Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4"

Transkript

1 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: KONTONUMMER: Telefon: ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap Agder: 1719 ungdommer møter på Kick-off 2008 Aust-Agder Fylkeskommune Vest-Agder Fylkeskommune

2 Årsmelding 2008 Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 2. Foreningens organer Styret, valgkomité, delegater, regnskapsfører, revisjon, medlemskap og ansatte Programmer 2008 Progresjonsmodellen Kort presentasjon av de ulike programmen Aktiviteter og statistikk Samlet aktivitet for foreningen Aktivitet i grunnskolen. 15 Aktivitet i videregående skole.. 16 Aktivitet i høyere utdanning 18 Prosjektaktivitet Samarbeidspartnere og næringslivskontakt UE i media Forskning og resultater Regnskap og revisjonsrapport. 23 Oversikt over våre samarbeidspartnere i

3 Årsmelding 2008 Side 3 av 28 Innledning Ungt Entreprenørskap Agder er en aktiv forening og har forrige år gjennomført entreprenørskapsaktiviteter i hele regionen. Foreningen var også i 2008 blant fylkesforeningene med størst aktivitet i landet. UE - Agder har gått igjennom et år preget av ekspansjon. I arbeidsåret 2008 har vi utvidet antall entreprenørskapsprogrammer i grunnskolen betydelig, og entreprenørskapsopplæringen har med dette fått en bredere satsing. I tillegg til dette har vi startet flere nye entreprenørskapsprosjekter og utvidet antall kommersielle samarbeidspartnere vesentlig. Den økte aktiviteten er i tråd med styrets strategiplan for perioden Ungt Entreprenørskap arbeider i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv. Flere av våre nye programmer forutsetter direkte kontakt mellom elever og representanter fra arbeids- og næringsliv. Denne kontakten er viktig for elevene og fremtidens voksne kan gjennom denne kontakten få et virkelighetsnært møte med det som venter. Ungt Entreprenørskap skal legge forholdene til rette for at møteplasser mellom skole og næring kan oppstå. Vi arbeider derfor målrettet mot så vel arbeids- og næringsliv som skoleverket. Vi har fortsatt en lang vei å gå før balansen mellom læring og næring er slik vi ønsker, men vi har startet på veien og håper å ytterligere styrke næringslivssatsingen de kommende år. Samlet personalgruppe leverte også i 2008 strålende resultater og foreningen mottar gode tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidet. UE Agder har dyktige medarbeidere som tar sitt arbeid som igangsettere, rådgivere og motivatorer alvorlig. Dette er en vesentlig årsak til at også 2008 ble et rekordår. UE-Agder nådde all time high med hele elever som deltakere på entreprenørskapsprogrammer i 2008, og foreningen hevder seg høyt på samtlige statistikker. Aktiviteten pr. årsverk er den høyeste i landet. Foreningens arbeid blir lagt merke til også utover skoleverket. Dette ble tydeliggjort gjennom nominasjonen fra Markedsføringsforeningen i Kristiansand. UE-Agder ble, som en av tre kandidater, nominert til prisen Årets Markedsfører 2008 i Vest-Agder. Årets nominerte var, foruten UE-Agder, Colorline (Superspeed) og Kristiansand Kino. Ungt Entreprenørskap Agder måtte se seg slått av Colorline, og sammen med Kristiansand Kino fikk vi en fin delt andreplass. En slik nominasjon viser at vår organisasjon og vårt arbeid blir lagt merke til og verdsatt. Nominasjonen var en flott anerkjennelse for vårt arbeid og en vitamininnsprøytning hva gjelder fremtidig satsing.

4 Årsmelding 2008 Side 4 av Foreningens fundament FORMÅL Foreningens formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: gi ungdom lyst til selv å etablere egen virksomhet og til å sette ideer ut i livet fremme barns, ungdoms og studenters kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet knytte næringslivet og skolene tettere sammen gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i arbeids- og næringsliv gi ungdom forståelse for god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper Entreprenørskap handler om å se muligheter, og å gjøre noe med dem. Både kreativitet, annerledestenkning og handlekraft er med andre ord viktige entreprenørielle egenskaper som det påligger foreningen å vektlegge. Dette oppsummeres i foreningens ledestjerne, visjonen. VISJON UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier! KJERNEVERDIER Vårt arbeid bygger på tre kjerneverdier Framtid, Samspill og Skaperglede. Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

5 Årsmelding 2008 Side 5 av 28 Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte "Lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet. SLAGORD Som inspirasjon for våre tanker og som basis for våre handlinger ligger foreningens slagord, Vi ønsker at mot skal være inspirasjon for våre tanker og basis for våre handlinger. Vi ønsker å strekke oss etter det eksepsjonelle og vi tror at det eksepsjonelle ligger i grenseland mellom det mulige og det umulige. VI VÅGER skal inspirere og utfordre de ulike bidragsyterne i organisasjonen til å våge å tenke nye tanker, våge å ta modige valg, og til å våge å gå nye veier.

6 Årsmelding 2008 Side 6 av Foreningens organer Styret Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2007: Styreleder Anne Tove Løvland (Agder Energi) Anne Christine Broll (GE-healthcare) Fred Skagestad (NHO) Maiken Messel (Utdanningskontoret Fylkesmannen i Vest-Agder) Johan Pensgård (Regionalavdelingen Vest-Agder fylkeskommune) Wenche Fresvik (Regionalavdelingen Aust-Agder fylkeskommune) André Pedersen (LO) 1. Varamedlem Erik Arntsen (UiA) 2. Varamedlem Aust-Agder fylkeskommune, Utdanningsavdelingen (I perioden representert ved Karen Grundesen) 3. Varamedlem Vest-Agder fylkeskommune, Utdanningsavdelingen (I perioden representert ved Kirsti Solvang Salvesen) 4. Varamedlem KS (i perioden representert ved Per Bendixen og Torbjørn Torblå) André Pedersen fra LO søkte fritak som følge av jobbskifte, og Erik Arntsen fra UiA ble flyttet til fast plass fra og med mai Styret utarbeidet våren 2008 foreningens strategiplan og har i perioden avholdt 5 styremøter. Valgkomité Som valgkomite har disse fungert: Ole Bjerkås, Gro industrier (leder) Kjellaug Øverås, Fylkesmannen i Aust-Agder Jan-Ludvig Levinsen, Møglestu videregående skole Styrets delegater til general- og rådsforsamlingen i UE-Norge Styreleder og daglig leder er styrets delegater til general- og rådsforsamlingen i UE-Norge. Det har vært avholdt to rådsmøter i perioden. Regnskapsfører Regnskap & Revisjon, Kristiansand Revisjon Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesrevisjonen

7 Årsmelding 2008 Side 7 av 28 Medlemskap Årlig medlemskap har i 2008 vært kr. 0,50 pr. innbygger for kommuner, og kr i medlemskap for bedrifter og organisasjoner. Følgende kommuner har betalt medlemskap i Ungt Entreprenørskap Agder 2008: Aust-Agder: Lillesand, Froland, Åmli, Iveland, Vegårshei, Arendal, Valle, Bykle og Birkenes. Vest-Agder: Audnedal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne og Kristiansand. Følgende organisasjoner er medlemmer: NHO Agder, LO Aust-Agder, LO Vest-Agder, KS, BI, UiA Ansatte Foreningen har i perioden hatt fire ansatte fordelt på 3,6 årsverk. Daglig leder Bjørn Egil Hansen ble sykemeldt fra mars til august. I perioden fungerte Jan Ole Rypestøl i stillingen. Videre søkte Hansen permisjon fra stillingen som daglig leder fra august 08 til juli 09. Hansen ønsket etter sin sykdomsperiode å tre inn i en stilling som seniorrådgiver i foreningen i denne perioden. Permisjonssøknaden ble innvilget, og Jan Ole Rypestøl ble innsatt som daglig leder i perioden. Foreningen har hatt følgende personer ansatt i perioden: Jan Ole Rypestøl Daglig leder (fra 1. mars 2008) Bjørn Egil Hansen, Seniorrådgiver (daglig leder i januar og februar) Solveig Kullerud Gonsholt Rådgiver Gladys M. Vimme Kontorassistent 60% Utleie av arbeidskraft: Foreningen har i 2008 leid ut følgende personer til arbeid i andre stillinger: Bjørn Egil Hansen Gladys M. Vimme Utleid i 50% stilling fra som prosjektleder for Ungt Entreprenørskap i Lillesand Kommune. Utleid i 20% stilling som kontorassistent for utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder

8 Årsmelding 2008 Side 8 av Programmer 2008 Ungt Entreprenørskap har utviklet programmer for hele utdanningsløpet. Alle programmene har fokus på entreprenørskap, og kan ha en varighet fra 5 timer til 80+ timer. Her følger en oversikt over programmer som tilbys i PROGRESJONSMODELLEN for Ungt Entreprenørskap viser foreningens ulike program knyttet til utdanningsnivå 1-7 trinn Barne- og mellomtrinn - Vårt lokalsamfunn - SMART - SikkSakk EUROPA trinn Videregående skole - Ungdomsbedrift - Gründercamp - Leder for en dag - Jenter og ledelse - Inkluderende arbeidsliv - Cambridge eksamen 8-10 trinn Ungdomsskolen - Elevbedrift - Gründercamp - Økonomi og karrierevalg Universitet/ Høyskole - Studentbedrift - Leder for en dag - Cambridge eksamen Porteføljen av programmer har i 2008 blitt kraftig utvidet. Foreningen supplerer de tunge entreprenørskapsprogrammene, som bedriftskonseptene, med kortere temabaserte programmer. Programmene har fortsatt entreprenørskap i fokus, men har et snevrere innhold. Dette gjør at det kan være lettere for flere å ta del i programmene og derved også at flere blir trent i ulike entreprenørskapstemaer. UE-Agder har tilbudt og gjennomført samtlige programmer i 2008.

9 Årsmelding 2008 Side 9 av 28 KORT PRESENTASJON AV PROGRAMMENE VÅRT LOKALSAMFUNN ( trinn) Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd på samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn. Rammen er et lokalsamfunn hvor alle er aktive medspillere. Elevene lærer hvordan lokalt næringsliv og offentlig virksomhet påvirker deres hverdag og hvordan de selv kan bidra med positive forandringer i eget lokalmiljø. Programmet synliggjør at det handler om prioriteringer og at alle kan være med på å påvirke. Metode: Programmet er basert på elevaktivitet gjennom diskusjon, refleksjon, samarbeid og problemløsing. Arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv som veileder for elevene. Trinnets lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen. Tidsbruk: Fem arbeidsøkter med ekstern veileder. Hver arbeidsøkt er beregnet til en time. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene med veileder. Stimulerer til: Bevissthet om lokal identitet, kunnskap om lokalt ressursgrunnlag, kunnskap om næringsvirksomhet og yrkesgrupper, forståelse for enkel samfunnsøkonomi, forståelse for demokratiske prosesser. SIKKSAKK EUROPA ( trinn) SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Gjennom spennende og morsomme aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er gjensidig avhengig av hverandre, ikke minst når det gjelder økonomi og næring. Metode: Programmet er basert på elevaktivitet gjennom diskusjon, refleksjon, samarbeid, spill og problemløsing. De fire arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv som veileder for elevene. Trinnets lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen, i tillegg til å legge opp relevant for- og etterarbeid. Således har både lærer og veiledere sentrale roller i gjennomføringen av SikkSakk Europa. Tidsbruk: Programmet består av fire veilederøkter som hver er beregnet til ca tre timer. Disse skal være en introduksjon til en bredere gjennomgang av stoffet som elevene gjør sammen med lærer. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene.

10 Årsmelding 2008 Side 10 av 28 SMART (5. 7. trinn) SMART inspirerer elevene til skaperglede, handling og samarbeid. Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting stimulerer SMART elevenes nysgjerrighet, forskertrang og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Gjennom observasjoner og kartlegginger bruker elevene sine egne ideer til å løse problemer. Løsningene gir positive forandringer for dem selv og andre. SMART kan også kobles til Nysgjerrigper. Metode: Programmet er basert på elevaktiv læring der elevene selv er aktive i å definere problemområder, forske på mulige løsninger og bruke sitt nettverk for å finne løsninger som kommer til nytte for seg selv og andre. Det er vesentlig at elevene bruker læringsarenaer utenfor skole og at lærer har rollen som veileder i elevenes prosess. Tidsbruk: Programmet er delt inn i fem faser. Hvor mye tid man velger å bruke på hver fase er fleksibelt. Stimulerer til: Å kunne bruke kreative prosesser, bevissthet om eget nettverk, bevissthet om nødvendigheten av verdiskaping, forskningstrang og ideutvikling, selvtillitt og selvstendighet, å se nytten av egen formidlingsevne, å se verdien av prøving og feiling ELEVBEDRIFT ( trinn) - En annerledes skolehverdag med fokus på kreative prosesser, samarbeid, handlingskompetanse og verdiskaping. Grunnlaget for elevbedriften er elevenes egne ideer, basert på kunnskap om lokale ressurser. Elevbedrift er utviklet med tanke på ungdomsskolen, men det er fullt mulig å tilrettelegge elevbedriftsmetoden for både mellomtrinnet og barnetrinnet. Ved å registrere bedriften på våre nettsider blir bedriften medlem av Ungt Entreprenørskap Agder. Metode: Elevbedrift som metode er basert på elevaktiv læring hvor elevene samarbeider om å utvikle sin egen bedrift, med lærere og andre som veiledere. For å lykkes er det viktig at de utvider sine læringsarenaer og bevisstgjøres på nytten av å bruke egne og andres nettverk. Hensikten med Elevbedrift er å gi elevene tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke muligheter rundt seg. Sentralt i metoden er "learning by doing". Tidsbruk: Gjennomføringen av en elevbedrift kan variere fra noen få uker til å strekke seg over et helt skoleår. Stimulerer til: Å kunne bruke kreative prosesser, bevissthet om lokalt ressursgrunnlag, økt samarbeidsevne, nettverksbevissthet, utvikle endringskompetanse, forståelse for mangfold og muligheter ved verdiskaping, innsikt i strukturer og roller i yrkeslivet.

11 Årsmelding 2008 Side 11 av 28 ØKONOMI OG KARRIEREVALG ( trinn) Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdanningsog yrkesvalg og hvordan det påvirker framtidige valgmuligheter. Hensikten med Økonomi og karrierevalg er at elevene gjennom økt selvinnsikt skal ha bedre forutsetninger for å ta riktige beslutninger knyttet til fremtidige karrierevalg, fritid og økonomi. Metode: Programmet er basert på elevaktiv læring gjennom diskusjon, refleksjon og ulike arbeidsoppgaver elevene blir utfordret med. Arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt næringsliv som veileder for elevene. Trinnets lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen. Tidsbruk: De tre arbeidsøktene er hver beregnet til 90 minutter. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene med veileder. Stimulerer til: Refleksjon og selvinnsikt, bevissthet om egen beslutningsevne, bevissthet om egen valgkompetanse, bevissthet om økonomi knyttet til yrkesvalg, innsikt i personlig økonomi, kunnskap om rettigheter og plikter som bankkunde. GRÜNDERCAMP ( trinn) Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningene for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. Metode: Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en Gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse oppdraget de får presentert. Elevene får trening Gründercamp for fire hundre elever ved Møglestu Vgs i å jobbe kreativt og løsningsorientert i grupper i et avgrenset tidsrom. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Det er naturlig at oppdragsgiver stiller som veiledere. Gründercampen avsluttes med at elevene presenterer sine løsninger for en jury. Tidsbruk: En Gründercamp arrangeres over ett til tre døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut fra lokale rammebetingelser. Stimulerer til: Bruk av kreative prosesser, samarbeid og gruppedynamikk, trening i organisering og arbeidsfordeling, evne til å prøve og feile, å kunne nyttiggjøre seg veiledning, bevissthet om informasjonsinnhenting, bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker.

12 Årsmelding 2008 Side 12 av 28 UNGDOMSBEDRIFT ( trinn) - Å delta i programmet Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med støtte fra lærere og mentor fra det lokale næringslivet. Gjennom ungdomsbedriften markedsfører og produserer elevene et produkt eller en tjeneste. Elevene arbeider ut fra virkelige ideer, virkelig produksjon, virkelig salg, virkelige kunder, virkelige penger og virkelig regnskap. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift skal registreres hos Ungt Entreprenørskap og Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever. Stimulerer til: Bruk av kreative prosesser Samarbeid og gruppedynamikk Trening i organisering og arbeidsfordeling Evne til å kommunisere Trening i problemløsning Evne til å prøve og feile Å kunne nyttiggjøre seg veiledning Bevissthet om informasjonsinnhenting Bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjel besøker standen til Fin Vin UB fra Arendal Videregående Skole. NM 2008 Metode Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i programmet Ungdomsbedrift. Å etablere en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om "learning by doing" (erfaringslæring). Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den elevene tilegner seg selv. Ulike fag får relevans etter hvert som ulike arbeidsoppgaver i Ungdomsbedriften dukker opp. Elevene får trening i å jobbe kreativt og løsningsorientert. Gruppen må samarbeide som et team for å nå felles mål. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

13 Årsmelding 2008 Side 13 av 28 STUDENTBEDRIFT (Høyere utdanning) - Studentbedrift gir studenter kunnskap om bedriftsetablering med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift i løpet av ett år. Her er muligheter for å utvikle en forretningsidé og drive en bedrift innenfor trygge rammer. Studentbedrift kan etableres som eget fag eller som en del av et eksisterende studium/fag. Målgruppe: Studenter ved høgskoler og universitet. Metode: Studentbedrift er en problembasert læringsmetode (PBL) hvor studentene er kjernen i undervisningen og må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Studentbedrift gir mer enn bare entreprenørskapskompetanse. Fokuset ligger på læringen som skjer gjennom arbeidsprosessen i studentgruppen når bedriften blir startet opp og drevet. Næringsfokuset det å tjene penger kommer i andre rekke, men blir gjerne motivasjonen for studentene. Foreleser har i oppstartsfasen en sentral rolle og må gjøre studentene kjent med prosessen, men går etter hvert mer over i veilederrollen. Studentbedrift foregår ved veiledning fra en eller flere personer ved studiestedet, og med mentorer fra næringslivet som studentene selv velger. Tidsbruk: Fleksibelt på tid, men kan maks vare i ett år. Det er opp til veileder hvor mye tid som avsettes til arbeid og veiledning av studentbedrift. Dette samsvarer ofte med antall poeng til uttelling. Alt fra tre måneder til ett år er normalt.

14 4. Aktiviteter og statistikk 2008 Årsmelding 2008 Side 14 av 28 Agder ligger i Norgestoppen på de fleste målbare forhold innenfor entreprenørskap i skolen. Dette gjelder også i Samlet aktivitet for foreningen i 2008 Antall Elev-, Ungdoms- og Studentbedrifter per. Capita I tabellen under vises summen av antall Elev-, Ungdoms- og Studentbedrifter i fylkene veid opp mot antall innbyggere i fylkene. Altså bedriftsaktivitet per. capita. Aust-Agder topper listen mens Vest-Agder kommer som en god nummer fire. Plassering Fylke SB UB EB Sum Innbyggere Faktor pr Aust-Agder ,37 2 Nord Trøndelag ,69 3 Nordland ,04 4 Vest-Agder ,36 5 Østfold ,83 6 Sogn og Fjordane ,35 7 Sør Trøndelag ,32 8 Hedmark ,90 9 Troms ,75 10 Akershus ,66 11 Finnmark ,44 12 Telemark ,26 13 Oppland ,68 14 Buskerud ,42 15 Vestfold ,22 16 Rogaland ,35 17 Hordaland ,07 18 Møre og Romsdal ,63 19 Oslo ,14 Sum ,32 Aktiviteten i fylkesforeningen Ungt Entreprenørskap Norge måler de ulike fylkesforeningenes aktivitetsnivå. Samtlige ansatte rapporterer deltakere på kurs, i programmer, antall tilhørere på foredrag osv. Neste diagram viser en oversikt over fylkenes entreprenørskapsaktivitet 2008.

15 Årsmelding 2008 Side 15 av 28 Aktiviteten tar ikke hensyn til antall ansatte i fylkesforeningene, men det kan opplyses om at Agderfylkene ligger i nedre segment hva angår antall årsverk. Til tross for dette hevder UE-Agder seg på en flott 4. plass med deltakere År 2004 År År År År Akershus Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold AKTIVITET I GRUNNSKOLEN UE-Agder har i perioden styrket sin satsing mot grunnskolen. I løpet av 2008 introduserte foreningen hele fem nye programmer FOR målgruppen trinn: Vårt lokalsamfunn, Smart, SikkSakk Europa, Økonomi og Karrierevalg og Gründercamp. Se tidligere sider for en gjennomgang av programmenes innhold. Samtlige programmer ble gjennomført i Størst deltakelse har det vært på Gründercampprogrammet, med hele 400 deltakere fra Grunnskolen. Antallet elevbedrifter har i perioden vært høyt med hele 149 bedrifter fordelt på 49 skoler Serie Agder Nord Trøndelag Nordland Østfold Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Hedmark Troms Akershus Finnmark Telemark Oppland Buskerud Vestfold Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Oslo Tallene baserer seg på eget tallmateriale innsamlet juni 08. Oversikten gjelder skoleåret 07/08.

16 Årsmelding 2008 Side 16 av 28 AKTIVITET I VIDEREGÅENDE SKOLE Ungdomsbedrift er fortsatt flaggskipet innenfor entreprenørskap i videregående opplæring. Agder har de siste årene vært blant de ledende i Norge hva gjelder antall ungdomsbedrifter målt pr. innbygger i fylket. Så ble også tilfellet i 2008 til tross for en liten nedgang fra året før. Samlet ligger Agder fortsatt helt i Norgestoppen både når det gjelder antall ungdomsbedrifter og antall aktive elever i videregående skole. Antall ungdomsbedrifter Statistikken viser antall ungdomsbedrifter fordelt på ulike fylker i Norge Serie Agder Nord Trøndelag Nordland Østfold Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Hedmark Troms Akershus Finnmark Telemark Oppland Buskerud Vestfold Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Oslo Antall elever i ungdomsbedrift Statistikken viser antall elever i Ungdomsbedriftsprogrammet målt opp mot antall Vg2 elever i fylkene Serie Agder Akershus Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Antall elever i ungdomsbedrifter var i 2008 hele Dette utgjør 31.2% av alle Vg2 elever i fylket.

17 Årsmelding 2008 Side 17 av 28 Rekordstor Kick-off 2008 Det store aktivitetsnivået i videregående skole ga i år også utslag i rekordstor deltakelse på Kick-off for ungdomsbedrifter. Tilbakemeldinger fra UE Norge sier at det aldri tidligere har vært samlet flere elever og lærere i et enkeltarrangement i regi av Ungt Entreprenørskap Europa! Hele 1719 elever møtte til Kick-off i Kristiansand Dyrepark den 17. september! Fylkesmesse og NM. Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter ble arrangert 13. mars med rekordstor påmelding. I år inviterte vi også elevbedriftene med oss og totalt hadde vi 95 utstillere. Agders beste Ungdomsbedrifter ble i 2008: Fin Vin UB Ollie UB Arendal videregående skole, Aust-Agder Tangen videregående skole, Vest-Agder Begge bedriftene gjorde en flott innsats på NM for Ungdomsbedrifter i april. Dessverre ble det ingen premier til Agder, men en flott opplevelse og masse gode minner tar vi med oss videre. Ollie UB, Tangen Vgs Fin Vin UB, Arendal Vgs Andre utmerkelser i 2008 Årets entreprenørskapslærer i videregående skole ble: Årets entreprenørskapslærer i grunnskolen ble: Årets entreprenørskapskommune på Agder ble: Aril Moen fra Tangen Videregående Skole Trond Eirik Jaabæk fra Engesland Skule Lillesand Kommune

18 Årsmelding 2008 Side 18 av 28 AKTIVITET i HØYERE UTDANNING Ungt Entreprenørskap Agder opplever i 2008 en nedgang i antall studentbedrifter. Agder har 10 studentbedrifter registrert dette året. Samarbeidet med UIA Senter for Entreprenørskap, Fakultet for mat og helse samt UiA Campus Grimstad er svært godt. UiA gir for første gang studiepoeng for drift av Studentbedrift gjennom faget TFL113. Foreningen ønsker seg aktivitet også på de private høyskolene i fylkene. Kick-off 08 Fredag 22. august arrangerte UE-Agder Kick-off for studenter ved UiA. Programmet var variert og det ble en vellykket dag med entreprenørskap i fokus. NM for Studentbedrifter Bedriften Idunas Dyrepleie SB representerte Agder på en utmerket måte på NM for Studentbedrifter. Idunas Dyrepleie SB tilbyr pass og stell av kjæledyr Til sine kunder, og det gjør bedriften på en utmerket måte. Bedriften vant ingen pris men fikk hederlig omtale i konkurransen Norges Beste SB. Idunas Dyrepleie SB, UiA

19 Årsmelding 2008 Side 19 av 28 Prosjektaktivitet 2008 Ungt Entreprenørskap i Lillesand Kommune Lillesand setter entreprenørskap på dagsorden og har fra 1.oktober satt i gang et prosjekt kalt Ungt Entreprenørskap i Lillesand Kommune. Kommunen har leid vår seniorrådgiver Bjørn Egil Hansen som prosjektleder i 50% stilling. Kommunen ønsker med satsingen å sette fokus på kreativitet, endringsvilje og endringsevne, for derigjennom å trene kommunens fremtidige arbeidsgivere og arbeidstakere i entreprenørielle ferdigheter. Satsingen er unik i Norge og prosjektet er et samarbeid mellom Lillesand Kommune, lokalt næringsliv, Møglestu Videregående Skole og Ungt Entreprenørskap Agder. Lillesand Kommune mottok prisen for Årets Entreprenørskapskommune på Agder Magiprosjektet Magiprosjektet er et prosjekt som anvender entreprenørskap som metode i arbeidet for å forebygge frafall/drop-out i ungdomsskolen. Prosjektet ledes av Senter for Entreprenørskap ved UiA og finansieres av Kristiansand kommune. Ungt Entreprenørskap Agder leverer metodikk og undervisningskrefter. Prosjektets del 1 er gjennomført med oppsiktsvekkende gode resultater. Elevene tegnet selv sin egen bedriftslogo.

20 Årsmelding 2008 Side 20 av 28 Kompetansegruppe Ungt Entreprenørskap Agder har gjennom daglig leder vært medlem av en prosjektgruppe som har fått i oppgave å utarbeide en plan for kompetanseheving i UE. Planen skal være ferdig i rett over nyttår Påfinner- en idèkonkurranse for UE Ungt Entreprenørskap Agder lanserte en egen idèkonkurranse for ansatte og styremedlemmer i Ungt Entreprenørskap over hele landet. Konkurransen pågikk i oktober-november og hele 54 ideer kom inn. Vinneren av prisen Årets påfinner 2008 ble UE Sør Trøndelag. Prosjekt Mat og matkultur I samarbeid med helse- og landbruksavdelingene hos fylkesmennene i Vest-Agder og Aust- Agder, gjennomførte UE-Agder også i 2008 kurs for elevdrevne kantiner i grunnskolen. Kurset var i Sunn Mat og kurset har gitt gode resultater. Kurset har pågått siden Samarbeidspartnere og næringslivskontakt Ungt Entreprenørskap Agder finansieres av så vel offentlige som private midler. Våre hovedfinansiører og hovedsamarbeidspartnere er: OFFENTLIG SEKTOR NHD Nærings- og handelsdepartementet, KRD Kommunal- og regionaldepartementet KD Kunnskapsdepartementet Vest-Agder fylkeskommune,. Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder PRIVAT SEKTOR Sparebank 1 SR-Bank, Elkem Research, Kristiansand Dyrepark Samarbeidet med ulike aktører i privat sektor innebefatter også mindre sponsingsbeløp samt ressurstilførsel i form av arbeidstid og kompetanse. Totalt har UE-Agder samarbeid med ca 150 ulike kommersielle virksomheter. Dette er alt fra sponsing av enkeltarrangement til dommertjenester, kursholdere, mentorvirksomhet m.m. ORGANISASJONER Som det fremgår av medlemsoversikten på side 8, arbeider Ungt Entreprenørskap Agder tett sammen med følgende organisasjoner: NHO, LO og KS i tillegg til Universitetet i Agder og BI Kristiansand.

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Side 1

ÅRSMELDING 2011 Side 1 Side 1 INNLEDNING Ungt Entreprenørskap Agder har i arbeidsåret 2011 vært igjennom en konsolideringsfase. Foreningen valgte å velge bort de største og mest tidkrevende aktivitetene til fordel for et høyt

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 27. mars 2014, Høgskolen i Ålesund Tailor-made Technologies SB, Dyptvann SB, Stance SB og dinstudent SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 24

Årsmelding 2008 Side 2 av 24 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

GründerCamp 2012. 8.-9. november 2012 HiOA Kjeller. Ca. 140 studenter fra Bachelorutdanning i Sykepleie 1. år

GründerCamp 2012. 8.-9. november 2012 HiOA Kjeller. Ca. 140 studenter fra Bachelorutdanning i Sykepleie 1. år GründerCamp 2012 Kontaktinformasjon: Solveig Uppsata, Høgskolen i Oslo og Akershus, mob: 404 16 945 Trine Wikstrøm, Skedsmo kommune, mob: 918 11 033 John Obstfelder, Ungt Entreprenørskap Akershus, mob:

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Dagens program (Med pauser etter behov) 10.00: Velkommen til kurs! 10.10: Kort om UE og vårt tilbud til skolene 10.15: Vi tester ut noen øvelser

Dagens program (Med pauser etter behov) 10.00: Velkommen til kurs! 10.10: Kort om UE og vårt tilbud til skolene 10.15: Vi tester ut noen øvelser Velkommen til kurs Dagens program (Med pauser etter behov) 10.00: Velkommen til kurs! 10.10: Kort om UE og vårt tilbud til skolene 10.15: Vi tester ut noen øvelser 11.00: Ung og Trygg EB fra Rakkestad

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2014/2015 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innhold Bakgrunn og ansvar... 2 Styringsdokumenter... 2 Yrkes og utdanningsorientering...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer