuset ligger på læringen som skjer gjennom arbeidsprosessen i studentgruppen når bedriften blir startet opp og drevet. Næringsfokuset det å tjene penger kommer i andre rekke, men blir gjerne motivasjonen for studentene. Foreleser har i oppstartsfasen en sentral rolle og må gjøre studentene kjent med prosessen, men går etter hvert mer over i veilederrollen. Studentbedrift foregår ved veiledning fra en eller flere personer ved studiestedet, og med mentorer fra næringslivet som studentene selv velger. Tidsbruk: Fleksibelt på tid, men kan maks vare i ett år. Det er opp til veileder hvor mye tid som avsettes til arbeid og veiledning av studentbedrift. Dette samsvarer ofte med antall poeng til uttelling. Alt fra tre måneder til ett år er normalt.

14 4. Aktiviteter og statistikk 2008 Årsmelding 2008 Side 14 av 28 Agder ligger i Norgestoppen på de fleste målbare forhold innenfor entreprenørskap i skolen. Dette gjelder også i Samlet aktivitet for foreningen i 2008 Antall Elev-, Ungdoms- og Studentbedrifter per. Capita I tabellen under vises summen av antall Elev-, Ungdoms- og Studentbedrifter i fylkene veid opp mot antall innbyggere i fylkene. Altså bedriftsaktivitet per. capita. Aust-Agder topper listen mens Vest-Agder kommer som en god nummer fire. Plassering Fylke SB UB EB Sum Innbyggere Faktor pr Aust-Agder ,37 2 Nord Trøndelag ,69 3 Nordland ,04 4 Vest-Agder ,36 5 Østfold ,83 6 Sogn og Fjordane ,35 7 Sør Trøndelag ,32 8 Hedmark ,90 9 Troms ,75 10 Akershus ,66 11 Finnmark ,44 12 Telemark ,26 13 Oppland ,68 14 Buskerud ,42 15 Vestfold ,22 16 Rogaland ,35 17 Hordaland ,07 18 Møre og Romsdal ,63 19 Oslo ,14 Sum ,32 Aktiviteten i fylkesforeningen Ungt Entreprenørskap Norge måler de ulike fylkesforeningenes aktivitetsnivå. Samtlige ansatte rapporterer deltakere på kurs, i programmer, antall tilhørere på foredrag osv. Neste diagram viser en oversikt over fylkenes entreprenørskapsaktivitet 2008.

15 Årsmelding 2008 Side 15 av 28 Aktiviteten tar ikke hensyn til antall ansatte i fylkesforeningene, men det kan opplyses om at Agderfylkene ligger i nedre segment hva angår antall årsverk. Til tross for dette hevder UE-Agder seg på en flott 4. plass med deltakere År 2004 År År År År Akershus Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold AKTIVITET I GRUNNSKOLEN UE-Agder har i perioden styrket sin satsing mot grunnskolen. I løpet av 2008 introduserte foreningen hele fem nye programmer FOR målgruppen trinn: Vårt lokalsamfunn, Smart, SikkSakk Europa, Økonomi og Karrierevalg og Gründercamp. Se tidligere sider for en gjennomgang av programmenes innhold. Samtlige programmer ble gjennomført i Størst deltakelse har det vært på Gründercampprogrammet, med hele 400 deltakere fra Grunnskolen. Antallet elevbedrifter har i perioden vært høyt med hele 149 bedrifter fordelt på 49 skoler Serie Agder Nord Trøndelag Nordland Østfold Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Hedmark Troms Akershus Finnmark Telemark Oppland Buskerud Vestfold Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Oslo Tallene baserer seg på eget tallmateriale innsamlet juni 08. Oversikten gjelder skoleåret 07/08.

16 Årsmelding 2008 Side 16 av 28 AKTIVITET I VIDEREGÅENDE SKOLE Ungdomsbedrift er fortsatt flaggskipet innenfor entreprenørskap i videregående opplæring. Agder har de siste årene vært blant de ledende i Norge hva gjelder antall ungdomsbedrifter målt pr. innbygger i fylket. Så ble også tilfellet i 2008 til tross for en liten nedgang fra året før. Samlet ligger Agder fortsatt helt i Norgestoppen både når det gjelder antall ungdomsbedrifter og antall aktive elever i videregående skole. Antall ungdomsbedrifter Statistikken viser antall ungdomsbedrifter fordelt på ulike fylker i Norge Serie Agder Nord Trøndelag Nordland Østfold Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Hedmark Troms Akershus Finnmark Telemark Oppland Buskerud Vestfold Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Oslo Antall elever i ungdomsbedrift Statistikken viser antall elever i Ungdomsbedriftsprogrammet målt opp mot antall Vg2 elever i fylkene Serie Agder Akershus Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Antall elever i ungdomsbedrifter var i 2008 hele Dette utgjør 31.2% av alle Vg2 elever i fylket.

17 Årsmelding 2008 Side 17 av 28 Rekordstor Kick-off 2008 Det store aktivitetsnivået i videregående skole ga i år også utslag i rekordstor deltakelse på Kick-off for ungdomsbedrifter. Tilbakemeldinger fra UE Norge sier at det aldri tidligere har vært samlet flere elever og lærere i et enkeltarrangement i regi av Ungt Entreprenørskap Europa! Hele 1719 elever møtte til Kick-off i Kristiansand Dyrepark den 17. september! Fylkesmesse og NM. Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter ble arrangert 13. mars med rekordstor påmelding. I år inviterte vi også elevbedriftene med oss og totalt hadde vi 95 utstillere. Agders beste Ungdomsbedrifter ble i 2008: Fin Vin UB Ollie UB Arendal videregående skole, Aust-Agder Tangen videregående skole, Vest-Agder Begge bedriftene gjorde en flott innsats på NM for Ungdomsbedrifter i april. Dessverre ble det ingen premier til Agder, men en flott opplevelse og masse gode minner tar vi med oss videre. Ollie UB, Tangen Vgs Fin Vin UB, Arendal Vgs Andre utmerkelser i 2008 Årets entreprenørskapslærer i videregående skole ble: Årets entreprenørskapslærer i grunnskolen ble: Årets entreprenørskapskommune på Agder ble: Aril Moen fra Tangen Videregående Skole Trond Eirik Jaabæk fra Engesland Skule Lillesand Kommune

18 Årsmelding 2008 Side 18 av 28 AKTIVITET i HØYERE UTDANNING Ungt Entreprenørskap Agder opplever i 2008 en nedgang i antall studentbedrifter. Agder har 10 studentbedrifter registrert dette året. Samarbeidet med UIA Senter for Entreprenørskap, Fakultet for mat og helse samt UiA Campus Grimstad er svært godt. UiA gir for første gang studiepoeng for drift av Studentbedrift gjennom faget TFL113. Foreningen ønsker seg aktivitet også på de private høyskolene i fylkene. Kick-off 08 Fredag 22. august arrangerte UE-Agder Kick-off for studenter ved UiA. Programmet var variert og det ble en vellykket dag med entreprenørskap i fokus. NM for Studentbedrifter Bedriften Idunas Dyrepleie SB representerte Agder på en utmerket måte på NM for Studentbedrifter. Idunas Dyrepleie SB tilbyr pass og stell av kjæledyr Til sine kunder, og det gjør bedriften på en utmerket måte. Bedriften vant ingen pris men fikk hederlig omtale i konkurransen Norges Beste SB. Idunas Dyrepleie SB, UiA

19 Årsmelding 2008 Side 19 av 28 Prosjektaktivitet 2008 Ungt Entreprenørskap i Lillesand Kommune Lillesand setter entreprenørskap på dagsorden og har fra 1.oktober satt i gang et prosjekt kalt Ungt Entreprenørskap i Lillesand Kommune. Kommunen har leid vår seniorrådgiver Bjørn Egil Hansen som prosjektleder i 50% stilling. Kommunen ønsker med satsingen å sette fokus på kreativitet, endringsvilje og endringsevne, for derigjennom å trene kommunens fremtidige arbeidsgivere og arbeidstakere i entreprenørielle ferdigheter. Satsingen er unik i Norge og prosjektet er et samarbeid mellom Lillesand Kommune, lokalt næringsliv, Møglestu Videregående Skole og Ungt Entreprenørskap Agder. Lillesand Kommune mottok prisen for Årets Entreprenørskapskommune på Agder Magiprosjektet Magiprosjektet er et prosjekt som anvender entreprenørskap som metode i arbeidet for å forebygge frafall/drop-out i ungdomsskolen. Prosjektet ledes av Senter for Entreprenørskap ved UiA og finansieres av Kristiansand kommune. Ungt Entreprenørskap Agder leverer metodikk og undervisningskrefter. Prosjektets del 1 er gjennomført med oppsiktsvekkende gode resultater. Elevene tegnet selv sin egen bedriftslogo.

20 Årsmelding 2008 Side 20 av 28 Kompetansegruppe Ungt Entreprenørskap Agder har gjennom daglig leder vært medlem av en prosjektgruppe som har fått i oppgave å utarbeide en plan for kompetanseheving i UE. Planen skal være ferdig i rett over nyttår Påfinner- en idèkonkurranse for UE Ungt Entreprenørskap Agder lanserte en egen idèkonkurranse for ansatte og styremedlemmer i Ungt Entreprenørskap over hele landet. Konkurransen pågikk i oktober-november og hele 54 ideer kom inn. Vinneren av prisen Årets påfinner 2008 ble UE Sør Trøndelag. Prosjekt Mat og matkultur I samarbeid med helse- og landbruksavdelingene hos fylkesmennene i Vest-Agder og Aust- Agder, gjennomførte UE-Agder også i 2008 kurs for elevdrevne kantiner i grunnskolen. Kurset var i Sunn Mat og kurset har gitt gode resultater. Kurset har pågått siden Samarbeidspartnere og næringslivskontakt Ungt Entreprenørskap Agder finansieres av så vel offentlige som private midler. Våre hovedfinansiører og hovedsamarbeidspartnere er: OFFENTLIG SEKTOR NHD Nærings- og handelsdepartementet, KRD Kommunal- og regionaldepartementet KD Kunnskapsdepartementet Vest-Agder fylkeskommune,. Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder PRIVAT SEKTOR Sparebank 1 SR-Bank, Elkem Research, Kristiansand Dyrepark Samarbeidet med ulike aktører i privat sektor innebefatter også mindre sponsingsbeløp samt ressurstilførsel i form av arbeidstid og kompetanse. Totalt har UE-Agder samarbeid med ca 150 ulike kommersielle virksomheter. Dette er alt fra sponsing av enkeltarrangement til dommertjenester, kursholdere, mentorvirksomhet m.m. ORGANISASJONER Som det fremgår av medlemsoversikten på side 8, arbeider Ungt Entreprenørskap Agder tett sammen med følgende organisasjoner: NHO, LO og KS i tillegg til Universitetet i Agder og BI Kristiansand.

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv! UNGDOMSBEDRIFT Mentor Bli med å skape morgendagens næringsliv! Velkommen som mentor! Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer